Geri
AKADEMİK

ÇAD ve YD

Çift Anadal ve Yandal öğrencilerinin kabulündeki kriterler İMÜ Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak belirlenmektedir. Yani;
Çift Anadal Programı:
Lisans öğrencileri, lisans ve ön lisans düzeyindeki programlara, önlisans öğrencileri ise yalnızca ön lisans programlarına Çift Anadal (ÇAP) Diploma programı için başvurabilirler. Öğrencilere Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Sosyal Hizmet gibi bölümlerle ÇAP yapma hakkı sağlanırken, sağlık bilimleri yüksekokulu dışında Psikoloji, Yönetim Bilişim Sistemleri, Ekonomi ve Finans ve İnsan Kaynakları Yönetimi gibi bölümlerde ÇAP yapma hakkı sağlanmaktadır.
Yandal Programı:
Yandal (YD), bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması şartıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (Yandal Sertifikası) alabilmelerini sağlar. Çift anadal programı için mutabakat formu imzalanan bölümler yandal programları için de imzalanmıştır.

YSAY YANDAL  DERS LİSTESİ

# Dosya Adı Dosya Uzantısı
1 Sağlık Yönetimi-Beslenme ve Diyetetik (Çİft Anadal) .pdf
2 Sağlık Yönetimi-Ebelik (Çift Anadal) (1) .pdf
3 Sağlık Yönetimi-Fizyotrapi ve Rehabilitasyon (Çift Anadal) .pdf
4 Sağlık Yönetimi-Hemşirelik(Çift Anadal) (2) .pdf
5 YSAY_YANDAL DERS LİSTESİ .pdf
Bilgi Talep Formu