Ana içeriğe atla

Toplumsal Katkı Stratejisi Ve Politikası

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GSTM FAKÜLTESİ TOPLUMSAL KATKI STRATEJİSİ VE POLİTİKASI

 

Toplumsal Katkı Stratejisi: Fakültemiz, eğitim ve araştırma faaliyetleri aracılığıyla yapılı çevre ve maddi kültür öğeleri ile bunlara bağlı şekillenen toplumsal davranış kodlarının toplum ve dünya yararına gelişmesi için kültür yapıcı olarak görev üstlenir. Bu anlamda fakültemiz, evrensel sürdürülebilir gelişim ilkelerini emsal alarak yerelde öncü yaratıcı faaliyetleri geliştirir ve girişimci kimliği ile iç paydaşlarına ek olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası diğer kültür yapıcı aktörlerle (sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve iş çevreleri) paydaşlık çerçevesi içinde doğal ve kültürel sermayenin büyümesine katkıda bulunur.  

Toplumsal Katkı Politikası ve Hedefleri:

Süreklilik ve Kapsayıcılık: Geniş bir çerçeveyle yeni paydaşlıklar kurarak toplumsal katkıyı daha çeşitli ve kapsayıcı hale getirmek. Bu paydaşlıklar ile sürekli öğrenmek/ gelişmek ve büyüyen uzmanlık ve birikimi yerelden evrensele taşıyarak gerek öğrenci ve mezun gerekse öğretim üyeleri aracılığıyla diğer paydaşlara aktararak toplumsal faydanın etkinleştirilmesine, yayılmasına ve benimsenmesine katkıda bulunmak.

Yaratıcı Liderlik: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini içeren toplumsal eşitsizlikten, ekosistemlerin korunmasına kadar geniş bir çerçevede fayda üretmek için bilineni tekrar etmek yerine bilinmeyeni keşfetmeye odaklanarak öncü olmak ve fark yaratmak. Bu bağlamda, temel eğitim ve araştırma/geliştirme faaliyetlerinde yenilikçi içerik ve yöntemleri benimseyerek nesillerin kendilerini gerçekleştirmeleri için olanak sağlamak ve liderlik yapmak. Diğer yandan, disiplinlerarası ve dinamik toplumsal katkı projeleri ile topluma ve tüm paydaşlara örnek teşkil etmek, farkındalık üretmek ve yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek.

Kaynak Yaratmak ve Korumak: Toplumsal katkının büyüyüp çeşitlenmesi amacıyla birimin tüm paydaşları için kaynak yaratımı yapmak. Proje ve bilimsel çıktılarının korunmaya almasını artan bir ivme ile sağlamak.

Çevresel Sürdürülebilirlik: Çevresel açıdan sürdürülebilir bir dünyayı desteklemek için tüm bilgi birikimini ve etkisini kullanmak.

Ekleme Tarihi: 29/04/2022 - 12:19Son Güncelleme Tarihi: 29/04/2022 - 12:24