Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Biyokimya insan vücudunda sağlıkta ve hastalıkta gerçekleşen olayları analiz eden bir bilim alanıdır. İnsan yaşamını farklı boyutlarda tehdit eden hastalıkların anlaşılması ve tedavi edilmesi için bilim ve teknoljiyi hızlı anlayacak ve uygulayacak bireyler yetiştirmek biyokimya doktora programının amacıdır. Doktora eğitimi alan öğrencilerimiz kısaca özetlediğimiz bu bilgiler ve uygulamaların içinde olacaklardır. Mezunlar biyokimya alanında çağın gereklerini bilimsel ve teknolojik düzeyde yakalayan analitik düşünme yetkisini kazanan, problem çözen, proje planlaması yapan ve uygulayan, edindiği formasyon ve bilgi birikimiyle dünyanın her yerinde yürütülen çalışmalara özgün katkılar sağlayabilecek düzeyde araştırıcı yetiştirilmesi bu programın başlıca amacıdır.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans ve/veya Yüksek Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu, İngilizce Yeterlik Belgesi

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora tezi ile en az 240 AKTS alan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Esasları kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
BYKD1121910UYGULAMALI BİYOKİMYA IITürkçe2+4-11
BYKD1129480BİYOKİMYADA TEMEL KAVRAMLARTürkçe3-10
BYKD1121930MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYATürkçe4-10
BYKD1123280HEMOSTAZ BİYOKİMYASI IITürkçe2+2-8
BYKD1129490ÜREME BİYOKİMYASITürkçe2-6
BYKD1129510DİYABET BİYOKİMYASI IITürkçe2-5
BYKD1121960FİZYOPATOLOJİTürkçe2-6
BYKD1121940FONKSİYONEL MORFOLOJİTürkçe3-8
BYKD1122150LABORATUVAR ROTASYONU - ITürkçe-6
BYKD1121950GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİTürkçe4-8
BYKD1121970BİLİMSEL PROJE VE ANALİZ YÖNTEMLERİTürkçe2-4
BYKD1122160LABORATUVAR ROTASYONU - IITürkçe-6
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
BYKD1221920İLERİ UYGULAMA TEKNİKLERİ Türkçe1+2-6
BYKD1221930MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYATürkçe4-10
BYKD1223320KANSER BİYOKİMYASI IITürkçe2-6
BYKD1214250KLİNİK ENZİMOLOJİTürkçe2+2-8
BYKD1221960FİZYOPATOLOJİTürkçe2-6
BYKD1221940FONKSİYONEL MORFOLOJİTürkçe3-8
BYKD1222150LABORATUVAR ROTASYONU - ITürkçe-6
BYKD1221950GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİTürkçe4-8
BYKD1221970BİLİMSEL PROJE VE ANALİZ YÖNTEMLERİTürkçe2-4
BYKD1222160LABORATUVAR ROTASYONU - IITürkçe-6

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Hücre ve vücut sıvılarında bulunan makro ve mikromolekülleri ileri düzeyde tanımlar.
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan moleküllerin nasıl tanımlanabileceğini bilir .
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak teknolojilerin prensiplerini bilir.
Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular.


İstihdam Olanakları

Mezun Biyokimya doktora öğrencileri, sağlıkla ilgili kamu ve özel olmak üzere çeşitli işyerlerinde, araştırma merkezlerinde ya da üniversitelerde çalışabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sıvan, sözlü sınav ve bir makalenin ya da bir konunun anlatımı şeklinde yapılır. Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun doktora programında en az 75 olması gerekir. Arasınav ve genel sınav notlarının % 50'si alınarak başarı puanı belirlenir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011121314
ATEROSKLEROZ BİYOKİMYASI31121131334444
BİYOKİMYADA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II25555545444541
BİYOKİMYADA ENSTRÜMENTAL ANALİZ II22244444442410
BİYOKİMYADA TEMEL KAVRAMLAR53522245322211
DİYABET BİYOKİMYASI II33334223333221
FONKSİYONEL MORFOLOJİ51210135114000
HEMOSTAZ BİYOKİMYASI II31131131334444
İLERİ BİYOKİMYA II51421131354444
KANSER BİYOKİMYASI II11112243222110
KARACİĞER BİYOKİMYASI II21111112111100
KEMİK BİYOKİMYASI 21121131334443
LİPİT BİYOKİMYASI31421131333434
MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA44335454454334
PROTEİN BİYOKİMYASI VE PROTEOMİK42323443334343
SU VE ELEKTROLİT BİYOKİMYASI21121131334444
TEZ55545555555555
UYGULAMALI BİYOKİMYA II55555554333332
ÜREME BİYOKİMYASI20112122312000
VİTAMİNLER VE ELEMENTLER31121131334444
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK55545555555555
İlişkili Ders Sayısı / 20/296647545150486957626268625649

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu