Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Mezuniyet Koşulları

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı - AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKTD1158350 SEMİNER I Türkçe - 6
DKTD1158330 İLERİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ KLİNİĞİ I Türkçe 8
DKTD1110436 İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 8
DKTD1158360 KLİNİK SES BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALAR Türkçe 3 8
DKTD1158390 KOGNİTİF NÖROBİLİM VE NÖRODİLBİLİM ARAŞTIRMALARI Türkçe 3 8
DKTD1158370 REZONANS BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALAR Türkçe 3 8
DKTD1167770 DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE İLERİ TEK DENEKLİ ARAŞTIRMALAR Türkçe 3 8
DKTD1158380 YUTMA BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALAR Türkçe 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKTD1258410 İLERİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ KLİNİĞİ II Türkçe 8
DKTD1258420 KLİNİK DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE OLGU TEMELLİ KRİTİK DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME Türkçe 3 8
DKTD1258430 SEMİNER II Türkçe - 6
DKTD1258450 AKICILIK BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALAR Türkçe 3 8
DKTD1258440 NÖROJENİK DİL, BİLİŞSEL-İLETİŞİM VE KONUŞMA BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALAR Türkçe 3 8
DKTD1258460 BAŞ BOYUN KANSERLİ OLGULARIN YÖNETİMİ : İLERİ MULTIDİSİPLİNER ARAŞTIRMALAR Türkçe 3 8
DKTD1258470 ÇOCUKLUK ÇAĞI DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALAR Türkçe 3 8
DKTD1259380 İŞİTME BOZUKLUKLARINDA DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ : İLERİ MULTİDİSİPLİNER ARAŞTIRMALAR Türkçe 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKTD2158480 İLERİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ KLİNİĞİ III Türkçe 8
DKTD2158490 AKADEMİK YAZMA VE YENİLİKÇİ PROJE YÖNETİMİ Türkçe 3 8
DKTD2158510 SEMİNER III Türkçe - 6
DKTD2158520 DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE GÜNCEL KONULAR Türkçe 3 8
DKTD2158530 KONUŞMA BİLİMİNDE İLERİ ARAŞTIRMALAR Türkçe 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKTD2258550 İLERİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ KLİNİĞİ IV Türkçe 8
DKTD2258560 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKTD3158560 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
DKTD3158580 TEZ Türkçe - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKTD3258560 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
DKTD3258580 TEZ Türkçe - 120
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKTD4158580 TEZ Türkçe - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKTD4258580 TEZ Türkçe - 120

Program Yeterliliği

İstihdam Olanakları

Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Dersler ile Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders
İlişkili ders sayısı / 66/70
İlişki ağırlığı

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu