Geri
AKADEMİK

(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Kurum İçi Görevlendirme

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Barış Çağrı DELİLBAŞI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1997 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Osaka Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Araştırma Alanları

Ağız cerrahisi, Temporomandibular eklem hastalıkları, Dental implantlar

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Delilbaşı, Ç., Okura, M., Iida, S., Kogo, M., ‘Investigation of CXCR4 in Squamous Cell Carcinoma of the Tongue,’ Oral Oncology, (Science Citation Index (SCI) Expanded kapsamındaki dergi) 40, 154-157 (2004).
2. Delilbaşı, Ç., Şençimen, M., Okçu, KM., ‘A Large Mass in the Maxilla: Clinical Features and Differential Diagnosis,’ Journal of Canadian Dental Association, (Science Citation Index (SCI) Expanded kapsamındaki dergi) 75, 269, 272-273 (2009).
3. Orhan, K., Delilbaşı, Ç., Paksoy, SC., ‘Magnetic Resonance Imaging Evaluation of Temporomandibular Joint Disc Signal Intensity in Aneamia Patients,’ Dentomaxillofac Radiology (Science Citation Index (SCI) Expanded kapsamındaki dergi) 38, 247-254 (2009).
4. Ezmek, B., Arslan, A., Delilbaşı, Ç., Şençift K., ‘Comparison of Hemodynamic Effects of Lidocaine, Prilocaine and Mepivacaine Solutions Without Vasoconstrictor in Hypertensive Patients,’ Journal of Applied Oral Science, (Science Citation Index (SCI) Expanded kapsamındaki dergi) 18, 354-359 (2010).

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Nöroanatomi, Hafıza ve Öğrenme, Columna vertebralis, Kalp, Karaciğer mimarisi, Paranasal sinüsler, Cone-Beam Tomografi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

KİTAPLAR

1. Şakul, U.: Baş ve Boynun Topografik Anatomisi. Ankara Üniversitesi Basımevi, 1999. (ISBN 975-94242-0-7)
2. Şakul, U.: TUS için Anatomi. Ankara Üniversitesi Basımevi, 2001. (ISBN 975-94242-1-5)
3. Şakul, U.: (Bölüm Yazarlığı) Wolf-Heidegger’in İnsan Anatomisi Atlası, Güneş Kitabevi Ltd. Şti. 2001. (ISBN 975-8531-13-1)
4. Şakul, U.: (Bölüm Yazarlığı) Korrelatif Nöroanatomi, Nobel Tıp Kitapevleri, 2002. (ISBN 975-420-216-6)
5. Şakul, U.: (Bölüm Yazarlığı) Göğüs Cerrahisi, Sim Matbaacılık Ltd.Şti, 2003. (ISBN 975-92200-0-8)
6. Şakul, U.: (Bölüm Yazarlığı) Netter İnsan Anatomi Atlası, 3. baskı, Nobel Tıp Kitapevleri, 2005. (ISBN 1-929007-11-6)
7. Şakul, B.U.: (Bölüm Yazarlığı) Temel Klinik Anatomi, 2. Baskı, Güneş Kitapevi, 2006. (ISBN 975-277-074-6)
8. Şakul, U.: Anatomi. Melike Ofset Basımevi, 2007. (ISBN 978-9424-22-0)
9. Şakul, U., Bilecenoğlu, B. : (Bölüm Yazarlığı) Pelvis ve Perine Anatomisi, Prostat Hastalıkları Kitabı, Güneş Tıp Kitapevleri, 2008. (ISBN 978-975-277-184-0).
10. Şakul, U., Bilecenoğlu, B. : (Bölüm Yazarlığı) Prostat Bezi Anatomisi, Prostat Hastalıkları Kitabı, Güneş Tıp Kitapevleri, 2008. (ISBN 978-975-277-184-0).
11. Şakul, U., Bilecenoğlu, B. : Baş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi. Özkan Matbaacılık, 2009. (ISBN 978-975-94242-2-0).
12. Şakul, U.: (Bölüm Yazarlığı) Woelfel’in Diş Anatomisi-Diş Hekimliği ile İlişkisi, Güneş Tıp Kitapevleri, 2010. (ISBN 978-0-7817-6860-3)

MAKALELER

1. İslam, C., Şakul, U., Güzel, B.: Real minimal diameter of the lower thoracic and lumbar vertebral pedicles. Clinical Anatomy, 7:271-274, 1994.
2. Güzel, B., Şakul, U., İslam, C., Köse, K.: A new method for differentiation of lumbar vertebrae. The Jikeikai Medical Journal, 41(2):111-116, 1994.
3. Şakul, U., İslam, C., Güzel, B.: The location and the number of nutrient foramina on the shafts of the upper limb bones. The Jikeikai Medical Journal, 41(2):117-122, 1994.
4. Şakul, U., Güzel, B., İslam, C.: The location and the number of nutrient foramina on the shafts of the lower limb bones. Acta Anatomica Nipponica, 69(4):410-411, 1994.
5. İslam, C., Güzel, B., Şakul, U.: Clinical importance of the minimal cancellous diameter of lower thoracic and lumbar vertebral pedicles. Clinical Anatomy, 9:151-154, 1996.
6. Aydınlıoğlu, A., Şakul, U., Diyarbakırlı, S.: A rare insertion site for abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis muscles. Acta Anatomica, 163: 229-232, 1998.
7. Orhan. K., İçen. M., Bilecenoğlu, B., Şakul, BU,: Effect of third molar on the morphology of the pterygopalatine canal: a cone beam computed tomography study. Int J of Computer Assisted Radiol and Surgery, 5 (Suppl):S235-S240, 2010.
8.Orhan. K., Aksoy, S., Bilecenoğlu, B., Şakul, BU, Paksoy, CS.: Evaluation of bifid mandibular canals with cone-beam computed tomography in a Turkish adult population: a retrospective study. Surg Radiol Anat, 33:501-507, 2011.
9.Orhan. K., Şakul, BU, Öz, U., Bilecenoğlu, B.: “Investigation of pterygoid hamulus morphology using cone beam CT: preliminary results.”, Int J of Computer Assisted Radiol and Surg., 6 (Suppl 1): 382-383, 2011.
10. Orhan K, Icen M, Bilecenoglu B, Sakul BU, Kose SK.: The effect of posterior wall of maxillary sinus thickness on the morphology of the pterygopalatine canal.”, Int J of Computer Assisted Radiol and Surgery, 6 (Suppl 1): 383-384, 2011.
11. Orhan. K., Şakul, BU, Öz, U., Bilecenoğlu, B.: “Evaluation of pterygoid hamulus morphology using cone beam computed tomography.”, Oral Surg Oral Med Orak Pathol Oral Radiol Endod, 112:e48-e55, 2011.
12. Ozan, O., Orhan, K., Aksoy, S., İçen, M., Bilecenoğlu, B., Sakul, B.U.: The effect of removable partial dentures on alveolar bone resorption: A retrospective study with cone-beam computed tomography. Journal of Prosthodontics, 00:1-7, 2012.
13. Bilecenoglu, B., Onul, M., Altay, O.T., Sakul B.U: Cervicofacial emphysema after dental treatment with emphasis on the anatomy of the cervical fascia. The Journal of Craniofacial Surgery, Vol.23, Number 6, 544-548, Nov. 2012.
14. Şakul, U., Güzel, B., İslam, C., Köse, K.: Morphometry of lower thoracic and lumbar vertebrae (A clinicoanatomical study). The Italian Journal of Orthopaedics and Traumatology, 22(2):253-260, 1996.
15. Arıncı, K., Şakul, U., Elhan, A., Karan, O.: Brodmann'a göre cortex cerebri'nin topografik haritası (1-6. sahaların önem ve fonksiyonları). Optimal Tıp Dergisi, 1(1):33-39, 1989.
16. Arıncı, K., Şakul, U., Elhan, A., Karan, O.: Brodmann'a göre cortex cerebri'nin topografik haritası (7-52. sahaların önem ve fonksiyonları). Optimal Tıp Dergisi, 2(1):27-33, 1989.
17. Şakul, U., Elhan, A., Karan, O.: Dominant subkortikal yapıların lisandaki rolü. Nöroloji, 18(1):87-104, 1991.
18. Şakul, U., Türkaslan, K.: Variations of the median and the musculocutaneous nerves. Journal of Ankara Medical School, 13(3):259-262, 1991.
19. Şakul, U., Akbay, C., Acar, R.: Globus pallidus nöronlarının morfolojik tanımlanması: Işık mikroskobik bir çalışma. Optimal Tıp Dergisi, 4(4):183-188, 1991.
20. Acar, R., Şakul, U., Türkaslan, K., Ercan, A.: Fissura pterygomaxillaris'in şekil varyasyonları ve bunun klinik önemi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 44:537-544, 1991.
21. İslam, C., Şakul, U., Güzel, B.: Ön arka ve Mortis filmlerinde ayak bileği eklemi eksenlerinin karşılaştırılması. Van Tıp Dergisi, 1(2):19-22, 1994.
22. Şakul, U., Acar, R., Erdemli, E.: Erişkin insanlarda nervus trigeminus ve dallarının akson sayıları. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 1:39-41, 1994.
23. Aydınlıoğlu, A., Diyarbakırlı, S., Şakul, U., Keleş, P., Kırış, M., Erdoğan, A.: Burun dış duvarı anatomisinin sinus cerrahisi açısından incelenmesi. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2:89-94, 1996.
24. Aydınlıoğlu, A., Diyarbakırlı, S., Şakul, U., Keleş, P., Arslan, H., Kırış, M.: Paranasal sinuslerin cerrahi anatomisi: Kadavra ve CT araştırması. I- Sinus maxillaris ve frontalis. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 3:6-11, 1997.
25. Aydınlıoğlu, A., Diyarbakırlı, S., Şakul, U., Keleş, P., Arslan, H., Kırış, M.: Paranasal sinuslerin cerrahi anatomisi: Kadavra ve CT araştırması. II- Sinus ethmoidales ve sphenoidalis. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 3:71-78, 1997.
26. Aydınlıoğlu, A., Şakul, U., Anadolu, Y., Diyarbakırlı, S., Keleş, P.: Morphometric evaluation of endoscopic endonasal dacryocystorhinostomy in human male cadavers. The Medicine and Health Journal, 3:9 - 13, 1999.
27. Aka, S., Şakul, B.U. : Kimliği bilinmeyen bir olgunun anatomik yeniden yüzlendirme tekniği ile kimliklendirilmesi. Adli Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı:1,65-70, 2007.
28. Uzun, M., Şakul, BU.: Genital organların anatomik ve histolojik gelişimi. Türkiye Klin. Jinekoloji Obstetrik Özel Derg., Cilt:3, Sayı:2, 4-8, 2010.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. İbrahim Sina UÇKAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Ankara Üniversitesi 1982 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

2000-2013 Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı ve Dekanı 1989-2000 Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı ve Dekan Yardımcısı 1987-1988 Mevki Hastanesi

Araştırma Alanları

dentofasiayal deformite ve rekonstriksiyon, implantoloji, maksillofasiyal travma ve fiksasyon

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI ve SSCI)

1: Sar C, Sahinoğlu Z, Özçirpici AA, Uçkan S. Dentofacial effects of skeletal
anchored treatment modalities for the correction of maxillary retrognathia. Am J
Orthod Dentofacial Orthop. 2014 Jan;145(1):41-54.
2: Soydan SS, Bayram B, Sar C, Uckan S. Change in inferior sclera exposure
following Le Fort I osteotomy in patients with midfacial retrognathia. J Oral
Maxillofac Surg. 2014 Jan;72(1):166.e1-5.
3: Soydan SS, Uckan S. Management of bisphosphonate-related osteonecrosis of the
jaw with a platelet-rich fibrin membrane: technical report. J Oral Maxillofac
Surg. 2014 Feb;72(2):322-6.
4: Soydan SS, Cubuk S, Pektas ZO, Uckan S. The extent of chin ptosis and lower
incisor exposure changes following the osseous genioplasties. J Craniofac Surg.
2013 Sep;24(5):e445-58.
5: Dayisoylu EH, Uckan S. A discussion on the investigation of an autologous
blood treatment strategy for temporomandibular joint hypermobility in a pig
model. Int J Oral Maxillofac Surg. 2013 Nov;42(11):1499.
6: Dayisoylu EH, Cifci E, Uckan S. Ultrasound-guided arthrocentesis of the
temporomandibular joint. Br J Oral Maxillofac Surg. 2013 Oct;51(7):667-8.
7: Sumer M, Keles GC, Cetinkaya BO, Balli U, Pamuk F, Uckan S. Autogenous
cortical bone and bioactive glass grafting for treatment of intraosseous
periodontal defects. Eur J Dent. 2013 Jan;7(1):6-14.
8: Bayram B, Yilmaz AC, Ersoz E, Uckan S. Does the titanium plate fixation of
symphyseal fracture affect mandibular growth? J Craniofac Surg. 2012
Nov;23(6):e601-3.
9: Altiparmak N, Uckan S. Bone anchoring of sutures for adequate repositioning of
the soft tissue flaps in one stage dental implants. Int J Oral Maxillofac Surg.
2013 Apr;42(4):535-6.
10: Soydan SS, Cubuk S, Oguz Y, Uckan S. Are success and survival rates of early
implant placement higher than immediate implant placement? Int J Oral Maxillofac
Surg. 2013 Apr;42(4):511-5.
11: Ertem SY, Uckan S, Ozden UA. The comparison of angular and curvilinear
marginal mandibulectomy on force distribution with three dimensional finite
element analysis. J Craniomaxillofac Surg. 2013 Apr;41(3):e54-8.
12: Bayram B, Deniz K, Aydin E, Uckan S. Is auditory function affected after Le
Fort I osteotomy? Int J Oral Maxillofac Surg. 2012 Jun;41(6):709-12.
13: Pektas ZO, Bayram B, Balcik C, Develi T, Uckan S. Effects of different
mandibular fracture patterns on the stability of miniplate screw fixation in
angle mandibular fractures. Int J Oral Maxillofac Surg. 2012 Mar;41(3):339-43.
14: Uckan S, Tamer Y, Deniz K. Survival rates of implants inserted in the
maxillary sinus area by internal or external approach. Implant Dent. 2011
Dec;20(6):476-9.
15: Sar C, Arman-Özçırpıcı A, Uçkan S, Yazıcı AC. Comparative evaluation of
maxillary protraction with or without skeletal anchorage. Am J Orthod Dentofacial
Orthop. 2011 May;139(5):636-49.
16: Oduncuoglu BF, Alaaddinoglu EE, Oguz Y, Uckan S, Erkut S. Repositioning a
prosthetically unfavorable implant by vertical distraction osteogenesis. J Oral
Maxillofac Surg. 2011 Jun;69(6):1628-32.
17: Deniz K, Muftuoglu G, Kaya B, Uckan S. A simple technique for increasing the
length of the distracted area: technical note. J Oral Maxillofac Surg. 2011
Aug;69(8):2242-6.
18: Bayram B, Deniz K, Polat Ozsoy O, Uckan S. A simple surgical approach for
management of the rhinoliths: case report. J Oral Maxillofac Surg. 2011
May;69(5):1403-7.
19: Kansu L, Akman H, Uckan S. Closure of oroantral fistula with the septal
cartilage graft. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010 Nov;267(11):1805-6.
20: Veziroglu F, Soydan SS, Cetinşahin A, Uckan S. Maxillomandibular fixation
screws for early removal of hardware and correction of lingual tilting in
alveolar distraction osteogenesis. J Oral Maxillofac Surg. 2010 Jul;68(7):1651-5.
21: Cetinsahin A, Dinçer M, Arman-Ozçirpici A, Uçkan S. Effects of the zygoma
anchorage system on canine retraction. Eur J Orthod. 2010 Oct;32(5):505-13.
22: Bayram B, Uckan S, Cetinsahin A, Arman Ozcirpici A, Ozdemir H, Yazici C.
Repositioning of the masseter muscle and its effect on skeletal growth. Oral Surg
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010 May;109(5):e1-5.
23: Uckan S, Deniz K, Dayangac E, Araz K, Ozdemir BH. Early implant survival in
posterior maxilla with or without beta-tricalcium phosphate sinus floor graft. J
Oral Maxillofac Surg. 2010 Jul;68(7):1642-5.
24: Uckan S, Soydan S, Veziroglu F, Ozcirpici AA. Transverse reduction
genioplasty to reduce width of the chin: indications, technique, and results. J
Oral Maxillofac Surg. 2010 Jun;68(6):1432-7.
25: Oguz Y, Saglam H, Dolanmaz D, Uckan S. Comparison of stability of 2.0 mm
standard and 2.0 mm locking miniplate/screws for the fixation of sagittal split
ramus osteotomy on sheep mandibles. Br J Oral Maxillofac Surg. 2011
Mar;49(2):135-7.
26: Eroğlu T, Kaya B, Cetinşahin A, Arman A, Uçkan S. Success of zygomatic
plate-screw anchorage system. J Oral Maxillofac Surg. 2010 Mar;68(3):602-5.
27: Keçik D, Aydoğdu E, Ateş U, Uçkan S. Mandibular hypoplasia with curvilinear
distraction. J Craniofac Surg. 2010 Jan;21(1):168-73.
28: Derbent M, Melek E, Arman A, Uçkan S, Baskin E. Urofacial (ochoa) syndrome:
can a facial gestalt represent severe voiding dysfunction? Ren Fail.
2009;31(7):589-92.
29: Imirzalioğlu P, Uçkan S, Güler N, Haberal A, Uçkan D. Synovial apoptosis in
temporomandibular joint disc displacement without reduction. Oral Surg Oral Med
Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009 Nov;108(5):693-8.
30: Oguz Y, Uckan S, Ozden AU, Uckan E, Eser A. Stability of locking and
conventional 2.0-mm miniplate/screw systems after sagittal split ramus osteotomy:
finite element analysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009
Aug;108(2):174-7.
31: Bayram B, Araz K, Uckan S, Balcik C. Comparison of fixation stability of
resorbable versus titanium plate and screws in mandibular angle fractures. J Oral
Maxillofac Surg. 2009 Aug;67(8):1644-8.
32: Kaya B, Arman A, Uçkan S, Yazici AC. Comparison of the zygoma anchorage
system with cervical headgear in buccal segment distalization. Eur J Orthod. 2009
Aug;31(4):417-24.
33: Uckan S, Veziroglu F, Soydan SS, Uckan E. Comparison of stability of
resorbable and titanium fixation systems by finite element analysis after
maxillary advancement surgery. J Craniofac Surg. 2009 May;20(3):775-9.
34: Uckan S, Bayram B, Kecik D, Araz K. Effects of titanium plate fixation on
mandibular growth in a rabbit model. J Oral Maxillofac Surg. 2009
Feb;67(2):318-22.
35: Uckan S, Veziroglu F, Dayangac E. Alveolar distraction osteogenesis versus
autogenous onlay bone grafting for alveolar ridge augmentation: Technique,
complications, and implant survival rates. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral
Radiol Endod. 2008 Oct;106(4):511-5.
36: Pektas ZO, Kircelli BH, Bayram B, Kircelli C, Uckan S. Alveolar cleft closure
by distraction osteogenesis with skeletal anchorage during consolidation. Int J
Oral Maxillofac Implants. 2008 Jan-Feb;23(1):147-52.
37: Polat-Ozsoy O, Kircelli BH, Arman-Ozçirpici A, Pektaş ZO, Uçkan S. Pendulum
appliances with 2 anchorage designs: conventional anchorage vs bone anchorage. Am
J Orthod Dentofacial Orthop. 2008 Mar;133(3):339.e9-339.e17.
38: Veziroglu F, Uckan S, Ozden UA, Arman A. Stability of zygomatic plate-screw
orthodontic anchorage system: a finite element analysis. Angle Orthod. 2008
Sep;78(5):902-7.
39: Uckan S, Eroglu T, Dayangac E, Araz K. Use of a resorbable nut system for
simultaneous implant insertion and maxillary sinus floor elevation. J Oral
Maxillofac Surg. 2007 Sep;65(9):1780-2.
40: Bayram B, Aydin E, Uckan S. External auditory canal injury following removal
of an impacted third molar: a case report. J Oral Maxillofac Surg. 2007
Jul;65(7):1372-4.
41: Kaya B, Arman A, Uçkan S. Orthodontic and surgical treatment of
hemimandibular hyperplasia. Angle Orthod. 2007 May;77(3):557-63.
42: Pektas ZO, Kircelli BH, Cilasun U, Uckan S. The accuracy of computer-assisted
surgical planning in soft tissue prediction following orthognathic surgery. Int J
Med Robot. 2007 Mar;3:64-71.
43: Uckan S, Oguz Y, Bayram B. Comparison of intraosseous and extraosseous
alveolar distraction osteogenesis. J Oral Maxillofac Surg. 2007 Apr;65(4):671-4.
44: Erkut S, Arman A, Gulsahi A, Uckan S, Gulsahi K. Forced eruption and implant
treatment in posterior maxilla: a clinical report. J Prosthet Dent. 2007
Feb;97(2):70-4.
45: Pektas ZO, Sener M, Bayram B, Eroglu T, Bozdogan N, Donmez A, Arslan G, Uckan
S. A comparison of pre-emptive analgesic efficacy of diflunisal and lornoxicam
for postoperative pain management: a prospective, randomized, single-blind,
crossover study. Int J Oral Maxillofac Surg. 2007 Feb;36(2):123-7.
46: Uckan S, Dayangac E, Araz K. Is permanent maxillary tooth removal without
palatal injection possible? Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.
2006 Dec;102(6):733-5. Epub 2006 Mar 20. Erratum in: Oral Surg Oral Med Oral
Pathol Oral Radiol Endod. 2007 Apr;103(4):580.
47: Uckan S, Veziroglu F, Arman A. Unexpected breakage of mandibular midline
distraction device: case report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol
Endod. 2006 Dec;102(6):e21-5. Epub 2006 Oct 11.
48: Uckan S, Arman A, Bayram B, Celik E. Vector alignment in maxillary
distraction osteogenesis. J Craniofac Surg. 2006 Sep;17(5):992-7.
49: Bayram B, Uckan S, Acikgoz A, Müderrisoglu H, Aydinalp A. Digital panoramic
radiography: a reliable method to diagnose carotid artery atheromas?
Dentomaxillofac Radiol. 2006 Jul;35(4):266-70.
50: Uckan S, Guler N, Arman A, Mutlu N. Mandibular midline distraction using a
simple device. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006
Jun;101(6):711-7.
51: Erkut S, Uckan S. Alveolar distraction osteogenesis and implant placement in
a severely resorbed maxilla: a clinical report. J Prosthet Dent. 2006
May;95(5):340-3.
52: Uckan S, Cilasun U, Erkman O. Rare ocular and cutaneous complication of
inferior alveolar nerve block. J Oral Maxillofac Surg. 2006 Apr;64(4):719-21.
53: Kircelli BH, Pektaş ZO, Uçkan S. Orthopedic protraction with skeletal
anchorage in a patient with maxillary hypoplasia and hypodontia. Angle Orthod.
2006 Jan;76(1):156-63.
54: Cilasun U, Uckan S, Dolanmaz D, Saglam H. Immediate mechanical stability of
sagittal split ramus osteotomy fixed with resorbable compared with titanium
bicortical screws in mandibles of sheep. Br J Oral Maxillofac Surg. 2006
Dec;44(6):534-7. Epub 2006 Jan 19.
55: Aydin E, Uckan S, Ozdemir BH, Uyar P. Mitomycin C effect on fibrous adhesions
of rabbit temporomandibular joint. Otolaryngol Head Neck Surg. 2005
Nov;133(5):672-6.
56: Uckan S, Guler N, Arman A, Mutlu N. Mandibular midline distraction using a
simple device. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005
Nov;100(5):e85-91.
57: Uckan S, Oguz Y, Uyar Y, Ozyesil A. Reconstruction of a total maxillectomy
defect with a zygomatic implant-retained obturator. J Craniofac Surg. 2005
May;16(3):485-9.
58: Guler N, Uckan S, Celik I, Oznurlu Y, Uckan D. Expression of Fas and
Fas-ligand and analysis of argyrophilic nucleolar organizer regions in squamous
cell carcinoma: relationships with tumor stage and grade, and apoptosis. Int J
Oral Maxillofac Surg. 2005 Dec;34(8):900-6.
59: Imirzalioglu P, Uckan S, Alaaddinoglu EE, Haberal A, Uckan D. Cigarette
smoking and apoptosis. J Periodontol. 2005 May;76(5):737-9.
60: Güler N, Uçkan S, Imirzalioğlu P, Açikgözoğlu S. Temporomandibular joint
internal derangement: relationship between joint pain and MR grading of effusion
and total protein concentration in the joint fluid. Dentomaxillofac Radiol. 2005
May;34(3):175-81.
61: Oz G, Dolanmaz D, Uçkan S, Günhan O, Armstrong JW. Persistent painful
swelling in the posterior mandible. J Oral Maxillofac Surg. 2004
Sep;62(9):1139-43.
62: Dolanmaz D, Uckan S, Isik K, Saglam H. Comparison of stability of absorbable
and titanium plate and screw fixation for sagittal split ramus osteotomy. Br J
Oral Maxillofac Surg. 2004 Apr;42(2):127-32.
63: Güler N, Yatmaz PI, Ataoglu H, Emlik D, Uckan S. Temporomandibular internal
derangement: correlation of MRI findings with clinical symptoms of pain and joint
sounds in patients with bruxing behaviour. Dentomaxillofac Radiol. 2003
Sep;32(5):304-10.
64: Haydar SG, Tercan A, Uckan S, Gurakan B. Congenital gum synechiae as an
isolated anomaly: a case report. J Clin Pediatr Dent. 2003 Fall;28(1):81-3.
65: Haydar SG, Uçkan S, Sesen C. A method for eruption of impacted teeth. J Clin
Orthod. 2003 Aug;37(8):430-3.
66: Orhan M, Malkoc S, Usumez S, Uckan S. Mandibular symphyseal distraction and
its geometrical evaluation: report of a case. Angle Orthod. 2003
Apr;73(2):194-200.
67: Uckan S, Buchbinder D. Sinus lift approach for the retrieval of root
fragments from the maxillary sinus. Int J Oral Maxillofac Surg. 2003
Feb;32(1):87-90.
68: Imirzalioglu P, Uckan S, Haydar SG. Surgical and prosthodontic treatment
alternatives for children and adolescents with ectodermal dysplasia: a clinical
report. J Prosthet Dent. 2002 Dec;88(6):569-72.
69: Uckan S, Haydar SG, Dolanmaz D. Alveolar distraction: analysis of 10 cases.
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2002 Nov;94(5):561-5.
70: Uckan S, Dolanmaz D, Kalayci A, Cilasun U. Distraction osteogenesis of basal
mandibular bone for reconstruction of the alveolar ridge. Br J Oral Maxillofac
Surg. 2002 Oct;40(5):393-6.
71: Uckan S, Haydar SG, Imirzalioglu P, Acar AG. Repositioning of malpositioned
segment during alveolar distraction. J Oral Maxillofac Surg. 2002
Aug;60(8):963-5.
72: Ataoglu H, Uckan S, Oz G, Altinörs N. Maxillofacial hydatid cyst. J Oral
Maxillofac Surg. 2002 Apr;60(4):454-6.
73: Gurol M, Uckan S, Guler N, Yatmaz PI. Surgical and reconstructive treatment
of a large ossifying fibroma of the mandible in a retrognathic patient. J Oral
Maxillofac Surg. 2001 Sep;59(9):1097-100.
74: Uckan S, Schwimmer A, Kummer F, Greenberg AM. Effect of the angle of the
screw on the stability of the mandibular sagittal split ramus osteotomy: a study
in sheep mandibles. Br J Oral Maxillofac Surg. 2001 Aug;39(4):266-8.
75: Ataoğlu H, Uçkan S, Karaman AI, Uyar Y. Bimaxillary orthognathic surgery in a
patient with long face: a case report. Int J Adult Orthodon Orthognath Surg.
1999;14(4):304-9.
76: Uckan S, Buchbinder D, Orhan M, Mutlu N. Management of early relapse after a
sagittal split ramus osteotomy by gradual callus distraction: a case report. J
Oral Maxillofac Surg. 2000 Feb;58(2):220-3. Review.
77: Uçkan S, Gürol M, Mutlu N, Güngör S. Non-ossifying fibroma of the mandible:
report of a case. Br J Oral Maxillofac Surg. 1999 Apr;37(2):152-4.
78: Gurol M, Uckan S, Guler N, Kurkcu M, Inan O. Correction of posttraumatic
maxillary deficiency by anterolateral alveolar osteotomy. Int J Adult Orthodon
Orthognath Surg. 1998;13(4):327-31.
79: Uckan S, Guler N, Sumer M, Ungor M. Local anesthetic efficacy for oral
surgery: Comparison of diphenhydramine and prilocaine. Oral Surg Oral Med Oral
Pathol Oral Radiol Endod. 1998 Jul;86(1):26-30.
80: Uckan S, Gurol M, Durmus E. Recurrent multifocal Langerhans cell eosinophilic
granuloma of the jaws: report of a case. J Oral Maxillofac Surg. 1996
Jul;54(7):906-9. Review.

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Gökhan GÜRLER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi 2003 Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Oral ve maksillofasiyal cerrahi, Temporomandibular eklem hastalıkları, Dental implantoloji, Ağız hastalıkları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1.1. Dergin G, Gurler G, Guvercin M, Gürsoy B.Vertical alveolar bone distraction with polytetrafloroethylene membrane for implant application: A technical note. J Oral Maxillofac Surg. 2007 May;65(5):1050-4

7.1.2. Dergin G, Gurler G, Gursoy B.Modified connective tissue flap: a new approach to closure of an oroantral fistula. Br J Oral Maxillofac Surg. 2007 Apr;45(3):251-2

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2.1. Guvercin M, Gurler G, Goktay O, Kadir T., Gürsoy B. Cervicofacial actinomycosis: a case report. Oral Health and Dental Manegement in the Black Sea Countries Vol. IV No:2 June 2005, 57-60

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler


7.4.1. Paul A. Williams, Dental Implantation and Technology, 2009, Nova Publishers ISBN: 978-1-06876-209-5 Chapter XI. Guhan Dergin, Gokhan Gürler, Bahar Gürsoy. Onlay Block Bone Grafting In Alveolar Distraction Osteogenesis to Increase Callus Volume (Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, University of Marmara Istanbul)

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik Üniversitesi 2007 İstanbul Üniversitesi Sayısal Yöntemler BD

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

istatistik, veri madenciliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Emrah DİLAVER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Emine ÖĞÜT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi 2011

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Radyoloji ABD

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Abdullah ÖZEL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Selçuk Üniversitesi 2009 Selçuk Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Selçuk Üniversitesi DişHekimliği Fakültesi

Araştırma Alanları

Ortognatik Cerrahi, dental implant cerrahisi, gömülü 20 yaş cerrahisi, kistik lezyonlar, rekonstruktif cerrahiler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Özel, Abdullah, et al. "Unilateral complex syngnathia of the maxilla, mandible, and zygomatic complex in a newborn baby." British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery (2016).

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Gamze ŞENOL GÜVEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi 2009 İstanbul Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi Araştırma görevlisi, FSM Tıp Merkezi, Türk Onkoloji Vakfı Nurhan Kocabıyık Tıp Merkezi

Araştırma Alanları

Ortognatik cerrahi, Distraksiyon osteogenezi, Temporomandibular eklem düzensizlikleri ve cerrahisi, Botox uygulamaları, Ağız hastalıkları, oral cerrahi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Tuba DEVELİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 2008 Başkent Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Acıbadem Kadıköy Hastanesi

Araştırma Alanları

Ortognatik Cerrahi, Dental İmplant, Temporomandibuler Eklem Rahatsızlıkları ve Cerrahisi, Gömülü 3.molar Cerrahisi, Dental Enfeksiyonlar, Distraksiyon Osteogenezisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Pektas ZO, Bayram B, Balcik C, Develi T, Uckan S. Effects of different mandibular fracture patterns on the stability of miniplate screw fixation in angle mandibular fractures. Int J Oral Maxillofac Surg. 2012 Mar;41(3):339-43.

Firdevs Veziroğlu, Tuba Develi, Sina Uçkan. Alveoler kret ogmentasyonunda distraksiyon osteogenezinin komplikasyonları ve implant sağ kalım oranlarının değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Dişhek Fak Derg, 2010;19:3

Sıdıka Sinem Soydan, Tuba Develi, Sina Uçkan. Alveolar Yarık Tedavisinde Sekonder Alveolar Kemik Grefti Uygulaması. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi. 2012;3(3):41-8.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Serap GÜLSEVER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Zeynep Gülen ÇUKUROVA YILMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

2011

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Mustafa TEMİZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Muazzez SÜZEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Bilal Cemşit SARI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Hami HAKİKİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Çukurova Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı (Uzmanlık)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları, Ağız Hastalıkları Temporomandibular Eklem Hastalıkları Orofasiyal Ağrılar

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum Dışı Görevlendirme

Canlı DestekBilgi Talep Formu