Geri
AKADEMİK

Birleşmiş Milletler’in tanımına göre sürdürülebilir kalkınma, kaynakların bugünkü ve gelecek kuşakların hak ve yararları da göz önünde bulundurularak kullanılması ilkesinden özveride bulunmaksızın, ekonomik gelişmenin sağlanmasını amaçlayan bir süreci içermektedir. Birleşmiş Milletler küresel ölçekte sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla Eylül 2015’te Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) açıklamıştır. SKA’lar 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek hedefiyle evrensel bir çağrı niteliğinde olan SKA’lar on yedi maddeden oluşmaktadır.

Günümüzde yaşanan ekonomik, iklimsel ve sosyal krizler bu amaçların önemini daha fazla ortaya çıkarmıştır.  Sürdürülebilir kalkınmanın öneminin gün geçtikçe artması toplumun en önemli yapı taşlarından olan üniversitelere büyük sorumluluklar yüklemektedir.

Bu çerçevede İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi, toplumsal faydanın temel taşı olan sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma amaçlarının eğitim, araştırma ve geliştirme ile tüm iş birliği uygulamalarının da ana parçası haline getirilmesi hedefi ile idari ve akademik personel ve öğrencilerle birlikte faaliyetlerini sürdürecektir. Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi öncelikle Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının farkındalığını artırmak amacındadır. Merkez kapsamında sürdürülebilirlik bağlamında karşılaşılan; siyasi, ekonomik, toplumsal, kültürel ve ekolojik sorunların tespit edildiği ve çözüm önerilerinin ortaya konulduğu, bilgi üretim ve yönetiminin yapılabileceği yeniliğe dayalı bir akademik eko-sistem inşa ederek; akademik, teknik ve eğitsel faaliyetlerde bulunulacaktır.

Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil

Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Bilgi Talep Formu