Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Biyokimya insan vücudunda sağlıkta ve hastalıkta gerçekleşen olayları analiz eden bir bilim alanıdır. İnsan yaşamını farklı boyutlarda tehdit eden hastalıkların anlaşılması ve tedavi edilmesi için bilim ve teknoljiyi hızlı anlayacak ve uygulayacak bireyler yetiştirmek biyokimya doktora programının amacıdır. Doktora eğitimi alan öğrencilerimiz kısaca özetlediğimiz bu bilgiler ve uygulamaların içinde olacaklardır. Mezunlar biyokimya alanında çağın gereklerini bilimsel ve teknolojik düzeyde yakalayan analitik düşünme yetkisini kazanan, problem çözen, proje planlaması yapan ve uygulayan, edindiği formasyon ve bilgi birikimiyle dünyanın her yerinde yürütülen çalışmalara özgün katkılar sağlayabilecek düzeyde araştırıcı yetiştirilmesi bu programın başlıca amacıdır.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans ve/veya Yüksek Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu, İngilizce Yeterlik Belgesi

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora tezi ile en az 240 AKTS alan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BYKD1129480 BİYOKİMYADA TEMEL KAVRAMLAR Türkçe 3 10
BYKD1121910 UYGULAMALI BİYOKİMYA II Türkçe 2+4 11
BYKD1123280 HEMOSTAZ BİYOKİMYASI II Türkçe 2+2 8
BYKD1129510 DİYABET BİYOKİMYASI II Türkçe 2 5
BYKD1121930 MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe 4 10
BYKD1122150 LABORATUVAR ROTASYONU - I Türkçe - 6
BYKD1121950 GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ Türkçe 4 8
BYKD1121970 BİLİMSEL PROJE VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Türkçe 2 4
BYKD1121960 FİZYOPATOLOJİ Türkçe 2 6
BYKD1121940 FONKSİYONEL MORFOLOJİ Türkçe 3 8
BYKD1129490 ÜREME BİYOKİMYASI Türkçe 2 6
BYKD1122160 LABORATUVAR ROTASYONU - II Türkçe - 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BYKD1221930 MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe 4 10
BYKD1214250 KLİNİK ENZİMOLOJİ Türkçe 2+2 8
BYKD1222150 LABORATUVAR ROTASYONU - I Türkçe - 6
BYKD1221960 FİZYOPATOLOJİ Türkçe 2 6
BYKD1221950 GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ Türkçe 4 8
BYKD1221940 FONKSİYONEL MORFOLOJİ Türkçe 3 8
BYKD1221920 İLERİ UYGULAMA TEKNİKLERİ Türkçe 1+2 6
BYKD1222160 LABORATUVAR ROTASYONU - II Türkçe - 6
BYKD1223320 KANSER BİYOKİMYASI II Türkçe 2 6
BYKD1221970 BİLİMSEL PROJE VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Türkçe 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BYKD2123330 PROTEİN BİYOKİMYASI VE PROTEOMİK Türkçe 2+2 6
BYKD2123070 ANEMİ BİYOKİMYASI Türkçe 1+2 5
BYKD2129520 KARACİĞER BİYOKİMYASI II Türkçe 2 6
BYKD2123290 KEMİK BİYOKİMYASI Türkçe 2 5
BYKD2123080 VİTAMİNLER VE ELEMENTLER Türkçe 2 5
BYKD2123310 ATEROSKLEROZ BİYOKİMYASI Türkçe 2 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BYKD2230750 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
BYKD2237730 SEMİNER Türkçe - 6
BYKD2229540 BİYOKİMYADA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II Türkçe 2+2 6
BYKD2223340 SU VE ELEKTROLİT BİYOKİMYASI Türkçe 2 6
BYKD2229550 BİYOKİMYADA ENSTRÜMENTAL ANALİZ II Türkçe 2+2 6
BYKD2229570 HORMON BİYOKİMYASI II Türkçe 2 6
BYKD2229560 LİPİT BİYOKİMYASI Türkçe 1+2 6
BYKD2229530 İLERİ BİYOKİMYA II Türkçe 2 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BYKD3130750 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
BYKD3149010 TEZ Türkçe - 140
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BYKD3230750 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
BYKD3249010 TEZ Türkçe - 140
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BYKD4149010 TEZ Türkçe - 140
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BYKD4249010 TEZ Türkçe - 140

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Hücre ve vücut sıvılarında bulunan makro ve mikromolekülleri ileri düzeyde tanımlar.
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan moleküllerin nasıl tanımlanabileceğini bilir .
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak teknolojilerin prensiplerini bilir.
Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir
Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.

Öğrenme Yetkinliği

Bilimsel ve teknik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Biyokimya alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar

Alana Özgü Yetkinlik

Biyokimya alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur, , toplumsal kültürel çalışmalarda bulunur, bu çalışmaları bilimsel ve sosyal anlamda denetleyebilir.
Yönetim aktivitelerinde bulunabilir, elde ettiği sonuçları kaliteyi yükseltmek için değerlendirebilir.

İstihdam Olanakları

Mezun Biyokimya doktora öğrencileri, sağlıkla ilgili kamu ve özel olmak üzere çeşitli işyerlerinde, araştırma merkezlerinde ya da üniversitelerde çalışabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sıvan, sözlü sınav ve bir makalenin ya da bir konunun anlatımı şeklinde yapılır. Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun doktora programında en az 75 olması gerekir. Arasınav ve genel sınav notlarının % 50'si alınarak başarı puanı belirlenir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ATEROSKLEROZ BİYOKİMYASI 31121131334444
BİYOKİMYADA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II 25555545444541
BİYOKİMYADA ENSTRÜMENTAL ANALİZ II 22244444442410
BİYOKİMYADA TEMEL KAVRAMLAR 53522245322211
DİYABET BİYOKİMYASI II 33334223333221
FONKSİYONEL MORFOLOJİ 51210135114000
HEMOSTAZ BİYOKİMYASI II 31131131334444
İLERİ BİYOKİMYA II 51421131354444
KANSER BİYOKİMYASI II 11112243222110
KARACİĞER BİYOKİMYASI II 21111112111100
KEMİK BİYOKİMYASI 21121131334443
LİPİT BİYOKİMYASI 31421131333434
MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA 44335454454334
PROTEİN BİYOKİMYASI VE PROTEOMİK 42323443334343
SU VE ELEKTROLİT BİYOKİMYASI 21121131334444
TEZ 55545555555555
UYGULAMALI BİYOKİMYA II 55555554333332
ÜREME BİYOKİMYASI 20112122312000
VİTAMİNLER VE ELEMENTLER 31121131334444
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 55545555555555
İlişkili ders sayısı / 20/296644545150486957626268625649
İlişki ağırlığı32222232333333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu