Ana içeriğe atla

Ülkemizde normal, özel gereksinimli, hasta, korunmaya muhtaç ve risk altındaki 0-18 yaş grubu çocukların gelişimlerini sağlayacak, yüksek donanımlı ve nitelikli çocuk gelişimcisi yetiştirmek; gelişimi değerlendirmeye yönelik araç geliştirmek; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara (gereksinimleri doğrultusunda) danışmanlık, yayın ve araştırma hizmetleri sunmak; çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili çağdaş yaklaşımlar kullanılarak projeler geliştirmek, üretmek ve bu projeleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştırmaktır.

Lisans mezunu öğrencilerimiz;

  • Toplumsal faydayı önceleyerek Çocuk gelişimi mesleğinin görev, yetki ve sorumluluklarını en yetkin ve bağımsız biçimde yerine getirmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgi, beceri ve davranışları sergiler,
  • Çocuk gelişimini değerlendirme, gelişim destek çalışmalarını hazırlama ve uygulama, çocuk gelişimini etkileyen faktörleri tespit etme, risk faktörlerini azaltma ve koruyucu faktörleri destekleme alanlarında etik ilkelerle, insan hakları temelinde ayrım gözetmeksizin kanıta dayalı, birey merkezli ve bütüncül bir yaklaşımla planlar, uygular ve izler,
  • Çocuk gelişimine ve çocuk gelişiminin desteklenmesine ilişkin toplumsal farkındalık, eğitim, araştırma ve hukuksal süreçler içinde görev alır ve disiplinlerarası çalışır,
  • Yaşam boyu kalite bilinci ile kişisel, mesleki, akademik öğrenme ve kariyer gelişimini sürdürür.

 

Ekleme Tarihi: 06/12/2023 - 21:35Son Güncelleme Tarihi: 06/12/2023 - 21:37