Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Biyokimya hızla gelişen bilim ve teknoloji ile sağlıkta ve hastalıkta günlük hayatın hep içinde olan bir bilim alanıdır. Günümüzün bilim anlayışına göre; sağlıklı yaşamın sürdürülmesi, hastalıkların anlaşılması ve tedavi edilmesi iyi bir biyokimya bilgisi ve uygulamasını gerektirir. Bu nedenle biyokimya sadece tıp eğitimi alanlar için değil, biyoteknoloji ve sağlığın her alanını ilgilendiren meslek grubu için de geçerli bilgiler verir. Biyokimya Yüksek Lisans eğitiminin amacı; çağımızda büyük hızla ilerleyen bilim ve biyoteknoloji üretimine, gelişmesine ve uygulamasına katkı sağlayacak bireyler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu, İngilizce Yeterlik Belgesi

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS'yi alan tüm dersleri, bir semineri ve tezi başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Esasları kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
BYKY1110170TEMEL BİYOKİMYATürkçe2-8
BYKY1123690UYGULAMALI BİYOKİMYA ITürkçe1+6-10
BYKY1121990MORFOLOJİTürkçe3-9
BYKY1121980HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe4-9
BYKY1123640HEMOSTAZ BİYOKİMYASI ITürkçe2+2-6
BYKY1123660DİYABET BİYOKİMYASI ITürkçe2+2-6
BYKY1123670HORMON BİYOKİMYASI ITürkçe2-5
BYKY1123680KANSER BİYOKİMYASI ITürkçe2-7
BYKY1123730KARACİĞER BİYOKİMYASI ITürkçe2+2-6
BYKY1122010MOLEKÜLER GENETİKTürkçe4-7
BYKY1122210LABORATUVAR ROTASYONU - ITürkçe-6
BYKY1122220LABORATUVAR ROTASYONU - IITürkçe-6
BYKY1122240BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe2-4
BYKY1122230FİZYOLOJİTürkçe2-6
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
BYKY1229820İLERİ BİYOKİMYA ITürkçe2-8
BYKY1229830SEMİNERTürkçe-6
BYKY1221990MORFOLOJİTürkçe3-9
BYKY1210240İDRAR BİYOKİMYASITürkçe1+2-5
BYKY1221980HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe4-9
BYKY1223720BİYOKİMYADA ENSTRÜMANTAL ANALİZ ITürkçe1+2-5
BYKY1223740BİYOKİMYADA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ITürkçe1+2-5
BYKY1222010MOLEKÜLER GENETİKTürkçe4-7
BYKY1222210LABORATUVAR ROTASYONU - ITürkçe-6
BYKY1222220LABORATUVAR ROTASYONU - IITürkçe-6
BYKY1222240BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe2-4
BYKY1222230FİZYOLOJİTürkçe2-6

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Biyokimya alanında makromoleküllerin metabolizmasını bilir. Bu bilgileri kullanır ve geliştirir.
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak biyokimyasal teknolojilerin çalışma prensibini bilir.
Pratik laboratuvar uygulamaları(Sağlıkta ve hastalıkta çeşitli vücut sıvıları ve doku örneklerinin alınma koşulları, preanalitik hataların nedenleri, örneklerin saklanma koşulları, rutin ve araştırma amaçlı çalışmalarda kullanılacak teknolojilerin çalışma prensipleri, referans değerlerin belirlenmesi) ile ilgili laboratuvar bilgisine sahiptir ve kullanır.
Temel biyoistatistik yöntemleri bilir, deneysel çalışma sonuçlarına uygular ve yorumlar.


İstihdam Olanakları

Mezun Biyokimya yüksek lisans öğrencileri, sağlıkla ilgili kamu ve özel olmak üzere çeşitli işyerlerinde, araştırma merkezlerinde ya da üniversitelerde çalışabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Üçüncü aşama programları için geçerli olabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sıvan, sözlü sınav ve bir makalenin ya da bir konunun anlatımı şeklinde yapılır. Master programında geçerli not minimum 65'dir. Toplam 100 puan üzerinden arasınavın başarıya oranı %50, genel sınavın başarıya oranı % 50'dir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345678910111213
BİYOKİMYADA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I3550530433333
BİYOKİMYADA ENSTRÜMANTAL ANALİZ I0420411111111
DİYABET BİYOKİMYASI I1230433432333
HEMOSTAZ BİYOKİMYASI I1230433432333
İDRAR BİYOKİMYASI3330333411032
İLERİ BİYOKİMYA I5330303433333
KANSER BİYOKİMYASI I5000003000300
KARACİĞER BİYOKİMYASI I4000003000300
MORFOLOJİ1100023012100
SEMİNER3230255000500
TEMEL BİYOKİMYA5011155455443
TEZ5333444434334
UYGULAMALI BİYOKİMYA I3550503431333
İlişkili Ders Sayısı / 13/193930314352939332624352625

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu