Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Mezun oldukları zaman hastaların protetik ihtiyaçlarını doğru teşhis edebilen, hastaları fonksiyon ve estetiği de göz önünde tutarak tedavi edebilen uzman hekimler yetiştirmektir. Doktora programı, hastaların maksillofasiyal protez, temporomandibular eklem bozuklukları, implantoloji ve dijital diş hekimliği gibi ileri tekniklerle tedavi edilmesinin sağlanmasını ve bu konudaki eğitimlerin verilmesini de kapsamaktadır.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree and/or Master's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result, Certificate of English Proficiency

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses and take minumum 240 ECTS with a seminar, qualifying exam, dissertation proposal, PhD dissertation have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Diş hekimliği fakültesinden mezun olmuş olmak.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDTD1183830 OKLÜZYON Türkçe 2 6
PDTD1184060 MADDELER BİLGİSİ Türkçe 3 8
PDTD1184050 HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLER Türkçe 2+6 12
PDTD1184040 KURON KÖPRÜ PROTEZİ Türkçe 2+6 12
PDTD1184470 AĞIZ İÇİ FOTOĞRAF ÇEKİM TEKNİKLERİ Türkçe 1 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDTD1284480 HİBRİT PROTEZLER Türkçe 2+6 12
PDTD1283910 ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ VE LİTERATÜR Türkçe 1 4
PDTD1283950 DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ VE CAD-CAM Türkçe 2+2 8
PDTD1284140 TAM PROTEZLER - GERİATRİK PROTETİK TEDAVİ Türkçe 2+6 12
PDTD1284150 BİYOMEKANİK Türkçe 1 4
PDTD1210437 İLERİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Türkçe 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDTD2184170 ÇENE YÜZ PROTEZİ Türkçe 2+2 8
PDTD2131560 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 20
PDTD2184180 TME HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ Türkçe 2+2 8
PDTD2184160 SEMİNER Türkçe - 10
PDTD2184190 DİŞ HEKİMLİĞİNDE HİPNOZ Türkçe 1 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDTD2231560 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 20
PDTD2284200 TEZ Türkçe - 120
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDTD3131560 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 20
PDTD3184200 TEZ Türkçe - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDTD3231560 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 20
PDTD3284200 TEZ Türkçe - 120
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDTD4184200 TEZ Türkçe - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PDTD4284200 TEZ Türkçe - 120

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Protetik tedavilerde uygulanacak temel ve ileri tekniklere yönelik yeterli bilgiye sahiptir. Protetik tedavi konusunda kliniğe katkı sağlayacak problemleri tespit edebilir. Mesleki ve etik sorumluluğa sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Protetik tedavide temel ve ileri teknikleri uygulayabilir. Protetik tedavi konularında bilimsel araştırma planlayıp, sonuçlandırıp sözlü yada yazılı sunabilir. Bu sunumu ana dilinde olduğu kadar yabancı dilde (İngilizce) de yapabilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Disiplinler arası sağlık personelleri ile işbirliği yaparak ekip içinde veya bağımsız olarak protetik tedavileri hastanın yararını gözeterek planlayabilir ve uygulayabilir.

Öğrenme Yetkinliği

Yeni bir bilgiyi mevcut bilgileri ve kanıta dayalı olarak yorumlayabilir ve mevcut bilgileri ile birleştirebilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Yeni teknolojik gelişmeleri verimli olarak kullanır ve bu konuda yapılacak bilimsel ve klinik çalışmalarda ekip içinde etkin şekilde çalışır.
Kanıta dayalı teorik bilgileri kliniğine ve araştırmalarına uyarlar. Buradan elde ettiği bilgileri hastaların tedavisinde uygular ve bu sırada hastalarına bu yenilikleri doğru ve anlayabilecekleri şekilde aktarır. Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.

Alana Özgü Yetkinlik

Hastaların protetik problemlerini klinik ve radyolojik olarak teşhis edebilir ve ekip çalışması içinde çözebilir.
Sabit ve hareketli protetik tedavilerin her türünü vakalara uygun olarak planlar ve uygular.
İmplantüstü ve çene yüz protezlerini birlikte çalışılacak diğer branşlarla iş birliği içinde planlar ve uygular.
Fonksiyonel oklüzyonu ve çiğneme sisteminin fizyolojisini bilir bozukluklarını tanımlar ve tedavisini uygular.
Dişhekimliğinde özellikle de protetik tedavide kullanılan materyalleri ve cihazları tanır ve doğru şekilde kullanmayı bilir
Hastaların korku ve anksiyetelerinin giderilerek tedavilerinin yapılabilmesi için hipnoz gibi tamamlayıcı tıp uygulamalarını bilir.

İstihdam Olanakları

Vakıf veya Devlet Üniversitelerinde akademisyen olarak çalışma imkanı ve özel kliniklerde uzman olarak çalışma imkanı sağlar.

Üst Dereceye Geçiş

May apply to post-doctoral programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler yıl içinde sözlü ve yazılı sınavla değerlendirilirler. Ayrıca pratik ve hasta başı değerlendirme yapılmakta, ödev ve projeler verilmektedir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZLER 33300355333
OKLÜZYON 32300343350
TAM PROTEZLER - GERİATRİK PROTETİK TEDAVİ 33300355333
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 34320300000
İlişkili ders sayısı / 4/16121212201214139116
İlişki ağırlığı33320344333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu