Geri
AKADEMİK

(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Seher Oya AKMAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Mimar Sinan Üniversitesi 1977 Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü - Fen Bilimleri Enstitüsü 1992

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Oya Design İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Şişe Cam : Anadolu Cam Sanayii AŞ; Paşabahçe Tic Ltd Şti; Paşabahçe Mağazalar AŞ;

Araştırma Alanları

Malzemeler ve Teknolojik Inovasyon; Cam Tasarımı -Sanatı ve Üretim Teknolojileri; Ambalaj ve Gıda Tasarımı; Marka Yaratma, Konumlandırma ve Firma İmajı; Anlambilim/Göstergebilim ;Zanaat ve İnovasyon; Girişimcilik, Yöntemleri ve Yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

uluslar arası ve ulusal pek çok önemli ödülün sahibidir.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Fahrettin Ersin ALACA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2002 Aalto Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Kadir Has Üniversitesi/ Yarı zamanlı öğretim görevlisi Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları

Tasarım Yönetimi Sürdürülebilir Tasarım Tasarım Mirası Stratejik Tasarım Marka Yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Alaca, F. E. & Alcantara M. D. (2019). Advanced Resilient Practices: Demythologizing Design Heritage. Proceeding at NORDES 19: Who Cares Conference. Helsinki, Aalto University, 2-4 June 2019.
Alaca, F.E. (2017). Globalising a Design Heritage Strategy: from Finland’s Artek to Turkey’s Grand Bazaar. Helsinki: Aalto Arts Books. ISBN 978-952-60-7655-3 (printed), ISBN 978-952-60-7654-6 (pdf).
Alaca, F.E. (2014). Why do we still need “Design Heroes”? Proceeding at Design Culture: Object, Discipline and Practice Conference University of Southern Denmark. Kolding, Denmark.18-19 September 2014.
Alaca, F. E. (2013). Framing the Territory of Inclusivity in Design: Cultural Reflections on the Finnish Design Heritage. Proceeding at Include Asia 2013: Global Challenges and Local Solutions in Inclusive Design. Hong Kong, China. 2-3 July 2013.
Alaca, F. E. (2013). Design History: Hardwired into Cultural Innovation. Proceeding at Crafting the Future: 10th European Academy of Design Conference Gothenburg, Sweden. 17-19 April 2013.
Alaca, F.E. (2012). Governance’s Role in Service Design: Extending Theory in Light of the Finnish Model. In: Miettinen S. & Valtonen A. eds. Service Design with Theory. Rovaniemi: Lapland University Press. ISBN 978-952-484-551-9.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Emine OLUM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2010 Ankara Üniversitesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi İstanbul Gelişim Üniversitesi

Araştırma Alanları

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Taskıran Melike,OLUM EMINE,CANDOGAN KEZBAN Changes in chicken meat proteins during
microwave and electric oven cooking. JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, Doi:
https://doi.org/10.1111/jfpp.14324 (Yayın No: 5510744)
2. SAHIN AYÇA,OLUM EMINE,DEMIRHAN BURAK,CANDOGAN KEZBAN (2017). Chitosan edible
coating and oxygen scavenger effects on modified atmosphere packaged sliced sucuk. Journal of
Food Processing and Preservation, 41(6), 13213, Doi: 10.1111/jfpp.13213 (Yayın No: 3735490)
3. ÇARKCIOGLU EMINE,ANDREW ROSENTHAL,CANDOGAN KEZBAN (2016). Rheological and textural
properties of sodium reduced salt soluble myofibrillar protein gels containing sodium tri
polyphosphate. JOURNAL OF TEXTURE STUDIES(47), 181-187., Doi: doi:10.1111/jtxs.12169
(Yayın No: 1971390)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler :

SAKIYAN DEMIRKOL ÖZGE,KUTLU KANTAR NACIYE,YILMAZ MERVE SILANUR,OLUM EMINE,ORHAN
YANIKAN ESIN,TAGI SEREF,AYHAN KAMURAN,ISCI YAKAN ASLI,BARBOSA CANOVAS GUSTAVO
V,CANDOGAN KEZBAN (2019). Drying of pastirma by two microwave based technologies Physical,
biochemical, microbiological and sensory aspects. 65th InternationalCongress of Meat Scienceand
Technology (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5313063)
1.
SAKIYAN DEMIRKOL ÖZGE,KUTLU KANTAR NACIYE,YILMAZ MERVE SILANUR,OLUM EMINE,ORHAN
YANIKAN ESIN,TAGI SEREF,AYHAN KAMURAN,ISCI YAKAN ASLI,Barbosa Canovas
Gustavo,CANDOGAN KEZBAN (2019). Comparison on Pastırma Processing by the Conventional
Method and Microwave Drying: Physical, Biochemical, Microbiological, and Sensory Aspects. 65th
International Congress of Meat Science and Technology (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5273991)
2.
Tas Demet,OLUM EMINE (2018). Gastronomide Sürdürülebilir Bir Yaklasım: Dijital Teknolojiler. I.
Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:4801227)
3.
TAS DEMET,OLUM EMINE (2018). Gastronomide Sürdürülebilir Bir Yaklasım: Dijital Teknolojiler.
I. Uluslararası Turizmde Yeni Jenarasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi., 670-672. (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5042388)
4.
ÇIRISOGLU EMEL,OLUM EMINE (2018). Türk Mutfagında Fonksiyonel Gıdaların Önemi.
I.Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
5.

Taskıran Melike,OLUM EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2018). Alterations in Proteins and Functional
Characteristics ofChicken Breast and Thigh Meats with Microwave Cooking. International Poultry
Science CongressofWPSA Turkish Branch’2018 (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:5008373)
6.
OLUM EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2018). Microwave Drying as an Alternative to Dry Meat
Products and Its impact on DNA Integrity and SDS-PAGE Protein Profile. The 4th International
Symposium on “Traditional Foodsfrom Adriatic to Caucasus” (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:4283705)
7.
ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2017). Modeling the effect of salting beef cubes on
tray and microwave drying performance. 31th EFFoST International Congress, 1, 207-207. (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3662052)
8.
ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2017). EFFECT OF PARTIAL SUBSTITUTION OF
SODIUM CHLORIDE ON THE DRYING CHARACTERISTICS OF BEEF SLICES. 63th International
Congress of Meat Science and Technology, 1, 668-669. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın
No:3661981)
9.
ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2017). MICROWAVE DRYING OF SALTED AND NONSALTED
BEEF. 6th International Congress on Food Technology, 5(7) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:3662032)
10.
ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2016). The Influence of Microwave Drying on
Microstructural Properties of Beef Semimembranosus Muscle. 2nd Congress on Food Structure
Design (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3000665)
11.
ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN,Uver Tugba,Deniz Ebru (2016). Microstructural
Properties of Reduced Salt Chicken Meat Myofibrillar Protein Gels Containing Kappa Carrageenan.
2nd Congress on Food Structure Design (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3000818)
12.
ÇARKCIOGLU EMINE,Özoglu Özüm,Tepe Feyza,Demir Halime,Kor Hande,Bulut Burçin,CANDOGAN
KEZBAN (2016). Adding Value to Mechanically Deboned chicken Meat by Drying. 18th IUFoST -
WorldCongress of Food Science and Technology (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3000905)
13.
ASÇIOGLU ÇIGDEM,SEVIK RAMAZAN,ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2016). Allargens
associated with muscle foods. Food Allergy&Hypersensitivity (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:3420068)
14.
ÇARKCIOGLU EMINE,DEMIRHAN BURAK,AYHAN KAMURAN,CANDOGAN KEZBAN (2015). COLOR
AND OXIDATIVE STABILITY OF GROUND BEEF PATTIES AS AFFECTED BY OXYGEN SCAVENGERS
AND MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING DURING REFRIGERATED STORAGE. 61st International
Congress of Meat Science and Technology (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1970594)
15.
ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2015). Tavuk etinden pastırma aromalı cips üretimi.
3. Uluslararası beyaz et kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1655523)
16.
ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2014). Textural and water binding properties of
Reduced salt chicken myofibrillar protein gels Formulated with guar gum and bean fiber. 2nd
International Congress on Food Technology. (/)(Yayın No:1655532)
17.
ÇARKCIOGLU EMINE,DEMIRHAN BURAK,CANDOGAN KEZBAN (2014). Combined effect of chitosan
coating and oxygen scavengers on the shelf life of modified atmosphire packaged sliced fermented
sausage. 2nd International Symposium on Fermented Meats (/)(Yayın No:1655517)
18.
KUTLU NACIYE,ÇARKCIOGLU EMINE,SAKIYAN DEMIRKOL ÖZGE,ISCI YAKAN ASLI,AYHAN
KAMURAN,CANDOGAN KEZBAN (2014). Microwave drying a novel processing step in the
manufacturıng of pastırma. 2nd International Symposium on Fermented Meats (/)(Yayın
No:1655531)
19.
Necla ÖZDEMIR, Emine ÇARKCIOGLU, Gizem ÖZLÜK ÇILAK, Ali BAYRAK (2013). The Comparison
of Black Mustard Powder and Black Mustard Essential Oil on Inegöl Meatball in Terms of the
Antimicrobial and Sensory Effects. The 2th International Syposium on ‘Traditional foods from
Adriatic to Caucasus (/)(Yayın No:179390)
20.
Ebru DENIZ, Emine ÇARKCIOGLU, Kezban CANDOGAN (2013). Effect of chitosan edible coatings
on some characteristics of sliced pastırma a Turkish traditional dry cured meat product. The 2th
International Syposium on ‘Traditional foods from Adriatic to Caucasus, 1 (/)(Yayın No:179357)
21.
Emine ÇARKCIOGLU, Ebru GÜLTEKINOGLU, Kezban CANDOGAN (2013). Residual nitrite content
of sliced pastirma as affected by oxygen scavengers and modified atmosphere packaging during
refrigerated storage. 59. Icomst- International Congress of Meat Science and Technology, 1
(/)(Yayın No:179263)
22.
Emine ÇARKCIOGLU, Kezban CANDOGAN, Andrew J ROSENTHAL (2013). Effect of sodium
tripolyphosphate on gelation properties of low salt beef gels. 59. Icomst- International Congress
of Meat Science and Technology, 1 (/)(Yayın No:179245)
23.
Emine ÇARKCIOGLU, Gizem ÖZLÜK ÇILAK, KezbanCANDOGAN (2013). Tavuk Gögüs Eti
Ambalajlarında Kitozan Bazlı Yenilebilir Filmden Üretilen Emici Ped Kullanımı. 2. Uluslararası Beyaz
Et kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:179218)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

Gıda Mühendisligine Giris, Bölüm adı:(Gıda Endüstrisinde Sürdürülebilirlik) (2020)., OLUM
EMINE,TAS DEMET, NOBEL AKADEMIK YAYINCILIK, Editör:Dr. Murat Dogan, Basım sayısı:1,
Sayfa Sayısı 448, ISBN:978-605-033-148-6, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 5995511)

Edible Films and Coatings Fundamentals and Applications, Bölüm adı:(Edible Films and
Coatings: Sensory Aspects) (2017)., CANDOGAN KEZBAN,Barbosa Canovas
Gustavo,ÇARKCIOGLU EMINE, CRC Press., Editör:M. Pilar Montero, M. Carmen Gómez-Guillén,
M. Elvira López-Caballero, Gustavo V. Barbosa-CánovasHardback £159.00, Basım sayısı:1, Sayfa
Sayısı 618, ISBN:9781482218312, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2826821)

Her Yönüyle Gıda, Bölüm adı:(1. Bölüm Et Teknolojisi) (2015)., CANDOGAN
KEZBAN,ÇARKCIOGLU EMINE, Sidas, Editör:Fügen Durlu Özkaya, Serap Cosansu, Kamuran
Ayhan, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 436, ISBN:978-605-5267-06-3, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın
No: 1654877)

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. CANDOGAN KEZBAN,DENIZ EBRU,ÇARKCIOGLU EMINE (2017). ET ÜRETIM ZINCIRINDE ETIK
KONULAR. 1. TARIM VE GIDA ETIGI KONGRESI (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3448607)
2. ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2014). Tuzu azaltılmıs sıgır eti protein jellerine
sodyumtripolifosfat ve potasyum klorür ilavesinin tekstürel ve fonksiyonel özelliklere etkisi. III. Et
Ürünleri Çalıstayı. (/)(Yayın No:1655536)
3. Emine ÇARKCIOGLU, Kezban CANDOGAN (2013). Et Teknolojisinde Matematiksel Modelleme
Uygulamaları. TGDF Gıda Kongresi, 1 (/)(Yayın No:179420)

Diger Yayınlar

1. TAS DEMET,OLUM EMINE (2020). Yiyecek-Içecek Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi
Yaklasımlar. Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, 4(3), 3082-3098. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE
Derleme Makale) (Yayın No: 6363205)
2. ÇIRISOGLU EMEL,OLUM EMINE (2019). Türk Mutfagındaki Fonksiyonel Gıdaların Gastronomi
Turizmi Açısından Önemi. Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, 3(4), 1659-1680., Doi:
10.26677/TR1010.2019.264 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 5318234)

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Merih TATLI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Gazi Üniversitesi 2015

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Haliç Üniversitesi

Araştırma Alanları

Yöresel Mutfaklar, Restoranlarda gıda alerjisi yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Bolu ve Mutfak Kültürü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi
(BAMER) Yayınları No:18 ISBN: 978-975- 321-049- 2

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Akgün TOKATLI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik Üniversitesi 2001 İstanbul Teknik Üniversitesi 2009

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Turkcell Global Bilgi 2007-2018 Tıldız Teknik Üniversitesi 2001-2007

Araştırma Alanları

Etkileşim Tasarımı, Kullanıcı Deneyimi, Servis Tasarımı, Fotoğraf

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Kıvılcım ZAFER TEOMAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Bilgi Üniversitesi- Berlin Freie University Galatasaray Üniversitesi - Medya İletişim Çalışmaları

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Fotoğraf, Video, Görsel Antropoloji,

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Elvin AKKAN ACET
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Sabancı Üniversitesi, Nuova Accademia di Belle Arti Milano Yıldız Teknik Üniversitesi 2019 -

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, İllüstrasyon

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Web Sayfalarının Görme Engelliler Açısından Erişilebilirlik Analizi,
VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ,
Tam Metin: https://drive.google.com/file/d/1a2Ioj44sKzBPM9Sq0Gtoj2C9eb61z6OO/view

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Eşher BERKÖZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mustafa Adil KASAPSEÇKİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Çankaya Üniversitesi 2005 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2015

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Araştırma Alanları

Yapı Malzemeleri, Kompozit Malzemeler, İç Mekan Tasarımı, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Dijital Üretim

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.a. Kasapseçkin M. A., Altuncu D., “Innovative Materials In Interior Design: Organic Light Emitting Textiles (Oleds)”, International Journal of Advanced Materials Research, Green Building Technologies and Materials II (ISSN: 1022-6680, ISBN-13: 978-3-03785-687-1), Vol. 689, Syf: 254-259, 2013 Tarandığı endeksler: Elsevier: SCOPUS and Ei Compendex (CPX), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Chemical Abstracts (CA), Google and Google Scholar google.com, ISI (ISTP, CPCI, Web of Silence), Institution of Electrical Engineers (IEE).

2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
2.a. Altuncu D., Kasapseçkin M. A., “Mekan Okur Yazarlığında Göstergebilimsel Yöntemler”, İletişimde Tasarım – Tasarımda İletişim Konulu Uluslararası Sempozyum, Syf:192-200, 24/26 Ekim 2013, Kütahya
2.b. Altuncu D., Kasapseçkin M. A., "Tarihi Mekan Aydınlatmasında Kullanılan Yapay Aydınlatma Elemanlarının Ekolojik Etkileri", Poster Bildiri, Uluslararası Ekolojik Mimarlık Ve Planlama Sempozyumu, Syf: 243-248, 24/25 Kasım 2011, Antalya
2.c. Kasapseçkin M. A., Barlas B., Altuncu D., “Illumination Simulations In Yatch Interior Design”, 1.th International Symposium On Naval Architecture And Maritime, Syf: 193-200, 24/25 Ekim 2011, İstanbul
2.d. Altuncu D., Kasapseçkin M. A., “Management And Recycling Of Constructional Solid Waste In Turkey”, 2011 International Conference On Green Buildings And Sustainable Cities, 15/16 Eylül 2011, Bologna/İtalya, Vol. 21, Syf: 1072-1077, Procedia Engineering, 2011
2.e. Kasapseçkin M. A., Altuncu D., “Selimiye Camiinde Gösterge Bilimin İzleri”, 7.Uluslararası Sinan Sempozyumu, Syf: 16-22, 28/29 Nisan 2011, Edirne

3. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
3.a. Kasapseçkin M. A., Altuncu D., “Işık Yayan Tekstiller (Let-Light Emmiting Textiles) ve İç Mimarlıkta Kullanım Olanakları”, 9. Ulusal Aydınlatma Kongresi, Syf: 23-30, 19/20 Nisan 2013, İstanbul

4. Diğer Yayınlar
4.a. Kasapseçkin M. A., Bulhaz Ç., “Sizce Attığınız Her Adımda Bir Tasarım Olgusu Yok Mu?”, Yapı-Yaşam Sanatı Dergisi, Syf: 74-75, 1 Ekim 2004, Ankara
4.b. Kasapseçkin M. A., Bulhaz Ç., “Bizim İçin Bir Tutkudur İç Mimarlık”, Yapı-Yaşam Sanatı Dergisi, Syf: 68-69, 15 Ağustos 2004, Ankara

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Burcu BEŞLİOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik Üniversitesi 2003 Yıldız Teknik Üniversitesi 2013

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bahçeşehir Üniversitesi

Araştırma Alanları

Hesaplamalı Tasarım, Tasarım Kuramı, Mimarlık Eğitimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Esra BAYIR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi 2009 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Düzce Üniversitesi

Araştırma Alanları

İç Mekan Tasarımı, Fiziksel Çevre Kontrolü, Sağlık Yapıları Mimarisi, Tasarımda İnsan Faktörü, İç Mekanda Malzeme

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Zübeyde KESKİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Meriç MUSAOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 2016

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik Üniversitesi Louisiana State University

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Louisiana State University

Araştırma Alanları

Sağlıklı kentsel tasarım, insan-çevre etkileşimleri, sürdürülebilir kentsel gelişme, mekansal ve istatistiksel analiz, kentsel tasarım ve planlamada CBS/Uz. Alg. uygulamaları, kentsel alanlardaki sağlık farklılıkları, trafik kaza analizi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Güliz Sevgi KABASOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Gazi Üniversitesi Ocak 2010 İstanbul Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Sanat-Mimarlık Birlikteliği, Sosyal ve Kültürel Yapı - Mimarlık

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Mimarlık Bölümü

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Hüseyin Atilla DİKBAŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 1985 İstanbul Teknik Üniversitesi 1995

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları

İnşaat Yönetimi, Proje Yönetimi, İnşaat Yönetiminde Bilgi Sistemleri, İnşaat Yönetiminde Bilgisayar Uygulamaları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Gökçe, U., Dikbas, A., Sherer, R., “Integrated Construction Project Management System Based On Ifc And Iso9001:2000”, IFIP International Federation for Information Processing, Establishing The Foundation of Collaborative Networks, Volume 243/2007, 513-520 (2007). DOI 10.1007/978-0-387-73798-0.
İlter, D., Dikbas, A., “An Analysis of the Key Challenges to the Widespread Use of Mediation in the Turkish Construction Industry”, International Journal of Law in the Built Environment, Volume 1, Issue 2, 2009, ISSN: 1756-1450, DOI 10.1108/17561450910974740.
Dikbas, A., Akkoyun, I., “ETP: European Technology Platforms – A Challenge for Turkey`s Strategic Innovation Agenda”, AZ ITU Journal of the Faculty of Architecture - Technological Innovations and Design, Vol 3, No 1-2, 53-70, (2007) ISSN 1302-8324.
İlter, D., Dikbas, A., Lees, M. “Alternative Dispute Resolution: Suggestions for Application in the Turkish Construction Industry”, Construction Management and Economics (CME25 Conference), Dergi Özel Sayısı – CD –, Reading, İngiltere (2007).
Sağlamer G., Velioğlu S., Turkoğlu H., Dikbas, A., , Erkut G., Berk O., “Reconstruction of Satisfactory and Culturally Appropriate Neighborhoods in Turkey”, Open House - Managing Urban Disasters, Vol 31 no 1 2006, ISSN 0168-2601.
Bayramoğlu, S. ve Dikbas, A., , “An Assesment of the Applicability of the Partnering in the Turkish Construction Sector”, Journal of Construction Management and Economics. Volume 20, Number 4/June 01, 315-321 (2002).
Dikbas, A., , ve A. Öztürk, “Climate, Building Design, Energy Use and Comfort”, Infra-structure Condition Assesment: Art, Science, and Practice, ed. M. Saito, 198-208, ASCE – American Society of Civil Engineers, USA, 1997.
Erdoğan, N., G. Sağlamer, V. Dökmeci ve Dikbas, A., , “Socioenvironmental Determinants of Social Interactions in A Squatter Settlement in Istanbul”, Journal of Architecture and Planning Research, 13:4, 329-336 (1996).
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
Ilter, A.T., Dikbaş, A., "Innovation Indicators and Efficiency of the National Data for Assessing Innovation Performance", Global Innovation in Construction Conference Bildiri Kitabı, Loughborough, 2009.
İlter, D., Dikbaş, A., “Construction Mediation in Turkey and an Overview of the Draft Mediation Law”, RICS & CIB 'COBRA' International Research Conferences Bildiri Kitabı, ISBN 978-1-84219-434-8, Dublin,2008.
Iris Karvonen, Kari Nissinen, Timo Kauppinen, Dikbaş, A., Kerem Ercoskun, Miguel Segarra, “Towards a reference model for building lifecycle performance measurement”, The Firast International Conference on I3CON, edited by Tare Hassan and Jilin Ye, ISBN 978-1-897911-32-7, Loughborough May 2008
İlter, D., Dikbaş, A., The Use of Key Attributes in ADR Process Design, 24th Annual Association of Researchers in Construction Management Conference (ARCOM) Bildiri Kitabı, Cardiff, 2008.
Akkoyun, I., Dikbaş, A., “Performance in Construction: A Literature Review of Research In Construction Management Journals”, 24th Annual Association of Researchers in Construction Management Conference (ARCOM) Bildiri Kitabı, Cardiff,2008.
İlter, D., Dikbaş, A. “A Systematic Approach to the Design of ADR Application Models”, 8th International Postgraduate Research Conference (IPGRC) Bildiri Kitabı, Edited by Martin Casensky et al., ISBN 978-80-01-04092-8, 308-315, Prag, 2008.
İlter, D., Dikbaş, A., “An Analysis Of Dispute Resolution Literature in Construction Management Journals”, BEAR 2008 & CIB W89: International Conference in Building Education and Research, Kandalama – Sri Lanka,2008.
İlter A.T., İlter, D., Dikbaş, A.,"An Analysis of Drivers and Barriers of Construction Innovation", 06/2008, Innovation in Architecture, Engineering and Construction (AEC), Edited by Yasemin Nielsen, Antalya, 2008.
İlter A.T., Dikbas, A. “Diffusion and implementation of innovation in construction industry:Case studies for an institutional framework model”, Bear 2008 Building Education and Research Conference, Edited by Dilanthi Amaratunga and Richard Haighs, ISBN 978-1-905732-36-4, 446-459, Sri Lanka, 2008.
Dikbaş, A, C.Taneri, “A Review on Intelligent Construction and its Possible Impacts on the Industry” ECPPM 2008 eWork and eBusiness in Architecture, engineering and Construction, ISBN: 978-0-415-48245-5, Edited by Alain Zarli and Raimar Scherer, 205-213, Balkema-Taylor and Francis Group, The Netherlands, 2008
İlter, D., Dikbas, A., “The Institutional Development of Alternative Dispute Resolution Methods in the UK Construction Industry”, Salford University, Postgraduate Annual Research Conference (SPARC) Bildiri Kitabı, ISBN 978-1-905732-42-5, 169-179, Manchester, İngiltere, 2007.
Gokce, K.U., R.J. Scherer, Dikbaş, A, IFC based computer-integrated construction project management model, 24th W78 Conference Maribor 2007 & 5th [email protected] Workshop, Bringing ITC knowledge to work, Procceding, Edidet by Daniel Rebolj, ISBN 978-961-248-033-2, 119-125, University Library Maribor, 2007, Slovenya.
İlter A.T., Dikbaş, A “An Institutional model for diffusion and implementation of Innovation in Construction Industry:Case Study of CCI”, Salford Postgraduate Annual Research conference (SPARC), ISBN 978-1-905732-42-5, 159-168,İngiltere - Manchester, 2007.
Dikbaş, A, K. Ercoşkun, “Construction information classification: an object oriented padigm” ECPPM 2006 eWork and eBusiness in Architecture, engineering and Construction, ISBN 10:0-415-41622-1, edited by M. Martinez, R. Scherer, 317-327, Balkema-Taylor and Francis Group, UK, 2006.
Dikbas A., Ercoskun K., 2006. Implementability of CRM in AEC/FM domain: A case study, Proceedings of ICCCBE-XI: 11th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (with) Joint International Conference on Computing and Decision Making in Civil and Building Engineering, ed: Rivard H., Miresco E., Melhem H., June 14-16 Montreal, Canada, abs.: pp.19, Available on CD, ISBN: 2-921145-58-8
Ercoskun K., Dikbas A., Turk Z., 2006. Linking CRM and CAD with IFC-CRM gate, Proceedings of ICCCBE-XI: 11th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (with) Joint International Conference on Computing and Decision Making in Civil and Building Engineering, ed: Rivard H., Miresco E., Melhem H., June 14-16 Montreal, Canada, abs.: pp.19, Available on CD, ISBN: 2-921145-58-8
K.U.Gokçe, R.J., Scherer, Dikbaş, A, “Web-based integrated construction management solution” CIB W78's 22nd International Conference on Information Technology in Construction proceedings, edited by Raimar J. Scherer, Peter Katranuschkov & Sven-Eric Schapke of the CIB W78's 22nd International Conference on Information Technology in Construction, CIB Publication 304,497-505, ISBN 3-86005-478-3, The Westin Bellevue, Dresden, Germany, 19-21 June 2005.
Ercoskun K., Dikbas A., 2005. Enabling Relationship Management: Agent technology for Facility Management integration, The 22nd CIB W78 Conference on Information Technology in Construction, July 18-22, Dresden, Germany.
Dikbaş, A., S. Durusoy, H. Yaman, L. Tanaçan ve E. Taş, “CONNET Turkey – gateway to Construction in Europe”, ECPPM 2004 eWork and eBusiness in Architecture, engineering and Construction, ISBN 04 1535 938 4, edited by A. Dikbaş, R. Scherer, 245-49, Balkema-Taylor and Francis Group, Hollanda, 2004.
A.Y. Toprakli, A.Dikbas, Y.Sey, “Evaluating competitiveness in construction industry: an alternative frame” ECPPM 2004 eWork and eBusiness in Architecture, engineering and Construction, ISBN 04 1535 938 4, edited by A. Dikbaş, R. Scherer, 595-603, Balkema-Taylor and Francis Group, Hollanda, 2004.
E. Taş, L. Tanaçan, H. Yaman, Dikbaş, A., “A Building Material Information System:BMIS-in the context of CONNET-Turkey Project”, ECPPM 2004 eWork and eBusiness in Architecture, engineering and Construction, ISBN 04 1535 938 4, edited by A. Dikbaş, R. Scherer, 297-302, Balkema-Taylor and Francis Group, Hollanda, 2004.
Dikbaş, A. ve İ. Akıner, “New Approaches in the Construction Project Management Process: A Case Study”, Proc.XXIX IAHS World Congress on Housing:Housing in Constant Evolution, Ljubljana, CD, 579-591, Univ. Of Ljubljana Press, 2001.
Dikbaş, A. ve İ. Yitmen ve B. Morten, “An Intagrated Management Informatıon Systems for Construction Projects”, Construction Information Technology 2000, ed. G. Gudnason, Vol. 1, 277-290, IBR Institute Press, Iceland, 2000.
Dikbaş, A., “Suggestions about the Operation Plan and Politics to be followed the Required Studies after the Earthquake Disaster”, Proc. ITU-IAHS International Conference on the Kocaeli Earthquake, 411-413, ITU Press, Istanbul, 1999.
Dikbaş, A., B. Morten, S. Bayramoğlu ve İ. Yitmen, “An Integrated Decision-support System model for Construction Management Executives”, 8-dbmc Information Technology in Construction, ed. L. Michael and D. Vanier, Vol. 4, 2452-2465, NRC Research Press, Canada, 1999.
Karaca, M., B. Alper, Dikbas, A., , T. Belek, “Systematical Approach in Establisment of A Technopark”, Proc. XVI IASP World Conference on Science & Technology Parks, Istanbul, 288-294, IASP Press, 1999.
Dikbaş, A., “An Example of Integrated Management Information Sytems in Multi-Project Scheduling for Construction Projects”, Tides of Change’98, Vol. 1, 181-191, PMI-Project Management Institute-Press, USA, 1998.
Dikbaş, A., “An Evaluating Model for the Usage of Web-based Information Technology in Computer Aided Architectural Design and Engineering Education”, Proc. of eCAADe Conference: Architectural Computing from Turing to 2000, 349-352, Liverpool,1999.
Dikbaş, A., “Organizational Behavior on Bidding Stage: A Comparative Analysis for the Construction Industry”, Proc. EGOS-Organizational Responses to Radical Envir-onmental Changes, CD, Hungary, University of Economic Sciences-Budapest, 1998.
Dikbaş, A. ve S. Bayramoğlu, “An Analysis of Contractor Organizations in the Construction Sector of the Turkish Republic of Northern Cyprus”, Proc. 1st International Conference on Construction Industry Development- Building the Future Together, Singopore, Vol. 2, 17-28, School of Building and Real Estate National University of Singopore Press,1997.
Dikbaş, A., F. Ozersay, ve A. Akbil, “A comparative Study on Architectural Services in the Construction Sector- A Case Study in TRNC”, Proc. 1st International Conference on Construction Industry Development- Building the Future Together, Singopore, Vol. 2, 127-134, School of Building and Real Estate National University of Singopore, 1997.
Dikbaş, A., İ. Yitmen ve H. Alibaba, “An Analysis of the Organizations of the Firms in the Construction Materials İndustry - A case study in Turkish Republic of Northern Cyprus”, Proc. 1st International Conference on Construction Industry Development- Building the Future Together, Singopore, Vol. 2, 215-224, School of Building and Real Estate National University of Singopore, 1997.
Dikbaş, A. ve M. Tuna, “Integration of Systems for Management of Information and Quality: A case Study in Building Construction”, Leading to make a difference in the 21st Century, ed. A. Jaafari, 34-42, CI-Premier Pty Ltd, Singopore, 1997.
Aksügür, N., Dikbas, A., , İ. Numan, "An Inventory Study on the Mass-Housing in Northern Cyprus" Proc. XXIV IAHS World Housing Congress, Vol. I, 266-289 Ankara, 1996.
Sey, Y., Dikbas, A., , "A Study On Factors Affecting Tender Price of Contractors", Proc. of the CIB 90, Building Economics and Construction Management, 451-463, Sydney, 1990.


text
Adı Soyadı Prof.Dr. Ayşe Zeynep SÖZEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 İstanbul Teknik Üniversitesi 1983

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi,Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Bilgi üniversitesi

Araştırma Alanları

Yapım yönetimi, proje yönetimi, sözleşme yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
Üsdiken,B., Z.,Sözen,ve H.Enbiyaoğlu,“Strategies and Boundaries: Subcontracting in Construction”, Strategic Management Journal, V.9, 1988, ss.633-637.
Sözen,Z.,“Management of Transactions: The Design- Construction Interface”, Journal of Architecture and Planning Research, Special Issue on Design Management, 11:1 (Spring), 1996, ss.43-49.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Sözen, Z., “ Size Technology and Aspects of Structure in Contractor Firms in Turkey”, Construction Management and Economics, 1985, 3, ss.233-247.

Sözen, Z., “Symbolism of Skill: The Case of Construction”, Dragon, 1986 V.I no.3, ss.100-112.

Sözen, Z..ve H.Giritli,“Factors Affecting Construction Productivity: A Survey” International Journal of Construction Management and Technology, V.I, no.3, 1987, ss.49-61.

Kabasakal,H., Z.Sözen ve B. Üsdiken,“Organisational Context, Structural Attributes and Management Systems in Construction Firms”, Construction Management and Economics, 1989, 7, ss.347-356.

Giritli,H., Z.Sözen, R.Flanagan ve P.Lansley, “International Contracting: a Turkish Perspective”, Construction Management and Economics, 1990, 8, ss.415-430

Sözen,Z., “Interorganizational Networks and the Definition of Size: What Have We Learnt from the Construction Sector?”, Business and Economics for the 21st Century, Vol.II, 1998 ,ss.312-318

Sözen,Z. ve M.A.Küçük., “Secondary Subcontracting in the Turkish Construction Industry”, Construction Management and Economics, 1999 (17),ss.215-220.

Sözen, Z. ve O.Kayahan, “Correlates of the Length of the Relationship Between Main and Specialist Trade Contractors in the Construction Industry”, Construction Management and Economics, 2000, (19) ss.131-133.

Sözen, Z.,”The Vicious Circle: Cantemir’s Friends and Foes in Istanbul”, Dimitrie Cantemir Christian University, Analele Universitatii Creştine “Dimitrie Cantemir”, Seria Istorie, Nr. 4, 2010, Bucureşti, Anul 1, ss.7-11,2010.

Sözen, Z., " Shifting priorities: Napoleon's Egyptian Campaign, Constantin Ypsilanti and the Porte" , Dimitrie Cantemir Christian University, Analele Universitatii Creştine „Dimitrie Cantemir, Bucureşti, Seria Istorie – Serie noua, Anul , Nr. , 2011,ss.125-135., p. ISSN 2068 – 3766 (online); ISSN 2068 – 3758 (CD-ROM); ISSN 1584 – 3343.

Sözen, Z., “Dimitrie Cantemir and Some Questions Regarding Diplomatic Representation at the Ottoman Porte”, The Encyclopedic and Universal Dimension of Dimitrie Cantemir’s Vision, Dimitrie Cantemir Christian University, Bükreş, 26-27 Ekim 2012(basımda)

Sözen, Z., “The Russian Black Sea Fleet in Istanbul: 1798”, Geopolitical Perspectives and Development, Bucharest, EUBSR Conference Proceedings , Vol.I., ss.102-108, 2013.

Sözen, Z., “Constantin Ipsilanti’s Contributions to Ottoman Military Reform”, EUBSR Third International Conference on EU and Black Sea Region, Bükreş, 23-25 Mayıs 2014 (basımda).


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
Sey,Y. ve Z.Sözen,“Marketing Decisions and Advertising Policies in Building Production: A Study of the Turkish Building Industry” Proceedings of the CIB W-65 Third Symposium on Organisation and Management of Construction, An Foras Forbartha, The National Institute for Physical Planning and Construction Research, Dublin, 1981, V.III, ss.D.1.ss. 10-23.

Sözen,Z.,“Operationalisation and Measurement of Three Strategic Variables in the Study of Building Organisations: Structure, Technology and Size”, Proceedings of the CIB W-65 Third Symposium on Organisation and Management of Construction, An Foras Forbartha, The National Institute for Physical Planning and Construction Research, Dublin, 1981, V.III, ss.D.2. ss. 17-26.

Sey,Y., İ.Orhon, ve Z. Sözen, “The Proposal of the Framework of an Analytical Model of the Effectiveness of Project Organisations”, Proceedings of the CIB W-65 Third Symposium on Organisation and Management of Construction, An Foras Forbartha, The National Institute for Physical Planning and Construction Research, Dublin, 1981, V.III, ss.D.2. 27-36.

Üsdiken,B., Z.,Sözen ve G.Alpay, “Subcontracting Behaviour of Construction Firms”,
Proceedings Mini-Symposium for Problems of Organisation and Management of Construction and International Contracting, İstanbul, 1982, ss.1.8.1-1.8.19.

Sözen,Z.,“Operationalisation and Measurement of Three Strategic Concepts in the Study of Building Organisations: Size, Technology and Structure: An Empirical Appraisal”, Proceedings of the CIB W-65 Third Symposium on Organisation and Management of Construction, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, 1984, V.3, ss.863-872.

Orhon,İ., H.Giritli ve Z.,Sözen,,“Effects of Risk Factors on Contractual Relationships”, Proceedings of the 3rd International Symposium on Building Economics, National Research Council, Ottawa, 1984, V.4, ss.33-41.

Enbiyaoğlu,H., Z Sözen ve B. Üsdiken, “Strategies and Boundaries: Subcontracting in Construction, 7th EGOS Colloquium, Saltsjöbaden, 12-14 June, 1985.

Sözen,Z., ve H.Giritli, “Behavioral Aspects of Strategic Decision-Making in Construction Business” Proceedings of the CIB 10th Triennial Congress, Washington D.C., 1986, V.8, ss.3487-3494.

Giritli,H. ve Z.Sözen, “Analysis of Factors Affecting Productivity of Construction Firms, Proceedings of the CIB 10th Triennial Congress, Washington D.C., 1986, V.8, ss.3600-3608.

Sözen,Z. ve H.Giritli, “Housing at Affordable Life-Cycle Cost”, Proceedings of the CIB 10th Triennial Congress, Washington D.C., 1986, V.9, ss.4005-4009.

Giritli H. ve Z.Sözen “Life Cycle Costing in the Housing Industry”, IAHS World Congress on New Trends in Housing Projects, Florida, 14-20 Aralık, 1986.

Sözen, Z.,ve H.Giritli, “Economic Analysis in the Turkish Construction Industry: A Pilot Study”, Proceedings of the Building Cost Modelling and Computer Conference, E and F Spon Ltd., Salford, 1987, ss.251-256.

Giritli,H., Z.Sözen ve H. Çalın, “The Second Bridge Over The Bosphorus: A Case Study” Managing Construction Worldwide, E and FN Spon Ltd. London, 1987, V.I, ss.66-71.

Sözen,Z. ve H.Giritli, “Equipment Policy as One of the Factors Affecting Productivity: A Comparative Study” Managing Construction Worldwide, E and FN Spon Ltd. London, 1987, V.2, ss.691-696.

Sözen,Z.ve H.Giritli, “Motivation and Productivity in the Construction Industry, CIB W-55 Proceedings of the 4th International Symposium on Building Economics, Danish Building Research Institute, Copenhagen, 1987, Vol.C, ss.213-217.

Giritli,H.ve Z.Sözen, “Usage of Economic Evaluation Techniques in the Construction Business” CIB W-55 Proceedings of the 4th International Symposium on Building Economics, Danish Building Research Institute, Copenhagen, 1987, Vol.D, ss.37-41.

Giritli H.ve Z.Sözen,.“Life Cycle Costing in the Housing Industry” XIV IAHS World Congress on Housing, Berlin, 1987.

Kabasakal,H., Z.Sözen ve B. Üsdiken, “Organisational Context: Structural Attributes and Management Systems in Construction” CIB W-65 5th International Symposium on Organisation and Management of Construction, London, 7-10 Eylül, 1987.

Sözen,Z. ve H.Giritli, “Financial Analysis of the Housing Market in Turkey Proceedings of Working Commission W-70 on Maintenance and Modernisation, Heriot-Watt University, Edinburgh, 1988, ss.49-56.

Sözen,Z., “Subcontracting Policies and Strategies of Construction Firms”, CIB 90, Building Economics and Construction Management, Management of the Building Firm, V.6, University of Technology, Sydney, 1990, ss.510-520.

Giritli,H.,Z.Sözen, R.Flanagan ve P.,Lansley, “International Contracting: A Turkish Perspective”, Proceedings of the 4th Yugoslav Symposium, Organisation and Management of Construction, Dubrovnik,1991, ss.629-632.

Sözen,Z.,“Strategic Core Changes in Turkish Construction Firms”, Proceedings of the European Symposium On Management, Quality and Economics in Housing and Other Building Factors ,editor, P.Brandon ve A.Bezelga, E and FN Spon, London, 1991, Part I, ss.282-285.

Sözen,Z.,“Turkish Contractor Firms 1982-1992:A Longitudinal Study”, ARCOM Conference, Oxford, 1992.

Sözen,Z.,.“Turkish Contractor Firms 1982-1992:A Longitudinal Study”, Proceedings of the1st Technical Conference on Advances in Civil Engineering, Famagusta, 1993, ss.1086- 1091.

Sözen,Z..“Turkish Contractors in Overseas Markets: Strategies of Change”, A.J.Etkin International Seminar on Strategic Planning in Construction Companies, Haifa, 1994.

Sözen,Z.,“Organization and Methods: Perspectives and Criteria” (Keynote Paper), International Conference on Investment Strategies and Management of Construction, Brijuni, 1994, ss.263-267.

Sözen,Z. “Organizations as Spare Parts: Another Mode of Cooperation?”, 12th EGOS Colloquium, İstanbul, 1995.

Sözen,Z. ve M.A.Küçük,.,“The World According to Subcontractors” CIB W-65 Symposium, 1996.

Sözen,Z. ve S.Sağında, “Organizing in Permanently Changing Environments: Networks with Shifting Positions”, 13th EGOS Colloquium, Budapest, 1997.

Sözen,Z. ve S. Sağında, “Organizing in Permanently Changing Environments: Networks with Shifting Positions” WAM 5th Conference, İstanbul, 1998.

Sözen,Z. ve O.Kayahan, ”Interorganizational Relationships in Project-Based Industries: the Role of Trust and Competition”, Business and Economics Society Conference, Las Palmas, 1999.

Sözen, Z., "Cantemir's Istanbul", Dimitrie Cantemir Symposium, Romen Kültür Enstitüsü, 12 Haziran, 2008, Istanbul.


Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler

Kitaplar ve Kitaplarda Bölümler

Sözen,M., Z.Sözen ve diğerleri ,Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, Türkiye İş Bankası İstanbul ,1975.

Sözen, Z., Yüklenici İşletmelerde Büyüklük, Teknoloji ve Örgütsel Strüktür İlişkisi, Doktora tezi, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1983.

Sey,Y., Sözen,Z.ve diğerleri, Yapım Yönetimi ve Ekonomisi, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, 1983-1984.

Sey,Y., İ.Orhon, N.Aral, H.Giritli ve Z.Sözen, Bina Maliyeti, İ.T.Ü. Vakfı yayını , No.10 ,1986.

Sey,Y., İ.Orhon, Z.Sözen ve diğerleri, Çağdaş Yapım Sistemleri, İ.T.Ü. Vakfı yayını, No.13, 1986.

Sözen,Z., Yapı Sektöründe İşletme Büyüklüğü ve Örgütsel Yapı, İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Mimeo, 1988.

Sözen,Z., İnşaat Firmalarının özellikleri, İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Mimeo, 1988.

Sözen,Z., Fenerli Beyler: 110 Yılın Öyküsü, Aybay Yayınları, İstanbul, 2000.

Sözen, Z., “Osmanlı Kültürünün Eflak ve Boğdan’ın Yaşamına Etkisi”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, c. 12, s. 15-22.

Sözen, G., Z. Sözen ve M. Ekonomi, Menderes’in Sularında: Priene, Milet, Didim, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, İstanbul, 2002

Sözen, G., Z. Sözen and M. Ekonomi, By the Waters of the Maeander: Priene, Miletus, Didyma, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, İstanbul, 2003

Sözen, Z., Tekboynuz: Kara Boğdan Voyvodası Dimitri Kantemir, tarihi roman, Remzi Yayınevi, İstanbul, 2007

Sözen, G. ve Z. Sözen, Anadolu Topraklarında Güzeli Arayış, HSBC Yayınları, İstanbul, 2008

Sözen, Z., Perge , BKG, Istanbul, 2010.

Sözen, Z., Myra, BKG, Istanbul, 2010.

Sözen, Z. (katkı), Topkapı Sarayı Müzesi, BKG, Istanbul, 2010.

Sözen, Z. (contributor), Topkapı Palace Museum, BKG; İstanbul, 2010.

Sözen, Z.,(R. Durbaş ve diğerleri ile) Ayasofya, BKG, İstanbul, 2011.

Sözen, Z., Anka ve Sultana, tarihi roman, Remzi Yayınevi, İstanbul, 2011.

Sözen, Z., FIDIC Sözleşmelerinden Örneklerle İnşaat Sözleşmelerinin Yönetimi, Legal Yayınevi, İstanbul, 2015.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Sözen, Z., “Babu Türkçesi”, İ.Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi –Prof.Dr. Ümit Doğanay’ın Anısına Armağan, 2, 1982, ss. 197-203.
Sözen,Z. ve H.,Giritli, “Konut Maliyetlerine Bir Yaklaşım”, Büyükşehir Kooperatifçilik ve Toplu Konut Dergisi, 1987, ss. 20-21.

Sözen,Z., ve H.Giritli, “Productivity Analysis in Turkish Construction Firms” Turkish Review Quarterly Digest, T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, V.2, no.7, Spring, 1987, ss.81-95.

Giritli,H. ve Z.Sözen, “İnşaat Firmalarında Verimlili?i Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma” Verimlilik, MPM, 1987/2, ss.1-8.

Sözen, Z., “İnşaat Projelerinde Gecikmeler ve Süre Uzatımı Talepleri”, Legal Hukuk dergisi: Özel Sayı, Rona Aybay’a Armağan, Legal Yayıncılık,2014, Cilt II, ss. 2781-2790.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Sözen,Z.,“Yapı Sektöründe Küçük İşletmelerin Sorunları”, Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi Genel Müdürlüğü, Küçük İşletmelerin Problemleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul, 12-13 Aralık, 1983.

Sözen, Z.,“Yüklenici Firmalarda Örgütsel Değişim: 1982-92 Dönemi”, I.Ulusal Yönetim Kongresi, Silivri, İstanbul, 1993.

Sözen, Z.,“Yüklenici Firmalarda Örgütsel Değişim”, İnşaat Sanayiinde Yönetim Semineri, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze, Kocaeli, 1988, s.314-321.

Sözen, Z. ,ve H.Yaman,,“Yöneticilik Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı: AROUSAL” Dizayn/Konstrüksiyon İnşaat Mimarlık Dergisi, İstanbul, 1988, ss.20-23.

Sözen, Z., ve M.A.Küçük, “Süreklilik ve Bağımlılık: İnşaat Sektöründe Alt Yüklenici Kullanımı” III.Ulusal Yönetim Kongresi, İTÜ İşletme Fakültesi, İstanbul, 1995.

Sözen ,Z.,”Proje Bazlı Endüstrilerde Örgüt Büyüklüğünün Tanımlanmasında ve İşlemselleştirilmesinde Sorunlar,Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bilgi Üniversitesi, 27-29 Mayıs,1999,İstanbul

Sözen, Z., “Dimitri Kantemir’in Gördüğü Eğitim ve Aydınlanma Çağına Katkısı”, Dimitri Kantemir Mekteb-i Kebir’e Geri Dönüyor, 11 Nisan 2014, Fener Rum Lisesi, İstanbul.

Sözen, Z., “FIDIC Sözleşmelerinde Tasarımla İlgili Uyuşmazlıklar” İnşaat Ve Mimarlik Hukuku Semineri, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 13 Kasım 2014,İstanbul,

Diğer yayınlar

Araştırma raporları

Üsdiken,B. ve Z.Sözen, Organisation-Environment Interaction: Subcontracting in Construction, Research Paper, Boğaziçi University, Institute of Social Sciences, ISS/AD 85-01, 1985.

Üsdiken,B. Z.Sözen ve H.Enbiyaoğlu, Strategies and Boundaries: Subcontracting in Construction, Research Paper, Bo?aziçi University, Institute of Social Sciences, ISS/AD 87-01, 1987.

Üsdiken,B. ve Z.Sözen,. Örgütlerin Sınırları: İnşaat Firmalarında Alt-Yüklenici Kullanımı, Research Paper, Boğaziçi University, Institute of Social Sciences, SBE/AD 89-02, 1989.

Sözen,Z., H. Giritli, N.Esin ve M.Çıracı , Mimarlara Mektup: Özel Sayı, Mimarlık Meslek Tasarısı Üzerine İstanbul Tartışmaları Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 1992, ss.21-24

Sözen,Z.,Yüklenici İşletmelerde Organizasyonel Değişim ve Stratejik Yönelimler, İ.T.Ü. Araştırma Fonu, İstanbul, 1993.

Sözen,Z.,Turkish Contractors in Overseas Markets: Problems and Policies of Priority, İ.T.Ü. Araştırma Fonu, İstanbul, 1998


Dergilerde yayınlanan makaleler

Sözen,Z.,“Türk Müteahhitlerinin Son On Yılı”, Trend, 1:23, 1993, ss.38-40.

Sözen,Z.,“70’lerin İTÜ’sü”, Arredamento Mimarlık, Sayı 2000/3, ss.76-77.

Sözen,Z., “Kod Adı Ali:Aleksandr Mavrokordato”, Popüler Tarih, Temmuz 2000, ss.30-33.

Sözen, Z., “Kantakuzenos’u Kim Öldürdü?”, Popüler Tarih, Nisan 2002, ss. 32-37.text
Adı Soyadı Prof.Dr. Deniz ÖNDER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Üniversitesi 1986 YTÜ 1996

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

YTÜ Mimarlık Fakültesi

Araştırma Alanları

Mekan Dizimi Teorisi- Konut Sorunu- Mimari Tasarım ve Psikoloji- Yön Bulma-Yerel Mimari

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Önder, D.E., Gigi, Y., 2010, Reading Urban Spaces by the Space Syntax Method: A Proposal for the South Haliç Region, Cities, 27 (4), pg. 260-271 (SSCI – ISSN 0264-2751).

Önder, D.,2002, “A New Housing Group For Sub-Residential Area in Samarkand - A Morphological Comparison”, Cities, (V.19/Issues 5/ SSCI – ISSN 0264-2751), 237-239.

Abalı, Z., Önder, D., 1990, “The Local Architectural Image In Tourism”, Annals of Tourism Research, A Social Sciences Journal, Vol.17, N:2, 280-284,USA(SSCI - ISSN 0160-7383)
Erçevik, B., Önder, D.E., 2015, Bir Tasarım Ölçütü Olarak Yön Bulma Kavramı: Tanımlar ve Tartışmalar, Megaron, 10/3, 355-34.

Koseoglu,E., Onder,D.E., and Bilen,O., 2012, A Cross-Cultural Comparison Of Tourist’s Perceptionof Hotel Lobbies,IJAR Archnet, V6/3, ,109-123.

Köseoğlu, E., Önder,D.E., 2011, Subjective And Objective Dimensions Of Spatial Legibility, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 30, , Pages 1191-1195

Köseoğlu, E., Önder,D.E.,2011, İnsan Belleğinin ve Kentin Belirgin Öğelerini Tanımlamak: Ayvalık’taki Öznel ve Nesnel İşaret Öğeleri, Arkitekt, sayı:524, yıl:78, ss:40-51.

Belir, Ö., Önder, D.E; 2011, Bir Atölye Çalışmasının Özeti, Görünmez Alanlar : Çoklu Algısal Stüdyo Sınıfı, Mimarist,Bahar, sayı:39, ss.109-111.

İnam, E.A., Önder, D.E.,2011, Belek Turizm Merkezi’nin Doğal Değerleri, Enerji Tüketimi, Atık Su Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi" Mimarist, sayı 40, ss 21-24.

Önder, D,E., Conker, S., 2011, İstanbul’daki Kent Otellerinin Mekan Dizim Yöntemiyle Analizi, Mimarist, s 41, ss 78-85.

Önder,D., Gigi, Y., 2010, Kent parçalarının Mekan Dizim Yöntemiyle Okunması: Güney Haliç Bölgesi İçin Bir Öneri, Mimarist, no:35, 101-108.

İnam, E.A.,Önder, D.E.; 2010, Sürdürülebilir Turizm Gelişiminden Uzaklaşan Bir Bölge: Belek Turizm Merkezi, Mimarlık, 354, ss 40-44.

Önder, D.E., Köseoğlu, E., Bilen, Ö., Der, V., 2010, The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce, ITU A|Z VOL: 7 NO: 1 18-37 2010-1.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Hasan ŞENER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İTÜ Mimarlık Fakültesi 1968 İTÜ Mimarlık Fakültesi 1977

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İTÜ Mimarlık Fakültesi

Araştırma Alanları

Mimari Tasarım

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Moğol Çadırından Konut Yaşamına Geçişte Mekansal Gereksinimler (2017)., Enkhbaatar Bolortsetseg,ŞENER HASAN,CORDAN ÖZGE, LAMBERT Academic Publishing, Basım sayısı:1, ISBN:978-620-2-02669-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4103792)

ŞENER HASAN (2015). Modüler Boyutsal Koordinasyon ve Izgara/Grid. Serbest Mimarlar Dergisi(19), 22-23. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4425829)

GARİP SENİYE BANU,ŞENER HASAN (2012). Analysing Environmental Satisfaction in Gated Housing Settlements. İTÜ A/Z, 9(1), 122-133. (Yayın No: 4425653)

ŞENER HASAN,ERTÜRK DOĞAN ZAFER (2006). Mimarlık Eğitiminde Model Arayışları: İTÜ Örneği. Arkitekt (Kontrol No: 4425679)

YILDIZ DİLEK,ŞENER HASAN (2004). Binalarda Tanımlı Dış Mekanların Kullanım Değeri Analiz Modeli. İTÜ Dergisi/a, 1(2) (Kontrol No: 4425685)

YILDIZ DİLEK,ŞENER HASAN (2003). Factors Affecting the Use Value of Campus Outdoor Spaces. International Conference on Quality of Urban Life (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4425697)

Ödüller

1. Ulusal Mimarlık Ödülü, TMMOB Mimarlar Odası, 2014

2. Uluslararası Mimarlık Ödülü, Chicago Athenaeum Mimarlık, Sanat Tasarım Müzesi-Avrupa Mimarlık, Sanat, Tasarım ve Kentsel Pl. Merk., 2010

3. Mimarlık Eğitiminde Üstün Başarı Ödülü, Mimarlık Eğitimi Derneği, 2009

4. Mansiyon Ödülü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2008

5. Satınalma Ödülü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2006

6. Mansiyon Ödülü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2001

7. 3. Ödül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1998

8. 1. Ödül, Konya Belediyesi, 1992

9. 3. Ödül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1987

10. 1. Ödül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1987

11. Mansiyon Ödülü, Altındağ Üniversitesi, 1984

12. Mansiyon Ödülü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1978text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Pelin KARAÇAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1995 Yıldız Teknik Üniversitesi 2010

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Tepe İnşaat (1 yıl), Sel Dış Ticaret A.Ş.(2 yıl), Yeditepe Universitesi(13 yıl)

Araştırma Alanları

Yapı Malzemesi,Yapım Teknolojisi, Mimari Tasarım, Yapı ürünlerinde teknolojik yenilikler, Proje yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Yayınlar :

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Karaçar P. (2018) , Proliferation of the Eco-Village in Van within the context of Sustainability, Cultural Landscape of Van, Yayın Yeri:ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY PUBLICATIONS, Editör:Yücel, Gökçen Firdevs, Işık Bilge, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:206, ISBN:978-975-2438-33-0, Chapter 5, page:54-75.
İlter, T., Karaçar P. (2019), Mobile Technology and Social Media Literacy: Exploring Architecture and Interior Architecture Students’ Practices., Handbook of Research on Multidisciplinary Approaches to Literacy in the Digital Age, Chapter 10, Page: 180-196, Published in the United States of America by IGI Global Information Science Reference (an imprint of IGI Global) ISSN:2475-6814
Avlar E., ve Karaçar P. (2018), , Technological Innovation Adoption Model for Construction Products ,Journal of Architectural Research and Development (JARD) vol 2 No 6 November https://doi.org/10.26689/jard.v2i6.

Makaleler:

Karaçar, P. ve Avlar E.,(2010), “Yapı Ürünlerinde Teknolojik Yeniliklerin Benimsenmesinde Bilgi Edinme Süreci İçin Model Önerisi”, Megaron Dergisi, Sayı:5:1, Sayfa 33-42.
Avlar E., ve Karaçar P. (2012), “Türkiye Yapı Sektöründe Tutkallı Tabakalı Ahşap Teknolojisinin Benimsenmeme Nedenlerinin Karaçar Ercoşkun Modeli ile Değerlendirilmesi”, Megaron Dergisi, Sayı:7:1, Sayfa 67-76.
Avlar E., ve Karaçar P. (2013), “Yapı sektöründe teknolojik yeni yapı ürünlerinin karar verme sürecinde sistematik değerlendirmesi ” , Tasarım ve Teknoloji Dergisi, Cilt 1 Sayı 1, Sayfa 17-27.
Avlar E., ve Karaçar P. (2015), “Yaşam döngüsü kulesi bir ” , Mimarlık ve dekorasyon Dergisi, Sayı 250, Sayfa 204-205.
Demirdöven J, Karaçar P. (2015), “Yeşil nano malzemeler ” , Mimarlık ve dekorasyon Dergisi, Sayı 250, Sayfa 212-213.
Karaçar P. (2016), “Sağlık mimarisinde yeni yaklaşımlar ” , SD Dergisi, Sayı 39, Sayfa 14-17.
Benli, G., Sağdıç Z., Güner A.F., Karaçar P., (2018). "Reuse of a Special House; Manor of Mizzi on Prince Island in Island”, Online Journal of Art and Design, Volume (6), Issue (3), July. INDEX: DAAI.
* Güner, A.F., Benli, G., Karaçar, P., Büyükkonuk Eko Festival Alanı Ve Çevre Düzenleme Projesi Örneğinde Mimarlık Eğitiminde Mesleki Pratiğin Önemi, NWSASOS, 14(3), p.62-76, DOI:10.12739/NWSA.2019.14.3.3C0184, July 2019

Yayınlanmış Bildiriler:
* Karaçar, P., Güner, A.F., Gür, E., Proposal of Using Nano-Materials in Yacht Design, 1st International Symposium of Design for Living with Water, Beykent University, Istanbul, Turkey, 09-10 July 2019
* Benli, G., Karaçar, P., Güner, A.F., Preservation and Reuse of an Adobe Building; Turkes (Türkeş) House and Museum in Northern Cyprus, Kerpic’19, Earthen Heritage, New Technology, Management, 7th International Conference, Koycegiz, Mugla, Turkey, 05-07 September 2019, Proceedings ISBN 978-1-64181-284-9, pp.147-154, iBooPress, London,
Geylani Ö, iLTER T, Karaçar P : The potential of adobe use in Modern Turkish architecture with the agenda of Sustainability. kongre kitapçığı , 43, Kerpic’13 – New Generation Earthern Architecture: Learning from Heritage International Conference, Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Turkey, 01-02 June 2018
* Güner, A.F., Benli, G., Karaçar, P., Kasapseçkin, M.A., Adobe Use in the Eco-Village of Büyükkonuk on the Karpaz Peninsula, Kerpic’13 – New Generation Earthern Architecture: Learning from Heritage International Conference, Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Turkey, 01-02 June 2018
* Karaçar, P., Güner, A.F., Benli, G., The Effects of Technological Changes on Hospital Architecture, 1st International Conference of Architecture, Dicle University, Diyarbakır, Turkey, 04-06 October 2018
* Güner, A.F., Benli, G., Karaçar, P., Kasapseçkin, M.A., Design-Build Workshops in Architectural Education. A Case Study; Adobe Bus Stop in Northern Cyprus, Edulearn IATED Barcelona, 2017
A.T. Ilter, P. Karacar, "MOBILE TECHNOLOGY AND SOCIAL NETWORKS: MAPPING ARCHITECTURE STUDENTS’ PRACTICE AND AWARENESS FOR EDUCATIONAL POSSIBILITIES", 07/2017, s. 6820-6827, EDULEARN17 9th International Conference on Education and New Learning, Barcelona, Spain, 3.07.2017 - 5.07.2017, https://iated.org/edulearn/
Güner A.F., Benli G., Karaçar P., Kasapseçkin M.A. : DESIGN-BUILD WORKSHOPS IN ARCHITECTURAL EDUCATION. A CASE STUDY; ADOBE BUS STOP IN NORTHERN CYPRUS.. Edulearn17 Kongre Kitapçığı, 2592, Barselona, 2017

Karaçar P., Güner A.(2016), "Mimari Teknolojide Yenilik", PYYK 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi 03-05 Kasım | Eskişehir.
Güner A., Karaçar P., (2016), "İnşaat Sektöründe Toplam Kalite Yönetimini Etkileyen Kültürel Elemanların Analizi ve Kurum Kültürünün Oluşturulması", PYYK 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi 03-05 Kasım | Eskişehir.
Demirdöven J., Karaçar P., (2015), “Green Nano Materials with examples of applications”, Greenage sempozyum III Sürdürülebilir bütünleşik tasarım; yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlar, 15-17 Nisan 2015, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul.
Karaçar P., Demirdöven J., (2014), “İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar Marjını Etkileyen Risklerin Analizi” PYYK 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi ,6-8 Kasım 2014, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
Demirdöven J., Karaçar P., (2013), “Yeşil binalarda Nano teknoloji uygulamaları ve Mimari tasarım üzerine etkileri ” VIII. Sinan Sempozyumu “Farkındalık”, 25-26 Nisan 2013, Trakya Üniversitesi, Edirne.

Karaçar P., Avlar, E., (2012),“Yapı Sektöründe Teknolojik Yeni Yapı Ürünlerinin Benimsenmesinde İkna Olma Sürecinin Değerlendirilmesi”, PYYK 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi 13 - 16 Eylül 2012 | İZMİR.
Karaçar P. ve Ercoskun K., (2011), “Eko-Tek kentlerin oluşumunda yeni yapı ürünlerinin benimsenmesi” Diyarbakır Kent Sempozyumu “Sürdürülebilir Kentsel Kimlik”, 2-3 Aralık 2011, İstanbul.
Avlar, E., Karaçar P., (2010), A model proposal for the selection process of sustainable technologic construction products, Steel Structures:Culture & Sustainability 2010 sempozyumunda bildiri sunumu, 21-23 Eylül 2010, İstanbul, Türkiye
Avlar, E., Karaçar P., (2010), A model proposal for decision making process in order to select technologic new products, Educating Architects Towards Innovative Architecture, enhsa-EAAE” Konferansında bildiri sunumu, 17-19 Haziran 2010, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Eğrican N., Karaçar P. ve Ercoşkun K., (2010), Economic, Social & Ecological Aspects of Sustainability within The Context of Innovation & Integrated Design Process, 10th REHVA World Congress, CLIMA 2010, 9 – 12 Mayıs, Antalya, Türkiye
Karaçar P., Eğrican N. ve Ercoşkun K., (2010), Adoption model for solar technologies, Solar Future 2010 Congress, Proceedings Book, pp. 145 – 149, 10 – 12 Şubat 2010, WOW Convention Center, ISTANBUL
Dikbas A., Karaçar P. ve Ercoskun K., (2009), Enabling Sustainability through SOA within the AEC/FM Domain, The 26th CIB W78 Conference on Information Technology in Construction, October 1-3, Istanbul, Turkey

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Hamdi ERGÜL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi 1998 Karabük Üniversitesi, Mobilya ve Dekorasyon 2013

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bülent Ecevit Üniversitesi

Araştırma Alanları

İnsan ve Mekan ilişkisi, Tarihsel Mimari, Kültür ve Mimari, Sürdürülebilir Tasarım,

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ergül, H., Özçifci, A., Yapıcı, F. ve Özbay, G., “Construction wood industry and the sector’s impact on economical growth in Turkey”, African Journal of Business Management, 6:11, 4106-4111, 2012

Ergül, H., “İnsan Merkezli Tasarım ve Mimaride Ahşap malzeme Seçiminin Gerekliliği”, 1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 2014.

Ergül, H., “Mimarlığın İhmal edilen Sosyal ve Toplumsal Yönü”, 3. Internatıonal Symposıum On Innovatıve Technologıes In Engıneerıng And Scıence, Valencia, Spain, 2015.

Ergül, H., “Yapı Endüstrisinde Kullanılan Sürdürülebilir Ahşap Malzemenin Yapay Sinir Ağları İle Gelecek Tahmini”, Bülent Ecevit Üniversitesi, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 4:2, 21-25, 2014.

Ergül, H., “Mimari İsraf ve Çevre” 2. Uluslararası Çevre Ve Ahlak Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 2014.

Ergül, H., “İnsan ve Mekan; İstanbul Örneği”, 1. Uluslararası Kritik Ve Analitik Düşünme Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 2015.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Aysun Ferrah GÜNER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU) 1991 İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU) Yapı Bilgisi Anabilim Dalı 2004

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU) ve Özel Sektör

Araştırma Alanları

Proje Yönetimi, Tasarım Yönetimi ve Koordinasyonu, Ürün Geliştirme, İnşaat Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
* Güner, A.F., Evaluation of Quality Components in Architectural Design of Healthcare Buildings, Online Journal of Art and Design, ISSN: 2301 – 2501, Volume (6), Issue (4), October 2018
* Benli, G., Sağdıç, Z., Güner, A.F., Karaçar, P., Reuse of a Special House; Manor of Mizzi on Prince Island in Istanbul, Online Journal of Art and Design, ISSN: 2301 – 2501, Volume (6), Issue (3), July 2018

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
* Güner, A.F., Benli, G., Project Management in Conservation and Restoration of Historic Buildings, SAR Journal, Volume 2, Issue 1, p.24-30, ISSN 2619-9955, DOI: 10.18421/SAR21-04 March 2019
* Güner, A.F., Benli, G., Karaçar, P., Büyükkonuk Eko Festival Alanı Ve Çevre Düzenleme Projesi Örneğinde Mimarlık Eğitiminde Mesleki Pratiğin Önemi, NWSASOS, 14(3), p.62-76, DOI:10.12739/NWSA.2019.14.3.3C0184, July 2019

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
* Güner, A.F, Giritli, H., İnşaat sektöründe toplam kalite yönetimi ve Türkiye’deki uygulamalar, İTÜ Dergisi, Mimarlık. Planlama, Tasarım, Cilt:3, Sayı:1, 19-30, Mart 2002

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
* Güner, A.F., Benli, G., Karaçar, P., Kasapseçkin, M.A., Design-Build Workshops in Architectural Education. A Case Study; Adobe Bus Stop in Northern Cyprus, Edulearn IATED Barcelona, 2017
* Güner, A.F., Benli, G., Karaçar, P., Kasapseçkin, M.A., Adobe Use in the Eco-Village of Büyükkonuk on the Karpaz Peninsula, Kerpic’13 – New Generation Earthern Architecture: Learning from Heritage International Conference, Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Turkey, 01-02 June 2018
* Karaçar, P., Güner, A.F., Benli, G., The Effects of Technological Changes on Hospital Architecture, 1st International Conference of Architecture, Dicle University, Diyarbakır, Turkey, 04-06 October 2018
* Karaçar, P., Güner, A.F., Gür, E., Proposal of Using Nano-Materials in Yacht Design, 1st International Symposium of Design for Living with Water, Beykent University, Istanbul, Turkey, 09-10 July 2019
* Benli, G., Karaçar, P., Güner, A.F., Preservation and Reuse of an Adobe Building; Turkes (Türkeş) House and Museum in Northern Cyprus, Kerpic’19, Earthen Heritage, New Technology, Management, 7th International Conference, Koycegiz, Mugla, Turkey, 05-07 September 2019, Proceedings ISBN 978-1-64181-284-9, pp.147-154, iBooPress, London,

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
* Benli, G., Güner, A.F., Two protected Two Unique Protected Sites with a Modern Heritage in Historical Peninsula in Istanbul, Cultural Influences on Architecture, IGI Global, Chapter 5, pp.130-156, ISBN 9781522517443 (hardcover) – ISBN 9781522517450 (ebook), DOI:10.4018/978-1-5225-1744-3.ch005, Hershey PA, USA, 2016

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
* Güner, A.F., Masallar ve Çağdaş Yorum, Ders Kitabı (Proje ve sergi koordinatörü ve kitap baş editörü olarak), ISBN 9786054797127, İstanbul, 2017
* Güner, A.F., Kabasoğlu, G.S., Tasarımın Temelleri 1 Uygulama Kitabı, ISBN 9786054797264, İstanbul, 2019
* Güner, A.F., Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Sağlık Yapılarında Kalite Kavramı, 149-156, ISBN 978-605-4797-30-1, İstanbul, 2020

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
* Güner, A.F., Karaçar, P., İnşaat Sektöründe Toplam Kalite Yönetimini Etkileyen Kültürel Elemanların Analizi ve Kurum Kültürünün Oluşturulması, 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, 2016
* Karaçar, P., Güner, A.F., Mimari Teknolojide yenilikler, 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, 2016

Diğer yayınlar
Güner, A.F, Milano Mobilya Fuarı, Tasarım Dergisi, Sayı:101, 54-55, Mayıs 2000
Güner, A.F, Sağlık Yapılarında Kalite Kavramı, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Sayı 39, 20-21, 2016

Ulusal & Uluslararası Projeler
* Güner, A.F., İTÜ Bina Yapımı ve Yönetimi Programı, "Bina maliyeti bilgi sistemi geliştirilmesi" araştırma projesi, İTÜ, 1993
* Güner, A.F., Çeşitli kuruluşlar bünyesinde yapılan tasarım, proje yönetimi, proje koordinasyonu, süreç iyileştirme ve geliştirme vb. çalışmaları, 1996-2015 Projeler; Moskova Vergi Dairesi (Moskova), Erciyes Üniversitesi (Kayseri), Enka Okulları (İstinye, Adapazarı), Martı Myra Otel (Kemer), Julian Club (Marmaris), Maritim Hotel (Marmaris), Sun Blue Hotel (Marmaris), Enka Oditoryum (İstanbul), Abdi İpekçi Spor Salonu (İstanbul), Harawa Konut Projesi (Libya), Kanyon İş Merkezi (Istanbul), Şişli Plaza (Istanbul), Milenyum Park Evleri (Istanbul), Alanya My Marine (Alanya), Göçek Portville (Muğla), Ant Yapı Antrium (Istanbul), Ant Yapı Port Alaçatı (İzmir), Tepe Bilkent Bahçe Evleri (Ankara), Artell Form (Istanbul), Koza Evleri (Istanbul), Sulefa Tower (Dubai), Varyap Avrupa Yakası Adliye Binası (Istanbul), Carl’s Jr. Restoranları (İstanbul ve Ankara)
* Güner, A.F., İstanbul Medipol Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükkonuk Belediyesi arasında 07/09/2016 tarihli protokol kapsamında çalışılan Büyükkonuk Eko Festival Alanı ve Çevre Düzenleme Projesi, 2016-2018

Ödüller
* YTONG Sponsorlu ‘’Enerji tasarrufunda yapılarda ısı yalıtımı ve önemi’’ konulu Güneş Evi Proje Yarışması, Türkiye ikinciliği, 1991
* IKSV 3. İstanbul Tasarım Bienali, Akademi Programı “Biz İnsanmıyız?” temalı sergi, Kanatlı İnsan Figürü (Bienal Afişi) Tasarım Tescil Belgesi, 2017
* Kuş Barınağı, Tasarım Tescil Belgesi, 2019

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Zülal Nurdan KORUR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi ve East London University 1991 ve 2001 İstanbul Teknik Üniversitesi 2013

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Beykent üniversitesi, bilgi Üniversitesi

Araştırma Alanları

Mimari Tasarım, Dijital t,Tasarım,Ekolojik Tasarım

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Tahir AKKOYUNLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik Üniversitesi 2005 İstanbul Teknik Üniversitesi 2015

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

MimarSinan Güzel Sanatlar Üniversitesi/Mimarlık Fakültesi, Marmaray Projesi, Doerken GmbH

Araştırma Alanları

Yapı Bilgi Modelleme, Mimari Mühendislik, Çok boyutlu Modelleme (nD,BIM), Parametrik Tasarım, Lazer Tarama Sistemleri, Robotik Yapım Teknolojisi, Yapımda Sanal Gerçeklik, Yapımda Artırılmış Gerçeklik,

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Akkoyunlu, T.,Parametric BIM Façade Module Development For Diagrid Twisted Structures, 35th ISARC, Berlin, Germany Pages 1073-1078 2018 Proceedings
Akkoyunlu, T. , Dikbaş, A., “Building Information Modelling (BIM) for Large-Scale Construction Projects.” International Journal of Structural Analysis & Design – IJSAD Volume 1 : Issue 3 ISSN : 2372-4102, 30 September,2014
Akkoyunlu, T., Dikbaş A., 2016: Yapı Bilgi Modellemenin (BIM) Parametrik Modellemede Kullanılması: Ön Üretimli Yapılar Örneği : 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir özet bildiriler kitabı ISBN : 978-605-66332-5-6, Kasım 2016. sf:116
Akkoyunlu, T., Dikbaş A., 2014: Kentsel Dönüşüm Projeleri için BIM Kullanımı : 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Akdeniz Üniversitesi, Antalya özet bildiriler kitabı ISBN : 978-605-60244-3-6, Ekim 2014. sf:116
Akkoyunlu, T., Ergönül S., 2014: İnşaat Sektöründe Malzeme Yönetim Yaklaşımları ve Bir Model Önerisi : 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Akdeniz Üniversitesi, Antalya özet bildiriler kitabı ISBN : 978-605-60244-3-6, Ekim 2014. Sf :75

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Yazgı AKSOY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 2004 İstanbul Teknik Üniversitesi- Mimari Tasarımda Bilişim 2016

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

2011-2018 Aartı Planlama Peyzaj Mimarlık 2010-2011 Kutup Mimarlık 2009-2010 Aartı Planlama Peyzaj Mimarlık 2008-2009 Ay Mimarlık 2007-2008 Pimodek Proje İnşaat 2005–2006 İltay Mimarlık

Araştırma Alanları

Mimari Tasarımda Bilişim, Bilgisayar Destekli Tasarım, Evrimsel Tasarım,Genetik Algoritmalar, Sürdürülebilir Arazi Planlaması

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kitap içinde Bölüm

• Aksoy,Y.B., Çağdaş, G., Balaban, Ö. (2015). A Model for Sustainable Site Layout Design of Social Housing with Pareto Genetic Algorithm: SSPM, In Celani, G., Sperling, D.M., Franco,J.M.S.(Eds.), The Next City: New Technologies and the Future of the Built Environment, (Vol.527, pp: 113-133. Brasil: Springer

Uluslararası Hakemli Dergide Makale

• Aksoy, Y.B., Çağdaş, G., Balaban, Ö. (2016). Sürdürülebilir Toplu Konut Yerleşmesi Tasarımı için Pareto Genetik Algoritmaya Dayalı Bir Model Önerisi: SSPM, Megaron YTÜ, Vol. 11, No. 2, 2016, s. 241-253.

Uluslararası Sempozyumda Bildiri

• Aksoy, Y.B., Çağdaş, G. (2014). A Model for Sustainable Site Layout Design with Pareto Genetic Algorithm: SSPM. In Fusion, Proceedings of the 32nd International Conference on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe, ( pp:227-238), UK, Northumbria University, September 10-12.

Ulusal Sempozyumda Bildiri

• Aksoy, Y.B., Çağdaş, G. (2014). Pareto Genetik Algoritma ile Sürdürülebilir Mimari Tasarım için Bir Model Önerisi: SSPM. 8.Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, ( s.103-114), Türkiye, İzmir İleri teknoloji Üniversitesi, 26-27 Haziran.

Araştırma Projesi

• Aksoy, Y.B., Çağdaş, G. (Yürütücü), “Sürdürülebilir Toplu Konut Yerleşmesi Tasarımı için Pareto Genetik Algoritmaya Dayalı Bir Model Önerisi: SSPM”, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı (BAP) (Başlangıç tarihi: 10 Mayıs 2012, No: 36394)

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Kevser COŞKUN YILDIRIM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ezgi AYDOĞAN TEKCAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı

Araştırma Alanları

Mimari Tasarım, Mimari Tasarım Kuramları, Kentsel Çalışmalar, Kültürel Çalışmalar

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Nursena COŞKUN MÜŞTEKİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2014

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Zeynep YAZICIOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Esranur DEMİRTAŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Viyana Teknik Üniversitesi 2015 İstanbul Teknik Üniversitesi 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Mimari Tasarım, Mimari Tasarımda Bilişim, Konut, Sosyal Konut, Yarışmalar, Mimarlıkta Kodlama.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Özcan Ernur AKTAŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Ennur İNCESAKAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Çağla KELEŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Mimarlık Pr. (İngilizce) (Tam Burslu)

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Gülhan BENLİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

yıldız teknik ünivresitesi 1991 rölöve restorasyon ana bilim dalı/yıldız teknik üniversitesi 2007

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

bimtaş a.ş. istanbul aydın üniversitesi

Araştırma Alanları

Korunması gerekli mimari mirasın envanter ve belgelenmesi, 3 boyutlu lazer tarama ile rölöve alımı, sit alanlarında belgeleme, koruma ilke ve yöntemleri, geleneksel yapım sistemleri, rölöve-restitüsyon çalışmaları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Güner A.,F., Benli, G., (2019). "Project Management in Conservation and Restoration of Historic Buildings”, SAR (science and research journal) Journal, volume (2), Issue (1), pp.24-30, March, ISSN: 2619-9955, DOI: 10.18421/SAR21. INDEX: DOAJ.

Benli, G., Yiğitoğlu A., Yüksel, D., R., (2019). "The Use of Laser Scanning Technology to Survey Building Facades: A Case Study of Camlica Street, Beylerbeyi, Istanbul”, Online Journal of Art and Design, volume (7), Issue (1), pp.220-230, January. INDEX: DAAI, EBSCOHOST.

Benli, G., Sağdıç Z., Güner A.F., Karaçar P., (2018). "Reuse of a Special House; Manor of Mizzi on Prince Island in Island”, Online Journal of Art and Design, Volume (6), Issue (3), pp.143-151, July. INDEX: DAAI, EBSCOHOST.

Benli, G., Ozer, D.G., (2018). "Kent Kimliğinin Tanımlanmasında Kültür Envanterinin Rolü: Bitlis Sivil Mimarisi”, TMD, International refereed journal of architecture and design, DOI: 10.17365/TMD.2018.1.3., sayı 13, s.92-124, INDEX: AVERY, DAIJ, DRJI

Benli, G., Ekizce E.G., (2017). "Rölövede Yersel Lazer Tarayıcının Katkısı Üzerine Bir Örneklem; Tarihi Yarımada’daki Sarnıçlı Han ve Avlusundaki Sarnıç", MEGARON, DOI: 10.5505/megaron.2017.68542 cilt 12, sayı 3, s.420-428, İstanbul, ISSN:2146-0604, INDEX: AVERY, EBSCOhost, DOAJ, TÜBİTAK ULAKBİM

Benli, G., Kan T., (2017). "Surveying and Modelling of Historical Buildings Using Point Cloud data in Suleymaniye in Istanbul, Turkey”, The Historic Environment: Policy & Practice, DOI: 10.1080/17567505.2017.1399959, volume 8.4, s.282-303, INDEX: ARTS & HUMANITIES CITATION


Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Güner, A.F., Benli, G., Karaçar, P., (2019). "Büyükkonuk Eco Festival Alanı ve Çevre Düzenleme Projesi Örneğinde Mimarlık Eğitiminde Mesleki Pratiğin Önemi", Social Science (NWSASOS), Volume:14 / Number 3, march 2019, ISSN: 1308-7444, DOI:10.12739/NWSA.2019.14.3.3CO184.

Benli, G., Vatan, M., (2017). "The reuse and conservation of Ottoman commercial ins on the Historic Peninsula in Istanbul", IJEMME - International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering, Volume: 7 / Number 1, 2017, s.1355-1363, İstanbul, ISSN:2146-0604.

Benli, G., (2016). "Hospitals in the Ottoman Period and the Work of Sinan the Architect: Suleymaniye Complex Dar Al-Shifa and the Medical Madrasa", A+ArchDesign – Istanbul Aydın University International Journal of Architecture and Design, Volume: 2 / Number 2, December 2016, s. 23-32, İstanbul, ISSN:2149-5904.

Benli, G., Ozer, D.G., (2013). "Use of Laser Scannıng For Cultural Heritage Documentation", IJEMME - International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering, Volume: 3 / Number 1, 2013, s.447-454, İstanbul, ISSN:2146-0604.

Uluslararası kitaplarda bölümler

Benli, G., (2018). "An Evaluation on Van Rural Settlements in the Context of Legal and Regulatory Framework” Cultural Landscape of Van-Turkey, chapter 4, pp.40-53, Istanbul Aydın University Publications, e-ISBN 978-975-2438-33-0, Istanbul, Turkey.

Benli, G., Güner A. F., (2016). "Two Unique Protected Sites with a Modern Heritage in Historical Peninsula in İstanbul" Cultural Influences on Architecture, chapter 5, pp.130-156, ISBN 9781522517443 (hardcover) – ISBN 9781522517450 (ebook), DOI:10.4018/978-1-5225-1744-3.ch005, Hershey PA, USA.

Benli, G., Ekizce G. E., (2016). "Use of Laser Scanner for Digital Surveying of the Sarnicli Inn and the Byzantine Cistern Underneath" Handbook of Research on Emerging Technologies for Architectural and Archaeological Heritage, chapter 8, pp.227-254, ISBN 9781522506751 (hardcover) – ISBN 9781522506768 (ebook), DOI:10.4018/978-1-5225-0675-1.ch008, Hershey PA, USA.

Benli, G., (2015). "The Advantages of Using Laser Scanners in Surveying in Protected Sites: A case Study in Historical Peninsula in İstanbul” Handbook of Research on Emerging Digital Tools for Architectural Surveying, Modeling and Representation, chapter 13, pp.382-402, ISBN 978-1-4666-8379-2 (hardcover) – ISBN 978-1-4666-8380-8 (ebook), (ISSN:2327-5715; elISSN:2327-5723), DOI:10.4018/978-1-466-8379-2.ch013, Hershey PA, USA.

Benli, G., (2013). "The Use of Courtyards and Open Areas in Ottoman Period” Advances In Landscape Architecture, chapter 32, pp.803-820, ISBN 980-853-307-982-5, DOI.10.5772/55797, London.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Benli, G., Karaçar P., Güner A.F., (2019). “Preservation and Reuse of an Adobe Building; Turkes (Türkeş) House and Museum in Northern Cyprus”, Earthen Heritage, New Technology, Management, 7th International Conference proceedings, ISBN 978-1-64181-284-9, pp. 147-154, 05-07 September, Muğla, iBooPress, London.

Karaçar P., Güner A.F., Benli, G., (2018). “The Effects of Technological Changes on Hospital Architecture”, I. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, From environment to space (Çevreden Mekana), Dicle Üniversitesi, s. 773-784, 04-06 Ekim, Diyarbakır, Karacadağ Kalkınma Ajansı yay.

Güner A.F., Benli, G., Karaçar P., Kasapseçkin M.A., (2018). “Adobe Use in the Eco-Village of Buyukkonuk on the Karpaz Peninsula”, kerpic’18, Back to Earthen Architecture Industrialized, injected, rammed, stabilized, 6th International Conference, s. 201-207, 01-02 June, Gaziantep, e-ISBN: 978-1-64181-232-0.

Güner A.F., Benli, G., Karaçar P., Kasapseçkin M.A., (2017). “Design-Build Workshops in Architectural Education. A case study; Adobe Bus Stop in Northern Cyprus”, Edulearn17 9th International Conference on Education and New Learning Technologies, s. 6868-6876, 03-05 July, İstanbul, ISBN: 978-84-697-3777-4, ISSN:2340-1117.

Boyacıoğlu D., Göçer Ö., Karahan E., Benli, G., Özorhon G., (2015). “Exploring the Applicability of International Village Design Guidelines in Turkey”, RE-ConD’15 International Conference on Re-Evaluating Contemporary Designs in Historical Context, s.15-26, 22-24 July, İstanbul, ISBN: 978-605-86645-9-3.

Benli, G., (2015). “İstanbul’un İlk İskan Bölgelerinden; Süleymaniye’deki Geleneksel Konut Tipolojisi ve Bileşenlerinin Sürekliliği”, Sustainable Integrated Design; Creative and Innovative Approaches, GreenAge III, s.351-360, 15-17 April 2015, İstanbul, ISBN: 978-605-5005-24-5.

Vatan M., Benli, G., (2014). “Süleymaniye Neighborhood: Change of the Physical and Social Phase of the District throughout its History”, Re-Thinking Residential Environments, Environment and Design 2014 International Congress, s.358-368, 11-12 December 2014, İstanbul. ISBN:978-605-5461-67-6.

Benli, G., Ekizce E., (2013). “Tarihi Yarımada Hanlar Bölgesi’nde Yer Alan Camili Han’ın Belgeler Işığında Restitüsyon Çalışmaları”, Uluslararası İstanbul Tarihi Yarımada Sempozyumu, s.300-310, 03-05 Ekim 2013, İstanbul, ISBN:978-975-461-510-4.

Benli, G., Kan T., (2013). “Conservation Problems of Adobe Architectural Examples in Sakarya Province Taraklı District and Solution Proposals”, Proceedings New Generation Earthen Architecture: Learning from Heritage kerpiç’13 international conference, s.107-114, 11-15 September 2013, İstanbul, ISBN:978-605-4303-24-3.

Benli, G., (2013). “İstanbul Perşembe Pazarında Bir Mimar Sinan Eseri; Yeşildirekli Hamam ve Haliç-Metro Köprüsü Etkileşimi”, VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu, s. 319-326, 25-26 Nisan 2013, Edirne, ISBN:978-975-374-159-0.

Benli, G., (2012). “Üsküdar'ın Hamamları, Hamam Mekanları ve Çalışanları”, VII. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, s.623-636, 02-04 Kasım 2012, İstanbul.

Benli, G., (2011). “Kösem Mah-peyker Sultan’ın Miraslarından Biri Olan; Büyük Valide Han”, VII. Uluslararası Sinan Sempozyumu, s.133-139, 28-29 Nisan 2011, Edirne, ISBN:978-975-374-145-3.

Benli, G., (2007). “İstanbul Suriçi 16. Yüzyıl Hanlarının Tasarım İlkeleri”, Uluslararası Hanlar, Kervansaraylar Geleneksel ve Modern Mimaride Taş Sempozyumu, s.296-303, 29-30 Kasım 2007, Antalya.

Benli, G., (2007). “ The Protection and Usage Problems of Courtyard Inn Structures on the Historical Peninsula”. 2nd International Eminönü Symposium, s.205-211, 15-17 June 2007, İstanbul.


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Benli, G., Yüksel, D.Y., Ayan S., (2018). “Sudan Suakin Adasındaki Osmanlı Eserleri Mimari Özellikleri ve 3 Boyutlu Belgeleme Süreci”, Mimarlık ve Yaşam Dergisi (Journal of Architecture and Life), cilt 2, sayı 2, s.73-88, ISSN:2564-6109, DOI: 10.26835/my.340189.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Benli, G., (2016). “İstanbul Tarihi Yarımada Avlulu Han Yapıları ve Koruma Sorunları”, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çalıştayı, 21-22 Ocak 2016, İBB. Kültür Varlıkları Dai. Bşk. Kültürel Miras Koruma Müd.,İstanbul (basım aşamasında).

Benli, G., (2011). “3-Boyutlu Lazer Tarama Teknolojisinin Sit Alanlarının Belgelenmesindeki Kullanımı ve Önemi”, Tarihi Yapıları Koruma ve Onarım Sempozyumu, s.102-111, 26-29 Ekim 2011, İstanbul, ISBN:978-975-461-487-9.

Potur A. A., Benli, G., (2006). “Eyüp Mekansal Kimliğinin Dönüşüm Sürecinde Sivil Mimarlık Örneği Ahşap Konut Dokusu”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla 10. Eyüp Sultan Sempozyumu, s.180-193, 12-14 Mayıs 2006, İstanbul, ISBN: 6087-03-10.

Benli, G., (2005). “Kapalıçarşı Çevresindeki Ticaret Hanları ve Günümüzdeki Koruma Sorunları”, Korumada 50. Yıl Sempozyumu, 17-19 Kasım 2005 İstanbul. s.101-107, ISBN:975-6264-07-1.

Benli, G., Potur A. A., (2004) “Müze Fonksiyonu İle Yeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapıların Yapısal Nitelikleri ile Sergileme Ana Teması Arasındaki İlişkiler”. Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, 7. Müzecilik Semineri, s.167-170, 24-26 Kasım 2004, İstanbul, ISBN: 975-409-319-9.


Diğer yayınlar

Benli, G., Kan, T., (2015). “Lazer Tarama Teknolojilerinin Mimari Belgelemede Kullanımı”, Mimarlık ve Dekorasyon Dergisi sayı 2015/250, Istanbul, ISSN 1301-6741.

Benli, G., (2014). Özel Ek: “Tarihi Haritalar Üzerinde Fatih Draman’daki Darüşşafaka Okul Binaları”, Darüşşafaka Cemiyeti Dergisi sayı 2014/10, s.01-16, Istanbul, ISSN 2147-1843

Benli, G., (2012). “Eski Eserde Restorasyon Yapmak”, Proje'm Mimari Dekorasyon Dergisi 56. sayı, s. 86, Antalya.

Benli, G., (2009). “Han Restorasyonlarında Yöntem Arayışı”, Medeniyet Geçitleri Gazetesi, 1. Fasikül, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yayını, İstanbul.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Şehnaz CENANİ DURMAZOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 2004 Eindhoven Teknik Üniversitesi 2013

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Karar Destek Sistemleri; Akıllı ve Sürdürülebilir Kentler; Akıllı Ulaşım/Mobilite; Aktivite-Seyahat Davranışı Modellemesi; Etmen-tabanlı Sistemler; Kentsel Büyük Veri Analitiği; Üretken Sistem Tasarımı; Mekansal Biliş;

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Journal Publications:

Kırdar, G., Cenani, S., & Çağdaş, G. (2019). Smart Bicycle-sharing System Design for the Historical Peninsula of Istanbul, İdealkent, 27(10), 630-652.

Cenani, S., Arentze, T.A., & Timmermans, H.J.P. (2017). Cognitive learning approach for travel demand modeling: estimation results. Transportation Research Procedia, Elsevier, 22, 55-64.

Cenani, S., Arentze, T.A., & Timmermans, H.J.P. (2013). Agent-based Modeling of Cognitive Learning of Dynamic Activity-Travel Patterns. Transportation Letters: the International Journal of Transportation Research, 5(4), 184-200.

Cenani, S., Arentze, T.A., & Timmermans, H.J.P. (2012). A cognitive learning model for dynamic activity-travel patterns. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 54, 580-588.

Müzik Bölümü

Türk Müziği Anasanat Dalı

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Şeyma ERSOY ÇAK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 2004 İstanbul Teknik Üniversitesi 2013

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları

Tarihsel Müzikoloji, Dünya Müzik Tarihi, Osmanlı-Türk Makam Müziği Tarihi, Müzik Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet Teorileri, Kadın Çalışmaları, Popüler Müzik Çalışmaları, Müzik Terapi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Çak Ersoy, Şeyma. (2020). "Kimlik Kavramı ve Popüler Müzik İlişkisi: Rap Müzik Örneği", Uluslararası Etnomüzikoloji Sempozyumu Özet Bildiri Kitapçığı, Bursa.

Çak Ersoy, Şeyma. (2020). "Müzik Arşivciliği: İ.T.Ü TMDK Ercüment Berker ve Şehvar Beşiroğlu Kütüphane Arşiv ve Dökümantasyon Birimi Örneği", III. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu, 17-20 Ekim 2018, Trabzon, s. 59-76.

Çak Ersoy, Şeyma. (2020). Hip-Hop Kültürü, Rap Müzik ve Türkiye'deki İzdüşümleri," TRT Bir Dünya Müzik" (3), 16-19.

Çak Ersoy, Şeyma. (2019). "Etnomüzikolojinin Gelişim Süreci ve Türkiye'de Yapılan Çalışmalar Işığında Martin Stokes'un Popüler Müzik Araştırmalarının İncelenmesi", Rast Uluslararası Müzikoloji Dergisi, Martin Stokes Özel Sayısı, 7 (2), 2193-2208.

Çak Ersoy, Şeyma. (2019). "The Republic of Love: Cultural Intimacy in Turkish Popular Music (2010)", Rast Uluslararası Müzikoloji Dergisi, Martin Stokes Book Review, 7 (2), 2209-2212.

Çak Ersoy, Şeyma. (2019). "Türk Mûsikîsi Atlası", Kitap Tanıtımı, Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, S.18-19, 227-232.

Çak Ersoy, Şeyma. (2019). "Historical Development of Biography: Collective and Individual Biography Work Examples in the 20th Century Turkish Music History", International Journal of Turcologia, V. 14, n. 28, p. 31-50.

Çak Ersoy, Şeyma ve Namık Sinan Turan. (Ed.). (2019). Şehvar Beşiroğlu'ya Armağan, İstanbul, Pan Yayıncılık.

Çak Ersoy, Şeyma. (2019). "Müzikolojinin Gelişim Süreci ve 20. Yüzyılda Türkiye'de Yapılan Çalışmaların Kapsam Bakımından Değerlendirilmesi", Şehvar Beşiroğlu'ya Armağan, (ed. Namık Sinan Turan ve Şeyma Ersoy Çak), İstanbul, Pan Yayıncılık.

Çak Ersoy, Şeyma, Nuri Özcan (2019). Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Mûsiki Maddeleri Bibliyografyası Örneği Türk Müziği Bibliyografyası, İstanbul: Gece Akademi Yayınları.

Çak Ersoy, Şeyma (2019). "Ercümend Berker", Türk Mûsikîsi Atlası. C.4, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

Çak Ersoy, Şeyma (2019). "Biyografi Yazımında Yöntem: Türk Müzik Tarihinde Yazılmış Biyografilerin İncelenmesi", Uluslararası Müzik ve Bilimler Sempozyumu Bildirileri, İstanbul: 17-19 Nisan.

Çak Ersoy, Şeyma (2019). "MUSICOLOGICAL FINDINGS REGARDING THE ETYMOLOGY, ORIGIN AND USE IN TURKISH MAQAM MUSIC IN 18TH CENTURY OF THE TANBUR INSTRUMENT". International Journal of Turcologia, V. 14, n. 27, p. 6-25.

Çak Ersoy, Şeyma (2018). GELENEKSEL İRAN MÜZİĞİNDE KULLANILAN FORMLAR, ÇALGILAR ve KÜLTÜREL ETKİLEŞİM, Ahenk Müzikoloji Dergisi, S.3, s.44-65.

Çak Ersoy, Şeyma, Nuri Özcan (2018). MÜZİK TERAPİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE UYGULANDIĞI MEKÂNLARA BİR BAKIŞ. Turkish Studies, V.13/18, s. 599-618.

Çak Ersoy, Şeyma. (2018) Toplumsal Cinsiyet ve Müziğe Dair, Etnomüzikoloji Dergisi, Y.1, S.1. (Kış 2018) Bursa.

Çak Ersoy, Şeyma. (2017) Toplumsal Cinsiyet Kuramlarının Müzikoloji ve Etnomüzikoloji Araştırmalarındaki İzleri, The Journal of Academic Social Science Studies, N.62 Winter I.

Çak Ersoy, Şeyma. (2017) Bir Muhabbet Kuşu-Postmodern Göstergeler Işığında Zeki Müren, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Çak Ersoy, Şeyma. (2017) Münir Nurettin Selçuk and the Turkish Maqam Music Singers ın the Modernization Process, Journal of the International Scientific Researches, Vol.2 No.2.

Çak Ersoy, Şeyma. (2017)(Editör ve Bölüm Yazarı) Kadın ve Müzik. "Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden 2000-2014 Yılları Arasında Türkiye Müzik Kanallarında Yer Alan Popüler Müzik Videolarına Bir Bakış", İstanbul, Milenyum Yayınları.

Çak Ersoy, Şeyma. Beşiroğlu, Ş.Şehvar. (2017) (Editör ve Bölüm Yazarı) Kadın ve Müzik. "Avrupa'da Müzikoloji Alanında Yapılmış Çalışmalarda Kadının Varlığı", İstanbul, Milenyum Yayınları.

Çak Ersoy, Şeyma. (2016) Taş Plaklarda Gizlenmiş Kadın Solist Performansları, Uluslararası Müzik Sempozyumu "Müzikte Performas", Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa.

Çak Ersoy, Şeyma. (2015) In the light of postmodern indicators Zeki Müren’s musical career, International Journal of Human Sciences, Vol.12 No.2.

Çak Ersoy, Şeyma. Ş. Şehvar Beşiroğlu. (2013)Hünsa Sesli Postmodern Bir Aktör: Zeki Müren, Porte Akademi Dergisi, İstanbul.

Çak Ersoy, Şeyma. Ş. Şehvar Beşiroğlu. (2013) Avrupa Müzik Çalışmalarında Kadın, Porte Akademi Dergisi, İstanbul.

Ersoy, Şeyma.(2010) Popüler Müzik Videolarında Toplumsal Cinsiyet İncelemesi, 18. Eas Kongresi, Sosyo-Kültürel Değişimler Bağlamında Müzik ve Müzik Eğitimi, Bolu.

Ersoy, Şeyma.(2009) Kimlik, Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Kavramları ve Müziğe Yansımaları, Folklor Edebiyat Dergisi, 60-2009/4, Ankara.

Çak Ersoy, Şeyma. (2009) Köçek ve Çengilerin Toplumsal Cinsiyet Teorisi Üzerinden Yansımaları, Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl:11, S.43.

Ersoy, Şeyma. (2009). Osmanlı Müziğinin İstanbul’a Yansımaları, 7. Uluslar arası Türk Kültürü Kongresi, Ankara, (5-10 Ekim)

Ersoy, Şeyma., (2008) “Geleneksel İran Müzik Tarihine Genel Bakış” Musiki Dergisi (www.musikidergisi.net) Aylık İnternet Türk Musikisi Dergisi.

Ersoy, Şeyma., (2010) Osmanlı Eğlence Hayatında Dans Unsurları Olarak Köçekler ve Çengiler, Motif.

Ersoy, Şeyma. (2007) Ustalara Saygı: Erol Sayan, Porte, İTÜ Müzik Bilim Kulübü Aylık Bülteni, (Ocak).

Ersoy Şeyma., (2007) Saz Şairleri, Porte, İTÜ Müzik Bilim Kulübü Aylık Bülteni, (Mart).

Administrative Positions

- Board Member of International Journal of Literature and Arts.

- Board Member of Ethnomusicology Society (Etnomüzikoloji Derneği, Turkey).

- Board Member of Applied Music Therapy Association (Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği, UMTED, Turkey), 2016.

- Coordinator of Music Therapy Certification Program, Istanbul Medipol University, (2017-2018)

- Board Member of ‘Arı Maqam Group’, Istanbul Technical University, (2011-2013).

Research Projects

- “Cumhuriyet Dönemi Müzik Eğitiminde Değişen Tarih: Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı”- Researcher - Scientific Research Project in Istanbul Technical University (2018-2020)

- “Popüler Eğlence Mekânları Olarak Türkü Barlar: Geleneksel Kimlikten Kent Kimliğine Geçiş Mekânları” - Researcher - Scientific Research Project in Istanbul Technical University (2007-2009)

National book editör

- Çak Ersoy, Şeyma and Namık Sinan Turan. (Ed.). (2019). Şehvar Beşiroğlu'ya Armağan, İstanbul, Pan Yayıncılık.

- Çak Ersoy, Şeyma and Ş.Şehvar Beşiroğlu. (Ed.) (2017). Kadın ve Müzik. İstanbul, Milenyum Yayınları.

National Books and book chapters

- Çak Ersoy, Şeyma. (2019). "Müzikolojinin Gelişim Süreci ve 20. Yüzyılda Türkiye'de Yapılan Çalışmaların Kapsam Bakımından Değerlendirilmesi", Şehvar Beşiroğlu'ya Armağan, (ed. Namık Sinan Turan ve Şeyma Ersoy Çak), İstanbul: Pan Yayıncılık.

- Çak Ersoy, Şeyma and Nuri Özcan (2019). Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Mûsiki Maddeleri Bibliyografyası Örneği Türk Müziği Bibliyografyası, İstanbul: Gece Akademi Yayınları.

- Çak Ersoy, Şeyma. (2019). "Ercümend Berker", Türk Mûsikîsi Atlası. V.4, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

- Çak Ersoy, Şeyma and Ş.Şehvar Beşiroğlu. (2017). Bir Muhabbet Kuşu: Postmodern Göstergelerin Işığında Zeki Müren, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

- Çak Ersoy, Şeyma. (2017) "Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden 2000-2014 Yılları Arasında Türkiye Müzik Kanallarında Yer Alan Popüler Müzik Videolarına Bir Bakış", Kadın ve Müzik. (ed. Şeyma Ersoy Çak and Ş.Şehvar Beşiroğlu), İstanbul, Milenyum Yayınları.

- Çak Ersoy, Şeyma and Ş.Şehvar Beşiroğlu. (2017) "Avrupa'da Müzikoloji Alanında Yapılmış Çalışmalarda Kadının Varlığı", Kadın ve Müzik. (ed. Şeyma Ersoy Çak and Ş.Şehvar Beşiroğlu), İstanbul, Milenyum Yayınları.

Television and Radio Programs and Interview

- “Karalama Defteri”, TRT 2, Television Program Guest, 2019.

- “Çerçeve”, TRT, Radyo 1, Radio Program Guest, 2018.

- “Mazideki Ses”, TRT Radyo 1, Radio Program Guest, 24 September 2018.

- “Bir Dünya Müzik”, TRT Music Journal, Ankara, (Interview).

- "Deniz Kızı Eftalya" NTV Radyo - "İz Bırakan Kadınlar", Guest, (podcast), 2016.

Memberships in scientific organizations

- International Journal of Literature and Arts (Member), 2020.

- Middle East Studies Association, (Member), 2019.

- Etnomüzikoloji Dernegi, (Board member), 2019.

- The American Musical Instrument Society, (Member), 2019

- İstanbul Türk Müziği Orkestra ve Korosu Filarmoni Derneği (Board member), 2018
(Istanbul Turkish Music Orchestra and Choir Philharmonic Association)

- Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği, (Board member), 2017. (Applied Music Theraphy Association)

Other Academic activities

- Şeyma Ersoy Çak and Namık Sinan Turan and Ersu Pekin. (2 October 2019).“Şehvar Beşiroğlu’ya Armağan” Book Promotion Conference, İstanbul Technical University
Turkish State Conservatory Library.

- Şeyma Ersoy Çak and Namık Sinan Turan and Gülçin Özkişi. (2019). “Bir Muhabbet Kuşu: Postmodern Göstergeler Isıgında Zeki Müren”, Conference, Tarih Vakfı Yayınları, Eminönü/İstanbul.

- TDV Islâm Ansiklopedisi Ikinci Edisyon Çalıstayı, TDV Islâm Ansiklopedisi Ikinci Edisyon Çalıstayı – Islâm Ansiklopedisi Musiki Maddeleri hakkında, ISAM / Baglarbası-Üsküdar, Workshop. (2019).

- İstanbul Medipol Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Eğitimleri Müzik Terapi Sertifika Program Koordinatörü ve Eğitimcisi (Mart 2018). (Coordinator and instructer)

- Toplumsal Cinsiyet ve Müzik/ Gender and Music. İ.T.Ü Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Cevad Memduh Altar Salonu (Panelist) (20.02.2018)

- Toplumsal Cinsiyet ve Müzik, Bilgi Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Müzik İlişkisi, Seminar (Guest lecturer) (21.05.2018).

- 1950’lerde Parlayan Bir Yıldız: Zeki Müren, (Conference), İstanbul Medipol University, 2018.

- “Tarih Buluşmaları”- Bursa, Postmodern Göstergeler Işığında Zeki Müren (Panelist- Book Promotion) (31.10.2017).

- Postmodern Bir Yıldız: Zeki Müren, Bir Tatlı Tebessüm ile Zeki Müren, İçimde Bin Hatıra (Panelist), İstanbul Şehir Üniversitesi Modern Türkiye Çalışmaları
Merkezi ve Sosyoloji Bölümü, İstanbul, (6 Mayıs 2016).

- Bestekar Erol Sayan ile Söylesi (Seminar and concert) (2016), Büyük Musiki Hazinemiz Erol Sayan, İstanbul Medipol University.

-International Journal of Literature and Arts (Referee)

-Journal of Music and Dance, Porte, (Referee).

-Journal of Asya Studies, (Referee).

-Journal for Women's Studies Kadın/Woman 2000, DAÜ-KAEM (Referee).

-International e-Journal of Advances in Social Sciences (IJASOS). (Referee).

-Journal of International Scientific Researches (IBAD) (Referee).text
Adı Soyadı Doç.Dr. Volkan GİDİŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 2010 Haliç Üniversitesi 2015

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Teknik Üniversitesi / Haliç Üniversitesi / Düzce Üniversitesi

Araştırma Alanları

Bestecilik, Türk Müziği, Kanun (çalgı), Hâfız Sadeddin Kaynak, Müzik Terapi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

V. GİDİŞ, A. B. İLHAN HARMANCI, and H. ÖZBEK, “Hâfız Sadeddin Kaynak ın Hüseynî şarkısının usûl yönünden analizi,” presented at the 5. Uluslararası Müzik ve Dans Sempozyumu, Nevşehir, 2019.

V. GİDİŞ, H. ÖZBEK, and A. B. İLHAN HARMANCI, “NÎM SOFYÂN VE SEMÂÎ DÜZÜM MÜ USÛL MÜ ,” JIA JOURNAL, no. 2, pp. 87–118, Jun. 2019.

A. B. İLHAN HARMANCI, V. GİDİŞ, and H. ÖZBEK, “ Yürüksemai Usûlü ile Curcuna usûlü arasındaki ilişkinin bir eser üzerinden incelenmesi,” presented at the 5. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Nevşehir, 2019.

V. GİDİŞ, “AN ANALYSIS ON MODES USED IN TURKISH CLASSICAL MUSIC INRELATION WITH POPULAR CULTURE AND MUSIC,” Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Jorunal of Turk Islam World Social Studies, vol. 2018, no. 18, pp. 331–350, Sep. 2018.

V. GİDİŞ, “A RESEARCH ON ZEİBEK ,” Sobider Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, vol. 2018, no. 27, pp. 291–297, Sep. 2018.

V. GİDİŞ, “INTERACTION BETWEEN SCIENCE AND KANUN EDUCATION IN VOCATIONAL MUSIC SCHOOLS,” The Journal of Academic Social Seince / Uluslararası sosyal bilimler dergisi, vol. 2018, no. 79, pp. 184–187, Oct. 2018.

V. GİDİŞ and H. ÖZBEK, “KANUN VE BAZI SAZLARA AIT METOTLARIN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ,” the Journal of Academic Social Sciences, vol. 83, no. 83, pp. 216–226, Jan. 2018.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “Composition Education In Turkish Maqam Music,” presented at the ISME 2018, 33rd World Conference Of International Society For Music Education, BAKÜ, 2018.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “UTILIZATION OF TRADITIONAL TURKISH MUSIC IN MUSIC THERAPHY ,” presented at the 1st International Researches of Turkish Culture Arts Language and Literature Conference, NEW YORK, 2017.

V. GİDİŞ, “EFFECTS OF USING MULTI LEARNING ENVIRONMENT IN QANUN EDUCATION ON QANUN PERFORMANCE ,” presented at the 1st International Researches of Turkish Culture Arts Language and Literature Conference., NEW YORK, 2017.

V. GİDİŞ, “Konservatuvarda Kanun Eğitiminde Çoklu Öğrenme Ortamlarının Kullanımının Kanun İcrasına Etkileri,” presented at the II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, 2017.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “Geleneksel Tük Müziği xxnin Müzik Terapide Kullanımı ,” presented at the BİLKA ( Bilge Kadın Araştırma Merkezi) 10.yıl Etkinliği., İSTANBUL, 2017.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “Müzikterapi,” presented at the Hemşireliğin Değişen Vizyonu Sempozyumu, İSTANBUL, 2017.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “Geleneksel Türk Müziğinin Müzik Terapide Kullanımı,” presented at the 1st International Researches of Turkish Culture-Arts-Language and Literature Conference , 2017.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “Geleneksel Türk Müziği xxnin Müzikterapide Kullanımı ,” presented at the Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, VAN, 2017.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “Palyatif Bakımda da Kullanılan Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Örnekler Müzik Terapi,” presented at the Medipol Üniversitesi 1. Palyatif Bakım Günleri , 2017.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “Hemşireliğin Değişen Vizyonu Sempozyumu Müzikterapi sunusu,” presented at the Hemşireliğin Değişen Vizyonu Sempozyumu , 2017.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “Kültürümüzde Müziko Terapi,” presented at the Sağlık-Der Konya Şubesi, “Kültürümüzde Müziko Terapi” konferans ve dinletisi , 2017.

H. ÖZBEK, V. GİDİŞ, Kültür-Sanat-Edebiyat-Eğitim ve Mimarlık Üzerine Akademik Araştırmalar, Bölüm Adı:Main sequences propounded for Turkish Music, ÖZBEK HANEFİ,GİDİŞ VOLKAN, Yayın Yeri:Eğitim Yayınevi, Editör:Zafer Kurtaslan, Basım sayısı:1, ISBN:978-975-2475-16-8, NEWYORK, 2017.

V. GİDİŞ, İSLAMOFOBİ İLE MÜCADELE STRATEJİLERİ, GİDİŞ VOLKAN, Yayın Yeri:BEYKOZ BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI TÜRKÇE, Editör:DOÇ.DR.SERHAT ULAĞLI, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:250, ISBN:978-975-98076-9-6, BEYKOZ-İSTANBUL, 2016.

V. GİDİŞ, “POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZİK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA POPÜLER TÜRK SANAT MÜZİĞİ ŞARKILARINDA KULLANILAN MAKAMLARA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME,” MUSİKİ VE EDEBİYAT DERGİSİ KADEM, vol. 2015, no. 20, pp. 64–71, Jul. 2016.

V. GİDİŞ, “ZEYBEK ÜZERİNE BİR İNCELEME,” MUSİKİ VE EDEBİYAT DERGİSİ KADEM, vol. 2015, no. 19, pp. 54–57, May 2015.

V. GİDİŞ, “MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA KANUN ÖĞRETİMİNİN BİLİMLE ETKİLEŞİMİ,” MUSİKİ VE EDEBİYAT DERGİSİ KADEM, vol. 2015, no. 19, pp. 52–53, May 2015.


V. GİDİŞ, MÜZİĞİN RENKLERİ GÖKKUŞAĞI, GİDİŞ VOLKAN, Yayın Yeri:KOYU KİTAP, Editör:VOLKAN GİDİŞ, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:116, ISBN:978-605-4804-43-6, İSTANBUL, 2015.

V. GİDİŞ, KANUN METODU, GİDİŞ VOLKAN, Yayın Yeri:KOYU KİTAP, Editör:VOLKAN GİDİŞ, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:106, ISBN:978-605-4804-42-9, İSTANBUL, 2015.

SANATSAL FALİYETLER

V. GİDİŞ, AİBÜ YAYLI QUARTET EŞLİĞİNDE KANUN DİNLETİSİ, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMHURTİYET SALONU Düzenleyen(ler):Yrd.Doc.Dr.Volkan GİDİŞ Savaş İnciroğlu, DÜZCE, 2016.

V. GİDİŞ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENFONİ ORKESTRASI İLE ÇANAKKALE ZAFERİNİN 100. YIL KONSER ETKİNLİĞİ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ- ESKİŞEHİR, 2015.

V. GİDİŞ, ARINMA - KATHATSİS Konser, Rıfat ILGAZ Kültür ve Sanat Merkezi, KASTAMONU, 2017.

V. GİDİŞ, AŞK-I KANUN CD ÇALIŞMASI, İSTANBUL, 2014.

V. GİDİŞ, AŞK-I MEVLA, Düzce Üniversitesi İstiklal Konferans Salonu, Düzenleyen ve Yöneten: Volkan GİDİŞ, DÜZCE, 2017.

V. GİDİŞ, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı, Düzce Üniversitesi Düzenleyen(ler):Yrd.Doç.Dr.Volkan GİDİŞ, Öğr.Gör.Savaş İNCİROĞLU, DÜZCE, 2017.

V. GİDİŞ, Bertan ÜSKÜDARLI Mecidiyeköy Musiki Derneği 2018 Kış Konseri, Cemil CANDAŞ Kent Kültür Merkezi / ŞİŞLİ, 2018.

V. GİDİŞ, Bilişsel Rehabilitasyonda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, Medipol Üniversitesi konferans salonu, Beykoz-İSTANBUL, 2017.

V. GİDİŞ, Dr. Volkan GİDİŞ Besteleri Konser Etkinliği, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAÇKA KAMPÜSÜ BİSED KONSER SALONU Düzenleyen(ler):Volkan GİDİŞ, Adnan GÜNAYDIN, MAÇKA-İSTANBUL, 2016.

V. GİDİŞ, Dr. Volkan GİDİŞ Besteleri Konser Etkinliği, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ FARABİ KONSER SALONU. Düzenleyen(ler):Volkan GİDİŞ, DAVUTPAŞA-İSTANBUL, 2016.

V. GİDİŞ, Duo eşliğinde “Kanun Dinletisi” konseri, Medipol Üniversitesi Beykoz / İstanbul, 2016.

V. GİDİŞ, DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ÖZEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ, BEYOĞLU- İSTANBUL, 2011.

V. GİDİŞ, Eczacılık Bayramı, Medipol Üniversitesi KONFERANS SALONU, BEYKOZ- İSTANBUL, 2017.

V, GİDİŞ, HÜZZAM FASLI (ENSTRÜMANTAL) KONSER, MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU Düzenleyen(ler):Doç.Dr.Volkan GİDİŞ, BEYKOZ-İSTANBUL, 2018.

V. GİDİŞ, I.Palyatif Bakım Günleri Dinleti, Medipol Üniversitesi konferans salonu, BEYKOZ-İSTANBUL, 2017.

V, GİDİŞ. İSTANBUL FETİHİNİN 526. YIL KUTLAMALARI KONSER ETKİNLİĞİ. Avcılar Belediyesi Kültür Merkezi. AVCILAR-İSTANBUL, 2015.

V, GİDİŞ. İSTANBUL FOREVER B& SONSUZA KADAR İSTANBUL CD ÇALIŞMASI, KADIKÖY-İSTANBUL, 2010.

V, GİDİŞ. İYİ Kİ DOĞDUN SİNEMA ETKİNLİĞİ Kanun-Tanbur Yeşilçam Şarkıları Konseri, MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU, BEYKOZ-İSTANBUL, 2017.

V, GİDİŞ. Kanser hastası çocuklar için el ele, Beykoz Belediyesi Konser, BEYKOZ- İSTANBUL, 2017.

V, GİDİŞ. KANUN KEMAN DİNLETİ, MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU, Düzenleyen: Volkan Gİdiş, BEYKOZ-İSTANBUL, 2018.

V, GİDİŞ. Kanun Piyano Konser, ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ. Düzenleyen: Volkan Gİdiş, BOLU, 2016.

V, GİDİŞ. KANUN RESİTALİ, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İSTİKLAL KONFERANS SALONU, Düzenleyen: Volkan Gİdiş, DÜZCE, 2016.

V, GİDİŞ. KANUN RESİTALİ, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İSTİKLAL KONFERANS SALONU, Düzenleyen: Volkan Gİdiş, DÜZCE, 2017.

V, GİDİŞ. “KANUN RESİTALİ” konseri.“Hicran ve Vuslat Âresinde Mevlana” Düzce Üniversitesi İstiklal Konferans, DÜZCE, 2016.

V, GİDİŞ. Kanun ve Tanbur Konseri. Tanburi Cemil Beyi Ölümünün 100. yılında Anma Etkinliği ve Konseri, Medipol Üniversitesi BEYKOZ / İSTANBUL Düzenleyen(ler):Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK. Yrd.Doç.Dr.Volkan GİDİŞ, BEYKOZ-İSTANBUL, 2016.

V, GİDİŞ. Kanun-Tanbur Çalıştayı, 33rd World Conference on International Society for Music Education, Turkic Session Düzenleyen(ler):Prof.Dr. Hanefi Özbek Dr. Öğr. Üyesi Volkan Gidiş, 2018.

V, GİDİŞ. Kültürümüzde Müziko Terapi, Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesisleri Düzenleyen(ler):Sağlık-Der Konya Şubesi Prof.Dr. Hanefi Özbek Yrd.Doç.Dr. Volkan Gidiş, KONYA, 2017.

V, GİDİŞ. MEŞK-İ ŞİFA KONSERİ, MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU Düzenleyen:Doç.Dr.Volkan GİDİŞ, BEYKOZ-İSTANBUL, 2018.

V, GİDİŞ. OZAN KAYA ÖZBEK GÜFTELERİNDEN BİR DEMET BESTE, İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KUZEY KAMPÜS G-Z05 AMFİ Düzenleyen(ler):Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK Doç.Dr.Volkan GİDİŞ, BEYKOZ-İSTANBUL, 2019.

V, GİDİŞ. Ozan Kaya Özbek Şiirlerinden Bir Demet Beste ile Müziğimin Mavisini Farket, Ahmet Mithat Kültür Sarayı, Kavacık, Beykoz, BEYKOZ-İSTANBUL, 2019.

V, GİDİŞ. Qanun-Tanbur Concert, ISME 2018, 33rd World Conference on International Society for Music Education Baku Music Academy Opera Saloon Düzenleyen(ler):Prof.Dr. Hanefi Özbek Dr. Öğr. Üyesi Volkan Gidiş. Bakü- Azerbaycan, 2019.

V, GİDİŞ. ULUSLARARASI KANUN SEMPOZYUMU VE FESTİVALİ, İ.T.Ü TMDK MAÇKA, 2012.

V, GİDİŞ. ULUSLARARASI KANUN SEMPOZYUMU VE FESTİVALİ, GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ KONSER SALONU, ANKARA, 2015.

V, GİDİŞ. 15.17. YÜZYILLARDA TÜRK MUSİKİSİ, İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KAVACIK Düzenleyen(ler):Volkan Gidiş, Hanefi Özbek, Nuri Özcan, BEYKOZ- İSTANBUL, 2019.

V, GİDİŞ. 18.20. YÜZYILLARDA TÜRK MUSİKİSİ, İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KAVACIK Düzenleyen(ler):Volkan Gidiş, Hanefi Özbek, Nuri Özcan, BEYKOZ- İSTANBUL, 2019.

V, GİDİŞ. ACEMAŞİRAN MEVLEVİ AYİNİ ETKİNLİĞİ, İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KAVACIK Düzenleyen(ler):Volkan Gidiş, Hanefi Özbek, Nuri Özcan, BEYKOZ- İSTANBUL, 2019.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Nuri ÖZCAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (Günümüzde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) İstanbul Belediye Konservatuarı (Günümüzde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı) 1976 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1983

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Araştırma Alanları

Türk Müziği Tarihi Türk Müziği Formları Dini Türk Müziği Formları Türk Müziği Nazariyatı Türk Müziği Repertuvarı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Yüksek Lisans Tezleri

1 - Mithat Arısoy, “ Seydî’nin el-Matla’ Adlı Eseri Üzerine Bir Çalışma ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1988.
2 - Fatma Âdile Aksu, “ Abdülbâki Nâsır Dede ve Tedkîk ü Tahkîk ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1988.
3 - M. SadrettinÖzçimi, “ Hızır bin Abdullah ve Kitâbü’lEdvâr, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1989.
4 - M. Nuri Uygun, “ Kadızâde Tirevî ve Mûsikî Risâlesi ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1990.
5 - Süleyman Erguner, “ Kutb-i Nâyî Osman Dede ve Rabt-ı Ta’birât-ı Mûsikî ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1991.
6 - Şerâfettin Ural, “ XIX. Yüzyıla Âit Bir Yazmada Dinî Mûsikî Güfteleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1993.
7 - Hakkı Tekin, “ Şeyhülislam Esad Efendi ve Atrabü’l-âsârFîtezkiret-i Urefâi’lEdvâr ”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1993.
8- Recep Tutal, “ Türk Din Mûsikîsi’ndeNa’t, Tesbih ve Temcîdler ” M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1994.
9 - Mehmet Emin Altıntop, “ Türk Din Mûsikîsi’nde Arapça Güfteli İlâhiler (Şuğuller) ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1994.
10 - Erdoğan Karataş, “ XVIII. Yüzyıla Âit Bir Elyazması Mecmuada Dinî Mûsikî Güfteleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1995.
11- Ahmet Hakkı Turabi, “ el-Kindî’nin Mûsikî Risâleleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1996.
12- Mustafa İsmail Rızvanoğlu, “ Eyyubî Mehmet Zekâî Dede (1824-1897) Hayatı ve Dinî Eserleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1997.
13 - Fatih Öznur, “ XIX. Yüzyılda Yazıldığı Tahmin Edilen Bir Yazmadaki Dinî Mûsikî Güfteleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1998.
14 - Ahmet Gül, “ Hüseyin Sebilci’nin Hayatı ve Dinî Eserleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1999.
15 - İbrahim Benlioğlu, “ XVII. ve XVIII. Yüzyılda Bursa’da Yetişen Mûsikîşinaslar ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1998.
16 - Ünzile Çuhadar, “ İstanbul MevlevîhânelerindekiMûsikîşinasŞeyhler , M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1999.
17- Didem Başar, “ XIX. Yüzyıla Kadar Bestelenmiş Mevlevî Âyinlerinin Müzikal Analizi ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1999.
18 - Ubeydullah Sezikli, “ Kırşehirli Nizâmeddinİbn Yusuf’un Risâle-i Mûsikî Adlı Eseri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2000.
19 - Cem Murat Derya Dişçi, “ XIX. Yüzyılda Yazıldığı Tahmin Edilen Bir Yazmadaki Dinî Mûsikî Güfteleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.
20 - AbasJahjai, “ Makedonya’da Tekkeler ve Tekke Mûsikîsi , M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.
21 - M. Emin Soydaş, “ XVIII. Yüzyıla Âit Bir Elyazması Mecmuada Dinî Mûsikî Güfteleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.
22 - M. Hadi Duran, “ ‘Millî Mecmua’ ve ‘Tiyatro ve Mûsikî’ Adlı Dergilerdeki Türk Mûsikîsi ile İlgili Makaleler ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.
23 - Cemal Karabaşoğlu, “ Sâlim ve SafâyîTezkîreleriyleVakâyiü’l-Fuzalâ’dakiMûsikîşinaslara Dair Bilgiler ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2003.
24 - Faysal Arpaguş, “Ma’lumatMecmuası’nın 1-500 Sayılarında Yer Alan Türk Mûsikîsi ile İlgili Makaleler ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2004.
25 - Ayşe Altundağ, “Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde Türk Mûsikîsi ile Alakalı Bilgiler ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2005.
26 - Mehmet Yalçın Yılmaz, “Türk Din Mûsikîsi’nde Mersiyeler ve Mersiyehanlar ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2006.
27- Ayşe Başak İlhan, “ XIX. Yüzyıla Kadar Olan Mevlevî ÂyinlerindeUsûl-Vezin İlişkisi ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2006.
28 - Muhammed Ali Çergel, “ Rauf Yektâ Bey’in İkdam Gazetesi’nde Neşredilen Türk Mûsikîsi Konulu Makaleleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2007.
29 - Hüseyin Özdemir, “Rauf Yektâ Bey'in Resimli Gazete, Yeni Ses ve Vakit Gazetelerinde Mûsikî İle İlgili Makalelerinin İncelenmesi”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul 2010.
30 - Mehmet Öncel, “Rauf Yektâ Bey'in Ati, Yeni Mecmûa, Resimli Kitap ve Şehbâl Adlı Mecmûalarda Mûsikî İle İlgili Makalelerinin İncelenmesi”, M.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul 2010.
31 - Ali Hasözdemir, “XIX. Yüzyılda Yazıldığı Tahmin Edilen Bir El Yazması Mecmûada Mûsikî Güfteleri”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2011.
32 - Yavuz Yedek, “Türk Mûsikîsinde Sâkînâmeler”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2011.
33- Ömer Akyol, “Aslan Hepgür Hayatı ve Mûsikı Çalışmaları”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2011.
34 - Muhammet Sevinç, "Tevfik Rıza'nın 'Söz ve Saz' Adlı Yazma Eserinin 1. Kitabı Olan 'Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri' Bölümünün Günümüz Türkçesine
Çevirimi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013.
35 - Mustafa Demirci, "Bestekâr Râkım Elkutlu'nun Günümüze Ulaşan Eserlerinin Analizi", M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
36 - İsmail İlker Cansevdi, "Bestekâr Zeki Ârif Ataergin Hayatı ve Eserleri", M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
37 - Nuran Çetinkaya, "Tarihî Süreçte Mevlid", M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
38 - Merve Güngör, "XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Yazıldığı Tahmin Edilen Bir Güfte Mecmuâsının (120b-240a) Mûsikî Yönünden İncelenmesi", M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2019.
39 - Mehmet Fazıl Serim,6.2. Doktora Tezleri

1 - Mehmed Nuri Uygun, “ SafiyüddinAbdülmü’minUrmevî ve Kitâbü’l-Edvâr ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1996.
2 - Süleyman Erguner, “ Rauf Yekta Bey ve Türk Mûsikîsi Üzerindeki Çalışmaları”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1997.
3 - Mustafa Aydın Öksüz, “ Türk Mûsikîsi7nde Tanbur Sazının Gelişimi”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1998.
4 - Hakkı Tekin, “ Ladikli Mehmet Çelebi ve er-Risâletü’l-Fethiyye’si”, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde 1999.
5 - Ahmet Çakır, “ Aliyah b. Hacı Büke (?-1500)’ninMukaddimetü’l-Usûl Adlı Eseri”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1999.
6 - Binnaz Başar Çelik, “ Hızır b. Abdullah’ın Kitâbü’l-Edvâr’ı ve Makamların İncelenmesi”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.
7 - M. Cihat Can, “ XV. Yüzyıl Türk Mûsikîsi Nazariyatı (Ses Sistemi), M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.
8 - Neşe Can, “ Türk Mûsikîsi’ndeÇeng”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2002.
9 - Ahmet Hakkı Turabi, “ İbnSînâ’nınKitâbü’ş-Şifâ’sında Mûsikî”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2002.
10 - M. Safa Yeprem, “ Türk Cami Mûsikîsi ile Mukayeseli Olarak İstanbul Gayr-ı Müslimlerinde Mâbed Mûsikîsi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2004.
11 - Özgür Sadık Karataş, “ XIX. Yüzyılda Bestelenmiş Mevlevî ÂyinlerininMüzekal Analizi”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2007.
12 - Ubeydullah Sezikli, “ Abdülkâdir-i Merâgî ve Câmiü’l-Elhân’ı”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,İstanbul 2007.
13 - Cemal Karabaşoğlu, “ Abdülkâdir-i Merâgî’ninMakâsıdü’l-Elhan Adlı Eseri, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2010.
14 - Muhammed Zinnur Kanık, “Mahmud Çelebi’nin Makâsıdü’l-Edvâr Adlı Eseri, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü., İstanbul 2011.
15 - AbasJahjai, “Türk Din Mûsikîsinin Makedonya'daki Dinî Mûsikîye Etkisi”, M.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü., İstanbul 2011.
16 - Mithat Arısoy, “Abdülkadir Töre'nin Elyazması Mevlevî Ayinleri Defterleriyle, Suphi Ezgi ve Saadettin Heper'in Nota Neşriyatındaki Âyinlerin İnceleme ve
Karşılaştırması”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2012.
17 - Hikmet Toker, “Sultan Abdülaziz Dönemi'nde Osmanlı Sarayı'nda Mûsikî”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2012.
18 - Mehmet Öncel, "Hasan b. Ahmed b. Ali el-Kâtib'in Kemâlü Edebi'l-gınâ Adlı Eseri", M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
19 - Selman Benlioğlu, "Osmanlı Sarayı'nda Mûsikînin Himâyesi (III. Selim ve II. Mahmud Dönemi)", M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.

Kitap ve Dergi/Mecmua Makaleleri

1. “Ramazan’da Mûsıkî”, Nesil Dergisi, sy.35, İstanbul 1979, s.50-54.
2. “Ramazanda Dinî Mûsıki”, Sanat ve Kültürde Kök, sy.6, İstanbul 1981, s.24-26.
3. “Osmanlı Döneminde Yazılmış Yegâne Mûsikîşinaslar Tezkiresi: Atrabülâsâr”, İlim ve Sanat, sy.31, İstanbul 1992, s.49-52.
4. “Osmanlı Musikisinde Formlar”, Osmanlı Ansiklopedisi (Yay. Koor.: Mustafa Armağan), c.3, İstanbul 1993, s.28-30.
5. “Osmanlılar’da Musikî”, Osmanlı Ansiklopedisi(Yay. Koor.: Mustafa Armağan), c.3, İstanbul 1993, s.aralıklarla:207-278.
6. “XV ve XVI. Asırlarda Türk Dünyasında Musiki”, XV ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler(Haz. Mahir Aydın), İstanbul 1999, s.235-251.
7. “XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Dînî Mûsikî”, Osmanlı(ed.Güler Eren), c.10, Ankara l999, s.722-734
8. “Cemil Bey(Tamburî)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, c.1, İstanbul 1999, YKY Yayınları. s. 348-349.
9. “Itrî”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, c.1, İstanbul l999, YKY Yayınları, s.602-603
10. “İsmail Dede Efendi”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, c.1, İstanbul 1999, YKY Yayınları, s.663-665
11. “İsmail Efendi(Dellalzade)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, c.1, İstanbul 1999, s.665-666.
12. “Türk Mûsikîsinin Âbide Şahsiyetlerinden Abdülkâdir-i Merâgî”, Türkler(Ed.H.C.Güzel-M.Çiçek- S.Koca), c.8, Ankara 2002, s.900-904.
13. “Türk Mûsikîsinin Âbide Şahsiyetlerinden Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi”, Türkler(Ed.H.C.Güzel- M.Çiçek- S.Koca), c.12, Ankara 2002, s.449-453.
14. XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Dînî Mûsikî”, Yeni Yürkiye Dergisi. Osmanlı Özel Sayısı-IV-, sy.34, Ankara 2000, s.564-574.
15. “Türk Mûsikisinde ‘Şarkı’ Formunun Büyük Bestekârı Hacı Ârif Bey”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VI. Eyüpsultan Sempozyumu. Tebliğler 10-12 Mayıs 2002,s.270-277.
16. “Son Devrin Ünlü Musikişinaslarından Eyüplü Hâfız Ahmed Irsoy ve Talabesi Sadettin Heper”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VII. Eyüpsultan Sempozyumu. Tebliğler 9-11 Mayıs
2003, s.120-127
17. “İstanbul Tekkelerinde Musiki”, İstanbul Dergisi, sy.45, İstanbul 2003, s.75-77.
18. “Mehmed Celâleddin Dede Efendi”, Keşkül. Sûfî Gelenek ve Hayat, sy.1, İstanbul 2004, s.100-103.
19. “Hüseyin Fahreddin Dede”, Keşkül. Sûfî Gelenek ve Hayat, sy.2, İstanbul 2004, s.112-117.
20. “Sadettin Heper”, Keşkül. Sûfî Gelenek ve Hayat, sy.3, İstanbul 2005, s.112-115
21. “Zeki Ârif Ataergin”, Keşkül. Sûfî Gelenek ve Hayat, sy.4, İstanbul 2005, s. 112-115.
22. “Türk Dînî Mûsikîsi Şâheserleri Mevlevî Âyinleri”, Keşkül. Sûfî Gelenek ve Hayat, sy.7, İstanbul 2006, s.96-98.
23. “Türk Dînî Musikîsinde Mevlid Geleneği”, Keşkül. Sûfî Gelenek ve Hayat, sy.8, İstanbul 2006, s.106-109.
24. “Mehmet Âkif Ersoy’un Bestelenmiş Eserleri”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim. Mehmet Âkif Ersoy Özel Sayı, M.E.B., sy.73, Ankara 2006, s.154-16
25. “ Hazreti Muhammed Sevgisinin Türk Mûsikîsindeki Yankıları”, Kültür Dergisi, sy.3, İstanbul 2006, s.115-118.
26. “Türk Mûsıkisi Nota Yayımcılığında Yûnus Güfteleri”, Kültür Dergisi, sy.4, İstanbul 2006, s.104-112.
27. “Osmanlı’nın Son Döneminde Tasavvuf Müziği ve Repertuvarı”, Türkiye’de Müzik Kültürü, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2006, s.339-342.
28. “ Cami Mûsikîmizde Ezanlar”, Keşkül. Sûfî Gelenek ve Hayat, sy.12, İstanbul 2007, s.112-115
29. “Azîz Mahmud Hüdâyî Âsitânesinde Hizmet Etmiş Mûsikîşinas Şeyhler”. Uluslararası Aziz Mahmud Hüdâyî Sempozyumu. Bildiriler. c.2, İstanbul 2006, s.267-278.
30. “ Yüzyıllar Boyu Devam Eden Bir Dinî Mûsikî Geleneğimiz: Mevlid”, İnsanlığın Tükenmeyen Ümidi Peygamberimiz’e, İstanbul Müftülüğü Yayınları, Ankara 2007, s.28-33.
31. “Kültür ve Geleneğimizde Teravih Namazı-Mûsiki İlişkisi”, Ramazan Kötülüklere Kalkan İyiliklere Kapı, Ramazan Özel, İstanbul Müftülüğü Yayınları, sy.5. Ankara 2008, s.60-63.
32. “Türk Dînî Mûsikisinde Hazreti Muhammed’i Konu Alan Eserler”, Meridyen Destek Derneği. Hazreti Muhammed Web Portalı Projesi, İstanbul 2007.
33. “Dînî Musiki Geleneği ve Büyük Ustaları”, Diyanet Avrupa Aylık Dergisi,Nağmeden Gönül’e Musiki Eki, sy.121, Ankara 2009. s.14-17.
34. “Üsküdar’ın Romantik Bir Sanatkârı: Tanbûrî Bestekâr Selâhattin Pınar”, Uluslar arası Üsküdar Sempozyumu –VI-, Bildiriler, c.2, İstanbul 2009, s.157-166.
35. “Cumhur Müezzinliği”, İstanbul 2010 Ramazan. Enderun Terâvihi ve Cumhur Müezzinliği, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yayınları, İstanbul 2010, s.15-16.
36. “Ezan’ın İstanbul’da Okunuşu”, İstanbul Ezanları, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yayınları, İstanbul 2010, s.99-109.
37. “Mevlevî Âyinlerinde Beste ve Güfte Özellikleri”, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu Bildirileri, c.2, İstanbul 2010, s. 777-790.
38. “İstanbul Mevlevîhânelernde Yetişen Mûsikişinaslar”, Aşkın Sultanları Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı, İBB Yayınları, İstanbul 2010, s.36-49.
39. “Türk Din Mûsikisi-Ünite 10-“, İslâm Sanatları Tarihi. Anadolu Üniversitesi İlâhiyat Önlisans Programı, Eskişehir 2010, s.214-240.
40. “Klasik Mevlid Okuyuşları ve Tevşih İlâhileri”, Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri. Ulyslararası Mevlid Sempozyumu, TDV Yayınları, Ankara 2010, s.487-498.
41. “Sultan II. Abdülhamid ve Hamidiye Marşı”, Devr-i Hamid. Sultan II. Abdülhamid, Erciyes Üniversitesi Yayınları, c.4, Kayseri 2011, s.220-227.
42. “Mehmed Âkif ve Musiki”, Mehmed Âkif Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2011, s. 465-488.
43. “Buhurizade Mustafa Itri Efendi”, Vefatının 300. Yılında Çağını Aşan Bir Ses Itri, Diyanet Aylık Dergisi Eki, sy.258,Ankara 2012, s.1-5.
44. “Abdurrahman Nesib Dede”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 17.
45. “Abdülaziz Efendi, Hekimbaşı”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 17-18.
46. “Abdürrahim Dede Efendi, Şeyda Hâfız”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 27.
47. “Ahmed Efendi, Mutafzâde”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 35-36.
48. “Ahmet Vefkî Efendi, Drağman Zâkiri”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 41-42.
49. “Arsoy, Yesâri Mustafa Âsım”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 69-71.
50. “Âsım Bey, Giriftzen”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 71-72.
51. “Ataergin, Zeki Ârif”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 76-77.
52. “Atlı, Halit Lemi”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 78-79.
53. “Aziz Dede, Neyzen”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 90-91.
54. “Behlül Efendi”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 98-99.
55. “Can, Halil”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 118-119.
56. “Çağatay, Ali Rifat”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 127-128.
57. “Ezgi, Mehmet Suphi Zühdü”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 164-165.
58. “Hacı Fâik Bey”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s.195-196.
59. “Hâdi Bey, Yeniköylü”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 196.
60. “Hâfız Yusuf Efendi”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 198.
61. “Hasan Rıza Efendi, Said Paşa İmamı”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 205-208.
62. “Hüseyin Hâlid Bey”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 221.
63. “Kam, Ruşen Ferit”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 235-236.
64. “Mehmed Efendi, Hâfız Kumral”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 257-258.
65. “Mûsâ Süreyya Bey”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 275-276.
66. “Nebiloğlu, İsmail Hakkı”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 291.
67. “Pınar, Selahattin”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 316-317.
68. “Rauf Yektâ Bey”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 319-321.
69. “Şevki Bey”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 352-353.
70. “Targan, Şerif Mehmet Muhittin”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 361-364.
71. “Tokay, Mehmet Fehmi”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 367-368.
72. “Türkler’de Mûsikî”, Makamlarla Türk Din Mûsikîsi Eğitim Seti (Haz. Ubeydullah Sezikli), İstanbul 2013, s.47-89.
73. “Romantik Çağa Geçişin Öncüsü, Şarkı Formunun Büyük Bestekârı Hacı Ârif Bey”,Yeni Türkiye Dergisi, Türk Mûsıkîsi Özel Sayısı, sy.57, Ankara 2014, s.1260-1263.
74. “Hâfız Sâmi Ünokur”, Türkiye’nin Birikimleri:3 Müzisyenler, İstanbul 2014, s.63-70.
75. “Hüseyin Sâdeddin Arel”, Türkiye’nin Birikimleri:3 Müzisyenler, İstanbul 2014, s.71-80.
76. “Sadeddin Kaynak”, Türkiye’nin Birikimleri:3 Müzisyenler, İstanbul 2014, s.115-125.
77. “Yesârî Mustafa Âsım Arsoy”, Türkiye’nin Birikimleri:3 Müzisyenler, İstanbul 2014, s.133-140.
78. “Münir Nureddin Selçuk”, Türkiye’nin Birikimleri:3 Müzisyenler, İstanbul 2014, s. 167-178.
79. “Selâhaddin Pınar”, Türkiye’nin Birikimleri:3 Müzisyenler, İstanbul 2014, s.195-202.
80. “Bekir Sıdkı Sezgin”, Türkiye’nin Birikimleri:3 Müzisyenler, İstanbul 2014, s. 259-268.
81. “Ehl-i Beyt Sevgisinin Türk Dinî Mûsikisindeki Yankıları: Mersiye Geleneği”, Din ve Hayat, İstanbul Müftülüğü Dergisi, sy.23, İstanbul 2014, s. 80-84.
82. “Ahi Çelebi, Hasanefendizâde”, Ahilik Ansiklopedisi(Ed.Y.Küçükdağ-Y.Erdemir-B.Şahin), c.1, Ankara 2014, s.57-58.
83. “Celâleddin Ergun Çelebi”, Ahilik Ansiklopedisi(Ed.Y.Küçükdağ-Y.Erdemir-B.Şahin), c.1, Ankara 2014, s.325.
84. “Köklü Bir Geleneği Olan Türk Din Musikisinin Günümüze Takdimi Ne Şekilde Olmalıdır?”, Müzikte Gelenek, Modernizm ve Postmodernizm. II. Ulusal Müzik Sempozyumu Bildirileri, İzmir 2015, s.214-218.
85. “Hekimbaşı Abdülaziz Efendi ve Ünlü Güfte Mecmuası Üzerine Bir Çalışma(Mûsiki-Tıp İlişkisi), Uluslararası Sanat ve Sağlık Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul 2015, s. 267-275.
86. “İ.Ü. Omar Yaz Okulu’nda Nuri Özcan Tarafından Yapılan Konuşma: Dinî Mûsikî”, Ustalar Omar’da, 1. Uluslar arası Türk Müziği Yaz Okulu Konuşmaları, İstanbul 2016, s.97-103.
87. “Röportajlar:Nuri Özcan”, Müzik ve Kimlik(Ed.Rıdvan Şentürk), İstanbul 2016, s.216-225.
88. “Türk Kültüründe Hz. Muhammed”, Son Peygamber Hz. Muhammed(Ed.Casim Avcı), Türkiye Diyanet Vakfı İSAM Yayınları, Ankara 2007, s.196-198.
89. “Ahi Çelebi, Hasanefendizâde”, Encyclopedia of Ahilik/Akhilik(Ed.Y.Küçükdağ--Y.Erdemir-B.Şahin), c.1, Ankara 2017, s.65.
90. “Celâleddin Ergun Çelebi”, Encyclopedia of Ahilik/Akhilik(Ed.Y.Küçükdağ-Y.Erdemir-B.Şahin), c.1, Ankara 2017, s.361-362.
91. “Hatib Zâkirî Hasan Efendi”, İslam Düşünce Atlası(Ed.İbrahim Halil Üçer), c.3, İstanbul 2017, s.1154.
92. “Hamâmizâde İsmail", İslam Düşünce Atlası(Ed.İbrahim Halil Üçer), c.3, İstanbul 2017, s.1341.
93. “Hacı Ârif Bey”, İslam Düşünce Atlası(Ed.İbrahim Halil Üçer), c.3, İstanbul 2017,
s. 1345-1346.
94. “Mehmed Zekâî Dede”, İslam Düşünce Atlası(Ed.İbrahim Halil Üçer), c.3, İstanbul 2017, s.1349.
95. “Nuri Özcan:Tasavvuf, Edebiyat ve Musikiyi Meczedemeyen Gerçek Musiki İcra Edemez”(Röportaj: Ömer Çakkal), SD Sağlık Düşünce ve Tıp Kültürü Dergisi, sy.43, İstanbul 2017, s.54-59.
96. “Yrd.Doç.Dr. Nuri Özcan ile Musiki Üzerine”(Söyleşi: Fazıl Acar), Aile. Diyanet Aylık Dergisi’nin Eki. İstanbul Ekim 2017, s.34-37.
97. “Osmanlı Kültür ve Sanatının, İslâm Medeniyetine Armağanı: Dinî Mûsiki”, Yeni Türkiye Dergisi, İslâm Dünyası Özel Sayısı-I-, sy.95, Ankara 2017, s.453-467.
98. “Mûsikî Yönü”, Mehmet Âkif Ersoy. Hayatı, Mûsikî Yönü ve Bestelenmiş Şiirleri(Ed.Ahmet Hakkı Turabi), Kocaeli 2018, s.15-30.
99. “Manisa’da Mânevi Atmosferin Yetiştirdiği Üç Önemli Mûsikişinas: Kenzî Hasan Efendi, Ahmed Âlim Efendi ve Saîd Paşa İmamı Hasan Rıza Efendi”, Geçmişten Günümüze Manisa. Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi-Kültürü-Ekonomisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, c.3, Manisa 2018, s.1941-1946.
100. “Müzik Terapinin Tarihsel Gelişimi ve Uygulandığı Mekânlara Bir Bakış(Şeyma Ersoy Çak ile birlikte)”, Turkish Studies Social Sciences, sy.13/18, Ankara 2018, s. 599-618.
101. “Tekke Mûsikîsi”, Din ve Hayat. İstanbul Müftülüğü Dergisi, sy.37, İstanbul 2019, s.144-148.
102. “Dinî Türk Mûsikîsi”, Türk Mûsikîsi Atlası(Ed.F.G.Vural-T.Vural), c.3, Ankara 2019, s.445-473.
103. “Abdülkâdir- Merâgî”, Türk Mûsikîsi Atlası(Ed.F.G.Vural-T.Vural), c.4, Ankara 2019, s.235-24.
104. “ Hamâmizade İsmail Dede Efendi”, Türk Mûsikîsi Atlası(Ed.F.G.Vural-T.Vural), c.4, Ankara 2019, s.331-337.
105. “Münir Nurettin Selçuk”, Türk Mûsikîsi Atlası(Ed.F.G.Vural-T.Vural), c.4, Ankara 2019, s.417-423.
106. “Zamanını Aşan Çok Yönlü Bestekâr: Itrî”, Uluslararası Itrî Sempozyumu(Bildiriler), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2019, s.227-232.
107. “Müzik Terapinin Tarihsel Gelişimi ve Uygulandığı Mekanlara Bir Bakış(, Şeyma Ersoy Çak ile Birlikte), Şehvar Beşiroğlu’ya Armağan(Ed.N.S.Turan-Ş.E.Çak), İstanbul 2019, s.461-475.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler

1- “XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Türk Dünyasında Mûsikî”, İslâm Araştırmaları Vakfı(İSAV) Uluslar arası Sempozyumu “XV. Ve XVI. Yüzyılları Türk Asrı Yapan Değerler” 11.11,1996.
2- "Aziz Mahmud Hüdâyî Âsithânesinde Görev Yapmış Mûsikişinas Şeyhler"; Üsküdar Belediyesi, Aziz Mahmud Hüdayi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul
3- “Yeni Yüzyılda Dinî Türk Müziğini Nasıl Sunmalıyız?” Selçuk Üniversitesi II. Türk Mûsikîsi Günleri, “21. Yüzyıl Uluslar arası Müzik Kültürü İçerisinde Türk Müziğinin Yeri ve Önemi”, Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi, 10.04.2006.
4- “Osmanlı’da Tasavvuf Mûsikîsi Repertuarı ve Başlıca Türleri”, Bursa Nilüfer Belediyesi Konak Kültür Evi, Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi Uluslar arası Sempozyumu, 06.04.2006.
5- “Osmanlı’nın Son Döneminde Tasavvuf Müziği ve Repertuarı”, Bilkent Üniversitesi-Kültür Bakanlığı, “Tarihsel Süreç İçinde Türkiye’de Müzik Kültürü ve Müzik Müzesi Uluslar arası Kongresi, 31.05.2006, Harbiye- İstanbul
6- ”Üsküdar’ın Romantik Bir Sanatkârı : Tanbûrî Bestekâr Selâhattin Pınar”, Uluslar arası Üsküdar Sempozyumu. VII.Bildiriler, İstanbul 2009
7- "Mevlevî Âyinlerinde Beste ve Güfte Özellikleri”,Uluslar arası Mevlânâ Sempozyumu Bildirileri,İstanbul 2010
8- ”Klasik Mevlid Okuyuşları ve Tevşîh İlâhileri”, Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri,Uluslararası Mevlid Sempozyumu Bildirileri, Ankara 2010
9- ”İstanbul Mevlevihanelerinde Yetişen Mûsikişinaslar”, Aşkın Sultanları Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı,İstanbul 2010
10- “Zamanını Aşan Çok Yönlü Bestekâr : "Itrî", 24.11.2012, Büyük Bestekâr Itrî Uluslararası Sempozyumu, Fatih Sultan Mehmed Vakfı Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbulUlusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1- Son Devrin Ünlü Mûsikişinaslarından Eyüplü Hâfız Ahmed Irsoy ve Talebesi Sâdettin Heper; Eyüp Belediyesi, Tarihi-Kültürü ve Sanatıyla Eyüp Sultan Ulusal Sempozyumu -VII- İstanbul 2004
2- Türk Mûsikisinde Şarkı Formunun Büyük Bestekârı Hacı Ârif Bey; Eyüp Belediyesi, Tarihi-Kültürü ve Sanatıyla Eyüp Sultan Ulusal Sempozyumu-VI- İstanbul 2003
3- Yeni Yüzyılda Dinî Türk Müziğini Nasıl Sunmalıyız? , Konya Selçuk Üniversitesi Tarafından 9-12 Nisan 2006 Tarihlerinde Düzenlenen Sempozyum
4- "Zekai Dede’nin Türk Mûsikîsindeki Yeri” , 21.11.2011 Eyüp Belediyesi Zekai Dede’yi Anma Sempozyumu
5- “Dua Kavramının İslam Dini’ndeki Anlamı ve Bu Çerçevede Gelişen Dini Mûsikî Formları”,16.05.2012, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Sempozyumu
6- “Aşkın SadâsındaNâbî ve Itrî”, 25.09.2012, Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü
7- “İslâmî Türk Edebiyatı’nda İlâhî Türü ve Tevhîd İlâhîleri”, 06.10.2012, İkinci İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu. Üsküdar, İstanbul
8- “Müziği Yazmak: Makam Müziği”, 25.12.2012, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü EtkinlikleriTürkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Maddeleri

- Abdi Efendi, Basmacı, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 73-74.
- ABDİ, Himmetzâde, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 74.
- ABDULLAH AĞA, Şehlevendim, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 80.
- ABDULLAH EFENDİ, Hastazâde, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 98.
- ABDULLAH EFENDİ, Tosunzâde TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 100.
- ABDURRAHMAN BÂHİR EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 158.
- ABDURRAHMAN NESÎB DEDE, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 168-169.
- ABDÜLALÎ EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 179.
- ABDÜLAZİZ EFENDİ, Hekimbaşı, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 190-191.
- ABDÜLBÂKİ NÂSIR DEDE, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 199.
- ABDÜLHAY CELVETÎ, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 227-228.
- ABDÜLKADİR-i MERÂGI, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 242-244.
- ABDÜLKERİM EFENDİ, Buhûrîzâde, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 251.
- ABDÜLLATİF EFENDİ, Sütçüzâde, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 256.
- ABDÜRRAHİM DEDE, Şeydâ Hâfız, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 288-289.
- ABDÜRRAHİM KÜNHÎ DEDE, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 292.
- ABDÜRRAHİM TİRSÎ, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 293.
- ÂHENÎ MEHMED ÇELEBİ, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 514-515.
- ÂHÎ ÇELEBİ, Hasanefendizâde, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 528.
- AHMED AĞA, Vardakosta, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.41-42.
- AHMED ÇELEBİ, Na‘ne , TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.56.
- AHMED ÇELEBİ, Şîve, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.56.
- AHMED EFENDİ, Çâlâk, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.58-59.
- AHMED EFENDİ, Mutafzâde, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.60-61.
- AHMED EFENDİ, Şikârîzâde, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.61-62.
- AHMED HÜSÂMEDDİN DEDE, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.92.
- AHMED KÂMİL EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.96.
- AHMED MÜNÎR BAHÂEDDİN, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.109.
- AHMED RÂSİM, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.117-119.
- AHMED VEFKİ EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.158.
- AKLÎ ALİ, Tablîzâde, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.280.
- ALİ AŞKÎ BEY, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.381-382.
- ALİ DEDE, Arapzâde, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.385-386.
- ALİ EFENDİ, Kemalzâde, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.389.
- ALİ NUTKÎ DEDE, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.423-424.
- ALİ ŞÎRUGANÎ, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.454.
- ARAP SÂLİH EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1991, c. 3, s.327-328.
- ÂSIM BEY, Giriftzen, TDVİA, İstanbul 1991, c. 3, s.476-477.
- ATAERGİN, Zeki Ârif, TDVİA, İstanbul 1991, c. 4, s.40.
- ATLI, Halit Lemi, TDVİA, İstanbul 1991, c. 4, s. 81-82.
- ATRABÜ’l-ÂSÂR, TDVİA, İstanbul 1991, c. 4, s. 85-86.
- AZERBAYCAN / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 1991, c. 4, s. 322-324.
- AZİZ DEDE, TDVİA, İstanbul 1991, c. 4, s. 334-335.
- AZİZ EFENDİ, Medenî, TDVİA, İstanbul 1991, c. 4, s.335-336.
- BAYKARA, Abdülbaki, TDVİA, İstanbul 1992, c. 5, s.246-247.
- BAYRAM SALÂSI, TDVİA, İstanbul 1992, c. 5, s.268-269.
- BEDRÎ MEHMED EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1992, c. 5, s.335.
- BEHLÛL EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1992, c. 5, s.353.
- BEKTAŞÎ MÛSİKİSİ, TDVİA, İstanbul 1992, c. 5, s.371-372.
- CAMİ MÛSİKİSİ, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.102.
- CÂMİU’l-ELHÂN, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.107-108.
- CAN, Halil, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.140.
- CELÂLEDDİN ERGUN, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.247-248.
- CEMAL EFENDİ, Aksaraylı, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.301-302.
- CEMÂLEDDİN EFENDİ, Kasımpaşalı, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.310.
- CEMİL BEY, Tanbûrî, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.326-327.
- CENAZE GÜLBANGİ, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.357-358.
- CENAZE SALÂSI, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.358-359.
- CUMHUR İLÂHİSİ, TDVİA, İstanbul 1993, c. 8, s.94.
- CUMHUR MÜEZZİNLİĞİ, TDVİA, İstanbul 1993, c. 8, s.94-95.
- ÇAĞATAY, Ali Rifat, TDVİA, İstanbul 1993, c. 8, s.167-168.
- DAĞSEVEN, Yusuf, TDVİA, İstanbul 1993, c. 8, s.407-408.
- DARB, TDVİA, İstanbul 1993, c. 8, s. 486.
- DÂRÜLELHAN, TDVİA, İstanbul 1993, c. 8, s. 518-520.
- DÂRÜLMÛSİKI-i OSMÂNÎ, TDVİA, İstanbul 1993, c. 8, s. 553.
- DÂRÜTTA‘LÎM-i MÛSİKI, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.9-10.
- DAVUL / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.55-56.
- DEF / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.85.
- DEFTER-i DERVÎŞÂN, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.90-91.
- DEM, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.148.
- DERVİŞ ABDİ, Kefeli, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.190.
- DERVİŞ ALİ, Esved, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.192.
- DERVİŞ ALİ, Kudümzen, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.192.
- DERVİŞ MÛSÂ, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.194-195.
- DERVİŞ ÖMER EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.195.
- DERVİŞ SADÂYÎ, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.197.
- DEVRAN / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.249-250.
- DİNÎ MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.359-360.
- DUHÂNÎ ŞERİF ÇELEBİ, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.548-549.
- DURAK, TDVİA, İstanbul 1994, c. 10, s.4.
- EBÛBEKİR AĞA, TDVİA, İstanbul 1994, c. 10, s.275.
- EDHEM EFENDİ, Müştakzâde, TDVİA, İstanbul 1994, c. 10, s.417-418.
- EDHEM EFENDİ, Santûrî, TDVİA, İstanbul 1994, c. 10, s.418.
- ELÇİOĞLU, İzzettin Hümâyi, TDVİA, İstanbul 1995, c. 11, s.18.
- EZAN / 4. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 1995, c. 12, s.43-45.
- FEHMİ EFENDİ, Cerrah, TDVİA, İstanbul 1995, c. 12, s.297.
- FERSAN, Refik, TDVİA, İstanbul 1995, c. 12, s.412-413.
- GOYGOYCULAR, TDVİA, İstanbul 1996, c. 14, s.121-122.
- GULÂM ŞÂDÎ, TDVİA, İstanbul 1996, c. 14, s.186-187.
- HACI ÂRİF BEY, Kanûnî, TDVİA, İstanbul 1996, c. 14, s.442.
- HACI FÂİK BEY, TDVİA, İstanbul 1996, c. 14, s.474.
- HACI KİRÂMÎ EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1996, c. 14, s.489-490,
- HÂDİ BEY, Yeniköylü, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.9-10.
- HÂFIZ BURHAN, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.88-89.
- HÂFIZ HÜSNÜ, Enderunlu, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.90.
- HÂFIZ KEMAL, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.92-93.
- HÂFIZ KÖMÜR EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.93.
- HÂFIZ KUMRAL, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.93-94.
- HÂFIZ POST, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.100-101.
- HÂFIZ SÂMİ, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.102-103.
- HÂFIZ YÛSUF EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.107.
- HÂNENDE, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.27.
- HASAN AĞA, Benli, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.285.
- HASAN AĞA, Enfî, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.285-286.
- HASAN CAN ÇELEBİ, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.312.
- HASAN ÇELEBİ, Kazzâz, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.315.
- HASAN EFENDİ, Zâkirî, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.319.
- HASAN RIZÂ EFENDİ, Said Paşa İmamı, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.346.
- HASAN SIRRI EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.352.
- HÂŞİM BEY, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.407-408.
- HEPER, Sadettin, TDVİA, İstanbul 1998, c. 17, s.209-210.
- HIZIR AĞA, TDVİA, İstanbul 1998, c. 17, s.413.
- HOŞSES, Sadi, TDVİA, İstanbul 1998, c. 18, s.250-251.
- HULÛSİ EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1998, c. 18, s.344.
- HÜNKÂR MÜEZZİNİ, TDVİA, İstanbul 1998, c. 18, s.491.
- HÜSEYİN DEDE, TDVİA, İstanbul 1998, c. 18, s.541.
- HÜSEYİN FAHREDDİN DEDE, TDVİA, İstanbul 1998, c. 18, s.546-547.
- HÜSEYİN HÂLİD BEY, TDVİA, İstanbul 1998, c. 18, s.548.
- HÜSEYİN HÂLİS EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1998, c. 18, s.548.
- IRSOY, Ahmet, TDVİA, İstanbul 1999, c. 19, s.131-133.
- ITRÎ EFENDİ, Buhûrîzâde, TDVİA, İstanbul 1999, c. 19, s.220-221.
- İBRÂHİM AĞA, TDVİA, İstanbul 2000, c. 21, s.285.
- İBRÂHİM EFENDİ, Edirneli, TDVİA, İstanbul 2000, c. 21, s.296.
- ÎSÂ EFENDİ, Sütçüzâde, TDVİA, İstanbul 2000, c. 22, s.481-482.
- İSMÂİL DEDE EFENDİ, Deli, TDVİA, İstanbul 2001, c. 23, s.92-93.
- İSMÂİL DEDE EFENDİ, Hamâmîzâde, TDVİA, İstanbul 2001, c. 23, s.93-95.
- İSMÂİL EFENDİ, Dellâlzâde, TDVİA, İstanbul 2001, c. 23, s.95-96.
- İSMÂİL HAKKI BEY, TDVİA, İstanbul 2001, c. 23, s.101-102.
- İSTANBUL / 7. Bölüm: Mûsiki, TDVİA, İstanbul 2001, c. 23, s.271-275.
- İSTİKLÂL MARŞI / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2001, c. 23, s.356-358.
- İYİSAN, İhsan, TDVİA, İstanbul 2001, c. 23, s.501.
- İZZEDDİN EFENDİ, Eşrefzâde, TDVİA, İstanbul 2001, c. 23, s.554-555.
- KAM, Ruşen Ferit, TDVİA, İstanbul 2001, c. 24, s.273-274.
- KARADENİZ, M. Ekrem Hulûsi, TDVİA, İstanbul 2001, c. 24, s.390-391.
- KAYNAK, Sadettin, TDVİA, İstanbul 2002, c. 25, s.85-87.
- KÖKTEN, Mehmet Münir, TDVİA, İstanbul 2002, c. 26, s.236-237.
- KUTBÎ DEDE EFENDİ, TDVİA, İstanbul 2002, c. 26, s.482-483.
- LEYLÂ HANIM, TDVİA, İstanbul 2003, c. 27, s.157-158.
- LİMONCİYAN, Hamparsum, TDVİA, İstanbul 2003, c. 27, s.192-193.
- MAHMUD CELÂLEDDİN PAŞA / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2003, c. 27, s.360.
- MAKASIDÜ’l-EDVÂR, TDVİA, İstanbul 2003, c. 27, s.421.
- MAKASIDÜ’l-ELHÂN, TDVİA, İstanbul 2003, c. 27, s.421-422.
- MECMÛA-i SÂZ ü SÖZ, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.272-274.
- MEHMED BEY, Kanûnî, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.444-445.
- MEHMED CELÂLEDDİN DEDE, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.446-447.
- MEHMED EFENDİ, Divitçizâde, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.451-452.
- MEHMED EFENDİ, Eğrikapılı, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.452.
- MEHMED EFENDİ, Kalburîzâde, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.454.
- MEHMED EFENDİ, Koğacızâde, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.454-455.
- MEHMED EFENDİ, Kömürcüzâde, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.455.
- MEHMED EFENDİ, Küçük İmam, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.455.
- MEHMED EFENDİ, Küçük Müezzin, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.456.
- MEHMED EFENDİ, Yâkubzâde, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.460.
- MEHTER, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.545-549.
- MERSİYE / 4. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2004, c. 29, s.219-221.
- MEŞK / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2004, c. 29, s.374-375.
- MEVLEVÎ ÂYİNİ, TDVİA, İstanbul 2004, c. 29, s.464-466.
- MEVLİD / 5. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2004, c. 29, s.484-485.
- MUHAMMED / 15. Bölüm: Türk Mûsikisi, TDVİA, İstanbul 2005, c. 30, s.465-466.
- MURAD IV / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.183.
- MURAD AĞA, Şeştârî, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.185.
- MÛSÂ SÜREYYÂ BEY, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.225-226.
- MÛSİKİ / 1. Bölüm, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.257-261.
- MÛSİKİ MECMUASI, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.263-264.
- MUSTAFA ANBER AĞA, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.288.
- MUSTAFA DEDE EFENDİ, Kûçek, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.294.
- MUSTAFA EFENDİ, Çâlâkzâde, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.296-297.
- MUSTAFA İZZET, Kazasker / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.307.
- MUZIKA-yi HÜMÂYUN, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.422-423.
- NÂFİZ BEY, Durakçı, TDVİA, İstanbul 2006, c. 32, s.293-294.
- NAKŞÎ MUSTAFA DEDE, TDVİA, İstanbul 2006, c. 32, s.334-335.
- NA‘T / 3. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2006, c. 32, s.437.
- NAZÎM, TDVİA, İstanbul 2006, c. 32, s.452-453.
- NEBİLOĞLU, İsmail Hakkı, TDVİA, İstanbul 2006, c. 32, s.473-474.
- NECİB AHMED PAŞA, Yesârîzâde, TDVİA, İstanbul 2006, c. 32, s.488-489.
- NEVRES BEY, Ûdî, TDVİA, İstanbul 2007, c. 33, s.58-59.
- NEVRES PAŞA, TDVİA, İstanbul 2007, c. 33, s.59-60.
- NİKOGOS AĞA, TDVİA, İstanbul 2007, c. 33, s.117-118.
- OKUR, Yaşar, TDVİA, İstanbul 2007, c. 33, s.340-341.
- OSMANLILAR / 20. Bölüm: Mûsiki, TDVİA, İstanbul 2007, c. 33, s.574-580.
- ÖZBEKKAN, Suphi Ziya, TDVİA, İstanbul 2007, c. 34, s.118-119.
- ÖZCAN, Ruhi, TDVİA, İstanbul 2007, c. 34, s.125.
- ÖZOK, Said, TDVİA, İstanbul 2007, c. 34, s.131-132.
- PINAR, Selahattin, TDVİA, İstanbul 2007, c. 34, s.269-270.
- RAHMİ BEY, TDVİA, İstanbul 2007, c. 34, s.422-423.
- RAUF YEKTÂ BEY, TDVİA, İstanbul 2007, c. 34, s.468-470.
- RİFAT BEY, Sermüezzin, TDVİA, İstanbul 2008, c. 35, s.103-104.
- SABAH SALÂSI, TDVİA, İstanbul 2008, c. 35, s.333-334.
- SAĞMAN, Ali Rıza, TDVİA, İstanbul 2008, c. 35, s.489-490.
- SALÂ, TDVİA, İstanbul 2009, c. 36, s.15-16.
- SALÂT-ı ÜMMİYYE, TDVİA, İstanbul 2009, c. 36, s.20-21.
- SÂLİH EFENDİ, Suyolcuzâde, TDVİA, İstanbul 2009, c. 36, s.38-39.
- SELÇUK, Münir Nurettin, TDVİA, İstanbul 2009, c. 36, s.361-363.
- SELİM III / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2009, c. 36, s.425-426.
- SEYFEDDİN EFENDİ, Şehzade, TDVİA, İstanbul 2009, c. 37, s.30-31.
- SEZGİN, Bekir Sıtkı, TDVİA, İstanbul 2009, c. 37, s.82-83.
- SÜRELSAN, İsmail Baha, TDVİA, İstanbul 2010, c. 38, s.161-162.
- ŞÂKİR AĞA, TDVİA, İstanbul 2010, c. 38, s.307.
- ŞEMSEDDİN ZİYÂ BEY, TDVİA, İstanbul 2010, c. 38, s.527.
- ŞEN, Bimen, TDVİA, İstanbul 2010, c. 38, s.533-534.
- ŞENGEL, Ali Rıza, TDVİA, İstanbul 2010, c. 38, s.537-538.
- ŞEVKİ BEY, TDVİA, İstanbul 2010, c. 39, s.30-31.
- TÂHİR EFENDİ, Halîfezâde, TDVİA, İstanbul 2010, c. 39, s.398.
- TAHRÎRİYYE, TDVİA, İstanbul 2010, c. 39, s.430-431.
- TÂLİB EFENDİ, TDVİA, İstanbul 2010, c. 39, s.506.
- TANRIKORUR, Cinuçen, TDVİA, İstanbul 2010, c. 39, s.572-574.
- TARGAN, Şerif Mehmet Muhittin, TDVİA, İstanbul 2011, c. 40, s.18-19.
- TATYOS EFENDİ, TDVİA, İstanbul 2011, c. 40, s.173-174.
- TEDKÎK u TAHKÎK, TDVİA, İstanbul 2011, c. 40, s.261-262.
- TEKKE MÛSİKİSİ, TDVİA, İstanbul 2011, c. 40, s.384-385.
- TEL, Mesut Cemil, TDVİA, İstanbul 2011, c. 40, s.392-393.
- TEVŞÎH, TDVİA, İstanbul 2012, c. 41, s.48.
- TOKAY, Mehmet Fehmi, TDVİA, İstanbul 2012, c. 41, s.230-231.
- TOLAN, Hüseyin, TDVİA, İstanbul 2012, c. 41, s.232-233.
- TÖRE, Abdülkadir, TDVİA, İstanbul 2012, c. 41, s.278-279.
- TURAN, Dürrü, TDVİA, İstanbul 2012, c. 41, s.410.
- TÜRKİYE / 8. Bölüm: Dinî Mûsiki, TDVİA, İstanbul 2012, c. 41, s.585-586.
- ULUDAĞ, Osman Şevki, TDVİA, İstanbul 2012, c. 42, s.123-124.
- UZ, İsmail Kâzım, TDVİA, İstanbul 2012, c. 42, s.254-255.
- ÜNGÖR, Etem Ruhi, TDVİA, İstanbul 2012, c. 42, s.338.
- VEHBİ OSMAN ÇELEBİ, TDVİA, İstanbul 2012, c. 42, s.610.
- YALIM, Mehmet Hayrullah Tâcettin, TDVİA, İstanbul 2013, c. 43, s.305-306.
- YAZICI, Mehmet Emin / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2013, c. 43, s.358-359.
- YÛSUF ÇELEBİ, Niznâm, TDVİA, İstanbul 2013, c. 44, s. 9.
- YÛSUF PAŞA, Neyzen, TDVİA, İstanbul 2013, c. 44, s.25-26.
- ZEKÂİ DEDE, TDVİA, İstanbul 2013, c. 44, s.195-196.
- ZİYÂ PAŞA, TDVİA, İstanbul 2013, c. 44, s.479.
- AHMED ÂLİM EFENDİ, TDVİA, İstanbul 2016, c. EK-1, s.40.
- ALİ BEY, Enderunlu, TDVİA, İstanbul 2016, c. EK-1, s.78-79.
- HALİM EFENDİ, TDVİA, İstanbul 2016, c. EK-1, s.522-523.
- IRMAK, Mustafa Nafiz, TDVİA, İstanbul 2016, c. EK-1, s.575.
- İÇLİ, Şerif, TDVİA, İstanbul 2016, c. EK-1, s.627-628.
- KARAGÖZ, Tahir, TDVİA, İstanbul 2016, c. EK-2, s.20-21.
- SEBİLCİ HÜSEYİN, TDVİA, İstanbul 2016, c. EK-2, s.485-486.

Kurum İçi Görevlendirme

text
Adı Soyadı Prof.Dr. MEHMET İPŞİRLİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 1970 Edinburgh Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Üniversitesi, Malezya, Uluslararası İslam Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü, Fatih Üniversitesi

Araştırma Alanları

Osmanlı İdare Tarihi, Kurumlar Tarihi, Tarih Yazıcılığı, Osmanlı'da Entellektüel Hayat

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

GOOGLE CITATIONS: https://scholar.google.com/citations?user=U9Q8PxoAAAAJ&hl=tr

Kitaplar ve Kitap Bölümleri

o Mehmet İpşirli, XVII. Yüzyıl Başlarına Kadar Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadıaskerlik Müessesesi, Doçentlik Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul 1982.
o Ewqaf ve Emlâkü’l-Müslimîn fî Filistîn, ed. Mehmet İpşirli - Muhammed Davud et-Tamimi, İstanbul l982.
o Takım çalışması, 90 Numaralı Mühimme Defteri, Istanbul 1987.
o Mehmet İpşirli, Diplomatik Acıdan Mahzar, Yayınlanmamış Profesörlük Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1988.
o Mehmet İpşirli, Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî (1003-1008/1595-1600), nşr. Mehmet İpşirli, birinci neşri, İstanbul 1989, I-II cilt; ikinci neşri, TTK Ankara 1999, I-II cilt.
o Takım çalışması, 3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968 / 1558-1560), Ankara 1993.
o Mehmet İpşirli, Nâimâ Mustafa Efendi, Tarih-i Nâimâ (Ravzatü'l-Hüseyn fi hulâsati ahbâri'l-hafikayn), nşr. Mehmet İpşirli, Birinci neşri, TTK Ankara 2007 I-IV cilt; İkinci neşri, TTK Ankara 2014, I-VI cilt.
o E. C. Bosworth, İslâm Devletleri Tarihi, trc. Erdoğan Merçil ve Mehmet İpşirli, İstanbul 1980.Akademik Yayınlar

• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devlet Teşkilâti”, Osmanli Devleti ve Medeniyeti Tarihi, ed. E. İhsanoğlu, Istanbul 1994, s. 137-279. (Bu çalışma ayrıca Arapça, Rusça ve Boşnakça'ya çevrilerek yayınlanmıştır).
• Mehmet İpşirli, “Ottoman State Organization”, History of the Ottoman State and Civilization, ed. E. Ihsanoglu, Istanbul 2001,pp. 133-286.
• Mehmet İpşirli, “Osmansko Drzavno Uredenje”, Historija Osmanske Drzave i Civilisaije, Sarajevo 2004, s. 161-339.
• Mehmet İpşirli, “Mustafa Selânikî and His History”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 9 (İstanbul l978), pp. 417-472.
• Mehmet İpşirli, “Hasan Kâfî el-Akhisârî ve Devlet Düzenine Ait Eseri: Usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-âlem”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı l0-11 (İstanbul l981), s. 239-278.
• Mehmet İpşirli, “XVI. Asrın İkinci Yarısında Kürek Cezası ile İlgili Hükümler”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı l2 (İstanbul l982), s. 203-248.
• Mehmet İpşirli, “Şeyhülislâm Sun’ullah Efendi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 13 (İstanbul 1986), s. 209-256.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı İlmiye Teşkilâtında Mülâzemet Sisteminin Önemi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, nr. 10-11 (Istanbul l983), s. 221-231.
• Mehmet İpşirli, “Anadolu Kadıaskeri Sinan Efendi Hakkında Yapılan Tahkikat”, İslam Tetkikleri Dergisi, VIII (İstanbul l984), s. 205-218.
• Mehmet İpşirli, “A Preliminary Study of the Public Waqfs of Hama and Homs in the XVI. Century”, Studies on Turkish-Arab Relations, annual l (İstanbul l986), pp. 119-147.
• Mehmet İpşirli, “Ottoman Documents About the Repairing of the Jerusalem Water Supply”, Studies on Turkish-Arab Relations, Annual 2, Istanbul 1987, pp. 169-172.
• Mehmet İpşirli, “Archival Education in Turkey”, Studies on Turkish-Arab Relations, Annual 4, Istanbul 1989, pp. 117–119.
• Mehmet İpşirli, “Scholarship and Intellectual Life in the Reign of Suleyman The Magnificent”, The Ottoman Empire in the Reign of Suleyman The Magnificent, Istanbul 1988, II, pp. 15–58.
• Mehmet İpşirli, “XVII. Asır Ortalarında Tokat Şehri”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat, Ankara 1987, s. 57-70.
• Mehmet İpşirli, “Lâle Devrinde Teşkil Edilen Tercüme Heyetine Dair Bazı Gözlemler”, Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemiyetleri, Istanbul l987, s. 33-42.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı İlmiye Mesleği Hakkında Gözlemler - XVI-XVII. Asırlar”, Osmanlı Araştırmaları, Istanbul l988, VII, s. 273-285.
• Mehmet İpşirli, “İlmiye Mensuplarının İmza ve Tasdik Formulleri”, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri Bildirileri, Istanbul 1988, s. 177-200.
• Mehmet İpşirli, “Arşiv Belgelerine Göre Istanbul Vakıf Evleri - Müştemilât, Tamir, Kira, Satış”, Tarih Boyunca Istanbul Semineri –Bildiriler-, Istanbul 1989, s. 183-196.
• Mehmet İpşirli, “Bulgaristan’daki Türk Vakıflarının Durumu -XX. yüzyıl Başları”, TTK Belleten, LIII/207-208 (1989), s. 679-707.
• Mehmet İpşirli, “II. Mahmud Döneminde Vakıfların İdaresi”, Sultan II. Mahmud ve Reformları Semineri Bildiriler, Istanbul 1990, s. 49-57.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlılarda Cuma Selamlığı (Halk Hükümdar Münasebetleri Açısından Önemi)”, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul 1991, s. 459-471.
• Mehmet İpşirli, Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Şer’iyye Sicilleri”, Tarih ve Sosyoloji Semineri, 28-29 Mayıs 1990, İstanbul 1991, s. 157-161.
• Mehmet İpşirli, “Fetva Makalesi”, Tarih Boyunca Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları -Osmanlı İmparatorluğu Dönemi-, II. cilt, İstanbul 1992, (446 s.).
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Bir Eser: Kavânîn-i Osmanî ve Râbıta-i Âsitâne”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 14 (İstanbul 1994), s. 9-35.
• Mehmet İpşirli, “Vakıfların Tarihî Gelişmesi”, Türk Vakıfları, Istanbul 1996, s. 32-39.
• Mehmet İpşirli, “Nahîfî’nin Nasîhatü’l-Vüzerâsı”, Tarih Enstitüsü Dergisi -Prof. Dr. Münir Aktepe’ye Armağan-, sayı 15 (İstanbul 1997), s. 15-27.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devletinde Kazaskerlik (XVII. Yüzyıla Kadar)”, Belleten, LXI/232 (1998), s. 597 – 700.
• Mehmet İpşirli, “Türk Dünyası Kültür Atlası: Osmanlı Dönemi”, c. I, haz. Metin Eriş vd. İstanbul 1999.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Uleması”, Osmanlı, VIII, Ankara 1999, s. 71-79.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Tarih Yazıcılığı”, Osmanlı, VIII, Ankara 1999, s. 247-256.
• Mehmet İpşirli, “İlmi hayatı ve İlmiye teşkilatı”, Fatih ve Dönemi=Mehmed II and his Heriod, ed. Necat Birinci, trc. Abdullah Şen, İstanbul 2004, s. 238-251.
• Mehmet İpşirli, “Üsküdar’da Medfun Osmanlı Şeyhülislamları”, IV. Üsküdar Sempozyumu Bildirleri, İstanbul 2007, s. 445-472.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Medresesi”, Medaris-i İstanbul, Yaşayan İstanbul Medreseleri, I, İstanbul 2008, s. 9–25.
• Mehmet İpşirli, “Üsküdar Mahkemesi”, V. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, I, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2008, s. 39-44.
• Mehmet İpşirli, “Bodurmlu Şeyhülislam Ömer Lutfi Efendi”, Bodrum, ed. Ahmet Özgiray–M. Âkif Aydın, Bodrum 2008, s. 539-546.
• Mehmet İpşirli, “Medaris-i İstanbul: Yaşayan İstanbul Medreseleri”, c. I, ed. Zekeriya Kurşun, Bekir Cantemir, Mustafa Göleç, İstanbul 2008.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devleti”, İslam’a Giriş, ed. Mehmet Paçacı, Ankara 2008, s. 510–535.
• Mehmet İpşirli, “XVII. Yüzyılda Batı’ya Açılan Geniş Bir Pencere: Kâtib Çelebi”, Katib Çelebi, ed. Bekir Karlığa–Mustafa Kaçar, Ankara 2009, s. 323-335.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Medresesi”, İstanbul Medreseleri, ed. Zekeriya Kurşun, İstanbul 2009, s. 3-25.
• Mehmet İpşirli, “Some Remarks on the Wakf Institution in the Ottoman Empire”, Knowledge, Language, Thought and The Civilization of Islam, Essays in Honor of Syed Muhammed Naquib al-Attas, ed. Van Mohd Nor Wan Daud–Muhammad Zainiy Uthman, Kuala Lumpur (Malaysia) 2010, pp. 295-308.
• Mehmet İpşirli, “III. Selim Döneminde Ulema”, III. Selim İki Asrın Dönemecinde İstanbul, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010.
• Mehmet İpşirli, Mehmet İpşirli, “II. Mahmud Devri Uleması, II. Mahmud: Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul”, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010 (İngilizcesi için bkz. Istanbul During the Modernization Process, İngilizceye trc. Zeynep (Jane Louise) Kandur, İstanbu 2010, s. 519.
• Mehmet İpşirli, “Addülhamid Merasimleri“, II. Abdülhamid modernleşme sürecinde İstanbul = Istanbul during the modernization process. Editör Coşkun Yılmaz; İngilizceye trc. Zenith; ingilizce redaksiyon Hamza Kandur, Zeynep (Jane Louise) Kandur. İstanbul 2010.
• Mehmet İpşirli, “Payitaht İstanbul’un İdaresi ve İdarecileri”, Akademik Araştırmalar Dergisi -İstanbul Özel Sayısı-, II/47-48 (İstanbul 2010), s. 27-41.
• Mehmet İpşirli, “İlim ve Öğretim Hayatının En Büyük Merkezi Olarak İstanbul: İlim Hayatı”, Kültürler Başkenti İstanbul, ed. Fehamettin Başar, haz. Fatma Yücel, İstanbul 2010, s. 211-226. İngilizcesi: “Scientific Life in Istanbul”, Capital of Cultures İstanbul, Istanbul European Capital of Culture, 2010, pp. 254-263.

o Mehmet İpşirli, “Payitaht İstanbul’un İdaresi”, Antik Çağdan 21.Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi,
o İstanbul 2015, Cilt III, s. 58-70
o Mehmet İpşirli, “Cuma Selamlığı”, Age., Cilt III, s. 396-403.
o Mehmet İpşirli, “Osmanlı İstanbulu’nda Geleneksel Eğitim ve Ulema”, Age, Cilt, IX, s. 34-66.
o Mehmet İpşirli, “İstanbullu Tanınmış Bir Ulema Ailesi Dürrizadeler”, Age, Cilt, IX, s. 67-78.
o Mehmet İpşirli, “Muasır Üç Enderunlu Tarihçinin Kaleminden IV. Mehmed’in Enderunu Üzerine Bazı Gözlemler” Ötekilerin peşinde: Ahmet Yaşar Ocak’a Armağan, Timaş Yayınları,
o Mehmet İpşirli, “Sultan II. Murad Devri İlim ve Kültür Hayatı Üzerine Değerlendirmeler” Sultan II. Murad ve Dönemi, Editör: İsmail Yaşayanlar, Bursa Gaye Kitabevi 2015, s. 129-138.
o Mehmet İpşirli, “Âlî ve Selanikî: Çağdaş iki Tarihiçinin Tenkit Tarzı, Üslubu ve Anlayışı Üzerine Gözlemler”, Uluslararası Gelibolulu Mustafa Âlî Çalıştayı Bildirileri, Türk Dil Kurumu Ankara 2014, s. 167-174
o Mehmet İpşirli, “Elçilerin İstanbulu”, VIII. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, İstanbul
o Mehmet İpşirli, “Osmanlı’nın Haremeyn’e Hizmetleri: Temiz Su Tesisleri ve Sağlık Kurumları
o İnşası”, SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, İstanbul 2015, sayı 37, s. 100-103
o Mehmet İpşirli, “Prof. Dr. Halil İnalcık ve Osmanlı Teşkilat Tarihi”, Prof. Dr. Halil İnalcık, Ed. Yusuf Oğuzoğlu – Selçuk Kırlı, Bursa 2016 s.82-87.
o Mehmet İpşirli, “Fatih Dönemi İlim Hayatı ve İlmiye Teşkilatı”, Fatih Sultan Mehmed Han ve Dönemi, Ed. Ayşenur B. Zafer, Bursa Gaye Kitabevi 2016, s. 281-298.
o Mehmet İpşirli, “ Osmanlı’da Geleneksel Medrese Eğitimi”, Boğaziçi Bülteni, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, İstanbul 2016, sayı 40, s. 38-49.
o Mehmet İpşirli, "Osmanlı’nın Küdüs’te Sağlık Alanında Hizmetleri, SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, İstanbul 2015, sayı 39, s. 80-85
o Mehmet İpşirli, “ Osmanlı’da Geleneksel Medrese Eğitimi”, Boğaziçi Bülteni, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, İstanbul 2016, sayı 40, s. 38-49.
o Mehmet İpşirli, “Balkanlardaki Osmanlı Mirası Unutulabilir mi?”, Rodosto’dan Süleyman Paşa’ya Tekirdağ, Kitabevi İstanbul 2016, s. 5-10


Ansiklopedi Maddeleri
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Ebezâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 98.
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Tatarcık”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 99-100.
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Yenişehirli”, DİA, I, İstanbul 1988, 100-101.
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Nailî Paşa”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 124-125.
? Mehmet İpşirli, “Abdürrahim Efendi, Hoca”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 289.
? Mehmet İpşirli, “Abdürrahim Efendi, Menteşzâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 289-290.
? Mehmet İpşirli, “Abdurrahim Efendi, Kocahüsamzâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 160.
? Mehmet İpşirli, “Abdurrahman Nesib Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 169.
? Mehmet İpşirli, “Abdülkadir Hamîdî Çelebi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 240.
? Mehmet İpşirli, “Abdülkadir Şeyhî Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988,s. 244.
? Mehmet İpşirli, “Abdülvehhab Efendi, Yasincizâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 285-286.
? Mehmet İpşirli, “Ahizâde Hüseyin Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 548-549.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Efendi, Ebûbekirefendizâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 60.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Efendi, Müftizâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 61.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Muhtar Beyefendi, Molla Bey”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 105.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Muhtar Efendi, Turşucuzâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 106.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Reşid Efendi”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 122-123.
? Mehmet İpşirli, “Alâeddin Arabî Efendi”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 319.
? Mehmet İpşirli, “Anadolu -İdari, Ekonomik ve Kültürel Hayat; İdari ve Adli Sistem-”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 123-124,
? Mehmet İpşirli, “Anadolu, İdari, Ekonomik ve Kültürel Hayat; Eğitim ve Öğretim”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 128-130
? Mehmet İpşirli, “Araba”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 242-245
? Mehmet İpşirli, “Arapzâde Ataullah Efendi”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 331
? Mehmet İpşirli, “Arapbzâde Mehmed Arif Efendi”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 331
? Mehmet İpşirli, “Arif Efendi, Meşrebzâde”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 365
? Mehmet İpşirli, “Arpa Emini”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 392
? Mehmet İpşirli, “Arzuhal”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 447-448
? Mehmet İpşirli, “Asaf”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 455
? Mehmet İpşirli, “Asafnâme”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 456
? Mehmet İpşirli, “Asım Efendi, Mekkizâde”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 478
? Mehmet İpşirli, “Aşir Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 8.
? Mehmet İpşirli, “Ata Bey, Tayyarzâde”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 34-35.
? Mehmet İpşirli, “Ataullah Mehmed Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 46-47.
? Mehmet İpşirli, “Ataullah Mehmed Efendi, Topal”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 47.
? Mehmet İpşirli, “Atik Ali Paşa”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 64-65.
? Mehmet İpşirli, “Avârız Vakfı”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 109.
? Mehmet İpşirli, “Avnî Ömer Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 124-125.
? Mehmet İpşirli, “Ayasofya Kürsü Şeyhliği”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 224.
? Mehmet İpşirli, “Ayn Ali Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 258-259.
? Mehmet İpşirli, “Bab Mahkemesi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 362.
? Mehmet İpşirli, “Bab-ı Humayun, Teşkilat”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 361-362.
? Mehmet İpşirli, “Bab-ı Meşihat”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 362-363.
? Mehmet İpşirli, “Babıâlî”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 378-386.
? Mehmet İpşirli, “Bahaî Mehmed Efendi”, DİA, I, İstanbul 1991, s. 463-464 (Mustafa Uzun ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “Beylerbeyi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 69-74.
? Mehmet İpşirli, “Beylikçi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 78-79.
? Mehmet İpşirli, “Bezirğan”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 103-104.
? Mehmet İpşirli, “Bilâd-ı Selâse”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 151-152.
? Mehmet İpşirli, “Bitik”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 225.
? Mehmet İpşirli, “Bostanzâde Mehmed Efendi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 311.
? Mehmet İpşirli, “Buk’a”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 386-387.
? Mehmet İpşirli, “Bulgaristan – Bulgaristan Vakıfları”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 401-403.
? Mehmet İpşirli, “Câbî”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 529-530.
? Mehmet İpşirli, “Canfedâ Hatun”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 150-151.
? Mehmet İpşirli, “Celilî”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 268-269.
? Mehmet İpşirli, “Cellât”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 270-271.
? Mehmet İpşirli, “Cemâleddin Efendi, Halidefendizâde”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 309-310.
? Mehmet İpşirli, “Cer”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 388-389.
? Mehmet İpşirli, “Cerde”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 392-393.
? Mehmet İpşirli, “Cihet”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 346-348.
? Mehmet İpşirli, “Cuma Selâmlığı”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 90-92.
? Mehmet İpşirli, “Çatalcalı Ali Efendi”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 234-235.
? Mehmet İpşirli, “Çelebi”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 259.
? Mehmet İpşirli, “Çivizâdeler”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 349-350.
? Mehmet İpşirli, “Çivizâde Mehmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 347-348.
? Mehmet İpşirli, “Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 348-349.
? Mehmet İpşirli, Mehmet İpşirli, “Çömez”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 380.
? Mehmet İpşirli, “Dâhiliye Nezâreti”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 414-416.
? Mehmet İpşirli, “Damadzâde Ahmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 449-450.
? Mehmet İpşirli, “Danişmend”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 464-465.
? Mehmet İpşirli, “Debbağzâde Mehmed Efendi”, DİA, IX, İstanbul 1994, s. 62-63.
? Mehmet İpşirli, “Ders Vekâleti”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 183-184.
? Mehmet İpşirli, “Dersiâm”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 185-186
? Mehmet İpşirli, “Derviş Mehmed Paşa”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 193-194.
? Mehmet İpşirli, “Devhatü’l-meşâyih”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 229-230.
? Mehmet İpşirli, “Devhatü’n-nükebâ”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 230.
? Mehmet İpşirli, “Duâgû”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 541-542.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâdeler”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 38-39.
? Mehmet İpşirli, “Dürrî Mehmed Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 35.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Abdullah Beyefendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 36.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Abdullah Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, 36-37.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mehmed Ârif Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 37.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mehmed Ataullah Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 37-38.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mustafa Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, 38.
? Mehmet İpşirli, “Ebûsaid Mehmed Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s.281.
? Mehmet İpşirli, “Ebülmeyâmin Mustafa Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 362-363.
? Mehmet İpşirli, “Ehl-i Örf”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 519-520.
? Mehmet İpşirli, “Elçi”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 3-15
? Mehmet İpşirli, “Enderun”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 185-187
? Mehmet İpşirli, “Esad Efendi, Salihzâde”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 345-346
? Mehmet İpşirli, “Esîrî Mehmed Efendi”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 390-391
? Mehmet İpşirli, “Fenarîzâde Muhyiddin Çelebi”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 339-340.
? Mehmet İpşirli, “Fenarîzâde Muhyiddin Mehmed Şah”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 340-341.
? Mehmet İpşirli, “Ferhad Paşa”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 383-384.
? Mehmet İpşirli, “Feyzullah Efendi, Damad-zâde”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 526.
? Mehmet İpşirli, “Galata Sarayı”, DİA, XIII, İstanbul 1996, s. 322-323.
? Mehmet İpşirli, “Gülnuş Emetullah Sultan”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 248-249
? Mehmet İpşirli, “Hâceğân”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 430
? Mehmet İpşirli, “Hacıhasanzâde Efendi”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 503-504
? Mehmet İpşirli, “Halil Efendi, Çerkez”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 312.
? Mehmet İpşirli, “Halil Nuri”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 321-323.
? Mehmet İpşirli, “Hanefî Mehmed Efendi”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 554.
? Mehmet İpşirli, “Hasan Fehmi Efendi”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 320-322. (İlyas Çelebi ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “Hayrullah Efendi, İmam-ı Sultatî”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 75-76.
? Mehmet İpşirli, “Hikr”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 525-526.
? Mehmet İpşirli, “Hükümet (Osmanlı)“, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 468-471.
? Mehmet İpşirli, “Huzur Dersleri”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 441-444.
? Mehmet İpşirli, “Hüseyin Hüsnü Efendi”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 552-553.
? Mehmet İpşirli, “Hüsameddin Efendi, Atıfzâde”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 513.
? Mehmet İpşirli, “Islahat“, DİA, DİA, XIX, İstanbul 1999, s. 170-174.
? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Beyefendi, İvazpaşazâde”, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 290-291.
? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Efendi, Haydarîzâde”, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 297-298 (Kemal Beydilli ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Efendi, Seyyid”, DİA, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 301.
? Mehmet İpşirli, “İkindi Divanı”, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 26-27.
? Mehmet İpşirli, “İlmiye“, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 141-145.
? Mehmet İpşirli, “İlmiyye Salnâmesi, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 145-146.
? Mehmet İpşirli, “İmza”, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 252-255.
? Mehmet İpşirli, “İstanbul Kadılığı”, DİA, XXIII, İstanbul 2001, s. 305-307.
? Mehmet İpşirli, “İşâret-i Aliyye”, DİA, XXIII, İstanbul 2001, s. 423-424.
? Mehmet İpşirli, “Kadızâde, Ahmed Şemseddin”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 96-97.
? Mehmet İpşirli, “Kadızâde Mehmed Tâhir”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 97-98.
? Mehmet İpşirli, “Kalemiye”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 248-249.
? Mehmet İpşirli, “Kalkaşendî”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 263-265.
? Mehmet İpşirli, “Kapı Halkı”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 343-344.
? Mehmet İpşirli, “Kara Halil Efendi”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 361-362.
? Mehmet İpşirli, “Kayseri”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s. 96-101.
? Mehmet İpşirli, “Kazasker”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s.140-143.
? Mehmet İpşirli, “Kıyafet –Osmanlı Dönemi-”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s. 510-512.
? Mehmet İpşirli, “Koca Sinan Paşa”, DİA, XXVI, Ankara 2002, s. 137-139.
? Mehmet İpşirli, “Lakap –Osmanlı’da Lakap-”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 67.
? Mehmet İpşirli, “Lutfi Paşa”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s.234-236.
? “Mahmud Efendi, İmâm-ı Şehriyârî”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 360-361.
? Mehmet İpşirli, “Mahreç”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 387-388.
? Mehmet İpşirli, “Mahzar (Fkh. bk. Şürût ve Sicillât)”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 398-401.
? Mehmet İpşirli, “Mansıb”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 4.
? Mehmet İpşirli, “Medrese –Osmanlı Dönemi-”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s.327-333.
? Mehmet İpşirli, “Medresetü’l-Kudât”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 343-344.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Efendi, Hocazâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 452-453.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Emin Efendi, Hayâtîzâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 462.“
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Emin Efendi, Sâlihefendizâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 463.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Esad Efendi”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s.470.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Zeynî Efendi”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 541-542.
? Mehmet İpşirli, “Mesud Efendi, Hocazâde”, DİA, XXIX, Ankara 2004, s. 345-346.
? Mehmet İpşirli, “Minkârîzâde Yahyâ Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 114-115.
? Mehmet İpşirli, “Mirza Mustafa Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 167-168.
? Mehmet İpşirli, “Mirzazâde Mehmed Said Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 169-170.
? Mehmet İpşirli, “Mirzazâde Şeyh Mehmed Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 170-171.
? Mehmet İpşirli, “Molla Abdülkerim Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 239.
? Mehmet İpşirli, “Molla Zeyrek”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 166-167.
? Mehmet İpşirli, “Muîd Ahmed Efendi”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 87-88.
? Mehmet İpşirli, “Musâhib”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 230-231.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Bâlîzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 294-295.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Bolevî”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 295-296.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Feyzullahefendizâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 297-298.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendİ, Hamîdîzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 298-299.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Memekzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 299-300.
? Mehmet İpşirli, “Müderris –Osmanlı’da-”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 468-470.
? Mehmet İpşirli, “Mülâzemet”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 537-539.
? Mehmet İpşirli, “Nâib –Osmanlı’da-”, DİA, XXXII, İstanbul 2006, s. 312-313.
? Mehmet İpşirli, “Naîmâ”, DİA, XXXII, İstanbul 2006, s. 316-317.
? Mehmet İpşirli, “Osmanlılar –Medeniyet Tarihi, Siyasi ve İdari Teşkilat-”, DİA, XXXIII, İstanbul 2007, s. 502-505.
? Mehmet İpşirli, “Paşmakçızâde Abdullah Efendi”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 185.
? Mehmet İpşirli, “Paşmakçızâde Ali Efendi”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 185-186.
? Mehmet İpşirli, “Paşmaklık”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 186-187.
? Mehmet İpşirli, “Sâdeddin Efendi, Mehmed”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 388-389.
? Mehmet İpşirli, “Sâdık Mehmed Efendi, Sadreddinzâde”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 395.
? Mehmet İpşirli, “Sâdî Çelebi”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 404-405 (Ziya Demir ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “Sadrazam”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 414-419.
? Mehmet İpşirli, “Sah”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 490-491.
? Mehmet İpşirli, “Sarıgörez Nûreddin Efendi”, DİA, XXXVI, İstanbul 2009, s. 151-152.
? Mehmet İpşirli, “Selânikî Mustafa Efendi”, DİA, XXXVI, İstanbul 2009, s. 357-359.
? Mehmet İpşirli, “Sulh –Osmanlı’da-”, DİA, XXXVII, İstanbul 2009, s. 490-492.
? Mehmet İpşirli, “Sun‘ullah Efendİ”, DİA, XXXVII, İstanbul 2009, s. 530-532.
? Mehmet İpşirli, “Şeyhülislâm”, DİA, XXXIX, İstanbul 2010, s. 91-96.
? Mehmet İpşirli, “Taşköprizâde Kemâleddin Mehmed Efendi”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 152-154.
? Mehmet İpşirli, “Taşköprizâdeler”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 154.
? Mehmet İpşirli, “Tebdil Gezmek –Osmanlı’da-”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 213-214.
? Mehmet İpşirli, “Tekaüt”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 340-341.
? Mehmet İpşirli, “Temliknâme”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 430-431.
? Mehmet İpşirli, "Uzunçarşılı, İsmail hakkı", DİA, XIIL, s. 264-266.
? Mehmet İpşirli, "Vassaf Abdullah Efendi", XIIL, s. 559-560.
? Mehmet İpşirli, "Yahya Tevfik Efendi", XIIIL, s. 266-267.
? Mehmet İpşirli, "Zekeriyya Efendi, Bayramzade", VIL, S. 211-213.
?
? Mehmet İpşirli, “Sahn-ı Seman”, Encyclopeadia of Islam (EI2), VIII, Leiden-Paris 1995, s. 842-843.
? Mehmet İpşirli, “Selânikî Mustafa Efendi”, Encyclopeadia of Islam (EI2) IX, Leiden-Paris 1997, s. 126-127.


Proceedings

o “The Waqfs of Palestine in the Sixteenth Century”, The Third International Conference of Biladu’s-Sam, 19-24 April 1980 Amman, Jordan
o “Et-Takariri’l-ma’ruza ilâ Abdulhamid es-Sânî havle Halîcu’l-Arabî ve Mintikati’l-Basra”, The Second Conference on the History of Ras Al Khaimah, 19-21 November 1988, Ras Al Khaimah- United Arabe Emirates
o “Muşâhedât Havle’t-Tarîki’l-ilmiye ve’l-Ulemâ fi’l-Karneyni’s-Sâmin ve’t-Tâsi’ aser”, Conference on the History of Bosnia-Herzegovina, 14-19 January 1990, Bosnia-Herzegovina.
o “The Pecularities of the Scholarly Life and Ulema in the Early Period of the Ottoman Emirate”, The Ottoman Emirate 1300-1389, 11-13 January 1991, Rethymno-Greece.
o “The Significance of the Seveneenth Century Ottoman Cronicles for the History of Crimea and the Nortwestern Black Sea”, The Ottoman Empire and Ukraine, 20-26 October 1991, Kiev-Ukraine.
o “Ottoman Sources of North Africa”, Premier Rencontre Scientifique Maghrebo-Turque, 13-14 Avril 1992, Fes -Morocco.
o “The Ulema of Istanbul and Maghrib - Differences and Similarities”, Le Maghreb a l’Epoque Ottoman, 16-18 Avril 1992, Rabat -Morocco.
o “The Monuments of Jerusalem in the Ottoman Archives”, The Jerusalem Day, 2-5 October 1993, Amman-Jordan.
o “The Sicill-i Ahval Commission and its Registers”, Die Biographie in der Osmanischen Geschichte Quellen-Probleme-Methoden, 25-26 Ostober 1993, Munchen- Germany.
o “The Fifteen Years War as Reflected in the Contemporary Ottoman Chronicles”, Symposium of The Fifteen Years War 1591-1606, 6-8 April l994, Budapest, Hungary.
o “Osmanlı’da Ulemâ ve Toplum”, Osmanlı İmperyasının 700. yılı Sempozyumu, Azerbaycan İlimler Akademisi, 7-8 Mayıs 1999, Bakü-Azerbaycan.
o “Ottoman Turkish Military Organization, The mentality and the Practice”, Symposium of Military History, 25-28 Temmuz 1999, Sau Paulo, Brazil.
o “Osmanlı Aydını, Devlet ve Topluma Karşı Sorumlulukları, Başarıları ve Başarısızlıkları”, Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yılı Paneli, 13 Kasım 1999, Berlin – Germany.
o “The Pious Foundation (Waqf) of Palestine during the Ottoman Empire”, Panel of 700 Years of Ottoman Empire, 20-24 Ekim 1999, Jerusalem - Israil.
o “Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yılı Paneli, Osmanlı Aydını, Devlet ve Topluma Karşı Sorumlulukları, Başarıları ve Başarısızlıkları!, Berlin-Almanya, (1999).
o The Organisation and Management of Vakıf Establishments in Bulgaria and its Conditions at the beginning of the Twentieth Century”, Islamic Civilisation in the Balkans, 21 -23 April 2000, Sofia, Bulgaria.
o “Ottoman Cultural Heritage in the Balkans”, Buenos-Aires, November 2000, Argentina.
o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Santiago, November 2000, Chile.
o “BRISMES”, Cambridge University, Some Observations on the Ottoman World Histories, England, (2000).
o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Bounes Aires, Arjantine, (2000).
o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Santiago, Chili, (2000).
o Exchange of Office by Sale in the Ottoman Bureaucracy – Examination of its Logic, History, Application, and Consequences”, International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO), London, 08-12 July 2002. England.
o “Ottoman Archival Sources of Kajar Dynasty of Iran”, Tahran, Persia, (2002).
o “Arnavut Kökenli Osmanlı Ulemasının Müşterek Kültüre Katkıları”, Tarih Boyunca Türk-Arnavut Beraberliği Semineri, 27 Eylül 2002, Tiran- Arnavutluk.
o “18. Osmanlı Bürokrasisinde Mansıb Satışı”, London School of Economics, London-England, (2002).
o “International Commette of Historical Sciences”, Amsterdam-Holland, (2002).
o “Impact of Ottomans to World History with their Presence and Absence, Culture, Multyculture and Universalism”, 2003, Sydney/Australia.
o “Nicolae Iorga and the Ottoman History”, Turkish-Romanian Relations: Past and Present, 2003, Bukreş/Romanya.
o “Remarks on the Bibliographical Sources of the Balkans and Their Authors”, Islamic Civilization in The Balkans, 2003, Tiran/Arnavudluk.
o The Medreses in Arab Provinces of the Ottoman Empire”, International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO), 14-19 June 2004.
o “Milletlerarası Ortadoğu Kaos mu, Düzen mi? Konferansı”, 2004, İstanbul / Türkiye.
o “A Special Day of Avariz”, Some Observations on the Scholastic Community, April 2004, Harvard University, ABD.
o “Islam in Modern Turkey”, Internatinal Symposium of Islam and Modernity, Taipei, 20-21 December 2006, Taiwan.
o “Islamic Movements in Modern Turkey: Revival and Modernization”, Islam and Modernity, 20-21 Aralık 2006 ,National Cheng-Chi Üniversitesi and Centre for the Study of Islamic Civilization and Thought (CSICT), Tayvan.
o “Remarks on Ottoman Peace and Presence in the Balkans”, Exploring Models for Peace by Re-Exploring Past: Diversity in the Ottoman Empire, 23-25 Mart 2007, Texsas Üniversitesi, Center for Middle Eastern Studies, ABD.
o “Islamic Scholars and Muslim Social Dynamism”, The Role Of Islamic States in A Globalized World, 17-18 Temmuz 2007, Institute of Islamic Understanding, Kuala Lumpur, Malaysia.
o “Collective Biographical Experiment of Egyptian Governors During Ottoman Period”, Egypt during the Ottoman Era, 26-30 Kasım 2007, İstanbul Research Centre for Islamic History - Art and Culture ile Mısır, Supreme Council for Culture, Kahire, Mısır.
o “Some Observations On Wakf Institutions in the Muslim Societies For Solving Social and Cultural Problems in the 21st Century”, Muslim and the Frontiers of Knowledge in the 21st Century, 28-29 Temmuz 2009, Kuala Lumpur, Malezya.
o “Cezayir Beylerbeyileri ve Dayıları Üzerine Prosopografik Değerlendirmeler”, 13-14 Ekim 2009, Cezayir’de Osmanlı Dönemi: Siyasi, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler, T.C. Cezayir Büyükelçiliği, Cezayir.
o “Some Remarks on the Restoration of the Monuments of al-Quds during the Ottoman Period (With Special Focus on the Dome of the Rock, Aqsa Mosque and Waterlines)”, The International Congress on: Al-Quds During the Ottoman Era, 22-25 Haziran 2009, Şam, Suriye.
o “Meclis-i Hassa Âzası Miralay Ahmed Râşid’in Tarih-i Yemen ve San’a adlı eserinin kaynak, metod ve muhtevası üzerine değerlendirmeler”, Osmanlı Döneminde Yemen, 16-17 Aralık 2009, Sana, Yemen.
o Mehmet İpşirli, "Osmanlı Sefer ve Savaş Fetvaları ve Kıbrıs Seferi Fetvasının Mukayeseli Tahlili", Akdeniz?de İslam Medeniyeti Uluslararası Kongresi, Lefkoşa-Kıbrıs. , Dec. 2010,
o Mehmet İpşirli, "Curriculum development and some reforms in the madrasa education and its implementation in the present Muslim World a case study of Ottoman Turkey", Second ISTAC International Conference on Islamic Science and the Contemporary Muslim World, Kuala Lumpur, Malezya. , Jul. 2010,
o Mehmet İpşirli, "Some Remarks on the Restoration of the Monuments of al-Quds during the Ottoman Period (With Special Focus on the Dome of the Rock, Aqsa Mosque and Waterlines)", The International Congress on: Al-Quds During the Ottoman Era, Şam, Suriye. , Dec. 2009,
“Bosna Fethinin Osmanlı’nın Rumeli Fütuhatındaki Yeri ve Önemi” Uluslararası Balkan Kongresi, IRCICA ve Sarayevo Devlet Üniversitesi İşbirliği ile, Saraybosna,
21-23 Mayıs 2015.
“Osmanlı İlmiye Araştırmalarının Neresindeyiz?”, Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 14-17.Ekim.2015.
“Osmanlı’nın Kuruluş Döneminde, Hususiyle Yıldırım Bayezid’in Saltanatında İlim Tahsili ve Tedrisi İçin Yapılan Seyahatler Üzerine Değerlendirmeler “ Uluslararası
Yıldırım Bayezid Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu ve Yıldırım Belediyesi işbirliği ile, Bursa 27-28 Kasım 2015.Affiliations
o Turkish Historical Society (Türk Tarih Kurumu)
o Türk Bilim Tarihi

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Hakan TOZAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Naval Academy . Marmara University

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Naval Academy, Naval Science and Engineering Institute, IOU, Marmara University, Technical University of Ostrava (VŠB)

Araştırma Alanları

Decision Analysis, Operations Research Applications in Nontraditional Machining Processes, Healthcare Systems Optimization and Improvement, Health Technology Assessment

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

" An integrated multi-criteria decision making methodology for health technology assessment", European J. of Industrial Engineering, Vol:12 No:4 (2018) *Karakaya, E., Tozan, H., Karataş, M., and Bartolacci, M.R., “Scenario-based Cycle Time Comparison of Cellular Transport Systems with Conventional Warehouse Systems”, G.J. of Research in Engineering, Volume 17, No:2 (2017).* "Defining Criteria Weights by AHP In Health Technology Assessment”, Value in Health, Vol:20, No:9,(2017) 698 *Karatas M., Razi N., Tozan H., "A multi-criteria assessment of the p-median, maximal coverage and p-center location models", TV-TG, Vol:24 No:2 (2017) 399-407 *Oztrurk. N, Tozan H., “A fuzzy-based decision support model for selecting the best dialyser flux in haemodialysis” Journal of Healthcare Engineering, Vol:6, No:3, (2015) 303-324., *Ceylan Z., Bulkan S., Tozan H., "Single and Multi-Period Inventory Control Models", Journal of Eng. Sci. and Design, Vol:5 No:2(2017) 441-455. *Karatas M., Razi N., Tozan H., "A comparison of p-median and maximal coverage location models with Q-coverage requirement", Pro. Eng. 149 (2016) 169 – 176. *Tozan H., Donmez S., “A genetic algorithm based approach to provide solutions for emergency aid stations location problem and a case study for Pendik/İstanbul” Journal of Homeland Security and Emergency Management, Vol:12, No:4, (2015) 915-940. *Kušnerová M., Valícek J., Harnicárová M., Tozan H., "Prediction of optimal load and performance of thermal batteries", Applied Mechanics and Materials, Vol:821, (2016) 641-648. *Harnicárová M., Valícek J., Grznárik R., Tozan H., Koštial P., Kušnerová M., "Model for thermodynamic point identification in laser cutting", Materialwissenschaft und Werkstofftechnik- Materials Science and Engineering Technology, Vol:45, No:4, (2014) 281-285. *Temuçin T., Tozan H., Vayvay O, Valícek J., Harnicárova M.," A fuzzy based decision model for nontraditional machining process selection", International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol:70,Iss:9-12, (2014) 2275-2282. *Kušnerová M., Valícek J, Harnicárová M., Hutyrová Z.,Tozan H., Rokosz K., “Modelling of stress–strain states of nanomaterials created by multiple plastic deformation”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol:16, No:8, (2016) 7826-7828. * Apak S., Tozan H, Vayvay O., "A new systematic approach for warehouse management system evaluation" Technical Gazette-TEHNICKI VJESNIK, Vol:23, No:5, (2016)1439-1446 *Hutyrová Z.,Kušnerová M., Harnicárová M., Valícek J., Tozan H., Mital D., “Evaluation of texture surface of composite material based on WPC after using machining technology ”, Advanced Science Letters, Vol:22, No: 3, (2016) 678-680. *Valícek J, Harnicárová M., Öchsner A., Hutyrová Z., Kušnerová M., Tozan H., Michenka V., Šepelák V., Mital D., Zajac J., “Quantifying the mechanical properties of materials and the process of elastic-plastic deformation under external stress on material”, Materials, Vol.8 (11), (2015) 7401-7422. *Harnicárová M., Valícek J., Grznárik R., Hryniewicz T., Kušnerová M., Rokosz K., Tozan H., "Measurement and assessment of surface roughness for optimization of laser cutting technology", International Journal of Surface Science and Engineering, Vol:9, No:2/3 264-279 (2015). *Harnicárova M., Valícek J., Cep R, Tozan H., Müllerová J., Grznárik R., "Comparison of non-traditional technologies for material cutting from the point of view of surfaces roughness", International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol:69, (2013) 81-91. *Hloch S., Valícek J, Kozak D., Tozan H., Chattopadhyaya S., Adamcík P., “Analysis of acoustic emission emerging during hydroabrasive cutting and options for indirect quality control”; International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol:65, (2013) 45-58 *Toker D., Tozan H., Vayvay O., "A decision model for pharmaceutical marketing and a case study in Turkey", Ekonomska istrazivanja-Economic Research,Vol:26, Iss:1, (2013) 101-114. * Bucko M., Hloch S, Valícek J., Tozan H., Javadi Y., Ghosh A., " Influence of welding physical conditions on waterproofing membrane weld quality", Technical Gazette-TEHNICKI VJESNIK, Vol:19 Iss:3, (2012) 787-793. * Yanar L., Tozan H., "A fuzzy hybrid decision support system for interceptor baywatch boat propulsion system selection", Technical Gazette-TEHNICKI VJESNIK, Vol:19 Iss:2, (2012) 407-413 * Perzel, V.; Hreha P., Hloch S., Tozan H., Valícek J., “Vibration emission as a potential source of information for abrasive waterjet quality process control”; International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol:61, (2012) 285-294. * Tozan H., “Fuzzy AHP based decision support system for technology selection in abrasive water jet cutting processes”, TV-TG, Vol:18 No:2 (2011) 187-191 *Turgut B., Taş G., Herekoğlu A., Tozan H., Vayvay Ö.,“A fuzzy AHP based decision support system for disaster center location selection and a case study for Istanbul”, Disaster Presentation and Management,Vol:20 Issue:5 (2011) 499-520. *Hloch S., Tozan H., Yagimli M., Valícek J., Rokosz K., “Using of water jet in reverse logistic operations at the processing of discarded munitions”, TV-TG, Vol:18 No:2 (2011) 267-271. *Perzel C., Hloch S., Tozan H., Yagimli M., Hreha P., “Comparative analysis of AWJ technology with selected unconventional manufacturing processes” IJPS, Vol:6 No:24 (2011) 5587-5593. * Tozan H, Yağımlı M., “A fuzzy prediction based trajectory estimation”, WSEASTRNSYS, 9 (2010) 885-894. *Tozan H, Vayvay Ö., “A hybrid Grey & ANFIS approach to bullwhip effect in supply chain networks”, WSEASTRNSYS, 8 (2009). * Birgunler E. H., Tozan H., Bulkan S., " A Model for check-up processes in health care systems using genetic algorithms", Eurasian Journal of Health Technology Assessment, Vol:1 No:1, (2016) 1-11. **Karac I. H., Tozan H., Karatas M., "Multi criteria decision methods in health technology assessment: A brief literature review ", Eurasian Journal of Health Technology Assessment, Vol:1 No:1, (2016) 12-19. *Ozturk N., Tozan H., Vayvay O., "Comprehensive needs analysis for health technology assessment studies and improvement proposal ", EJHTA, Vol:1 No:1, (2016) 69-76. *Magurova D., Majernikova L., Kuriplachova G., Tozan H.,"Education as necessary part in the nurse’s work with patient with dementia of the alzheimer type", EJHTA, Vol:1 No:1, (2017) 1-7. *Karakaya E., Tozan H., Karatas M., Barolacci M.R., “Scenario-based cycle Time comparison of cellular transport systems with conventional warehouse systems” , GJRE-G , Vol:17 No: 2 (2017) 1-8. *Majernikova L., Magurova D., Andriova G., Tozan H.,"The issue of burnout for lay caregivers of patients with dementia in Easter Slovakia ", EJHTA, Vol:1 No:1, (2017) 8-13.* Tozan H., Karatas M., “Operations Research for Military Organizations”, IGI Globa, (2018) ISBN 9781522555131. * Karatas M., Razi N., Tozan, H. “Assessing the Performance of a SAR Boat Location-Allocation Plan via Simulation”, IGI Global, 67-97, (2018). * Karadayi, M.A.,Ekinci, Y., Tozan, H. A Fuzzy MCDM Framework for Weapon Systems Selection, Operations Research for Military Organizations, IGI Global, 185-204, (2018).*Tozan H., Erturk H., “Applications of Contemporary Management Approaches in Supply Chains”, INTECH (2015) * Valícek J., Harnicárová M., Kušnerová M., Tozan H, Yagimli M., Király A., "Characterization of Surface Topography for Abrasive Waterjet Technology and Its Control", BETA, (2014), ISBN: 978-605-333-209-1, ISBN 978-953-51-2045-2. * Valicek J., Hloch S., Kozak D., Tozan H, Yagimli M., “Surfaces Created by Abrasive Waterjet”, BETA, (2011), ISBN: 978-605-377-540-9 *Valícek J., Harnicárová M., Panda A., Hlavaty I., Kušnerová M., Tozan H., Yagımlı M., Václavík V., “Mechanism of Creating the Topography of an Abrasive Water Jet Cut Surface”, Machining, Joining and Modifications of Advanced Materials, Spiringer, (2016) 111-120, ISBN 978-981-10-1081-1 (DOI: 10.1007/978-981-10-1082-8). *Tekin K.E., Erturk A., Tozan H., “Corporate social responsibilities in supply chains”, Applications of Contemporary Management Approaches in Supply Chains, INTECH, (2015) 1-12, ISBN 978-953-51-2045-2 (DOI: 10.5772/59582). *Şenvar O., Tozan H., “Process capability and six sigma methodology including fuzzy and lean approaches”, Products and services; from R&D to final solutions, Sciyo, (2010), 153-178, ISBN: 978-953-307-211-1.


text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Nihal SUNAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe hemşirelik Yüksekokulu 1992-93 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Halk sağlığı Hemşireliği Toksikoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

’’ Deri Sanayinde Kullanılan Kimyasalların İşçi ve Çevre Sağlığı Üzerine Etkileri ’’
Kocatepe Tıp Dergisi(2002). 3,09-21 The Medical Journal Of Kocatepe 2002,


’’Tütün Toplama ve İşleminin Bazı Biyokimyasal ve Hematolojik Parametreler ile Oksidatif Stres Göstergelerine Etkisi ’’
Kocatepe Tıp Dergisi(2001).[6,43,45], 251-255 The Medical Journal Of Kocatepe 2001,

’’Tabakhane İşçilerinin Kan Glutatyon ve Malondialdehit Seviyelerinin Araştırılması ’’
Kocatepe Tıp Dergisi(2001).[6,43,45], 147-151 The Medical Journal Of Kocatepe 2002,

"Gebe Kadınların Algıladıkları Fiziksel ve Emosyonel Yakınmalar", Fırat Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 12 (2009).

’’Unintended Pregnancies Related Factors and Induced Abortions in Turkey’’ Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, Vol 14 No 2 MAY 2008

’’Romatoid Artritli Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi’’ Kocatepe Tıp Dergisi, 10:33-39 Ocak 2009

Doğan P,Toprak D,SunalN; ‘’Knowledge attitude and behaviors of the university students on organ transplantation in Turkey,Smyra Tıp Dergisi,Cilt:2 Sayı1 (2012)


Büyükuslu N., Esin K., Hızlı H., Sunal N., Yiğit P. et al. : Clothing preference affects vitamin D status of young women. Nutr Res. 34 (8) : 683-693, 2014

Sunal N;Kaynar S;’’Yenidoğan Yoğun Bakımında Bebeği Yatan Annelerin Yenidoğan Bakımına Yönelik bilgi düzeyleri’’Smyra Tıp Dergisi ,3,2013

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ayşegül SEZGİN HUYSAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Galatasaray Üniversitesi 2000 Marmara Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Araştırma Alanları

Şirketler Hukuku Kıymetli Evrak Hukuku Ticari İşletme Hukuku Fikri Mülkiyet Hukuku

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Kevser ŞAHİNBAŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Ondokuzmayıs Üniversitesi 2002

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Doubloetree By Hilton Moda Oteli, İş Güvenliği Uzmanı

Araştırma Alanları

Fizik laboratuvarlarında kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Fizik labaratuvarlarında kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri. İstanbul Üniversitesi 2007
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Binalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 39. Sayı

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Eser KASAPOĞLU GESOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2012

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Düzce Üniversitesi-Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Araştırma Alanları

Kullanılabilirlik,Kullanıcı Merkezli Tasarım,Ortopedik ve Dental Implant Tasarımı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ali İhsan GÜRBÜZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Maltepe Üniversitesi 2010

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

2008 Animax Animasyon Studyosu - Keloğlan (Karakter Animatörü) 2009 Cineplus Animasuon Studyosu - Bilgin Köpek (Ara Ressam) 2010 AGF Animasyon Stüdyosu - Denizin Hakimleri (Storyboard Sanatçısı) 2010 Düşyeri Animasyon Stüdyosu - Pepee ve Leliloko (Animasyon ve Storyboard Yönetmeni) 2014 Resimli Filim Animasyon Stüdyosu - Maysa ve Bulut (Storyboard Sanatçısı, Karakter Animatörü)

Araştırma Alanları

Hikaye Resimleme, Karakter Tasarımı, Animasyon

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ahmet UĞUR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi (YL) Milli Savunma Üniversitesi (Doktora)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı

Araştırma Alanları

Yeniçağ Tarihi, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti, Askeri Tarih, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Kübra GÜRSOY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi, Eski Türk Dili (YL,2019) İstanbul Üniversitesi, Eski Türk Dili (Doktora,2019-)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Türk Dili, Eski Türk Dili

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Onur KAVAK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2004

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi, TÖMER Trabzon Şubesi 2004-2005 Istanbul Aydın Üniversitesi 2006-2012

Araştırma Alanları

Çeviri İngiliz Dili Öğretimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

2004 Yılı Dünya Bankası Yüksek Öğretim Raporu Çevirisi.
Kavak, O., Acar, F. (2014) Kültürel Değerlere Duyarlı İlginin Gücü. (içinde Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim) Çeviri Ed. Aydın, H. Ankara: Anı Yayıncılık

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Kenan BODUR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

9 Eylül Üniversitesi Türkiye

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Kemerburgaz Üniversitesi,EF INST Dil Okulu, Istanbul Aydın Üniversitesi

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum Dışı Görevlendirme