Geri
AKADEMİK

TASARIMDA DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Tasarımın Temelleri 1 dersi, öğrencilerin, tasarımın temel elemanları, bu elemanların başlıca özellikleri, 2 ve 3 boyutlu tasarımlar oluşturabilmek için bu elemanların hangi tasarım prensipleri çerçevesinde düzenlenebileceği gibi konulardaki bilgi ve becerilerinin, kavramsal ve estetik bir hassasiyetle birleştirilerek geliştirilmesinin amaçlandığı, uygulama ağırlıklı bir atölye dersidir.

 

KOMPOZİSYON VE ESTETİK ALGI

Dersler, farklı konular çerçevesinde oluşturulan 2 ve 3 boyutlu tasarım problemlerinin ele alındığı haftalık projeler üzerinden ilerler. Tasarım projeleri aracılığıyla, teorik bilgilerin pratik olarak uygulanması, yaratıcı analiz-yaratıcı sentez becerilerinin arttırılması ve tasarım sürecinin içselleştirilmesi hedeflenir. Projeler aynı zamanda, öğrencilere görsel algı, soyut düşünme ve yorumlama, estetik sağduyu gibi konularda arttırılmış bir kavrayış kazandırılmasına ve bir tasarım girdisi olarak farklı malzemelerin davranış biçimlerinin keşfedilmesine odaklanır.

SOYUT DÜŞÜNME

Ders “yaparak öğrenme” anlayışına dayanır. Her hafta teorik konulara dair anlatımlardan hemen sonra stüdyo uygulamalarına başlanır. Ancak, uygulamaların tamamlanması için öğrencilerin ders dışında da çalışması gerekmektedir.


YARATICI SENTEZ

 

Dönem boyunca toplam 12 farklı proje gerçekleştirilir. Projeler 2 boyutlu düzlemde başlayıp, 3. boyuta doğru evrilir. Öğrenciler tarafından her hafta gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler, grup tartışmaları ve toplu kritikler çerçevesinde değerlendirilir. Toplu kritikler ve tartışmalar, öğrencilerin alternatif tasarım yaklaşımlarını görmesine yardımcı olmayı hedefler. Tartışmalar aynı zamanda, öğrencilerin kendi çalışmalarını etkin bir şekilde sunma yetilerinin arttırılmasını ve başkalarının çalışmalarını anlayıp değerlendirmelerini sağlayacak analitik becerilerin geliştirilmesini amaçlar.