Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Programımız öğrencilerin, yüksek lisans eğitimleri sırasında derslerden ve araştırmalarından edinecekleri bilgileri klinik uygulamalarına aktarabilmelerini hedefler. Program çerçevesinde yürütülen dersler, öğrencilerin bağımsız olarak bir araştırma projesi yürütebilmesini ve klinik alanda dil ve konuşma terapisinin alt alanlarından birinde uzmanlaşmalarını amaçlar.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınav (ALES) sonucu, YDS veya eşdeğer sınav sonucu (İngilizce)

Mezuniyet Koşulları

Gerekli tüm dersleri ve bir seminer dersini 90 ila 120 AKTS kredisi alarak başarıyla tamamlayan ve tez çalışmasını başarıyla savunan öğrenciler diplomaya hak kazanır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Özel kabul şartlarını da sağlamak koşuluyla Lisans derecesine sahip olmak

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
Temel uzmanlık alan bilgileri.
Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi.
Tipik dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi.


İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, hastaneler, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler. Ayrıca Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmak şartıyla üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir, doktora programına devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora programına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sınav, sözlü sınav ya da bu sınavların yerini tutan sınıf içi sunumlar, projeler ve/veya yazılı ödevler ve raporlar aracılığıyla yapılır. Master programında geçerli not minimum 65'dir. Toplam 100 puan üzerinden arasınavın başarıya oranı %50, genel sınavın başarıya oranı % 50'dir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345678910111213141516
AFAZİYOLOJİ: AFAZİ TANI VE REHABİLİTASYONUNDA İLERİ UYGULAMALAR3534040444343255
AKICILIK BOZUK. İLERİ ARAŞ.: KEKEMELİK VE HIZLI-BOZUK KONUŞMA3533553455215555
BAŞ-BOYUN KANSER. KONUŞMA,SES VE YUTMA REHA.4550340245445555
ÇOCUKLUK ÇAĞI AKICILIK BOZUK. YÖNETİMİ2521434414322354
DİL VE KONUŞ. TERAPİSİNDE KANITA DAYALI UYG2300040033104535
DİL VE KONUŞMA TERA. BİLİMSEL ARAŞ. YÖNT.3300054054043525
ERGEN VE ERİŞKİNLİKTE AKICILIK BOZUKLUKLARININ YÖNETİMİ1532542414404354
KLİNİK DİL VE KONU. TERA. II : KLİNİK ORTAM. TERAPİ VE REHA. UYG.5433554533443455
KLİNİK DİL VE KONUŞMA TERA. I : İLERİ ÖLÇME,DEĞER.,GÖRÜN. VE TEKN. UYG.3400053055554545
KLİNİK SES BOZUK. İLERİ DEĞER. VE TERAPİ UYG.3550540344405454
KOGNİTİF NÖROBİLİM VE GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ3331331044213355
OTİZM VE ÇOCUKLUK ÇAĞI DİL BOZUK. İLERİ ARAŞ.3524544433453244
PROFESYONEL SES BOZUKLUKLARI3550440243203355
REZON BOZ İL.TEK UYG: NAZOMTR, EPG NAZENDO ULTR3250440133304455
REZONANS BOZUK. : DAMAK YARIK. VE KRANY. ANOMA. İLERİ UYG.3441343432442244
SEMİNER2002224222422323
TEZ3432241155414325
İlişkili Ders Sayısı / 17/2349674623506833405963533759617178

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu