Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Bu programın amacı, Anatomi alanındaki bağımsız çalışmaları ve gerektiğinde ilgili klinik anabilim dallarıyla işbirliği içinde multidisipiner çalışmaları bağımsız olarak planlayıp yürütebilen, sonuçları analiz edip yorumlayabilen, lisans ve lisansüstü seviyede öğrenci yetiştirebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip Anatomi bilim doktorlarını yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans ve/veya Yüksek Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonucu, İngilizce Yeterlik Belgesi

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora tezi ile en az 240 AKTS alan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Anatomi yüksek lisans programı mezunu öğrenciler başvurabilecektir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
KAND1111941RADYOLOJİ ITürkçe228
KAND1111943SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİTürkçe3314
KAND1111944GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ANATOMİSİ IITürkçe228
KAND1113052HAREKET SİSTEMİ ANATOMİSİTürkçe3310
KAND1118910KADAVRA DİSSEKSİYONUTürkçe0+428
KAND1121930MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYATürkçe4410
KAND1121960FİZYOPATOLOJİTürkçe226
KAND1111926FİZYOLOJİ ITürkçe226
KAND1111945MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ DOLAŞIMI IITürkçe229
KAND1121940FONKSİYONEL MORFOLOJİTürkçe338
KAND1137640MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNDEKİ İLETİM YOLLARITürkçe224
KAND1122150LABORATUVAR ROTASYONU - ITürkçe-6
KAND1121950GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİTürkçe448
KAND1121970BİLİMSEL PROJE VE ANALİZ YÖNTEMLERİTürkçe224
KAND1122160LABORATUVAR ROTASYONU - IITürkçe-6
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
KAND1211943SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİTürkçe3314
KAND1213052HAREKET SİSTEMİ ANATOMİSİTürkçe3310
KAND1211668RADYOLOJİ IITürkçe228
KAND1211946GENİTOÜRİNER SİSTEM ANATOMİSİTürkçe228
KAND1214248KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİTürkçe3310
KAND1221930MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYATürkçe4410
KAND1221960FİZYOPATOLOJİTürkçe226
KAND1221940FONKSİYONEL MORFOLOJİTürkçe338
KAND1237650MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ KESİT ANATOMİSİTürkçe224
KAND1211935FİZYOLOJİ IITürkçe226
KAND1211936GENEL PATOLOJİTürkçe226
KAND1214021BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMADA İLERİ KONULARTürkçe226
KAND1221510OTONOM SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİTürkçe224
KAND1222150LABORATUVAR ROTASYONU - ITürkçe-6
KAND1221950GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİTürkçe448
KAND1221970BİLİMSEL PROJE VE ANALİZ YÖNTEMLERİTürkçe224
KAND1222160LABORATUVAR ROTASYONU - IITürkçe-6

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir ve her bir sistemi ders konusu olarak anlatabilir
Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir.
Alanı ile ilgili multidisipliner çalışmalarda aktif olarak rol alabilir.
Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir ve patolojik durumlara anatomik açıklama getirebilir
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında ve çalışma konusunu ilgilendiren diğer alanlarda uluslararası yayınları takip edebilir.
Organların ve yapıların topografik düzenlemesini, yüzey projeksiyonlarını ve seyirlerini bilir
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verileri ve diğer araştırmacıların bilimsel verilerini sunu halinde aktarabilir.
Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.
Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir.
İnsan vücudundaki, doku, organ ve sistemlerdeki temel mikroanatomik yapıları tanımlayabilir.
Öğrencilerle güven temelli ilişki kurabilir ve derse ilgilerini teşvik edebilir.


Program Çıktısı TYYÇ Temel Alan Matrisi
Temel Alan YeterliliğiProgram Yeterliliği
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

1 - Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir ve her bir sistemi ders konusu olarak anlatabilir

2 - Tek başına kadavraların farklı bölgelerine disseksiyon yapabilir, üzerinde organları ve diğer yapıları tanımlayabilir, üzerinde ders anlatabilir

3 - Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir.

8 - Organların ve yapıların topografik düzenlemesini, yüzey projeksiyonlarını ve seyirlerini bilir

2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

4 - Alanı ile ilgili multidisipliner çalışmalarda aktif olarak rol alabilir.

6 - Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrar ve bu ilişki çerçevesinde ortak çalışmalar yürütür.

3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.

5 - Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir ve patolojik durumlara anatomik açıklama getirebilir

8 - Organların ve yapıların topografik düzenlemesini, yüzey projeksiyonlarını ve seyirlerini bilir

4-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.

11 - Multidisipliner çalışmalarda takım içerisinde verilen sorumluluğu etkin olarak yerine getirir.

14 - Öğrencilerle güven temelli ilişki kurabilir ve derse ilgilerini teşvik edebilir.

5-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.

3 - Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir.

10 - Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.

11 - Multidisipliner çalışmalarda takım içerisinde verilen sorumluluğu etkin olarak yerine getirir.

BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı

1-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.

6 - Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrar ve bu ilişki çerçevesinde ortak çalışmalar yürütür.

9 - Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verileri ve diğer araştırmacıların bilimsel verilerini sunu halinde aktarabilir.

10 - Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.

2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.

3 - Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir.

4 - Alanı ile ilgili multidisipliner çalışmalarda aktif olarak rol alabilir.

6 - Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrar ve bu ilişki çerçevesinde ortak çalışmalar yürütür.

12 - Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir.

3-Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.

3 - Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir.

9 - Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verileri ve diğer araştırmacıların bilimsel verilerini sunu halinde aktarabilir.

11 - Multidisipliner çalışmalarda takım içerisinde verilen sorumluluğu etkin olarak yerine getirir.

4-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

10 - Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.

12 - Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir.

5-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.

4 - Alanı ile ilgili multidisipliner çalışmalarda aktif olarak rol alabilir.

10 - Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.

6-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.

5 - Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir ve patolojik durumlara anatomik açıklama getirebilir

11 - Multidisipliner çalışmalarda takım içerisinde verilen sorumluluğu etkin olarak yerine getirir.

12 - Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir.

YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

3 - Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir.

9 - Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verileri ve diğer araştırmacıların bilimsel verilerini sunu halinde aktarabilir.

10 - Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.

2-Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.

3 - Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir.

10 - Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.

12 - Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir.

3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

3 - Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir.

7 - En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında ve çalışma konusunu ilgilendiren diğer alanlarda uluslararası yayınları takip edebilir.

4-Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

4 - Alanı ile ilgili multidisipliner çalışmalarda aktif olarak rol alabilir.

11 - Multidisipliner çalışmalarda takım içerisinde verilen sorumluluğu etkin olarak yerine getirir.

Öğrenme Yetkinliği

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

10 - Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.

12 - Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir.

2-Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

1 - Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir ve her bir sistemi ders konusu olarak anlatabilir

3 - Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir.

6 - Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrar ve bu ilişki çerçevesinde ortak çalışmalar yürütür.

3-Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

10 - Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.

11 - Multidisipliner çalışmalarda takım içerisinde verilen sorumluluğu etkin olarak yerine getirir.

12 - Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.

3 - Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir.

6 - Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrar ve bu ilişki çerçevesinde ortak çalışmalar yürütür.

10 - Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.

2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.

4 - Alanı ile ilgili multidisipliner çalışmalarda aktif olarak rol alabilir.

6 - Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrar ve bu ilişki çerçevesinde ortak çalışmalar yürütür.

7 - En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında ve çalışma konusunu ilgilendiren diğer alanlarda uluslararası yayınları takip edebilir.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.

7 - En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında ve çalışma konusunu ilgilendiren diğer alanlarda uluslararası yayınları takip edebilir.

Alana Özgü Yetkinlik

1-Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.

1 - Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir ve her bir sistemi ders konusu olarak anlatabilir

2 - Tek başına kadavraların farklı bölgelerine disseksiyon yapabilir, üzerinde organları ve diğer yapıları tanımlayabilir, üzerinde ders anlatabilir

5 - Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir ve patolojik durumlara anatomik açıklama getirebilir

14 - Öğrencilerle güven temelli ilişki kurabilir ve derse ilgilerini teşvik edebilir.

2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.

9 - Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verileri ve diğer araştırmacıların bilimsel verilerini sunu halinde aktarabilir.

10 - Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.

12 - Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir.

3-Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

10 - Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.

12 - Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir.

4-Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

11 - Multidisipliner çalışmalarda takım içerisinde verilen sorumluluğu etkin olarak yerine getirir.

5-Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.

10 - Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.

12 - Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir.

6-Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

1 - Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir ve her bir sistemi ders konusu olarak anlatabilir

2 - Tek başına kadavraların farklı bölgelerine disseksiyon yapabilir, üzerinde organları ve diğer yapıları tanımlayabilir, üzerinde ders anlatabilir

13 - İnsan vücudundaki, doku, organ ve sistemlerdeki temel mikroanatomik yapıları tanımlayabilir.

İstihdam Olanakları

Programı başarı ile tamamlayanlar kazandıkları anatomi bilgileri ile kendi branşlarını harmanlayarak, branşlarına uygun alanlarda çalışabilirler. Akademik personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmak koşulu ile üniversitelerde araştırma veya öğretim görevlisi olarak atanabilirler. Doktoraya devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sınav veya sözlü sınav olarak yapılır. Sınavlar sonrası alınan sınav notu ile öğrencinin dersteki başarı durumu belirlenir. Dersten başarılı sayılabilmek için öğrencinin sözlü veya yazılı sınavdan an az 75 puan alması gerekmektedir. Ara sınav ve genel sınavdan alınan puanların %50'si alınarak geçme notu belirlenir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğrenme Durumları

Öğrenme durumları öğrencilerin yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünme becerilerini mantıksal, matematiksel düşünme becerileri gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bunun yanında öğrencilerin meta-bilişsel becerilerini geliştirmeyi hedefler. Öğrenme durumları öğrenme stratejileri, yöntemleri, tekniklerinin yanında kullanılan araç gereçler ile ölçme değerlendirme yöntemlerini kapsamaktadır. Programlarda kullanılan öğrenme durumları aşağıdaki listede verilmiştir:

Öğrenme Durumları *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Tartışma Yöntemi

Dinleme, konuşma, soru sorma, cevap üretme, görüş geliştirme ve sorgulama, görüş inceleme ve araştırma, eleştirel düşünce üretme, yaratıcı düşünce üretme, (çalıştay, panel, zıt panel, açıkoturum, münazara teknikleri uygulanır) kolegyum, forum, akvaryum tekniği.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salon, çalıştay.

Gösterip Yapma Yöntemi

Öğretim elemanının bir araç veya gereçin kullanımı göstermesi, öğretim elemanın bir performansı/uygulamayı/pratiği gerçekleştirerek öğrenciye göstermesi, öğrencilerin araç veya gereçi kullanımı tekrar etmesi , öğrencinin bir performansı/uygulamayı/pratiği tekrar etmesi.

Öğrenim hedefi ve konuya uygun gerçek araç gereçler veya model araç ve gereçler,çoklu ortam araçları , video ve animasyonları) , bilgisayar.

Problem Çözme Yöntemi

Bilimsel/teorik ve/ veya gerçek hayat ilişkin bir problemi saptama, probleme ilişkin verileri analiz etme, alternatif çözüm önerileri geliştirme, uygun çözüm yöntemini seçme, probleme ilişkin çözümü değerlendirme , bireysel çalışma

Ders kitapları, araştırma raporları, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları), bilgisayar

Örnek Olay Yöntemi

Örnek olayların sunumu, örnek olayları keşfetme, tipik olayları örnekleme, aykırı olayları örnekleme, örnek olayları karşılaştırma, örnek olay analizi, örnek olay yorumu, örnek olayı değerlendirme.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (vakaya ilişkin metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyon, karikatür), bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar.

Bireysel Çalışma Yöntemi

Öğrenci ilgi, merak ve motivasyonu, öğrenim hedefi, konuya göre detaylı araştırma ve inceleme; derinlemesine araştırma ve inceleme, kapsamlı Okuma, dinleme ve izleme, bir performası tekrar etme.

Kütüphane, e-kütüphane, laboratuvar, atölye

Rol Oynama ve Drama Tekniği

Senoya metini tanıtma, öğrencilere rollere rolları dağıtma, öğrencilerin rolleri çalışması, öğrencilerin senoryayu işbirliği içinde gerçekleştirmesi, senoryo metni analiz etme ve değerlendirme yapılır. Drama yapılacak konu ve durum öğretim elemanı tarafindan belirlenir. Drama tekniği uygulandığında gerçek hayatta bir probleme ilişkin öğreciler doğaçlama canlandırma yaparlar. Öğrencilerle birlikte dramama durumu analiz edilir.

Senoryo metni, tiyatro salonu, sınıf ortamı, konferans salonu, video ve ses, görütü kayıtları.

Soru - Cevap Tekniği

Sokratik sorular sorma, cevapları eleştirme, soru üretme, cevap üretme, eleştirme, yaratıcı cevapları analiz etme ve değerlendirme, yapılandılmış sorular sorma ve cevaplar ürütme, kapalı uçlu sorular sorma ve cevap üretme

Ders kitapları, önerilen kitaplar, çalışma yaprakları, soru bankası , çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video, karikatür ve animasyonlar)

Deney yapma Tekniği

Bilimsel deney düzeneği kurma, bilimsel deneyi uygulama, bilimsel deney verilerini toplama, işleme ve dönüştürme, bilimsel deney sonuçu tahmin etme, bilimsel deneyi açıklama, bilimsel deney sonuçlarını değerlendirme, deney simülayonu.

Laboratuvar, atölye,uygulama alanları, bilgisayar yazılımları, standart derslik teknolojileri.

Mikro Öğretim Tekniği

Sunum yapma performansı sergileme, yansıtıcı düşünce becerilerini geliştirme, öğrenci öz değerlendirme yapar. Öğretim elemanı öğrencilere konuları (seminer konuları da olabilir) dağıtır. Öğrenciler konuları inceler; araştır. Öğrenci sunumları hazırlanır. Öğrenci sunumlarını gerçekleştirir. Öğrencinin video kayıtları izlenir.

Kamera, video kayıt cihazları, kontrol listesi, rubrik, dereceleme ölçeği, gözlem formu.

Beyin Fırtınası Tekniği

Görüş geliştirme, soru geliştirme, gözlem durumlarını ifade etme, eleştirel düşünce geliştirme, problem çözme, grup/takım çalışması, dinleme ve konuşma.

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar.

Proje Temelli Öğrenme Modeli

Gerçek hayata ilişkin bir problem durumu senaryosu oluşturma, gerçek hayata ilişkin problem durumu tespit etme, probleme ilişkin veri toplama, veri analiz etme, veri işleme ,veri dönüştürme, altenatif çözüm önerileri geliştirme, uygun çözüm yöntemi seçme, çözüm yöntemini uygulama / çözüme ilişkin bir model/tasarım/somut bir ürün oluşturma/ somut bir hizmet üretme, model/tasarı/ somut ürün/hizmeti değerlendirme, Proje ürünlerini sergileme

Problem senoryosu metinleri/Örnek projeler,veri tabanları, kitaplar, araştırma raporları, laboratuvar, atölye,uygulama alanları, kütüphane, bilgisayar yazılımları, standart derslik teknolojileri, projeye konusuna göre araç ve gereçler

Benzetim/Simülasyon Tekniği

Riskli, tehlikeli, pahalı, uzun zaman alan uygulama/pratiklere ilişkin simülasyonların gerçekleştirilmesi.

Simülasyon ortamı, Bilgisayar

Kavram Haritası Tekniği

Kavramları ayırt etme, kavramları sıralama, kavramları sayma, kavramları ilişkilendirme, kavramsal çerceveyi analiz etme

Kavram haritaları

Probleme Dayalı Öğrenme Modeli

Gerçek hayata ilişkin bir problem durumu yansıtıcı senorya oluşturma, gerçek hayata ilişkin problem durumu tespit etme, probleme ilişkin veri toplama, veri analiz etme, veri işleme ,veri dönüştürme, altenatif çözüm önerileri geliştirme

Problem senoryosu metinleri ,veri tabanları, kitaplar, araştırma raporları, laboratuvar, atölye,uygulama alanları, kütüphane, bilgisayar yazılımları, standart derslik teknolojileri, projeye konusuna göre araç ve gereçler

Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli

Keşfetme, örnek olay bulma, neden sonuç ilişkisi kurma, sorgulama, inceleme, araştırma ( öğrenme halkaları=3E,5E,7E modelleri

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salonu

İşbirlikli Öğrenme Modeli

İşbirliği kurma, iletişim kurma, liderlik yapma, görev paylaşma, sorumluluk paylaşma, birlikte öğrenme, sosyal etkileşim kurma. Öğrenciler arasından heterojen gruplar oluşturulur. Görev gruplara verilir. Proje, performans, problem çözme, rol oynama, klasik ödev gibi görevleri öğrenci grubları birlikte yapar. Bireysel veya grup değerlendirmesi yapılır.Ayrılıp Birleşme I; Ayrılıp birleşme tekniği II ; Öğrenci takımları-başarı grupları;Ekip destekli bireyselleştirme tekniği Takım-oyun turnuva tekniği; Görüşme teknikleri, Akranla Öğretim Tekniği , Tutor öğretim Tekniği uygulanır.

Sınıf içi ve sınıf dışı, okul içi ve okul dışı ortamlar.

Deneyimle Öğrenme Modeli

Fakülte- dış paydaş( sanayi kuruluşları, okullar ve diğer ) işbilliği kurulur. Öğrenciler mesleki becerileri gerçek ortamında doğrudan gözlemler. Gözlem sonuçları sınıf içi ortamda analiz edilir.

Programa göre staj yerleri, mesleki uygulama yerleri, Öğrenci ürün dosyası örneği, gözlem formları ve diğer alteratif ölçme araçları

Anlatım Yöntemi

Dinleme, konuşma, (düz anlatım, konferans, seminer,nutuk,demeç ve brifing teknikleri uygulanır)

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonları) , bilgisayar, projeksiyon, çevrim içi ortamlar, konferans salonu

Klasik Yazılı Sınav

Yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşüncelerin değerlendirmesi için klasik yazılı sınavlar. Bilgi, kavrama, uygulama, analiz gibi bilişsel becerileri değerlendirmek amaçıyla çoktan seçmeli, kısa cevaplı ( boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, doğru yanlış ve diğer) sınavlar yapılır.

Yazılı sınav kağıtları, çoktan seçmeli testler, kısa çevaplı testler, karma testler, cevap anahtarları

Çoktan Seçmeli Sınav

Sözlü Sınav

Öğrenciye özgü, yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünce becerisi ve bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve sentez gibi bilişse beceriler değerlendirmek amaçıyla yapılır. Genel bir ölçme değerlenme yöntemi değildir.her programda uygulanmaz; programa özeldir.

Sözlü soru bankası/ sözlü soru havuzu, çevap anahtarları, kontor listeleri, rubrikler, dereceleme ölçekleri

Ödev

Öğrencinin bilgi, becerilerini geliştirmek, araştırma ve incelemeye özendirmek, öğrenme eksikliklerini tamamlamak, bir konuda derinleşmeyi sağlamak amaçıyla kullanılır.

Kütüphane, e-kütüphane, kitaplar, makaleler

Proje Görevi

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme eksiklerini belirlemek amaçıyla yapılır. Bu durumda öğrenci notlarını yansıtılmaz. Öğrenme hedeflerinin gerçekleşme düzeyi sürece bağlı olarak değerlendirilmek amaçıyla yapılabilir. Bu durumda öğrenci notlarına yansıtılabilir.

Çalışma yaprakları, soru bankası, soru havuzu, cevap anahtarı

Performans Görevi

Öğrencileri bütünsel ( bilişsel, duyuşsal ve psikomotor) olarak değerlendirmek hedeflendiği durumlarda kullanılır. Öğrenme süreçi ve öğrenme ürünleri ölçmek ve değerlendirmek amaçıyla yapılır. Performans ödevleri en az iki haftalık bir iş yükü içerir.

Problem senoryosu metinleri,kontor listeleri, rubrikler, dereceleme ölçekleri

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011121314
BAŞ - BOYUN TOPOGRAFİK KLİNİK ANATOMİSİ11001102000231
BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMADA İLERİ KONULAR01242010304113
DAVRANIŞSAL VE KOGNİTİF SİNİRBİLİM I10122203111332
DAVRANIŞSAL VE KOGNİTİF SİNİRBİLİM II12102232011210
EKSTREMİTLERİN TOPOGRAFİK ANATOMİSİ30011423220130
FİZYOLOJİ I01223121202211
FİZYOLOJİ II02102312413100
FİZYOPATOLOJİ30000000220100
FONKSİYONEL MORFOLOJİ30114354143144
GASTROİNTESTİNAL CERRA. GÖZ ÖNÜNE ALINAN ÖZEL.32231233223323
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ANATOMİSİ II30011023220430
GENEL FARMAKOLOJİ20110210222311
GENEL PATOLOJİ22331332244543
GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ12120100011001
GENİTOÜRİNER SİSTEM ANATOMİSİ41134315122553
HAREKET SİSTEMİ ANATOMİSİ02112100122331
İLERİ PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ00102010030401
İLERİ SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - I11223324332342
İLERİ SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ II11223324332342
İLETİŞİM BECERİLERİ00020000003000
KADAVRA DİSSEKSİYONU15112132000303
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ10033302400330
KARIN VE PELVİSİN TOPOGRAFİK ANATOMİSİ32103203010110
KLİNİK ANATOMİ32112322243014
KULAĞIN FONKSİYONEL ANATOMİSİ30203031030323
LABORATUVAR ROTASYONU - I10230310232020
LABORATUVAR ROTASYONU - II10230310232020
LENFATİK SİSTEM ANATOMİSİ11000101001020
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ DOLAŞIMI II30111331313024
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ KESİT ANATOMİSİ10113434314044
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNDEKİ İLETİM YOLLARI20331123410123
OTONOM SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ01020010100231
PERİFERİK SİNİR SİSTEMİNİN KLİNİK ANATOMİSİ 30100201020030
RADYOLOJİ I11113313112332
RADYOLOJİ II31222433332103
SEMİNER00223240454002
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ32323213333442
TEMEL HASTALIKLAR VE KLİNİĞİ I21003302000320
TEMEL HASTALIKLAR VE KLİNİĞİ II12013303000320
VERTEBRAL SÜTUNUN BİYOMEKANİĞİ20103200230020
İlişkili Ders Sayısı / 40/436436465672795772656961748259

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:49Son Güncelleme Tarihi: 01/08/2022 - 12:31