Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

2017-2018 yılında ilk öğrencilerini alacak olan Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü, yerleşmeler sistemi ve düzeni içinde, farklı ölçek, işlev, ve kimlik niteliklerine sahip, yerleşme birimlerinin – kentlerin – ÖZ yaşam değerlerine uygun; sosyal, ekonomik, kültürel, yapısal niteliklerini, toplum ve birey gereksinimlerini sağlıklı koşullar ve ilişkiler çerçevesinde çağdaş, yaratıcı, yeniliklere, sürdürülebilirliğe olanak veren yaklaşımlarla, yerleşik bölgelerde var olan tüm doğal çevreleri ve yapısal kültür varlıklarını, açık ortak kullanım alanlarını, korumak, sağlıklı hale getirmek, zamanın gereksinimlerine uygun olarak, tasarlamak ve uygulamaları denetlemek, amaçlarına dönük kentsel tasarımcı ve peyzaj mimarları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa MF 4 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KTP1124490 TASARIMA GİRİŞ I Türkçe 2+6 6
KTP1159760 KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞINA GİRİŞ Türkçe 2 2
KTP1110004 TASARIMCILAR İÇİN MATEMATİK Türkçe 2+2 4
KTP1124510 TASARIMIN TEMELLERİ I Türkçe 2+4 5
KTP1124020 STRÜKTÜRÜN TEMELLERİ Türkçe 2+2 3
KTP1123990 TEKNİK RESİM I Türkçe 2+2 5
KTP1124040 SANAT TARİHİ Türkçe 2 2
İNG1111600 İNGİLİZCE I İngilizce 3 4
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KTP1224150 PROJE YÖNETİMİNE GİRİŞ Türkçe 2 2
KTP1259790 KENTSEL TASARIMIN TEMELLERİ Türkçe 2+4 5
KTP1257960 PEYZAJ MİMAR. VE KENTSEL TASARIMDA STRÜKTÜR Türkçe 2+2 3
KTP1259780 GRAFİK ANLATIM Türkçe 2+2 5
KTP1257990 TASARIM VE ŞEHİRCİLİK TARİHİ Türkçe 2 2
KTP1224070 TASARIMA GİRİŞ II Türkçe 2+6 6
KTP1257980 EKOLOJİ, ÇEVRE VE TEKNOLOJİ Türkçe 2 2
KTP1224490 TASARIMA GİRİŞ I Türkçe 2+6 6
KTP1223990 TEKNİK RESİM I Türkçe 2+2 5
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
İNG1211700 İNGİLİZCE II İngilizce 3 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KTP2110317 DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI I Türkçe 2 2
KTP2168950 PEYZAJ KURAMINA GİRİŞ Türkçe 2 2
KTP2169180 KENTSEL ÇEVRE TARİHİ I Türkçe 2 2
KTP2140980 DİSİPLİNLER ARASI STÜDYO I Türkçe 2+2 4
KTP2168930 ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ Türkçe 2 2
KTP2124070 TASARIMA GİRİŞ II Türkçe 2+6 6
KTP2168940 KENTSEL KAVRAMLARA GİRİŞ Türkçe 2 2
KTP2168920 KENTSEL TASARIM STÜDYOSU I Türkçe 2+6 8
KTP2110319 DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI UYGULAMA I Türkçe 2
KTP2112258 REKREASYON ALANLARI Türkçe 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KTP2269040 BİTKİ MALZEMELERİ I Türkçe 2+2 4
KTP2269020 ARAZİ TASARIM TEKNİKLERİ Türkçe 2+2 4
KTP2210321 DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI UYGULAMA II Türkçe 2
KTP2268990 PEYZAJ GÖSTERİM TEKNİKLERİ Türkçe 2+2 4
KTP2269010 ÇEVRESEL SİSTEMLER Türkçe 2 2
KTP2210318 DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI II Türkçe 2 2
KTP2268920 KENTSEL TASARIM STÜDYOSU I Türkçe 2+6 8
KTP2269030 KENTSEL ÇEVRE TARİHİ II Türkçe 2 2
KTP2268980 KENTSEL TASARIM STÜDYOSU II Türkçe 2+6 8
KTP2212843 KENT VE İMGE Türkçe 2+1 3
KTP2268970 KENTSEL ÜTOPYALAR Türkçe 2 3
KTP2268960 PEYZAJ VE KENTSEL TASARIM PRATİKLERİ Türkçe 2 3
KTP2241140 STAJ I Türkçe - 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KTP3111412 İMAR VE ŞEHİRCİLİK HUKUKU Türkçe 2 2
KTP3111411 KENTSEL TASARIM STÜDYOSU III Türkçe 2+6 8
KTP3111413 BİTKİ MALZEMELERİ II Türkçe 2+2 4
KTP3111409 KENTSEL ÇEVRE ANALİZİ Türkçe 2+2 4
KTP3168980 KENTSEL TASARIM STÜDYOSU II Türkçe 2+6 8
KTP3111414 PEYZAJ YAPI TEKNİKLERİ VE MALZEME BİLGİSİ I Türkçe 2+2 4
KTP3111415 KENTSEL ULAŞIM PLANLAMASI Türkçe 2+2 4
KTP3111829 PEYZAJ ŞEHİRCİLİĞİ Türkçe 2 3
KTP3111416 EKONOMİK MEKANI ANLAMAK Türkçe 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KTP3211417 KENT EKONOMİSİ Türkçe 2 2
KTP3211411 KENTSEL TASARIM STÜDYOSU III Türkçe 2+6 8
KTP3211418 KENTSEL TASARIM STÜDYOSU IV Türkçe 2+6 8
KTP3211419 PEYZAJ EKOLOJİSİ Türkçe 2 2
KTP3211422 PEYZAJ YAPI TEKNİKLERİ VE MALZEME BİLGİSİ II Türkçe 2+2 4
KTP3211423 KENT SOSYOLOJİSİ Türkçe 2+2 4
KTP3211421 BİTKİSEL TASARIM Türkçe 2+2 4
KTP3211828 KIRSAL PEYZAJIN DÖNÜŞÜMÜ Türkçe 2+1 3
KTP3212846 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Türkçe 2+1 3
KTP3212259 KENTSEL DONATI ALANLARI Türkçe 2 3
KTP3257940 STAJ II Türkçe - 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KTP4168420 DİSİPLİNLERARASI STÜDYO II Türkçe 2+2 4
KTP4111418 KENTSEL TASARIM STÜDYOSU IV Türkçe 2+6 8
KTP4112581 KENTSEL TASARIM STÜDYOSU V Türkçe 2+6 8
KTP4112582 BİTİRME PROJESİ Türkçe 12
KTP4168440 BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI STÜDYOSU Türkçe 2+4 7
KTP4113719 KENTSEL TASARIM OKUMALARI Türkçe 2 3
KTP4111803 AKILLI KENTLER VE BÜYÜK VERİ Türkçe 2 3
ATA4110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İGV4112300 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KTP4212581 KENTSEL TASARIM STÜDYOSU V Türkçe 2+6 8
KTP4212582 BİTİRME PROJESİ Türkçe 12
KTP4268440 BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI STÜDYOSU Türkçe 2+4 7
KTP4212847 KENTSEL TASARIM DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Türkçe 2+1 3
KTP4212848 PEYZAJ MİMARLIĞININ SOSYAL YÖNÜ Türkçe 3 3
İGV4212400 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Türkçe 2 2
ATA4210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.

Öğrenme Yetkinliği

Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.

İstihdam Olanakları

Programımızdan mezun olan kişilerin belediyeler, üniversiteler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı gibi kuruluşlarda, dünyada ve ülkemizde özel sektörde ve araştırma kuruluşlarında iş bulabilme oranları, aynı zamanda görev aldıkları kurumların ve araştırma merkezlerinin dünya çapındaki saygınlığı temel başarı kriterlerimizi oluşturacaktır. Bu amaçla lisans eğitimi süresince verilen dersler, araştırma çalışmaları ve stajlar hassasiyetle takip edilecektir.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora ve sanatta yeterlilik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Yazgı AKSOY

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
ARAZİ TASARIM TEKNİKLERİ 00232200030342453501200055354
BİTİRME PROJESİ 54555541005550004455035543500
BİTKİ MALZEMELERİ I 00034000000530430400000000000
BİTKİ MALZEMELERİ II 00055000030500000500000000000
BİTKİSEL TASARIM 55355500050500000504000000000
BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI STÜDYOSU 00005500040543404030050300000
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 33423113441555445521411114452
ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ 11251455541100000010210112040
ÇEVRESEL SİSTEMLER 00000000030000000000000053555
DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI I 11313000000450000000000000000
DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI II 11313000000450000000000000000
DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI UYGULAMA I 11313000000450000000000000000
DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI UYGULAMA II 11313000000450000000000000000
DİSİPLİNLER ARASI STÜDYO I 44544410004230002311532555000
DİSİPLİNLERARASI STÜDYO II 44544410004230002311532555000
EKOLOJİ, ÇEVRE VE TEKNOLOJİ 00000000000000000500000055555
EKONOMİK MEKANI ANLAMAK 43441455555000000033554500003
GRAFİK ANLATIM 30025000000000050000000000000
İMAR VE ŞEHİRCİLİK HUKUKU 00000000000000000050055500000
KENT EKONOMİSİ 43441455555000000033554500003
KENT SOSYOLOJİSİ 31430442333000110200000000000
KENTSEL ÇEVRE ANALİZİ 55454433344111111243332354544
KENTSEL ÇEVRE TARİHİ I 20131445531300000010010211040
KENTSEL ÇEVRE TARİHİ II 20131445531300000010010211040
KENTSEL KAVRAMLARA GİRİŞ 55354021021530000341050444540
KENTSEL TASARIM DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 43334344444222222255555555555
KENTSEL TASARIM STÜDYOSU I 55354145245120000344452244541
KENTSEL TASARIM STÜDYOSU II 55254533143120001300220034310
KENTSEL TASARIM STÜDYOSU III 55254533143120001300220034310
KENTSEL TASARIM STÜDYOSU IV 55035500030030000000000050000
KENTSEL TASARIM STÜDYOSU V 55035500030030000000000050000
KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞINA GİRİŞ 54555011005550000050000043000
KENTSEL TASARIMIN TEMELLERİ 55133434545020110003530255555
KENTSEL ULAŞIM PLANLAMASI 55354533444552445554423544444
KENTSEL ÜTOPYALAR 54132442024000000021100202010
KIRSAL PEYZAJIN DÖNÜŞÜMÜ 22222255555222222244444444444
PEYZAJ EKOLOJİSİ 54142522223320003400233454555
PEYZAJ GÖSTERİM TEKNİKLERİ 30025000000330050000000000000
PEYZAJ KURAMINA GİRİŞ 11251455541100000010210112040
PEYZAJ MİMAR. VE KENTSEL TASARIMDA STRÜKTÜR 03442520032440244300321255555
PEYZAJ ŞEHİRCİLİĞİ 22222255555511111013333444444
PEYZAJ VE KENTSEL TASARIM PRATİKLERİ 02131445531200000021000200040
PEYZAJ YAPI TEKNİKLERİ VE MALZEME BİLGİSİ I 55445544444554444544444453444
PEYZAJ YAPI TEKNİKLERİ VE MALZEME BİLGİSİ II 55445544444554444544444453444
PROJE YÖNETİMİNE GİRİŞ 54555011005540000050000044000
REKREASYON ALANLARI 54354500044000000400000044000
SANAT TARİHİ 01102054553100000000000000000
STAJ I 55555500550000050000000000000
STAJ II 55555500550000050000000000000
TASARIM VE ŞEHİRCİLİK TARİHİ 02024355545221022432320452432
TASARIMA GİRİŞ I 55454012005230000010000023000
TASARIMA GİRİŞ II 55454012005230000010000023000
TASARIMIN TEMELLERİ I 55113133000000000000000000000
TEKNİK RESİM I 03005000000210050000000020000
İlişkili ders sayısı / 54/611611511271721731421111071021361201251122738635089815879835491128114879869
İlişki ağırlığı33333333433332232322333333433

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu