Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOKİMYADA TEMEL KAVRAMLARBYKD1129480Güz Dönemi3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER, Dr.Öğr.Üye. Çağrı ÇAKICI, Dr.Öğr.Üye. Derya CANSIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBiyokimya ile ilgili temel kavramları aşağıdaki içerik doğrultusunda anlamak, öğrenmek ve yaratıcı fikirler oluşturmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Diyetle alınan makromoleküllerin yapısal özellikleri,Diyetle alınan makromoleküllerin sindirim, emilim ve taşınması,Karbonhidrat metabolizması,Lipitler metabolizması,Amino asitlerin metabolizması,Proteinler yapısı ve metabolizması,Enzimler ve enzim reaksiyonları (ı),Enzimlerin klinik önemi,Vitaminler ve metabolizmadaki yeri,Mineraller ve vücut reaksiyonlarındaki yeri,Su, vücut sıvıları ve tampon sistemler,Biyokimyasal analizlerde analiz öncesi değişkenler,Biyokimyada çözelti kavramları,Biyokimya laboratuvarında tehlikeli atıklar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1-Diyetle alınan makromoleküllerin molekülsel özelliklerini birbiri ile ilişkilerini sorgulayabilir.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
1.1.Karbonhidratların yapısını ve özelliklerini tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
1.2.Lipitlerin yapısını ve özelliklerini tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
1.3.Diyetle alınan amino asitleri ve proteinlerin yapısal özelliklerini tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2-Diyetle alınan makro ve mikro moleküllerin sındirim kanalından kana geçişini değerlendirir.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2.1.Karbonhidratların emilimindeki özellikleri taşınma sistemlerini tanımlar10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2.2.Lipitlerin emilimindeki özellikleri ve taşınma sistemlerini çözer.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2.4.Sindirimde endokrin sistemin makro moleküküllerle ilişkisini sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3-Karbonhidratların metabolik yolunu sorgulayabilir13, 14, 19, 9
3.3.Glukozun diğer moleküllere ve diğer moleküllerin glukoza dönüşüm yollarını sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3.5.Enerji metabolizmasında karbonhidratların önemini yorumlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
4-Lipitlerin metabolik yolunu sorgulayabilir.14, 16, 19, 9
4.1.Yağ asitlerinin özelliklerini ve önemini sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
4.2.Lipoproteinlerin önemini sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
4.3.Apoproteinlerin lipit metabolizmasındaki önemini sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
4.6.Lipit metabolizma bozukluklarının nedenlerini sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
4.7.Enerji metabolizmasında yağ asidlerinin önemini sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
5-Amino asitlerin ve proteinlerin yapısı ve metabolik yolunu sorgulayabilir.13, 14, 16, 19, 9
5.1.Polar, nonpolar, alifatik ve siklik amino asitleri tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
5.3.Yan zincirlerine göre amino asitlerin sınıflandırılmasını açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
5.5.Diyetle alınan proteinlerin akıbetini sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
6-Enzim reaksiyonlarını sorgular.13, 14, 16, 19, 9
6.3.Enzim reaksiyonlarına etki eden faktörleri tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
6.4.Enzim inhibitörlerini, aktivatörlerini tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
6.5.Enzimlerin sınıflandırılmasını ve isimlendirilmesini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
6.6.Enzim reaksiyonlarında metal iyonlarının görevlerini tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
7-Vitaminlerin yapısını ve enerji üretimindeki yerini sorgular.13, 14, 16, 19, 9
7.1.Çeşitli vitaminlerin yapısal özelliklerini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
8-Minerallerin metabolik reaksiyonlarda ve enerji üretimindeki yerini sorgular.13, 14, 16, 19, 9
8.1.Vücut için önem vazgeçilmez olan minerallerin emilimi, taşınması ve depolanmasını sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
8.2.Makro ve mikro minerallerin metabolizmadaki yerlerini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
9.Vücut sıvılarının özelliklerini ve asid baz dengesini açıklar.13, 14, 16, 19, 9
9.1.Suyun moleküler özelliklerini çeşitli saflıkta su hazırlanmasını açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
9.2.Vücut sıvı kompartımanlarının nasıl regüle edildiğini tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
9.4.İdrar, serebrosipinal sıvı, tükürük gibi vücut sıvılarının önemini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
9.6.Hidrojen iyonunun regülasyonunu tampon sistemlerini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
10-Biyokimyasal analizlerde analiz öncesi değişkenleri sorgular.13, 16, 19, 9
11-Çözelti ve konsantrasyon kavramlarını sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
12-Biyokimya laboratuvarının kurallarını ve güvenliğini sorgular.10, 11, 14, 16, 19, 6, 9A, D, E
12.1.Analizlerde çevre koşullarının önemini ve laboratuvar kurallarını tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2.3. Protein ve amino asitlerin taşınma sistemini tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2.5. Pankreasdan salınan hormonların etkisini kavrar10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3.2. Glikozdan enerji üretim yollarını özümler10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3.4. Glisemik kontrolü sorgulayabilir.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
4.4. Yağ asitleri ile esterleşen alkolleri açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
4.5. Lipit metabolizmasında hormonal kontrolü yorumlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
5.4. Amino asitlerin modifikasyonlarını tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
5.6. Protein yapısındaki polimorfizmi açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
5.7. Üre sentezini ve önemini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
6.1. Enzim substrat ürün ilişkisini tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
6.2. Enzimlerin katalitik bölgesini, koenzim, apoenzim ilişkisini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
6.7. İlaç üretiminde enzim reaksiyonların mekanizmasını açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
6.8. Enzim reaksiyonlarının regülasyonunu Michaelis-Menten dengesini, lineweavr-Burk transformasyonunu açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
6.9. Reversibl inhibisyon, allosteric inhibitors, covalent modifikasyon, Ca2+ kalmodulin, monomerik G proteinleri tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
7.2. Çeşitli vitaminlerin metabolizmadaki yerlerini tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
7.3. Çeşitli vitaminlerin enerji üretimindeki görevlerini tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
7.4. Vitamin eksikliğinde karşılaşılan durumları sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
8.3. Enerji metabolizmasında önemi olan mineralleri sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
8.4. Hayati önemi olan minerallerin toksik düzeylerini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
8.5. Minerallerin tedavide kullanılması ve ölçüm yöntemlerini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
9.3. Kan ve hücre hacminin düzenlenmesinde suyun önemini, su dengesi bozukluklarını açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
9.5. Asit baz dengesini, pK değerini, pH kavramını sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
10.1. Biyokimyasal analizlerde örneklerin nasıl toplanacağını tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
10.2. Analizlerde değişmeyen ve değişen faktörleri açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
10.3. Analiz için alınan tüplerin ve antikoagulanların özelliklerini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
10.4. Çeşitli biyokimyasal analizlerde preanalitik hataları sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
11.1. Çözelti, çözünürlük, konsantrasyon kavramlarını tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
11.2. Normalite, molarite, molalite, osmolalite, osmolarite kavramlarını tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
11.3. Kalitatif ve kantitatif analiz yöntemlerinde kullanılan çözeltileri kullanır.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
11.4. Analiz sonuçlarının güvenirliğinin çözeltilerin doğru hazırlanması ile ilgili olduğunu açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
12.2. Laboratuvarda bireysel emniyetli çalışma kurallarını tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
12.3. Laboratuvarda kimyasallarla çalışma kurallarını tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
12.4. Laboratuvarda kanserojen maddelerle çalışma kurallarını tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
12.5. Laboratuvarda biyolojik güvenliğin nasıl sağlandığını tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
12.6. Laboratuvarda tehlikeli ve özel atıkları tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
12.7. Laboratuvarda atık ve imha prensiplerini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
12.8. Biyolojik atıklar, tehlikeli ve tehlikeli olmayan kimyasal atıklar, radyoaktif atıkların nasıl imha edileceğini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Diyetle alınan makromoleküllerin yapısal özellikleri1,2,3,4,5,6,10,13
2Diyetle alınan makromoleküllerin sindirim, emilim ve taşınması1,2,3,4,5,6,10,13
3Karbonhidrat metabolizması1,2,3,4,5,6,10,13
4Lipitler metabolizması1,2,3,4,5,6,10,13
5Amino asitlerin metabolizması1,2,3,4,5,6,10,13
6Proteinler yapısı ve metabolizması1,2,3,4,5,6,10,13
7Enzimler ve enzim reaksiyonları (ı)1,2,3,4,5,6,10,13
8Enzimlerin klinik önemi1,2,3,4,5,6,10,13
9Vitaminler ve metabolizmadaki yeri1,2,3,4,5,6,10,13
10Mineraller ve vücut reaksiyonlarındaki yeri1,2,3,4,5,6,7,10,13
11Su, vücut sıvıları ve tampon sistemler1,2,3,4,5,6,8,10,12,13
12Biyokimyasal analizlerde analiz öncesi değişkenler1,2,3,4,5,6,9,10,13
13Biyokimyada çözelti kavramları1,2,3,4,5,6,9,10,11,13
14Biyokimya laboratuvarında tehlikeli atıklar1,2,3,4,5,6,9,10,11,13
Kaynak
1) Nelson DL ve Cox MM.Lehninger Biyokimyanın İlkeleri. Çeviri Ed. Kılıç N. Palme Yayıncılık, 2005. 2) Lieberman M, Marks AD. Marks’ Basic medical biochemistry 3. Baskı, Lippincott Williams &Wilkins, 2010. 3) Bishop ML, Fody EP,Schoeff LE. Clinical Chemistry 7.Baskı,s.323-334. Lippincott, 2013. 4) Henry’s Clinical Diagnosisand Management by Laboratory Method,.22.Baskı,Eds.Pherson RA, Pincus MR,Elsevier-Saunders, 2011. 5) Yiğitbaşı T, Emekli N. Biyokimya Laboratuarı. İstanbul Medipol Üniversitesi,Yayınları, Akademi Basın Yayın, İstanbul 2013. 6) Emekli N. Temel ve Uygulamalı Biyokimya, 4.Baskı.Akademi Basın Yayın, İstanbul 2006. 7) Kılınç M. Eser elementler. İçinde Klinik Biyokimya Eds. Emekli&Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi Yayınları, Akademi Matbaası, 2015. 8) Alturfan AA. Su biyokimyası. İçinde: Klinik Biyokimya Eds. Emekli & Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi Yayınları, Akademi Matbaası, 2015. 9) Ülfer G ve Emekli N. Klinik laboratuvar kuralları güvenliği ve referans değerler. İçinde: Klinik Biyokimya Eds. 10) Emekli & Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi Yayınları, Akademi Matbaası, 2015. 11) Yarat A. Biyokimyada çözelti ve konsantrasyon kavramları. İçinde: Klinik Biyokimya Eds. Emekli & Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi Yayınları, Akademi Matbaası, 2015. 12) Ceran Ö . Kan gazları ve tampon sistemler. . İçinde: Klinik Biyokimya Eds. Emekli & Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi Yayınları, Akademi Matbaası, 2015. 13) Montgomery, Conway, Spector, Chappel. Biyokimya Çeviri Ed. Altan N. Palme yayıncılık,2000

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan makro ve mikromolekülleri ileri düzeyde tanımlar.
X
2
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
X
2
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
X
3
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan moleküllerin nasıl tanımlanabileceğini bilir .
X
4
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak teknolojilerin prensiplerini bilir.
X
5
Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular.
X
6
Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir
X
7
Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir
X
8
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar
X
9
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
X
10
Bilimsel ve teknik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
X
11
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
12
Biyokimya alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
X
13
Biyokimya alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur, , toplumsal kültürel çalışmalarda bulunur, bu çalışmaları bilimsel ve sosyal anlamda denetleyebilir.
X
14
Yönetim aktivitelerinde bulunabilir, elde ettiği sonuçları kaliteyi yükseltmek için değerlendirebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi81080
Okul Dışı Diğer Faaliyetler51050
Proje Sunumu / Seminer2510
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13535
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)299
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(299/30)10
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOKİMYADA TEMEL KAVRAMLARBYKD1129480Güz Dönemi3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER, Dr.Öğr.Üye. Çağrı ÇAKICI, Dr.Öğr.Üye. Derya CANSIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBiyokimya ile ilgili temel kavramları aşağıdaki içerik doğrultusunda anlamak, öğrenmek ve yaratıcı fikirler oluşturmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Diyetle alınan makromoleküllerin yapısal özellikleri,Diyetle alınan makromoleküllerin sindirim, emilim ve taşınması,Karbonhidrat metabolizması,Lipitler metabolizması,Amino asitlerin metabolizması,Proteinler yapısı ve metabolizması,Enzimler ve enzim reaksiyonları (ı),Enzimlerin klinik önemi,Vitaminler ve metabolizmadaki yeri,Mineraller ve vücut reaksiyonlarındaki yeri,Su, vücut sıvıları ve tampon sistemler,Biyokimyasal analizlerde analiz öncesi değişkenler,Biyokimyada çözelti kavramları,Biyokimya laboratuvarında tehlikeli atıklar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1-Diyetle alınan makromoleküllerin molekülsel özelliklerini birbiri ile ilişkilerini sorgulayabilir.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
1.1.Karbonhidratların yapısını ve özelliklerini tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
1.2.Lipitlerin yapısını ve özelliklerini tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
1.3.Diyetle alınan amino asitleri ve proteinlerin yapısal özelliklerini tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2-Diyetle alınan makro ve mikro moleküllerin sındirim kanalından kana geçişini değerlendirir.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2.1.Karbonhidratların emilimindeki özellikleri taşınma sistemlerini tanımlar10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2.2.Lipitlerin emilimindeki özellikleri ve taşınma sistemlerini çözer.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2.4.Sindirimde endokrin sistemin makro moleküküllerle ilişkisini sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3-Karbonhidratların metabolik yolunu sorgulayabilir13, 14, 19, 9
3.3.Glukozun diğer moleküllere ve diğer moleküllerin glukoza dönüşüm yollarını sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3.5.Enerji metabolizmasında karbonhidratların önemini yorumlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
4-Lipitlerin metabolik yolunu sorgulayabilir.14, 16, 19, 9
4.1.Yağ asitlerinin özelliklerini ve önemini sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
4.2.Lipoproteinlerin önemini sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
4.3.Apoproteinlerin lipit metabolizmasındaki önemini sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
4.6.Lipit metabolizma bozukluklarının nedenlerini sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
4.7.Enerji metabolizmasında yağ asidlerinin önemini sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
5-Amino asitlerin ve proteinlerin yapısı ve metabolik yolunu sorgulayabilir.13, 14, 16, 19, 9
5.1.Polar, nonpolar, alifatik ve siklik amino asitleri tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
5.3.Yan zincirlerine göre amino asitlerin sınıflandırılmasını açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
5.5.Diyetle alınan proteinlerin akıbetini sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
6-Enzim reaksiyonlarını sorgular.13, 14, 16, 19, 9
6.3.Enzim reaksiyonlarına etki eden faktörleri tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
6.4.Enzim inhibitörlerini, aktivatörlerini tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
6.5.Enzimlerin sınıflandırılmasını ve isimlendirilmesini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
6.6.Enzim reaksiyonlarında metal iyonlarının görevlerini tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
7-Vitaminlerin yapısını ve enerji üretimindeki yerini sorgular.13, 14, 16, 19, 9
7.1.Çeşitli vitaminlerin yapısal özelliklerini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
8-Minerallerin metabolik reaksiyonlarda ve enerji üretimindeki yerini sorgular.13, 14, 16, 19, 9
8.1.Vücut için önem vazgeçilmez olan minerallerin emilimi, taşınması ve depolanmasını sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
8.2.Makro ve mikro minerallerin metabolizmadaki yerlerini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
9.Vücut sıvılarının özelliklerini ve asid baz dengesini açıklar.13, 14, 16, 19, 9
9.1.Suyun moleküler özelliklerini çeşitli saflıkta su hazırlanmasını açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
9.2.Vücut sıvı kompartımanlarının nasıl regüle edildiğini tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
9.4.İdrar, serebrosipinal sıvı, tükürük gibi vücut sıvılarının önemini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
9.6.Hidrojen iyonunun regülasyonunu tampon sistemlerini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
10-Biyokimyasal analizlerde analiz öncesi değişkenleri sorgular.13, 16, 19, 9
11-Çözelti ve konsantrasyon kavramlarını sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
12-Biyokimya laboratuvarının kurallarını ve güvenliğini sorgular.10, 11, 14, 16, 19, 6, 9A, D, E
12.1.Analizlerde çevre koşullarının önemini ve laboratuvar kurallarını tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2.3. Protein ve amino asitlerin taşınma sistemini tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
2.5. Pankreasdan salınan hormonların etkisini kavrar10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3.2. Glikozdan enerji üretim yollarını özümler10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
3.4. Glisemik kontrolü sorgulayabilir.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
4.4. Yağ asitleri ile esterleşen alkolleri açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
4.5. Lipit metabolizmasında hormonal kontrolü yorumlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
5.4. Amino asitlerin modifikasyonlarını tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
5.6. Protein yapısındaki polimorfizmi açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
5.7. Üre sentezini ve önemini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
6.1. Enzim substrat ürün ilişkisini tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
6.2. Enzimlerin katalitik bölgesini, koenzim, apoenzim ilişkisini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
6.7. İlaç üretiminde enzim reaksiyonların mekanizmasını açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
6.8. Enzim reaksiyonlarının regülasyonunu Michaelis-Menten dengesini, lineweavr-Burk transformasyonunu açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
6.9. Reversibl inhibisyon, allosteric inhibitors, covalent modifikasyon, Ca2+ kalmodulin, monomerik G proteinleri tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
7.2. Çeşitli vitaminlerin metabolizmadaki yerlerini tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
7.3. Çeşitli vitaminlerin enerji üretimindeki görevlerini tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
7.4. Vitamin eksikliğinde karşılaşılan durumları sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
8.3. Enerji metabolizmasında önemi olan mineralleri sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
8.4. Hayati önemi olan minerallerin toksik düzeylerini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
8.5. Minerallerin tedavide kullanılması ve ölçüm yöntemlerini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
9.3. Kan ve hücre hacminin düzenlenmesinde suyun önemini, su dengesi bozukluklarını açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
9.5. Asit baz dengesini, pK değerini, pH kavramını sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
10.1. Biyokimyasal analizlerde örneklerin nasıl toplanacağını tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
10.2. Analizlerde değişmeyen ve değişen faktörleri açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
10.3. Analiz için alınan tüplerin ve antikoagulanların özelliklerini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
10.4. Çeşitli biyokimyasal analizlerde preanalitik hataları sorgular.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
11.1. Çözelti, çözünürlük, konsantrasyon kavramlarını tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
11.2. Normalite, molarite, molalite, osmolalite, osmolarite kavramlarını tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
11.3. Kalitatif ve kantitatif analiz yöntemlerinde kullanılan çözeltileri kullanır.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
11.4. Analiz sonuçlarının güvenirliğinin çözeltilerin doğru hazırlanması ile ilgili olduğunu açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
12.2. Laboratuvarda bireysel emniyetli çalışma kurallarını tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
12.3. Laboratuvarda kimyasallarla çalışma kurallarını tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
12.4. Laboratuvarda kanserojen maddelerle çalışma kurallarını tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
12.5. Laboratuvarda biyolojik güvenliğin nasıl sağlandığını tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
12.6. Laboratuvarda tehlikeli ve özel atıkları tanımlar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
12.7. Laboratuvarda atık ve imha prensiplerini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
12.8. Biyolojik atıklar, tehlikeli ve tehlikeli olmayan kimyasal atıklar, radyoaktif atıkların nasıl imha edileceğini açıklar.10, 11, 16, 19, 6, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Diyetle alınan makromoleküllerin yapısal özellikleri1,2,3,4,5,6,10,13
2Diyetle alınan makromoleküllerin sindirim, emilim ve taşınması1,2,3,4,5,6,10,13
3Karbonhidrat metabolizması1,2,3,4,5,6,10,13
4Lipitler metabolizması1,2,3,4,5,6,10,13
5Amino asitlerin metabolizması1,2,3,4,5,6,10,13
6Proteinler yapısı ve metabolizması1,2,3,4,5,6,10,13
7Enzimler ve enzim reaksiyonları (ı)1,2,3,4,5,6,10,13
8Enzimlerin klinik önemi1,2,3,4,5,6,10,13
9Vitaminler ve metabolizmadaki yeri1,2,3,4,5,6,10,13
10Mineraller ve vücut reaksiyonlarındaki yeri1,2,3,4,5,6,7,10,13
11Su, vücut sıvıları ve tampon sistemler1,2,3,4,5,6,8,10,12,13
12Biyokimyasal analizlerde analiz öncesi değişkenler1,2,3,4,5,6,9,10,13
13Biyokimyada çözelti kavramları1,2,3,4,5,6,9,10,11,13
14Biyokimya laboratuvarında tehlikeli atıklar1,2,3,4,5,6,9,10,11,13
Kaynak
1) Nelson DL ve Cox MM.Lehninger Biyokimyanın İlkeleri. Çeviri Ed. Kılıç N. Palme Yayıncılık, 2005. 2) Lieberman M, Marks AD. Marks’ Basic medical biochemistry 3. Baskı, Lippincott Williams &Wilkins, 2010. 3) Bishop ML, Fody EP,Schoeff LE. Clinical Chemistry 7.Baskı,s.323-334. Lippincott, 2013. 4) Henry’s Clinical Diagnosisand Management by Laboratory Method,.22.Baskı,Eds.Pherson RA, Pincus MR,Elsevier-Saunders, 2011. 5) Yiğitbaşı T, Emekli N. Biyokimya Laboratuarı. İstanbul Medipol Üniversitesi,Yayınları, Akademi Basın Yayın, İstanbul 2013. 6) Emekli N. Temel ve Uygulamalı Biyokimya, 4.Baskı.Akademi Basın Yayın, İstanbul 2006. 7) Kılınç M. Eser elementler. İçinde Klinik Biyokimya Eds. Emekli&Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi Yayınları, Akademi Matbaası, 2015. 8) Alturfan AA. Su biyokimyası. İçinde: Klinik Biyokimya Eds. Emekli & Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi Yayınları, Akademi Matbaası, 2015. 9) Ülfer G ve Emekli N. Klinik laboratuvar kuralları güvenliği ve referans değerler. İçinde: Klinik Biyokimya Eds. 10) Emekli & Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi Yayınları, Akademi Matbaası, 2015. 11) Yarat A. Biyokimyada çözelti ve konsantrasyon kavramları. İçinde: Klinik Biyokimya Eds. Emekli & Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi Yayınları, Akademi Matbaası, 2015. 12) Ceran Ö . Kan gazları ve tampon sistemler. . İçinde: Klinik Biyokimya Eds. Emekli & Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi Yayınları, Akademi Matbaası, 2015. 13) Montgomery, Conway, Spector, Chappel. Biyokimya Çeviri Ed. Altan N. Palme yayıncılık,2000

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan makro ve mikromolekülleri ileri düzeyde tanımlar.
X
2
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
X
2
Analiz edilecek materyalın nasıl saklanacağını, korunacağını bilir.
X
3
Hücre ve vücut sıvılarında bulunan moleküllerin nasıl tanımlanabileceğini bilir .
X
4
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak teknolojilerin prensiplerini bilir.
X
5
Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular.
X
6
Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir
X
7
Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir
X
8
Alanla ilgili disiplinlerle bilgi paylaşımı yapar
X
9
Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir.
X
10
Bilimsel ve teknik bir sorunu çözer, nereden yardım alması gerektiğini bilir.
X
11
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
12
Biyokimya alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar
X
13
Biyokimya alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur, , toplumsal kültürel çalışmalarda bulunur, bu çalışmaları bilimsel ve sosyal anlamda denetleyebilir.
X
14
Yönetim aktivitelerinde bulunabilir, elde ettiği sonuçları kaliteyi yükseltmek için değerlendirebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:09Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:10