Geri
AKADEMİK

(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Fahrettin Ersin ALACA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2002 Aalto Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Kadir Has Üniversitesi/ Yarı zamanlı öğretim görevlisi Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları

Tasarım Yönetimi Sürdürülebilir Tasarım Tasarım Mirası Stratejik Tasarım Marka Yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Alaca, F. E. & Alcantara M. D. (2019). Advanced Resilient Practices: Demythologizing Design Heritage. Proceeding at NORDES 19: Who Cares Conference. Helsinki, Aalto University, 2-4 June 2019.
Alaca, F.E. (2017). Globalising a Design Heritage Strategy: from Finland’s Artek to Turkey’s Grand Bazaar. Helsinki: Aalto Arts Books. ISBN 978-952-60-7655-3 (printed), ISBN 978-952-60-7654-6 (pdf).
Alaca, F.E. (2014). Why do we still need “Design Heroes”? Proceeding at Design Culture: Object, Discipline and Practice Conference University of Southern Denmark. Kolding, Denmark.18-19 September 2014.
Alaca, F. E. (2013). Framing the Territory of Inclusivity in Design: Cultural Reflections on the Finnish Design Heritage. Proceeding at Include Asia 2013: Global Challenges and Local Solutions in Inclusive Design. Hong Kong, China. 2-3 July 2013.
Alaca, F. E. (2013). Design History: Hardwired into Cultural Innovation. Proceeding at Crafting the Future: 10th European Academy of Design Conference Gothenburg, Sweden. 17-19 April 2013.
Alaca, F.E. (2012). Governance’s Role in Service Design: Extending Theory in Light of the Finnish Model. In: Miettinen S. & Valtonen A. eds. Service Design with Theory. Rovaniemi: Lapland University Press. ISBN 978-952-484-551-9.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Seher Oya AKMAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Mimar Sinan Üniversitesi 1977 Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü - Fen Bilimleri Enstitüsü 1992

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Oya Design İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Şişe Cam : Anadolu Cam Sanayii AŞ; Paşabahçe Tic Ltd Şti; Paşabahçe Mağazalar AŞ;

Araştırma Alanları

Malzemeler ve Teknolojik Inovasyon; Cam Tasarımı -Sanatı ve Üretim Teknolojileri; Ambalaj ve Gıda Tasarımı; Marka Yaratma, Konumlandırma ve Firma İmajı; Anlambilim/Göstergebilim ;Zanaat ve İnovasyon; Girişimcilik, Yöntemleri ve Yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

uluslar arası ve ulusal pek çok önemli ödülün sahibidir.

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Basri GÜNDOĞDU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Endüstriyel Tasarım Pr. (Tam Burslu)

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Mohammad YOUSEF ZADEH
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Emine OLUM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2010 Ankara Üniversitesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi İstanbul Gelişim Üniversitesi

Araştırma Alanları

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Taskıran Melike,OLUM EMINE,CANDOGAN KEZBAN Changes in chicken meat proteins during
microwave and electric oven cooking. JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, Doi:
https://doi.org/10.1111/jfpp.14324 (Yayın No: 5510744)
2. SAHIN AYÇA,OLUM EMINE,DEMIRHAN BURAK,CANDOGAN KEZBAN (2017). Chitosan edible
coating and oxygen scavenger effects on modified atmosphere packaged sliced sucuk. Journal of
Food Processing and Preservation, 41(6), 13213, Doi: 10.1111/jfpp.13213 (Yayın No: 3735490)
3. ÇARKCIOGLU EMINE,ANDREW ROSENTHAL,CANDOGAN KEZBAN (2016). Rheological and textural
properties of sodium reduced salt soluble myofibrillar protein gels containing sodium tri
polyphosphate. JOURNAL OF TEXTURE STUDIES(47), 181-187., Doi: doi:10.1111/jtxs.12169
(Yayın No: 1971390)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler :

SAKIYAN DEMIRKOL ÖZGE,KUTLU KANTAR NACIYE,YILMAZ MERVE SILANUR,OLUM EMINE,ORHAN
YANIKAN ESIN,TAGI SEREF,AYHAN KAMURAN,ISCI YAKAN ASLI,BARBOSA CANOVAS GUSTAVO
V,CANDOGAN KEZBAN (2019). Drying of pastirma by two microwave based technologies Physical,
biochemical, microbiological and sensory aspects. 65th InternationalCongress of Meat Scienceand
Technology (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5313063)
1.
SAKIYAN DEMIRKOL ÖZGE,KUTLU KANTAR NACIYE,YILMAZ MERVE SILANUR,OLUM EMINE,ORHAN
YANIKAN ESIN,TAGI SEREF,AYHAN KAMURAN,ISCI YAKAN ASLI,Barbosa Canovas
Gustavo,CANDOGAN KEZBAN (2019). Comparison on Pastırma Processing by the Conventional
Method and Microwave Drying: Physical, Biochemical, Microbiological, and Sensory Aspects. 65th
International Congress of Meat Science and Technology (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5273991)
2.
Tas Demet,OLUM EMINE (2018). Gastronomide Sürdürülebilir Bir Yaklasım: Dijital Teknolojiler. I.
Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:4801227)
3.
TAS DEMET,OLUM EMINE (2018). Gastronomide Sürdürülebilir Bir Yaklasım: Dijital Teknolojiler.
I. Uluslararası Turizmde Yeni Jenarasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi., 670-672. (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5042388)
4.
ÇIRISOGLU EMEL,OLUM EMINE (2018). Türk Mutfagında Fonksiyonel Gıdaların Önemi.
I.Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
5.

Taskıran Melike,OLUM EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2018). Alterations in Proteins and Functional
Characteristics ofChicken Breast and Thigh Meats with Microwave Cooking. International Poultry
Science CongressofWPSA Turkish Branch’2018 (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:5008373)
6.
OLUM EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2018). Microwave Drying as an Alternative to Dry Meat
Products and Its impact on DNA Integrity and SDS-PAGE Protein Profile. The 4th International
Symposium on “Traditional Foodsfrom Adriatic to Caucasus” (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:4283705)
7.
ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2017). Modeling the effect of salting beef cubes on
tray and microwave drying performance. 31th EFFoST International Congress, 1, 207-207. (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3662052)
8.
ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2017). EFFECT OF PARTIAL SUBSTITUTION OF
SODIUM CHLORIDE ON THE DRYING CHARACTERISTICS OF BEEF SLICES. 63th International
Congress of Meat Science and Technology, 1, 668-669. (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın
No:3661981)
9.
ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2017). MICROWAVE DRYING OF SALTED AND NONSALTED
BEEF. 6th International Congress on Food Technology, 5(7) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:3662032)
10.
ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2016). The Influence of Microwave Drying on
Microstructural Properties of Beef Semimembranosus Muscle. 2nd Congress on Food Structure
Design (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3000665)
11.
ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN,Uver Tugba,Deniz Ebru (2016). Microstructural
Properties of Reduced Salt Chicken Meat Myofibrillar Protein Gels Containing Kappa Carrageenan.
2nd Congress on Food Structure Design (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3000818)
12.
ÇARKCIOGLU EMINE,Özoglu Özüm,Tepe Feyza,Demir Halime,Kor Hande,Bulut Burçin,CANDOGAN
KEZBAN (2016). Adding Value to Mechanically Deboned chicken Meat by Drying. 18th IUFoST -
WorldCongress of Food Science and Technology (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3000905)
13.
ASÇIOGLU ÇIGDEM,SEVIK RAMAZAN,ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2016). Allargens
associated with muscle foods. Food Allergy&Hypersensitivity (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:3420068)
14.
ÇARKCIOGLU EMINE,DEMIRHAN BURAK,AYHAN KAMURAN,CANDOGAN KEZBAN (2015). COLOR
AND OXIDATIVE STABILITY OF GROUND BEEF PATTIES AS AFFECTED BY OXYGEN SCAVENGERS
AND MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING DURING REFRIGERATED STORAGE. 61st International
Congress of Meat Science and Technology (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1970594)
15.
ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2015). Tavuk etinden pastırma aromalı cips üretimi.
3. Uluslararası beyaz et kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1655523)
16.
ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2014). Textural and water binding properties of
Reduced salt chicken myofibrillar protein gels Formulated with guar gum and bean fiber. 2nd
International Congress on Food Technology. (/)(Yayın No:1655532)
17.
ÇARKCIOGLU EMINE,DEMIRHAN BURAK,CANDOGAN KEZBAN (2014). Combined effect of chitosan
coating and oxygen scavengers on the shelf life of modified atmosphire packaged sliced fermented
sausage. 2nd International Symposium on Fermented Meats (/)(Yayın No:1655517)
18.
KUTLU NACIYE,ÇARKCIOGLU EMINE,SAKIYAN DEMIRKOL ÖZGE,ISCI YAKAN ASLI,AYHAN
KAMURAN,CANDOGAN KEZBAN (2014). Microwave drying a novel processing step in the
manufacturıng of pastırma. 2nd International Symposium on Fermented Meats (/)(Yayın
No:1655531)
19.
Necla ÖZDEMIR, Emine ÇARKCIOGLU, Gizem ÖZLÜK ÇILAK, Ali BAYRAK (2013). The Comparison
of Black Mustard Powder and Black Mustard Essential Oil on Inegöl Meatball in Terms of the
Antimicrobial and Sensory Effects. The 2th International Syposium on ‘Traditional foods from
Adriatic to Caucasus (/)(Yayın No:179390)
20.
Ebru DENIZ, Emine ÇARKCIOGLU, Kezban CANDOGAN (2013). Effect of chitosan edible coatings
on some characteristics of sliced pastırma a Turkish traditional dry cured meat product. The 2th
International Syposium on ‘Traditional foods from Adriatic to Caucasus, 1 (/)(Yayın No:179357)
21.
Emine ÇARKCIOGLU, Ebru GÜLTEKINOGLU, Kezban CANDOGAN (2013). Residual nitrite content
of sliced pastirma as affected by oxygen scavengers and modified atmosphere packaging during
refrigerated storage. 59. Icomst- International Congress of Meat Science and Technology, 1
(/)(Yayın No:179263)
22.
Emine ÇARKCIOGLU, Kezban CANDOGAN, Andrew J ROSENTHAL (2013). Effect of sodium
tripolyphosphate on gelation properties of low salt beef gels. 59. Icomst- International Congress
of Meat Science and Technology, 1 (/)(Yayın No:179245)
23.
Emine ÇARKCIOGLU, Gizem ÖZLÜK ÇILAK, KezbanCANDOGAN (2013). Tavuk Gögüs Eti
Ambalajlarında Kitozan Bazlı Yenilebilir Filmden Üretilen Emici Ped Kullanımı. 2. Uluslararası Beyaz
Et kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:179218)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

Gıda Mühendisligine Giris, Bölüm adı:(Gıda Endüstrisinde Sürdürülebilirlik) (2020)., OLUM
EMINE,TAS DEMET, NOBEL AKADEMIK YAYINCILIK, Editör:Dr. Murat Dogan, Basım sayısı:1,
Sayfa Sayısı 448, ISBN:978-605-033-148-6, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 5995511)

Edible Films and Coatings Fundamentals and Applications, Bölüm adı:(Edible Films and
Coatings: Sensory Aspects) (2017)., CANDOGAN KEZBAN,Barbosa Canovas
Gustavo,ÇARKCIOGLU EMINE, CRC Press., Editör:M. Pilar Montero, M. Carmen Gómez-Guillén,
M. Elvira López-Caballero, Gustavo V. Barbosa-CánovasHardback £159.00, Basım sayısı:1, Sayfa
Sayısı 618, ISBN:9781482218312, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2826821)

Her Yönüyle Gıda, Bölüm adı:(1. Bölüm Et Teknolojisi) (2015)., CANDOGAN
KEZBAN,ÇARKCIOGLU EMINE, Sidas, Editör:Fügen Durlu Özkaya, Serap Cosansu, Kamuran
Ayhan, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 436, ISBN:978-605-5267-06-3, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın
No: 1654877)

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. CANDOGAN KEZBAN,DENIZ EBRU,ÇARKCIOGLU EMINE (2017). ET ÜRETIM ZINCIRINDE ETIK
KONULAR. 1. TARIM VE GIDA ETIGI KONGRESI (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3448607)
2. ÇARKCIOGLU EMINE,CANDOGAN KEZBAN (2014). Tuzu azaltılmıs sıgır eti protein jellerine
sodyumtripolifosfat ve potasyum klorür ilavesinin tekstürel ve fonksiyonel özelliklere etkisi. III. Et
Ürünleri Çalıstayı. (/)(Yayın No:1655536)
3. Emine ÇARKCIOGLU, Kezban CANDOGAN (2013). Et Teknolojisinde Matematiksel Modelleme
Uygulamaları. TGDF Gıda Kongresi, 1 (/)(Yayın No:179420)

Diger Yayınlar

1. TAS DEMET,OLUM EMINE (2020). Yiyecek-Içecek Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi
Yaklasımlar. Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, 4(3), 3082-3098. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE
Derleme Makale) (Yayın No: 6363205)
2. ÇIRISOGLU EMEL,OLUM EMINE (2019). Türk Mutfagındaki Fonksiyonel Gıdaların Gastronomi
Turizmi Açısından Önemi. Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, 3(4), 1659-1680., Doi:
10.26677/TR1010.2019.264 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 5318234)

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Merih TATLI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Gazi Üniversitesi 2015 İstanbul Gelişim Üniversitesi 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Haliç Üniversitesi

Araştırma Alanları

Yöresel Mutfaklar, Restoranlarda gıda alerjisi yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Bolu ve Mutfak Kültürü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi
(BAMER) Yayınları No:18 ISBN: 978-975- 321-049- 2

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Büşra Meltem TÜRKMEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesi Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 2016 Balıkesir Üniversitesi 2020

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ayaz, N. ve Türkmen, B. M. (2018). Yenilik Yönetimi Uygulamaları Üzerine Butik Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research, 5 (2), 24–32.
Ayaz, N., Sünbül, K. ve Türkmen, B. M. (2018). Turizm Eğitiminin Gıda Güvenliği Bilgisi ve Davranışına Etkisi. Turizm Akademik Dergisi, 5 (2), 185–202.
Ayaz, N. ve Türkmen, B. M. (2018). Yöresel Yiyecekleri Konu Alan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 2 (2), 22–38.
Türker, N., Türkmen, B. M. ve Caymaz, E. (2019). Geleneksel Bir Ürün Kastamonu Pastırması. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 3 (2), 264-277.
Ayaz, N. ve Türkmen, B. M. (2019). Yöresel Yiyeceklere Yönelik Gıda Güvenliği Algısı Mersin Tantunisi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3 (3), 199–219.
Metin, E. ve Türkmen, B. M. (2020). “Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Dematel Yöntemi İle Tedarikçi Seçiminin Uygulanabilirliği”. Sarıoğlan, M. (Ed.), Güncel Turizm Araştırmaları, s.125-138, Ankara: Akademisyen Yayınevi.
Dinç, Y. ve Türkmen, B. M. (2021). A Lıterature Review on The Usage Areas of The Fuzzy Vikor Method in Food Beverage Enterprises. Çatalcalı Ceylan, A. (Ed.), Nev Searches and Studies in Social And Humanities Sciences, s.78-94, İzmir: Serüven Yayınevi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Akgün TOKATLI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik Üniversitesi 2001 İstanbul Teknik Üniversitesi 2009

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Turkcell Global Bilgi 2007-2018 Tıldız Teknik Üniversitesi 2001-2007

Araştırma Alanları

Etkileşim Tasarımı, Kullanıcı Deneyimi, Servis Tasarımı, Fotoğraf

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Elvin AKKAN ACET
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Sabancı Üniversitesi, Nuova Accademia di Belle Arti Milano 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi 2019 -

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, İllüstrasyon, Yeni Medya

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Web Sayfalarının Görme Engelliler Açısından Erişilebilirlik Analizi,
VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ,
Tam Metin: https://drive.google.com/file/d/1a2Ioj44sKzBPM9Sq0Gtoj2C9eb61z6OO/view

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Kıvılcım ZAFER TEOMAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Bilgi Üniversitesi- Berlin Freie University Galatasaray Üniversitesi - Medya İletişim Çalışmaları

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Fotoğraf, Video, Görsel Antropoloji,

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Eşher BERKÖZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Esra BAYIR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi 2009 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2017

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Düzce Üniversitesi

Araştırma Alanları

İç Mekan Tasarımı, Fiziksel Çevre Kontrolü, Sağlık Yapıları Mimarisi, Tasarımda İnsan Faktörü, İç Mekanda Malzeme

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mustafa Adil KASAPSEÇKİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Çankaya Üniversitesi 2005 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2015

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Araştırma Alanları

Yapı Malzemeleri, Kompozit Malzemeler, İç Mekan Tasarımı, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Dijital Üretim

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.a. Kasapseçkin M. A., Altuncu D., “Innovative Materials In Interior Design: Organic Light Emitting Textiles (Oleds)”, International Journal of Advanced Materials Research, Green Building Technologies and Materials II (ISSN: 1022-6680, ISBN-13: 978-3-03785-687-1), Vol. 689, Syf: 254-259, 2013 Tarandığı endeksler: Elsevier: SCOPUS and Ei Compendex (CPX), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Chemical Abstracts (CA), Google and Google Scholar google.com, ISI (ISTP, CPCI, Web of Silence), Institution of Electrical Engineers (IEE).

2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
2.a. Altuncu D., Kasapseçkin M. A., “Mekan Okur Yazarlığında Göstergebilimsel Yöntemler”, İletişimde Tasarım – Tasarımda İletişim Konulu Uluslararası Sempozyum, Syf:192-200, 24/26 Ekim 2013, Kütahya
2.b. Altuncu D., Kasapseçkin M. A., "Tarihi Mekan Aydınlatmasında Kullanılan Yapay Aydınlatma Elemanlarının Ekolojik Etkileri", Poster Bildiri, Uluslararası Ekolojik Mimarlık Ve Planlama Sempozyumu, Syf: 243-248, 24/25 Kasım 2011, Antalya
2.c. Kasapseçkin M. A., Barlas B., Altuncu D., “Illumination Simulations In Yatch Interior Design”, 1.th International Symposium On Naval Architecture And Maritime, Syf: 193-200, 24/25 Ekim 2011, İstanbul
2.d. Altuncu D., Kasapseçkin M. A., “Management And Recycling Of Constructional Solid Waste In Turkey”, 2011 International Conference On Green Buildings And Sustainable Cities, 15/16 Eylül 2011, Bologna/İtalya, Vol. 21, Syf: 1072-1077, Procedia Engineering, 2011
2.e. Kasapseçkin M. A., Altuncu D., “Selimiye Camiinde Gösterge Bilimin İzleri”, 7.Uluslararası Sinan Sempozyumu, Syf: 16-22, 28/29 Nisan 2011, Edirne

3. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
3.a. Kasapseçkin M. A., Altuncu D., “Işık Yayan Tekstiller (Let-Light Emmiting Textiles) ve İç Mimarlıkta Kullanım Olanakları”, 9. Ulusal Aydınlatma Kongresi, Syf: 23-30, 19/20 Nisan 2013, İstanbul

4. Diğer Yayınlar
4.a. Kasapseçkin M. A., Bulhaz Ç., “Sizce Attığınız Her Adımda Bir Tasarım Olgusu Yok Mu?”, Yapı-Yaşam Sanatı Dergisi, Syf: 74-75, 1 Ekim 2004, Ankara
4.b. Kasapseçkin M. A., Bulhaz Ç., “Bizim İçin Bir Tutkudur İç Mimarlık”, Yapı-Yaşam Sanatı Dergisi, Syf: 68-69, 15 Ağustos 2004, Ankara

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Tolga KILIÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Zübeyde Gözde KUTLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Bilkent Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi 2018

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Meriç MUSAOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 2016

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

İç mimari tasarım, tasarım kültürü, tasarım tarihi, çevresel psikoloji, sosyal mekanlar

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Zübeyde KESKİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Bahar BAŞER KALYONCUOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1999 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2010

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

ISTANBUL TEKNİK UNIVERSITESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ ISTANBUL OKAN UNIVERSITESİ, SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Araştırma Alanları

KENTSEL TASARIM, KENT EKOLOJİSİ, KENT VEJETASYONU, KÜLTÜREL PEYZAJLAR, KENT TARIMI, KENTSEL TASARIM EĞİTİMİ, AKILLI KENTLER VE YEŞİL ALTYAPILAR

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

SEÇİLMİŞ YAYINLAR
"ULUSLARARASI KİTAP İÇİNDE BÖLÜM"
BASER KALYONCUOĞLU, B. ; 2021. Decoding The Changing Roles of Agricultural Landscapes in Landscape Dimensions, pp.3-17; BASER KALYONCUOĞLU, B. ; ALFARHANI, H.; GUERROUT, C. ; (eds.) 2021. Okan Üniversitesi Yayınları. İstanbul.

GUERROUT, C. ; BASER KALYONCUOĞLU, B. ; 2021. The Impact of Ecological Memory in Urban Morphology of Traditional and New Settlement. Case Of Adrar Algeria, in Landscape Dimensions, pp.18-39 ; BASER KALYONCUOĞLU, B. ; ALFARHANI, H.; GUERROUT, C. ; (eds.) 2021. Okan Üniversitesi Yayınları.İstanbul.

ALFARHANI, H.; BASER KALYONCUOĞLU, B. ; 2021. Lessons Learned From Post-War Cities For The Re-Construction Of Cultural Heritage In Nineveh, Iraq, in Landscape Dimensions, pp.40-55 ; BASER KALYONCUOĞLU, B. ; ALFARHANI, H.; GUERROUT, C. ; (eds.) 2021. Okan Üniversitesi Yayınları.İstanbul.

"ULUSAL KİTAP İÇİNDE BÖLÜM"
BASER KALYONCUOĞLU, B., KOCAZEYBEK,E.Z ; 2021. Sosyo - Ekolojik Hafıza Taşıyıcısı Olarak Beykoz Göksu Deresi Çevresi’nde Peyzajın Değişimi, Peyzaj Araştırmaları I , S.409-424, BÖLÜM XXII, (Ed.) DEMİREL, Ö.; DÜZGÜNEŞ,E.;Livre de Lyon Yayınevi, Lyon 2021.

"ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE BASILAN MAKALELER"
GUERROUT, C. ; BASER KALYONCUOĞLU, B. ; 2021. The Impact of Ecological Factors of Urban Morphology of Traditional Settlements in African Sahara City, Journal of Architecture Research , 2021, 11(1): 22-29 , DOI: 10.5923/j.arch.20211101.03

CHALGHAM, M.; BASER KALYONCUOĞLU, 2021. Architecture, as a tool to raise awareness to climate change and sea level rise: case of Libyan coastal city of Zuwara. Journal of Design for Resilience in Architecture and Planning, 2(1),120–138. https://doi.org/10.47818/DRArch.2021.v2i1015

ILYAS SALEH, A., BASER KALYONCUOĞLU, B., 2020. Comparative Analysis of Perceptional Difference in Cultural Ecosystem Services of Urban Green Spaces: A Case Study in Gezi Park Istanbul, Turkey; Journal of Architecture Research , 2020; 10(5): 117-125. doi:10.5923/j.arch.20201005.01

BAŞER, B.; 2011. "Natural and Cultural Traces of The Flora of Istanbul", TÜBA –KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi- , TÜBA-KED Turkish Academy of Sciences Journal of Cultural Inventory ,Vol:9, pp.155-171, TÜBA Yayınları.

BAŞER, B.; EŞBAH, H.; 2010. , Understanding the spatial and historical characteristics of agricultural landscapes in Istanbul, AZ - ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol.7, No:2, fall:2010, pp.106-120.

"ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE BASILAN MAKALELER"
BAŞER KALYONCUOGLU, B., ARIN,Ö. UZUN, K. ; 2017, Toplu Konut Çevresi Açık Alanlarda Genç ve Yetişkin Kullanıcıların Mekansal Kalite Tercihleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar, Tasarım+ Kuram Dergisi, Cilt13 Sayı 24, s 11-30

BAŞER, B.; YILDIZCI, A.C, 2011, “Kentsel açık mekan düzenlemelerinde bitki türü seçim kriterleri”, İTÜ Dergisi, Seri A, mimarlık, planlama,tasarım, Cilt 10, Sayı:2, pp.156-166, Eylül 2011, Ulusal Hakemli Dergi

"ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER"
BENARAFA,I. BASER KALYONCUOĞLU, B.; 2019. “Searching for the Possibilities of Transformation in Open Public Space Network from Cartesian to Dynamic System : Looking at Tripoli as a Smart City” Proceeding Book of 9th LIVENARCH, Livable Environment and Architecture International Congress: Replacing Architecture ”, pp195-210., K.T.Ü. Faculty of Architecture, Trabzon.

ALFARHANI,H.; BASER KALYONCUOĞLU, B. ;2019. “Lessons Learned from Post-War Cities for the Re-Construction of Cultural Heritage in Nineveh, Iraq” Proceeding Book of 9th LIVENARCH, Livable Environment and Architecture International Congress: Replacing Architecture ”, pp.489-504, K.T.Ü. Faculty of Architecture, Trabzon.

GUERROUT, C.; BASER KALYONCUOĞLU, B.; 2019 “The Impact of Transportation Development in Landscape Morphology of Traditional and New Settlement Case of Adrar Algeria”, Proceeding Book of 9th LIVENARCH, Livable Environment and Architecture International Congress: Replacing Architecture ”, pp.875-903, K.T.Ü. Faculty of Architecture, Trabzon.

MAAROOF,S. R.; BASER KALYONCUOĞLU, B. ; 2016. Sustainable Design of Natural Cooling Systems based on Traditional Architecture of Iran. Proceedings of Le Vie dei Mercanti XVI International Forum, World Heritag e and Degradation , 16-18 June 2016, Second University of Naples, Italy,(Indexed by ISI Web of Knowledge).

BAŞER, B. , ZASADA,I., BERGES,R., ALVES,S., BENNINGER,S.; 2014. “Urban Agriculture and its Ecosystem Services from a Cross-Cultural Perspective: Case Studies in Germany, Turkey and India”, 23th IAPS 2014, International Association People-Environment Studies, West University of Timişoara, Romania.

BAŞER KALYONCUOĞLU, B.; 2013. The Historical Traces of Agrarian Culture in Istanbul: Bostan(s) of Old City Walls, Summer School of Theodosian Walls and Urban Agriculture Book, P15-16, 2013, Aachen,Germany.

BAŞER, B. 2012. “The Power of Collaboration in Landscape Architecture Education: Shifting Our Pedagogy with Service Learning Practices”, Proceedings of ECLAS 2012 Conference: The Power of Landscape, 424-430 pp.,19-22 October, Warsaw, Poland.

"ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER"
ARIN Ö.; BASER KALYONCUOGLU, B., 2016. Kentsel peyzaj uygulamalarının iklim değişikliğine adaptasyonunun İstanbul örneğinde değerlendirilmesi, 6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi - Söylem Eylem Bildiriler Kitabı, Organizasyon TMMOB Peyzaj Mimarları Odası , 8-11 Aralık 2016, Antalya.

BASER KALYONCUOGLU, B.,ARIN Ö.; 2016. Geleneksel Anadolu Konut Bahçesinin Ekolojik ve Kültürel Degerlere Göre Degisen Özellikleri. I.Ulusal PEMKON Konferansı – Türk Bahçeleri, Bildiriler Kitabı s.329-340, 23-25 Mayıs,2016,İstanbul.

ÖDÜLLER
11. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri "1. TEŞVİK ÖDÜLÜ" ( Mayıs 2019) : 834519 Rumuzlu "YEDİKULE BELGRADKAPI ARASI TARIM PARKI KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ UYGULAMA PROJESİ" İstanbul - Fatih // Proje Ekibi: Oktan NALBANTOĞLU (Peyzaj Y. Mimarı), Barış KALYONCUOĞLU (Peyzaj Mimarı), Bahar BAŞER KALYONCUOĞLU (Peyzaj Mimarı), Süleyman Can ÇİNKILIÇ (Peyzaj Mimarı), Gamze ÇEVİK (Peyzaj Mimarı), Nur Hilal MAKULOĞLU (Peyzaj Mimarı), Elif ATATEKİN (Peyzaj Mimarı), N.Nihan PARLAK (Peyzaj Y. Mimarı), Ferdi İNANLI (Peyzaj Y. Mimarı), Murat ŞİRİN (Peyzaj Mimarı), Filiz CİNGİ (Mimar), Başak İNCEKARA (Şehir Plancısı)

AYBEK,H.; BAŞER KALYONCUOĞLU,B.; ÖZER,Ö., ÖZDEN,L.; AYDIN,E.; KARGIN,N.K; Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi Köprü ve Bağlantıları Yarışması, 4. MANSİYON ÖDÜLÜ, 02.10.2015

BAŞER,B.; KALYONCUOĞLU,B.; İNANLI,F., TMMOB Peyzaj Mimarları Odası KORUNAN ALANLAR temalı 4. ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI ÖDÜLÜ – 2012 " kapsamında Bursa OrhanGazi Belediyesi Orhangazi Meydanı Ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi ile "PROJE DALINDA TEŞVİK ÖDÜLÜ" almaya hak kazanmıştır, Mayıs 2012.

HATTAPOGLU,Z.;YILDIRIM, E.; ERTEN; B.; BASER; B.; KARAOGLU, D., DEMİRSOY, M.S., ALP,J., ALP, İ., ÇALIŞKAN,O.; “Diyarbakır Dicle Vadisi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Proje Yarışması”, Mart 2007, SATIN ALMA ÖDÜLÜ.

BİLİMSEL PROJELER
BAŞER, B.; YILDIZCI,A.C, 2010.; Marmara Bölgesi Kent Peyzajında Kullanılabilecek Bitki Türlerinin Kent Ekolojisi Açısından Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği ”, İTÜ-BAP(31944) Araştırmacı., 2010

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik Üniversitesi Louisiana State University

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Louisiana State University

Araştırma Alanları

Sağlıklı kentsel tasarım, insan-çevre etkileşimleri, sürdürülebilir kentsel gelişme, mekansal ve istatistiksel analiz, kentsel tasarım ve planlamada CBS/Uz. Alg. uygulamaları, kentsel alanlardaki sağlık farklılıkları, trafik kaza analizi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Ezgi Zehra KOCAZEYBEK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Güliz Sevgi KABASOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Gazi Üniversitesi Ocak 2010 İstanbul Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Sanat-Mimarlık Birlikteliği, Sosyal ve Kültürel Yapı - Mimarlık

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Mimarlık Bölümü

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Ayşe Zeynep SÖZEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 İstanbul Teknik Üniversitesi 1983

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi,Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Bilgi üniversitesi

Araştırma Alanları

Yapım yönetimi, proje yönetimi, sözleşme yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
Üsdiken,B., Z.,Sözen,ve H.Enbiyaoğlu,“Strategies and Boundaries: Subcontracting in Construction”, Strategic Management Journal, V.9, 1988, ss.633-637.
Sözen,Z.,“Management of Transactions: The Design- Construction Interface”, Journal of Architecture and Planning Research, Special Issue on Design Management, 11:1 (Spring), 1996, ss.43-49.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Sözen, Z., “ Size Technology and Aspects of Structure in Contractor Firms in Turkey”, Construction Management and Economics, 1985, 3, ss.233-247.

Sözen, Z., “Symbolism of Skill: The Case of Construction”, Dragon, 1986 V.I no.3, ss.100-112.

Sözen, Z..ve H.Giritli,“Factors Affecting Construction Productivity: A Survey” International Journal of Construction Management and Technology, V.I, no.3, 1987, ss.49-61.

Kabasakal,H., Z.Sözen ve B. Üsdiken,“Organisational Context, Structural Attributes and Management Systems in Construction Firms”, Construction Management and Economics, 1989, 7, ss.347-356.

Giritli,H., Z.Sözen, R.Flanagan ve P.Lansley, “International Contracting: a Turkish Perspective”, Construction Management and Economics, 1990, 8, ss.415-430

Sözen,Z., “Interorganizational Networks and the Definition of Size: What Have We Learnt from the Construction Sector?”, Business and Economics for the 21st Century, Vol.II, 1998 ,ss.312-318

Sözen,Z. ve M.A.Küçük., “Secondary Subcontracting in the Turkish Construction Industry”, Construction Management and Economics, 1999 (17),ss.215-220.

Sözen, Z. ve O.Kayahan, “Correlates of the Length of the Relationship Between Main and Specialist Trade Contractors in the Construction Industry”, Construction Management and Economics, 2000, (19) ss.131-133.

Sözen, Z.,”The Vicious Circle: Cantemir’s Friends and Foes in Istanbul”, Dimitrie Cantemir Christian University, Analele Universitatii Creştine “Dimitrie Cantemir”, Seria Istorie, Nr. 4, 2010, Bucureşti, Anul 1, ss.7-11,2010.

Sözen, Z., " Shifting priorities: Napoleon's Egyptian Campaign, Constantin Ypsilanti and the Porte" , Dimitrie Cantemir Christian University, Analele Universitatii Creştine „Dimitrie Cantemir, Bucureşti, Seria Istorie – Serie noua, Anul , Nr. , 2011,ss.125-135., p. ISSN 2068 – 3766 (online); ISSN 2068 – 3758 (CD-ROM); ISSN 1584 – 3343.

Sözen, Z., “Dimitrie Cantemir and Some Questions Regarding Diplomatic Representation at the Ottoman Porte”, The Encyclopedic and Universal Dimension of Dimitrie Cantemir’s Vision, Dimitrie Cantemir Christian University, Bükreş, 26-27 Ekim 2012(basımda)

Sözen, Z., “The Russian Black Sea Fleet in Istanbul: 1798”, Geopolitical Perspectives and Development, Bucharest, EUBSR Conference Proceedings , Vol.I., ss.102-108, 2013.

Sözen, Z., “Constantin Ipsilanti’s Contributions to Ottoman Military Reform”, EUBSR Third International Conference on EU and Black Sea Region, Bükreş, 23-25 Mayıs 2014 (basımda).


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
Sey,Y. ve Z.Sözen,“Marketing Decisions and Advertising Policies in Building Production: A Study of the Turkish Building Industry” Proceedings of the CIB W-65 Third Symposium on Organisation and Management of Construction, An Foras Forbartha, The National Institute for Physical Planning and Construction Research, Dublin, 1981, V.III, ss.D.1.ss. 10-23.

Sözen,Z.,“Operationalisation and Measurement of Three Strategic Variables in the Study of Building Organisations: Structure, Technology and Size”, Proceedings of the CIB W-65 Third Symposium on Organisation and Management of Construction, An Foras Forbartha, The National Institute for Physical Planning and Construction Research, Dublin, 1981, V.III, ss.D.2. ss. 17-26.

Sey,Y., İ.Orhon, ve Z. Sözen, “The Proposal of the Framework of an Analytical Model of the Effectiveness of Project Organisations”, Proceedings of the CIB W-65 Third Symposium on Organisation and Management of Construction, An Foras Forbartha, The National Institute for Physical Planning and Construction Research, Dublin, 1981, V.III, ss.D.2. 27-36.

Üsdiken,B., Z.,Sözen ve G.Alpay, “Subcontracting Behaviour of Construction Firms”,
Proceedings Mini-Symposium for Problems of Organisation and Management of Construction and International Contracting, İstanbul, 1982, ss.1.8.1-1.8.19.

Sözen,Z.,“Operationalisation and Measurement of Three Strategic Concepts in the Study of Building Organisations: Size, Technology and Structure: An Empirical Appraisal”, Proceedings of the CIB W-65 Third Symposium on Organisation and Management of Construction, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, 1984, V.3, ss.863-872.

Orhon,İ., H.Giritli ve Z.,Sözen,,“Effects of Risk Factors on Contractual Relationships”, Proceedings of the 3rd International Symposium on Building Economics, National Research Council, Ottawa, 1984, V.4, ss.33-41.

Enbiyaoğlu,H., Z Sözen ve B. Üsdiken, “Strategies and Boundaries: Subcontracting in Construction, 7th EGOS Colloquium, Saltsjöbaden, 12-14 June, 1985.

Sözen,Z., ve H.Giritli, “Behavioral Aspects of Strategic Decision-Making in Construction Business” Proceedings of the CIB 10th Triennial Congress, Washington D.C., 1986, V.8, ss.3487-3494.

Giritli,H. ve Z.Sözen, “Analysis of Factors Affecting Productivity of Construction Firms, Proceedings of the CIB 10th Triennial Congress, Washington D.C., 1986, V.8, ss.3600-3608.

Sözen,Z. ve H.Giritli, “Housing at Affordable Life-Cycle Cost”, Proceedings of the CIB 10th Triennial Congress, Washington D.C., 1986, V.9, ss.4005-4009.

Giritli H. ve Z.Sözen “Life Cycle Costing in the Housing Industry”, IAHS World Congress on New Trends in Housing Projects, Florida, 14-20 Aralık, 1986.

Sözen, Z.,ve H.Giritli, “Economic Analysis in the Turkish Construction Industry: A Pilot Study”, Proceedings of the Building Cost Modelling and Computer Conference, E and F Spon Ltd., Salford, 1987, ss.251-256.

Giritli,H., Z.Sözen ve H. Çalın, “The Second Bridge Over The Bosphorus: A Case Study” Managing Construction Worldwide, E and FN Spon Ltd. London, 1987, V.I, ss.66-71.

Sözen,Z. ve H.Giritli, “Equipment Policy as One of the Factors Affecting Productivity: A Comparative Study” Managing Construction Worldwide, E and FN Spon Ltd. London, 1987, V.2, ss.691-696.

Sözen,Z.ve H.Giritli, “Motivation and Productivity in the Construction Industry, CIB W-55 Proceedings of the 4th International Symposium on Building Economics, Danish Building Research Institute, Copenhagen, 1987, Vol.C, ss.213-217.

Giritli,H.ve Z.Sözen, “Usage of Economic Evaluation Techniques in the Construction Business” CIB W-55 Proceedings of the 4th International Symposium on Building Economics, Danish Building Research Institute, Copenhagen, 1987, Vol.D, ss.37-41.

Giritli H.ve Z.Sözen,.“Life Cycle Costing in the Housing Industry” XIV IAHS World Congress on Housing, Berlin, 1987.

Kabasakal,H., Z.Sözen ve B. Üsdiken, “Organisational Context: Structural Attributes and Management Systems in Construction” CIB W-65 5th International Symposium on Organisation and Management of Construction, London, 7-10 Eylül, 1987.

Sözen,Z. ve H.Giritli, “Financial Analysis of the Housing Market in Turkey Proceedings of Working Commission W-70 on Maintenance and Modernisation, Heriot-Watt University, Edinburgh, 1988, ss.49-56.

Sözen,Z., “Subcontracting Policies and Strategies of Construction Firms”, CIB 90, Building Economics and Construction Management, Management of the Building Firm, V.6, University of Technology, Sydney, 1990, ss.510-520.

Giritli,H.,Z.Sözen, R.Flanagan ve P.,Lansley, “International Contracting: A Turkish Perspective”, Proceedings of the 4th Yugoslav Symposium, Organisation and Management of Construction, Dubrovnik,1991, ss.629-632.

Sözen,Z.,“Strategic Core Changes in Turkish Construction Firms”, Proceedings of the European Symposium On Management, Quality and Economics in Housing and Other Building Factors ,editor, P.Brandon ve A.Bezelga, E and FN Spon, London, 1991, Part I, ss.282-285.

Sözen,Z.,“Turkish Contractor Firms 1982-1992:A Longitudinal Study”, ARCOM Conference, Oxford, 1992.

Sözen,Z.,.“Turkish Contractor Firms 1982-1992:A Longitudinal Study”, Proceedings of the1st Technical Conference on Advances in Civil Engineering, Famagusta, 1993, ss.1086- 1091.

Sözen,Z..“Turkish Contractors in Overseas Markets: Strategies of Change”, A.J.Etkin International Seminar on Strategic Planning in Construction Companies, Haifa, 1994.

Sözen,Z.,“Organization and Methods: Perspectives and Criteria” (Keynote Paper), International Conference on Investment Strategies and Management of Construction, Brijuni, 1994, ss.263-267.

Sözen,Z. “Organizations as Spare Parts: Another Mode of Cooperation?”, 12th EGOS Colloquium, İstanbul, 1995.

Sözen,Z. ve M.A.Küçük,.,“The World According to Subcontractors” CIB W-65 Symposium, 1996.

Sözen,Z. ve S.Sağında, “Organizing in Permanently Changing Environments: Networks with Shifting Positions”, 13th EGOS Colloquium, Budapest, 1997.

Sözen,Z. ve S. Sağında, “Organizing in Permanently Changing Environments: Networks with Shifting Positions” WAM 5th Conference, İstanbul, 1998.

Sözen,Z. ve O.Kayahan, ”Interorganizational Relationships in Project-Based Industries: the Role of Trust and Competition”, Business and Economics Society Conference, Las Palmas, 1999.

Sözen, Z., "Cantemir's Istanbul", Dimitrie Cantemir Symposium, Romen Kültür Enstitüsü, 12 Haziran, 2008, Istanbul.


Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler

Kitaplar ve Kitaplarda Bölümler

Sözen,M., Z.Sözen ve diğerleri ,Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, Türkiye İş Bankası İstanbul ,1975.

Sözen, Z., Yüklenici İşletmelerde Büyüklük, Teknoloji ve Örgütsel Strüktür İlişkisi, Doktora tezi, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1983.

Sey,Y., Sözen,Z.ve diğerleri, Yapım Yönetimi ve Ekonomisi, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, 1983-1984.

Sey,Y., İ.Orhon, N.Aral, H.Giritli ve Z.Sözen, Bina Maliyeti, İ.T.Ü. Vakfı yayını , No.10 ,1986.

Sey,Y., İ.Orhon, Z.Sözen ve diğerleri, Çağdaş Yapım Sistemleri, İ.T.Ü. Vakfı yayını, No.13, 1986.

Sözen,Z., Yapı Sektöründe İşletme Büyüklüğü ve Örgütsel Yapı, İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Mimeo, 1988.

Sözen,Z., İnşaat Firmalarının özellikleri, İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Mimeo, 1988.

Sözen,Z., Fenerli Beyler: 110 Yılın Öyküsü, Aybay Yayınları, İstanbul, 2000.

Sözen, Z., “Osmanlı Kültürünün Eflak ve Boğdan’ın Yaşamına Etkisi”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, c. 12, s. 15-22.

Sözen, G., Z. Sözen ve M. Ekonomi, Menderes’in Sularında: Priene, Milet, Didim, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, İstanbul, 2002

Sözen, G., Z. Sözen and M. Ekonomi, By the Waters of the Maeander: Priene, Miletus, Didyma, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, İstanbul, 2003

Sözen, Z., Tekboynuz: Kara Boğdan Voyvodası Dimitri Kantemir, tarihi roman, Remzi Yayınevi, İstanbul, 2007

Sözen, G. ve Z. Sözen, Anadolu Topraklarında Güzeli Arayış, HSBC Yayınları, İstanbul, 2008

Sözen, Z., Perge , BKG, Istanbul, 2010.

Sözen, Z., Myra, BKG, Istanbul, 2010.

Sözen, Z. (katkı), Topkapı Sarayı Müzesi, BKG, Istanbul, 2010.

Sözen, Z. (contributor), Topkapı Palace Museum, BKG; İstanbul, 2010.

Sözen, Z.,(R. Durbaş ve diğerleri ile) Ayasofya, BKG, İstanbul, 2011.

Sözen, Z., Anka ve Sultana, tarihi roman, Remzi Yayınevi, İstanbul, 2011.

Sözen, Z., FIDIC Sözleşmelerinden Örneklerle İnşaat Sözleşmelerinin Yönetimi, Legal Yayınevi, İstanbul, 2015.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Sözen, Z., “Babu Türkçesi”, İ.Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi –Prof.Dr. Ümit Doğanay’ın Anısına Armağan, 2, 1982, ss. 197-203.
Sözen,Z. ve H.,Giritli, “Konut Maliyetlerine Bir Yaklaşım”, Büyükşehir Kooperatifçilik ve Toplu Konut Dergisi, 1987, ss. 20-21.

Sözen,Z., ve H.Giritli, “Productivity Analysis in Turkish Construction Firms” Turkish Review Quarterly Digest, T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, V.2, no.7, Spring, 1987, ss.81-95.

Giritli,H. ve Z.Sözen, “İnşaat Firmalarında Verimlili?i Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma” Verimlilik, MPM, 1987/2, ss.1-8.

Sözen, Z., “İnşaat Projelerinde Gecikmeler ve Süre Uzatımı Talepleri”, Legal Hukuk dergisi: Özel Sayı, Rona Aybay’a Armağan, Legal Yayıncılık,2014, Cilt II, ss. 2781-2790.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Sözen,Z.,“Yapı Sektöründe Küçük İşletmelerin Sorunları”, Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi Genel Müdürlüğü, Küçük İşletmelerin Problemleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul, 12-13 Aralık, 1983.

Sözen, Z.,“Yüklenici Firmalarda Örgütsel Değişim: 1982-92 Dönemi”, I.Ulusal Yönetim Kongresi, Silivri, İstanbul, 1993.

Sözen, Z.,“Yüklenici Firmalarda Örgütsel Değişim”, İnşaat Sanayiinde Yönetim Semineri, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze, Kocaeli, 1988, s.314-321.

Sözen, Z. ,ve H.Yaman,,“Yöneticilik Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı: AROUSAL” Dizayn/Konstrüksiyon İnşaat Mimarlık Dergisi, İstanbul, 1988, ss.20-23.

Sözen, Z., ve M.A.Küçük, “Süreklilik ve Bağımlılık: İnşaat Sektöründe Alt Yüklenici Kullanımı” III.Ulusal Yönetim Kongresi, İTÜ İşletme Fakültesi, İstanbul, 1995.

Sözen ,Z.,”Proje Bazlı Endüstrilerde Örgüt Büyüklüğünün Tanımlanmasında ve İşlemselleştirilmesinde Sorunlar,Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bilgi Üniversitesi, 27-29 Mayıs,1999,İstanbul

Sözen, Z., “Dimitri Kantemir’in Gördüğü Eğitim ve Aydınlanma Çağına Katkısı”, Dimitri Kantemir Mekteb-i Kebir’e Geri Dönüyor, 11 Nisan 2014, Fener Rum Lisesi, İstanbul.

Sözen, Z., “FIDIC Sözleşmelerinde Tasarımla İlgili Uyuşmazlıklar” İnşaat Ve Mimarlik Hukuku Semineri, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 13 Kasım 2014,İstanbul,

Diğer yayınlar

Araştırma raporları

Üsdiken,B. ve Z.Sözen, Organisation-Environment Interaction: Subcontracting in Construction, Research Paper, Boğaziçi University, Institute of Social Sciences, ISS/AD 85-01, 1985.

Üsdiken,B. Z.Sözen ve H.Enbiyaoğlu, Strategies and Boundaries: Subcontracting in Construction, Research Paper, Bo?aziçi University, Institute of Social Sciences, ISS/AD 87-01, 1987.

Üsdiken,B. ve Z.Sözen,. Örgütlerin Sınırları: İnşaat Firmalarında Alt-Yüklenici Kullanımı, Research Paper, Boğaziçi University, Institute of Social Sciences, SBE/AD 89-02, 1989.

Sözen,Z., H. Giritli, N.Esin ve M.Çıracı , Mimarlara Mektup: Özel Sayı, Mimarlık Meslek Tasarısı Üzerine İstanbul Tartışmaları Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 1992, ss.21-24

Sözen,Z.,Yüklenici İşletmelerde Organizasyonel Değişim ve Stratejik Yönelimler, İ.T.Ü. Araştırma Fonu, İstanbul, 1993.

Sözen,Z.,Turkish Contractors in Overseas Markets: Problems and Policies of Priority, İ.T.Ü. Araştırma Fonu, İstanbul, 1998


Dergilerde yayınlanan makaleler

Sözen,Z.,“Türk Müteahhitlerinin Son On Yılı”, Trend, 1:23, 1993, ss.38-40.

Sözen,Z.,“70’lerin İTÜ’sü”, Arredamento Mimarlık, Sayı 2000/3, ss.76-77.

Sözen,Z., “Kod Adı Ali:Aleksandr Mavrokordato”, Popüler Tarih, Temmuz 2000, ss.30-33.

Sözen, Z., “Kantakuzenos’u Kim Öldürdü?”, Popüler Tarih, Nisan 2002, ss. 32-37.text
Adı Soyadı Prof.Dr. Deniz ÖNDER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Üniversitesi 1986 YTÜ 1996

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

YTÜ Mimarlık Fakültesi

Araştırma Alanları

Mekan Dizimi Teorisi- Konut Sorunu- Mimari Tasarım ve Psikoloji- Yön Bulma-Yerel Mimari

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Önder, D.E., Gigi, Y., 2010, Reading Urban Spaces by the Space Syntax Method: A Proposal for the South Haliç Region, Cities, 27 (4), pg. 260-271 (SSCI – ISSN 0264-2751).

Önder, D.,2002, “A New Housing Group For Sub-Residential Area in Samarkand - A Morphological Comparison”, Cities, (V.19/Issues 5/ SSCI – ISSN 0264-2751), 237-239.

Abalı, Z., Önder, D., 1990, “The Local Architectural Image In Tourism”, Annals of Tourism Research, A Social Sciences Journal, Vol.17, N:2, 280-284,USA(SSCI - ISSN 0160-7383)
Erçevik, B., Önder, D.E., 2015, Bir Tasarım Ölçütü Olarak Yön Bulma Kavramı: Tanımlar ve Tartışmalar, Megaron, 10/3, 355-34.

Koseoglu,E., Onder,D.E., and Bilen,O., 2012, A Cross-Cultural Comparison Of Tourist’s Perceptionof Hotel Lobbies,IJAR Archnet, V6/3, ,109-123.

Köseoğlu, E., Önder,D.E., 2011, Subjective And Objective Dimensions Of Spatial Legibility, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 30, , Pages 1191-1195

Köseoğlu, E., Önder,D.E.,2011, İnsan Belleğinin ve Kentin Belirgin Öğelerini Tanımlamak: Ayvalık’taki Öznel ve Nesnel İşaret Öğeleri, Arkitekt, sayı:524, yıl:78, ss:40-51.

Belir, Ö., Önder, D.E; 2011, Bir Atölye Çalışmasının Özeti, Görünmez Alanlar : Çoklu Algısal Stüdyo Sınıfı, Mimarist,Bahar, sayı:39, ss.109-111.

İnam, E.A., Önder, D.E.,2011, Belek Turizm Merkezi’nin Doğal Değerleri, Enerji Tüketimi, Atık Su Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi" Mimarist, sayı 40, ss 21-24.

Önder, D,E., Conker, S., 2011, İstanbul’daki Kent Otellerinin Mekan Dizim Yöntemiyle Analizi, Mimarist, s 41, ss 78-85.

Önder,D., Gigi, Y., 2010, Kent parçalarının Mekan Dizim Yöntemiyle Okunması: Güney Haliç Bölgesi İçin Bir Öneri, Mimarist, no:35, 101-108.

İnam, E.A.,Önder, D.E.; 2010, Sürdürülebilir Turizm Gelişiminden Uzaklaşan Bir Bölge: Belek Turizm Merkezi, Mimarlık, 354, ss 40-44.

Önder, D.E., Köseoğlu, E., Bilen, Ö., Der, V., 2010, The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce, ITU A|Z VOL: 7 NO: 1 18-37 2010-1.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Hasan ŞENER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İTÜ Mimarlık Fakültesi 1968 İTÜ Mimarlık Fakültesi 1977

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İTÜ Mimarlık Fakültesi

Araştırma Alanları

Mimari Tasarım

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Moğol Çadırından Konut Yaşamına Geçişte Mekansal Gereksinimler (2017)., Enkhbaatar Bolortsetseg,ŞENER HASAN,CORDAN ÖZGE, LAMBERT Academic Publishing, Basım sayısı:1, ISBN:978-620-2-02669-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4103792)

ŞENER HASAN (2015). Modüler Boyutsal Koordinasyon ve Izgara/Grid. Serbest Mimarlar Dergisi(19), 22-23. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4425829)

GARİP SENİYE BANU,ŞENER HASAN (2012). Analysing Environmental Satisfaction in Gated Housing Settlements. İTÜ A/Z, 9(1), 122-133. (Yayın No: 4425653)

ŞENER HASAN,ERTÜRK DOĞAN ZAFER (2006). Mimarlık Eğitiminde Model Arayışları: İTÜ Örneği. Arkitekt (Kontrol No: 4425679)

YILDIZ DİLEK,ŞENER HASAN (2004). Binalarda Tanımlı Dış Mekanların Kullanım Değeri Analiz Modeli. İTÜ Dergisi/a, 1(2) (Kontrol No: 4425685)

YILDIZ DİLEK,ŞENER HASAN (2003). Factors Affecting the Use Value of Campus Outdoor Spaces. International Conference on Quality of Urban Life (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4425697)

Ödüller

1. Ulusal Mimarlık Ödülü, TMMOB Mimarlar Odası, 2014

2. Uluslararası Mimarlık Ödülü, Chicago Athenaeum Mimarlık, Sanat Tasarım Müzesi-Avrupa Mimarlık, Sanat, Tasarım ve Kentsel Pl. Merk., 2010

3. Mimarlık Eğitiminde Üstün Başarı Ödülü, Mimarlık Eğitimi Derneği, 2009

4. Mansiyon Ödülü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2008

5. Satınalma Ödülü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2006

6. Mansiyon Ödülü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2001

7. 3. Ödül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1998

8. 1. Ödül, Konya Belediyesi, 1992

9. 3. Ödül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1987

10. 1. Ödül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1987

11. Mansiyon Ödülü, Altındağ Üniversitesi, 1984

12. Mansiyon Ödülü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1978text
Adı Soyadı Prof.Dr. Hüseyin Atilla DİKBAŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 1985 İstanbul Teknik Üniversitesi 1995

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları

İnşaat Yönetimi, Proje Yönetimi, İnşaat Yönetiminde Bilgi Sistemleri, İnşaat Yönetiminde Bilgisayar Uygulamaları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Gökçe, U., Dikbas, A., Sherer, R., “Integrated Construction Project Management System Based On Ifc And Iso9001:2000”, IFIP International Federation for Information Processing, Establishing The Foundation of Collaborative Networks, Volume 243/2007, 513-520 (2007). DOI 10.1007/978-0-387-73798-0.
İlter, D., Dikbas, A., “An Analysis of the Key Challenges to the Widespread Use of Mediation in the Turkish Construction Industry”, International Journal of Law in the Built Environment, Volume 1, Issue 2, 2009, ISSN: 1756-1450, DOI 10.1108/17561450910974740.
Dikbas, A., Akkoyun, I., “ETP: European Technology Platforms – A Challenge for Turkey`s Strategic Innovation Agenda”, AZ ITU Journal of the Faculty of Architecture - Technological Innovations and Design, Vol 3, No 1-2, 53-70, (2007) ISSN 1302-8324.
İlter, D., Dikbas, A., Lees, M. “Alternative Dispute Resolution: Suggestions for Application in the Turkish Construction Industry”, Construction Management and Economics (CME25 Conference), Dergi Özel Sayısı – CD –, Reading, İngiltere (2007).
Sağlamer G., Velioğlu S., Turkoğlu H., Dikbas, A., , Erkut G., Berk O., “Reconstruction of Satisfactory and Culturally Appropriate Neighborhoods in Turkey”, Open House - Managing Urban Disasters, Vol 31 no 1 2006, ISSN 0168-2601.
Bayramoğlu, S. ve Dikbas, A., , “An Assesment of the Applicability of the Partnering in the Turkish Construction Sector”, Journal of Construction Management and Economics. Volume 20, Number 4/June 01, 315-321 (2002).
Dikbas, A., , ve A. Öztürk, “Climate, Building Design, Energy Use and Comfort”, Infra-structure Condition Assesment: Art, Science, and Practice, ed. M. Saito, 198-208, ASCE – American Society of Civil Engineers, USA, 1997.
Erdoğan, N., G. Sağlamer, V. Dökmeci ve Dikbas, A., , “Socioenvironmental Determinants of Social Interactions in A Squatter Settlement in Istanbul”, Journal of Architecture and Planning Research, 13:4, 329-336 (1996).
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
Ilter, A.T., Dikbaş, A., "Innovation Indicators and Efficiency of the National Data for Assessing Innovation Performance", Global Innovation in Construction Conference Bildiri Kitabı, Loughborough, 2009.
İlter, D., Dikbaş, A., “Construction Mediation in Turkey and an Overview of the Draft Mediation Law”, RICS & CIB 'COBRA' International Research Conferences Bildiri Kitabı, ISBN 978-1-84219-434-8, Dublin,2008.
Iris Karvonen, Kari Nissinen, Timo Kauppinen, Dikbaş, A., Kerem Ercoskun, Miguel Segarra, “Towards a reference model for building lifecycle performance measurement”, The Firast International Conference on I3CON, edited by Tare Hassan and Jilin Ye, ISBN 978-1-897911-32-7, Loughborough May 2008
İlter, D., Dikbaş, A., The Use of Key Attributes in ADR Process Design, 24th Annual Association of Researchers in Construction Management Conference (ARCOM) Bildiri Kitabı, Cardiff, 2008.
Akkoyun, I., Dikbaş, A., “Performance in Construction: A Literature Review of Research In Construction Management Journals”, 24th Annual Association of Researchers in Construction Management Conference (ARCOM) Bildiri Kitabı, Cardiff,2008.
İlter, D., Dikbaş, A. “A Systematic Approach to the Design of ADR Application Models”, 8th International Postgraduate Research Conference (IPGRC) Bildiri Kitabı, Edited by Martin Casensky et al., ISBN 978-80-01-04092-8, 308-315, Prag, 2008.
İlter, D., Dikbaş, A., “An Analysis Of Dispute Resolution Literature in Construction Management Journals”, BEAR 2008 & CIB W89: International Conference in Building Education and Research, Kandalama – Sri Lanka,2008.
İlter A.T., İlter, D., Dikbaş, A.,"An Analysis of Drivers and Barriers of Construction Innovation", 06/2008, Innovation in Architecture, Engineering and Construction (AEC), Edited by Yasemin Nielsen, Antalya, 2008.
İlter A.T., Dikbas, A. “Diffusion and implementation of innovation in construction industry:Case studies for an institutional framework model”, Bear 2008 Building Education and Research Conference, Edited by Dilanthi Amaratunga and Richard Haighs, ISBN 978-1-905732-36-4, 446-459, Sri Lanka, 2008.
Dikbaş, A, C.Taneri, “A Review on Intelligent Construction and its Possible Impacts on the Industry” ECPPM 2008 eWork and eBusiness in Architecture, engineering and Construction, ISBN: 978-0-415-48245-5, Edited by Alain Zarli and Raimar Scherer, 205-213, Balkema-Taylor and Francis Group, The Netherlands, 2008
İlter, D., Dikbas, A., “The Institutional Development of Alternative Dispute Resolution Methods in the UK Construction Industry”, Salford University, Postgraduate Annual Research Conference (SPARC) Bildiri Kitabı, ISBN 978-1-905732-42-5, 169-179, Manchester, İngiltere, 2007.
Gokce, K.U., R.J. Scherer, Dikbaş, A, IFC based computer-integrated construction project management model, 24th W78 Conference Maribor 2007 & 5th [email protected] Workshop, Bringing ITC knowledge to work, Procceding, Edidet by Daniel Rebolj, ISBN 978-961-248-033-2, 119-125, University Library Maribor, 2007, Slovenya.
İlter A.T., Dikbaş, A “An Institutional model for diffusion and implementation of Innovation in Construction Industry:Case Study of CCI”, Salford Postgraduate Annual Research conference (SPARC), ISBN 978-1-905732-42-5, 159-168,İngiltere - Manchester, 2007.
Dikbaş, A, K. Ercoşkun, “Construction information classification: an object oriented padigm” ECPPM 2006 eWork and eBusiness in Architecture, engineering and Construction, ISBN 10:0-415-41622-1, edited by M. Martinez, R. Scherer, 317-327, Balkema-Taylor and Francis Group, UK, 2006.
Dikbas A., Ercoskun K., 2006. Implementability of CRM in AEC/FM domain: A case study, Proceedings of ICCCBE-XI: 11th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (with) Joint International Conference on Computing and Decision Making in Civil and Building Engineering, ed: Rivard H., Miresco E., Melhem H., June 14-16 Montreal, Canada, abs.: pp.19, Available on CD, ISBN: 2-921145-58-8
Ercoskun K., Dikbas A., Turk Z., 2006. Linking CRM and CAD with IFC-CRM gate, Proceedings of ICCCBE-XI: 11th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (with) Joint International Conference on Computing and Decision Making in Civil and Building Engineering, ed: Rivard H., Miresco E., Melhem H., June 14-16 Montreal, Canada, abs.: pp.19, Available on CD, ISBN: 2-921145-58-8
K.U.Gokçe, R.J., Scherer, Dikbaş, A, “Web-based integrated construction management solution” CIB W78's 22nd International Conference on Information Technology in Construction proceedings, edited by Raimar J. Scherer, Peter Katranuschkov & Sven-Eric Schapke of the CIB W78's 22nd International Conference on Information Technology in Construction, CIB Publication 304,497-505, ISBN 3-86005-478-3, The Westin Bellevue, Dresden, Germany, 19-21 June 2005.
Ercoskun K., Dikbas A., 2005. Enabling Relationship Management: Agent technology for Facility Management integration, The 22nd CIB W78 Conference on Information Technology in Construction, July 18-22, Dresden, Germany.
Dikbaş, A., S. Durusoy, H. Yaman, L. Tanaçan ve E. Taş, “CONNET Turkey – gateway to Construction in Europe”, ECPPM 2004 eWork and eBusiness in Architecture, engineering and Construction, ISBN 04 1535 938 4, edited by A. Dikbaş, R. Scherer, 245-49, Balkema-Taylor and Francis Group, Hollanda, 2004.
A.Y. Toprakli, A.Dikbas, Y.Sey, “Evaluating competitiveness in construction industry: an alternative frame” ECPPM 2004 eWork and eBusiness in Architecture, engineering and Construction, ISBN 04 1535 938 4, edited by A. Dikbaş, R. Scherer, 595-603, Balkema-Taylor and Francis Group, Hollanda, 2004.
E. Taş, L. Tanaçan, H. Yaman, Dikbaş, A., “A Building Material Information System:BMIS-in the context of CONNET-Turkey Project”, ECPPM 2004 eWork and eBusiness in Architecture, engineering and Construction, ISBN 04 1535 938 4, edited by A. Dikbaş, R. Scherer, 297-302, Balkema-Taylor and Francis Group, Hollanda, 2004.
Dikbaş, A. ve İ. Akıner, “New Approaches in the Construction Project Management Process: A Case Study”, Proc.XXIX IAHS World Congress on Housing:Housing in Constant Evolution, Ljubljana, CD, 579-591, Univ. Of Ljubljana Press, 2001.
Dikbaş, A. ve İ. Yitmen ve B. Morten, “An Intagrated Management Informatıon Systems for Construction Projects”, Construction Information Technology 2000, ed. G. Gudnason, Vol. 1, 277-290, IBR Institute Press, Iceland, 2000.
Dikbaş, A., “Suggestions about the Operation Plan and Politics to be followed the Required Studies after the Earthquake Disaster”, Proc. ITU-IAHS International Conference on the Kocaeli Earthquake, 411-413, ITU Press, Istanbul, 1999.
Dikbaş, A., B. Morten, S. Bayramoğlu ve İ. Yitmen, “An Integrated Decision-support System model for Construction Management Executives”, 8-dbmc Information Technology in Construction, ed. L. Michael and D. Vanier, Vol. 4, 2452-2465, NRC Research Press, Canada, 1999.
Karaca, M., B. Alper, Dikbas, A., , T. Belek, “Systematical Approach in Establisment of A Technopark”, Proc. XVI IASP World Conference on Science & Technology Parks, Istanbul, 288-294, IASP Press, 1999.
Dikbaş, A., “An Example of Integrated Management Information Sytems in Multi-Project Scheduling for Construction Projects”, Tides of Change’98, Vol. 1, 181-191, PMI-Project Management Institute-Press, USA, 1998.
Dikbaş, A., “An Evaluating Model for the Usage of Web-based Information Technology in Computer Aided Architectural Design and Engineering Education”, Proc. of eCAADe Conference: Architectural Computing from Turing to 2000, 349-352, Liverpool,1999.
Dikbaş, A., “Organizational Behavior on Bidding Stage: A Comparative Analysis for the Construction Industry”, Proc. EGOS-Organizational Responses to Radical Envir-onmental Changes, CD, Hungary, University of Economic Sciences-Budapest, 1998.
Dikbaş, A. ve S. Bayramoğlu, “An Analysis of Contractor Organizations in the Construction Sector of the Turkish Republic of Northern Cyprus”, Proc. 1st International Conference on Construction Industry Development- Building the Future Together, Singopore, Vol. 2, 17-28, School of Building and Real Estate National University of Singopore Press,1997.
Dikbaş, A., F. Ozersay, ve A. Akbil, “A comparative Study on Architectural Services in the Construction Sector- A Case Study in TRNC”, Proc. 1st International Conference on Construction Industry Development- Building the Future Together, Singopore, Vol. 2, 127-134, School of Building and Real Estate National University of Singopore, 1997.
Dikbaş, A., İ. Yitmen ve H. Alibaba, “An Analysis of the Organizations of the Firms in the Construction Materials İndustry - A case study in Turkish Republic of Northern Cyprus”, Proc. 1st International Conference on Construction Industry Development- Building the Future Together, Singopore, Vol. 2, 215-224, School of Building and Real Estate National University of Singopore, 1997.
Dikbaş, A. ve M. Tuna, “Integration of Systems for Management of Information and Quality: A case Study in Building Construction”, Leading to make a difference in the 21st Century, ed. A. Jaafari, 34-42, CI-Premier Pty Ltd, Singopore, 1997.
Aksügür, N., Dikbas, A., , İ. Numan, "An Inventory Study on the Mass-Housing in Northern Cyprus" Proc. XXIV IAHS World Housing Congress, Vol. I, 266-289 Ankara, 1996.
Sey, Y., Dikbas, A., , "A Study On Factors Affecting Tender Price of Contractors", Proc. of the CIB 90, Building Economics and Construction Management, 451-463, Sydney, 1990.


text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Aysun Ferrah GÜNER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU) 1991 İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU) Yapı Bilgisi Anabilim Dalı 2004

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU) ve Özel Sektör

Araştırma Alanları

Yapım Teknolojileri ve Malzemeleri, Proje Yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (SCI & SSCI & ARTS AND HUMANITIES)

* Güner, A.F., Evaluation of Quality Components in Architectural Design of Healthcare Buildings, Online Journal of Art and Design, ISSN: 2301 – 2501, Volume (6), Issue (4), October 2018

* Benli, G., Sağdıç, Z., Güner, A.F., Karaçar, P., Reuse of a Special House; Manor of Mizzi on Prince Island in Istanbul, Online Journal of Art and Design, ISSN: 2301 – 2501, Volume (6), Issue (3), July 2018


ULUSLARARASI DİĞER HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

* Güner, A.F., Benli, G., Project Management in Conservation and Restoration of Historic Buildings, SAR Journal, Volume 2, Issue 1, p.24-30, ISSN 2619-9955, DOI: 10.18421/SAR21-04 March 2019

* Güner, A.F., Benli, G., Karaçar, P., Büyükkonuk Eko Festival Alanı Ve Çevre Düzenleme Projesi Örneğinde Mimarlık Eğitiminde Mesleki Pratiğin Önemi, NWSASOS, 14(3), p.62-76, DOI:10.12739/NWSA.2019.14.3.3C0184, July 2019

* Bayır, E., Kasapseçkin, M.A., Karaçar, P., Güner, A.F., Benli, G., Ekoköyde Bir Sağlık Yapısı Örneği: Kıbrıs Büyükkonuk Aile Sağlığı Merkezi Projesi, Kent Akademisi Dergisi Volume, 15, Issue 1, Pages,93-108, https://doi.org/10.35674/kent.979787, Mart 2022


ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

* Güner, A.F, Giritli, H., İnşaat sektöründe toplam kalite yönetimi ve Türkiye’deki uygulamalar, İTÜ Dergisi, Mimarlık. Planlama, Tasarım, Cilt:3, Sayı:1, 19-30, Mart 2002


ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER

* Güner, A.F., Benli, G., Karaçar, P., Kasapseçkin, M.A., Design-Build Workshops in Architectural Education. A Case Study; Adobe Bus Stop in Northern Cyprus, Edulearn IATED Barcelona, 2017

* Güner, A.F., Benli, G., Karaçar, P., Kasapseçkin, M.A., Adobe Use in the Eco-Village of Büyükkonuk on the Karpaz Peninsula, Kerpic’13 – New Generation Earthern Architecture: Learning from Heritage International Conference, Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Turkey, 01-02 June 2018

* Karaçar, P., Güner, A.F., Benli, G., The Effects of Technological Changes on Hospital Architecture, 1st International Conference of Architecture, Dicle University, Diyarbakır, Turkey, 04-06 October 2018

* Karaçar, P., Güner, A.F., Gür, E., Proposal of Using Nano-Materials in Yacht Design, 1st International Symposium of Design for Living with Water, Beykent University, Istanbul, Turkey, 09-10 July 2019

* Benli, G., Karaçar, P., Güner, A.F., Preservation and Reuse of an Adobe Building; Turkes (Türkeş) House and Museum in Northern Cyprus, Kerpic’19, Earthen Heritage, New Technology, Management, 7th International Conference, Koycegiz, Mugla, Turkey, 05-07 September 2019, Proceedings ISBN 978-1-64181-284-9, pp.147-154, iBooPress, 2019

* Güner, A.F., Benli, G., Karaçar, P., Kasapseçkin, M.A., The Contribution of Design-Build Workshops to Learning Outcomes and Raising Awareness about Adobe, 8th International Conference KERPIC’20 Healthy Buildings:The Role of Earthen Material on Providing Healthy and Sustainable Indoor Environment, 26-27 November 2020, İstanbul, Proceedings ISBN 978-1-64181-950-3, pp.465-472, iBooPress, 2021


YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VE KİTAPLARDA BÖLÜMLER

* Benli, G., Güner, A.F., Two protected Two Unique Protected Sites with a Modern Heritage in Historical Peninsula in Istanbul, Cultural Influences on Architecture, IGI Global, Chapter 5, pp.130-156, ISBN 9781522517443 (hardcover) – ISBN 9781522517450 (ebook), DOI:10.4018/978-1-5225-1744-3.ch005, Hershey PA, USA, 2016

* Güner, A.F., ‘Tasarla-Yap Atölye Çalışmalarının Malzeme ve Yapım Tekniklerini Öğrenmeye Etkisinin Değerlendirilmesi’, Geçmişten Geleceğe Mimarlıkta Malzeme ve Yapı Fiziği Kitap Bölümü, Gece Kitaplığı Yayınevi, Bölüm 8, 195-215, ISBN 978-625-7268-79-0, Ekim 2020

* Benli, G., Güner, A.F., Karaçar, P., ‘2020 Depreminde Elazığ Merkez ve Sivrice İlçesi Yığma Konutlarında Meydana Gelen Deprem Hasarına Yönelik Bir Araştırma’, Mimarlık Bilimleri ve Teknolojisi, Kitap Bölümü, Livre De Lyon, Bölüm IX, 241-260, ISBN 978-2-38236-093-4, Ocak 2021


YAZILAN ULUSAL KİTAPLAR VE KİTAPLARDA BÖLÜMLER

* Güner, A.F., Masallar ve Çağdaş Yorum, Ders Kitabı (Proje ve sergi koordinatörü ve kitap baş editörü olarak), ISBN 9786054797127, İstanbul, 2017

* Güner, A.F., Kabasoğlu, G.S., Tasarımın Temelleri 1 Uygulama Kitabı, ISBN 9786054797264, İstanbul, 2019

* Güner, A.F., ‘Geleneksel Kemaliye Evlerinde Yapısal Özellikler ve Ahşap Cephe Kaplamalarındaki Bozulmaların Değerlendirilmesi’, Kemaliye (Eğin) Cennete Açılan Pencere, Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği Kültür Yayınları No:3, 65-85, ISBN 978-605-61214-1-8, Eylül 2021


ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

* Güner, A.F., Karaçar, P., İnşaat Sektöründe Toplam Kalite Yönetimini Etkileyen Kültürel Elemanların Analizi ve Kurum Kültürünün Oluşturulması, 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, 2016

* Karaçar, P., Güner, A.F., Mimari Teknolojide yenilikler, 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, 2016


ULUSAL & ULUSLARARASI PROJELER

* Güner, A.F., İTÜ Bina Yapımı ve Yönetimi Programı, "Bina Maliyeti Bilgi Sistemi Geliştirilmesi" araştırma projesi, İTÜ, 1993

* Güner, A.F., Çeşitli kuruluşlar bünyesinde yapılan tasarım, proje yönetimi, proje koordinasyonu, süreç iyileştirme ve geliştirme vb. çalışmaları, 1996-2015 Projeler; Moskova Vergi Dairesi (Moskova), Erciyes Üniversitesi (Kayseri), Enka Okulları (İstinye, Adapazarı), Martı Myra Otel (Kemer), Julian Club (Marmaris), Maritim Hotel (Marmaris), Sun Blue Hotel (Marmaris), Enka Oditoryum (İstanbul), Abdi İpekçi Spor Salonu (İstanbul), Harawa Konut Projesi (Libya), Kanyon İş Merkezi (Istanbul), Şişli Plaza (Istanbul), Milenyum Park Evleri (Istanbul), Alanya My Marine (Alanya), Göçek Portville (Muğla), Ant Yapı Antrium (Istanbul), Ant Yapı Port Alaçatı (İzmir), Tepe Bilkent Bahçe Evleri (Ankara), Artell Form (Istanbul), Koza Evleri (Istanbul), Sulefa Tower (Dubai), Varyap Avrupa Yakası Adliye Binası (Istanbul), Carl’s Jr. Restoranları (İstanbul ve Ankara)

* Güner, A.F., İstanbul Medipol Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükkonuk Belediyesi arasında 07/09/2016 tarihli protokol kapsamında çalışılan Tasarla-Yap Kerpiç Otobüs Durağı Projesi, 2016

* Güner, A.F., İstanbul Medipol Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükkonuk Belediyesi arasında 07/09/2016 tarihli protokol kapsamında çalışılan Büyükkonuk Eko Festival Alanı ve Çevre Düzenleme Projesi, 2016-2018

* Güner, A.F., İstanbul Medipol Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında 09/02/2017 tarihli protokol kapsamında çalışılan Arkeopark Projesi, 2017-2018

* Güner, A.F., İstanbul Medipol Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükkonuk Belediyesi arasında 20/02/2018 tarihli ek protokol kapsamında çalışılan Sağlık Ocağı Projesi, 2018-Devam ediyor

* Güner, A.F., İstanbul Medipol Üniversitesi ile Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği arasında 15/02/2021 tarihli protokol kapsamında çalışılan Kemaliye (Eğin) Projesi, 2021

* Güner, A.F., İstanbul Medipol Üniversitesi ile İstanbul Sancaktepe Belediyesi arasında 31/01/2022 tarihli protokol kapsamında çalışılan Rekreasyon Alanı Projesi, 2022-Devam ediyor


ÖDÜLLER

* YTONG Sponsorlu ‘’Enerji tasarrufunda yapılarda ısı yalıtımı ve önemi’’ konulu Güneş Evi Proje Yarışması, Türkiye ikinciliği, 1991

* IKSV 3. İstanbul Tasarım Bienali, Akademi Programı “Biz İnsanmıyız?” temalı sergi, Kanatlı İnsan Figürü (Bienal Afişi) Tasarım Tescil Belgesi, 2017

* Kuş Barınağı, Tasarım Tescil Belgesi, 2019

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Bengi ATUN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Gizem CAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Hamdi ERGÜL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi 1998 2013

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bülent Ecevit Üniversitesi

Araştırma Alanları

İnsan ve Mekan ilişkisi, Tarihsel Mimari, Kültür ve Mimari, Sürdürülebilir Tasarım,

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Ergül, H., Özçifci, A., Yapıcı, F. ve Özbay, G., “Construction wood industry and the sector’s impact on economical growth in Turkey”, African Journal of Business Management, 6:11, 4106-4111, 2012

Ergül, H., “İnsan Merkezli Tasarım ve Mimaride Ahşap malzeme Seçiminin Gerekliliği”, 1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 2014.

Ergül, H., “Mimarlığın İhmal edilen Sosyal ve Toplumsal Yönü”, 3. Internatıonal Symposıum On Innovatıve Technologıes In Engıneerıng And Scıence, Valencia, Spain, 2015.

Ergül, H., “Yapı Endüstrisinde Kullanılan Sürdürülebilir Ahşap Malzemenin Yapay Sinir Ağları İle Gelecek Tahmini”, Bülent Ecevit Üniversitesi, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 4:2, 21-25, 2014.

Ergül, H., “Mimari İsraf ve Çevre” 2. Uluslararası Çevre Ve Ahlak Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 2014.

Ergül, H., “İnsan ve Mekan; İstanbul Örneği”, 1. Uluslararası Kritik Ve Analitik Düşünme Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 2015.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Jülide BOZOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

BIM (Bina Bilgi Modelleme) BEM (Bina Enerji Modelleme) BIM Egitimi/Ders Programi Dijital Tasarim ve Yapim Proje ve Yapim Yonetimi Tasarim ve Yapim Teknolojileri Mimarlik ve Sanat Tarihi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Kevser COŞKUN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Pelin KARAÇAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1995 Yıldız Teknik Üniversitesi 2010

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Tepe İnşaat (1 yıl), Sel Dış Ticaret A.Ş.(2 yıl), Yeditepe Universitesi(13 yıl)

Araştırma Alanları

Yapı Malzemesi,Yapım Teknolojisi, Mimari Tasarım, Yapı ürünlerinde teknolojik yenilikler, Proje yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Yayınlar :

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

-İlter, T., Karaçar P. (2019), Mobile Technology and Social Media Literacy: Exploring Architecture and Interior Architecture Students’ Practices., Handbook of Research on Multidisciplinary Approaches to Literacy in the Digital Age, Chapter 10, Page: 180-196, Published in the United States of America by IGI Global Information Science Reference (an imprint of IGI Global) ISSN:2475-6814.
-Benli, G., Güner, A.F., Karaçar, P., (2020), Depreminde Elazığ Merkez ve Sivrice İlçesi Yığma Konutlarında Meydana Gelen Deprem Hasarına Yönelik Bir Araştırma, Mimarlık Bilimleri ve Teknolojisi, Academic works of Lıvre De Lyon, France, P:241-260, https://academicworks.livredelyon.com/arch_sci/38/.

Yazılan Ulusal kitap bölümleri
-Karaçar, P., (2021), Kemaliye mimarisinin Biyofilik Tasarım Nitelikleri açısından incelenmesi Kemaliye (Eğin) Cennete açılan pencere, Yayınevi: Türkiye tarihi evleri koruma derneği kültür yayınları no:3, SAYFA:88-116.
-Karaçar, P., (2020), Mimarlıkta Nanoteknolojik Malzemeler, Geçmişten Geleceğe Mimarlıkta Malzeme Ve Yapı Fiziği, Gece Yayınevi, ISBN: 1230004364283, P:237-270.
-Karaçar P. (2018) , Proliferation of the Eco-Village in Van within the context of Sustainability, Cultural Landscape of Van, Yayın Yeri:ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY PUBLICATIONS, Editör:Yücel, Gökçen Firdevs, Işık Bilge, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:206, ISBN:978-975-2438-33-0, Chapter 5, page:54-75.

Uluslar arası Hakemli Makaleler:
-Karaçar, P., (2020), The Selection Process Of Sustainable Technologic Construction Products, JENAS Journal of Environmental and Natural Studies, June, 2020, Vol:2, İssue:1, p: 10-22.
-Güner, A.F., Benli, G., Karaçar, P.,(2019), Büyükkonuk Eko Festival Alanı Ve Çevre Düzenleme Projesi Örneğinde Mimarlık Eğitiminde Mesleki Pratiğin Önemi, NWSASOS, 14(3), p.62-76, DOI:10.12739/NWSA.2019.14.3.3C0184, July 2019.Karaçar P. ve Avlar E., (2018), Technological Innovation Adoption Model for Construction Products ,Journal of Architectural Research and Development (JARD) vol 2 No 6 November https://doi.org/10.26689/jard.v2i6.
-Avlar E., ve Karaçar P. (2018), , Technological Innovation Adoption Model for Construction Products ,Journal of Architectural Research and Development (JARD) vol 2 No 6 November https://doi.org/10.26689/jard.v2i6.
-Benli, G., Sağdıç Z., Güner A.F., Karaçar P., (2018). "Reuse of a Special House; Manor of Mizzi on Prince Island in Island”, Online Journal of Art and Design, Volume (6), Issue (3),July.INDEX:DAAI.
-Avlar E., ve Ercoşkun Karaçar P. (2013), “Yapı sektöründe teknolojik yeni yapı ürünlerinin karar verme sürecinde sistematik değerlendirmesi ” , Tasarım ve Teknoloji Dergisi, Cilt 1 Sayı 1, Sayfa 17-27.
-Avlar E., ve Ercoşkun Karaçar P. (2012), “Türkiye Yapı Sektöründe Tutkallı Tabakalı Ahşap Teknolojisinin Benimsenmeme Nedenlerinin Karaçar Ercoşkun Modeli ile Değerlendirilmesi”, Megaron Dergisi, Sayı:7:1, Sayfa 67-76.
-Ercoşkun,Karaçar P. ve Avlar E.,(2010), “Yapı Ürünlerinde Teknolojik Yeniliklerin Benimsenmesinde Bilgi Edinme Süreci İçin Model Önerisi”, Megaron Dergisi, Sayı:5:1, Sayfa 33-42.

Ulusal Hakemsiz dergilerde yayınlanan makaleler

-Karaçar P.,(2020), “Konut sağlığı ve hasta bina sendromu ” , SD Dergisi, Sayı , Sayfa
-Karaçar P. (2016), “Sağlık mimarisinde yeni yaklaşımlar ” , SD Dergisi, Sayı 39, Sayfa 14-17.
-Avlar E., ve Karaçar P. (2015), “Yaşam döngüsü kulesi bir ” , Mimarlık ve dekorasyon Dergisi, Sayı 250, Sayfa 204-205.
-Demirdöven J, Karaçar P. (2015), “Yeşil nano malzemeler ” , Mimarlık ve dekorasyon Dergisi, Sayı 250, Sayfa 212-213.
-Karaçar P. (2021), “Konut sağlığı ve Hasta Bina sendromu” , SD Dergisi, Sayı 60, Sayfa 52-55.

Yayınlanmış Bildiriler:
Karaçar, P., Güner, A.F., Gür, E., (2019), Proposal of Using Nano-Materials in Yacht Design, 1st International Symposium of Design for Living with Water, Beykent University, Istanbul, Turkey, 09-10 July 2019

Benli, G., Karaçar, P., Güner, A.F., (2019), Preservation and Reuse of an Adobe Building; Turkes (Türkeş) House and Museum in Northern Cyprus, Kerpic’19, Earthen Heritage, New Technology, Management, 7th International Conference, Koycegiz, Mugla, Turkey, 05-07 September 2019, Proceedings ISBN 978-1-64181-284-9, pp.147-154, iBooPress, London,

Geylani Ö, iLTER T, Karaçar P., (2018), The potential of adobe use in Modern Turkish architecture with the agenda of Sustainability. kongre kitapçığı , 43, Kerpic’13 – New Generation Earthern Architecture: Learning from Heritage International Conference, Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Turkey, 01-02 June 2018

Güner, A.F., Benli, G., Karaçar, P., Kasapseçkin, M.A., (2018), Adobe Use in the Eco-Village of Büyükkonuk on the Karpaz Peninsula, Kerpic’13 – New Generation Earthern Architecture: Learning from Heritage International Conference, Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Turkey, 01-02 June 2018

Karaçar, P., Güner, A.F., Benli, G., (2018), The Effects of Technological Changes on Hospital Architecture, 1st International Conference of Architecture, Dicle University, Diyarbakır, Turkey, 04-06 October 2018

Güner, A.F., Benli, G., Karaçar, P., Kasapseçkin, M.A., Design-Build Workshops in Architectural Education. A Case Study; Adobe Bus Stop in Northern Cyprus, Edulearn17 IATED Barcelona, 2017, 9th International Conference on Education and New Learning, Barcelona, Spain, 3.07.2017 - 5.07.2017, https://iated.org/edulearn/

A.T. Ilter, P. Karacar, "Mobıle Technology And Socıal Networks: Mappıng Archıtecture Students’ Practıce And Awareness For Educatıonal Possıbılıtıes", 07/2017, s. 6820-6827, EDULEARN17 9th International Conference on Education and New Learning, Barcelona, Spain, 3.07.2017 - 5.07.2017, https://iated.org/edulearn/

Karaçar P., Güner A.(2016), "Mimari Teknolojide Yenilik", PYYK 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi 03-05 Kasım | Eskişehir.

Güner A., Karaçar P., (2016), "İnşaat Sektöründe Toplam Kalite Yönetimini Etkileyen Kültürel Elemanların Analizi ve Kurum Kültürünün Oluşturulması", PYYK 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi 03-05 Kasım | Eskişehir.

Demirdöven J., Karaçar P., (2015), “Green Nano Materials with examples of applications”, Greenage sempozyum III Sürdürülebilir bütünleşik tasarım; yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlar, 15-17 Nisan 2015, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul.

Karaçar P., Demirdöven J., (2014), “İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar Marjını Etkileyen Risklerin Analizi” PYYK 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi ,6-8 Kasım 2014, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Demirdöven J., Karaçar P., (2013), “Yeşil binalarda Nano teknoloji uygulamaları ve Mimari tasarım üzerine etkileri ” VIII. Sinan Sempozyumu “Farkındalık”, 25-26 Nisan 2013, Trakya Üniversitesi, Edirne.

Ercoşkun Karaçar P., Avlar, E., (2012),“Yapı Sektöründe Teknolojik Yeni Yapı Ürünlerinin Benimsenmesinde İkna Olma Sürecinin Değerlendirilmesi”, PYYK 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi 13 - 16 Eylül 2012 | İZMİR.

Ercoskun Karaçar P. ve Ercoskun K., (2011), “Eko-Tek kentlerin oluşumunda yeni yapı ürünlerinin benimsenmesi” Diyarbakır Kent Sempozyumu “Sürdürülebilir Kentsel Kimlik”, 2-3 Aralık 2011, İstanbul.

Avlar, E., Ercoşkun Karaçar P., (2010), A model proposal for the selection process of sustainable technologic construction products, Steel Structures:Culture & Sustainability 2010 sempozyumunda bildiri sunumu, 21-23 Eylül 2010, İstanbul, Türkiye

Avlar, E., Ercoşkun Karaçar P., (2010), A model proposal for decision making process in order to select technologic new products, Educating Architects Towards Innovative Architecture, enhsa-EAAE” Konferansında bildiri sunumu, 17-19 Haziran 2010, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Eğrican N., Ercoşkun P. ve Ercoşkun K., (2010), Economic, Social & Ecological Aspects of Sustainability within The Context of Innovation & Integrated Design Process, 10th REHVA World Congress, CLIMA 2010, 9 – 12 Mayıs, Antalya, Türkiye

Ercoşkun Karaçar P., Eğrican N. ve Ercoşkun K., (2010), Adoption model for solar technologies, Solar Future 2010 Congress, Proceedings Book, pp. 145 – 149, 10 – 12 Şubat 2010, WOW Convention Center, ISTANBUL

Dikbas A., Ercoskun Karaçar P. ve Ercoskun K., (2009), Enabling Sustainability through SOA within the AEC/FM Domain, The 26th CIB W78 Conference on Information Technology in Construction, October 1-3, Istanbul, Turkey


text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Tahir AKKOYUNLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik Üniversitesi 2005 İstanbul Teknik Üniversitesi 2015

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

MimarSinan Güzel Sanatlar Üniversitesi/Mimarlık Fakültesi, Marmaray Projesi, Doerken GmbH

Araştırma Alanları

Yapı Bilgi Modelleme, Mimari Mühendislik, Çok boyutlu Modelleme (nD,BIM), Parametrik Tasarım, Lazer Tarama Sistemleri, Robotik Yapım Teknolojisi, Yapımda Sanal Gerçeklik, Yapımda Artırılmış Gerçeklik,

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Akkoyunlu, T.,Parametric BIM Façade Module Development For Diagrid Twisted Structures, 35th ISARC, Berlin, Germany Pages 1073-1078 2018 Proceedings
Akkoyunlu, T. , Dikbaş, A., “Building Information Modelling (BIM) for Large-Scale Construction Projects.” International Journal of Structural Analysis & Design – IJSAD Volume 1 : Issue 3 ISSN : 2372-4102, 30 September,2014
Akkoyunlu, T., Dikbaş A., 2016: Yapı Bilgi Modellemenin (BIM) Parametrik Modellemede Kullanılması: Ön Üretimli Yapılar Örneği : 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir özet bildiriler kitabı ISBN : 978-605-66332-5-6, Kasım 2016. sf:116
Akkoyunlu, T., Dikbaş A., 2014: Kentsel Dönüşüm Projeleri için BIM Kullanımı : 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Akdeniz Üniversitesi, Antalya özet bildiriler kitabı ISBN : 978-605-60244-3-6, Ekim 2014. sf:116
Akkoyunlu, T., Ergönül S., 2014: İnşaat Sektöründe Malzeme Yönetim Yaklaşımları ve Bir Model Önerisi : 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Akdeniz Üniversitesi, Antalya özet bildiriler kitabı ISBN : 978-605-60244-3-6, Ekim 2014. Sf :75

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Yazgı AKSOY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 2004 İstanbul Teknik Üniversitesi- Mimari Tasarımda Bilişim 2016

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

2011-2018 Aartı Planlama Peyzaj Mimarlık 2010-2011 Kutup Mimarlık 2009-2010 Aartı Planlama Peyzaj Mimarlık 2008-2009 Ay Mimarlık 2007-2008 Pimodek Proje İnşaat 2005–2006 İltay Mimarlık

Araştırma Alanları

Mimari Tasarımda Bilişim, Bilgisayar Destekli Tasarım, Evrimsel Tasarım,Genetik Algoritmalar, Sürdürülebilir Arazi Planlaması

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kitap içinde Bölüm

• Aksoy,Y.B., Çağdaş, G., Balaban, Ö. (2015). A Model for Sustainable Site Layout Design of Social Housing with Pareto Genetic Algorithm: SSPM, In Celani, G., Sperling, D.M., Franco,J.M.S.(Eds.), The Next City: New Technologies and the Future of the Built Environment, (Vol.527, pp: 113-133. Brasil: Springer

Uluslararası Hakemli Dergide Makale

• Aksoy, Y.B., Çağdaş, G., Balaban, Ö. (2016). Sürdürülebilir Toplu Konut Yerleşmesi Tasarımı için Pareto Genetik Algoritmaya Dayalı Bir Model Önerisi: SSPM, Megaron YTÜ, Vol. 11, No. 2, 2016, s. 241-253.

Uluslararası Sempozyumda Bildiri

• Aksoy, Y.B., Çağdaş, G. (2014). A Model for Sustainable Site Layout Design with Pareto Genetic Algorithm: SSPM. In Fusion, Proceedings of the 32nd International Conference on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe, ( pp:227-238), UK, Northumbria University, September 10-12.

Ulusal Sempozyumda Bildiri

• Aksoy, Y.B., Çağdaş, G. (2014). Pareto Genetik Algoritma ile Sürdürülebilir Mimari Tasarım için Bir Model Önerisi: SSPM. 8.Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, ( s.103-114), Türkiye, İzmir İleri teknoloji Üniversitesi, 26-27 Haziran.

Araştırma Projesi

• Aksoy, Y.B., Çağdaş, G. (Yürütücü), “Sürdürülebilir Toplu Konut Yerleşmesi Tasarımı için Pareto Genetik Algoritmaya Dayalı Bir Model Önerisi: SSPM”, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı (BAP) (Başlangıç tarihi: 10 Mayıs 2012, No: 36394)

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Zülal Nurdan KORUR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi ve East London University 1991 ve 2001 İstanbul Teknik Üniversitesi 2013

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Beykent üniversitesi, bilgi Üniversitesi

Araştırma Alanları

Mimari Tasarım, Dijital t,Tasarım,Ekolojik Tasarım

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Erenalp SALTIK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 2015

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ezgi AYDOĞAN TEKCAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı

Araştırma Alanları

Mimari Tasarım, Mimari Tasarım Kuramları, Kentsel Çalışmalar, Kültürel Çalışmalar

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Mert DURMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Zeynep YAZICIOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Çağla KELEŞ YİĞİT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Ennur İNCESAKAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Nursena COŞKUN MÜŞTEKİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2014

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Özcan Ernur AKTAŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Mimarlık Pr. (İngilizce) (Tam Burslu)

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Gülhan BENLİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

yıldız teknik ünivresitesi 1991 rölöve restorasyon ana bilim dalı/yıldız teknik üniversitesi 2007

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

bimtaş a.ş. istanbul aydın üniversitesi

Araştırma Alanları

Korunması gerekli mimari mirasın envanter ve belgelenmesi, 3 boyutlu lazer tarama ile rölöve alımı, sit alanlarında belgeleme, koruma ilke ve yöntemleri, geleneksel yapım sistemleri, rölöve-restitüsyon çalışmaları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Güner A.,F., Benli, G., (2019). "Project Management in Conservation and Restoration of Historic Buildings”, SAR (science and research journal) Journal, volume (2), Issue (1), pp.24-30, March, ISSN: 2619-9955, DOI: 10.18421/SAR21. INDEX: DOAJ.

Benli, G., Yiğitoğlu A., Yüksel, D., R., (2019). "The Use of Laser Scanning Technology to Survey Building Facades: A Case Study of Camlica Street, Beylerbeyi, Istanbul”, Online Journal of Art and Design, volume (7), Issue (1), pp.220-230, January. INDEX: DAAI, EBSCOHOST.

Benli, G., Sağdıç Z., Güner A.F., Karaçar P., (2018). "Reuse of a Special House; Manor of Mizzi on Prince Island in Island”, Online Journal of Art and Design, Volume (6), Issue (3), pp.143-151, July. INDEX: DAAI, EBSCOHOST.

Benli, G., Ozer, D.G., (2018). "Kent Kimliğinin Tanımlanmasında Kültür Envanterinin Rolü: Bitlis Sivil Mimarisi”, TMD, International refereed journal of architecture and design, DOI: 10.17365/TMD.2018.1.3., sayı 13, s.92-124, INDEX: AVERY, DAIJ, DRJI

Benli, G., Ekizce E.G., (2017). "Rölövede Yersel Lazer Tarayıcının Katkısı Üzerine Bir Örneklem; Tarihi Yarımada’daki Sarnıçlı Han ve Avlusundaki Sarnıç", MEGARON, DOI: 10.5505/megaron.2017.68542 cilt 12, sayı 3, s.420-428, İstanbul, ISSN:2146-0604, INDEX: AVERY, EBSCOhost, DOAJ, TÜBİTAK ULAKBİM

Benli, G., Kan T., (2017). "Surveying and Modelling of Historical Buildings Using Point Cloud data in Suleymaniye in Istanbul, Turkey”, The Historic Environment: Policy & Practice, DOI: 10.1080/17567505.2017.1399959, volume 8.4, s.282-303, INDEX: ARTS & HUMANITIES CITATION


Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Güner, A.F., Benli, G., Karaçar, P., (2019). "Büyükkonuk Eco Festival Alanı ve Çevre Düzenleme Projesi Örneğinde Mimarlık Eğitiminde Mesleki Pratiğin Önemi", Social Science (NWSASOS), Volume:14 / Number 3, march 2019, ISSN: 1308-7444, DOI:10.12739/NWSA.2019.14.3.3CO184.

Benli, G., Vatan, M., (2017). "The reuse and conservation of Ottoman commercial ins on the Historic Peninsula in Istanbul", IJEMME - International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering, Volume: 7 / Number 1, 2017, s.1355-1363, İstanbul, ISSN:2146-0604.

Benli, G., (2016). "Hospitals in the Ottoman Period and the Work of Sinan the Architect: Suleymaniye Complex Dar Al-Shifa and the Medical Madrasa", A+ArchDesign – Istanbul Aydın University International Journal of Architecture and Design, Volume: 2 / Number 2, December 2016, s. 23-32, İstanbul, ISSN:2149-5904.

Benli, G., Ozer, D.G., (2013). "Use of Laser Scannıng For Cultural Heritage Documentation", IJEMME - International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering, Volume: 3 / Number 1, 2013, s.447-454, İstanbul, ISSN:2146-0604.

Uluslararası kitaplarda bölümler

Benli, G., (2018). "An Evaluation on Van Rural Settlements in the Context of Legal and Regulatory Framework” Cultural Landscape of Van-Turkey, chapter 4, pp.40-53, Istanbul Aydın University Publications, e-ISBN 978-975-2438-33-0, Istanbul, Turkey.

Benli, G., Güner A. F., (2016). "Two Unique Protected Sites with a Modern Heritage in Historical Peninsula in İstanbul" Cultural Influences on Architecture, chapter 5, pp.130-156, ISBN 9781522517443 (hardcover) – ISBN 9781522517450 (ebook), DOI:10.4018/978-1-5225-1744-3.ch005, Hershey PA, USA.

Benli, G., Ekizce G. E., (2016). "Use of Laser Scanner for Digital Surveying of the Sarnicli Inn and the Byzantine Cistern Underneath" Handbook of Research on Emerging Technologies for Architectural and Archaeological Heritage, chapter 8, pp.227-254, ISBN 9781522506751 (hardcover) – ISBN 9781522506768 (ebook), DOI:10.4018/978-1-5225-0675-1.ch008, Hershey PA, USA.

Benli, G., (2015). "The Advantages of Using Laser Scanners in Surveying in Protected Sites: A case Study in Historical Peninsula in İstanbul” Handbook of Research on Emerging Digital Tools for Architectural Surveying, Modeling and Representation, chapter 13, pp.382-402, ISBN 978-1-4666-8379-2 (hardcover) – ISBN 978-1-4666-8380-8 (ebook), (ISSN:2327-5715; elISSN:2327-5723), DOI:10.4018/978-1-466-8379-2.ch013, Hershey PA, USA.

Benli, G., (2013). "The Use of Courtyards and Open Areas in Ottoman Period” Advances In Landscape Architecture, chapter 32, pp.803-820, ISBN 980-853-307-982-5, DOI.10.5772/55797, London.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Benli, G., Karaçar P., Güner A.F., (2019). “Preservation and Reuse of an Adobe Building; Turkes (Türkeş) House and Museum in Northern Cyprus”, Earthen Heritage, New Technology, Management, 7th International Conference proceedings, ISBN 978-1-64181-284-9, pp. 147-154, 05-07 September, Muğla, iBooPress, London.

Karaçar P., Güner A.F., Benli, G., (2018). “The Effects of Technological Changes on Hospital Architecture”, I. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, From environment to space (Çevreden Mekana), Dicle Üniversitesi, s. 773-784, 04-06 Ekim, Diyarbakır, Karacadağ Kalkınma Ajansı yay.

Güner A.F., Benli, G., Karaçar P., Kasapseçkin M.A., (2018). “Adobe Use in the Eco-Village of Buyukkonuk on the Karpaz Peninsula”, kerpic’18, Back to Earthen Architecture Industrialized, injected, rammed, stabilized, 6th International Conference, s. 201-207, 01-02 June, Gaziantep, e-ISBN: 978-1-64181-232-0.

Güner A.F., Benli, G., Karaçar P., Kasapseçkin M.A., (2017). “Design-Build Workshops in Architectural Education. A case study; Adobe Bus Stop in Northern Cyprus”, Edulearn17 9th International Conference on Education and New Learning Technologies, s. 6868-6876, 03-05 July, İstanbul, ISBN: 978-84-697-3777-4, ISSN:2340-1117.

Boyacıoğlu D., Göçer Ö., Karahan E., Benli, G., Özorhon G., (2015). “Exploring the Applicability of International Village Design Guidelines in Turkey”, RE-ConD’15 International Conference on Re-Evaluating Contemporary Designs in Historical Context, s.15-26, 22-24 July, İstanbul, ISBN: 978-605-86645-9-3.

Benli, G., (2015). “İstanbul’un İlk İskan Bölgelerinden; Süleymaniye’deki Geleneksel Konut Tipolojisi ve Bileşenlerinin Sürekliliği”, Sustainable Integrated Design; Creative and Innovative Approaches, GreenAge III, s.351-360, 15-17 April 2015, İstanbul, ISBN: 978-605-5005-24-5.

Vatan M., Benli, G., (2014). “Süleymaniye Neighborhood: Change of the Physical and Social Phase of the District throughout its History”, Re-Thinking Residential Environments, Environment and Design 2014 International Congress, s.358-368, 11-12 December 2014, İstanbul. ISBN:978-605-5461-67-6.

Benli, G., Ekizce E., (2013). “Tarihi Yarımada Hanlar Bölgesi’nde Yer Alan Camili Han’ın Belgeler Işığında Restitüsyon Çalışmaları”, Uluslararası İstanbul Tarihi Yarımada Sempozyumu, s.300-310, 03-05 Ekim 2013, İstanbul, ISBN:978-975-461-510-4.

Benli, G., Kan T., (2013). “Conservation Problems of Adobe Architectural Examples in Sakarya Province Taraklı District and Solution Proposals”, Proceedings New Generation Earthen Architecture: Learning from Heritage kerpiç’13 international conference, s.107-114, 11-15 September 2013, İstanbul, ISBN:978-605-4303-24-3.

Benli, G., (2013). “İstanbul Perşembe Pazarında Bir Mimar Sinan Eseri; Yeşildirekli Hamam ve Haliç-Metro Köprüsü Etkileşimi”, VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu, s. 319-326, 25-26 Nisan 2013, Edirne, ISBN:978-975-374-159-0.

Benli, G., (2012). “Üsküdar'ın Hamamları, Hamam Mekanları ve Çalışanları”, VII. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, s.623-636, 02-04 Kasım 2012, İstanbul.

Benli, G., (2011). “Kösem Mah-peyker Sultan’ın Miraslarından Biri Olan; Büyük Valide Han”, VII. Uluslararası Sinan Sempozyumu, s.133-139, 28-29 Nisan 2011, Edirne, ISBN:978-975-374-145-3.

Benli, G., (2007). “İstanbul Suriçi 16. Yüzyıl Hanlarının Tasarım İlkeleri”, Uluslararası Hanlar, Kervansaraylar Geleneksel ve Modern Mimaride Taş Sempozyumu, s.296-303, 29-30 Kasım 2007, Antalya.

Benli, G., (2007). “ The Protection and Usage Problems of Courtyard Inn Structures on the Historical Peninsula”. 2nd International Eminönü Symposium, s.205-211, 15-17 June 2007, İstanbul.


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Benli, G., Yüksel, D.Y., Ayan S., (2018). “Sudan Suakin Adasındaki Osmanlı Eserleri Mimari Özellikleri ve 3 Boyutlu Belgeleme Süreci”, Mimarlık ve Yaşam Dergisi (Journal of Architecture and Life), cilt 2, sayı 2, s.73-88, ISSN:2564-6109, DOI: 10.26835/my.340189.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Benli, G., (2016). “İstanbul Tarihi Yarımada Avlulu Han Yapıları ve Koruma Sorunları”, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çalıştayı, 21-22 Ocak 2016, İBB. Kültür Varlıkları Dai. Bşk. Kültürel Miras Koruma Müd.,İstanbul (basım aşamasında).

Benli, G., (2011). “3-Boyutlu Lazer Tarama Teknolojisinin Sit Alanlarının Belgelenmesindeki Kullanımı ve Önemi”, Tarihi Yapıları Koruma ve Onarım Sempozyumu, s.102-111, 26-29 Ekim 2011, İstanbul, ISBN:978-975-461-487-9.

Potur A. A., Benli, G., (2006). “Eyüp Mekansal Kimliğinin Dönüşüm Sürecinde Sivil Mimarlık Örneği Ahşap Konut Dokusu”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla 10. Eyüp Sultan Sempozyumu, s.180-193, 12-14 Mayıs 2006, İstanbul, ISBN: 6087-03-10.

Benli, G., (2005). “Kapalıçarşı Çevresindeki Ticaret Hanları ve Günümüzdeki Koruma Sorunları”, Korumada 50. Yıl Sempozyumu, 17-19 Kasım 2005 İstanbul. s.101-107, ISBN:975-6264-07-1.

Benli, G., Potur A. A., (2004) “Müze Fonksiyonu İle Yeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapıların Yapısal Nitelikleri ile Sergileme Ana Teması Arasındaki İlişkiler”. Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, 7. Müzecilik Semineri, s.167-170, 24-26 Kasım 2004, İstanbul, ISBN: 975-409-319-9.


Diğer yayınlar

Benli, G., Kan, T., (2015). “Lazer Tarama Teknolojilerinin Mimari Belgelemede Kullanımı”, Mimarlık ve Dekorasyon Dergisi sayı 2015/250, Istanbul, ISSN 1301-6741.

Benli, G., (2014). Özel Ek: “Tarihi Haritalar Üzerinde Fatih Draman’daki Darüşşafaka Okul Binaları”, Darüşşafaka Cemiyeti Dergisi sayı 2014/10, s.01-16, Istanbul, ISSN 2147-1843

Benli, G., (2012). “Eski Eserde Restorasyon Yapmak”, Proje'm Mimari Dekorasyon Dergisi 56. sayı, s. 86, Antalya.

Benli, G., (2009). “Han Restorasyonlarında Yöntem Arayışı”, Medeniyet Geçitleri Gazetesi, 1. Fasikül, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yayını, İstanbul.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Şehnaz CENANİ DURMAZOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 2004 Eindhoven Teknik Üniversitesi 2013

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Karar Destek Sistemleri; Akıllı ve Sürdürülebilir Kentler; Akıllı Ulaşım/Mobilite; Aktivite-Seyahat Davranışı Modellemesi; Etmen-tabanlı Sistemler; Kentsel Büyük Veri Analitiği; Üretken Sistem Tasarımı; Mekansal Biliş;

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Journal Publications:

Alkılınç, E., Cenani,S., & Çağdaş, G. (2021). Bisiklet paylaşım istasyonlarının belirlenmesi: CBS tabanlı çok kriterli karar verme yaklaşımı, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(2), 471-489.

Cenani, S., & Aksoy, Y. (2020). An Introduction to Design Studio Experience: The process, challenges and opportunities, Journal of Design Studio, V.2, N.2, 57-69. DOI: 10.46474/jds.813689

Demirtaş, E., & Cenani, S. (2020). Boğaz Hattındaki Trafiğin Optimizasyonuna Yönelik Bir Karar Destek Sistemi Önerisi: E-Bosphorus (A Decision Support System Proposal for the Optimization of Traffic on the Bosphorus Line: E-Bosphorus), JCoDe, 1(3), 49-70.

Kırdar, G., Cenani, S., & Çağdaş, G. (2019). Smart Bicycle-sharing System Design for the Historical Peninsula of Istanbul, İdealkent, 27(10), 630-652.

Cenani, S., Arentze, T.A., & Timmermans, H.J.P. (2017). Cognitive learning approach for travel demand modeling: estimation results. Transportation Research Procedia, Elsevier, 22, 55-64.

Cenani, S., Arentze, T.A., & Timmermans, H.J.P. (2013). Agent-based Modeling of Cognitive Learning of Dynamic Activity-Travel Patterns. Transportation Letters: the International Journal of Transportation Research, 5(4), 184-200.

Cenani, S., Arentze, T.A., & Timmermans, H.J.P. (2012). A cognitive learning model for dynamic activity-travel patterns. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 54, 580-588.

Müzik Bölümü

Türk Müziği Anasanat Dalı

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Volkan GİDİŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 2010 Haliç Üniversitesi 2015

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Teknik Üniversitesi / Haliç Üniversitesi / Düzce Üniversitesi

Araştırma Alanları

Bestecilik, Türk Müziği, Kanun (çalgı), Hâfız Sadeddin Kaynak, Müzik Terapi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

V. GİDİŞ, A. B. İLHAN HARMANCI, and H. ÖZBEK, “Hâfız Sadeddin Kaynak ın Hüseynî şarkısının usûl yönünden analizi,” presented at the 5. Uluslararası Müzik ve Dans Sempozyumu, Nevşehir, 2019.

V. GİDİŞ, H. ÖZBEK, and A. B. İLHAN HARMANCI, “NÎM SOFYÂN VE SEMÂÎ DÜZÜM MÜ USÛL MÜ ,” JIA JOURNAL, no. 2, pp. 87–118, Jun. 2019.

A. B. İLHAN HARMANCI, V. GİDİŞ, and H. ÖZBEK, “ Yürüksemai Usûlü ile Curcuna usûlü arasındaki ilişkinin bir eser üzerinden incelenmesi,” presented at the 5. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Nevşehir, 2019.

V. GİDİŞ, “AN ANALYSIS ON MODES USED IN TURKISH CLASSICAL MUSIC INRELATION WITH POPULAR CULTURE AND MUSIC,” Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Jorunal of Turk Islam World Social Studies, vol. 2018, no. 18, pp. 331–350, Sep. 2018.

V. GİDİŞ, “A RESEARCH ON ZEİBEK ,” Sobider Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, vol. 2018, no. 27, pp. 291–297, Sep. 2018.

V. GİDİŞ, “INTERACTION BETWEEN SCIENCE AND KANUN EDUCATION IN VOCATIONAL MUSIC SCHOOLS,” The Journal of Academic Social Seince / Uluslararası sosyal bilimler dergisi, vol. 2018, no. 79, pp. 184–187, Oct. 2018.

V. GİDİŞ and H. ÖZBEK, “KANUN VE BAZI SAZLARA AIT METOTLARIN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ,” the Journal of Academic Social Sciences, vol. 83, no. 83, pp. 216–226, Jan. 2018.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “Composition Education In Turkish Maqam Music,” presented at the ISME 2018, 33rd World Conference Of International Society For Music Education, BAKÜ, 2018.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “UTILIZATION OF TRADITIONAL TURKISH MUSIC IN MUSIC THERAPHY ,” presented at the 1st International Researches of Turkish Culture Arts Language and Literature Conference, NEW YORK, 2017.

V. GİDİŞ, “EFFECTS OF USING MULTI LEARNING ENVIRONMENT IN QANUN EDUCATION ON QANUN PERFORMANCE ,” presented at the 1st International Researches of Turkish Culture Arts Language and Literature Conference., NEW YORK, 2017.

V. GİDİŞ, “Konservatuvarda Kanun Eğitiminde Çoklu Öğrenme Ortamlarının Kullanımının Kanun İcrasına Etkileri,” presented at the II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, 2017.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “Geleneksel Tük Müziği xxnin Müzik Terapide Kullanımı ,” presented at the BİLKA ( Bilge Kadın Araştırma Merkezi) 10.yıl Etkinliği., İSTANBUL, 2017.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “Müzikterapi,” presented at the Hemşireliğin Değişen Vizyonu Sempozyumu, İSTANBUL, 2017.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “Geleneksel Türk Müziğinin Müzik Terapide Kullanımı,” presented at the 1st International Researches of Turkish Culture-Arts-Language and Literature Conference , 2017.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “Geleneksel Türk Müziği xxnin Müzikterapide Kullanımı ,” presented at the Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, VAN, 2017.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “Palyatif Bakımda da Kullanılan Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Örnekler Müzik Terapi,” presented at the Medipol Üniversitesi 1. Palyatif Bakım Günleri , 2017.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “Hemşireliğin Değişen Vizyonu Sempozyumu Müzikterapi sunusu,” presented at the Hemşireliğin Değişen Vizyonu Sempozyumu , 2017.

H. ÖZBEK and V. GİDİŞ, “Kültürümüzde Müziko Terapi,” presented at the Sağlık-Der Konya Şubesi, “Kültürümüzde Müziko Terapi” konferans ve dinletisi , 2017.

H. ÖZBEK, V. GİDİŞ, Kültür-Sanat-Edebiyat-Eğitim ve Mimarlık Üzerine Akademik Araştırmalar, Bölüm Adı:Main sequences propounded for Turkish Music, ÖZBEK HANEFİ,GİDİŞ VOLKAN, Yayın Yeri:Eğitim Yayınevi, Editör:Zafer Kurtaslan, Basım sayısı:1, ISBN:978-975-2475-16-8, NEWYORK, 2017.

V. GİDİŞ, İSLAMOFOBİ İLE MÜCADELE STRATEJİLERİ, GİDİŞ VOLKAN, Yayın Yeri:BEYKOZ BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI TÜRKÇE, Editör:DOÇ.DR.SERHAT ULAĞLI, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:250, ISBN:978-975-98076-9-6, BEYKOZ-İSTANBUL, 2016.

V. GİDİŞ, “POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZİK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA POPÜLER TÜRK SANAT MÜZİĞİ ŞARKILARINDA KULLANILAN MAKAMLARA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME,” MUSİKİ VE EDEBİYAT DERGİSİ KADEM, vol. 2015, no. 20, pp. 64–71, Jul. 2016.

V. GİDİŞ, “ZEYBEK ÜZERİNE BİR İNCELEME,” MUSİKİ VE EDEBİYAT DERGİSİ KADEM, vol. 2015, no. 19, pp. 54–57, May 2015.

V. GİDİŞ, “MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA KANUN ÖĞRETİMİNİN BİLİMLE ETKİLEŞİMİ,” MUSİKİ VE EDEBİYAT DERGİSİ KADEM, vol. 2015, no. 19, pp. 52–53, May 2015.


V. GİDİŞ, MÜZİĞİN RENKLERİ GÖKKUŞAĞI, GİDİŞ VOLKAN, Yayın Yeri:KOYU KİTAP, Editör:VOLKAN GİDİŞ, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:116, ISBN:978-605-4804-43-6, İSTANBUL, 2015.

V. GİDİŞ, KANUN METODU, GİDİŞ VOLKAN, Yayın Yeri:KOYU KİTAP, Editör:VOLKAN GİDİŞ, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:106, ISBN:978-605-4804-42-9, İSTANBUL, 2015.

SANATSAL FALİYETLER

V. GİDİŞ, AİBÜ YAYLI QUARTET EŞLİĞİNDE KANUN DİNLETİSİ, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMHURTİYET SALONU Düzenleyen(ler):Yrd.Doc.Dr.Volkan GİDİŞ Savaş İnciroğlu, DÜZCE, 2016.

V. GİDİŞ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENFONİ ORKESTRASI İLE ÇANAKKALE ZAFERİNİN 100. YIL KONSER ETKİNLİĞİ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ- ESKİŞEHİR, 2015.

V. GİDİŞ, ARINMA - KATHATSİS Konser, Rıfat ILGAZ Kültür ve Sanat Merkezi, KASTAMONU, 2017.

V. GİDİŞ, AŞK-I KANUN CD ÇALIŞMASI, İSTANBUL, 2014.

V. GİDİŞ, AŞK-I MEVLA, Düzce Üniversitesi İstiklal Konferans Salonu, Düzenleyen ve Yöneten: Volkan GİDİŞ, DÜZCE, 2017.

V. GİDİŞ, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı, Düzce Üniversitesi Düzenleyen(ler):Yrd.Doç.Dr.Volkan GİDİŞ, Öğr.Gör.Savaş İNCİROĞLU, DÜZCE, 2017.

V. GİDİŞ, Bertan ÜSKÜDARLI Mecidiyeköy Musiki Derneği 2018 Kış Konseri, Cemil CANDAŞ Kent Kültür Merkezi / ŞİŞLİ, 2018.

V. GİDİŞ, Bilişsel Rehabilitasyonda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, Medipol Üniversitesi konferans salonu, Beykoz-İSTANBUL, 2017.

V. GİDİŞ, Dr. Volkan GİDİŞ Besteleri Konser Etkinliği, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAÇKA KAMPÜSÜ BİSED KONSER SALONU Düzenleyen(ler):Volkan GİDİŞ, Adnan GÜNAYDIN, MAÇKA-İSTANBUL, 2016.

V. GİDİŞ, Dr. Volkan GİDİŞ Besteleri Konser Etkinliği, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ FARABİ KONSER SALONU. Düzenleyen(ler):Volkan GİDİŞ, DAVUTPAŞA-İSTANBUL, 2016.

V. GİDİŞ, Duo eşliğinde “Kanun Dinletisi” konseri, Medipol Üniversitesi Beykoz / İstanbul, 2016.

V. GİDİŞ, DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ÖZEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ, BEYOĞLU- İSTANBUL, 2011.

V. GİDİŞ, Eczacılık Bayramı, Medipol Üniversitesi KONFERANS SALONU, BEYKOZ- İSTANBUL, 2017.

V, GİDİŞ, HÜZZAM FASLI (ENSTRÜMANTAL) KONSER, MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU Düzenleyen(ler):Doç.Dr.Volkan GİDİŞ, BEYKOZ-İSTANBUL, 2018.

V. GİDİŞ, I.Palyatif Bakım Günleri Dinleti, Medipol Üniversitesi konferans salonu, BEYKOZ-İSTANBUL, 2017.

V, GİDİŞ. İSTANBUL FETİHİNİN 526. YIL KUTLAMALARI KONSER ETKİNLİĞİ. Avcılar Belediyesi Kültür Merkezi. AVCILAR-İSTANBUL, 2015.

V, GİDİŞ. İSTANBUL FOREVER B& SONSUZA KADAR İSTANBUL CD ÇALIŞMASI, KADIKÖY-İSTANBUL, 2010.

V, GİDİŞ. İYİ Kİ DOĞDUN SİNEMA ETKİNLİĞİ Kanun-Tanbur Yeşilçam Şarkıları Konseri, MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU, BEYKOZ-İSTANBUL, 2017.

V, GİDİŞ. Kanser hastası çocuklar için el ele, Beykoz Belediyesi Konser, BEYKOZ- İSTANBUL, 2017.

V, GİDİŞ. KANUN KEMAN DİNLETİ, MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU, Düzenleyen: Volkan Gİdiş, BEYKOZ-İSTANBUL, 2018.

V, GİDİŞ. Kanun Piyano Konser, ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ. Düzenleyen: Volkan Gİdiş, BOLU, 2016.

V, GİDİŞ. KANUN RESİTALİ, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İSTİKLAL KONFERANS SALONU, Düzenleyen: Volkan Gİdiş, DÜZCE, 2016.

V, GİDİŞ. KANUN RESİTALİ, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İSTİKLAL KONFERANS SALONU, Düzenleyen: Volkan Gİdiş, DÜZCE, 2017.

V, GİDİŞ. “KANUN RESİTALİ” konseri.“Hicran ve Vuslat Âresinde Mevlana” Düzce Üniversitesi İstiklal Konferans, DÜZCE, 2016.

V, GİDİŞ. Kanun ve Tanbur Konseri. Tanburi Cemil Beyi Ölümünün 100. yılında Anma Etkinliği ve Konseri, Medipol Üniversitesi BEYKOZ / İSTANBUL Düzenleyen(ler):Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK. Yrd.Doç.Dr.Volkan GİDİŞ, BEYKOZ-İSTANBUL, 2016.

V, GİDİŞ. Kanun-Tanbur Çalıştayı, 33rd World Conference on International Society for Music Education, Turkic Session Düzenleyen(ler):Prof.Dr. Hanefi Özbek Dr. Öğr. Üyesi Volkan Gidiş, 2018.

V, GİDİŞ. Kültürümüzde Müziko Terapi, Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesisleri Düzenleyen(ler):Sağlık-Der Konya Şubesi Prof.Dr. Hanefi Özbek Yrd.Doç.Dr. Volkan Gidiş, KONYA, 2017.

V, GİDİŞ. MEŞK-İ ŞİFA KONSERİ, MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU Düzenleyen:Doç.Dr.Volkan GİDİŞ, BEYKOZ-İSTANBUL, 2018.

V, GİDİŞ. OZAN KAYA ÖZBEK GÜFTELERİNDEN BİR DEMET BESTE, İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KUZEY KAMPÜS G-Z05 AMFİ Düzenleyen(ler):Prof.Dr.Hanefi ÖZBEK Doç.Dr.Volkan GİDİŞ, BEYKOZ-İSTANBUL, 2019.

V, GİDİŞ. Ozan Kaya Özbek Şiirlerinden Bir Demet Beste ile Müziğimin Mavisini Farket, Ahmet Mithat Kültür Sarayı, Kavacık, Beykoz, BEYKOZ-İSTANBUL, 2019.

V, GİDİŞ. Qanun-Tanbur Concert, ISME 2018, 33rd World Conference on International Society for Music Education Baku Music Academy Opera Saloon Düzenleyen(ler):Prof.Dr. Hanefi Özbek Dr. Öğr. Üyesi Volkan Gidiş. Bakü- Azerbaycan, 2019.

V, GİDİŞ. ULUSLARARASI KANUN SEMPOZYUMU VE FESTİVALİ, İ.T.Ü TMDK MAÇKA, 2012.

V, GİDİŞ. ULUSLARARASI KANUN SEMPOZYUMU VE FESTİVALİ, GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ KONSER SALONU, ANKARA, 2015.

V, GİDİŞ. 15.17. YÜZYILLARDA TÜRK MUSİKİSİ, İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KAVACIK Düzenleyen(ler):Volkan Gidiş, Hanefi Özbek, Nuri Özcan, BEYKOZ- İSTANBUL, 2019.

V, GİDİŞ. 18.20. YÜZYILLARDA TÜRK MUSİKİSİ, İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KAVACIK Düzenleyen(ler):Volkan Gidiş, Hanefi Özbek, Nuri Özcan, BEYKOZ- İSTANBUL, 2019.

V, GİDİŞ. ACEMAŞİRAN MEVLEVİ AYİNİ ETKİNLİĞİ, İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KAVACIK Düzenleyen(ler):Volkan Gidiş, Hanefi Özbek, Nuri Özcan, BEYKOZ- İSTANBUL, 2019.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Nuri ÖZCAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (Günümüzde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) İstanbul Belediye Konservatuarı (Günümüzde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı) 1976 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1983

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Araştırma Alanları

Türk Müziği Tarihi Türk Müziği Formları Dini Türk Müziği Formları Türk Müziği Nazariyatı Türk Müziği Repertuvarı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Yüksek Lisans Tezleri

1 - Mithat Arısoy, “ Seydî’nin el-Matla’ Adlı Eseri Üzerine Bir Çalışma ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1988.
2 - Fatma Âdile Aksu, “ Abdülbâki Nâsır Dede ve Tedkîk ü Tahkîk ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1988.
3 - M. SadrettinÖzçimi, “ Hızır bin Abdullah ve Kitâbü’lEdvâr, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1989.
4 - M. Nuri Uygun, “ Kadızâde Tirevî ve Mûsikî Risâlesi ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1990.
5 - Süleyman Erguner, “ Kutb-i Nâyî Osman Dede ve Rabt-ı Ta’birât-ı Mûsikî ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1991.
6 - Şerâfettin Ural, “ XIX. Yüzyıla Âit Bir Yazmada Dinî Mûsikî Güfteleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1993.
7 - Hakkı Tekin, “ Şeyhülislam Esad Efendi ve Atrabü’l-âsârFîtezkiret-i Urefâi’lEdvâr ”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1993.
8- Recep Tutal, “ Türk Din Mûsikîsi’ndeNa’t, Tesbih ve Temcîdler ” M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1994.
9 - Mehmet Emin Altıntop, “ Türk Din Mûsikîsi’nde Arapça Güfteli İlâhiler (Şuğuller) ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1994.
10 - Erdoğan Karataş, “ XVIII. Yüzyıla Âit Bir Elyazması Mecmuada Dinî Mûsikî Güfteleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1995.
11- Ahmet Hakkı Turabi, “ el-Kindî’nin Mûsikî Risâleleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1996.
12- Mustafa İsmail Rızvanoğlu, “ Eyyubî Mehmet Zekâî Dede (1824-1897) Hayatı ve Dinî Eserleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1997.
13 - Fatih Öznur, “ XIX. Yüzyılda Yazıldığı Tahmin Edilen Bir Yazmadaki Dinî Mûsikî Güfteleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1998.
14 - Ahmet Gül, “ Hüseyin Sebilci’nin Hayatı ve Dinî Eserleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1999.
15 - İbrahim Benlioğlu, “ XVII. ve XVIII. Yüzyılda Bursa’da Yetişen Mûsikîşinaslar ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1998.
16 - Ünzile Çuhadar, “ İstanbul MevlevîhânelerindekiMûsikîşinasŞeyhler , M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1999.
17- Didem Başar, “ XIX. Yüzyıla Kadar Bestelenmiş Mevlevî Âyinlerinin Müzikal Analizi ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1999.
18 - Ubeydullah Sezikli, “ Kırşehirli Nizâmeddinİbn Yusuf’un Risâle-i Mûsikî Adlı Eseri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2000.
19 - Cem Murat Derya Dişçi, “ XIX. Yüzyılda Yazıldığı Tahmin Edilen Bir Yazmadaki Dinî Mûsikî Güfteleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.
20 - AbasJahjai, “ Makedonya’da Tekkeler ve Tekke Mûsikîsi , M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.
21 - M. Emin Soydaş, “ XVIII. Yüzyıla Âit Bir Elyazması Mecmuada Dinî Mûsikî Güfteleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.
22 - M. Hadi Duran, “ ‘Millî Mecmua’ ve ‘Tiyatro ve Mûsikî’ Adlı Dergilerdeki Türk Mûsikîsi ile İlgili Makaleler ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.
23 - Cemal Karabaşoğlu, “ Sâlim ve SafâyîTezkîreleriyleVakâyiü’l-Fuzalâ’dakiMûsikîşinaslara Dair Bilgiler ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2003.
24 - Faysal Arpaguş, “Ma’lumatMecmuası’nın 1-500 Sayılarında Yer Alan Türk Mûsikîsi ile İlgili Makaleler ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2004.
25 - Ayşe Altundağ, “Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde Türk Mûsikîsi ile Alakalı Bilgiler ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2005.
26 - Mehmet Yalçın Yılmaz, “Türk Din Mûsikîsi’nde Mersiyeler ve Mersiyehanlar ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2006.
27- Ayşe Başak İlhan, “ XIX. Yüzyıla Kadar Olan Mevlevî ÂyinlerindeUsûl-Vezin İlişkisi ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2006.
28 - Muhammed Ali Çergel, “ Rauf Yektâ Bey’in İkdam Gazetesi’nde Neşredilen Türk Mûsikîsi Konulu Makaleleri ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2007.
29 - Hüseyin Özdemir, “Rauf Yektâ Bey'in Resimli Gazete, Yeni Ses ve Vakit Gazetelerinde Mûsikî İle İlgili Makalelerinin İncelenmesi”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul 2010.
30 - Mehmet Öncel, “Rauf Yektâ Bey'in Ati, Yeni Mecmûa, Resimli Kitap ve Şehbâl Adlı Mecmûalarda Mûsikî İle İlgili Makalelerinin İncelenmesi”, M.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul 2010.
31 - Ali Hasözdemir, “XIX. Yüzyılda Yazıldığı Tahmin Edilen Bir El Yazması Mecmûada Mûsikî Güfteleri”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2011.
32 - Yavuz Yedek, “Türk Mûsikîsinde Sâkînâmeler”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2011.
33- Ömer Akyol, “Aslan Hepgür Hayatı ve Mûsikı Çalışmaları”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2011.
34 - Muhammet Sevinç, "Tevfik Rıza'nın 'Söz ve Saz' Adlı Yazma Eserinin 1. Kitabı Olan 'Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri' Bölümünün Günümüz Türkçesine
Çevirimi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013.
35 - Mustafa Demirci, "Bestekâr Râkım Elkutlu'nun Günümüze Ulaşan Eserlerinin Analizi", M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
36 - İsmail İlker Cansevdi, "Bestekâr Zeki Ârif Ataergin Hayatı ve Eserleri", M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
37 - Nuran Çetinkaya, "Tarihî Süreçte Mevlid", M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
38 - Merve Güngör, "XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Yazıldığı Tahmin Edilen Bir Güfte Mecmuâsının (120b-240a) Mûsikî Yönünden İncelenmesi", M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2019.
39 - Mehmet Fazıl Serim,6.2. Doktora Tezleri

1 - Mehmed Nuri Uygun, “ SafiyüddinAbdülmü’minUrmevî ve Kitâbü’l-Edvâr ”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1996.
2 - Süleyman Erguner, “ Rauf Yekta Bey ve Türk Mûsikîsi Üzerindeki Çalışmaları”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1997.
3 - Mustafa Aydın Öksüz, “ Türk Mûsikîsi7nde Tanbur Sazının Gelişimi”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1998.
4 - Hakkı Tekin, “ Ladikli Mehmet Çelebi ve er-Risâletü’l-Fethiyye’si”, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde 1999.
5 - Ahmet Çakır, “ Aliyah b. Hacı Büke (?-1500)’ninMukaddimetü’l-Usûl Adlı Eseri”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1999.
6 - Binnaz Başar Çelik, “ Hızır b. Abdullah’ın Kitâbü’l-Edvâr’ı ve Makamların İncelenmesi”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.
7 - M. Cihat Can, “ XV. Yüzyıl Türk Mûsikîsi Nazariyatı (Ses Sistemi), M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001.
8 - Neşe Can, “ Türk Mûsikîsi’ndeÇeng”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2002.
9 - Ahmet Hakkı Turabi, “ İbnSînâ’nınKitâbü’ş-Şifâ’sında Mûsikî”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2002.
10 - M. Safa Yeprem, “ Türk Cami Mûsikîsi ile Mukayeseli Olarak İstanbul Gayr-ı Müslimlerinde Mâbed Mûsikîsi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2004.
11 - Özgür Sadık Karataş, “ XIX. Yüzyılda Bestelenmiş Mevlevî ÂyinlerininMüzekal Analizi”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2007.
12 - Ubeydullah Sezikli, “ Abdülkâdir-i Merâgî ve Câmiü’l-Elhân’ı”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,İstanbul 2007.
13 - Cemal Karabaşoğlu, “ Abdülkâdir-i Merâgî’ninMakâsıdü’l-Elhan Adlı Eseri, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2010.
14 - Muhammed Zinnur Kanık, “Mahmud Çelebi’nin Makâsıdü’l-Edvâr Adlı Eseri, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü., İstanbul 2011.
15 - AbasJahjai, “Türk Din Mûsikîsinin Makedonya'daki Dinî Mûsikîye Etkisi”, M.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü., İstanbul 2011.
16 - Mithat Arısoy, “Abdülkadir Töre'nin Elyazması Mevlevî Ayinleri Defterleriyle, Suphi Ezgi ve Saadettin Heper'in Nota Neşriyatındaki Âyinlerin İnceleme ve
Karşılaştırması”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2012.
17 - Hikmet Toker, “Sultan Abdülaziz Dönemi'nde Osmanlı Sarayı'nda Mûsikî”, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2012.
18 - Mehmet Öncel, "Hasan b. Ahmed b. Ali el-Kâtib'in Kemâlü Edebi'l-gınâ Adlı Eseri", M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
19 - Selman Benlioğlu, "Osmanlı Sarayı'nda Mûsikînin Himâyesi (III. Selim ve II. Mahmud Dönemi)", M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.

Kitap ve Dergi/Mecmua Makaleleri

1. “Ramazan’da Mûsıkî”, Nesil Dergisi, sy.35, İstanbul 1979, s.50-54.
2. “Ramazanda Dinî Mûsıki”, Sanat ve Kültürde Kök, sy.6, İstanbul 1981, s.24-26.
3. “Osmanlı Döneminde Yazılmış Yegâne Mûsikîşinaslar Tezkiresi: Atrabülâsâr”, İlim ve Sanat, sy.31, İstanbul 1992, s.49-52.
4. “Osmanlı Musikisinde Formlar”, Osmanlı Ansiklopedisi (Yay. Koor.: Mustafa Armağan), c.3, İstanbul 1993, s.28-30.
5. “Osmanlılar’da Musikî”, Osmanlı Ansiklopedisi(Yay. Koor.: Mustafa Armağan), c.3, İstanbul 1993, s.aralıklarla:207-278.
6. “XV ve XVI. Asırlarda Türk Dünyasında Musiki”, XV ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler(Haz. Mahir Aydın), İstanbul 1999, s.235-251.
7. “XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Dînî Mûsikî”, Osmanlı(ed.Güler Eren), c.10, Ankara l999, s.722-734
8. “Cemil Bey(Tamburî)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, c.1, İstanbul 1999, YKY Yayınları. s. 348-349.
9. “Itrî”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, c.1, İstanbul l999, YKY Yayınları, s.602-603
10. “İsmail Dede Efendi”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, c.1, İstanbul 1999, YKY Yayınları, s.663-665
11. “İsmail Efendi(Dellalzade)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, c.1, İstanbul 1999, s.665-666.
12. “Türk Mûsikîsinin Âbide Şahsiyetlerinden Abdülkâdir-i Merâgî”, Türkler(Ed.H.C.Güzel-M.Çiçek- S.Koca), c.8, Ankara 2002, s.900-904.
13. “Türk Mûsikîsinin Âbide Şahsiyetlerinden Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi”, Türkler(Ed.H.C.Güzel- M.Çiçek- S.Koca), c.12, Ankara 2002, s.449-453.
14. XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Dînî Mûsikî”, Yeni Yürkiye Dergisi. Osmanlı Özel Sayısı-IV-, sy.34, Ankara 2000, s.564-574.
15. “Türk Mûsikisinde ‘Şarkı’ Formunun Büyük Bestekârı Hacı Ârif Bey”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VI. Eyüpsultan Sempozyumu. Tebliğler 10-12 Mayıs 2002,s.270-277.
16. “Son Devrin Ünlü Musikişinaslarından Eyüplü Hâfız Ahmed Irsoy ve Talabesi Sadettin Heper”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VII. Eyüpsultan Sempozyumu. Tebliğler 9-11 Mayıs
2003, s.120-127
17. “İstanbul Tekkelerinde Musiki”, İstanbul Dergisi, sy.45, İstanbul 2003, s.75-77.
18. “Mehmed Celâleddin Dede Efendi”, Keşkül. Sûfî Gelenek ve Hayat, sy.1, İstanbul 2004, s.100-103.
19. “Hüseyin Fahreddin Dede”, Keşkül. Sûfî Gelenek ve Hayat, sy.2, İstanbul 2004, s.112-117.
20. “Sadettin Heper”, Keşkül. Sûfî Gelenek ve Hayat, sy.3, İstanbul 2005, s.112-115
21. “Zeki Ârif Ataergin”, Keşkül. Sûfî Gelenek ve Hayat, sy.4, İstanbul 2005, s. 112-115.
22. “Türk Dînî Mûsikîsi Şâheserleri Mevlevî Âyinleri”, Keşkül. Sûfî Gelenek ve Hayat, sy.7, İstanbul 2006, s.96-98.
23. “Türk Dînî Musikîsinde Mevlid Geleneği”, Keşkül. Sûfî Gelenek ve Hayat, sy.8, İstanbul 2006, s.106-109.
24. “Mehmet Âkif Ersoy’un Bestelenmiş Eserleri”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim. Mehmet Âkif Ersoy Özel Sayı, M.E.B., sy.73, Ankara 2006, s.154-16
25. “ Hazreti Muhammed Sevgisinin Türk Mûsikîsindeki Yankıları”, Kültür Dergisi, sy.3, İstanbul 2006, s.115-118.
26. “Türk Mûsıkisi Nota Yayımcılığında Yûnus Güfteleri”, Kültür Dergisi, sy.4, İstanbul 2006, s.104-112.
27. “Osmanlı’nın Son Döneminde Tasavvuf Müziği ve Repertuvarı”, Türkiye’de Müzik Kültürü, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2006, s.339-342.
28. “ Cami Mûsikîmizde Ezanlar”, Keşkül. Sûfî Gelenek ve Hayat, sy.12, İstanbul 2007, s.112-115
29. “Azîz Mahmud Hüdâyî Âsitânesinde Hizmet Etmiş Mûsikîşinas Şeyhler”. Uluslararası Aziz Mahmud Hüdâyî Sempozyumu. Bildiriler. c.2, İstanbul 2006, s.267-278.
30. “ Yüzyıllar Boyu Devam Eden Bir Dinî Mûsikî Geleneğimiz: Mevlid”, İnsanlığın Tükenmeyen Ümidi Peygamberimiz’e, İstanbul Müftülüğü Yayınları, Ankara 2007, s.28-33.
31. “Kültür ve Geleneğimizde Teravih Namazı-Mûsiki İlişkisi”, Ramazan Kötülüklere Kalkan İyiliklere Kapı, Ramazan Özel, İstanbul Müftülüğü Yayınları, sy.5. Ankara 2008, s.60-63.
32. “Türk Dînî Mûsikisinde Hazreti Muhammed’i Konu Alan Eserler”, Meridyen Destek Derneği. Hazreti Muhammed Web Portalı Projesi, İstanbul 2007.
33. “Dînî Musiki Geleneği ve Büyük Ustaları”, Diyanet Avrupa Aylık Dergisi,Nağmeden Gönül’e Musiki Eki, sy.121, Ankara 2009. s.14-17.
34. “Üsküdar’ın Romantik Bir Sanatkârı: Tanbûrî Bestekâr Selâhattin Pınar”, Uluslar arası Üsküdar Sempozyumu –VI-, Bildiriler, c.2, İstanbul 2009, s.157-166.
35. “Cumhur Müezzinliği”, İstanbul 2010 Ramazan. Enderun Terâvihi ve Cumhur Müezzinliği, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yayınları, İstanbul 2010, s.15-16.
36. “Ezan’ın İstanbul’da Okunuşu”, İstanbul Ezanları, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yayınları, İstanbul 2010, s.99-109.
37. “Mevlevî Âyinlerinde Beste ve Güfte Özellikleri”, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu Bildirileri, c.2, İstanbul 2010, s. 777-790.
38. “İstanbul Mevlevîhânelernde Yetişen Mûsikişinaslar”, Aşkın Sultanları Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı, İBB Yayınları, İstanbul 2010, s.36-49.
39. “Türk Din Mûsikisi-Ünite 10-“, İslâm Sanatları Tarihi. Anadolu Üniversitesi İlâhiyat Önlisans Programı, Eskişehir 2010, s.214-240.
40. “Klasik Mevlid Okuyuşları ve Tevşih İlâhileri”, Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri. Ulyslararası Mevlid Sempozyumu, TDV Yayınları, Ankara 2010, s.487-498.
41. “Sultan II. Abdülhamid ve Hamidiye Marşı”, Devr-i Hamid. Sultan II. Abdülhamid, Erciyes Üniversitesi Yayınları, c.4, Kayseri 2011, s.220-227.
42. “Mehmed Âkif ve Musiki”, Mehmed Âkif Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2011, s. 465-488.
43. “Buhurizade Mustafa Itri Efendi”, Vefatının 300. Yılında Çağını Aşan Bir Ses Itri, Diyanet Aylık Dergisi Eki, sy.258,Ankara 2012, s.1-5.
44. “Abdurrahman Nesib Dede”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 17.
45. “Abdülaziz Efendi, Hekimbaşı”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 17-18.
46. “Abdürrahim Dede Efendi, Şeyda Hâfız”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 27.
47. “Ahmed Efendi, Mutafzâde”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 35-36.
48. “Ahmet Vefkî Efendi, Drağman Zâkiri”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 41-42.
49. “Arsoy, Yesâri Mustafa Âsım”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 69-71.
50. “Âsım Bey, Giriftzen”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 71-72.
51. “Ataergin, Zeki Ârif”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 76-77.
52. “Atlı, Halit Lemi”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 78-79.
53. “Aziz Dede, Neyzen”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 90-91.
54. “Behlül Efendi”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 98-99.
55. “Can, Halil”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 118-119.
56. “Çağatay, Ali Rifat”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 127-128.
57. “Ezgi, Mehmet Suphi Zühdü”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 164-165.
58. “Hacı Fâik Bey”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s.195-196.
59. “Hâdi Bey, Yeniköylü”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 196.
60. “Hâfız Yusuf Efendi”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 198.
61. “Hasan Rıza Efendi, Said Paşa İmamı”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 205-208.
62. “Hüseyin Hâlid Bey”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 221.
63. “Kam, Ruşen Ferit”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 235-236.
64. “Mehmed Efendi, Hâfız Kumral”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 257-258.
65. “Mûsâ Süreyya Bey”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 275-276.
66. “Nebiloğlu, İsmail Hakkı”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 291.
67. “Pınar, Selahattin”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 316-317.
68. “Rauf Yektâ Bey”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 319-321.
69. “Şevki Bey”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 352-353.
70. “Targan, Şerif Mehmet Muhittin”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 361-364.
71. “Tokay, Mehmet Fehmi”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed.Âlim Kahraman),Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 367-368.
72. “Türkler’de Mûsikî”, Makamlarla Türk Din Mûsikîsi Eğitim Seti (Haz. Ubeydullah Sezikli), İstanbul 2013, s.47-89.
73. “Romantik Çağa Geçişin Öncüsü, Şarkı Formunun Büyük Bestekârı Hacı Ârif Bey”,Yeni Türkiye Dergisi, Türk Mûsıkîsi Özel Sayısı, sy.57, Ankara 2014, s.1260-1263.
74. “Hâfız Sâmi Ünokur”, Türkiye’nin Birikimleri:3 Müzisyenler, İstanbul 2014, s.63-70.
75. “Hüseyin Sâdeddin Arel”, Türkiye’nin Birikimleri:3 Müzisyenler, İstanbul 2014, s.71-80.
76. “Sadeddin Kaynak”, Türkiye’nin Birikimleri:3 Müzisyenler, İstanbul 2014, s.115-125.
77. “Yesârî Mustafa Âsım Arsoy”, Türkiye’nin Birikimleri:3 Müzisyenler, İstanbul 2014, s.133-140.
78. “Münir Nureddin Selçuk”, Türkiye’nin Birikimleri:3 Müzisyenler, İstanbul 2014, s. 167-178.
79. “Selâhaddin Pınar”, Türkiye’nin Birikimleri:3 Müzisyenler, İstanbul 2014, s.195-202.
80. “Bekir Sıdkı Sezgin”, Türkiye’nin Birikimleri:3 Müzisyenler, İstanbul 2014, s. 259-268.
81. “Ehl-i Beyt Sevgisinin Türk Dinî Mûsikisindeki Yankıları: Mersiye Geleneği”, Din ve Hayat, İstanbul Müftülüğü Dergisi, sy.23, İstanbul 2014, s. 80-84.
82. “Ahi Çelebi, Hasanefendizâde”, Ahilik Ansiklopedisi(Ed.Y.Küçükdağ-Y.Erdemir-B.Şahin), c.1, Ankara 2014, s.57-58.
83. “Celâleddin Ergun Çelebi”, Ahilik Ansiklopedisi(Ed.Y.Küçükdağ-Y.Erdemir-B.Şahin), c.1, Ankara 2014, s.325.
84. “Köklü Bir Geleneği Olan Türk Din Musikisinin Günümüze Takdimi Ne Şekilde Olmalıdır?”, Müzikte Gelenek, Modernizm ve Postmodernizm. II. Ulusal Müzik Sempozyumu Bildirileri, İzmir 2015, s.214-218.
85. “Hekimbaşı Abdülaziz Efendi ve Ünlü Güfte Mecmuası Üzerine Bir Çalışma(Mûsiki-Tıp İlişkisi), Uluslararası Sanat ve Sağlık Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul 2015, s. 267-275.
86. “İ.Ü. Omar Yaz Okulu’nda Nuri Özcan Tarafından Yapılan Konuşma: Dinî Mûsikî”, Ustalar Omar’da, 1. Uluslar arası Türk Müziği Yaz Okulu Konuşmaları, İstanbul 2016, s.97-103.
87. “Röportajlar:Nuri Özcan”, Müzik ve Kimlik(Ed.Rıdvan Şentürk), İstanbul 2016, s.216-225.
88. “Türk Kültüründe Hz. Muhammed”, Son Peygamber Hz. Muhammed(Ed.Casim Avcı), Türkiye Diyanet Vakfı İSAM Yayınları, Ankara 2007, s.196-198.
89. “Ahi Çelebi, Hasanefendizâde”, Encyclopedia of Ahilik/Akhilik(Ed.Y.Küçükdağ--Y.Erdemir-B.Şahin), c.1, Ankara 2017, s.65.
90. “Celâleddin Ergun Çelebi”, Encyclopedia of Ahilik/Akhilik(Ed.Y.Küçükdağ-Y.Erdemir-B.Şahin), c.1, Ankara 2017, s.361-362.
91. “Hatib Zâkirî Hasan Efendi”, İslam Düşünce Atlası(Ed.İbrahim Halil Üçer), c.3, İstanbul 2017, s.1154.
92. “Hamâmizâde İsmail", İslam Düşünce Atlası(Ed.İbrahim Halil Üçer), c.3, İstanbul 2017, s.1341.
93. “Hacı Ârif Bey”, İslam Düşünce Atlası(Ed.İbrahim Halil Üçer), c.3, İstanbul 2017,
s. 1345-1346.
94. “Mehmed Zekâî Dede”, İslam Düşünce Atlası(Ed.İbrahim Halil Üçer), c.3, İstanbul 2017, s.1349.
95. “Nuri Özcan:Tasavvuf, Edebiyat ve Musikiyi Meczedemeyen Gerçek Musiki İcra Edemez”(Röportaj: Ömer Çakkal), SD Sağlık Düşünce ve Tıp Kültürü Dergisi, sy.43, İstanbul 2017, s.54-59.
96. “Yrd.Doç.Dr. Nuri Özcan ile Musiki Üzerine”(Söyleşi: Fazıl Acar), Aile. Diyanet Aylık Dergisi’nin Eki. İstanbul Ekim 2017, s.34-37.
97. “Osmanlı Kültür ve Sanatının, İslâm Medeniyetine Armağanı: Dinî Mûsiki”, Yeni Türkiye Dergisi, İslâm Dünyası Özel Sayısı-I-, sy.95, Ankara 2017, s.453-467.
98. “Mûsikî Yönü”, Mehmet Âkif Ersoy. Hayatı, Mûsikî Yönü ve Bestelenmiş Şiirleri(Ed.Ahmet Hakkı Turabi), Kocaeli 2018, s.15-30.
99. “Manisa’da Mânevi Atmosferin Yetiştirdiği Üç Önemli Mûsikişinas: Kenzî Hasan Efendi, Ahmed Âlim Efendi ve Saîd Paşa İmamı Hasan Rıza Efendi”, Geçmişten Günümüze Manisa. Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi-Kültürü-Ekonomisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, c.3, Manisa 2018, s.1941-1946.
100. “Müzik Terapinin Tarihsel Gelişimi ve Uygulandığı Mekânlara Bir Bakış(Şeyma Ersoy Çak ile birlikte)”, Turkish Studies Social Sciences, sy.13/18, Ankara 2018, s. 599-618.
101. “Tekke Mûsikîsi”, Din ve Hayat. İstanbul Müftülüğü Dergisi, sy.37, İstanbul 2019, s.144-148.
102. “Dinî Türk Mûsikîsi”, Türk Mûsikîsi Atlası(Ed.F.G.Vural-T.Vural), c.3, Ankara 2019, s.445-473.
103. “Abdülkâdir- Merâgî”, Türk Mûsikîsi Atlası(Ed.F.G.Vural-T.Vural), c.4, Ankara 2019, s.235-24.
104. “ Hamâmizade İsmail Dede Efendi”, Türk Mûsikîsi Atlası(Ed.F.G.Vural-T.Vural), c.4, Ankara 2019, s.331-337.
105. “Münir Nurettin Selçuk”, Türk Mûsikîsi Atlası(Ed.F.G.Vural-T.Vural), c.4, Ankara 2019, s.417-423.
106. “Zamanını Aşan Çok Yönlü Bestekâr: Itrî”, Uluslararası Itrî Sempozyumu(Bildiriler), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2019, s.227-232.
107. “Müzik Terapinin Tarihsel Gelişimi ve Uygulandığı Mekanlara Bir Bakış(, Şeyma Ersoy Çak ile Birlikte), Şehvar Beşiroğlu’ya Armağan(Ed.N.S.Turan-Ş.E.Çak), İstanbul 2019, s.461-475.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler

1- “XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Türk Dünyasında Mûsikî”, İslâm Araştırmaları Vakfı(İSAV) Uluslar arası Sempozyumu “XV. Ve XVI. Yüzyılları Türk Asrı Yapan Değerler” 11.11,1996.
2- "Aziz Mahmud Hüdâyî Âsithânesinde Görev Yapmış Mûsikişinas Şeyhler"; Üsküdar Belediyesi, Aziz Mahmud Hüdayi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul
3- “Yeni Yüzyılda Dinî Türk Müziğini Nasıl Sunmalıyız?” Selçuk Üniversitesi II. Türk Mûsikîsi Günleri, “21. Yüzyıl Uluslar arası Müzik Kültürü İçerisinde Türk Müziğinin Yeri ve Önemi”, Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi, 10.04.2006.
4- “Osmanlı’da Tasavvuf Mûsikîsi Repertuarı ve Başlıca Türleri”, Bursa Nilüfer Belediyesi Konak Kültür Evi, Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi Uluslar arası Sempozyumu, 06.04.2006.
5- “Osmanlı’nın Son Döneminde Tasavvuf Müziği ve Repertuarı”, Bilkent Üniversitesi-Kültür Bakanlığı, “Tarihsel Süreç İçinde Türkiye’de Müzik Kültürü ve Müzik Müzesi Uluslar arası Kongresi, 31.05.2006, Harbiye- İstanbul
6- ”Üsküdar’ın Romantik Bir Sanatkârı : Tanbûrî Bestekâr Selâhattin Pınar”, Uluslar arası Üsküdar Sempozyumu. VII.Bildiriler, İstanbul 2009
7- "Mevlevî Âyinlerinde Beste ve Güfte Özellikleri”,Uluslar arası Mevlânâ Sempozyumu Bildirileri,İstanbul 2010
8- ”Klasik Mevlid Okuyuşları ve Tevşîh İlâhileri”, Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri,Uluslararası Mevlid Sempozyumu Bildirileri, Ankara 2010
9- ”İstanbul Mevlevihanelerinde Yetişen Mûsikişinaslar”, Aşkın Sultanları Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Sempozyum Kitabı,İstanbul 2010
10- “Zamanını Aşan Çok Yönlü Bestekâr : "Itrî", 24.11.2012, Büyük Bestekâr Itrî Uluslararası Sempozyumu, Fatih Sultan Mehmed Vakfı Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbulUlusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1- Son Devrin Ünlü Mûsikişinaslarından Eyüplü Hâfız Ahmed Irsoy ve Talebesi Sâdettin Heper; Eyüp Belediyesi, Tarihi-Kültürü ve Sanatıyla Eyüp Sultan Ulusal Sempozyumu -VII- İstanbul 2004
2- Türk Mûsikisinde Şarkı Formunun Büyük Bestekârı Hacı Ârif Bey; Eyüp Belediyesi, Tarihi-Kültürü ve Sanatıyla Eyüp Sultan Ulusal Sempozyumu-VI- İstanbul 2003
3- Yeni Yüzyılda Dinî Türk Müziğini Nasıl Sunmalıyız? , Konya Selçuk Üniversitesi Tarafından 9-12 Nisan 2006 Tarihlerinde Düzenlenen Sempozyum
4- "Zekai Dede’nin Türk Mûsikîsindeki Yeri” , 21.11.2011 Eyüp Belediyesi Zekai Dede’yi Anma Sempozyumu
5- “Dua Kavramının İslam Dini’ndeki Anlamı ve Bu Çerçevede Gelişen Dini Mûsikî Formları”,16.05.2012, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Sempozyumu
6- “Aşkın SadâsındaNâbî ve Itrî”, 25.09.2012, Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü
7- “İslâmî Türk Edebiyatı’nda İlâhî Türü ve Tevhîd İlâhîleri”, 06.10.2012, İkinci İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu. Üsküdar, İstanbul
8- “Müziği Yazmak: Makam Müziği”, 25.12.2012, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü EtkinlikleriTürkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Maddeleri

- Abdi Efendi, Basmacı, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 73-74.
- ABDİ, Himmetzâde, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 74.
- ABDULLAH AĞA, Şehlevendim, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 80.
- ABDULLAH EFENDİ, Hastazâde, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 98.
- ABDULLAH EFENDİ, Tosunzâde TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 100.
- ABDURRAHMAN BÂHİR EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 158.
- ABDURRAHMAN NESÎB DEDE, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 168-169.
- ABDÜLALÎ EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 179.
- ABDÜLAZİZ EFENDİ, Hekimbaşı, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 190-191.
- ABDÜLBÂKİ NÂSIR DEDE, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 199.
- ABDÜLHAY CELVETÎ, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 227-228.
- ABDÜLKADİR-i MERÂGI, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 242-244.
- ABDÜLKERİM EFENDİ, Buhûrîzâde, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 251.
- ABDÜLLATİF EFENDİ, Sütçüzâde, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 256.
- ABDÜRRAHİM DEDE, Şeydâ Hâfız, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 288-289.
- ABDÜRRAHİM KÜNHÎ DEDE, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 292.
- ABDÜRRAHİM TİRSÎ, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 293.
- ÂHENÎ MEHMED ÇELEBİ, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 514-515.
- ÂHÎ ÇELEBİ, Hasanefendizâde, TDVİA, İstanbul 1988, c. 1, s. 528.
- AHMED AĞA, Vardakosta, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.41-42.
- AHMED ÇELEBİ, Na‘ne , TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.56.
- AHMED ÇELEBİ, Şîve, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.56.
- AHMED EFENDİ, Çâlâk, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.58-59.
- AHMED EFENDİ, Mutafzâde, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.60-61.
- AHMED EFENDİ, Şikârîzâde, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.61-62.
- AHMED HÜSÂMEDDİN DEDE, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.92.
- AHMED KÂMİL EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.96.
- AHMED MÜNÎR BAHÂEDDİN, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.109.
- AHMED RÂSİM, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.117-119.
- AHMED VEFKİ EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.158.
- AKLÎ ALİ, Tablîzâde, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.280.
- ALİ AŞKÎ BEY, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.381-382.
- ALİ DEDE, Arapzâde, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.385-386.
- ALİ EFENDİ, Kemalzâde, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.389.
- ALİ NUTKÎ DEDE, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.423-424.
- ALİ ŞÎRUGANÎ, TDVİA, İstanbul 1989, c. 2, s.454.
- ARAP SÂLİH EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1991, c. 3, s.327-328.
- ÂSIM BEY, Giriftzen, TDVİA, İstanbul 1991, c. 3, s.476-477.
- ATAERGİN, Zeki Ârif, TDVİA, İstanbul 1991, c. 4, s.40.
- ATLI, Halit Lemi, TDVİA, İstanbul 1991, c. 4, s. 81-82.
- ATRABÜ’l-ÂSÂR, TDVİA, İstanbul 1991, c. 4, s. 85-86.
- AZERBAYCAN / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 1991, c. 4, s. 322-324.
- AZİZ DEDE, TDVİA, İstanbul 1991, c. 4, s. 334-335.
- AZİZ EFENDİ, Medenî, TDVİA, İstanbul 1991, c. 4, s.335-336.
- BAYKARA, Abdülbaki, TDVİA, İstanbul 1992, c. 5, s.246-247.
- BAYRAM SALÂSI, TDVİA, İstanbul 1992, c. 5, s.268-269.
- BEDRÎ MEHMED EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1992, c. 5, s.335.
- BEHLÛL EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1992, c. 5, s.353.
- BEKTAŞÎ MÛSİKİSİ, TDVİA, İstanbul 1992, c. 5, s.371-372.
- CAMİ MÛSİKİSİ, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.102.
- CÂMİU’l-ELHÂN, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.107-108.
- CAN, Halil, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.140.
- CELÂLEDDİN ERGUN, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.247-248.
- CEMAL EFENDİ, Aksaraylı, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.301-302.
- CEMÂLEDDİN EFENDİ, Kasımpaşalı, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.310.
- CEMİL BEY, Tanbûrî, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.326-327.
- CENAZE GÜLBANGİ, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.357-358.
- CENAZE SALÂSI, TDVİA, İstanbul 1993, c. 7, s.358-359.
- CUMHUR İLÂHİSİ, TDVİA, İstanbul 1993, c. 8, s.94.
- CUMHUR MÜEZZİNLİĞİ, TDVİA, İstanbul 1993, c. 8, s.94-95.
- ÇAĞATAY, Ali Rifat, TDVİA, İstanbul 1993, c. 8, s.167-168.
- DAĞSEVEN, Yusuf, TDVİA, İstanbul 1993, c. 8, s.407-408.
- DARB, TDVİA, İstanbul 1993, c. 8, s. 486.
- DÂRÜLELHAN, TDVİA, İstanbul 1993, c. 8, s. 518-520.
- DÂRÜLMÛSİKI-i OSMÂNÎ, TDVİA, İstanbul 1993, c. 8, s. 553.
- DÂRÜTTA‘LÎM-i MÛSİKI, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.9-10.
- DAVUL / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.55-56.
- DEF / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.85.
- DEFTER-i DERVÎŞÂN, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.90-91.
- DEM, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.148.
- DERVİŞ ABDİ, Kefeli, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.190.
- DERVİŞ ALİ, Esved, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.192.
- DERVİŞ ALİ, Kudümzen, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.192.
- DERVİŞ MÛSÂ, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.194-195.
- DERVİŞ ÖMER EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.195.
- DERVİŞ SADÂYÎ, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.197.
- DEVRAN / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.249-250.
- DİNÎ MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.359-360.
- DUHÂNÎ ŞERİF ÇELEBİ, TDVİA, İstanbul 1994, c. 9, s.548-549.
- DURAK, TDVİA, İstanbul 1994, c. 10, s.4.
- EBÛBEKİR AĞA, TDVİA, İstanbul 1994, c. 10, s.275.
- EDHEM EFENDİ, Müştakzâde, TDVİA, İstanbul 1994, c. 10, s.417-418.
- EDHEM EFENDİ, Santûrî, TDVİA, İstanbul 1994, c. 10, s.418.
- ELÇİOĞLU, İzzettin Hümâyi, TDVİA, İstanbul 1995, c. 11, s.18.
- EZAN / 4. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 1995, c. 12, s.43-45.
- FEHMİ EFENDİ, Cerrah, TDVİA, İstanbul 1995, c. 12, s.297.
- FERSAN, Refik, TDVİA, İstanbul 1995, c. 12, s.412-413.
- GOYGOYCULAR, TDVİA, İstanbul 1996, c. 14, s.121-122.
- GULÂM ŞÂDÎ, TDVİA, İstanbul 1996, c. 14, s.186-187.
- HACI ÂRİF BEY, Kanûnî, TDVİA, İstanbul 1996, c. 14, s.442.
- HACI FÂİK BEY, TDVİA, İstanbul 1996, c. 14, s.474.
- HACI KİRÂMÎ EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1996, c. 14, s.489-490,
- HÂDİ BEY, Yeniköylü, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.9-10.
- HÂFIZ BURHAN, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.88-89.
- HÂFIZ HÜSNÜ, Enderunlu, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.90.
- HÂFIZ KEMAL, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.92-93.
- HÂFIZ KÖMÜR EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.93.
- HÂFIZ KUMRAL, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.93-94.
- HÂFIZ POST, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.100-101.
- HÂFIZ SÂMİ, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.102-103.
- HÂFIZ YÛSUF EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1997, c. 15, s.107.
- HÂNENDE, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.27.
- HASAN AĞA, Benli, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.285.
- HASAN AĞA, Enfî, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.285-286.
- HASAN CAN ÇELEBİ, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.312.
- HASAN ÇELEBİ, Kazzâz, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.315.
- HASAN EFENDİ, Zâkirî, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.319.
- HASAN RIZÂ EFENDİ, Said Paşa İmamı, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.346.
- HASAN SIRRI EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.352.
- HÂŞİM BEY, TDVİA, İstanbul 1997, c. 16, s.407-408.
- HEPER, Sadettin, TDVİA, İstanbul 1998, c. 17, s.209-210.
- HIZIR AĞA, TDVİA, İstanbul 1998, c. 17, s.413.
- HOŞSES, Sadi, TDVİA, İstanbul 1998, c. 18, s.250-251.
- HULÛSİ EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1998, c. 18, s.344.
- HÜNKÂR MÜEZZİNİ, TDVİA, İstanbul 1998, c. 18, s.491.
- HÜSEYİN DEDE, TDVİA, İstanbul 1998, c. 18, s.541.
- HÜSEYİN FAHREDDİN DEDE, TDVİA, İstanbul 1998, c. 18, s.546-547.
- HÜSEYİN HÂLİD BEY, TDVİA, İstanbul 1998, c. 18, s.548.
- HÜSEYİN HÂLİS EFENDİ, TDVİA, İstanbul 1998, c. 18, s.548.
- IRSOY, Ahmet, TDVİA, İstanbul 1999, c. 19, s.131-133.
- ITRÎ EFENDİ, Buhûrîzâde, TDVİA, İstanbul 1999, c. 19, s.220-221.
- İBRÂHİM AĞA, TDVİA, İstanbul 2000, c. 21, s.285.
- İBRÂHİM EFENDİ, Edirneli, TDVİA, İstanbul 2000, c. 21, s.296.
- ÎSÂ EFENDİ, Sütçüzâde, TDVİA, İstanbul 2000, c. 22, s.481-482.
- İSMÂİL DEDE EFENDİ, Deli, TDVİA, İstanbul 2001, c. 23, s.92-93.
- İSMÂİL DEDE EFENDİ, Hamâmîzâde, TDVİA, İstanbul 2001, c. 23, s.93-95.
- İSMÂİL EFENDİ, Dellâlzâde, TDVİA, İstanbul 2001, c. 23, s.95-96.
- İSMÂİL HAKKI BEY, TDVİA, İstanbul 2001, c. 23, s.101-102.
- İSTANBUL / 7. Bölüm: Mûsiki, TDVİA, İstanbul 2001, c. 23, s.271-275.
- İSTİKLÂL MARŞI / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2001, c. 23, s.356-358.
- İYİSAN, İhsan, TDVİA, İstanbul 2001, c. 23, s.501.
- İZZEDDİN EFENDİ, Eşrefzâde, TDVİA, İstanbul 2001, c. 23, s.554-555.
- KAM, Ruşen Ferit, TDVİA, İstanbul 2001, c. 24, s.273-274.
- KARADENİZ, M. Ekrem Hulûsi, TDVİA, İstanbul 2001, c. 24, s.390-391.
- KAYNAK, Sadettin, TDVİA, İstanbul 2002, c. 25, s.85-87.
- KÖKTEN, Mehmet Münir, TDVİA, İstanbul 2002, c. 26, s.236-237.
- KUTBÎ DEDE EFENDİ, TDVİA, İstanbul 2002, c. 26, s.482-483.
- LEYLÂ HANIM, TDVİA, İstanbul 2003, c. 27, s.157-158.
- LİMONCİYAN, Hamparsum, TDVİA, İstanbul 2003, c. 27, s.192-193.
- MAHMUD CELÂLEDDİN PAŞA / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2003, c. 27, s.360.
- MAKASIDÜ’l-EDVÂR, TDVİA, İstanbul 2003, c. 27, s.421.
- MAKASIDÜ’l-ELHÂN, TDVİA, İstanbul 2003, c. 27, s.421-422.
- MECMÛA-i SÂZ ü SÖZ, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.272-274.
- MEHMED BEY, Kanûnî, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.444-445.
- MEHMED CELÂLEDDİN DEDE, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.446-447.
- MEHMED EFENDİ, Divitçizâde, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.451-452.
- MEHMED EFENDİ, Eğrikapılı, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.452.
- MEHMED EFENDİ, Kalburîzâde, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.454.
- MEHMED EFENDİ, Koğacızâde, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.454-455.
- MEHMED EFENDİ, Kömürcüzâde, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.455.
- MEHMED EFENDİ, Küçük İmam, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.455.
- MEHMED EFENDİ, Küçük Müezzin, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.456.
- MEHMED EFENDİ, Yâkubzâde, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.460.
- MEHTER, TDVİA, İstanbul 2003, c. 28, s.545-549.
- MERSİYE / 4. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2004, c. 29, s.219-221.
- MEŞK / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2004, c. 29, s.374-375.
- MEVLEVÎ ÂYİNİ, TDVİA, İstanbul 2004, c. 29, s.464-466.
- MEVLİD / 5. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2004, c. 29, s.484-485.
- MUHAMMED / 15. Bölüm: Türk Mûsikisi, TDVİA, İstanbul 2005, c. 30, s.465-466.
- MURAD IV / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.183.
- MURAD AĞA, Şeştârî, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.185.
- MÛSÂ SÜREYYÂ BEY, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.225-226.
- MÛSİKİ / 1. Bölüm, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.257-261.
- MÛSİKİ MECMUASI, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.263-264.
- MUSTAFA ANBER AĞA, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.288.
- MUSTAFA DEDE EFENDİ, Kûçek, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.294.
- MUSTAFA EFENDİ, Çâlâkzâde, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.296-297.
- MUSTAFA İZZET, Kazasker / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.307.
- MUZIKA-yi HÜMÂYUN, TDVİA, İstanbul 2006, c. 31, s.422-423.
- NÂFİZ BEY, Durakçı, TDVİA, İstanbul 2006, c. 32, s.293-294.
- NAKŞÎ MUSTAFA DEDE, TDVİA, İstanbul 2006, c. 32, s.334-335.
- NA‘T / 3. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2006, c. 32, s.437.
- NAZÎM, TDVİA, İstanbul 2006, c. 32, s.452-453.
- NEBİLOĞLU, İsmail Hakkı, TDVİA, İstanbul 2006, c. 32, s.473-474.
- NECİB AHMED PAŞA, Yesârîzâde, TDVİA, İstanbul 2006, c. 32, s.488-489.
- NEVRES BEY, Ûdî, TDVİA, İstanbul 2007, c. 33, s.58-59.
- NEVRES PAŞA, TDVİA, İstanbul 2007, c. 33, s.59-60.
- NİKOGOS AĞA, TDVİA, İstanbul 2007, c. 33, s.117-118.
- OKUR, Yaşar, TDVİA, İstanbul 2007, c. 33, s.340-341.
- OSMANLILAR / 20. Bölüm: Mûsiki, TDVİA, İstanbul 2007, c. 33, s.574-580.
- ÖZBEKKAN, Suphi Ziya, TDVİA, İstanbul 2007, c. 34, s.118-119.
- ÖZCAN, Ruhi, TDVİA, İstanbul 2007, c. 34, s.125.
- ÖZOK, Said, TDVİA, İstanbul 2007, c. 34, s.131-132.
- PINAR, Selahattin, TDVİA, İstanbul 2007, c. 34, s.269-270.
- RAHMİ BEY, TDVİA, İstanbul 2007, c. 34, s.422-423.
- RAUF YEKTÂ BEY, TDVİA, İstanbul 2007, c. 34, s.468-470.
- RİFAT BEY, Sermüezzin, TDVİA, İstanbul 2008, c. 35, s.103-104.
- SABAH SALÂSI, TDVİA, İstanbul 2008, c. 35, s.333-334.
- SAĞMAN, Ali Rıza, TDVİA, İstanbul 2008, c. 35, s.489-490.
- SALÂ, TDVİA, İstanbul 2009, c. 36, s.15-16.
- SALÂT-ı ÜMMİYYE, TDVİA, İstanbul 2009, c. 36, s.20-21.
- SÂLİH EFENDİ, Suyolcuzâde, TDVİA, İstanbul 2009, c. 36, s.38-39.
- SELÇUK, Münir Nurettin, TDVİA, İstanbul 2009, c. 36, s.361-363.
- SELİM III / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2009, c. 36, s.425-426.
- SEYFEDDİN EFENDİ, Şehzade, TDVİA, İstanbul 2009, c. 37, s.30-31.
- SEZGİN, Bekir Sıtkı, TDVİA, İstanbul 2009, c. 37, s.82-83.
- SÜRELSAN, İsmail Baha, TDVİA, İstanbul 2010, c. 38, s.161-162.
- ŞÂKİR AĞA, TDVİA, İstanbul 2010, c. 38, s.307.
- ŞEMSEDDİN ZİYÂ BEY, TDVİA, İstanbul 2010, c. 38, s.527.
- ŞEN, Bimen, TDVİA, İstanbul 2010, c. 38, s.533-534.
- ŞENGEL, Ali Rıza, TDVİA, İstanbul 2010, c. 38, s.537-538.
- ŞEVKİ BEY, TDVİA, İstanbul 2010, c. 39, s.30-31.
- TÂHİR EFENDİ, Halîfezâde, TDVİA, İstanbul 2010, c. 39, s.398.
- TAHRÎRİYYE, TDVİA, İstanbul 2010, c. 39, s.430-431.
- TÂLİB EFENDİ, TDVİA, İstanbul 2010, c. 39, s.506.
- TANRIKORUR, Cinuçen, TDVİA, İstanbul 2010, c. 39, s.572-574.
- TARGAN, Şerif Mehmet Muhittin, TDVİA, İstanbul 2011, c. 40, s.18-19.
- TATYOS EFENDİ, TDVİA, İstanbul 2011, c. 40, s.173-174.
- TEDKÎK u TAHKÎK, TDVİA, İstanbul 2011, c. 40, s.261-262.
- TEKKE MÛSİKİSİ, TDVİA, İstanbul 2011, c. 40, s.384-385.
- TEL, Mesut Cemil, TDVİA, İstanbul 2011, c. 40, s.392-393.
- TEVŞÎH, TDVİA, İstanbul 2012, c. 41, s.48.
- TOKAY, Mehmet Fehmi, TDVİA, İstanbul 2012, c. 41, s.230-231.
- TOLAN, Hüseyin, TDVİA, İstanbul 2012, c. 41, s.232-233.
- TÖRE, Abdülkadir, TDVİA, İstanbul 2012, c. 41, s.278-279.
- TURAN, Dürrü, TDVİA, İstanbul 2012, c. 41, s.410.
- TÜRKİYE / 8. Bölüm: Dinî Mûsiki, TDVİA, İstanbul 2012, c. 41, s.585-586.
- ULUDAĞ, Osman Şevki, TDVİA, İstanbul 2012, c. 42, s.123-124.
- UZ, İsmail Kâzım, TDVİA, İstanbul 2012, c. 42, s.254-255.
- ÜNGÖR, Etem Ruhi, TDVİA, İstanbul 2012, c. 42, s.338.
- VEHBİ OSMAN ÇELEBİ, TDVİA, İstanbul 2012, c. 42, s.610.
- YALIM, Mehmet Hayrullah Tâcettin, TDVİA, İstanbul 2013, c. 43, s.305-306.
- YAZICI, Mehmet Emin / 2. Bölüm: MÛSİKİ, TDVİA, İstanbul 2013, c. 43, s.358-359.
- YÛSUF ÇELEBİ, Niznâm, TDVİA, İstanbul 2013, c. 44, s. 9.
- YÛSUF PAŞA, Neyzen, TDVİA, İstanbul 2013, c. 44, s.25-26.
- ZEKÂİ DEDE, TDVİA, İstanbul 2013, c. 44, s.195-196.
- ZİYÂ PAŞA, TDVİA, İstanbul 2013, c. 44, s.479.
- AHMED ÂLİM EFENDİ, TDVİA, İstanbul 2016, c. EK-1, s.40.
- ALİ BEY, Enderunlu, TDVİA, İstanbul 2016, c. EK-1, s.78-79.
- HALİM EFENDİ, TDVİA, İstanbul 2016, c. EK-1, s.522-523.
- IRMAK, Mustafa Nafiz, TDVİA, İstanbul 2016, c. EK-1, s.575.
- İÇLİ, Şerif, TDVİA, İstanbul 2016, c. EK-1, s.627-628.
- KARAGÖZ, Tahir, TDVİA, İstanbul 2016, c. EK-2, s.20-21.
- SEBİLCİ HÜSEYİN, TDVİA, İstanbul 2016, c. EK-2, s.485-486.

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Atakan ATASEVER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum İçi Görevlendirme

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 1991 University of Nevada, Reno

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Ticaret Üniversitesi Doğuş Üniversitesi McGill Üniversitesi Nevada Üniversitesi İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları

Bilşsel Bilimler, Görme Bilimleri, Algı, Renk Algısı, Adaptasyon, Psikofizik.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Sayraç, N., Arı, E., Malkoç, G. (2016). The mediating role of values on environmentally responsible consumption awareness. IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2 (5),442-449.

Malkoc, G. and Kingdom, F.A.A. (2012). Dichoptic colour difference threshold. Vision Research. 62, 75-83

McDermott,K.C., Malkoc,G., Mulligan,J.B. and Webster, M.A. (2010). Adaptation and visual salience. Journal of Vision, 10(13): 17;1-32.

Kingdom. F. A. A., Bell, J. , Gheorghiu, E. & Malkoc, G. (2010) Chromatic variations suppress suprathreshold brightness variations. Journal of Vision, 10(10):13, 1-13.

Malkoc, G., Kay, P. Webster, M.A. (2005) Variation in Normal Color Vision IV: Unique-binary hues andhue scaling, Journal of the Optical Society of America A, 22, 10, 2154-2168

Kingdom, F. A. A., Wong, K., Yoonessi, A. & Malkoc, G. (2006) Colour contrast influences perceived depth in combined shading and texture patterns. Spatial Vision, 19, 147-159.

Webster, M.A., Malkoc, G., Bilson, A.C., Webster, S.M. (2002). Color contrast and contextual influences on color appearance, Journal of Vision. Volume 2, Number 6, Article 7, 505-519

Webster, M. A., & Malkoc, G. (2000). Color-luminance relationships and the McCollough Effect. Perception and Psychophysics, 62, 659-672.

Webster, M. A., Miyahara, E., Malkoc, G., & Raker, V. E. (2000) Variations in normal color vision: I. Cone-opponent axes. Journal of the Optical Society of America A, 17, 9, 1545-1555.

Webster, M. A., Miyahara, E., Malkoc, G., & Raker, V. E. (2000) Variations in normal color vision: II. Unique hues. Journal of the Optical Society of America A, 17, 9, 1156-1566.

Webster, M. A., Raker, V. E., & Malkoc, G. (1998). Visual search and natural color distributions. In Rogowitz, B. E., & Pappas, T. N. (Eds.), Human Vision and Electronic Imaging, SPIE 3299, 498- 509.

Sayraç, N., Arı, E., Malkoç, G., (2016). Aile ve bireysel değerlerin sorumlu tüketim bilinci üzerine etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(29), 223-240.

Sayraç, N., Arı, E., Malkoç, G., (2016), The Mediating Role of Values on Environmentally Responsible Consumption Awareness of the Individuals and Consumption Conciousness of Mothers, 3rd Internatıonal Conference On Educatıon, Socıal Sciences and Humanities

Malkoc, G (1996). Görsel-Sözel ve Görsel-Sayısal uyarıcıların çöp atma davranışının değiştirilmesinde kullanulması. IX Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.

Amado, S., Malkoc, G., Menli, N., & Tavat, B. (1994). Cued-dependent and cued-independent codable and uncodable implicit and explicit memory performance. IX National Psychology Conference, İzmir: Ege Üniversity

Malkoc, G.(2012). Bilişsel Pisikoloji. Zeynep Cemalcılar (Ed), Psikolojiye Giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi

Malkoc, G.(2012). Bilişsel Psikoloji. Zeynep Cemalcılar (Ed), Psikoloji. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi

Malkoç, G. (2011). Sözel Öğrenme. Banu Cangöz (Ed), Öğrenme ve Bellek: Temel ilkeler, Süreçler ve İşlemler. Ankara: Anı Yayıncılık.

Malkoç, G. & Malkoç, A. (2009). Bilişsel Algısal Bozukluklar ve Bilgi İşleme. Metehan Irak (Ed), Psikopatolojilerde Bilgi Isleme Surecleri: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Hekimler Yayin Birligi

Malkoç, G., Kaplanoğlu, E., (2015), The role of life quality and social support for the family of children with leukemia, The 14th European Congress of Psychology.

Malkoc, G. (2012). Gestalt Grouping Heuristics tested by Visual Color Search. International Psychological Applications Conference and Trends 2012. Portugal 24-26 May 2012.

Malkoc,G. (2009). Unique And Binary Hues Choices in Sex Differences in the Pyhsiologically Driven Colour Space.11th European Congress of Psychology ECP09 Oslo, Norway 7-10 July 2009

Malkoc, G & Arıcı, N. (2008). Otizmde Simetri Algısının Yüz Uyaranı ve Geometrik Şekiller ile Testi. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 3-5 Eylül.

Malkoc G. (2008). Local and Global Processing of Stimuli in Autism Using Face. XXIX International Congress of Psychology, 20-25 July 2008, Berlin, Germany.

Malkoc,G. (2007). Cross-Cultural Evaluation of the Basic Color Terms Using American and Turkish Populations. 10th European Congress of Psychology, Prague, Czech Republic.

Malkoc, G., & Memiş, Ö. (2006). Renk Kategorilerinin Algısal Organizasyonu. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Hacettepe, Ankara.

Gür, Z., Özbey, G.T., Erbey,M., & Malkoç,G. (2006) HIV/AIDS Virüsü Taşıyanlara Karşı Önyargı ve Ayrımcılık. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Hacettepe, Ankara.

Malkoc, G., & Kingdom, F. A. A. (2004). Dichoptic difference thresholds for the properties of chromatic stimuli [Abstract]. Journal of Vision, 4(11), 64a, http://journalofvision.org/4/11/64/, doi:10.1167/4.11.64.

Malkoc, G., & Kingdom, F. A. A. (2004). Color properties of binocular color fusion and rivalry [Abstract]. Journal of Vision, 4(8), 330a, http://journalofvision.org/4/8/330/, doi:10.1167/4.8.330.

Malkoc, G., Kay, P., & Webster, M. A. (2003). Individual differences in hue scaling [Abstract]. Journal of Vision, 3(12), 34a, http://journalofvision.org/3/12/34/, doi:10.1167/3.12.34.

Malkoc, G., Kay, P., & Webster, M.A. Individual differences in unique and binary hues. OSA Fall Vision Meeting, Palace of Fine Arts, San Francisco, CA, 2002

Malkoc, G., Webster, M. A., & Kay, P. (2002). Individual differences in color categories [Abstract]. Journal of Vision, 2(7), 144a, http://journalofvision.org/2/7/144/, doi:10.1167/2.7.144.

Bilson, A.C., Malkoc, G., Webster, M.A. (2001). The role of color and its adaptation in perceptual grouping. Rocky Mountain Psychological Association’s Annual Meeting in Reno.

Malkoc, G., Bilson, A.C., Rainer, T. Webster, S.M., Webster, M.A. (2001). Color Categories and natural color environment, 24th European Conference on Visual Perception, Kusadsi, Turkey

Malkoc, G., Alexander, W., & Webster, M.A. (2001). Color and adaptation in perceptual grouping [Abstract]. Journal of Vision, 1(3), 367a, http://journalofvision.org/1/3/367/, doi:10.1167/1.3.367.

Duhamel, P. and Malkoc, G. (2000) Color Properties of Color Assimilation presented at the Association for Research in Vision and Ophthalmology Annual Meeting. Fort Lauderdale, Florida.

Malkoc, G. and Webster, M.A. (1999) Color luminance coding and the McCollough Effect, poster presentation at the Annual meeting of Optical Society of America, Santa Clara, CA.

M A Webster, G Malkoc, V E Raker (1998). Contrast adaptation and visual search for colour. European Conference on Visual Perception.

Miyahara, E., Malkoc, G., & Raker, Webster, M. A. (1998). Variation in Cone Excitation axes and its relation to Unique Hues, the Association for Research in Vision and Ophthalmology
Annual Meeting. Fort Lauderdale, Florida.

Malkoc, G., & Raker, Webster, M. A. (1998 ) Color in Visual search, Western Psychological Association’s - Rocky Mountain Psychological Association’s Annual Meeting in Albuquerque, New Mexico.

Malkoc, G., & Raker, Webster, M. A. (1998)Visual Search for Color and Natural Images, the Association for Research in Vision and Ophthalmology Annual Meeting. Fort Lauderdale, Florida.

Malkoc, G., & Miyahara, E, Webster, M. A. (1997) Individual differences in cone-excitation axes and unique hues. The Annual Meeting of the Optical Society of America.

Malkoc, G., & Miyahara, E, Webster, M. A.(1997) Color properties of the McClough Effect. Rocky Mountain Psychological Association’s Annual Meeting in Reno.
Beal, K, Malkoc, G., & Solso, R.L. (1997) Effects of Schematic Activation on Implicit and Explicit Memory Tests. The Western Psychological Association’s Annual Convention, Seattle, WA.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 1970 Edinburgh Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Üniversitesi, Malezya, Uluslararası İslam Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü, Fatih Üniversitesi

Araştırma Alanları

Osmanlı İdare Tarihi, Kurumlar Tarihi, Tarih Yazıcılığı, Osmanlı'da Entellektüel Hayat

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

GOOGLE CITATIONS: https://scholar.google.com/citations?user=U9Q8PxoAAAAJ&hl=tr

Kitaplar ve Kitap Bölümleri

o Mehmet İpşirli, XVII. Yüzyıl Başlarına Kadar Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadıaskerlik Müessesesi, Doçentlik Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul 1982.
o Ewqaf ve Emlâkü’l-Müslimîn fî Filistîn, ed. Mehmet İpşirli - Muhammed Davud et-Tamimi, İstanbul l982.
o Takım çalışması, 90 Numaralı Mühimme Defteri, Istanbul 1987.
o Mehmet İpşirli, Diplomatik Acıdan Mahzar, Yayınlanmamış Profesörlük Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1988.
o Mehmet İpşirli, Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî (1003-1008/1595-1600), nşr. Mehmet İpşirli, birinci neşri, İstanbul 1989, I-II cilt; ikinci neşri, TTK Ankara 1999, I-II cilt.
o Takım çalışması, 3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968 / 1558-1560), Ankara 1993.
o Mehmet İpşirli, Nâimâ Mustafa Efendi, Tarih-i Nâimâ (Ravzatü'l-Hüseyn fi hulâsati ahbâri'l-hafikayn), nşr. Mehmet İpşirli, Birinci neşri, TTK Ankara 2007 I-IV cilt; İkinci neşri, TTK Ankara 2014, I-VI cilt.
o E. C. Bosworth, İslâm Devletleri Tarihi, trc. Erdoğan Merçil ve Mehmet İpşirli, İstanbul 1980.Akademik Yayınlar

• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devlet Teşkilâti”, Osmanli Devleti ve Medeniyeti Tarihi, ed. E. İhsanoğlu, Istanbul 1994, s. 137-279. (Bu çalışma ayrıca Arapça, Rusça ve Boşnakça'ya çevrilerek yayınlanmıştır).
• Mehmet İpşirli, “Ottoman State Organization”, History of the Ottoman State and Civilization, ed. E. Ihsanoglu, Istanbul 2001,pp. 133-286.
• Mehmet İpşirli, “Osmansko Drzavno Uredenje”, Historija Osmanske Drzave i Civilisaije, Sarajevo 2004, s. 161-339.
• Mehmet İpşirli, “Mustafa Selânikî and His History”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 9 (İstanbul l978), pp. 417-472.
• Mehmet İpşirli, “Hasan Kâfî el-Akhisârî ve Devlet Düzenine Ait Eseri: Usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-âlem”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı l0-11 (İstanbul l981), s. 239-278.
• Mehmet İpşirli, “XVI. Asrın İkinci Yarısında Kürek Cezası ile İlgili Hükümler”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı l2 (İstanbul l982), s. 203-248.
• Mehmet İpşirli, “Şeyhülislâm Sun’ullah Efendi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 13 (İstanbul 1986), s. 209-256.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı İlmiye Teşkilâtında Mülâzemet Sisteminin Önemi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, nr. 10-11 (Istanbul l983), s. 221-231.
• Mehmet İpşirli, “Anadolu Kadıaskeri Sinan Efendi Hakkında Yapılan Tahkikat”, İslam Tetkikleri Dergisi, VIII (İstanbul l984), s. 205-218.
• Mehmet İpşirli, “A Preliminary Study of the Public Waqfs of Hama and Homs in the XVI. Century”, Studies on Turkish-Arab Relations, annual l (İstanbul l986), pp. 119-147.
• Mehmet İpşirli, “Ottoman Documents About the Repairing of the Jerusalem Water Supply”, Studies on Turkish-Arab Relations, Annual 2, Istanbul 1987, pp. 169-172.
• Mehmet İpşirli, “Archival Education in Turkey”, Studies on Turkish-Arab Relations, Annual 4, Istanbul 1989, pp. 117–119.
• Mehmet İpşirli, “Scholarship and Intellectual Life in the Reign of Suleyman The Magnificent”, The Ottoman Empire in the Reign of Suleyman The Magnificent, Istanbul 1988, II, pp. 15–58.
• Mehmet İpşirli, “XVII. Asır Ortalarında Tokat Şehri”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat, Ankara 1987, s. 57-70.
• Mehmet İpşirli, “Lâle Devrinde Teşkil Edilen Tercüme Heyetine Dair Bazı Gözlemler”, Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemiyetleri, Istanbul l987, s. 33-42.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı İlmiye Mesleği Hakkında Gözlemler - XVI-XVII. Asırlar”, Osmanlı Araştırmaları, Istanbul l988, VII, s. 273-285.
• Mehmet İpşirli, “İlmiye Mensuplarının İmza ve Tasdik Formulleri”, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri Bildirileri, Istanbul 1988, s. 177-200.
• Mehmet İpşirli, “Arşiv Belgelerine Göre Istanbul Vakıf Evleri - Müştemilât, Tamir, Kira, Satış”, Tarih Boyunca Istanbul Semineri –Bildiriler-, Istanbul 1989, s. 183-196.
• Mehmet İpşirli, “Bulgaristan’daki Türk Vakıflarının Durumu -XX. yüzyıl Başları”, TTK Belleten, LIII/207-208 (1989), s. 679-707.
• Mehmet İpşirli, “II. Mahmud Döneminde Vakıfların İdaresi”, Sultan II. Mahmud ve Reformları Semineri Bildiriler, Istanbul 1990, s. 49-57.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlılarda Cuma Selamlığı (Halk Hükümdar Münasebetleri Açısından Önemi)”, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul 1991, s. 459-471.
• Mehmet İpşirli, Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Şer’iyye Sicilleri”, Tarih ve Sosyoloji Semineri, 28-29 Mayıs 1990, İstanbul 1991, s. 157-161.
• Mehmet İpşirli, “Fetva Makalesi”, Tarih Boyunca Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları -Osmanlı İmparatorluğu Dönemi-, II. cilt, İstanbul 1992, (446 s.).
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Bir Eser: Kavânîn-i Osmanî ve Râbıta-i Âsitâne”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 14 (İstanbul 1994), s. 9-35.
• Mehmet İpşirli, “Vakıfların Tarihî Gelişmesi”, Türk Vakıfları, Istanbul 1996, s. 32-39.
• Mehmet İpşirli, “Nahîfî’nin Nasîhatü’l-Vüzerâsı”, Tarih Enstitüsü Dergisi -Prof. Dr. Münir Aktepe’ye Armağan-, sayı 15 (İstanbul 1997), s. 15-27.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devletinde Kazaskerlik (XVII. Yüzyıla Kadar)”, Belleten, LXI/232 (1998), s. 597 – 700.
• Mehmet İpşirli, “Türk Dünyası Kültür Atlası: Osmanlı Dönemi”, c. I, haz. Metin Eriş vd. İstanbul 1999.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Uleması”, Osmanlı, VIII, Ankara 1999, s. 71-79.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Tarih Yazıcılığı”, Osmanlı, VIII, Ankara 1999, s. 247-256.
• Mehmet İpşirli, “İlmi hayatı ve İlmiye teşkilatı”, Fatih ve Dönemi=Mehmed II and his Heriod, ed. Necat Birinci, trc. Abdullah Şen, İstanbul 2004, s. 238-251.
• Mehmet İpşirli, “Üsküdar’da Medfun Osmanlı Şeyhülislamları”, IV. Üsküdar Sempozyumu Bildirleri, İstanbul 2007, s. 445-472.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Medresesi”, Medaris-i İstanbul, Yaşayan İstanbul Medreseleri, I, İstanbul 2008, s. 9–25.
• Mehmet İpşirli, “Üsküdar Mahkemesi”, V. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, I, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2008, s. 39-44.
• Mehmet İpşirli, “Bodurmlu Şeyhülislam Ömer Lutfi Efendi”, Bodrum, ed. Ahmet Özgiray–M. Âkif Aydın, Bodrum 2008, s. 539-546.
• Mehmet İpşirli, “Medaris-i İstanbul: Yaşayan İstanbul Medreseleri”, c. I, ed. Zekeriya Kurşun, Bekir Cantemir, Mustafa Göleç, İstanbul 2008.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devleti”, İslam’a Giriş, ed. Mehmet Paçacı, Ankara 2008, s. 510–535.
• Mehmet İpşirli, “XVII. Yüzyılda Batı’ya Açılan Geniş Bir Pencere: Kâtib Çelebi”, Katib Çelebi, ed. Bekir Karlığa–Mustafa Kaçar, Ankara 2009, s. 323-335.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Medresesi”, İstanbul Medreseleri, ed. Zekeriya Kurşun, İstanbul 2009, s. 3-25.
• Mehmet İpşirli, “Some Remarks on the Wakf Institution in the Ottoman Empire”, Knowledge, Language, Thought and The Civilization of Islam, Essays in Honor of Syed Muhammed Naquib al-Attas, ed. Van Mohd Nor Wan Daud–Muhammad Zainiy Uthman, Kuala Lumpur (Malaysia) 2010, pp. 295-308.
• Mehmet İpşirli, “III. Selim Döneminde Ulema”, III. Selim İki Asrın Dönemecinde İstanbul, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010.
• Mehmet İpşirli, Mehmet İpşirli, “II. Mahmud Devri Uleması, II. Mahmud: Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul”, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010 (İngilizcesi için bkz. Istanbul During the Modernization Process, İngilizceye trc. Zeynep (Jane Louise) Kandur, İstanbu 2010, s. 519.
• Mehmet İpşirli, “Addülhamid Merasimleri“, II. Abdülhamid modernleşme sürecinde İstanbul = Istanbul during the modernization process. Editör Coşkun Yılmaz; İngilizceye trc. Zenith; ingilizce redaksiyon Hamza Kandur, Zeynep (Jane Louise) Kandur. İstanbul 2010.
• Mehmet İpşirli, “Payitaht İstanbul’un İdaresi ve İdarecileri”, Akademik Araştırmalar Dergisi -İstanbul Özel Sayısı-, II/47-48 (İstanbul 2010), s. 27-41.
• Mehmet İpşirli, “İlim ve Öğretim Hayatının En Büyük Merkezi Olarak İstanbul: İlim Hayatı”, Kültürler Başkenti İstanbul, ed. Fehamettin Başar, haz. Fatma Yücel, İstanbul 2010, s. 211-226. İngilizcesi: “Scientific Life in Istanbul”, Capital of Cultures İstanbul, Istanbul European Capital of Culture, 2010, pp. 254-263.

o Mehmet İpşirli, “Payitaht İstanbul’un İdaresi”, Antik Çağdan 21.Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi,
o İstanbul 2015, Cilt III, s. 58-70
o Mehmet İpşirli, “Cuma Selamlığı”, Age., Cilt III, s. 396-403.
o Mehmet İpşirli, “Osmanlı İstanbulu’nda Geleneksel Eğitim ve Ulema”, Age, Cilt, IX, s. 34-66.
o Mehmet İpşirli, “İstanbullu Tanınmış Bir Ulema Ailesi Dürrizadeler”, Age, Cilt, IX, s. 67-78.
o Mehmet İpşirli, “Muasır Üç Enderunlu Tarihçinin Kaleminden IV. Mehmed’in Enderunu Üzerine Bazı Gözlemler” Ötekilerin peşinde: Ahmet Yaşar Ocak’a Armağan, Timaş Yayınları,
o Mehmet İpşirli, “Sultan II. Murad Devri İlim ve Kültür Hayatı Üzerine Değerlendirmeler” Sultan II. Murad ve Dönemi, Editör: İsmail Yaşayanlar, Bursa Gaye Kitabevi 2015, s. 129-138.
o Mehmet İpşirli, “Âlî ve Selanikî: Çağdaş iki Tarihiçinin Tenkit Tarzı, Üslubu ve Anlayışı Üzerine Gözlemler”, Uluslararası Gelibolulu Mustafa Âlî Çalıştayı Bildirileri, Türk Dil Kurumu Ankara 2014, s. 167-174
o Mehmet İpşirli, “Elçilerin İstanbulu”, VIII. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, İstanbul
o Mehmet İpşirli, “Osmanlı’nın Haremeyn’e Hizmetleri: Temiz Su Tesisleri ve Sağlık Kurumları
o İnşası”, SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, İstanbul 2015, sayı 37, s. 100-103
o Mehmet İpşirli, “Prof. Dr. Halil İnalcık ve Osmanlı Teşkilat Tarihi”, Prof. Dr. Halil İnalcık, Ed. Yusuf Oğuzoğlu – Selçuk Kırlı, Bursa 2016 s.82-87.
o Mehmet İpşirli, “Fatih Dönemi İlim Hayatı ve İlmiye Teşkilatı”, Fatih Sultan Mehmed Han ve Dönemi, Ed. Ayşenur B. Zafer, Bursa Gaye Kitabevi 2016, s. 281-298.
o Mehmet İpşirli, “ Osmanlı’da Geleneksel Medrese Eğitimi”, Boğaziçi Bülteni, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, İstanbul 2016, sayı 40, s. 38-49.
o Mehmet İpşirli, "Osmanlı’nın Küdüs’te Sağlık Alanında Hizmetleri, SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, İstanbul 2015, sayı 39, s. 80-85
o Mehmet İpşirli, “ Osmanlı’da Geleneksel Medrese Eğitimi”, Boğaziçi Bülteni, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, İstanbul 2016, sayı 40, s. 38-49.
o Mehmet İpşirli, “Balkanlardaki Osmanlı Mirası Unutulabilir mi?”, Rodosto’dan Süleyman Paşa’ya Tekirdağ, Kitabevi İstanbul 2016, s. 5-10


Ansiklopedi Maddeleri
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Ebezâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 98.
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Tatarcık”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 99-100.
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Yenişehirli”, DİA, I, İstanbul 1988, 100-101.
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Nailî Paşa”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 124-125.
? Mehmet İpşirli, “Abdürrahim Efendi, Hoca”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 289.
? Mehmet İpşirli, “Abdürrahim Efendi, Menteşzâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 289-290.
? Mehmet İpşirli, “Abdurrahim Efendi, Kocahüsamzâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 160.
? Mehmet İpşirli, “Abdurrahman Nesib Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 169.
? Mehmet İpşirli, “Abdülkadir Hamîdî Çelebi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 240.
? Mehmet İpşirli, “Abdülkadir Şeyhî Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988,s. 244.
? Mehmet İpşirli, “Abdülvehhab Efendi, Yasincizâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 285-286.
? Mehmet İpşirli, “Ahizâde Hüseyin Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 548-549.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Efendi, Ebûbekirefendizâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 60.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Efendi, Müftizâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 61.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Muhtar Beyefendi, Molla Bey”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 105.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Muhtar Efendi, Turşucuzâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 106.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Reşid Efendi”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 122-123.
? Mehmet İpşirli, “Alâeddin Arabî Efendi”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 319.
? Mehmet İpşirli, “Anadolu -İdari, Ekonomik ve Kültürel Hayat; İdari ve Adli Sistem-”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 123-124,
? Mehmet İpşirli, “Anadolu, İdari, Ekonomik ve Kültürel Hayat; Eğitim ve Öğretim”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 128-130
? Mehmet İpşirli, “Araba”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 242-245
? Mehmet İpşirli, “Arapzâde Ataullah Efendi”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 331
? Mehmet İpşirli, “Arapbzâde Mehmed Arif Efendi”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 331
? Mehmet İpşirli, “Arif Efendi, Meşrebzâde”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 365
? Mehmet İpşirli, “Arpa Emini”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 392
? Mehmet İpşirli, “Arzuhal”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 447-448
? Mehmet İpşirli, “Asaf”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 455
? Mehmet İpşirli, “Asafnâme”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 456
? Mehmet İpşirli, “Asım Efendi, Mekkizâde”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 478
? Mehmet İpşirli, “Aşir Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 8.
? Mehmet İpşirli, “Ata Bey, Tayyarzâde”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 34-35.
? Mehmet İpşirli, “Ataullah Mehmed Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 46-47.
? Mehmet İpşirli, “Ataullah Mehmed Efendi, Topal”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 47.
? Mehmet İpşirli, “Atik Ali Paşa”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 64-65.
? Mehmet İpşirli, “Avârız Vakfı”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 109.
? Mehmet İpşirli, “Avnî Ömer Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 124-125.
? Mehmet İpşirli, “Ayasofya Kürsü Şeyhliği”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 224.
? Mehmet İpşirli, “Ayn Ali Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 258-259.
? Mehmet İpşirli, “Bab Mahkemesi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 362.
? Mehmet İpşirli, “Bab-ı Humayun, Teşkilat”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 361-362.
? Mehmet İpşirli, “Bab-ı Meşihat”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 362-363.
? Mehmet İpşirli, “Babıâlî”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 378-386.
? Mehmet İpşirli, “Bahaî Mehmed Efendi”, DİA, I, İstanbul 1991, s. 463-464 (Mustafa Uzun ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “Beylerbeyi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 69-74.
? Mehmet İpşirli, “Beylikçi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 78-79.
? Mehmet İpşirli, “Bezirğan”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 103-104.
? Mehmet İpşirli, “Bilâd-ı Selâse”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 151-152.
? Mehmet İpşirli, “Bitik”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 225.
? Mehmet İpşirli, “Bostanzâde Mehmed Efendi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 311.
? Mehmet İpşirli, “Buk’a”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 386-387.
? Mehmet İpşirli, “Bulgaristan – Bulgaristan Vakıfları”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 401-403.
? Mehmet İpşirli, “Câbî”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 529-530.
? Mehmet İpşirli, “Canfedâ Hatun”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 150-151.
? Mehmet İpşirli, “Celilî”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 268-269.
? Mehmet İpşirli, “Cellât”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 270-271.
? Mehmet İpşirli, “Cemâleddin Efendi, Halidefendizâde”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 309-310.
? Mehmet İpşirli, “Cer”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 388-389.
? Mehmet İpşirli, “Cerde”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 392-393.
? Mehmet İpşirli, “Cihet”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 346-348.
? Mehmet İpşirli, “Cuma Selâmlığı”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 90-92.
? Mehmet İpşirli, “Çatalcalı Ali Efendi”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 234-235.
? Mehmet İpşirli, “Çelebi”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 259.
? Mehmet İpşirli, “Çivizâdeler”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 349-350.
? Mehmet İpşirli, “Çivizâde Mehmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 347-348.
? Mehmet İpşirli, “Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 348-349.
? Mehmet İpşirli, Mehmet İpşirli, “Çömez”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 380.
? Mehmet İpşirli, “Dâhiliye Nezâreti”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 414-416.
? Mehmet İpşirli, “Damadzâde Ahmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 449-450.
? Mehmet İpşirli, “Danişmend”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 464-465.
? Mehmet İpşirli, “Debbağzâde Mehmed Efendi”, DİA, IX, İstanbul 1994, s. 62-63.
? Mehmet İpşirli, “Ders Vekâleti”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 183-184.
? Mehmet İpşirli, “Dersiâm”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 185-186
? Mehmet İpşirli, “Derviş Mehmed Paşa”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 193-194.
? Mehmet İpşirli, “Devhatü’l-meşâyih”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 229-230.
? Mehmet İpşirli, “Devhatü’n-nükebâ”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 230.
? Mehmet İpşirli, “Duâgû”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 541-542.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâdeler”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 38-39.
? Mehmet İpşirli, “Dürrî Mehmed Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 35.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Abdullah Beyefendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 36.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Abdullah Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, 36-37.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mehmed Ârif Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 37.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mehmed Ataullah Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 37-38.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mustafa Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, 38.
? Mehmet İpşirli, “Ebûsaid Mehmed Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s.281.
? Mehmet İpşirli, “Ebülmeyâmin Mustafa Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 362-363.
? Mehmet İpşirli, “Ehl-i Örf”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 519-520.
? Mehmet İpşirli, “Elçi”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 3-15
? Mehmet İpşirli, “Enderun”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 185-187
? Mehmet İpşirli, “Esad Efendi, Salihzâde”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 345-346
? Mehmet İpşirli, “Esîrî Mehmed Efendi”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 390-391
? Mehmet İpşirli, “Fenarîzâde Muhyiddin Çelebi”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 339-340.
? Mehmet İpşirli, “Fenarîzâde Muhyiddin Mehmed Şah”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 340-341.
? Mehmet İpşirli, “Ferhad Paşa”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 383-384.
? Mehmet İpşirli, “Feyzullah Efendi, Damad-zâde”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 526.
? Mehmet İpşirli, “Galata Sarayı”, DİA, XIII, İstanbul 1996, s. 322-323.
? Mehmet İpşirli, “Gülnuş Emetullah Sultan”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 248-249
? Mehmet İpşirli, “Hâceğân”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 430
? Mehmet İpşirli, “Hacıhasanzâde Efendi”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 503-504
? Mehmet İpşirli, “Halil Efendi, Çerkez”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 312.
? Mehmet İpşirli, “Halil Nuri”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 321-323.
? Mehmet İpşirli, “Hanefî Mehmed Efendi”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 554.
? Mehmet İpşirli, “Hasan Fehmi Efendi”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 320-322. (İlyas Çelebi ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “Hayrullah Efendi, İmam-ı Sultatî”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 75-76.
? Mehmet İpşirli, “Hikr”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 525-526.
? Mehmet İpşirli, “Hükümet (Osmanlı)“, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 468-471.
? Mehmet İpşirli, “Huzur Dersleri”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 441-444.
? Mehmet İpşirli, “Hüseyin Hüsnü Efendi”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 552-553.
? Mehmet İpşirli, “Hüsameddin Efendi, Atıfzâde”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 513.
? Mehmet İpşirli, “Islahat“, DİA, DİA, XIX, İstanbul 1999, s. 170-174.
? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Beyefendi, İvazpaşazâde”, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 290-291.
? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Efendi, Haydarîzâde”, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 297-298 (Kemal Beydilli ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Efendi, Seyyid”, DİA, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 301.
? Mehmet İpşirli, “İkindi Divanı”, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 26-27.
? Mehmet İpşirli, “İlmiye“, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 141-145.
? Mehmet İpşirli, “İlmiyye Salnâmesi, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 145-146.
? Mehmet İpşirli, “İmza”, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 252-255.
? Mehmet İpşirli, “İstanbul Kadılığı”, DİA, XXIII, İstanbul 2001, s. 305-307.
? Mehmet İpşirli, “İşâret-i Aliyye”, DİA, XXIII, İstanbul 2001, s. 423-424.
? Mehmet İpşirli, “Kadızâde, Ahmed Şemseddin”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 96-97.
? Mehmet İpşirli, “Kadızâde Mehmed Tâhir”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 97-98.
? Mehmet İpşirli, “Kalemiye”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 248-249.
? Mehmet İpşirli, “Kalkaşendî”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 263-265.
? Mehmet İpşirli, “Kapı Halkı”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 343-344.
? Mehmet İpşirli, “Kara Halil Efendi”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 361-362.
? Mehmet İpşirli, “Kayseri”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s. 96-101.
? Mehmet İpşirli, “Kazasker”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s.140-143.
? Mehmet İpşirli, “Kıyafet –Osmanlı Dönemi-”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s. 510-512.
? Mehmet İpşirli, “Koca Sinan Paşa”, DİA, XXVI, Ankara 2002, s. 137-139.
? Mehmet İpşirli, “Lakap –Osmanlı’da Lakap-”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 67.
? Mehmet İpşirli, “Lutfi Paşa”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s.234-236.
? “Mahmud Efendi, İmâm-ı Şehriyârî”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 360-361.
? Mehmet İpşirli, “Mahreç”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 387-388.
? Mehmet İpşirli, “Mahzar (Fkh. bk. Şürût ve Sicillât)”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 398-401.
? Mehmet İpşirli, “Mansıb”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 4.
? Mehmet İpşirli, “Medrese –Osmanlı Dönemi-”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s.327-333.
? Mehmet İpşirli, “Medresetü’l-Kudât”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 343-344.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Efendi, Hocazâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 452-453.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Emin Efendi, Hayâtîzâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 462.“
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Emin Efendi, Sâlihefendizâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 463.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Esad Efendi”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s.470.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Zeynî Efendi”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 541-542.
? Mehmet İpşirli, “Mesud Efendi, Hocazâde”, DİA, XXIX, Ankara 2004, s. 345-346.
? Mehmet İpşirli, “Minkârîzâde Yahyâ Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 114-115.
? Mehmet İpşirli, “Mirza Mustafa Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 167-168.
? Mehmet İpşirli, “Mirzazâde Mehmed Said Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 169-170.
? Mehmet İpşirli, “Mirzazâde Şeyh Mehmed Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 170-171.
? Mehmet İpşirli, “Molla Abdülkerim Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 239.
? Mehmet İpşirli, “Molla Zeyrek”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 166-167.
? Mehmet İpşirli, “Muîd Ahmed Efendi”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 87-88.
? Mehmet İpşirli, “Musâhib”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 230-231.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Bâlîzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 294-295.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Bolevî”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 295-296.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Feyzullahefendizâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 297-298.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendİ, Hamîdîzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 298-299.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Memekzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 299-300.
? Mehmet İpşirli, “Müderris –Osmanlı’da-”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 468-470.
? Mehmet İpşirli, “Mülâzemet”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 537-539.
? Mehmet İpşirli, “Nâib –Osmanlı’da-”, DİA, XXXII, İstanbul 2006, s. 312-313.
? Mehmet İpşirli, “Naîmâ”, DİA, XXXII, İstanbul 2006, s. 316-317.
? Mehmet İpşirli, “Osmanlılar –Medeniyet Tarihi, Siyasi ve İdari Teşkilat-”, DİA, XXXIII, İstanbul 2007, s. 502-505.
? Mehmet İpşirli, “Paşmakçızâde Abdullah Efendi”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 185.
? Mehmet İpşirli, “Paşmakçızâde Ali Efendi”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 185-186.
? Mehmet İpşirli, “Paşmaklık”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 186-187.
? Mehmet İpşirli, “Sâdeddin Efendi, Mehmed”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 388-389.
? Mehmet İpşirli, “Sâdık Mehmed Efendi, Sadreddinzâde”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 395.
? Mehmet İpşirli, “Sâdî Çelebi”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 404-405 (Ziya Demir ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “Sadrazam”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 414-419.
? Mehmet İpşirli, “Sah”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 490-491.
? Mehmet İpşirli, “Sarıgörez Nûreddin Efendi”, DİA, XXXVI, İstanbul 2009, s. 151-152.
? Mehmet İpşirli, “Selânikî Mustafa Efendi”, DİA, XXXVI, İstanbul 2009, s. 357-359.
? Mehmet İpşirli, “Sulh –Osmanlı’da-”, DİA, XXXVII, İstanbul 2009, s. 490-492.
? Mehmet İpşirli, “Sun‘ullah Efendİ”, DİA, XXXVII, İstanbul 2009, s. 530-532.
? Mehmet İpşirli, “Şeyhülislâm”, DİA, XXXIX, İstanbul 2010, s. 91-96.
? Mehmet İpşirli, “Taşköprizâde Kemâleddin Mehmed Efendi”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 152-154.
? Mehmet İpşirli, “Taşköprizâdeler”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 154.
? Mehmet İpşirli, “Tebdil Gezmek –Osmanlı’da-”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 213-214.
? Mehmet İpşirli, “Tekaüt”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 340-341.
? Mehmet İpşirli, “Temliknâme”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 430-431.
? Mehmet İpşirli, "Uzunçarşılı, İsmail hakkı", DİA, XIIL, s. 264-266.
? Mehmet İpşirli, "Vassaf Abdullah Efendi", XIIL, s. 559-560.
? Mehmet İpşirli, "Yahya Tevfik Efendi", XIIIL, s. 266-267.
? Mehmet İpşirli, "Zekeriyya Efendi, Bayramzade", VIL, S. 211-213.
?
? Mehmet İpşirli, “Sahn-ı Seman”, Encyclopeadia of Islam (EI2), VIII, Leiden-Paris 1995, s. 842-843.
? Mehmet İpşirli, “Selânikî Mustafa Efendi”, Encyclopeadia of Islam (EI2) IX, Leiden-Paris 1997, s. 126-127.


Proceedings

o “The Waqfs of Palestine in the Sixteenth Century”, The Third International Conference of Biladu’s-Sam, 19-24 April 1980 Amman, Jordan
o “Et-Takariri’l-ma’ruza ilâ Abdulhamid es-Sânî havle Halîcu’l-Arabî ve Mintikati’l-Basra”, The Second Conference on the History of Ras Al Khaimah, 19-21 November 1988, Ras Al Khaimah- United Arabe Emirates
o “Muşâhedât Havle’t-Tarîki’l-ilmiye ve’l-Ulemâ fi’l-Karneyni’s-Sâmin ve’t-Tâsi’ aser”, Conference on the History of Bosnia-Herzegovina, 14-19 January 1990, Bosnia-Herzegovina.
o “The Pecularities of the Scholarly Life and Ulema in the Early Period of the Ottoman Emirate”, The Ottoman Emirate 1300-1389, 11-13 January 1991, Rethymno-Greece.
o “The Significance of the Seveneenth Century Ottoman Cronicles for the History of Crimea and the Nortwestern Black Sea”, The Ottoman Empire and Ukraine, 20-26 October 1991, Kiev-Ukraine.
o “Ottoman Sources of North Africa”, Premier Rencontre Scientifique Maghrebo-Turque, 13-14 Avril 1992, Fes -Morocco.
o “The Ulema of Istanbul and Maghrib - Differences and Similarities”, Le Maghreb a l’Epoque Ottoman, 16-18 Avril 1992, Rabat -Morocco.
o “The Monuments of Jerusalem in the Ottoman Archives”, The Jerusalem Day, 2-5 October 1993, Amman-Jordan.
o “The Sicill-i Ahval Commission and its Registers”, Die Biographie in der Osmanischen Geschichte Quellen-Probleme-Methoden, 25-26 Ostober 1993, Munchen- Germany.
o “The Fifteen Years War as Reflected in the Contemporary Ottoman Chronicles”, Symposium of The Fifteen Years War 1591-1606, 6-8 April l994, Budapest, Hungary.
o “Osmanlı’da Ulemâ ve Toplum”, Osmanlı İmperyasının 700. yılı Sempozyumu, Azerbaycan İlimler Akademisi, 7-8 Mayıs 1999, Bakü-Azerbaycan.
o “Ottoman Turkish Military Organization, The mentality and the Practice”, Symposium of Military History, 25-28 Temmuz 1999, Sau Paulo, Brazil.
o “Osmanlı Aydını, Devlet ve Topluma Karşı Sorumlulukları, Başarıları ve Başarısızlıkları”, Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yılı Paneli, 13 Kasım 1999, Berlin – Germany.
o “The Pious Foundation (Waqf) of Palestine during the Ottoman Empire”, Panel of 700 Years of Ottoman Empire, 20-24 Ekim 1999, Jerusalem - Israil.
o “Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yılı Paneli, Osmanlı Aydını, Devlet ve Topluma Karşı Sorumlulukları, Başarıları ve Başarısızlıkları!, Berlin-Almanya, (1999).
o The Organisation and Management of Vakıf Establishments in Bulgaria and its Conditions at the beginning of the Twentieth Century”, Islamic Civilisation in the Balkans, 21 -23 April 2000, Sofia, Bulgaria.
o “Ottoman Cultural Heritage in the Balkans”, Buenos-Aires, November 2000, Argentina.
o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Santiago, November 2000, Chile.
o “BRISMES”, Cambridge University, Some Observations on the Ottoman World Histories, England, (2000).
o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Bounes Aires, Arjantine, (2000).
o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Santiago, Chili, (2000).
o Exchange of Office by Sale in the Ottoman Bureaucracy – Examination of its Logic, History, Application, and Consequences”, International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO), London, 08-12 July 2002. England.
o “Ottoman Archival Sources of Kajar Dynasty of Iran”, Tahran, Persia, (2002).
o “Arnavut Kökenli Osmanlı Ulemasının Müşterek Kültüre Katkıları”, Tarih Boyunca Türk-Arnavut Beraberliği Semineri, 27 Eylül 2002, Tiran- Arnavutluk.
o “18. Osmanlı Bürokrasisinde Mansıb Satışı”, London School of Economics, London-England, (2002).
o “International Commette of Historical Sciences”, Amsterdam-Holland, (2002).
o “Impact of Ottomans to World History with their Presence and Absence, Culture, Multyculture and Universalism”, 2003, Sydney/Australia.
o “Nicolae Iorga and the Ottoman History”, Turkish-Romanian Relations: Past and Present, 2003, Bukreş/Romanya.
o “Remarks on the Bibliographical Sources of the Balkans and Their Authors”, Islamic Civilization in The Balkans, 2003, Tiran/Arnavudluk.
o The Medreses in Arab Provinces of the Ottoman Empire”, International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO), 14-19 June 2004.
o “Milletlerarası Ortadoğu Kaos mu, Düzen mi? Konferansı”, 2004, İstanbul / Türkiye.
o “A Special Day of Avariz”, Some Observations on the Scholastic Community, April 2004, Harvard University, ABD.
o “Islam in Modern Turkey”, Internatinal Symposium of Islam and Modernity, Taipei, 20-21 December 2006, Taiwan.
o “Islamic Movements in Modern Turkey: Revival and Modernization”, Islam and Modernity, 20-21 Aralık 2006 ,National Cheng-Chi Üniversitesi and Centre for the Study of Islamic Civilization and Thought (CSICT), Tayvan.
o “Remarks on Ottoman Peace and Presence in the Balkans”, Exploring Models for Peace by Re-Exploring Past: Diversity in the Ottoman Empire, 23-25 Mart 2007, Texsas Üniversitesi, Center for Middle Eastern Studies, ABD.
o “Islamic Scholars and Muslim Social Dynamism”, The Role Of Islamic States in A Globalized World, 17-18 Temmuz 2007, Institute of Islamic Understanding, Kuala Lumpur, Malaysia.
o “Collective Biographical Experiment of Egyptian Governors During Ottoman Period”, Egypt during the Ottoman Era, 26-30 Kasım 2007, İstanbul Research Centre for Islamic History - Art and Culture ile Mısır, Supreme Council for Culture, Kahire, Mısır.
o “Some Observations On Wakf Institutions in the Muslim Societies For Solving Social and Cultural Problems in the 21st Century”, Muslim and the Frontiers of Knowledge in the 21st Century, 28-29 Temmuz 2009, Kuala Lumpur, Malezya.
o “Cezayir Beylerbeyileri ve Dayıları Üzerine Prosopografik Değerlendirmeler”, 13-14 Ekim 2009, Cezayir’de Osmanlı Dönemi: Siyasi, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler, T.C. Cezayir Büyükelçiliği, Cezayir.
o “Some Remarks on the Restoration of the Monuments of al-Quds during the Ottoman Period (With Special Focus on the Dome of the Rock, Aqsa Mosque and Waterlines)”, The International Congress on: Al-Quds During the Ottoman Era, 22-25 Haziran 2009, Şam, Suriye.
o “Meclis-i Hassa Âzası Miralay Ahmed Râşid’in Tarih-i Yemen ve San’a adlı eserinin kaynak, metod ve muhtevası üzerine değerlendirmeler”, Osmanlı Döneminde Yemen, 16-17 Aralık 2009, Sana, Yemen.
o Mehmet İpşirli, "Osmanlı Sefer ve Savaş Fetvaları ve Kıbrıs Seferi Fetvasının Mukayeseli Tahlili", Akdeniz?de İslam Medeniyeti Uluslararası Kongresi, Lefkoşa-Kıbrıs. , Dec. 2010,
o Mehmet İpşirli, "Curriculum development and some reforms in the madrasa education and its implementation in the present Muslim World a case study of Ottoman Turkey", Second ISTAC International Conference on Islamic Science and the Contemporary Muslim World, Kuala Lumpur, Malezya. , Jul. 2010,
o Mehmet İpşirli, "Some Remarks on the Restoration of the Monuments of al-Quds during the Ottoman Period (With Special Focus on the Dome of the Rock, Aqsa Mosque and Waterlines)", The International Congress on: Al-Quds During the Ottoman Era, Şam, Suriye. , Dec. 2009,
“Bosna Fethinin Osmanlı’nın Rumeli Fütuhatındaki Yeri ve Önemi” Uluslararası Balkan Kongresi, IRCICA ve Sarayevo Devlet Üniversitesi İşbirliği ile, Saraybosna,
21-23 Mayıs 2015.
“Osmanlı İlmiye Araştırmalarının Neresindeyiz?”, Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 14-17.Ekim.2015.
“Osmanlı’nın Kuruluş Döneminde, Hususiyle Yıldırım Bayezid’in Saltanatında İlim Tahsili ve Tedrisi İçin Yapılan Seyahatler Üzerine Değerlendirmeler “ Uluslararası
Yıldırım Bayezid Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu ve Yıldırım Belediyesi işbirliği ile, Bursa 27-28 Kasım 2015.Affiliations
o Turkish Historical Society (Türk Tarih Kurumu)
o Türk Bilim Tarihi

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ayşegül SEZGİN HUYSAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Galatasaray Üniversitesi 2000 Marmara Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Araştırma Alanları

Şirketler Hukuku Kıymetli Evrak Hukuku Ticari İşletme Hukuku Fikri Mülkiyet Hukuku

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2005 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Türk İslam Sanatları Programı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı Öğretim Görevlisi

Araştırma Alanları

Sanat Tarihi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Nihal SUNAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe hemşirelik Yüksekokulu 1992-93 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Halk sağlığı Hemşireliği Toksikoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

’’ Deri Sanayinde Kullanılan Kimyasalların İşçi ve Çevre Sağlığı Üzerine Etkileri ’’
Kocatepe Tıp Dergisi(2002). 3,09-21 The Medical Journal Of Kocatepe 2002,


’’Tütün Toplama ve İşleminin Bazı Biyokimyasal ve Hematolojik Parametreler ile Oksidatif Stres Göstergelerine Etkisi ’’
Kocatepe Tıp Dergisi(2001).[6,43,45], 251-255 The Medical Journal Of Kocatepe 2001,

’’Tabakhane İşçilerinin Kan Glutatyon ve Malondialdehit Seviyelerinin Araştırılması ’’
Kocatepe Tıp Dergisi(2001).[6,43,45], 147-151 The Medical Journal Of Kocatepe 2002,

"Gebe Kadınların Algıladıkları Fiziksel ve Emosyonel Yakınmalar", Fırat Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 12 (2009).

’’Unintended Pregnancies Related Factors and Induced Abortions in Turkey’’ Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, Vol 14 No 2 MAY 2008

’’Romatoid Artritli Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi’’ Kocatepe Tıp Dergisi, 10:33-39 Ocak 2009

Doğan P,Toprak D,SunalN; ‘’Knowledge attitude and behaviors of the university students on organ transplantation in Turkey,Smyra Tıp Dergisi,Cilt:2 Sayı1 (2012)


Büyükuslu N., Esin K., Hızlı H., Sunal N., Yiğit P. et al. : Clothing preference affects vitamin D status of young women. Nutr Res. 34 (8) : 683-693, 2014

Sunal N;Kaynar S;’’Yenidoğan Yoğun Bakımında Bebeği Yatan Annelerin Yenidoğan Bakımına Yönelik bilgi düzeyleri’’Smyra Tıp Dergisi ,3,2013

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ahmet UĞUR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi Milli Savunma Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı

Araştırma Alanları

Yeniçağ Tarihi, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti, Askeri Tarih, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ali İhsan GÜRBÜZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Maltepe Üniversitesi 2010

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

2008 Animax Animasyon Studyosu - Keloğlan (Karakter Animatörü) 2009 Cineplus Animasuon Studyosu - Bilgin Köpek (Ara Ressam) 2010 AGF Animasyon Stüdyosu - Denizin Hakimleri (Storyboard Sanatçısı) 2010 Düşyeri Animasyon Stüdyosu - Pepee ve Leliloko (Animasyon ve Storyboard Yönetmeni) 2014 Resimli Filim Animasyon Stüdyosu - Maysa ve Bulut (Storyboard Sanatçısı, Karakter Animatörü)

Araştırma Alanları

Hikaye Resimleme, Karakter Tasarımı, Animasyon

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Emine KASABOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2007 Yıldız Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Geleneksel ahşap malzeme Ahşap kubbeler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Eser KASAPOĞLU GESOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2012

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Düzce Üniversitesi-Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Araştırma Alanları

Kullanılabilirlik,Kullanıcı Merkezli Tasarım,Ortopedik ve Dental Implant Tasarımı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Hatice AKINCI YILMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Fordham Üniversitesi 2013

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Uluslararası Hukuk

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Kübra GÜRSOY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi, Eski Türk Dili (YL,2019) İstanbul Üniversitesi, Eski Türk Dili (Doktora,2019-)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Türk Dili, Eski Türk Dili

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Ondokuzmayıs Üniversitesi 2002

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Doubloetree By Hilton Moda Oteli, İş Güvenliği Uzmanı

Araştırma Alanları

Fizik laboratuvarlarında kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Fizik labaratuvarlarında kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri. İstanbul Üniversitesi 2007
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Binalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 39. Sayı

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Barış GÜNAY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

2000

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Nimetullah YAŞAR
E-Posta [email protected]medipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Boğaziçi Üniversitesi 2007

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bilkent Üniversitesi, Beykent Üniversitesi

Araştırma Alanları

16. yy. Osmanlı Tarihi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

.

Kurum Dışı Görevlendirme

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Abdullah Azmi BİLGİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Türk Tasavvuf Edebiyatı, Tasavvufî Metinler ve Şiir Şerhleri, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Eski Anadolu Türkçesi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Ayşe Bilge IŞIK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Ayşin SEV
E-Posta [email protected].com
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Belkıs ULUOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Elçin Filiz TAŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Elmira Ayşe GÜR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Erdinç ALTUĞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Fazilet Yurdanur DÜLGEROĞLU YÜKSEL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 June Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, ABD

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley (ABD); Yüksek Okul, Concord (Kaliforniya, ABD) İstanbul Teknik Üniversitesi; Bahçeşehir Üniversitesi; Arel Üniversitesi; Arizona State Üniversitesi-aile ve erişilebilir konut araştırma merkezi (Arizona-ABD)

Araştırma Alanları

Konut ve yerleşmeler, Mimari tasarım kuram ve yöntemleri Mimarlıkta Araştırma Metotları, Mimarlıkta sosyo-kültürel faktörler, Mimarlık ve Felsefe, Sosyal değişim ve mekan

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Gül KOÇLAR ORAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Gülname TURAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Hacer Ayşen ÖNEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Hakkı Tonguç TOKOL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Ege Üniversitesi 1991 Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (Genel Müdür Yrd), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (Kurum Başkan Yrd)

Araştırma Alanları

Araştırma alanları: Toksisite Karaciğeri koruyucu etki Analjezik aktivite İnflamasyon Türk Müziği Teorisi Müzik Terapi Biyoistatistik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Aydın, S., H. Özbek, Y. Yılmaz, M.K. Atilla, H. Bayraklı and H. Çetin, “Effects of sildenafil citrate, acetylcholine, and sodium nitroprusside on the relaxation of rabbit cavernosal tissue in vitro”, Urology, 58(1), 119-124 (2001). Özbek, H., N. Güler, S. Aydın, B. Eryonucu and M. Bilge, “Sildenafil sitratın izole sıçan aortası üzerine etkileri: Karşılaştırmalı in vitro çalışma”, Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 1: 23-26 (2001). Durak, İ., H. Özbek, M. Karaayvaz and H.S. Öztürk, “Cisplatin induces acute renal failure by impairing antioxidant system guinea pigs: effects of antioxidant supplementation on the cisplatin nephrotoxicity”, Drug Chem. Toxicol., 25, 1-8 (2002). Özbek, H., S. Uğraş, H. Dülger, İ. Bayram, İ. Tuncer, G. Öztürk and A. Öztürk, “Hepatoprotective effect of Foeniculum vulgare essential oil”, Fitoterapia, 74(3): 317-319 (2003). Özbek, H., M. Öztürk, İ. Bayram, S. Uğraş and G.S. Çitoğlu, “Hypoglycemic and hepatoprotective effects of Foeniculum vulgare Miller seed fixed oil extract in mice and rats”, East. J. Med., 8(2), 35-40 (2003). Türkdoğan, M.K., H. Ozbek, Z. Yener, I. Tuncer, I Uygan and E. Ceylan, “The role of Urtica dioica and Nigella sativa in the prevention of Carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats”, Phytother. Res., 17, 942-946 (2003). Özbek, H., M. Öztürk, İ. Bayram, S. Uğraş and G.S. Çitoğlu, “Hypoglycemic and hepatoprotective effects of Foeniculum vulgare Miller seed fixed oil extract in mice and rats”, East. J. Med., 8(2), 35-40 (2003). Çelik, İ. and H. Özbek, “Effect of subchronic exposure to thiocarbamide on haematological and biochemical constituents of rats”, Fresen. Environ. Bull., 13(2), 159-163 (2004). Özbek, H., S. Uğraş, İ. Bayram, İ. Uygan, E. Erdoğan, A. Öztürk and Z. Huyut, “Hepatoprotective effect of Foeniculum vulgare essential oil: A carbon-tetrachloride induced liver fibrosis model in rats”, Scand. J. Lab. Anim. Sci., 31(1), 9-17 (2004). Durak, İ., H. Özbek and S. Elgün, “Cyclosporine reduces hepatic antioxidant capacity: protective roles of antioxidants”, Int. Immunopharmacol., 4(3), 469-473 (2004). Özbek, H., E. Ceylan, M. Kara M, F. Özgökçe and M. Koyuncu, “Hypoglycemic efect of Rheum ribes roots in alloxan induced diabetic and normal mice”, Scand. J. Lab. Anim. Sci., 31(2), 113-115 (2004). Özbek, H., G.S. Çitoğlu, H. Dülger, S. Uğraş and B. Sever, “Hepatoprotective and antiinflammatory activities of Ballota glandulosissima”, J. Ethnopharmacol., 95, 143-149 (2004). Durak, I., H. Özbek, E. Devrim, N. Karagenç and I.B. Ergüder, “Effects of cholesterol supplementation on antioxidant enzyme activities in rat hepatic tissues: possible implications of hepatic paraoxonase in atherogenesis”, Nutr. Metab. Cardiovas., 14(4), 211-214 (2004). Akdeniz, N., O. Calka, H. Ozbek and A. Metin, “Anti-inflammatory effects of tretinoin (all-trans-retinoic acid) 0.1% and adapalene 0.1% in rats”, Clin. Exp. Dermatol., 30(5), 570-572 (2005). Özbek, H. “The anti-inflammatory activity of the Foeniculum vulgare L. essential oil and investigation of its median lethal dose in rats and mice”, Int. J. Pharmacol., 1(4), 329-331 (2005). Özbek, H., İ. Bayram, M. Ozturk, E. Erdogan, S. Alici and İ. Uygan, “Risk of Gastrointestinal Cancer in Mice after Consuming Salted and Dried Fish in Van-Ercis Region”, Int. J. Cancer Res., 1(2), 106-108 (2005). Özbek, H. “The anti-inflammatory activity of the Foeniculum vulgare L. essential oil and investigation of its median lethal dose in rats and mice”, Int. J. Pharmacol., 1(4), 329-331 (2005). Özbek, H. and O. Yılmaz, “The antiinflammatory activity and median lethal dose of the Foeniculum vulgare Mill. (etheric oil)”, Recent Progress in Medicinal Plants, 12, 385-391 (2006). Yılmaz BS, Özbek H, Çitoğlu GS, Uğraş S, Bayram İ, Erdoğan E. Analgesic and hepatotoxic effects of Ononis spinosa L. Phytother Res 2006, 20:500-503. Yılmaz BS, Özbek H, Çitoğlu GS. Antinociceptive and anti-inflammatory activities of Ballota inaequidens. Pharmaceutical Biology 2006, 44(8): 636-641. Özbek, H., N. Güler and B. Eryonucu, “Vasorelaxant effects of sildenafil and verapamil isolated rat aorta with and without intact endothelium”, Int. J. Pharmacol., 2(1), 142-145 (2006). Özbek, H. and O. Yılmaz, “The antiinflammatory activity and median lethal dose of the Foeniculum vulgare Mill. (etheric oil)”, Recent Progress in Medicinal Plants, 12, 385-391 (2006). Özbek, H., A. Taş, F. Özgökçe, N. Selçuk, Ş. Alp and S. Karagöz, “Evaluation of median lethal dose and analgesic activity of Foeniculum vulgare Miller essential oil”, Int. J. Pharmacol., 2(2), 181-183 (2006). Özbek H, Bayram İ, Uğraş S, Cengiz N. Investigation of hepatoprotective effect of Foeniculum vulgare Fixed oil in rats. Research Journal of Medicine and Medical sciences 2006, 1(2): 72-76 Devrim, E., H. Özbek ve İ. Durak. Effects of High Cholesterol Diet and Antioxidant Vitamins Combination on Oxidant/Antioxidant Status in Heart, Kidney, Liver and Testis Tissues from Rats, J. Food Lipids 2007, 14(4): 386-395. Özbek, H., M. Öztürk, E. Erdoğan, M. Kösem, “Are Nigella sativa and Urtica dioica Fixed Oils Effective On Carbon Tetrachloride-Induced Liver Injury Model In Rats?” Recent Progress in Medicinal Plants 2007, 19: 127-136. Özbek, H., M. Öztürk, E. Erdoğan, M. Kösem, “Are Nigella sativa and Urtica dioica Fixed Oils Effective On Carbon Tetrachloride-Induced Liver Injury Model In Rats?” Recent Progress in Medicinal Plants 2007, 19: 127-136. Özbek, H., M. Öztürk, F. Özgökçe, Investigation of median lethal dose (LD50) and hypoglycemic effect of Thymus fallax F. leaves essential oil. Recent Progress in Medicinal Plants, 23, Chapter 18, pp: 255-261 (2008). Özbek, H., M. Öztürk, F. Özgökçe, Investigation of median lethal dose (LD50) and hypoglycemic effect of Thymus fallax F. leaves essential oil. Recent Progress in Medicinal Plants, 23, Chapter 18, pp: 255-261 (2008). Tekin, M., H. Özbek, A. Him. “Investigation of Acute Toxicity, Anti-inflammatory, and Analgesic Effect of Urtica dioica L.” Pharmacologyonline, 1, 1210-1215 (2009). Altun, M.L., H. Özbek, G.S. Çitoğlu, B.S. Yılmaz, İ. Bayram, N. Cengiz. “Hepatoprotective and hypoglycemic activities of Viburnum opulus L.” Turk J Pharm Sci, 7(1), 35-48 (2010). Bahadır O, Saltan Çitoğlu G, Ozbek H,Dall'acqua S, Hošek J, Smejkal K. Hepatoprotectiveand TNF-? Inhibitory Activity of Zosima absinthifolia Extracts and Coumarins. Fitoterapia 2011 82(3): 454-459. Bayram İ, Erten R, BayramY, Bulut G, Özbek H. The hepatoprotective effects of dihydromyrcenol andgeranyl formate in an experimental model of acute hepatic injury by the use ofcarbon tetrachloride. Turk F Gastroenterol, 2011; 22(6): 594-601. Saltan Çitoğlu G, BahadırAcıkara O, Sever Yılmaz B, Ozbek H. Evaluation of analgesic,anti-inflammatory and hepatoprotective effects of lycorine from Sternbergiafisheriana (Herbert) Rupr. Fitoterapia, 2012 83(1): 81-7. Bahadır Ö, Saltan G, ÖzbekH. Antinociceptive activity of some Scorzonera L. Species. Turk J Med Sci,2012; 42(1): 1-6. Cengiz N,Kavak S,Güzel A,Ozbek H,Bektaş H,Him A, Erdoğan E,Balahoroğlu R.Investigation of the Hepatoprotective Effects of Sesame (Sesamum indicum L.) inCarbon Tetrachloride-Induced Liver Toxicity. J Membr Biol 2013, 246(1): 1-6. O. Bahadır Acikara, G. Saltan Citoglu, S. Dall’Acqua, H. Ozbek, J. Cvacka, M. Zemlicka, K. S mejkal. Bioassay-guided isolation of the antinociceptive compounds motiol and ß-sitosterol from Scorzonera latifolia root extract. Pharmazie 2014, 69(9): 711-4. Arıhan O, Özbek H, Özkan AMG, “Anti-inflammatory effects of Sanguisorba minor Scop. subsp. muricata (Spach) Briq. and Cirsium libanoticum DC. subsp. lycaonicum (Boiss. & Heldr.) Davis & Parris in rat”. Eastern Journal of Medicine, 20(2): 81-85, (2015). Özbek H, Kırmızı Nİ, Cengiz N, Erdoğan E. Hepatoprotective effects of Coriandrum sativum essential oil against acute hepatotoxicity induced by carbon tetrachloride on rats. Acta Pharm Sci, 54(1):35-40, (2016). Özbek H, Bahadır Acikara O, Keskin I, Kirmizi NI, Ozbilgin S, Oz BE, Kurtul E, Ozrenk BC, Tekin M, Saltan G. Evaluation of hepatoprotective and antidiabetic activity of Alchemilla mollis. Biomed Pharmacother 2017, 86: 172-6. Topuk S, Akyuva Y, Karaaslan N, Mutlu CA, Yilmaz I, Isyar M, Sirin DY, Akkaya S, Özbek H, Mahirogullari M. Is it Possible to Treat Osteosarcoma Using Oligonucleotides Confined into Controlled Release Drug Delivery Systems? Curr Pharm Biotechnol. 2017 Jun 14. doi: 10.2174/1389201018666170615083455. Oznam K, Sirin DY, Yilmaz I, Kaya YE, Isyar M, Gumustas SA, Ozbek H, Akkaya S, Kayhan A, Mahirogullari M. Iopromide- and gadopentetic acid-derived preparates used in MR arthrography may be harmful to chondrocytes. J Orthop Surg Res. 2017 Jun 26;12(1):98. doi: 10.1186/s13018-017-0600-5. Özbek H, Yılmaz BS. Anti-inflammatory and Hypoglycemic Activities of Alpha-pinene. Acta Pharm Sci, 2017, 55(4):7-14, DOI: 10.23893/1307-2080.APS.05522 Özbek H, Acıkara ÖB, Keskin İ, Kırmızı Nİ, Yiğitbaşı T, Şakul AA, İşcan GS. Preclinical Evaluation of Scorzonera sp. Root Extracts and Major Compounds against Acute Hepatotoxicity Induced by Carbon Tetrachloride, Ind J Pharm Sci, 2017, 79(5): 715-723. Yılmaz BS, Özbek H. Investigation of the Anti-inflammatory, Hypoglycemic Activity and Median Lethal Dose (LD50) Level of Limonene in Mice and Rats, Acta Pharm Sci, 2018, 56(1): 85-94. DOI: 10.23893/1307-2080.APS.05606 Özbilgin S, Özbek H, Kırmızı NI, Ergene Öz B*, Kurtul E, Özrenk BC, Saltan İşcan G, Bahadır Acıkara Ö, Evaluation of the Antidiabetic Activity of Alchemilla persica Rothm. in Mice with Diabetes Induced by Alloxan, Turk J Pharm Sci 2019;16(3):261-264. DOI: 10.4274/tjps.galenos.2018.65487 (Ağustos 2018). Ozbek H, Bahadir Acikara, O, Ergene Oz B, Ozbilgin S, Kirmizi NI*, Ozrenk BC, Tekin M, Saltan G, Antidiabetic activity evaluation of Onobrychis species on alloxan induced diabetic mice, Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 2019; 55:1-8, doi: 10.1590/s2175-97902019000118157 Gidiş V, Özbek H. Comparative Analysis Of Methods Concerning The Qanun and Some Stringed Instruments, ASOS Journal (The Journal Of Academic Social Science), Aralık 2018, yıl 6, 83: 216-26. dx.doi.org/10.16992/ASOS.14459 (15 Aralık 2018). Caliskan T, Sirin DY, Karaarslan N, Yilmaz I, Ozbek H, Akyuva Y, Kaplan N, Kaya Y, Simsek A, Yildirim Guzelant A, Ates O, Effects of etanercept, a tumor necrosis factor receptor fusion protein, on primary cell cultures prepared from intact human intervertebral disc tissue, Experimental and Therapeutic Medicine 2019: 18: 69-76. Akgun F, Sirin D, Yilmaz I, Karaarslan N, Ozbek H, Simsek A, Kaya Y, Kaplan N, Akyuva Y, Caliskan T, Ates O, Investigation of the effect of dipyrone on cells isolated from intervertebral disc tissue, Experimental and Therapeutic Medicine 2019: 18: 216-224. DOI: 10.3892/etm.2019.7576 Hacioglu Kasim FB, Dogan M, Ozbek H, Yilmaz I, Karaarslan N, A Study of Medical and Surgical Treatment of Patients with Brucella Spondylodiscitis, Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences, 2019, 7(5): 171-177. DOI: 10.5281/zenodo.2838819 (May 2019). Özbek H, Gidiş V, Harmancı İlhan AB, Nîm Sofyân ve Semâî Düzüm mü? Usûl mü? Jia Journal, 2019, 2(2): 87-118. http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.23387 (Haziran 2019). Gidiş V, Harmancı İlhan AB, Özbek H, Hüseynî Song By Hâfız Sâdeddin Kaynak Rhythmic Analysis (Hâfız Sadettin Kaynak’ın Hüseynî Şarkısının Usûl Yönünden Analizi), Eurasian Academy of Sciences Eurasian Art & Humanities Journal, 2019, 11: 51-66. doi: 10.17740/eas.art.2019-V11-05. Harmancı İlhan AB, Gidiş V, Özbek H, Yürük Semâî Usûlü İle Curcuna Usûlü Arasındaki İlişkinin Bir Eser Üzerinden İncelenmesi, Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 2019;27:37-46. Yazılan ulusal veya uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler (Books/Chapters) Sleep and Sleep Disorders: a Neuropsychopharmacological Approach (vol.1 & II). Editor: Lader, Malcolm, Daniel P, Cardinali SR, Pandi-Perumal. In: Drug Effects on Dreaming. Chapter Editors: Ağargün M.Y., Özbek H. September, 2004, ISBN: 1-58706-254-2. Recent Progress in Medicinal Plants:“The antiinflammatory activity and median lethal dose of the Foeniculum vulgare Mill. (etheric oil)”, Özbek H. and Yılmaz O, 12, 385-391 (2006). Recent Progress in Medicinal Plants: “Are Nigella sativa and Urtica dioica Fixed Oils Effective On Carbon Tetrachloride-Induced Liver Injury Model In Rats?”, Özbek H, Öztürk M, Erdoğan E, Kösem M, 19:127-136 (2007). Recent Progress in Medicinal Plants: “Investigation of median lethal dose (LD50) and hypoglycemic effect of Thymus fallax F. leaves essential oil”, Özbek H, Öztürk M, Özgökçe F, 23, Chapter 18, pp: 255-261 (2008). SKS ve İlaç Güvenliği, Editörler: İrfan Şencan, Hanefi Özbek. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Ankara (2012), ISBN: 978-975-590-434-4. Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler. 5. Baskı, Editör: S. Oğuz Kayaalp, Bölüm Editörleri: S. Oğuz Kayaalp, Mehmet Melli, Hanefi Özbek. Pelikan Yayıncılık, Ocak 2013, Ankara, ISBN: 605527036-6. Sağlık Sorunları ve Hastalıkların Yönetimi-Cilt 1, Bölüm: Kardiyovasküler Sistemle İlgili Sorunların Yönetimi, TC Sağlık Bakanlığı, Bölüm Yazarı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Anıl Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara-2016. ISBN: 978-975-590-615-7. Sağlıkta Kalite Standartları Hastane, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Pozitif Matbaa, Ankara-Mart 2016. ISBN: 978-975-590-558-7. Sağlıkta Kalite Standartları Diyaliz, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Anıl Reklam Matbaa Ltd, Şti, Ankara-Eylül 2016. ISBN: 978-975-590-630-0. Sağlıkta Kalite Standartları ADSH (Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri), Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Anıl Reklam Matbaa Ltd, Şti, Ankara-Eylül 2016. ISBN: 978-975-590-589-1 Numan Karaarslan, İbrahim Yılmaz, Duygu Yaşar Şirin, Hanefi Özbek, Özkan Ateş, Dejeneratif Kaskaddan Moleküler Tedaviye İntervertebral Disk Rejenerasyonu, Editötler: Duuygu Yaşar Şirin, Numan Karaarslan, İbrahim Yılmaz, Necati Kaplan, Bölüm 9: Kliniklerde sıkça uygulanan ilaçların intervertebral disk dejenerasyon veya rejenerasyonuna etkisinin değerlendirilmesi, Sage Yayıncılık, Ankara-Ağustos 2019. Özbek H, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Deneylerle Kanıtlanması Mümkün mü? Tokaç M, editör. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Etik ve Hukuki Sorunlar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.41-4. Online ISBN: 978-605-034-017-4 (Yayımlanma tarihi: 15.10.2019). Karaarslan N, Yılmaz İ, Özbek H, Kaplan N, Yaşar Şirin D, Ateş Ö, Kafa Travmalarına Yaklaşım, 1. Baskı, Editörler: Kabataş S, Civelek E, Yılmaz C, “Travma Veya Kanamalara Bağlı Sekonder Gelişen Beyin hasarlarının Tedavisinda Yeni Bir Umut: NLRP3/Kaspaz-1 ve TLR4/MyD88/NF-kB Sinyal Yolaklarını Hedef Alarak Nöroenflamasyona Engel Olan İlaçlar”, Karina Yayınevi, Ankara, Ekim-2019, ISBN: 978-605-7603-97-5 B İ Y O İ S T A T İ S T İ K Makale: Özbek H, Keskin S. Standart sapma mı yoksa standart hata mı? Van Tıp Dergisi 2007, 14(2): 64-67. Kitap: Osman Hayran & Hanefi Özbek. Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler, (SPSS Uygulama örnekleri ile genişletilmiş 2. Baskı), Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul-Mart 2017. ISBN: 978-605-335-297-6. M Ü Z İ K Makaleler: Özbek H, “Dede Efendi üzerine”, Seyir, 1: 24-25, 1997. Özbek H, “Türk Mûsıkîsi Nazariyâtı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım”, Seyir, 2: 15-16, 1997. Özbek H, “Mûsıkîmiz ve Sesleri”, Seyir, 3: 50, 1997. Özbek H, “Batı Müziği Ses Sistemi”, Seyir, 4: 38-40, 1998. Özbek H, “Türk Müziği Ses Sistemi”, Seyir, 7: 37-38, 1999. Özbek H, “Türk Müziği Üzerine”, Seyir, 11-12: 77-78, 2000. Özbek H, "Müzik üzerine bir söyleşi", 112 ACİL, Sayı 3, s: 56-59, 2009. Özbek H, "Müzikle Terapi 'Müzikoterapi'", Sağlık ve İnsan, 2012, 7: 58-61. Özbek H, "Arel-Ezgi Ses Sistemi Üzerine Bir Eleştiri", SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2014, 32: 96-101. Özbek H, "Türk Müziği ve Terapideki Yeri: Tarihsel Perspektif", SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2014, 33: 100-101. Özbek H, "Türk Müziği ve Terapideki Yeri: Bilimsel perspektif", SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2015, 34: 100-103. Özbek H, "Şarkılarda Ölüm", SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2015, 36: 62-63. Özbek H, "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Mevzuatı", SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2016, 38: 82-85. Özbek H. "Göç ve Müzik", SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2016, 40: 52-55. Özbek H. "Değerler Eğitiminde Musikinin Yeri", SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2016, 41: 26-27. Özbek H. Müziğin Fizyolojik, Psikolojik Etkileri ve Müzikterapi, Gönül Kültür ve Medeniyet Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 83, s: 30-35. Özbek H., Müzik insana ilaç gibi geliyor, Yeşilay Dergisi, Turkuvaz Medya Grubu, Mayıs-2018, https://www.yesilay.org.tr/yesilaydergisi/Mayis_2018/files/assets/basic-html/page-30.html (erişim tarihi: 18.06.2018) Özbek H. Çârgâh Makamı, SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2018, 47: 98-101. Kitaplar: Türk Müziğinde Ana Dizi, Hanefi Özbek, Pan Yayıncılık, İstanbul-2014, ISBN: 978-605-4518-70-8. Türk Müziği Usûlleriyle Ritmik Okuma, Hanefi Özbek, 1. Baskı, Dahi Yayıncılık-İstanbul-Ağustos 2017. ISBN: 978-605-9092-82-1. Hanefi Özbek. Gönülden Esintiler (Saz Eserleri, Hanefi Özbek Besteleri), 1. Baskı, Bemol Müzik, İzmir-Ocak 2020, ISBN: 978-605-4682-37-9. Ulusal veya Uluslararası Kongre/Sempozyumlara Katılım ve Sunulan Bildiriler: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliğiyle “Türkiye’de Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümleri ve Müzik Öğretmenliği Eğitimi Toplantısı”,01 Kasım 1994. 16-20 Nisan 2014, 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, Antalya-Türkiye, Türk Sanat Musikisi ve Tedavideki Yeri. 17-18 Kasım 2014, Türk Müziği Ana Dizisi İçin Bir Öneri, İzmir II. Ulusal Müzik Sempozyumu, Bornova-İzmir. Özbek H. Acıkara ÖB, Öz BE, Özbilgin S, Kırmızı Nİ, Özrenk C, Tekin M, Saltan G. Onobrychis türlerinin farelerde alloksan ile oluşturulmuş diyabet modelinde antidiyabetik etkilerinin araştırılması, 24. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 17-20 Ekim 2017, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, KTÜ, Trabzon, P095. Numan Karaarslan, İbrahim Yılmaz, Hanefi Özbek, Duygu Yaşar Şirin, Necati Kaplan, Tezcan Çalışkan, Çiğdem Özdemir, Yener Akyuva, Özkan Ateş, Diskografide sıklıkla tercih edilen radyo-kontrast farmasötikleri ile intakt intervertebral disk dokusu hücrelerine zarar mı veriyoruz? Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu, 26-29 Eylül 2018, Titanic Deluxe Hotel-Bodrum, Sözlü Bildiri-S2 (Birincilik ödülü). Numan Karaarslan, İbrahim Yılmaz, Duygu Yaşar Şirin, Hanefi Özbek, Özkan Ateş, Disk Dokusu İlaç Araştırmalarında, Anabolik/Katabolik Reaksiyonlarda Rol Alan Gen İfadelerinin Önemi, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, 14. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, 08-11 Kasım 2018, İ.T.Ü. Vakfı Maçka Sosyal Tesisleri Şişli, İstanbul, Sözlü Bildiri (Üçüncülük ödülü). Konferanslar/Söyleşiler: YYÜ Felsefe Topluluğu söyleşi programı: "Bestekâr Hacı Sâdullah Ağa", 11 Nisan 2003, Van. Eğitimde Bilim Danışmanlığı Bölge Çalıştayı, "Türk Mûsıkîsi Tarihi ve Kullanılan Enstrümanlar", 18-28 Haziran 2007, Van. Eğitimde Bilim Danışmanlığı Bölge Çalıştayı, "Ûdî Bestekâr Yusuf Nalkesen", 07.12.2007, Van. Bilgi Derneği, "Türk Mûsıkîsinin Teorik Temelleri", 13.01.2008, Van. İstanbul Medipol Üniversitesi, "Türk Musikisi" başlıklı konuşma, 27 Aralık 2012, İstanbul. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin 2013-2014 akademik döneminin açılışı toplantısı, “Açılış Dersi (Eğitim, Müzik ve Sağlık)”, 23 Ekim 2013, Konya. Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi, 13.03.2014, “Biraz da Müzik” konulu sunu ve tambur dinletisi, Konya. İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Kampüsü, 13 Şubat 2014, "Türk Musikisi’nde Usûller" konulu konuşma, İstanbul. Özbek H, Korkut L, Çakkal Ö, "Orhan Gencebay’la Röportaj", SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2013-2014, 29: 46-57. "Türk Müziği Ana Dizisi İçin Bir Öneri", Konferans, Uluslar Arası Müzik ve Medya Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014, Yıldız Teknik Üniversitesi, Beşiktaş-İstanbul. Şizofreni İle Birlikte Yaşamak İçin Elimi Tutar mısın Sempozyumu, çağrılı konuşma: “Psikiyatrik Hastalıkların Tedavisinde Müzikterapi”, 6 Aralık 2014, Cemal Reşit Rey Konser Salonu-İstanbul. Uluslararası Sağlık ve Sanat Sempozyumu, Konferans: "Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Mevzuatı ve Müzikterapi", 21-22 Mayıs 2015, İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi, İstanbul. "Türk Müziği ve Müzik Terapide Kullanım İlkeleri", Bilişsel Rehabilitasyonda Yeni Yaklaşımlar, 2-3 Nisan 2017, İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık-İstanbul, Diğer Yazılar Özbek H. Tıptaki Araştırmaların Ahlaki Arka Planı, SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2017, 43: 6-11 Özbek H. Türküler ve Yaşlılık, SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2017, 44: 54-55. Özbek H. Kronik Hastalıklarda İlaç Yönetimi, SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2019, 51: 82-83. Özbek H. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) İçin Klinik Araştırmalar Mevzuatı, SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2019, 53: 44-45. Radyo-Televizyon Programları: Can Veren Pervaneler, TRT-2, 2009. TRT Okul, Medyada Sağlık, "Çocuklarda antibiyotik kullanımı, Selçuklu ve Osmanlı’da müzikle tedavi", 01.01.2013. TRT 1 Sözün Bitmediği Yer, "Türk Müziği Üzerine Celil Güngör’le Söyleşi", Haziran 2014. TRT 1 Nağmede Şifa, "Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ve Müzikterapi üzerine söyleşi", Aralık 2014. TRT TSR (Türkiye’nin Sesi Radyosu) Şifaya Yolculuk, 2015. TRT 1 Nağmede Şifa, "Müzikterapi", Mart 2015. Beyaz TV, Ana Haber Bülteni, Müzikterapi Uygulaması, Şubat 2016. AKRA FM, Tamamlayıcı Tıp, Müzikle Tedavi, Kasım 2017.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Leman Figen GÜL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Leyla TANAÇAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Meral ERDOĞAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Meryem Birgül ÇOLAKOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Nazire Papatya SEÇKİN TAHTALIOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Oya PAKDİL
E-Posta oy[email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Ömer ÇETİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Sema ERGÖNÜL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Vahit MERMERTAŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Yaşar ŞENLER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Yiğit EVREN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Bora YERLİYURT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Cemal Cenk HAMAMCIOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Ebru ERBAŞ GÜRLER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Fatma Pınar ÇAKMAK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. İkbal Ece POSTALCI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Mehmet Doruk ÖZÜGÜL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Melis OĞUZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Nesip Ömer EREM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Nuri SERTESER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İTÜ Mimarlık Fakültesi 1989 İTÜ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İTÜ

Araştırma Alanları

Binalarda yangından korunma, yangın önleme, duman yayılımı analizi, bina yangın simülasyonu, kaçış yolları analizi. Binalarda rüzgar etkileri, rüzgar tüneli deneyleri, bina ve açık alanlarında rüzgar simülasyonu.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Özlem ATALAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Pelin DURSUN ÇEBİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Soner ŞAHİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Suat APAK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Yonca SEZER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi 1999 Yıldız Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Yıldız Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları

Uygulamalı Matematik, Fonksiyonel Analiz

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Atınç YILMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ayça YILMAZ DENİZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ethem GÜRER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Firdevs KULAK TORUN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Gökhan KAZAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Gözde ÇELİK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Melih BOZKURT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Meryem GEÇİMLİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Muammer Fevzi Oğlu BOZKURT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacetepe Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Yıldız Teknik Üniversitesi / Yeditepe Üniversitesi

Araştırma Alanları

Kuramsal Uygulama: Yeni Medya Sanatları, Video Sanatı, Sayısal Fotoğraf / Video Tasarım

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Graduate Thesis counseling Yildiz Technical University Institute of Social Sciences "Video Clips Produced in Turkey" Master Thesis Supervisor Inst. Muammer Bozkurt Istanbul, 2003 Yildiz Technical University, Institute of Social Sciences. Master Thesis. Istanbul 2006 "Media Images of Technology in Modern Dance Choreography " Supervisor Ass.Prof. Muammer Bozkurt Yildiz Technical University, Institute of Social Sciences. Master Thesis. Istanbul 2010 "Symmetry as A Method of Visual Concepts / Plastic Arts" Supervisor Ass. Prof. Muammer Bozkurt Publications / Books "VIDEO ART Installation, Film, Performance" Composition Publications 213 / Istanbul Art Series 26 Photography / Video 5 Code: 4,3,05 ISBN: 975-271-112-X Jury magazine editor Yildiz Technical University Publication of the Faculty of Art and Design "Peer-reviewed Journal of Art Design" Number: 2001 Spring 2004 ISSN: 1304-9909 Papers, Conferences, Panels / Select 2006, March 3, (Conference) "VIDEO ART" Middle East Technical University, Ankara, Turkey 2006, March 30, Conference "VIDEO AS A MEANS OF PRODUCTION" Siemens Sanat, Istanbul 2006, April 6, (Conference) "Video Art in Contemporary Turkey" Galataperform, İstanbul 2005April 24, (Panel), "Media Arts in interdisciplinary photo" 2. Photo Symposium. Istanbul 2005, November 15, (Conference) "VIDEO ART" Yeditepe Univ. Istanbul 2005, December 15, (Conference) VIDEO ART "Culture University, Istanbul 2004 , April 8, (Panel) "VIDEO and FILM ART" Gazi University, Ankara, Turkey 2003, December 7, (Panel) "NEW APPROACHES "Contemporary Arts Center, Ankara 2003, 28 to 29 June (Conference) "MEDİEN KUNST: DİE 90ER JARE İN DEUTSCHLAND UND DER TÜRKE" Dresden / Germany 2002, 18/19/20 October (Symposium) " photographs in educational institutions " AFSAD 6.Fotoğraf Symposium - ANKARA 2000, April 27, (Conference) "20 CENTURY ART PAINTING "Conference Hall of the Municipality of Çankaya, Ankara February 23, 1999 (Confer.) "GERMANY VIDEO SCULPTURE" Contemp. Arts Center, Ankara 1999, May 26, (Conference) "VIDEO ART" Abant Izzet Baysal University, Bolu 1998, November 11, (Panel) "artistic identity issues” Contemporary Arts, Culture Center Ank. 1998, December 19, (Panel) "YOUNG ART-1 event in Ankara after the" Art KurumuANKARA 1998, March 10, (Panel) "Photography & Modern Art" Alm.Kül.Mer. Ankara 1998, April 16, (Conference) " video installation - performance - film " Marmara University, Istanbul Faculty of Fine Arts 1997, January 29, (Conference) "GERMANY REPORTS" Painting and Sculpture Museum, Ankara 1997, February 27, (Conference) "video installation - performance - film " Hacettepe University Faculty of Fine Arts, ANKARA 1997, November 9, (Panel) "Documenta 10" German Culture Center ANKARA December 16, 1995 (Conference) "İnterdisipliner Arts" METU ANKARA Conference Room 1993, April 10, (Conference) "Art Problems in Turkey" AFSAD Society ANKARA 1992. 21-22 November (Declaration) " Photograpy Problems in Turkey" AFSAD 4.Fotoğraf Symposium, National Library ANKARA 1990, May 9, (Conference) " pictures and music " Fine Arts Fakültesi.ANKARA 1990, May 16, (Conference) " pictures and music " (Gazi University, Gazi Education Fakültesi.ANKARA) Journal articles / selected Bozkurt, Muammer "ART VIDEO ", rh + Sanart, Istanbul, July-August 2008. Bozkurt, Muammer "AN ART AS MEDIA" rh + Art Magazine of Canada. July- 2007. Sf.44 Bozkurt, Muammer "MEDIA & VIDEO PRODUCTION" Art Our World, Yapi Kredi Yay. Number 104, Fall 2007, ISSN 1300-2740. Bozkurt, Muammer "WHAT İS INTERNET & NEW MEDIA ART ?" Rh + Art Magazine of the United States. July-August 2006. Sf.28 Bozkurt, Muammer " a country, an event and great prize" Art Magazine, January 1998. Sf.16) Bozkurt, Muammer "POLITICAL PARTIES IN TURKEY AND ART" (National, Bi-monthly academic / political magazine. Number 1, June-July 1996. Sf.75-79) Bozkurt, Muammer "THOUGHTS ON PAINTING AS ..." (Artı Magazine, March 1993) Bozkurt, Muammer "TO BE YOUNG IN TURKEY" (Pencere Magazine, January 1992) Bozkurt, Muammer "ON PHOTOS" (4.Fotoğraf Symposium Publication. Sf.116 1992) Bozkurt, Muammer "Heartfield-Goya-Picasso"Ekin Belleten(Magazine: Spring1991Sf.67-73)

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Orhan SEVİNDİK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Özgün ARIN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Özlem VARGÜN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Mimar Sinan Üniversitesi 1990 Yıldız Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları

Kentsel Tasarım, Sanat ve Tasarım Tarihi, Çağdaş Sanat Estetiği, Temel Tasarım, Sanat ve Tasarım, Ortam Odaklı Sanat, Bilgi İletişim Teknolojileri, Müzecilik, İletişim, Görsel İletişim Tasarımı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Sanat Yönetimi ve Küratörlük/Yıldız Journal of Art and Design, İstanbul Gravürlerine Farklı Bakışlar ve Kentsel Göstergelerin Yorumu/ Atatürk Üniversitesi- edergi

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Sinan SAVAŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Süleyman BALYEMEZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Tuna KAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Mimar Sinan Üniversitesi 1993 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Kültür varlıkları, koruma, restorasyon, alan yönetimi, dijital belgeleme.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler “Preserving the Knowledge of the Past Through Virtual Visits: From 3D Laser Scanning to Virtual Reality Visualisation at the Istanbul Çatalca İnceğiz Caves”, Journal of Photogrammetry, Remote Sensing and Geoinformation Science -88, 2020 Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. “Conservation Problems Of Adobe Architectural Examples İn 3 Sakarya Province Taraklı District And Solution Proposals”, Kerpic’13 – New Generation Earthern Architecture: Learning From Heritage International Conference Istanbul Aydin University, Turkey, 11-15 September 2013. “The Importance Of Dıgıtal Methods In Preservatıon Of Cultural Herıtage- The Example Of Zırnıklı Mansıon”, The International Archives Of The Photogrammetry, Remote Sensing And Spatial Information Sciences, Volume Xlıı-5/W1, 2017. “The Selımıye Mosque Of Edırne, Turkey – An Immersıve And Interactıve Vırtual Realıty Experıence Usıng Htc Vıve”, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-5/W1, 2017. “Vırtualısıng An Ottoman Fortress –Laser Scannıng And 3d Modellıng For The Development Of An Interactıve, Immersıve Vırtual Realıty Applıcatıon”, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-2/W9, 2019. “Rapıd 3d Dıgıtalızatıon Of The Cultural Herıtage: A Case Study On Istanbul Suleymanıye Socıal Complex (Kulliye)”, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-2/W9, 2019.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Zafer SAĞDIÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

YTÜ; ITÜ-master; YTÜ-dr 1996; 1999; 2006 YTÜ

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ytü, Mimarlık Fak., Mimarlık Böl., Mimarlık Tarihi ABD., (1996-20014 Aralık)

Araştırma Alanları

Mimarlık Tarihi, Osmanlı Mimarlığı, Avrupa Mimarlığı, Endüstri Devrimi ve sonrasında Mimarlık, Erken Cumhuriyet Mimarlığı, Çağdaş Dünya Mimarlığı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Zerrin İNAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör.Dr. Abdullah ERENÇİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör.Dr. Burcu BEŞLİOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik Üniversitesi 2003 Yıldız Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bahçeşehir Üniversitesi

Araştırma Alanları

Hesaplamalı Tasarım, Tasarım Kuramı, Mimarlık Eğitimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör.Dr. Burcu KÖSE KHIDIROV
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Bilkent Üniversitesi 2011 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Düzce Üniversitesi

Araştırma Alanları

İç Mimarlık, Duyusal Tasarım, Fiziksel Çevre Kalitesi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör.Dr. Burhan Kubilay KAPTAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör.Dr. Didem BOYACIOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör.Dr. Emin Yahya MENTEŞE
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör.Dr. Eyüp Salih ELMAS
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik Üniversitesi 2002 İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

2004-2006 -Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Bölge Şefliği -Avrupa Birliği projeleri ve Kent Konseyi koordinatörü 2006-2008 - İstanbul İli Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü Uzman Mimar 2008-2014 - Çekmeköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü 2014-2018 - Beykoz Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı 2017- -Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi 2019- - Sancaktepe Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı

Araştırma Alanları

Proje ve Yapım Yönetimi, Kentsel Planlama, Kentsel Koruma, Mimarlık

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Tezler Yüksek Lisans, “Çamlıca-Altunizade-Bağlarbaşı Tarihsel Çevresi Değerlendirme ve Çamlıca’da Ahşap Bir Köşkün Koruma Projesi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 Doktora, “Bina Kullanım Evresinin Denetimine Yönelik Bir Çerçeve Yaklaşım Önerisi”, İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017 Alanında Tanınmış Uluslararası Yayınevlerince Yayımlanan Kitaplarda Bölüm Yazarlığı Elmas E.S. (2021). Mimarlık Bilimleri ve Teknolojisi. Kentsel Dönüşüm Uygulama Stratejisinin Belirlenmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahp) Kullanımı: “Sancaktepe İlçesinde Bir Uygulama” (261-295. Ss.). Editör: Murat Dal, Yayınevi: Livre De Lyon. Hakemli Kongre/ Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar Elmas E.S., Dikmen S.Ü. (2011). Bina Türü Yapıların Ömür Döngüsü Sürecinde Denetim ve Kayıt Yöntemlerine Bir Bakış (223-231. Ss.). 23. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Mimarlık Meslek Ortamı. Bursa, Türkiye. 24-26 Mart 2011 Hakemli Kongre/ Sempozyum Sözlü Sunumlar Elmas E.S. (2006). Üsküdar Sempozyumu IV. İstanbul, Türkiye. 3-5 Kasım 2006 Elmas E.S. (2021). Kentsel Planlamaya Bütüncül Yaklaşım Kazandırmada Kentsel Tasarım Çalışmalarının Önemi: “Beykoz-Karlıtepe Kentsel Tasarım Rehberi Örneği. Dicle Üniversitesi 2. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu. Diyarbakır, Türkiye. 11-12 Ekim 2021 Kazanılan Ödüller Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 2020 Yılı Afet Yönetimi Alt Dalında Altın Karınca Ödülü Kurumsal Plan ve Projeler Beykoz İlçesi Boğaziçi Alanı 1/5000 ölçekli Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı(1.,2. ve 3.Etap) Beykoz İlçesi Boğaziçi Alanı 1/1000 ölçekli Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı(1.,2. ve 3.Etap) Elmalı 1-2 Barajı Havzası Koruma Planı Hazırlık Süreci Yönetimi ve Koordinasyonu Beykoz- Paşabahçe İkiz Ahşap Türk Evi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelendirmesi ve Koruma Uygulaması Raufi Tekkesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelendirmesi ve Rekonstrüksiyon Uygulaması Şeyh Ethem Efendi Tekkesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelendirmesi ve Koruma Uygulaması Beykoz- Mehmet Akif Şiir Evi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelendirmesi ve Koruma Uygulaması Şehri-Sitare Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Beykoz- Karlıtepe Kentsel Tasarım Rehberi

text
Adı Soyadı Öğr.Gör.Dr. Fatma COŞKUNER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör.Dr. Gözdem AYSU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör.Dr. Hayriye Yasemin SOYLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 1996 İstanbul Teknik Üniversitesi - Endüstri Ürünleri Tasarımı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Beykent Üniversitesi- Tasarım Vakfı İstanbul- İstanbul Teknik Üniversitesi- Coats Türkiye- Arpaş A.Ş.- Koç Üniversitesi.

Araştırma Alanları

Tasarım Yönetimi, Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi, Giyilebilir Teknoloji.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Soylu, H. Y. & Karaca Şalgamcıoğlu, B. (2021). Öğrenci Bakış Açısıyla Disiplinlerarası Stüdyo Dersi Katılımcı Personaları . ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi , 0 (6) , 41-77 . DOI: 10.46372/arts.896745 Soylu, Y. Karaca Şalgamcıoglu, B., Efilti, P. Kasajima, O. (2017). "The Anatomy of a Multi-Sensory Design Course: Happy Sound Object", Proceedings of 12th European Academy of Design Conference, EAD Design For Next, Rome. ISBN 978-1-138-09023-1, The Design Journal, Vol. 20, Iss. sup1., p. 1367-1379. Soylu, Y. and Er, Ö. (2016). On the horns of glocalization: A case study in the needlecraft industry - Coats Turkey, Craft Research 7:2, pp.263-74, doi: 10.1386/crre.7.2.263_1. Soylu, Y. (2015). Design Awareness of Non Designer Professionals. On-line Journal of Art and Design. Vol. 3, Iss.1. Soylu, Y. and Er, Ö. (2014). Corporate Design Germination Model. “Design Management in an Era of Disruption”, 19th DMI: Academic Design Management Conference. 2-4 September, 2014, London. Er, Ö., Soylu, Y., Başar, D.L., Gökkurt, A. (2013). A New Model to Introduce SMEs with Design, Crafting the Future", 10th European Academy of Design Conference, 17-19 April 2013, Gothenburg. Soylu, Y., and Bayazıt, N. (2010)., Model Development For Magazine Cover Page Selection, Proceedings of the 20th European Meeting on Cybernetics and Systems Research, 6-9 April 2010, Vienna. Soylu, Y. (2009). Deneyim Pazarlamasında Tasarımın Önemi Üzerine Vaka Analizi: Coats Türkiye, 4. Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı, 8-9 Ekim 2009, İstanbul.

text
Adı Soyadı Öğr.Gör.Dr. Işıl SAVAŞER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör.Dr. İbrahim YILMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör.Dr. Leyla KABASAKAL GÜZELOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör.Dr. Meral EKİNCİOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Scholarly Essays: 1• Ekincioglu, M., “Uncovering Her Archive: Ayla Karacabey in Postwar Architecture”, in Routledge Companion to Women in Architecture, Sokolina, A. (ed.)., Routledge. (forthcoming). 2• Ekincioglu, M., the Bloomsbury Global Encyclopedia of Women in Architecture, 1960-2015, Brown, L. & Burns, K. (editors). (forthcoming). Online International Collection: 3• Ekincioglu, M. (curator, writer), 2016, Women in Modern and Contemporary Territories of Turkish Architecture, Archnet, online source of the Massachusetts Institute of Technology-Aga Khan Documentation Center; Cambridge, MA, US. For more: http://meralekincioglu.com/2-publication.html Published Research Report: 4• Ekincioglu, M., 2021, Diversity and Inclusion in Historical Documentation of Multicultural Architecture Education in the US in a Time of Pandemic, the Society of American Archivists (SAA), Research Forum (online) 2020; https://www2.archivists.org/sites/all/files/Ekincioglu_report.pdf, last accessed on 2.10.2021. Interview on Research: 5• Ekincioglu, M. (interviewee), 2020, “Archival Innovators: Dr. Meral Ekincioglu”, ArchivesAware!, Awareness and Outreach Resources for Archivists, https://archivesaware.archivists.org/2020/03/17/archival-innovators-dr-meral-ekincioglu/, last accessed on 12.12.2021. Online Publications: 6• Ekincioglu, M. (moderator), 2021, “Collective Memory of Diverse Women Architects: Its (Historical Documentation) Practice and Methods”, by Women Who Design, https://wwd2021.com/diverse-women-artitects, last accessed on 7.30.2021. 7• Ekincioglu, M. (speaker), 2019, “Citizen TALES Commons: A Collaborative Multi-Disciplinary Model of Ethical, Reliable and Inclusive Production and Dissemination of Knowledge around Issues of Citizenship Today”, WikiConference North America, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, US, November 9. (joint presentation with Dr. Vassiliki Rapti and Dr. Diana Ramirez-Jasso); https://web.mit.edu/webcast/wiki/f19/141/index.html, last accessed on 11.9.2019. 8• Ekincioglu, M. (panelist), 2018, Power (Panel title), A Convergence at the Confluence of Power, Identity and Design (event), The Harvard University, Graduate School of Design, Women in Design, Cambridge, MA, US, November 3rd; https://www.youtube.com/watch?v=vNZdEUcHhqk&t=72s, last accessed on 2.12.2019. 9• Ekincioglu, M. (speaker), 2017, “The Grand Flirtation: Feminist Operation of Architecture at Princeton University in the 1960s - the 1970s", Massachusetts Institute of Technology, Woman and Gender Studies Program, Intellectual Forum Series, Cambridge, MA, US, October 19th. (Published by the Princeton University-Mudd Manuscript Library Blog: https://blogs.princeton.edu/mudd/2010/11/coeducation-at-the-graduate-school, last accessed on 8.14.2018). 10• Ekincioglu, M. (contributor), 2021, SAH Women in Architecture Bibliography, (this dynamic bibliography was created by a SAH team: Barbara Ann Opar, Hannah Joelle Deichler, Rebecca Siefert, Anna Sokolina, Margaret Birney Vickery, Harriet Harriss, Mari Nakahara, Meral Ekincioglu, Laura Sánchez Carrasco, Gül Kale, Gillian Mahoney, Nina Stritzler-Levine; Danielle S. Willkens); https://sahwiabibliography.sah.hcommons.org, last accessed on 7.16.2021. International Online Encyclopedia (Visual Documentation): 11• Ekincioglu, M. (architecture photographer & scholar), 173 architecture photographs (from iconic modern and contemporary buildings in and around Cambridge, MA and Boston), SAH Archipedia, authoritative online encyclopedia, published for the Society of Architectural Historians by the University of Virginia Press, https://sah-archipedia.org. For more: http://meralekincioglu.com/10-publication.html International Digital Image Archive (Visual Documentation): 12• Ekincioglu, M. (architecture photographer & scholar), 25 architecture photographs (from iconic modern and contemporary buildings in and around Cambridge, MA and Boston), SAHARA, a digital image archive developed by the Society of Architectural Historians in collaboration with Artstor and funded by the Andrew W. Mellon Foundation, https://sahara.artstor.org/#/login. For more: http://meralekincioglu.com/11-publication.html. Architecture Monographs General Publishing Coordinator: Meral Ekincioglu 13• Ekincioglu, M. (ed.), 2000, Bernard Tschumi, Boyut Contemporary World Architects Series 1, January, Boyut Publishing Group, Istanbul. (Turkish). 14• Ekincioglu, M. (ed.), 2000, Steven Holl, Boyut Contemporary World Architects Series 2, February, Boyut Publishing Group, Istanbul. (Turkish). 15• Ekincioglu, M. (ed.), 2000, Santiago Calatrava, Boyut Contemporary World Architects Series 3, March, Boyut Publishing Group, Istanbul. (Turkish). 16• Ekincioglu, M. (ed.), 2000, Lebbeus Woods, Boyut Contemporary World Architects Series 4, April, Boyut Publishing Group, Istanbul. (Turkish). 17• Ekincioglu, M. (ed.), 2000, Hasan Fathy, Boyut Contemporary World Architects Series 5, May, Boyut Publishing Group, Istanbul. (Turkish). 18• Ekincioglu, M. (ed.), 2000, Tadao Ando, Boyut Contemporary World Architects Series 6, June, Boyut Publishing Group, Istanbul. (Turkish). 19• Ekincioglu, M. (ed.), 2000, Norman Foster, Boyut Contemporary World Architects Series 7, July-August, Boyut Publishing Group, Istanbul. (Turkish). 20• Ekincioglu, M. (ed.), 2000, Mario Botta, Boyut Contemporary World Architects Series 8, September, Boyut Publishing Group, Istanbul. (Turkish). 21• Ekincioglu, M. (ed.), 2000, Zaha Hadid, Boyut Contemporary World Architects Series 9, October, Boyut Publishing Group, Istanbul. (Turkish). 22• Ekincioglu, M. (ed.), 2000, Raj Rewal, Boyut Contemporary World Architects Series 10, November, Boyut Publishing Group, Istanbul. (Turkish). 23• Ekincioglu, M. (ed.), 2000, Frank Gehry, Boyut Contemporary World Architects Series 11, December, Boyut Publishing Group, Istanbul. (Turkish). 24• Ekincioglu, M. (ed.), 2001, Daniel Libeskind, Boyut Contemporary World Architects Series 12, January, Boyut Publishing Group, Istanbul. (Turkish). 25• Ekincioglu, M. (ed.), 2001, Rem Koolhaas, Boyut Contemporary World Architects Series 13, March, Boyut Publishing Group, Istanbul. (Turkish). 26• Ekincioglu, M. (ed.), 2001, Alvaro Siza, Boyut Contemporary World Architects Series 14, May, Boyut Publishing Group, Istanbul. (Turkish). 27• Ekincioglu, M. (ed.), 2001, Kisho Kurokawa, Boyut Contemporary World Architects Series 15, July-August, Boyut Publishing Group, Istanbul. (Turkish). 28• Ekincioglu, M. (ed.), 2001, Carlo Scarpa, Boyut Contemporary World Architects Series 16, September, Boyut Publishing Group, Istanbul. (Turkish). Boyut Contemporay Turkish Architect (Turkish) General Publishing Coordinator: Dr. Meral Ekincioglu 29• Ekincioglu, M. (ed.), 2001, Turgut Cansever, Boyut Contemporary Turkish Architects Series 1, February, Boyut Publishing Group, Istanbul. (Turkish). 30• Ekincioglu, M. (ed.), 2001, Doğan Tekeli-Sami Sisa, Boyut Contemporary Turkish Architects Series 2, April, Boyut Publishing Group, Istanbul. (Turkish). 31• Ekincioglu, M. (ed.), 2001, Behruz Çinici, Boyut Contemporary Turkish Architects Series 3, June, Boyut Publishing Group, Istanbul. (Turkish). Architectural Articles: 32• Ekincioglu, M., 2022, the MIT-Nano Binasi, Yapi, Istanbul. (Makale ve gorseller teslim edilmis olup, yayin icin editoryal onay e-maili alinmistir). 33• Ekincioglu, M., 2022, Marcel Breuer Tasarimi "Geller I" Evinin Yikiminin Ardindan, Serbest Mimar, Turk Serbest Mimarlar Dernegi, Ankara. (Makale ve gorseller teslim edilmis olup, yayin icin editoryal onay e-maili alinmistir). 34•Ekincioglu, M., 2021, “Mimari Tasarim Egitimi ve Pratigi Arasindaki Diyalog Icin COVID-19’un Tasidigi Potansiyel, Serbest Mimar, Turk Serbest Mimarlar Dernegi, Haziran, Ankara, No. 40-41, ss. 97-99; http://www.tsmd.org.tr/Eklenti/115,40-41web.pdf?0&_tag1=8980390A8E2A212BB72FABD5163ED8F31489441F, son erisim tarihi 12.8.2021. 35• Ekincioglu, E. (ed)., 2021 “Mimari Tasarim Egitimi ve Pratigi” Arasindaki Bag: Mimari Tasarim Pratisyenlerinin Deneyim ve Onerileri”, Serbest Mimar, Turk Serbest Mimarlar Dernegi, Haziran, Ankara, No. 40-41, ss. 86-96; http://www.tsmd.org.tr/Eklenti/115,40-41web.pdf?0&_tag1=8980390A8E2A212BB72FABD5163ED8F31489441F, last accessed on 8.12.2021. 36• Ekincioglu, M., 2021, COVID-19 Surecinde Mimarlik Egitimi Uzerine ABD'den Bir Perspektif, Mimarist, Istanbul, Kis Sayisi, No. 70, ss. 68-74; http://www.mimarist.org/mimar-ist-sayi-70-kis-20201, son erisim 17 Subat 2021. 37• Ekincioglu, M., 2020, “Society of Architectural Historians Konferansı Merceğinden Çağdaş Mimarlığın Problemlerine Dair”, Ege Mimarlik Dergisi, Kasim 2020/4, No. 108, Mimarlar Odasi, Izmir Subesi yayini, Izmir, ss. 24-29; https://www.egemimarlik.org/cevirim-ici-okuma/108/1505, son erisim 17 Subat 2021. 38• Ekincioglu, M., 2020, "Pandemi", Serbest Mimar, Haziran, No. 37, Ankara, ss. 56-57,http://www.tsmd.org.tr/Eklenti/99,serbest-mimar-37webson.pdf?0&_tag1=96E366F8D3290B627EDFBBD9989B018E8D76BE61, 15 Ocak 2020. 39• Ekincioglu, M., 2020, “Mimarlik Meslegi ve Pratigine Dair Hayati Bir Test: ABD’den COVID-19’a Dair Bir Kesit” published by “Mimarizm”, 13 Nisan, http://www.mimarizm.com/haberler/gundem/abd-den-covid-19-a-dair-bir-kesit_131199, son erisim tarihi 15 Nisan. 40• Ekincioglu, M., 2020, 21. Yuzyil Kampus Planlama ve Tasarim Pratigine Guncel Bir Ornek: Columbia Universitesi Manhattanville Kampusu, Serbest Mimar, Subat, No: 35, Ankara, ss. 88-95. 41• Ekincioglu, M., 2019, Modern ve Cagdas Mimari Tasarimin Gozuyle Cok Kulturlu Dunyada Din ve Inanc: ABD Universite Kampuslerinden Uc Ornek, Serbest Mimar, Eylul, No: 34, ss. 92-98; http://www.tsmd.org.tr/Eklenti/90,serbest-mimar-34web.pdf?0, son erisim tarihi 18 Subat 2020. 42• Ekincioglu, M., 2019, “Harvard Universitesi, Graduate School of Design’dan Hakli bir Isyan: Convergence", Mimar-ist, Kis Sayisi, No: 66, Istanbul, ss. 5-7; http://www.mimarist.org/mimar-ist-sayi-66-sonbahar-2019/, son erisim tarihi 20 Subat 2020. 43• Ekincioglu, M., 2019, Massachusetts Institute of Technology Tarihinde Feminist Bir Esik, Serbest Mimar, Ankara, Haziran, ss. 62-67; http://www.tsmd.org.tr/Eklenti/88,serbest-mimar-33pdf.pdf?0, son erisim tarihi 18 Subat 2020. 44• Ekincioglu, M., 2016, "Hacking the Politics of Gender in Architecture: A Documentary on Aliye Pekin Celik, from the Old Boys School to the United Nations", Architexx, June 10th; https://www.architexx.org/subtexxt/hacking-the-politics-of-gender-in-architecture-a-documentary-on-aliye-pekin-celik-from-the-old-boys-school-to-the-united-nations, last accessed on 6.25.2016. 45• Ekincioglu, M., 2016, “Tarihe Imza Atan Bir Turk Kadin Mimar”, Herkese Bilim Teknoloji, June 24th, pp. 26. (A Turkish text by Dr. Ekincioglu published by a Turkish periodical on science and technology). 46• Ekincioglu, M.; 2003, Le Corbusier’den Kucuk Bir Oyku, PORTFOLYO Mimarlik Dergisi, Ocak-Subat, Liman Yayin Grubu, Istanbul, ss. 74-79. 47• Ekincioglu, M.; 2001, Oyunu Kurgulayan Bir Mimarsa…, Arredamento Mimarlik Dergisi, Boyut Yayin Grubu, Istanbul, ss. 52-54. 48• Ekincioglu, M.; 2001, Barcelona Pavyonu: Modernin Bastan Cikariciligi, Arredamento Mimarlik Dergisi, Boyut Yayin Grubu, Istanbul, ss. 94-99. 49• Ekincioglu, M.; 2001, Rem Koolhaas ve Gelecege dair Birkac Ipucu, Rem Koolhaas, Boyut Cagdas Dunya Mimarlari Dizisi, No.13, Boyut Yayin Grubu, Istanbul, ss. 65-79. 50• Ekincioglu, M.; 2000, Ongoru ve Efsane, Arredamento Mimarlik Dergisi, Boyut Yayin Grubu, Istanbul, Ekim, Boyut Yayin Grubu, Istanbul, ss. 111-115. 51• Ekincioglu, M.; 1996, Mimarlikta Bilim ve Teknoloji, Arredamento Mimarlik Dergisi, Boyut Yayin Grubu, Kasim, Istanbul, ss. 96-100. For more: meralekincioglu.com

text
Adı Soyadı Öğr.Gör.Dr. Suzan ESİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ahmet Barış GÖÇMEZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Atatürk Üniversitesi 2000

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Zeynep Giyim San. ve Tic. A.Ş. / Nurteks Halı San. ve Tic. A.Ş. / Thrace Basin Natural GAs CO. / Opet Petrolcülük A.Ş. / İnternational Paper CO. / Artan OSGB Lt.Şti. / GÖÇ Akademi Danışmanlık / Tüv-SUD Turkiye

Araştırma Alanları

Patlayıcı Ortamlar ve Patlamalardan Korunma / Yapı Sektörü İş Güvenliği Çalışmaları / Tekstil ve Tekstil Kimyasalları Risk Değerlendirme / Petro Kimya Tesisleri Tehlike Analizleri ve Risklerin Kontrolü / Davranış Odaklı Emniyet / Yüksekte Çalışma Emniyeti / Ulusal Mevzuatlar Kapsamında İSG Sistemi Kurulması / Yönetim Sistemleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ahmet Meriç BAKIŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ahmet Yasir GÖKÇE
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Medipol Üniversitesi 2019

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Medipol Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu Başkanı,

Araştırma Alanları

Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri, Akustik, Türk Müziği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Alper Kutalmış ÇİFTÇİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Aslı YILDIZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Aslıhan YILMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ateş ÖZPOLAT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Atilla ATALA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ayşe Sine SERBES
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 2006

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ayşen GÜMRÜKÇÜ ÇETİNER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ayten Sinem CEZZAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Banu ÖZDEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Banu ZORLUTUNA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Radyo-Televizyon Yapımcılığı, Diksiyon, Fonetik, Drama, İletişim Becerileri, Sunum Teknikleri İletişim Hukuku

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

• 2012-2013 TRT OKUL ‘’Medyada Sağlık’’ Programı Yapım Koordinatörü • 2010-2012 TRT OKUL Anne-Çocuk Programı, Genel Yayın Yönetmeni • 2007 STAR SAĞLIK DERGİSİ Yaratıcı Yönetmen ve Editörü • 2005–2010 BELGESELLER VE EĞİTİM FİLMLERİ: • Ateroskleroza Giriş, Klinik Araştırmalar, Basında Ateroskleroz, Ateroskleroz 2007,Hipertansiyon1-2, • Dislipidemi 1 -2, Gönüllü Olmak, Damar Yaşken Eğilir, Uykudan Az Önce (Milli Eğitim Bakanlığı İçin), • Kanıta Dayalı Tıp, 2010’da Türkiye’de Klinik Araştırma (reji’li kayıt) vb. • 2005–2006 İMAJ TV Seslendirme Genel Müdür • 2005-2007 ROCK FM “ BeautyandTheBeast ” Yapım – Sunum • 2003-2004 STAR TV “ Dünya Hali ” Genel Koordinatör • 2003 HABER3COM Köşe Yazarı • 2001-2003 MEDYA GRUBU Yayınlar Genel Koordinatörü • 2001 MEDİCAL CHANNEL Genel Yayın Yönetmeni • 1997-1998 KENT TV-RADYO KENT Genel Yayın Yönetmeni • Vizyon Haber Programı: Yapım-Yönetim ve Sunum • 1992-2001 SENKRON TV Genel Yayın Yönetmeni • Show Başlıyor-Sıcağı Sıcağına-Çok Özel-Prizma-Kulvar-Böyle Gitmez-Söz Fato'da: Yapım–Yönetim • 1990-1992 KÜLTÜR BAKANLIĞI BELGESELLER • Nenehatun Yönetmen • Anıtdağ I Yönetmen • Anıtdağ II Yönetmen • 1983–1984 MİLLİYET GAZETESİ Köşe Yazarı / Milliyet Kardeş Yazarı Kitap 2003 Susma ve Konuşmama Hakkı (Deneme- Şiir)

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Barış TEKCAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Bediha GÜNGÖR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Begüm ERÇAM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Burcu ŞANSAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

istanbul teknik üniversitesi 1998

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

origami katlama yöntemleri; origami ve cebir geleneksel geometrik desenler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

origami kitabı

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Burçak BULHAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi 2003 Hacettepe Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

Araştırma Alanları

Tasarım Eğitimi, İç Mekan Tasarımı, Tasarım Kültürü, Bilgisayar Destekli Tasarım, Küçük Konutlarda İç Mekân Analizi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Studio and Criticism Culture in Design Education Online Journal of Art and Desing (OJAD) ISSN:2301-2501 Volume (7), Issue(5), December - 2019

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Burçin Fatma TUNÇ ILDIR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Cavidan Gaye SAMSUNLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Cem Yankı ŞENOCAK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ceren KAHRAMAN BEREKET
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ceyhun ÖMÜR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Çiğdem KÖSEOĞLU KAYHAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Çiğdem TÜRK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Mimari Akustik, Çevresel Gürültü ve Titreşim Kontrolü, Binalarda Gürültü ve Titreşim Kontrolü.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Deniz Çiler ERKAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Devrim KETENCİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yüksek Lisans: YAPIM İDARESİ (MSc. Construction Management), READING Üniversitesi, UK (1999-2000) 1994

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İŞ DENEYİMİ (Sektörel): 1) ERYA MÜH. MİM. İNŞ. TURZ. GIDA İÇ VE DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (Mayıs 2018 – Temmuz 2019) 2) NUHOĞLU-ALT ÜST YAPI-AYBAR ADİ ORTAKLIĞI (Mayıs 2017 – Aralık 2017) 3) ÖZEL GİRİŞİM – Ortağı olduğu Restoran İşletmeciliği (Temmuz 2014 – Şubat 2017) 4) YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. (Şubat 2012 – Haziran 2014) 5) ATİNAK MÜH. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Kasım 2009 – Aralık 2011) 6) HAZİNEDAROĞLU-ÖZKAN İNŞ. A.Ş. (Şubat 2008 – Eylül 2009) 7) ESTON YAPI A.Ş. (Nisan 2005- Ocak 2008) 8) SUBOR BORU SAN. VE TİC. A.Ş. - YAPI MERKEZİ ve AMIANTIT GROUP ortaklığı (Mart 2004- Şubat 2005) 9) YAPI MERKEZİ İNŞ. Ve SAN. A.Ş. (Ağustos 2002- Şubat 2004) 10) SOYAK TOPLU KONUT A.Ş. (Aralık 2000- Şubat 2002) 11) HAZİNEDAROĞLU-ÖZKAN İNŞ. A.Ş. (Temmuz 1994- Şubat 1999)

Araştırma Alanları

Proje & Yapım Yönetimi: Planlama-iş programı, Sözleşme hazırlama ve yönetimi (FIDIC dahil), maliyet kontrol, hakkediş ve kesin hesap, satın alma (uluslararası).

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Thesis: ‘COST ADVICE IN TURKISH CONSTRUCTION- Research on Current Cost Modelling Techniques Used by Leading Firms and Public Institutions’, 1) MSc in CONSTRUCTION MANAGEMENT, University of READING, UK (1999-2000)

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Doğan TÜRK
E-Posta [email protected]il.com
Detay Öz Geçmiş
Medya

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2002

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Net İnşaat, Tes Gayrimenkul, ADT Yapı

Araştırma Alanları

Yapım Yönetimi, Sözleşme Yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Construction Contract Disputes And Dispute Settlement / Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Dursun Furkan ÇAPKIN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Beykent Üniversitesi 2006 Yıldız Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Kültür Üniversitesi

Araştırma Alanları

BIM, Mimari Tasarım, Yapı Bilgi Modeli, BIM Eğitimi, BIM pratiği, İşbirliği, Eşgüdüm, Proje Yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Çapkın, D. F., Işıkdağ, Ü., & Tong, T. (2020). Design Students Viewpoint on Bim: a Preliminary Assessment of the Indicators. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 44, 143-150. BIM Terimleri Sözlüğü I - II - III Editörler: Dr. Bilal Succar (Editör), Dr. Marzia Bolpagni (Yardımcı Editör), Doç. Dr. Ümit Işıkdağ, Y. Mimar Burcu Esen Barutçu, Y. Mimar Dursun Furkan Çapkın (Türkçe Editörleri) Yayına Hazırlayan: b. kitap (Binat İletişim & Danışmanlık) 1.Baskı: Haziran 2019, İstanbul ISBN: 978-605-81332-2-8 BIM Terimleri Sözlüğü II Editörler: Dr. Bilal Succar (Editör), Dr. Marzia Bolpagni (Yardımcı Editör), Doç. Dr. Ümit Işıkdağ, Y. Mimar Burcu Esen Barutçu, Y. Mimar Dursun Furkan Çapkın (Türkçe Editörleri) Yayına Hazırlayan: b. kitap (Binat İletişim & Danışmanlık) Baskı: Şubat 2020, İstanbul ISBN: 978-605-81332-3-5

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Dürrin SÜER KILIÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 1987 DOKUAZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ YAPI BİLGİSİ ANA BİLİM DALI

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

1987-2007 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2007 -........M artı D Mimarlık - Kurucu ortak

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ebru ÜNVER KARAER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Eli BENSUSAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Elif ERTEKİN GÜRKAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Virginia Teknik Universitesi, YTU 2001 Virginia Teknik Universitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Okan Universitesi

Araştırma Alanları

Parekende ve Gayrimenkul Tasarimi, Buyuk Olcekli Projeler Tasarim Yonetimi, Vizyoner Parekende Trendleri Tasarimcisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Elif TURGUT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Emir BOSTANCI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Emre İŞLEK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Eray Sertaç ERSAYIN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Erden SEYMAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ/ Restorasyon Anabilim Dalı 1985/1988

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Anıtsal tek yapılar ve Tarihi Çevre

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ersin AVŞAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Esra SÖNMEZ İŞLEK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Evren KARADAĞ YILMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İTÜ Mimarlık

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

FSM Vakıf Üniversitesi

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Fahriye Elif AKŞAHİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Fakir CAVLUN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Fatma Ebru KALGAY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Feza KOCA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

istanbul teknik üniversitesi 1991

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Gökhan Aktan ALTUĞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Gökhan KARAKUŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Gözde KAVALCI EREN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Gülce KANTÜRER YAŞAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Gülce KIRDAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Hakan KILINÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Hasan Emrah ÖZARSLAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2001

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Hasan GÖKBORA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Hatice ARMAĞAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 2000

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

ARMAN TASARIM MERKEZİ

Araştırma Alanları

Tasarım Yönetimi, Tasarım Trendleri, Ürün Tasarımı, Tasarım Stratejileri, Konsept Geliştirme

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Hatice Işıl UYSAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Heval Zeliha ÜÇOK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Hümeyra ŞENTÜRK TOSLAK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Işıkcan KESKİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. İbrahim Cem BÖLÜKTAŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle / Fransa 2008 Istanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Yeditepe University

Araştırma Alanları

Sanat, Sanat Tarihi, Antropoloji, Kültürel Çalışmalar, Sosyoloji, Felsefe

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. İbrahim Emre GÜNDOĞDU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 2008 İstanbul Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi, İstinye Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sosyal Mimarlık

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. İhsan MENDEŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. İnanç ŞANVER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. İrem ÇATAY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. İzzet ÖZKERESTECİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Kenan GEYRAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Lütfü ÜNVER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Mahmut Çağdaş DURMAZOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Mehmet Metin POLAT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Mehmet Tayfun TULGAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

YTÜ 1998

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Melis SAVAŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Melkan GÜRSEL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Meral YILMAZ BOZKURT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2013

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Mert NAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Merve SELAMET GÖNEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Merve VEZİROĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Mine ÇAĞLAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Muhammet Münir KELEŞOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Mustafa Suphi YILMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Mustafa Taner ARIKAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Müşerref Dilek ZERTUNÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Naile KARACAN
E-Posta aylakar[email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Natali TOMA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Nazlı ÖDEVCİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Necdet KETKEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Teknik Üniversitesi 1985

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

çalışma alanları ; konutlar, mağazalar, bürolar, oteller, laboratuvarlar, fuar standları, hastahaneler, peysaj çalışmaları, ahşap işleri vb. özel alanlar ; kamulaştırma bilirkişiliği ve enerji kimlik belgesi uzmanlığı.

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Neslihan NAYIR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Nilay SAYRAV
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2012

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Nilüfer ÇATAK OYLUM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Nursaç DOĞANIŞIK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Nüzhet ALBAYRAK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Onur Semen ÖNER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Oytun KAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Educational Virtual Reality Game Design for Film and Animation: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-08234-9_168-1

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ozan KAYIKCI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Mimar Sinan Güzel sanatlar Üniversitesi 2015

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Önder BAKAL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Üsküdar Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

E-Ticaret Sosyal Medya Dijital Pazarlama Nöro Pazarlama

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Özgür ALP
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Özkan DEMİR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Özlem ÖZCAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Pelin TÜRKER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Pınar Göksu TANIR POLAT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Rabiya Yeşim YÜKSEL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Seda Suna UCAKAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Sefa VARDİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Seher ÇELİK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Selçuk ÖZCAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Selim SÜME
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Selin KESKİNEL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Serhan CEYHAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İTÜ Mimarlık Fakültesi 1983

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Seval ÖZCAN ATA
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Ankara University Faculty of Communication (1.) / Marmara University Department of Fine Arts/ (2.) Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

http://dergipark.gov.tr/akademiksanat/issue/37684/410661 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/492332 Akademik Sanat Dergisi Makale- Article/ İSTANBUL VAKIFLAR HALI MÜZESİNİN MARKALAŞMA SÜRECİ ÜZERİNE ÖNERİLER

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Sidar BUDAK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Simge GÜNÖZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Sueda ERDOĞAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Süleyman Özgen BİNAY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Şaban GÖLGE
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Şaban KEŞKEŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Şehnaz RİZELİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Şenol YÜKSEL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Sakarya Üniversitesi 2011

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Tahsin DEMİR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Tuba ŞEHİTOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Tuğba TAŞTAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Turgut ERSAVAŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

1967

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Binalarda Deprem İzolasyonu (Seismic Isolation)

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ufuk Murat DUYGUN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Yasemin YILMAZ ÜSKÜPLÜ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik üniversitesi Lisans 2005 Yıldız Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Mimari Tasarımda Bilişim

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Yavuz Selim SEPİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Yüksel YILMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Zehra KARAKOÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Zeycan ÖNDER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Zeynep ÜRPER ÖZTÜRK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Arş.Gör. Zehra SÖZBİR KÖYLÜ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Bilgi Talep Formu