Ana içeriğe atla

Genel amacımız, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mesleğine özgü değerlendirme yaparak, hizmet, eğitim, araştırma ve mesleki gelişim konusunda doğru model oluşturan, etik prensiplere bağlı kalarak rehabilitasyon sürecini planlayan ve uygulayan fizyoterapistler yetiştirmektir.

Eğitim ve öğretim programlarımızı daha ileriye götürecek yeni vizyona ve stratejilere açık olmak, güncel bilimsel çalışmalar yapmak, evrensel bilgiyi üretmek ve paylaşmak bunun yanı sıra, 21. yüzyılın bilgi teknolojilerinden yararlanarak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon biliminin gelişimine katkıda bulunmaktır.  Bu kapsamda bölüm mezunlarımız,

  • Kanıta dayalı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ölçme, değerlendirme ve terapi yöntemlerini kullanarak, sağlığı iyileştirmeyi birincil hedef olarak benimseyen fizyoterapistler yetiştirmektir.
  • Mezuniyet sonrasında lisansüstü eğitimine teşvik etmek ve bu yolla ülkemizde akademik kadro açığının karşılanmasına katkı sağlamaktır.
  • Genel ve yerel yönetim birimleri, sivil toplum kuruluşları ve sağlık turizmi merkezlerinde mezunlarımızın istihdamlarını sağlayarak sağlık ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.
  • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, akademik ve kişisel gelişimlerine devam etmelerini sağlamaktır.
Ekleme Tarihi: 23/05/2022 - 13:38Son Güncelleme Tarihi: 01/06/2022 - 22:56