Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Sağlık yönetimi alanında teori ve uygulamaya ilişkin kapsamlı bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yetkinliğini kazandırmaktır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Derecesi Diploması, ALES Sonuç Belgesi

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler diploma alabilmek için; almış oldukları tüm dersleri ve seminer dersini başarı ile tamamlamış ve tez için 90-120 AKTS'yi tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

4 yıllık lisans mezunları başvuru yapabilir.Başka bir kurumda öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapablirler.Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
SAYY1169440SAĞLIK SİSTEMLERİ ORGANİZASYONUTürkçe3-8
SAYY1141200SAĞLIK POLİTİKALARITürkçe3-8
SAYY1110438BİYOİSTATİSTİKTürkçe3-8
SAYY1167260SAĞLIK HUKUKU VE BİYOETİKTürkçe3-8
SAYY1167270SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL YÖNETİMTürkçe3-8
SAYY1167280SAĞLIK HİZMETLERİNDE MODERN PAZARLAMATürkçe3-8
SAYY1167290LOJİSTİK YÖNETİMİTürkçe3-8
SAYY1167470GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE SAĞLIK SİGORTACILIĞITürkçe3-8
SAYY1167480SAĞLIK BİLİŞİMİNDE GÜNCEL SİS. VE İLERİ KONULARTürkçe3-8
SAYY1167490KANITA DAYALI YÖNETİMTürkçe3-8
SAYY1117520SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI ITürkçe3-7
SAYY1174890SAĞLIK HAKKI ITürkçe3-8
SAYY1163620SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRMETürkçe3-8
SAYY1169710SAĞLIK SİSTEMLERİNDE VERİ MADENCİLİĞİTürkçe3-8
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
SAYY1223910YÖNETSEL EPİDEMİYOLOJİTürkçe3-8
SAYY1269450SEMİNERTürkçe-8
SAYY1214014BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMATürkçe2-6
SAYY1267310SAĞLIK EKONOMİSİ VE KÜRESEL YÖNELİMLERTürkçe3-8
SAYY1267320SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİTürkçe3-8
SAYY1267330STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİTürkçe3-8
SAYY1267340SAĞLIK KURULUŞLARINDA STRATEJİK YÖNETİMTürkçe3-8
SAYY1267350EKONOMİK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİTürkçe3-8
SAYY1267360SAĞLIK HİZM. KALİTE UYG. VE KALİTE YÖNETİMİTürkçe3-8
SAYY1267370SAĞLIK İŞLETMELERİNDE YENİ YÖNELİMLERTürkçe3-8
SAYY1267380YAPI SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜ. : YEŞİL HASTANELERTürkçe3-8
SAYY1267390OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA SAĞLIK YÖNETİMİTürkçe3-8
SAYY1267410HASTA GÜVENLİĞİTürkçe3-8
SAYY1267420YÖNETİM BECERİLERİTürkçe3-8
SAYY1267430SAĞLIK KURULUŞLARINDA YÖNETİM MUHASEBESİTürkçe3-8
SAYY1267440YÖNETİMİN TEMEL İLKELERİTürkçe3-8
SAYY1267460DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTürkçe3-8
SAYY1217590ÖZELLİĞİ OLAN TIBBİ MÜDAHALELERTürkçe3-7

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.


İstihdam Olanakları

Program mezunları çoğunlukla özel sektör veya kamu sağlık kuruluşlarında çalışabildikleri gibi akademisyen olarak çalışmalarına devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler üst derece (üçüncü derece) programlara geçiş yapabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, projeler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun yüksek lisans programında en az 65 (C) olması gerekir.  Bir dersin yarıyıl içi sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki etme oranları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında eğitim bilgi sistemine girilir ve öğrencilere duyurulur. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi %30’dan az, %70’ten fazla olamaz

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345678910111213141516
DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ3344443344444444
GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE SAĞLIK SİGORTACILIĞI3435343344113435
KANITA DAYALI YÖNETİM4445544454124334
LOJİSTİK YÖNETİMİ3434334444024334
SAĞLIK BİLİŞİMİNDE GÜNCEL SİS. VE İLERİ KONULAR3435533444153444
SAĞLIK HAKKI I3444333344113444
SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL YÖNETİM4444444443133344
SAĞLIK HİZMETLERİNDE MODERN PAZARLAMA3443434445015344
SAĞLIK HUKUKU VE BİYOETİK3444344454114454
SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I3434343554003334
SAĞLIK POLİTİKALARI3344535543334544
SAĞLIK SİSTEMLERİ ORGANİZASYONU4535434455015544
SAĞLIK SİSTEMLERİNDE VERİ MADENCİLİĞİ4445545555154455
SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRME4444534554153345
TEZ3344433453343443
YÖNETSEL EPİDEMİYOLOJİ4343433333335443
İlişkili Ders Sayısı / 16/3254615967645559647063214160606265

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu