Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Mikrobiyoloji ve immünolojideki temel soruları ele alarak yüksek kaliteli eğitimi ve yenilikçi araştırmaları teşvik etmek; tıbbi mikrobiyoloji alanında güvenilir laboratuvar test hizmetleri sunmak.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yüksek Lisans diploması ve transkripti, ALES puanı, İngilizce yeterlilik belgesi

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses and take minumum 240 ECTS with a seminar, qualifying exam, dissertation proposal, PhD dissertation have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Önceki öğretimdeki transkript ve performansa göre değerlendirilir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MKBD1167840 İLERİ MİKROBİYOLOJİ-I Türkçe 2 10
MKBD1167860 İLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR ROTASYONU-I Türkçe 15
MKBD1114480 İLERİ İMMÜNOLOJİ - I Türkçe 2 10
MKBD1121950 GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ Türkçe 4 8
MKBD1122150 LABORATUVAR ROTASYONU - I Türkçe - 6
MKBD1121960 FİZYOPATOLOJİ Türkçe 2 6
MKBD1121930 MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe 4 10
MKBD1122160 LABORATUVAR ROTASYONU - II Türkçe - 6
MKBD1121940 FONKSİYONEL MORFOLOJİ Türkçe 3 8
MKBD1121970 BİLİMSEL PROJE VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MKBD1267850 İLERİ MİKROBİYOLOJİ-II Türkçe 2 10
MKBD1223430 İLERİ İMMÜNOLOJİ II Türkçe 2 10
MKBD1267870 İLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR ROTASYONU-II Türkçe 15
MKBD1231360 SEMİNER Türkçe - 4
MKBD1221970 BİLİMSEL PROJE VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Türkçe 2 4
MKBD1210437 İLERİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Türkçe 3 8
MKBD1222160 LABORATUVAR ROTASYONU - II Türkçe - 6
MKBD1221940 FONKSİYONEL MORFOLOJİ Türkçe 3 8
MKBD1222150 LABORATUVAR ROTASYONU - I Türkçe - 6
MKBD1221930 MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe 4 10
MKBD1221950 GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ Türkçe 4 8
MKBD1221960 FİZYOPATOLOJİ Türkçe 2 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MKBD2131370 İNSAN MİKROBİYOMU Türkçe 2 15
MKBD2131380 İMMÜNOPATOGENEZ Türkçe 2 6
MKBD2131390 MİKROBİYOLOJİDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER Türkçe 2+4 15
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MKBD2230850 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
MKBD2231420 MİKROBİYOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ Türkçe 2+8 15
MKBD2231410 AŞILAR Türkçe 2 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MKBD3130850 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
MKBD3112852 TEZ Türkçe - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MKBD3230850 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
MKBD3212852 TEZ Türkçe - 120
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MKBD4112852 TEZ Türkçe - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MKBD4212852 TEZ Türkçe - 120

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Mikrobiyoloji alanında yüksek düzeyde güncel bilimsel bilgi ve beceri kazanır ve alanındaki yenilikleri takip eder.
Bilimsel araştırmaların planlanması ve istatistiksel değerlendirmesini yapar, sonuçlarını hakemli bir dergide yayinlamak uzere makale hazirlar ve/veya bilimsel bir toplantıda sunar.
Tıbbi Mikrobiyoloji alanında kullanılan laboratuvar yöntemlerini bilir ve mikroorganizmalarla ilgili deneysel calisma tasarimi yapar.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Uygulamalı temel mikrobiyoloji laboratuvarında rutin ve araştırma amacına hizmet eden cihaz ve aletlerin kullanımını bilir
Bilimsel çalışma sonuçlarını uzmanlik düzeyinde istatistiksel analizlerini yapma, degerlendirme, savunma ve yazili ya da sozlu sunma yetenekleri geliştirir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Bilimsel proje yazma yetkinligi gelistirir.

Öğrenme Yetkinliği

Bilimsel ve teknik bir sorunu çözer.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Tıbbi Mikrobiyoloji alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, seminerler verir

Alana Özgü Yetkinlik

Mikrobiyal hastalıkları ve etiyolojisini uzmanlık düzeyinde anlar ve yorumlar.

İstihdam Olanakları

Mikrobiyoloji programında multidisipliner eğitim verildiğinden mezunlarımız özel sektörde kolaylıkla istihdam bulmakta ya da akademik kariyerlerine devam edebilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş

May apply to post-doctoral programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Yazılı sınav, sözlü sınav, dönem ödevi, laboratuvar pratik sınavı

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders
İlişkili ders sayısı / 0/21
İlişki ağırlığı

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu