Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Kazanılan Derece

Tezsiz Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses,a seminar and a final project who have taken the 90 to 120 ECTS have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
HMYL1111842SAĞLIK SİSTEMLERİ ORGANİZASYONUİngilizce3-8
HMYL1111843SAĞLIK POLİTİKALARI İngilizce3-8
HMYL1111844SAĞLIK HUKUKU VE BİYOETİKİngilizce3-8
HMYL1111845LOJİSTİK YÖNETİMİİngilizce3-8
HMYL1111846GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE SAĞLIK SİGORTACILIĞIİngilizce3-8
HMYL1111847SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİNANSAL YÖNETİMİngilizce3-8
HMYL1111848SAĞLIK HİZMETLERİNDE MODERN PAZARLAMA İngilizce3-8
HMYL1111849SAĞLIK BİLİŞİMİNDE GÜNCEL SİSTEMLER VE İLERİ KONULAR İngilizce3-8
HMYL1111851KANITA DAYALI YÖNETİMİngilizce3-8
HMYL1113034BİYOİSTATİSTİKİngilizce3-8
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
HMYL1211854YÖNETSEL EPİDEMİYOLOJİİngilizce3-8
HMYL1211855SAĞLIK EKONOMİSİ VE KÜRESEL YÖNELİMLER İngilizce3-8
HMYL1211856SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİİngilizce3-8
HMYL1211857OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA SAĞLIK YÖNETİMİİngilizce3-8
HMYL1211858SAĞLIK KURULUŞLARINDA STRATEJİK YÖNETİM İngilizce3-8
HMYL1211859SAĞLIK İŞLETMELERİNDE YENİ YÖNELİMLERİngilizce3-8
HMYL1211861SAĞLIK HİZM. KALİTE UYG. VE KALİTE YÖNETİMİİngilizce3-8
HMYL1211862YAPI SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜ. : YEŞİL HASTANELERİngilizce3-8

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

1. Sağlık yönetimi lisans programında edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2. Sağlık yönetimi ile ilişkili olan disiplinlerle etkileşimi kavrar ve açıklar.


İstihdam Olanakları

Program mezunları çoğunlukla özel sektör veya kamu sağlık kuruluşlarında çalışabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

May apply to third cycle programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, projeler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun yüksek lisans programında en az 65 (C) olması gerekir.  Bir dersin yarıyıl içi sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki etme oranları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında eğitim bilgi sistemine girilir ve öğrencilere duyurulur. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi %30’dan az, %70’ten fazla olamaz.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345678910111213141516
SAĞLIK POLİTİKALARI 3344535543334544
İlişkili Ders Sayısı / 1/193344535543334544

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu