Ana içeriğe atla

Yüksek lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları, Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuramaz, ancak 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir.

Tezsiz yüksek lisans için ALES şartı aranmamaktadır.

Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora programlarından farklı alanda almış olan adaylar, Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar.

Adaylar, ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar.

Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir, aksi durumda geçersiz sayılacaktır.

Tüm değerlendirmeler sonunda ilan edilen sonuca göre kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt tarihlerinde belge teslimi yapacaklardır.

Kesin kayıtta belgelerin asılları ile işlem yapılacaktır.

İndirim oranlarından yararlanabilmek için çalışma belgesinin başvuru sırasında sisteme yüklenmesi zorunlu olup, sonradan yapılan indirim başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Şekli

Lisansüstü programlara başvurmak isteyen adaylar; Üniversitemiz web sayfasında ( www.medipol.edu.tr) duyurular kısmında ilan edilen başvuru sistemi üzerinden “yeni hesap” oluşturarak, sırasıyla ilgili pencerelerden istenilen bilgileri girecektir. Başvuru ekranında yüklenmesi istenilen belgelerin pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Kayıt sırasında aktif olarak kullanılan e-posta adresinin girilmesi zorunludur. (Bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır.) Yüklemesi yapılan bilgi ve belgeler kontrol edilip onaylandıktan sonra adaya bilgi maili gönderilecektir. Yüklenen bilgi ve belgelerde eksiklik veya hata olması durumunda başvuru sırasında belirtilen e-posta adresine “geçersiz başvuru, onaysız belge, eksik evrak vb.” bilgilendirme yapılacaktır.

Başvurusu tamamen onaylanmış adayın, başvuru yaptığı programın yabancı dil yeterlik zorunluluğuna bakılarak şartları sağlayıp-sağlamadığına bakılacaktır. Geçerli sınav belgesi olmayan (doktora programlarına başvurular hariç) adaylar, Üniversitemiz tarafından ilan edilen tarihte sınava alınacaktır.

Tüm şartları yerine getirmiş aday, başvuru ekranında belirtilen yer, tarih ve saatte ilgili sınavlara katılacaktır.

Değerlendirme tablosunda yer alan puanlamaya katılacak olan değerlerin tamamlanması sonucunda ilgili hesaplamalar yapılarak sıralama belirlenecektir.

Ön kayıt sırasında beyan edilmiş bilgi ve belgelerin, kesin kayıt sırasında ibraz edilen bilgi ve belgelerle uyuşmaması durumunda sorumluluk adaya aittir. Uygun olmayan başvurular kesin kayıt hakkı kazanılsa dahi geçersiz sayılacaktır.

İstenen Bilgi ve Belgeler

  1.  Yüksek Lisans programına kayıt için; lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, Doktora programlarına kayıt için; Lisans ve Yüksek Lisans diplomaları veya mezuniyet belgesinin aslı ile 1 adet fotokopisi, Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, diploma ya da mezuniyet belgelerinin Türkçe tercümelerini de birlikte ibraz etmek zorundadır. 
  2.  Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin aslı ve 1 adet fotokopisi. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ve 100’lük sistemdeki not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır. 
  3.  ALES veya benzeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (son 5 yılın) Yabancı uyruklu adaylarda ALES sınavına girmiş olma şartı aranmaz. ALES’in yerine eşdeğerliği kabul edilen GRE sınavından istenilen puan aranır.(Anabilim Dalınca istenmiş ise ) 
  4.  YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (doktora programları için son 5 yılın)            
  5.  Nüfus cüzdanının fotokopisi (yabancı uyruklular için Yabancı Uyruklu Numarasını gösterir belge ile pasaport fotokopisi) 
  6.  Erkek adayların askerlik şubelerinden alınacak yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylardan istenmeyecektir.) 
  7. Türkçe programlara başvuran yabancı uyruklu adayların Türkçe bildiklerini gösterir C1 düzeyinde ‘’Türkçe Yeterlilik’’ belgesi veya onaylı sureti. 
  8. Yabancı uyruklu adaylardan : Klinik Uygulaması olan Anabilim Dallarına yapılacak başvurularda “Diploma Denklik Belgesi”, Klinik Uygulaması olmayan Programlara yapılacak başvurularda ‘’Okul Tanıma Belgesi’’ istenmektedir.
Ekleme Tarihi: 06/04/2022 - 10:20Son Güncelleme Tarihi: 26/08/2022 - 16:52