Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİL VE KONUŞMA TERA. BİLİMSEL ARAŞ. YÖNT.DKTY1138790Güz Dönemi2+024
Ders Programı

Cuma 16:30-17:15

Cuma 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Talat BULUT
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Talat BULUT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAraştırmaların bilimsel yöntemlerle düzenlenmesi ve sonuçlandırılması için gerekli olan “araştırma yöntemleri ve istatistik” bilgisi ve pratiğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Bilimsel yöntem, veri, ölçüm işlemleri ve ölçekler.,2. Değişkenler arasındaki ilişkiler, körleme, araştırmalarda yapılan hatalar.,3. Araştırma türleri, araştırmanın planlanması, örnekleme.,4. Gözlem yöntemi, anket yöntemi, klinik araştırmalar.,5. Araştırma yöntemlerinin epidemiyolojide kullanımı, araştırmalarda etik kuralları.,6. Kaynak tarama, verilerin analize hazırlanması.,7. Tablo ve grafik yapma, makale yazma, dipnot ve kaynak gösterme.,8. İstatistikte genel kavram ve teknikler, ölçümler, frekans dağılımları, ortalamalar.,9. Olasılık kavramları, Binom olasılık dağılımları, normal olasılık dağılımları.,10. Hipotez testlerinin temelleri, güven aralıklarının temelleri.,11. Kantitatif değişkenler ,bağımsız grup ortalamalarının karşılaştırılması, ikiden çok ortalamanın karşılaştrılması (One-Way ANOVA).,12. Korelasyon ve regresyon, çoklu lineer regresyon.,13. Kategorikdeğişkenler, iki oranın karşılaştırılması.,14. Çapraz tablolar, tabakalandırılmış tablolar.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
16, 9E
16, 9E
16, 9E
16, 9E
1. Araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilecektir.10, 16, 18, 9
1.1. Bilimsel yöntem, veri, ölçme veörneklemeyi tanımlar.16, 18, 9
1.2. Klinik araştırma, değişkenler arasındaki ilişkiler, körleme, araştırmalarda yapılan hatalar ve araştırma etiği hakkında bilgi sahibi olur.16, 18, 9
1.3. Bilimsel bir araştırmayı planlama, kaynak tarama, verileri analize hazırlama, tablo ve grafik yapma, dipnot ve kaynak gösterme pratiğini kazanır.16, 18, 9E
2. Biyoistatistik hakkında bilgi sahibi olur, bilimsel araştırmalar ile ilişkisini kurabilecektir.16, 9E
2.1. Biyoistatistiği tanımlar.16, 9E
2.2. Bilimsel bir araştırmayı kurgularken istatistik bilgisinden yararlanır.16, 9A
2.3. Bilimsel bir makaleyi değerlendirirken istatistik bilgisinden yararlanır.16, 9D
3. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerini öğrenir ve bunları uygulayabilecektir.16, 9E
3.1. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerini özetler.16, 9E
3.2. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerinin bilimsel araştırmalarla ilişkisini kurar.16, 9E
3.3. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerini uygular.16, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Bilimsel yöntem, veri, ölçüm işlemleri ve ölçekler.
22. Değişkenler arasındaki ilişkiler, körleme, araştırmalarda yapılan hatalar.
33. Araştırma türleri, araştırmanın planlanması, örnekleme.
44. Gözlem yöntemi, anket yöntemi, klinik araştırmalar.
55. Araştırma yöntemlerinin epidemiyolojide kullanımı, araştırmalarda etik kuralları.
66. Kaynak tarama, verilerin analize hazırlanması.
77. Tablo ve grafik yapma, makale yazma, dipnot ve kaynak gösterme.
88. İstatistikte genel kavram ve teknikler, ölçümler, frekans dağılımları, ortalamalar.
99. Olasılık kavramları, Binom olasılık dağılımları, normal olasılık dağılımları.
1010. Hipotez testlerinin temelleri, güven aralıklarının temelleri.
1111. Kantitatif değişkenler ,bağımsız grup ortalamalarının karşılaştırılması, ikiden çok ortalamanın karşılaştrılması (One-Way ANOVA).
1212. Korelasyon ve regresyon, çoklu lineer regresyon.
1313. Kategorikdeğişkenler, iki oranın karşılaştırılması.
1414. Çapraz tablolar, tabakalandırılmış tablolar.
Kaynak
Öğretim üyesinin notları.
Bioistatistik, Prof.Dr.Kadir Sümbüloğlu, Doç.Dr.Vildan Sümbüloğlu. Sağlık Bilimlerinde araştırma yöntemleri Vildan Sümbüloğlu, Kadir Sümbüloğlu. Bilgisayar (Excel) destekli uygulamalı istatistik Prof.Dr. Mustafa Akkurt. Bilgisayar istatistik ve tıp Dr. Murat Hayran, Dr. Oktay Özdemir. SPSS ile biyoistatistik Kazım Özdamar. Tıbbi araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri “SPSS uygulamaları” Aziz Akgül. Sağlık Araştırmalarında Örneklem Büyüklüğünün Yeterliliği. Stanley Lemeshow, David W. Hosmer Jr, Janelle Klar, Stephen K. Lwanga. Çeviren S. Oğuz Kayaalp, Hacettepe Taş, 2000.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
X
2
Temel uzmanlık alan bilgileri.
X
3
Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi.
4
Tipik dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi.
5
Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyi tanılama ve terapi süreçlerini uygulayabilme becerisi.
6
Formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanabilme becerisi.
X
7
Bilişsel, iletişimsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim ile ilgili öğrenme teorilerini açıklayabilme ve uygulama becerisi.
X
8
Ailelerle iletişim kurma ve danışmanlık yapma becerisi.
9
Bilimsel araştırma planlayabilme, yürütebilme ve raporlaştırabilme becerisi.
X
10
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyma becerisi.
X
11
Çocuklarda ve yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilen durumları/hastalıkları betimleyebilme becerisi.
12
Dil ve konuşma sorunu olan bireylerin dil örneklerinin dil bilgisel özelliklerini belirleme, analiz etme becerisi.
X
13
Bağımsız olarak öğrenim gereksinimlerini ve amaçlarını belirleyebilme ve kendini mesleki anlamda yaşam boyu geliştirme becerisi
X
14
Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırma yürütme, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
X
15
Dil ve konuşma terapisi gerektiren (akıcılık bozuklukları, edinilmiş nörojenik bozukluklar, gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, rezonans bozuklukları, vb.) durumlara yönelik bireyselleştirilmiş terapi planı geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi.
X
16
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü güncel teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve bu güncel bilgileri ve teknolojiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme becerisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2510
Okul Dışı Diğer Faaliyetler050
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı12626
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)113
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(113/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİL VE KONUŞMA TERA. BİLİMSEL ARAŞ. YÖNT.DKTY1138790Güz Dönemi2+024
Ders Programı

Cuma 16:30-17:15

Cuma 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Talat BULUT
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Talat BULUT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAraştırmaların bilimsel yöntemlerle düzenlenmesi ve sonuçlandırılması için gerekli olan “araştırma yöntemleri ve istatistik” bilgisi ve pratiğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Bilimsel yöntem, veri, ölçüm işlemleri ve ölçekler.,2. Değişkenler arasındaki ilişkiler, körleme, araştırmalarda yapılan hatalar.,3. Araştırma türleri, araştırmanın planlanması, örnekleme.,4. Gözlem yöntemi, anket yöntemi, klinik araştırmalar.,5. Araştırma yöntemlerinin epidemiyolojide kullanımı, araştırmalarda etik kuralları.,6. Kaynak tarama, verilerin analize hazırlanması.,7. Tablo ve grafik yapma, makale yazma, dipnot ve kaynak gösterme.,8. İstatistikte genel kavram ve teknikler, ölçümler, frekans dağılımları, ortalamalar.,9. Olasılık kavramları, Binom olasılık dağılımları, normal olasılık dağılımları.,10. Hipotez testlerinin temelleri, güven aralıklarının temelleri.,11. Kantitatif değişkenler ,bağımsız grup ortalamalarının karşılaştırılması, ikiden çok ortalamanın karşılaştrılması (One-Way ANOVA).,12. Korelasyon ve regresyon, çoklu lineer regresyon.,13. Kategorikdeğişkenler, iki oranın karşılaştırılması.,14. Çapraz tablolar, tabakalandırılmış tablolar.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
16, 9E
16, 9E
16, 9E
16, 9E
1. Araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilecektir.10, 16, 18, 9
1.1. Bilimsel yöntem, veri, ölçme veörneklemeyi tanımlar.16, 18, 9
1.2. Klinik araştırma, değişkenler arasındaki ilişkiler, körleme, araştırmalarda yapılan hatalar ve araştırma etiği hakkında bilgi sahibi olur.16, 18, 9
1.3. Bilimsel bir araştırmayı planlama, kaynak tarama, verileri analize hazırlama, tablo ve grafik yapma, dipnot ve kaynak gösterme pratiğini kazanır.16, 18, 9E
2. Biyoistatistik hakkında bilgi sahibi olur, bilimsel araştırmalar ile ilişkisini kurabilecektir.16, 9E
2.1. Biyoistatistiği tanımlar.16, 9E
2.2. Bilimsel bir araştırmayı kurgularken istatistik bilgisinden yararlanır.16, 9A
2.3. Bilimsel bir makaleyi değerlendirirken istatistik bilgisinden yararlanır.16, 9D
3. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerini öğrenir ve bunları uygulayabilecektir.16, 9E
3.1. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerini özetler.16, 9E
3.2. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerinin bilimsel araştırmalarla ilişkisini kurar.16, 9E
3.3. Tanımlayıcı ve analitik istatistik yöntemlerini uygular.16, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Bilimsel yöntem, veri, ölçüm işlemleri ve ölçekler.
22. Değişkenler arasındaki ilişkiler, körleme, araştırmalarda yapılan hatalar.
33. Araştırma türleri, araştırmanın planlanması, örnekleme.
44. Gözlem yöntemi, anket yöntemi, klinik araştırmalar.
55. Araştırma yöntemlerinin epidemiyolojide kullanımı, araştırmalarda etik kuralları.
66. Kaynak tarama, verilerin analize hazırlanması.
77. Tablo ve grafik yapma, makale yazma, dipnot ve kaynak gösterme.
88. İstatistikte genel kavram ve teknikler, ölçümler, frekans dağılımları, ortalamalar.
99. Olasılık kavramları, Binom olasılık dağılımları, normal olasılık dağılımları.
1010. Hipotez testlerinin temelleri, güven aralıklarının temelleri.
1111. Kantitatif değişkenler ,bağımsız grup ortalamalarının karşılaştırılması, ikiden çok ortalamanın karşılaştrılması (One-Way ANOVA).
1212. Korelasyon ve regresyon, çoklu lineer regresyon.
1313. Kategorikdeğişkenler, iki oranın karşılaştırılması.
1414. Çapraz tablolar, tabakalandırılmış tablolar.
Kaynak
Öğretim üyesinin notları.
Bioistatistik, Prof.Dr.Kadir Sümbüloğlu, Doç.Dr.Vildan Sümbüloğlu. Sağlık Bilimlerinde araştırma yöntemleri Vildan Sümbüloğlu, Kadir Sümbüloğlu. Bilgisayar (Excel) destekli uygulamalı istatistik Prof.Dr. Mustafa Akkurt. Bilgisayar istatistik ve tıp Dr. Murat Hayran, Dr. Oktay Özdemir. SPSS ile biyoistatistik Kazım Özdamar. Tıbbi araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri “SPSS uygulamaları” Aziz Akgül. Sağlık Araştırmalarında Örneklem Büyüklüğünün Yeterliliği. Stanley Lemeshow, David W. Hosmer Jr, Janelle Klar, Stephen K. Lwanga. Çeviren S. Oğuz Kayaalp, Hacettepe Taş, 2000.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
X
2
Temel uzmanlık alan bilgileri.
X
3
Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi.
4
Tipik dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi.
5
Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyi tanılama ve terapi süreçlerini uygulayabilme becerisi.
6
Formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanabilme becerisi.
X
7
Bilişsel, iletişimsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim ile ilgili öğrenme teorilerini açıklayabilme ve uygulama becerisi.
X
8
Ailelerle iletişim kurma ve danışmanlık yapma becerisi.
9
Bilimsel araştırma planlayabilme, yürütebilme ve raporlaştırabilme becerisi.
X
10
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyma becerisi.
X
11
Çocuklarda ve yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilen durumları/hastalıkları betimleyebilme becerisi.
12
Dil ve konuşma sorunu olan bireylerin dil örneklerinin dil bilgisel özelliklerini belirleme, analiz etme becerisi.
X
13
Bağımsız olarak öğrenim gereksinimlerini ve amaçlarını belirleyebilme ve kendini mesleki anlamda yaşam boyu geliştirme becerisi
X
14
Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırma yürütme, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
X
15
Dil ve konuşma terapisi gerektiren (akıcılık bozuklukları, edinilmiş nörojenik bozukluklar, gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, rezonans bozuklukları, vb.) durumlara yönelik bireyselleştirilmiş terapi planı geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi.
X
16
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü güncel teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve bu güncel bilgileri ve teknolojiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme becerisi
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:38Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:40