Ana içeriğe atla

Hakkımızda

 2019 yılından bu yana sistemli ve yenilikçi çalışmaları ile  Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurtdışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulan yabancı dillerde kurslar düzenlemek, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yaparak  Türkçe'nin öğretiminde karşılaşılan sorunları işleyen özgün araştırma ve incelemeye dayalı bilimsel çalışmalara zemin hazırlamaktır. Ayrıca ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlayarak sadece farklı ırk, dil ve dinlerin buluşmasını sağlamayı değil, aynı zamanda Türkçe dilinin çok sayıda millet tarafından öğrenilmesini, sevilmesini ve konuşulmasını sağlayarak, Türkçe dilinin dünya dillerinden biri olmasını ve ortak kültürel değerler oluşturmayı da hedeflemektedir. 

Misyonuz, ana dilimiz olan Türkçe dilini sistemli bir şekilde farklı kültürlerden ve coğrafyalardan gelen kişilere öğretmek, Türkçe öğretimi ile ilgili yenilikçi çalışmalar yapmak ve anadilimizin farklı coğrafyalarda kullanılmasını sağlamak.

Vizyonumuz, Türkiye ile dost insan sayısını artırmak vizyonuyla kurulmuş olan TÖMER, Türkçe öğretimini uluslararası standartlarda vermeyi hedeflemektedir.

Ekleme Tarihi: 09/08/2022 - 10:00Son Güncelleme Tarihi: 29/05/2024 - 11:37