Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, günümüz kentlerinin problem ve ihtiyaçlarını analiz edebilen, yaratıcı, yenilikçi, girişimci ve alanıyla ilgili malzeme ve teknolojilere hakim, disiplinlerarası ekip çalışmalarına yatkın, doğaya ve ekosistem bütünlüğüne duyarlı, evrensel etik değerlere saygılı peyzaj mimarları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa MF 4 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
KTP1159760KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞINA GİRİŞTürkçe222
KTP1110004TASARIMCILAR İÇİN MATEMATİKTürkçe2+234
KTP1123990TEKNİK RESİM ITürkçe2+235
KTP1124020STRÜKTÜRÜN TEMELLERİTürkçe2+233
KTP1124040SANAT TARİHİTürkçe222
KTP1124490TASARIMA GİRİŞ ITürkçe2+656
KTP1124510TASARIMIN TEMELLERİ ITürkçe2+445
İNG1111600İNGİLİZCE Iİngilizce334
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe222
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
KTP1257980EKOLOJİ, ÇEVRE VE TEKNOLOJİTürkçe222
KTP1257990TASARIM VE ŞEHİRCİLİK TARİHİTürkçe222
KTP1259780GRAFİK ANLATIMTürkçe2+235
KTP1223990TEKNİK RESİM ITürkçe2+235
KTP1224490TASARIMA GİRİŞ ITürkçe2+656
KTP1224070TASARIMA GİRİŞ IITürkçe2+656
KTP1224090TASARIMIN TEMELLERİ IITürkçe2+445
KTP1224110STRÜKTÜR ITürkçe2+233
KTP1224150PROJE YÖNETİMİNE GİRİŞTürkçe222
İNG1211700İNGİLİZCE IIİngilizce334
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe222
3. Yarıyıl Ders Planı (Yaz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
KTP1324490TASARIMA GİRİŞ ITürkçe2+656
KTP1324070TASARIMA GİRİŞ IITürkçe2+656

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Kentsel tasarım / peyzaj tasarımı ve planlama alanındaki etkinlikler ve araştırmalar için, ulusal ve küresel bağlamda, kuramsal, olgusal ve profesyonel bağlamdaki çok boyutlu bilgi biçimlerini kavrar ve analiz eder, çeşitli kentsel tasarım problemlerine ilişkin bütünsel ve disiplinlerarası bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirir.
Kent ve peyzajların doğal, kültürel ve tarihsel gelişim süreçleri hakkındaki bilgileri edinir ve bu bilgiler arasında mesleki yaklaşımla bağlantılar kurar.
Kentsel tasarım, peyzaj planlaması, tasarımı ve yönetimi süreçlerinde, ekolojik sistemler, insan-kültür-doğal ve yapılı çevre dengesini korumaya yönelik yapısal ve bitkisel malzemeleri, uygulama yöntemlerini ve teknolojilerini tanıyarak, çevresel sistemlerin sürdürülebilirliği esasına dayalı peyzaj tasarımı geliştirme konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanı ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri arasında bağlantılar kurar, küresel iklim krizi, kentsel dirençlilik ve afetlere dayanıklılık gibi güncel konularda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyar ve fikir geliştirebilir.


Program Çıktısı TYYÇ Temel Alan Matrisi
Temel Alan YeterliliğiProgram Yeterliliği
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal

1-İlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardan kazanarak, akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.

1 - Kentsel tasarım / peyzaj tasarımı ve planlama alanındaki etkinlikler ve araştırmalar için, ulusal ve küresel bağlamda, kuramsal, olgusal ve profesyonel bağlamdaki çok boyutlu bilgi biçimlerini kavrar ve analiz eder, çeşitli kentsel tasarım problemlerine ilişkin bütünsel ve disiplinlerarası bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirir.

2-Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.

2 - Kentsel tasarım, peyzaj planlaması, tasarımı ve yönetimi süreçlerinde, ekolojik sistemler, insan-kültür-doğal ve yapılı çevre dengesini korumaya yönelik yapısal ve bitkisel malzemeleri, uygulama yöntemlerini ve teknolojilerini tanıyarak, çevresel sistemlerin sürdürülebilirliği esasına dayalı peyzaj tasarımı geliştirme konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.

3-İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.

2 - Kentsel tasarım, peyzaj planlaması, tasarımı ve yönetimi süreçlerinde, ekolojik sistemler, insan-kültür-doğal ve yapılı çevre dengesini korumaya yönelik yapısal ve bitkisel malzemeleri, uygulama yöntemlerini ve teknolojilerini tanıyarak, çevresel sistemlerin sürdürülebilirliği esasına dayalı peyzaj tasarımı geliştirme konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.

5 - Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanı ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri arasında bağlantılar kurar, küresel iklim krizi, kentsel dirençlilik ve afetlere dayanıklılık gibi güncel konularda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.

4-İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.

5 - Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanı ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri arasında bağlantılar kurar, küresel iklim krizi, kentsel dirençlilik ve afetlere dayanıklılık gibi güncel konularda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.

5-Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.

3 - Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyar ve fikir geliştirebilir.

6-Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.

3 - Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyar ve fikir geliştirebilir.

7-İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine / önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.

4 - Kent ve peyzajların doğal, kültürel ve tarihsel gelişim süreçleri hakkındaki bilgileri edinir ve bu bilgiler arasında mesleki yaklaşımla bağlantılar kurar.

BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı

1-Mimari tasarım / planlama / tasarım alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir.

6 - Kent, peyzaj, tasarım ve planlama alanlarındaki problemleri tanımlama, analiz etme ve uygun yöntem ve tekniklerle sentezleme ve çok alternatifli tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.

2-Mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için söylem, kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünü sağlama becerisine sahiptir.

6 - Kent, peyzaj, tasarım ve planlama alanlarındaki problemleri tanımlama, analiz etme ve uygun yöntem ve tekniklerle sentezleme ve çok alternatifli tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.

3-Mimari tasarım / planlama / tasarım konularında, olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme becerilerine sahiptir.

6 - Kent, peyzaj, tasarım ve planlama alanlarındaki problemleri tanımlama, analiz etme ve uygun yöntem ve tekniklerle sentezleme ve çok alternatifli tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.

4-Alanıyla ilgili kuramsal / kavramsal bilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri, araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.

6 - Kent, peyzaj, tasarım ve planlama alanlarındaki problemleri tanımlama, analiz etme ve uygun yöntem ve tekniklerle sentezleme ve çok alternatifli tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.

5-Alternatif mimari tasarım, planlama kurguları ve çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.

6 - Kent, peyzaj, tasarım ve planlama alanlarındaki problemleri tanımlama, analiz etme ve uygun yöntem ve tekniklerle sentezleme ve çok alternatifli tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.

6-Disiplinler arası etkileşimli mimari tasarım / planlama / tasarım konusunda beceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon sergileyen almaşık mimari tasarım / planlama / tasarım kararlarının / projelerin / çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.

7 - Kent, peyzaj, mimarlık ve planlama alanıyla ilişkili tüm diğer disiplinlerden bilgi sentezleyebilme ve ilişkili tüm alanlarla etkileşimli olarak çalışabilme, disiplinlerarası çalışma ekipleri kurabilme ve bu ekipleri yönetme becerisine sahiptir.

YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretir.

8 - Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanındaki olay, olgu, durum ve problemlere ilişkin sürdürülebilir çözümler üretmede; ekolojik sistemleri, iklim, toprak, su döngüsü gibi etmenleri tanıyarak dikkate alan, insan-kültür, doğal-yapılı çevre dengesini korumaya dayalı planlama, tasarım, koruma ve yönetim çalışmalarında proje ve uygulama süreçlerini yürütebilir.

2-Alanıyla ilgili bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alır. Bunun için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.

7 - Kent, peyzaj, mimarlık ve planlama alanıyla ilişkili tüm diğer disiplinlerden bilgi sentezleyebilme ve ilişkili tüm alanlarla etkileşimli olarak çalışabilme, disiplinlerarası çalışma ekipleri kurabilme ve bu ekipleri yönetme becerisine sahiptir.

3-Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar, sorumluluk alır ve yürütür.

9 - Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanını kapsayan çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluklar alma yeteneğine sahiptir.

Öğrenme Yetkinliği

1-Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.

11 - Kent, peyzaj, doğa ve tasarım ile ilişkili tüm bilgi biçimlerine diyalektik bir kavrayışla yaklaşır, sahip olduğu bilgiyi güncelleyemeye yönelik araştırmalar yapar, öğrenme süreçlerini planlar.

2-Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.

11 - Kent, peyzaj, doğa ve tasarım ile ilişkili tüm bilgi biçimlerine diyalektik bir kavrayışla yaklaşır, sahip olduğu bilgiyi güncelleyemeye yönelik araştırmalar yapar, öğrenme süreçlerini planlar.

3-Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.

12 - Alanıyla ilişkili güncel bilgi ve teknolojileri, insan-mekan kurgusuna dayalı tüm bilgi biçimlerini, yaşam boyu öğrenme bilinciyle kendi birikimine ekleyerek, bilgi ve donanımını zenginleştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

13 - Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanında ortaya koyduğu araştırma, fikir ve projelerini mesleğin gerektirdiği her türlü yazılı, görsel, dijital, analog medya ve iletişim araçları ile ifade edebilme ; Kentsel peyzaj tasarım projelerini görselleştirmeye yönelik teknik çizim standartlarını ve yazılım araçlarını kullanma ve bunları bir proje bütünü içerisinde birbiriyle ilişkilendirme becerisine sahiptir.

2-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

15 - Kentsel mekanın ve peyzajın kamusal yönü bilinci ile, sosyal kapsayıcılığı olan projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

14 - Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizceyi etkin kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

4-En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.

13 - Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanında ortaya koyduğu araştırma, fikir ve projelerini mesleğin gerektirdiği her türlü yazılı, görsel, dijital, analog medya ve iletişim araçları ile ifade edebilme ; Kentsel peyzaj tasarım projelerini görselleştirmeye yönelik teknik çizim standartlarını ve yazılım araçlarını kullanma ve bunları bir proje bütünü içerisinde birbiriyle ilişkilendirme becerisine sahiptir.

Alana Özgü Yetkinlik

1-Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.

17 - Peyzaj mimarının eylemlerinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda bilgi, duyarlılık ve donanıma sahiptir.

2-Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.

16 - Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve yenilemeye / peyzajların tanımlanmasına, korunması ve tasarımına katkıda bulunmak üzere gerekli verileri toplama, değerlendirme ve mesleki uzmanlık düzeyinde yorumlama beceri ve bilincine sahiptir.

3-Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.

17 - Peyzaj mimarının eylemlerinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda bilgi, duyarlılık ve donanıma sahiptir.

4-İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder.

17 - Peyzaj mimarının eylemlerinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda bilgi, duyarlılık ve donanıma sahiptir.

5-Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererek adil davranış konularında kişisel duyarlılığa sahiptir.

17 - Peyzaj mimarının eylemlerinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda bilgi, duyarlılık ve donanıma sahiptir.

6-Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidir.

18 - Ulusal ve uluslararası düzeyde kent, kır, peyzaj ve doğa üzerindeki baskılar, sorunlar ve güncel eğilimler hakkında gerekli bilgi ve bilinç düzeyine sahiptir.

İstihdam Olanakları

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Programından mezun olan kişiler kendi ilgi alanlarına göre özel sektörde faaliyet gösterebilirler, ayrıca belediyeler, bakanlıklar gibi idari kuruluşlarda, üniversiteler, enstitüler gibi eğitim ve araştırma kuruluşlarında, planlama ve tasarım ofislerinde çalışabilmektedirler. Bölümümüzde verilen disiplinlerarası eğitim kültürünün bir avantajı da kent, peyzaj ve mimarlık arakesitinde tasarımla ilgili yandallarda da iş olanaklarının bulunabilmesidir.

Üst Dereceye Geçiş

Programı bitiren mezunlar, kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Bahar BAŞER KALYONCUOĞLU

Öğrenme Durumları

Öğrenme durumları öğrencilerin yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünme becerilerini mantıksal, matematiksel düşünme becerileri gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bunun yanında öğrencilerin meta-bilişsel becerilerini geliştirmeyi hedefler. Öğrenme durumları öğrenme stratejileri, yöntemleri, tekniklerinin yanında kullanılan araç gereçler ile ölçme değerlendirme yöntemlerini kapsamaktadır. Programlarda kullanılan öğrenme durumları aşağıdaki listede verilmiştir:

Öğrenme Durumları *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Tartışma Yöntemi

Dinleme, konuşma, soru sorma, cevap üretme, görüş geliştirme ve sorgulama, görüş inceleme ve araştırma, eleştirel düşünce üretme, yaratıcı düşünce üretme, (çalıştay, panel, zıt panel, açıkoturum, münazara teknikleri uygulanır) kolegyum, forum, akvaryum tekniği.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salon, çalıştay.

Gösterip Yapma Yöntemi

Öğretim elemanının bir araç veya gereçin kullanımı göstermesi, öğretim elemanın bir performansı/uygulamayı/pratiği gerçekleştirerek öğrenciye göstermesi, öğrencilerin araç veya gereçi kullanımı tekrar etmesi , öğrencinin bir performansı/uygulamayı/pratiği tekrar etmesi.

Öğrenim hedefi ve konuya uygun gerçek araç gereçler veya model araç ve gereçler,çoklu ortam araçları , video ve animasyonları) , bilgisayar.

Problem Çözme Yöntemi

Bilimsel/teorik ve/ veya gerçek hayat ilişkin bir problemi saptama, probleme ilişkin verileri analiz etme, alternatif çözüm önerileri geliştirme, uygun çözüm yöntemini seçme, probleme ilişkin çözümü değerlendirme , bireysel çalışma

Ders kitapları, araştırma raporları, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları), bilgisayar

Örnek Olay Yöntemi

Örnek olayların sunumu, örnek olayları keşfetme, tipik olayları örnekleme, aykırı olayları örnekleme, örnek olayları karşılaştırma, örnek olay analizi, örnek olay yorumu, örnek olayı değerlendirme.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (vakaya ilişkin metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyon, karikatür), bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar.

Bireysel Çalışma Yöntemi

Öğrenci ilgi, merak ve motivasyonu, öğrenim hedefi, konuya göre detaylı araştırma ve inceleme; derinlemesine araştırma ve inceleme, kapsamlı Okuma, dinleme ve izleme, bir performası tekrar etme.

Kütüphane, e-kütüphane, laboratuvar, atölye

Rol Oynama ve Drama Tekniği

Senoya metini tanıtma, öğrencilere rollere rolları dağıtma, öğrencilerin rolleri çalışması, öğrencilerin senoryayu işbirliği içinde gerçekleştirmesi, senoryo metni analiz etme ve değerlendirme yapılır. Drama yapılacak konu ve durum öğretim elemanı tarafindan belirlenir. Drama tekniği uygulandığında gerçek hayatta bir probleme ilişkin öğreciler doğaçlama canlandırma yaparlar. Öğrencilerle birlikte dramama durumu analiz edilir.

Senoryo metni, tiyatro salonu, sınıf ortamı, konferans salonu, video ve ses, görütü kayıtları.

Soru - Cevap Tekniği

Sokratik sorular sorma, cevapları eleştirme, soru üretme, cevap üretme, eleştirme, yaratıcı cevapları analiz etme ve değerlendirme, yapılandılmış sorular sorma ve cevaplar ürütme, kapalı uçlu sorular sorma ve cevap üretme

Ders kitapları, önerilen kitaplar, çalışma yaprakları, soru bankası , çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video, karikatür ve animasyonlar)

Mikro Öğretim Tekniği

Sunum yapma performansı sergileme, yansıtıcı düşünce becerilerini geliştirme, öğrenci öz değerlendirme yapar. Öğretim elemanı öğrencilere konuları (seminer konuları da olabilir) dağıtır. Öğrenciler konuları inceler; araştır. Öğrenci sunumları hazırlanır. Öğrenci sunumlarını gerçekleştirir. Öğrencinin video kayıtları izlenir.

Kamera, video kayıt cihazları, kontrol listesi, rubrik, dereceleme ölçeği, gözlem formu.

Beyin Fırtınası Tekniği

Görüş geliştirme, soru geliştirme, gözlem durumlarını ifade etme, eleştirel düşünce geliştirme, problem çözme, grup/takım çalışması, dinleme ve konuşma.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar.

Proje Temelli Öğrenme Modeli

Gerçek hayata ilişkin bir problem durumu senaryosu oluşturma, gerçek hayata ilişkin problem durumu tespit etme, probleme ilişkin veri toplama, veri analiz etme, veri işleme ,veri dönüştürme, altenatif çözüm önerileri geliştirme, uygun çözüm yöntemi seçme, çözüm yöntemini uygulama / çözüme ilişkin bir model/tasarım/somut bir ürün oluşturma/ somut bir hizmet üretme, model/tasarı/ somut ürün/hizmeti değerlendirme, Proje ürünlerini sergileme

Problem senoryosu metinleri/Örnek projeler,veri tabanları, kitaplar, araştırma raporları, laboratuvar, atölye,uygulama alanları, kütüphane, bilgisayar yazılımları, standart derslik teknolojileri, projeye konusuna göre araç ve gereçler

Tersine Beyin Fırtınası Tekniği

Problemleri saptama, problemleri sıralama, problemleri sınıflandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (balık kılçıkları, metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar

Kavram Haritası Tekniği

Kavramları ayırt etme, kavramları sıralama, kavramları sayma, kavramları ilişkilendirme, kavramsal çerceveyi analiz etme

Kavram haritaları

Probleme Dayalı Öğrenme Modeli

Gerçek hayata ilişkin bir problem durumu yansıtıcı senorya oluşturma, gerçek hayata ilişkin problem durumu tespit etme, probleme ilişkin veri toplama, veri analiz etme, veri işleme ,veri dönüştürme, altenatif çözüm önerileri geliştirme

Problem senoryosu metinleri ,veri tabanları, kitaplar, araştırma raporları, laboratuvar, atölye,uygulama alanları, kütüphane, bilgisayar yazılımları, standart derslik teknolojileri, projeye konusuna göre araç ve gereçler

Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim

Çevrimiçi Ders Platformları : İşbirliği ve iletişim kurma, dijital okuryazarlık etkinlikleri, bilgi paylaşma, teknoloji kullanımını geliştirme, yaratıcı düşünme etkinlikleri, problem çözme, eleştirel düşünce üretme. Öğretim elemanlarının ders materyallerini paylaştığı, ödev toplayabildiği ve öğrencilerle etkileşime girdiği ortamlardır. E-Kitaplar ve Dijital İçerikler : Okuma, yazma, anlama, yorumlama, yaratıcı düşünce etkinlikleri, dil kullanımı, inceleme, araştırma yapma, teknoloji kullanma, eleştirel düşünce üretme etkinlikleri. Öğrencilere interaktif içerikler sunularak öğrenme ortamı ve materyalleri daha çekici hale getirildiği ortamlardır. Web Seminerleri ve Canlı Dersler : İletişim, işbirliği kurma, takım çalışması, sunum yapma, teknoloji kullanma becerileri, sorun çözm, Öğrencilerle uzaktan canlı etkileşime geçilen interaktif ortamlardır. Uygulama ve Simülasyonlar : Problem çözme, teknoloji kullanma, analitik düşünme, iletişim kurma, karar verme, takım çalıması ve işbirliği kurma. Öğrencilerin kavramları deneyimleme fırsatı sunan ortamlardır. Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme : Problem çözme becerisi, teknoloji kullanma becerisi, yaratıcı düşünce geliştirme, hızlı karar verme, strateji geliştirme, işbirliği ve takım çalışması. Öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek ve öğrenmede kalıcılığı artırmak için dijital ortamlarda hazırlanan veya oynanan oyunlar. Adaptif Öğrenme Sistemleri : Mantıksal matematiksel düşünme etkinlikleri , okuma, yazma, anlama, yorumlama, eleştirel düşünme etkinlikleri. Öğrencilerin zayıf olduğu yanları tespit edip o alana özgü çalışmalar ve etkinlikler yapmak için sunulan ortamlardır. Sanal Gerçeklik (VR) ve Arttırılmı Gerçeklik (AR) : Simülasyon ve pratik uygulamalar, yaratıcı düşünme etkinlikleri, teknoloji kullanma, planma, proglama, sosyal etkileşim kurma ve iletişim kurma. 3D sanal ortamlara öğrenmeyi eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde gerçekleştirmek için kullanılan ortamlardır. Sosyal Medya ve İnteraktif Platformlar : İletişim, işbirliğ kurmai, takım çalışması, proje yönetimi, interaktif içerik üretme, eleştirel düşünme etkinlikleri. Öğrencilerin herhangi bir konu hakkındaki düşüncelerini paylaşmak, etkileşimde olmak ve içerik üretmelerini desteklemek için kullanılan kişisel platformlardır. Veri Analizi ve İzleme Araçları : Analitik düşünme etkinlikleri,mantıksal matematiksel düşünme etkinlikleri, problem çözme, karar verme, iletişim kurma. Öğrenci performanlarını değerlendirmek , izlemek, öğrenci güçlüklerini belirlemek ve buna göre ders planları oluşturmak için kullanılan araçlardır. Yapay Zeka Teknolojileri : Veri analizi ve tahminleme, oyun ve strateji geliştirme, güvenlik ve tehdit analizi yapma, teknoloji kullanma becerileri, robotik ve otomasyon becerileri, yaratıcı düşünme becerileri, computasyonel düşünme becerileri.

Moodle, Google Classroom, Edmodo, Edupage vb. Google Play Books, Apple Books, Amazon Kindle Store, BookBoon, OpenStax vb. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Adobe Connect, GoToMeeting vb. NASA Eyes on the Solar System, FlightGear, Virtual Biology Lab, CarSim, SimCity vb. Strateji ve bulmaca oyunları, Simülasyon ve yapım oyunları, görev oyunları, gerçek zamanlı çok oyunculu oyunlar vb. Udemy, Khan Academy, Duolingo, Cognii, Smart Sparrow vb. Oculus Rift, PlayStation VR, Samsung Gear VR, Google CardBoard, Pokemon Go, Arlit, Google ARCore, SnapChat ve Instagram Filtreleri vb. Facebook, instagram, twitter, linledIn,Snapchat, pinterest, youtube, twitch, reddit, discord vb. Google Analytics, Microsoft Power BI, Splunk, Adobe Analytics vb. ChatGPT, Google AI, Deeply, DıaloGPT. Amazon Alexa, Tesla Autopilot vb.

Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli

Keşfetme, örnek olay bulma, neden sonuç ilişkisi kurma, sorgulama, inceleme, araştırma ( öğrenme halkaları=3E,5E,7E modelleri

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salonu

İşbirlikli Öğrenme Modeli

İşbirliği kurma, iletişim kurma, liderlik yapma, görev paylaşma, sorumluluk paylaşma, birlikte öğrenme, sosyal etkileşim kurma. Öğrenciler arasından heterojen gruplar oluşturulur. Görev gruplara verilir. Proje, performans, problem çözme, rol oynama, klasik ödev gibi görevleri öğrenci grubları birlikte yapar. Bireysel veya grup değerlendirmesi yapılır.Ayrılıp Birleşme I; Ayrılıp birleşme tekniği II ; Öğrenci takımları-başarı grupları;Ekip destekli bireyselleştirme tekniği Takım-oyun turnuva tekniği; Görüşme teknikleri, Akranla Öğretim Tekniği , Tutor öğretim Tekniği uygulanır.

Sınıf içi ve sınıf dışı, okul içi ve okul dışı ortamlar.

Deneyimle Öğrenme Modeli

Fakülte- dış paydaş( sanayi kuruluşları, okullar ve diğer ) işbilliği kurulur. Öğrenciler mesleki becerileri gerçek ortamında doğrudan gözlemler. Gözlem sonuçları sınıf içi ortamda analiz edilir.

Programa göre staj yerleri, mesleki uygulama yerleri, Öğrenci ürün dosyası örneği, gözlem formları ve diğer alteratif ölçme araçları

Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli

Problem çözme, tartışma, örnek olay sunma, vaka analiz etme, eleştirel düşünce üretme, yaratıcı düşünce üretme, Öğrenim hedefine uygun video kayıtları oluşturulur veya seçilir. Öğrenciler video kayıtları izleyerek ön hazırlık yapar. Sınıf içi ortamda problem çözülür. Problem tartışılır.

Video kayıtları, çevrimiçi ortamlar, sınıf

Anlatım Yöntemi

Dinleme, konuşma, (düz anlatım, konferans, seminer,nutuk,demeç ve brifing teknikleri uygulanır)

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salonu

Klasik Yazılı Sınav

Yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşüncelerin değerlendirmesi için klasik yazılı sınavlar. Bilgi, kavrama, uygulama, analiz gibi bilişsel becerileri değerlendirmek amaçıyla çoktan seçmeli, kısa cevaplı ( boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, doğru yanlış ve diğer) sınavlar yapılır.

Yazılı sınav kağıtları, çoktan seçmeli testler, kısa çevaplı testler, karma testler, cevap anahtarları

Çoktan Seçmeli Sınav

Sözlü Sınav

Öğrenciye özgü, yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünce becerisi ve bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve sentez gibi bilişse beceriler değerlendirmek amaçıyla yapılır. Genel bir ölçme değerlenme yöntemi değildir.her programda uygulanmaz; programa özeldir.

Sözlü soru bankası/ sözlü soru havuzu, çevap anahtarları, kontor listeleri, rubrikler, dereceleme ölçekleri

Ödev

Öğrencinin bilgi, becerilerini geliştirmek, araştırma ve incelemeye özendirmek, öğrenme eksikliklerini tamamlamak, bir konuda derinleşmeyi sağlamak amaçıyla kullanılır.

Kütüphane, e-kütüphane, kitaplar, makaleler

Proje Görevi

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme eksiklerini belirlemek amaçıyla yapılır. Bu durumda öğrenci notlarını yansıtılmaz. Öğrenme hedeflerinin gerçekleşme düzeyi sürece bağlı olarak değerlendirilmek amaçıyla yapılabilir. Bu durumda öğrenci notlarına yansıtılabilir.

Çalışma yaprakları, soru bankası, soru havuzu, cevap anahtarı

Performans Görevi

Öğrencileri bütünsel ( bilişsel, duyuşsal ve psikomotor) olarak değerlendirmek hedeflendiği durumlarda kullanılır. Öğrenme süreçi ve öğrenme ürünleri ölçmek ve değerlendirmek amaçıyla yapılır. Performans ödevleri en az iki haftalık bir iş yükü içerir.

Problem senoryosu metinleri,kontor listeleri, rubrikler, dereceleme ölçekleri

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders123456789101112131415161718
ARAZİ TASARIM TEKNİKLERİ050003220000200000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I000100000005000000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II000500000010000000
BİTİRME PROJESİ553035050000520200
BİTKİ MALZEMELERİ I050000030020020002
BİTKİ MALZEMELERİ II050000030020020002
BİTKİSEL TASARIM050004040020400000
BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI STÜDYOSU040003023502000050
ÇEVRESEL SİSTEMLER320040042030000234
DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI I000000000433420000
DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI II000000000433420000
DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI UYGULAMA I000000000433420000
DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI UYGULAMA II000000000433420000
DİSİPLİNLERARASI STÜDYO I100130311402000001
DİSİPLİNLERARASI STÜDYO II400000505500500000
EKOLOJİ, ÇEVRE VE TEKNOLOJİ050050032000020045
EKONOMİK MEKANI ANLAMAK301022100022003330
GRAFİK ANLATIM000000000200500000
İMAR VE ŞEHİRCİLİK HUKUKU005000000000000052
İNGİLİZCE I000000000000050000
İNGİLİZCE II000000000000050000
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I000000000002000050
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II000030000003000050
KENT EKONOMİSİ004030404033002040
KENT SOSYOLOJİSİ500411202010004552
KENTSEL ÇEVRE ANALİZİ300112201023300402
KENTSEL ÇEVRE TARİHİ I400500000020000030
KENTSEL ÇEVRE TARİHİ II400500000020000030
KENTSEL KAVRAMLARA GİRİŞ503000300000022204
KENTSEL TASARIM OKUMALARI520222100200000402
KENTSEL TASARIM STÜDYOSU I500005340422400000
KENTSEL TASARIM STÜDYOSU II341035250000500300
KENTSEL TASARIM STÜDYOSU III344435230000500340
KENTSEL TASARIM STÜDYOSU IV450305050500500300
KENTSEL TASARIM STÜDYOSU V450305050500500300
KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞINA GİRİŞ141410003022021125
KENTSEL ULAŞIM PLANLAMASI332022000023302323
KIRSAL PEYZAJIN DÖNÜŞÜMÜ220122020000000225
MİMARİDE VE KENTSEL MEKAN. GÖSTERGEBİLİ. OKUMA300002200022000200
PEYZAJ EKOLOJİSİ050240240000000005
PEYZAJ GÖSTERİM TEKNİKLERİ000000200503520000
PEYZAJ KURAMINA GİRİŞ500220000022000000
PEYZAJ MİMARLIĞININ SOSYAL YÖNÜ200000001010014550
PEYZAJ ŞEHİRCİLİĞİ320232130000000202
PEYZAJ VE KENTSEL TASARIM PRATİKLERİ120022000000000442
PEYZAJ YAPI TEKNİKLERİ VE MALZEME BİLGİSİ I250032030022300103
PEYZAJ YAPI TEKNİKLERİ VE MALZEME BİLGİSİ II050003040500300000
PROJE YÖNETİMİNE GİRİŞ005000033030004130
REKREASYON ALANLARI410003030000003403
SANAT TARİHİ300500020000000000
STAJ I040000043055000040
STAJ II000000043055000040
STRÜKTÜR I020000000500200000
STRÜKTÜRÜN TEMELLERİ020000000500200000
TARİHİ PEYZAJLAR030400100010000000
TASARIM VE ŞEHİRCİLİK TARİHİ400500110020010000
TASARIM VE YÖNETİMDE BİLİŞİM I000000200024500000
TASARIM VE YÖNETİMDE BİLİŞİM II000000000323500000
TASARIMA GİRİŞ I430004403400500000
TASARIMA GİRİŞ II430002030310200001
TASARIMCILAR İÇİN MATEMATİK000000000244000000
TASARIMIN TEMELLERİ I000000300053200000
TASARIMIN TEMELLERİ II000000300053200000
TEKNİK RESİM I000000000500500000
TÜRK DİLİ I000000000003200000
TÜRK DİLİ II000000000003200000
VERİ ODAKLI AKILLI KENTLER300033102020000402
İlişkili Ders Sayısı / 67/71105102295955745285388584831123425637557

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/04/2022 - 11:26Son Güncelleme Tarihi: 29/07/2022 - 13:00