Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİSAYY1267320Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Hasan DİNÇER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlık yöneticilerinin günlük faaliyetlerinde karşılaşacakları her türlü riskleri yönetebilme, değişimleri yorumlayabilme ve risk yönetimi modellerini karşılaştırabilme konusunda teknik bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Risk ve risk yönetimi kavramı,Risk yönetimi ve işletme fonksiyonları ilişkisi,Risk yönetiminin aşamaları,Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurlar,Risk yönetiminin kurumsal yönetim içindeki rolü,Yatırım açısından risk yönetimi,Sağlık işletmelerinde risk yönetimi,Sağlık işletmelerinde piyasa riski,Sağlık işletmelerinde temel riskler,Sağlık işletmelerinde kriz planlaması,Finansal tablo analizleri ve rasyolar,Halka açık sağlık şirketleri uygulamalarının irdelenmesi,Halka açık şirket analizleri,Sağlık işletmelerinde risk yönetimi uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bir sağlık işletmesinin risk yönetim süreci analizini yapar.16, 9A
Risk kavramını ve araçlarını ifade eder. 16, 9A
Sağlık işletmelerindeki risk kavramını ve önemini kavrar. 16, 9A
Risk yönetimi kavramını ve işletme ile ilişkisini ifade eder. 16, 9A
Risk yönetiminin aşamalarını ifade eder. 16, 9A
Risk yönetimin aşamalarının analizini yapar.16, 9A
Risklere karşı alınacak önlemler konusunu sıralar.16, 9A
Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurlarını açıklar. 16, 9A
Risk yönetiminin kurumsal yönetim içindeki rolünü tartışır. 16, 9A
Risklere karşı proaktif davranır.16, 9A
Sağlık işletmelerindeki risk yönetimini açıklar.16, 9A
Sağlık işletmelerindeki kriz planlamasını yapar.16, 9A
Risk ölçüm tekniklerini sıralar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Risk ve risk yönetimi kavramıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2Risk yönetimi ve işletme fonksiyonları ilişkisiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3Risk yönetiminin aşamalarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurlarKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5Risk yönetiminin kurumsal yönetim içindeki rolüKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6Yatırım açısından risk yönetimiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7Sağlık işletmelerinde risk yönetimiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8Sağlık işletmelerinde piyasa riskiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9Sağlık işletmelerinde temel risklerKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10Sağlık işletmelerinde kriz planlamasıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11Finansal tablo analizleri ve rasyolarKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12Halka açık sağlık şirketleri uygulamalarının irdelenmesiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13Halka açık şirket analizleriKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14Sağlık işletmelerinde risk yönetimi uygulamalarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Meryem Tekin Epik , Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetim Süreci , Ekin Basım Yayın, 2021.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme14456
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi12828
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13232
Genel Sınav ve Hazırlığı15656
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)228
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(228/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİSAYY1267320Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Hasan DİNÇER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlık yöneticilerinin günlük faaliyetlerinde karşılaşacakları her türlü riskleri yönetebilme, değişimleri yorumlayabilme ve risk yönetimi modellerini karşılaştırabilme konusunda teknik bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Risk ve risk yönetimi kavramı,Risk yönetimi ve işletme fonksiyonları ilişkisi,Risk yönetiminin aşamaları,Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurlar,Risk yönetiminin kurumsal yönetim içindeki rolü,Yatırım açısından risk yönetimi,Sağlık işletmelerinde risk yönetimi,Sağlık işletmelerinde piyasa riski,Sağlık işletmelerinde temel riskler,Sağlık işletmelerinde kriz planlaması,Finansal tablo analizleri ve rasyolar,Halka açık sağlık şirketleri uygulamalarının irdelenmesi,Halka açık şirket analizleri,Sağlık işletmelerinde risk yönetimi uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bir sağlık işletmesinin risk yönetim süreci analizini yapar.16, 9A
Risk kavramını ve araçlarını ifade eder. 16, 9A
Sağlık işletmelerindeki risk kavramını ve önemini kavrar. 16, 9A
Risk yönetimi kavramını ve işletme ile ilişkisini ifade eder. 16, 9A
Risk yönetiminin aşamalarını ifade eder. 16, 9A
Risk yönetimin aşamalarının analizini yapar.16, 9A
Risklere karşı alınacak önlemler konusunu sıralar.16, 9A
Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurlarını açıklar. 16, 9A
Risk yönetiminin kurumsal yönetim içindeki rolünü tartışır. 16, 9A
Risklere karşı proaktif davranır.16, 9A
Sağlık işletmelerindeki risk yönetimini açıklar.16, 9A
Sağlık işletmelerindeki kriz planlamasını yapar.16, 9A
Risk ölçüm tekniklerini sıralar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Risk ve risk yönetimi kavramıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2Risk yönetimi ve işletme fonksiyonları ilişkisiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3Risk yönetiminin aşamalarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurlarKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5Risk yönetiminin kurumsal yönetim içindeki rolüKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6Yatırım açısından risk yönetimiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7Sağlık işletmelerinde risk yönetimiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8Sağlık işletmelerinde piyasa riskiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9Sağlık işletmelerinde temel risklerKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10Sağlık işletmelerinde kriz planlamasıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11Finansal tablo analizleri ve rasyolarKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12Halka açık sağlık şirketleri uygulamalarının irdelenmesiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13Halka açık şirket analizleriKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14Sağlık işletmelerinde risk yönetimi uygulamalarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Meryem Tekin Epik , Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetim Süreci , Ekin Basım Yayın, 2021.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.
3
3. Sağlık yönetiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve çalışanlara aktarma becerisine sahiptir.
4
4. Sağlık yönetimine ilişkin bilgileri ilişkili olduğu diğer disiplinlerde oluşturulmuş bilgilerle birleştirerek olayları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili sorun alanlarını bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
6
6. Gerektiği zaman bir çalışmayı tek başına yürütür ve bununla ilgili kararları alır.
7
7. Çalıştığı kurumun stratejik planlamasında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirlemede yer alır.
8
8. Sağlık yönetimi alanında öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik çözümler üretir.
9
9. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediği için sağlık yönetimi alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını eleştirel olarak değerlendirir, öğrenmesini yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi düşünce ve önerilerini çalıştığı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla yazılı veya sözlü olarak paylaşır.
11
11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
12
12. Çalışmaları ile ilgili analiz yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımını bilir, sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirir, bu stratejilerin uygulanabilmesi için politikalar ve eylem planları yapar ve stratejik yönetim süreci çerçevesinde periyodik izlemeler ve düzeltmelerde bulunur.
14
14. Ulusal sağlık politikalarını oluşturma çalışmaları yanında uluslararası sağlık politikaları çalışmalarına da katkıda bulunur.
15
15. Sağlık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetler.
16
16. Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgiyi ve beceriyi alanla ilişkili disiplinlerarası çalışmalarda uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 12:54Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 12:59