Ana içeriğe atla
/mikroobiyoloji

Enfeksiyon hastalıklarına neden olan patojen mikroorganizmaların moleküler yapısı, çoğalmaları, konakçıda oluşturdukları hastalıklar ve bu hastalıklara neden olan mikroorganizmaların tanı ve tedavisi Tıbbi Mikrobiyolojinin başlıca çalışma konularındandır. İstanbul Medipol Üniversitesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı; Mikrobiyoloji alt dallarında ve klinik enfeksiyon hastalıklarında uzmanlaşmış ve bu alanlarda bilimsel araştırmalar yürüten öğretim üyelerinden oluşur. Anabilim dalında yürütülmekte olan başlıca projeler insan mikrobiyotası ve konakçı mikrop ilişkisi, antibiyotiklere direnç geliştiren nozokomiyal bakteriler, bazı viral patojenler ve immün sistemi ve kanser ilişikisi etrafında odaklanmıştır. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz için medikal mikrobiyoloji ve immüne sistemi üzerine teorik ve pratik derslerin yanında diğer temel ana bilim dallarından seçmeli dersleri başarıyla bitirip yürütülmekte olan projelerden tez konusu geliştirerek kapsamlı eğitim almaları hedeflenmektedir.

Ekleme Tarihi: 21/06/2022 - 09:34Son Güncelleme Tarihi: 21/06/2022 - 09:35