Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Biyokimya hızla gelişen bilim ve teknoloji ile sağlıkta ve hastalıkta günlük hayatın hep içinde olan bir bilim alanıdır. Günümüzün bilim anlayışına göre; sağlıklı yaşamın sürdürülmesi, hastalıkların anlaşılması ve tedavi edilmesi iyi bir biyokimya bilgisi ve uygulamasını gerektirir. Bu nedenle biyokimya sadece tıp eğitimi alanlar için değil, biyoteknoloji ve sağlığın her alanını ilgilendiren meslek grubu için de geçerli bilgiler verir. Biyokimya Yüksek Lisans eğitiminin amacı; çağımızda büyük hızla ilerleyen bilim ve biyoteknoloji üretimine, gelişmesine ve uygulamasına katkı sağlayacak bireyler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu, İngilizce Yeterlik Belgesi

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS'yi alan tüm dersleri, bir semineri ve tezi başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BYKY1123690 UYGULAMALI BİYOKİMYA I Türkçe 1+6 10
BYKY1110170 TEMEL BİYOKİMYA Türkçe 2 8
BYKY1123640 HEMOSTAZ BİYOKİMYASI I Türkçe 2+2 6
BYKY1123660 DİYABET BİYOKİMYASI I Türkçe 2+2 6
BYKY1122010 MOLEKÜLER GENETİK Türkçe 4 7
BYKY1122230 FİZYOLOJİ Türkçe 2 6
BYKY1122220 LABORATUVAR ROTASYONU - II Türkçe - 6
BYKY1121980 HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe 4 9
BYKY1121990 MORFOLOJİ Türkçe 3 9
BYKY1123680 KANSER BİYOKİMYASI I Türkçe 2 7
BYKY1122210 LABORATUVAR ROTASYONU - I Türkçe - 6
BYKY1123730 KARACİĞER BİYOKİMYASI I Türkçe 2+2 6
BYKY1122240 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 4
BYKY1123670 HORMON BİYOKİMYASI I Türkçe 2 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BYKY1229830 SEMİNER Türkçe - 6
BYKY1229820 İLERİ BİYOKİMYA I Türkçe 2 8
BYKY1222010 MOLEKÜLER GENETİK Türkçe 4 7
BYKY1210240 İDRAR BİYOKİMYASI Türkçe 1+2 5
BYKY1223720 BİYOKİMYADA ENSTRÜMANTAL ANALİZ I Türkçe 1+2 5
BYKY1221990 MORFOLOJİ Türkçe 3 9
BYKY1222220 LABORATUVAR ROTASYONU - II Türkçe - 6
BYKY1222210 LABORATUVAR ROTASYONU - I Türkçe - 6
BYKY1222240 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 4
BYKY1223740 BİYOKİMYADA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I Türkçe 1+2 5
BYKY1222230 FİZYOLOJİ Türkçe 2 6
BYKY1221980 HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe 4 9
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BYKY2121290 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BYKY2221290 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Biyokimya alanında makromoleküllerin metabolizmasını bilir. Bu bilgileri kullanır ve geliştirir.
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak biyokimyasal teknolojilerin çalışma prensibini bilir.
Pratik laboratuvar uygulamaları(Sağlıkta ve hastalıkta çeşitli vücut sıvıları ve doku örneklerinin alınma koşulları, preanalitik hataların nedenleri, örneklerin saklanma koşulları, rutin ve araştırma amaçlı çalışmalarda kullanılacak teknolojilerin çalışma prensipleri, referans değerlerin belirlenmesi) ile ilgili laboratuvar bilgisine sahiptir ve kullanır.
Temel biyoistatistik yöntemleri bilir, deneysel çalışma sonuçlarına uygular ve yorumlar.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Biyokimya alanına özgü cihaz ve aletlerin kullanımını bilir ve uygular.
Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve Biyokimya ve ilişkili alanlardaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi okur-yazarıdır.
Biyokimya alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Teorik bilgisini, eleştirel düşünme yetisini kullanarak, bağımsız olarak özel çalışma alanına uygular, yaptığı çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve çalışmanın raporunu yazar.

Öğrenme Yetkinliği

Bir danışman yardımıyla ya da bağımsız olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Biyokimya alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izler, çalışmalarını seminer olarak sunar veya bir dergide yayınlar.

Alana Özgü Yetkinlik

Biyokimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
Yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

İstihdam Olanakları

Mezun Biyokimya yüksek lisans öğrencileri, sağlıkla ilgili kamu ve özel olmak üzere çeşitli işyerlerinde, araştırma merkezlerinde ya da üniversitelerde çalışabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Üçüncü aşama programları için geçerli olabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sıvan, sözlü sınav ve bir makalenin ya da bir konunun anlatımı şeklinde yapılır. Master programında geçerli not minimum 65'dir. Toplam 100 puan üzerinden arasınavın başarıya oranı %50, genel sınavın başarıya oranı % 50'dir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİYOKİMYADA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I 3550530433333
BİYOKİMYADA ENSTRÜMANTAL ANALİZ I 0420411111111
DİYABET BİYOKİMYASI I 1230433432333
HEMOSTAZ BİYOKİMYASI I 1230433432333
İDRAR BİYOKİMYASI 3330333411032
İLERİ BİYOKİMYA I 5330303433333
KANSER BİYOKİMYASI I 5000003000300
KARACİĞER BİYOKİMYASI I 4000003000300
MORFOLOJİ 1100023012100
SEMİNER 3230255000500
TEMEL BİYOKİMYA 5011155455443
TEZ 5333444434334
UYGULAMALI BİYOKİMYA I 3550503431333
İlişkili ders sayısı / 13/193930314352939332624352625
İlişki ağırlığı3332333322222

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu