Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü olarak amacımız, iletişim problemlerini kavrayıp, bunlar üzerine sistematik biçimde eğilebilen, pratik becerilerini teorik bilgiyle harmanlayarak yaratıcı çözümler üretebilecek uzmanlığa sahip tasarımcılar yetiştirmektir. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde tüm medya araçlarına, iletişim teknolojilerine, ürün ve hedef kitle arasında kalan tasarım problemlerine çözüm üretebilecek tasarımcılar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa TS 2 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
GIT1124510 TASARIMIN TEMELLERİ I Türkçe 2+4 5
GIT1182130 YARATICI ÇİZİM I Türkçe 2+2 5
GIT1140850 TEMEL ETKİLEŞİM DOKULARI Türkçe 2 2
GIT1124040 SANAT TARİHİ Türkçe 2 2
GIT1140840 TASARIM KONUŞMALARI I Türkçe 2 2
GIT1140860 TASARIM VE PSİKOLOJİ Türkçe 3 3
GIT1182140 DİJİTAL ORTAMDA TASARIM ARAÇLARI I Türkçe 2+2 4
GIT1124490 TASARIMA GİRİŞ I Türkçe 2+6 6
İNG1111600 İNGİLİZCE I İngilizce 3 4
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
GIT1224070 TASARIMA GİRİŞ II Türkçe 2+6 6
GIT1240880 DİJİTAL ORTAMDA TASARIM ARAÇLARI II Türkçe 2+2 4
GIT1240910 TASARIM KONUŞMALARI II Türkçe 2 2
GIT1224090 TASARIMIN TEMELLERİ II Türkçe 2+4 5
GIT1240920 TASARIMCILAR İÇİN TEMEL SOSYOLOJİ Türkçe 2 2
GIT1240870 YARATICI ÇİZİM II Türkçe 2+2 5
GIT1240890 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI TARİHİ Türkçe 2 2
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
İNG1211700 İNGİLİZCE II İngilizce 3 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
GIT2158180 İLLÜSTRASYON Türkçe 2+2 4
GIT2158190 ETKİLEŞİMLİ MEDYA TASARIMI I Türkçe 2+2 4
GIT2140990 TASARIM ARAŞTIRMALARI VE KURAMI Türkçe 2+2 4
GIT2158160 TİPOGRAFİ I Türkçe 2+2 4
GIT2158140 TASARIMCILAR İÇİN FELSEFE Türkçe 3 3
GIT2152360 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI STÜDYOSU I Türkçe 2+6 8
GIT2158220 FOTOĞRAFIN UYGULAMASI VE TARİHÇESİ Türkçe 2+1 3
GIT2158210 GÖRSEL DÜŞÜNME/ANLATIM Türkçe 2+1 3
GIT2111831 TEMEL DİJİTAL SİSTEMLER VE UYGULAMALAR Türkçe 2+2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
GIT2258250 TİPOGRAFİ II Türkçe 2+2 4
GIT2258270 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Türkçe 2+2 4
GIT2212566 DİJİTALLEŞME VE TASARIM Türkçe 2 2
GIT2258260 ETKİLEŞİMLİ MEDYA TASARIMI II Türkçe 2+2 4
GIT2259970 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI STÜDYOSU II Türkçe 2+6 8
GIT2258290 MODERN VE POST-MODERN SANAT TARİHİ Türkçe 3 3
GIT2258310 TASARIM VE MARKALAŞMA Türkçe 3 3
GIT2258280 İLERİ GÖRSEL DÜŞÜNME/ANLATIM Türkçe 2+1 3
GIT2241140 STAJ I Türkçe - 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
GIT3168670 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI STÜDYOSU III Türkçe 2+6 8
GIT3168680 BİLGİ GÖRSELLEŞTİRMESİ Türkçe 2+2 4
GIT3168690 GÖSTERGEBİLİM Türkçe 2 2
GIT3168740 GÖRSEL ANTROPOLOJİ Türkçe 3 3
GIT3168910 SİNEMAYI YENİDEN/KEŞFETMEK Türkçe 3 3
GIT3113718 VR TEKNOLOJİLERİ Türkçe 3 4
GIT3168770 HAREKETLİ GÖRÜNTÜ Türkçe 2+2 4
GIT3168710 MODERN VE ÇAĞDAŞ TASARIM OKUMALARI Türkçe 3 3
GIT3168760 3D MODELLEME Türkçe 2+2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
GIT3268810 SERVİS TASARIMI Türkçe 2+2 4
GIT3268820 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Türkçe 2+2 4
GIT3268790 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI STÜDYOSU IV Türkçe 2+6 8
GIT3210432 İLERİ GÖRSEL ANTROPOLOJİ Türkçe 2+1 3
GIT3211835 İLERİ FOTOĞRAF ÇEKİM TEKNİKLERİ Türkçe 1+2 3
GIT3268850 ANİMASYON Türkçe 2+2 4
GIT3268860 VİDEO SANATI Türkçe 2+2 4
GIT3268750 İLERİ TİPOGRAFİ Türkçe 2+2 4
GIT3257940 STAJ II Türkçe - 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
GIT4112567 PROJE V (ODAKLAŞMA) Türkçe 2+4 8
GIT4112568 BİTİRME PROJESİ HAZIRLIK Türkçe 3 5
GIT4112569 BİTİRME PROJESİ (ODAKLAŞMA) Türkçe 12
GIT4111449 SES TASARIMI Türkçe 3+1 4
GIT4111833 SERGİ TASARIMI Türkçe 3 3
GIT4111453 SANAT YÖNETİMİ Türkçe 3 3
ATA4110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
GIT4211455 MEDYA VE İLETİŞİM Türkçe 3 3
GIT4212569 BİTİRME PROJESİ (ODAKLAŞMA) Türkçe 12
GIT4211832 3 BOYUTLU YAZICI TEKNOLOJİLERİ Türkçe 2+2 4
ATA4210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

TASARIM (Bilgi-Kuramsal,Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal,Olgusal): Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi-Kuramsal,Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi-Kuramsal,Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi-Kuramsal,Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

TASARIM (Beceriler-Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler-Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler-Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilişsel, Uygulamalar):Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanıma ve uygulama becerisi

YETKİNLİKLER


Öğrenme Yetkinliği

TASARIM (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinliler-Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

TASARIM (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, Sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

TASARIM (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikier-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlikler): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Alana Özgü Yetkinlik

MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler-Alana Özgü Yetkinlikler): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
TASARIM (Yetkinlikler-Alana Özgü Yetkinlikler): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik görsel tasarıma katkıda bulunma

İstihdam Olanakları

Görsel İletişim Tasarımı Programı’nın temel amacı öğrencilere aldıkları eğitim ve gerçekleştirdikleri uygulamaların ışığında tasarımda kendilerine has bir üslup kazandırmaktır. Programdan mezun olan tasarımcılar, bir çok farklı alanda kendini konumlandırabilir ve bu alanlar üzerinde uzmanlaşmayı seçebilir. Görsel İletişim Tasarımı Programı’nın kapsadığı alanlar şunlardır: - yayın tasarımı - tipografi - çoklu ortam tasarımı - canlandırma - fotoğraf ve video tasarımları - arayüz ve etkileşim tasarımı - oyun tasarımı - kavramsal tasarım - yeni medya - servis tasarımı Bu alanlarda kendini geliştiren ve mezun olan tasarımcılar; grafik sanat atölyelerinde, reklam ajanslarında, dijital ajanslarda, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge birimlerinde, ayrıca basın-yayın sektörleri ile interaktif uygulama, sergileme, bilgilendirme alanlarında faaliyet gösterebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Akgün TOKATLI

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
3D MODELLEME 33121100021231233111111211111
ANİMASYON 54445324000333212000000000000
BİLGİ GÖRSELLEŞTİRMESİ 55544545444444444400304400000
DİJİTAL ORTAMDA TASARIM ARAÇLARI I 32030402020550005330200020000
DİJİTAL ORTAMDA TASARIM ARAÇLARI II 54440500030400400000030000000
ETKİLEŞİMLİ MEDYA TASARIMI I 34433400000333333300000000000
ETKİLEŞİMLİ MEDYA TASARIMI II 55555500000445455523434300000
FOTOĞRAFIN UYGULAMASI VE TARİHÇESİ 44455435533433333004201400000
GÖRSEL ANTROPOLOJİ 55555055555444333422544322200
GÖRSEL DÜŞÜNME/ANLATIM 44242235544444445004400000000
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI STÜDYOSU I 55555533344340344300000000000
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI STÜDYOSU II 55355530000552445334433530000
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI STÜDYOSU III 55354500000443343500000023030
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI STÜDYOSU IV 55354500000550555300000000000
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI TARİHİ 00024055342000002000200000000
GÖSTERGEBİLİM 44223435543000000000000000000
HAREKETLİ GÖRÜNTÜ 55554055553443444102211112000
İLERİ GÖRSEL DÜŞÜNME/ANLATIM 54242235544444445004400000000
İLERİ TİPOGRAFİ 55255200000333453100204100000
İLLÜSTRASYON 34254300000334433100000000000
MODERN VE ÇAĞDAŞ TASARIM OKUMALARI 55455455555454444434444444444
MODERN VE POST-MODERN SANAT TARİHİ 10354335544000000000000000000
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 34224422222432444232223222222
SANAT TARİHİ 01102054553100000000000000000
SERVİS TASARIMI 44444443344322224343344333124
SİNEMAYI YENİDEN/KEŞFETMEK 44444055553111312201211112000
TASARIM ARAŞTIRMALARI VE KURAMI 54233511153110001112111211111
TASARIM KONUŞMALARI I 33244110000000000033523200000
TASARIM KONUŞMALARI II 32335222040220003054454300000
TASARIM VE MARKALAŞMA 00053000000000000043530000000
TASARIM VE PSİKOLOJİ 00322045541000000000300000000
TASARIMA GİRİŞ I 55454012005230000010000023000
TASARIMA GİRİŞ II 55454012000230000010000023000
TASARIMCILAR İÇİN FELSEFE 44040444503000000000000000000
TASARIMIN TEMELLERİ I 55113133000000000000000000000
TASARIMIN TEMELLERİ II 55334333000000110000000000000
TEMEL ETKİLEŞİM DOKULARI 22433400000002300000000000000
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK 55543433453553553000444100000
TİPOGRAFİ I 24255533002330333000000000000
TİPOGRAFİ II 55345530000450043000300000000
VİDEO SANATI 54454355555454442404444312300
YARATICI ÇİZİM I 44230000000400000000004000000
YARATICI ÇİZİM II 44135423030340002000210000000
İlişkili ders sayısı / 43/591631611221641501209910985957611110764898798533650774654442728141312
İlişki ağırlığı44333333433333333222323212222

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu