Ana içeriğe atla

Hakkımızda

 Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek yabancı
uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurtdışına
gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulan yabancı dillerde kurslar
düzenlemek, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi
birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak ve Türkçenin
öğretiminde karşılaşılan sorunları işleyen özgün araştırma ve incelemeye dayalı bilimsel çalışmalara zemin hazırlamaktır.

Ana dilimiz olan Türkçe dilini sistemli bir şekilde farklı kültürlerden ve coğrafyalardan gelen kişilere öğretmek, Türkçe öğretimi ile ilgili yenilikçi çalışmalar yapmak ve anadilimizin farklı coğrafyalarda kullanılmasını sağlamak.

Türkiye ile dost insan sayısını artırmak vizyonuyla kurulmuş olan TÖMER, Türkçe öğretimini uluslararası standartlarda vermeyi hedeflemektedir.

Türkçenin yaygınlaştırılmasının yanı sıra verilen eğitimlerle Türk kültürünü tanıtmak hedeflenmektedir.