Ana içeriğe atla

Komisyonlar ve Koordinatörlükler

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU KOMİSYON/KOORDİNATÖRLÜKLER GÖREV TANIMLARI

Komisyonların kuruluş ve çalışma esasları aşağıdaki gibidir:

1. Komisyon üyeleri bölüm başkanı önerisi ile bölüm kurul kararı alınarak dekanlığa bildirilir. Herhangi bir nedenle değişiklik yapılması gerektiği takdirde bölüm kurulu yeni üyeyi belirler. Değişiklikler bölüm kurulu tarafından ilan edilir ve Yüksekokul müdürlüğüne bildirilir.

2. Güz ve bahar dönemleri sonunda komisyon başkanı tarafından yüksekokul yönetim kuruluna o dönem buyunca yapılan çalışmaların raporu sunulur, ayrıca yıl içerisinde verilen görevlerle ilgili ara raporlar hazırlanabilir.

3. Komisyonlar senede en az iki kez, güz ve bahar dönem sonlarında toplanır. Gerekli hallerde komisyon başkanının çağrısı üzerine ek toplantılar yapılabilir. Yapılan toplantılar kalite süreçleri esaslarına göre kayıt altına alınarak başkan tarafından dosyalanır.

Komisyon Sorumlusu: Dr. Öğr. Üye Sayra  LOTFİ

Doç. Dr.

Esra  Çiğdem  CEZLAN

Sağlık  Yönetimi

Dr. Öğr. Üye 

Sayra  LOTFİ

Sosyal  Hizmet

Dr. Öğr. Üye 

Nadide Gizem  TARAKÇI  FİLİZ

Beslenme  ve  Diyetetik

Öğr. Gör.

Fatma  DİLGE  AŞIK

Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon

Öğr. Gör.

Caner  YATMAZ

Odyoloji  Bölümü

Öğr. Gör.

İclal  İlknur  ÖZDEMİR

Ebelik  Bölümü

Öğr. Gör.

Neslihan  ARGÜT

Çoçuk  Gelişimi  Bölümü

Komisyon Görevleri:

1. Üniversite Kariyer Ofisi ile paydaşlık ilişkileri içerisinde son sınıf öğrencileri için kariyer eğitimlerini organize eder, istihdam edilecekleri işyerlerine ziyaretler düzenler.

2. Mezunlarla iletişimi güçlendirecek faaliyetler planlar, mezunlara ilişkin bilimsel ve sosyal aktiviteler düzenler.

3. Mezunlar ile bölüm öğrencilerinin bir araya gelebileceği çeşitli etkinlikler düzenler.

4. Mezunlara Medipol Üniversitesi Mezunlar Derneği (MEDİMED) mezun takip sisteminin tanıtılması ve kaydolmalarının teşviki ile ilgili çalışmalar yapar.

5. Mezun izleme sistemi ve mezun anketlerinin değerlendirilmesi yolu ile mezunların kariyer gelişimlerinin izlenmesi ve raporlandırılmasını sağlar.

Komisyon Sorumlusu: Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN

Prof. Dr.

Arzu YÜKSELEN

Çoçuk  Gelişimi  Bölümü

 

Doç. Dr.

Esra  Çiğdem  CEZLAN

Sağlık  Yönetimi

 

 Dr. Öğr. Üye 

Selen  SUBAŞI

Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon

 

Dr. Öğr. Üye 

Ayşenur  TURAN

Ebelik  Bölümü

 

Öğr. Gör.

Rukan Aslınur SAMANCI

Beslenme  ve  Diyetetik

 

Öğr. Gör.

Selda  MEYDAN

Sosyal  Hizmet

 

Öğr. Gör.

İffet  GÜLER  KAYA

Ebelik  Bölümü

 

Öğr. Gör.

Seçil  TOPALOĞLU

Ebelik  Bölümü

 

Arş. Gör.

Hilal  Başak  ÇAKIR

Ebelik  Bölümü

 

Arş. Gör.

Furkan  BÜYÜKKAL

Odyoloji  Bölümü

 

Komisyon Görevleri:

1. Tanıtım komisyonu, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde tanıtımda görev yapacak öğretim elemanlarının belirlenmesi ve bu isimlerin Yüksekokul sekreterliğine bildirilmesinden,

2. Tanıtım için gerekli broşür ve görsellerin hazırlanmasından,

3. Tanıtıma gelen öğrenci adaylarının laboratuvar ve terapi merkezi ziyaretlerine yardımcı olacak görevli öğrencilerin belirlenmesinden,

4. Tanıtım sürecinin aksamadan sürdürülmesinden,

5. Sosyal aktiviteler planlanmasından,

6. Mezuniyet töreninin planlanması ve yürütülmesinden sorumludur.

Komisyon Sorumlusu: Öğr. Gör. Selda  MEYDAN

Dr. Öğr. Üye.

Nihal SUNAL

 SBYO Müdür yardımcısı

Prof. Dr.

Ayşe  Nur  TUNALI

Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon

Doç. Dr.

Esra  Çiğdem  CEZLAN

Sağlık  Yönetimi

Dr.Öğr.Üye 

Eftal Geçgil  DEMİR

Beslenme  ve  Diyetetik

Öğr. Gör.

Pınar  ATAK  ÇAKIR

Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon

Öğr. Gör.

Selda  MEYDAN

Sosyal  Hizmet

Öğr. Gör.

Şeyma  Tuğba  ÖZTÜRK

Odyoloji  Bölümü

Öğr. Gör.

Merve  ŞEN

Ebelik  Bölümü

Öğr. Gör.

İffet  GÜLER  KAYA

Ebelik  Bölümü

Öğr. Gör.

Neslihan  ARGÜT

Çoçuk  Gelişimi  Bölümü

Arş. Gör.

Elif  MIZRAK

Beslenme  ve  Diyetetik

Komisyon Görevleri:

1. Üniversite kalite yönetim sisteminin bölümler tarafından uygulanmasını sağlar.

2. Bölümlerin vizyon, misyon ve hedeflerine ulaşması için yapılması gereken faaliyetleri belirler.

3. Yapılması planlanan faaliyetlerin zamanlamasını ve bu faaliyetlerde görev alacak öğretim elemanlarının sorumluluklarını belirler.

4. Stratejik planlama sürecinin koordinasyonunu sağlar.

5. Eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı faaliyetleri gibi aktivitelerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını (PUKÖ döngüsü) takip eder.

6. Bölümleri, PUKÖ döngüsünün sağlanması için teşvik eder, yönlendirir.

7. Stratejik eylem, iç değerlendirme ve/veya dış değerlendirme sonuçlarını birlikte değerlendirerek durum analizi yapar.

8. İç paydaş (öğretim elemanları ile öğrenciler) ve dış paydaş (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) görüşlerini kalite geliştirme sürecine dahil etmek için bölümleri, gerekli anketleri düzenlemek, uygulamak ve sonuçları değerlendirmek üzere teşvik eder yol gösterir.

9. Önceki yıla ilişkin anket sonuçlarını değerlendirir ve iç değerlendirme raporunu hazırlar.

10. İç ve dış değerlendirme sonucunda gerekli görülen iyileştirici ve düzeltici faaliyetlerin bölümler tarafından planlanmasını sağlar ve kalite komisyonuna ilgili kanıtları sunar.

Komisyon Sorumlusu: Öğr. Gör. İffet  GÜLER  KAYA

Doç. Dr.

Esra  Çiğdem  CEZLAN

Sağlık  Yönetimi

Dr. Öğr. Üye 

Selen  SUBAŞI

Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon

Öğr. Gör.

Seçil  TOPALOĞLU

Ebelik  Bölümü

Öğr. Gör.

Büşra  Nur  ESER

Odyoloji  Bölümü

Öğr. Gör.

Emre  BAYRAKTAROĞLU

Beslenme  ve  Diyetetik

Öğr. Gör.

İffet  GÜLER  KAYA

Ebelik Bölümü

Öğr. Gör.

Neslihan  ARGÜT

Çocuk  Gelişimi  Bölümü

Arş. Gör.

Sinem  ARSLANKOÇ

Sosyal  Hizmet

Komisyon Görevleri:

1. Çift ana dal ve yan dal komisyonu, yüksekokul bölümlerinde çift ana dal ve yan dal yapmak isteyen öğrencilere danışmalık yapar ve ilgili bölümlerle iş birliği içinde çalışır.

2. Yüksekokul bölümlerinde yan dal ve çift ana dal yapmak isteyen öğrencilere bölüm ile ilgili bilgi verir, almaları gereken dersleri listeler, süreci anlatır ve bu sürecin aksamaması için danışmanlık yapar.

3. Çift anadal/yandal eğitiminin ilgili mevzuata uygun yürütülmesini takip ederek öğrencilerin eğitiminin sürdürülmesini ve mezuniyet şartlarının yerine getirilmesini denetler, dönem başlarında Yüksekokul Müdürlüğüne rapor verir.

Komisyon Sorumlusu: Doç. Dr. Esra  Çiğdem  CEZLAN

Doç. Dr.

Esra  Çiğdem  CEZLAN

Sağlık  Yönetimi

Dr. Öğr. Üye 

Selen  SUBAŞI

Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon

Öğr. Gör.

Neslihan  ARGÜT

Çoçuk  Gelişimi  Bölümü

Öğr. Gör.

Fatma  DİLGE  AŞIK

Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon

Öğr. Gör.

Ebru  GÜLEK  KARADÜZ

Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon

Öğr. Gör.

İffet  GÜLER  KAYA

Ebelik  Bölümü

Öğr. Gör.

Kerem  ERSİN

Odyoloji  Bölümü

Öğr. Gör.

Emre  BAYRAKTAROĞLU

Beslenme  ve  Diyetetik

Arş. Gör.

Sinem  ARSLANKOÇ

Sosyal  Hizmet

Arş. Gör.

Hilal  Başak  ÇAKIR

Ebelik  Bölümü

Komisyon Görevleri: Yüksekokul sekreterliğine başvuru yapmış ve ön değerlendirmeleri bölüm komisyonlarınca tamamlanmış olan öğrencilerin dosyalarını inceleyerek Yüksekokul Müdürlüğüne sunar.

Komisyon Sorumlusu: Dr. Öğr. Üye Nihal Zekiye  ERDEM

Doç. Dr.

Esra  Çiğdem  CEZLAN

Sağlık  Yönetimi

Dr. Öğr. Üye 

Sayra  LOTFİ

Sosyal  Hizmet

Dr. Öğr. Üye 

Aylin  ARICI

Sosyal  Hizmet

Dr. Öğr. Üye 

Nihal Zekiye  ERDEM

Beslenme  ve  Diyetetik

Dr. Öğr. Üye 

Nadide Gizem  TARAKÇI  FİLİZ

Beslenme  ve  Diyetetik

Öğr. Gör.

Ebru  GÜLEK  KARADÜZ

Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon

Öğr. Gör.

Şeyma  Tuğba  ÖZTÜRK

Odyoloji  Bölümü

Öğr. Gör.

Şerife  ÇINAR

Ebelik  Bölümü

Öğr. Gör.

Seçil  TOPALOĞLU

Ebelik  Bölümü

Öğr. Gör.

Yeliz Kübra KAYA

Çoçuk  Gelişimi  Bölümü

Komisyon Görevleri:

1. Değişim programlarından faydalanmak isteyen öğrencilere var olan değişim programları ile ilgili bilgi verir.

2. Öğrencinin ilgi gösterdiği değişim programı için karşı üniversite ile anlaşma olup olmadığını kontrol eder ve yeni anlaşmalar yapılması için çalışmalar yapar.

3. Değişim programından faydalanacak öğrencileri gerekli sınavlar ve başvuru koşulları ile ilgili bilgilendirir.

4. Değişim programına kabul edilen öğrencilerin resmi yazışmalarını ve işlemlerini koordine eder.

5.  Erasmus ofisi ve öğrenci arasında bağlantı kurulması için yardımcı olur.

Komisyon Sorumlusu: Dr. Öğr. Üye  Selen  SUBAŞI

Dr. Öğr. Üye.

Nihal SUNAL

 SBYO Müdür yardımcısı

Doç. Dr.

Esra  Çiğdem  CEZLAN

Sağlık  Yönetimi

Dr. Öğr. Üye 

Selen  SUBAŞI

Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon

Dr. Öğr. Üye 

Nadide Gizem  TARAKÇI  FİLİZ

Beslenme  ve  Diyetetik

Öğr. Gör.

Fatma  DİLGE  AŞIK

Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon

Öğr. Gör.

Ebru  GÜLEK  KARADÜZ

Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon

Öğr. Gör.

Merve  ŞEN

Ebelik  Bölümü

Öğr. Gör.

İffet  GÜLER  KAYA

Ebelik  Bölümü

Arş. Gör.

Sinem  ARSLANKOÇ

Sosyal  Hizmet

Arş. Gör.

Ayşıl Seda TOGUR

Çoçuk  Gelişimi  Bölümü

Arş. Gör.

Yuşa  BAŞOĞLU

Odyoloji  Bölümü

 

Esra MARAZOĞLU

SBYO Sekreteri

Komisyon Sorumlusu: Dr. Öğr. Üye  Selen  SUBAŞI

Komisyon Görevleri:

1. ​Dönem içindeki ara sınav ve genel sınavlarda öğretim elemanlarıyla iletişim kurarak sınav tarihinin belirlenmesi, soruların basımı, optik okuyucunun kullanılması, sınav notlarının girilerek işlemlerin sonlandırılması gibi faaliyetleri organize eder ve denetler. 

2. Sorular ve sınavla ilişkili istatistiksel analizleri değerlendirilmesinden, soru bankasının oluşturulmasından ve denetlenmesinden sorumludur.

3. Sınav evraklarının ‘İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarında Sınav Evraklarının Muhafazası ile İlgili Esaslar’ yönergesine göre toplanması ve koruma altına alınmasından sorumludur.

4. Yılda iki kereden az olmamak üzere ve gerektiğinde toplantı yapar, alınan kararları ve uygulanmasını takip eder.

5. Komisyonda alınan kararları Yüksekokul Müdürlüğü makamına bildirir.

Komisyon Sorumlusu: Öğr. Gör.    Ebru GÜLEK  KARADÜZ

Doç. Dr.

Esra  Çiğdem  CEZLAN

Sağlık  Yönetimi

Dr. Öğr. Üye 

Nadide Gizem  TARAKÇI  FİLİZ

Beslenme  ve  Diyetetik

Öğr. Gör.

Kerem  ERSİN

Odyoloji Bölümü

Öğr. Gör.

Ebru  GÜLEK  KARADÜZ

Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon

Öğr. Gör.

Merve  ŞEN

Ebelik Bölümü

Arş. Gör.

Sinem  ARSLANKOÇ

Sosyal Hizmet

Arş. Gör.

Münevver  EMİR

Çocuk Gelişimi Bölümü

Komisyon Görevleri:

1. Engelli öğrenciyi tespit etmek ve bilgilendirmek amacıyla Sağlık Bilimleri Yüksekokulundaki komisyon üyelerini organize eder.

2. Engelli öğrencileri komisyonun varlığından bilgilendirir.

3. Engelli öğrencilerin kampüslere ve kampüsler arası ulaşım problemlerinin çözümüne destek olur.

4. Erişilebilir eğitim, araştırma, barınma ve sosyal ortamlar ile mevcut mekanlarda iyileştirme yapılmasına yardımcı olur.

5. Engelli öğrencinin eğitim sürecinde ihtiyaç duyacağı ders araç ve gereçlerini temin etmesine yardımcı olur.

6. Engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal ve refakatçi ihtiyaçları ile özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirler hakkında Sınav Komisyonu’nu bilgilendirir.

7. Üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerine yönelik farkındalık faaliyetleri yapar.

Komisyon Sorumlusu: Prof. Dr. Ayşe  Nur  TUNALI

Dr. Öğr. Üye.

Nihal SUNAL

 SBYO Müdür yardımcısı

Prof. Dr.

Ayşe  Nur  TUNALI

Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon

Doç. Dr.

Esra  Çiğdem  CEZLAN

Sağlık  Yönetimi

Dr. Öğr. Üye 

Aylin  ARICI

Sosyal  Hizmet

Dr. Öğr. Üye 

Oğuz  YILMAZ

Odyoloji  Bölümü

Dr. Öğr. Üye 

Eftal  Geçgil  DEMİR

Beslenme  ve  Diyetetik

Öğr. Gör.

Selen  SUBAŞI

Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon

Öğr. Gör.

Pınar  ATAK  ÇAKIR

Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon

Öğr. Gör.

Ebru  GÜLEK  KARADÜZ

Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon

Öğr. Gör.

Fatma  DİLGE  AŞIK

Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon

Öğr. Gör.

Aslı  Ruken  SAMANCI

Beslenme  ve  Diyetetik

Öğr. Gör.

İffet  GÜLER  KAYA

Ebelik  Bölümü

Öğr. Gör.

Aziz KÜÇÜKKELEPÇE

Çoçuk  Gelişimi  Bölümü

Komisyon Görevleri:

1. Programda yer alan derslerin içeriğinin mesleki yeterlilikler ve paydaş görüşleri göz önünde bulundurularak oluşturulması, yenilenmesi ve bu değişikliklerin izlenmesinden sorumludur.

2. Ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme yapar, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygular.

3. Öğrenci ders değerlendirme anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi, lisans müfredatında yer alan derslerin program çıktılarına olan katkı oranlarının belirlenmesi, izlenmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütür.

4. Bölüm ders ve uygulamalarının ölçme ve değerlendirmesinde uygulanan düzenlerin izlenmesini, daha iyi sınav ve ölçme değerlendirme araçlarının geliştirilmesine yönelik önerilerin geliştirilmesini ve program çıktılarına katkı oranlarının ölçülmesini yönetir.

5. Sınavlar öncesi sınav soruları ve cevap anahtarlarının kontrol edilmesini, sınav sonuçlarının ilgili öğretim elemanlarından geri bildirim alınarak değerlendirilmesini ve soruların geçerliliğine ilişkin gerekli düzenlemenin yapılmasını sağlar.

6. Komisyon üyeleri müfredatta yer alan derslerden öğrenci memnuniyetini belirlemek üzere anketler hazırlayarak memnun olunmayan derslerin eksik yönlerinin belirlenmesini ve ilgili dersin hocası ile iletişime geçerek eksikliğin giderilmesini sağlar.

Komisyon Sorumlusu: Öğr. Gör. Neslihan  ARGÜT

Dr. Öğr. Üye.

Nihal SUNAL

 SBYO Müdür yardımcısı

Prof. Dr.

M. Bülent  ŞERBETÇİOĞLU

Odyoloji  Bölümü

Doç. Dr.

Esra  Çiğdem  CEZLAN

Sağlık  Yönetimi

Öğr. Gör.

Selda  MEYDAN

Sosyal  Hizmet

Öğr. Gör.

Ebru  GÜLEK  KARADÜZ

Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon

Öğr. Gör.

Neslihan  ARGÜT

Çoçuk  Gelişimi  Bölümü

Öğr. Gör.

Şerife  ÇINAR

Ebelik  Bölümü

Arş. Gör.

Hilal  Başak  ÇAKIR

Ebelik  Bölümü

Komisyon Görevleri:

1. Mesleki uygulama yerlerinin program standartlarına uygunluğunu belirler ve denetler.

2.  Mesleki uygulama çalışmalarının program yeterliliklerine gerekli katkıyı verip vermediğini izler.

3. Mesleki uygulama dersini alan öğrencilerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler ve mesleki uygulama yapılan ünitelere, birimlere, mesleki uygulama yapan öğrencilere ve sorumlulara yazılı olarak bildirir.

4. Mesleki uygulama öncesi oryantasyon yapılmasını sağlar,

Ekleme Tarihi: 28/11/2023 - 11:02Son Güncelleme Tarihi: 14/12/2023 - 21:28