Geri
AKADEMİK
Banner
Biyokimya canlılığın ve sağlıklı yaşamın sürdürülmesi ile ilgili kimyasal reaksiyonları inceleyen, tıbbın en geniş uygulama alanına sahip bilim alanlarından biridir.

Günümüzün bilim anlayışına göre; sağlıklı yaşamın sürdürülmesi, hastalıkların anlaşılması ve tedavi edilmesi iyi bir biyokimya bilgisi ve uygulamasını gerektirir. Bu nedenle biyokimya sadece tıp eğitimi alanlar için değil, biyoteknoloji ve sağlığın her alanını ilgilendiren meslek grubu için de geçerli bilgiler verir.

Biyokimya Yüksek Lisans program eğitiminde; sağlıkta ve hastalıkta çeşitli vücut sıvıları ve doku örneklerinin alınma koşulları, preanalitik hataların nedenleri, örneklerin saklanma koşulları, rutin ve araştırma amaçlı çalışmalarda kullanılacak teknolojilerin çalışma prensipleri, referans değerlerin belirlenmesi, istatistiksel yöntemler, biyokimyasal analizlerde kalite yönetimi, dokulara ve moleküllere spesifik biyokimyasal çalışmalar uygulamalı olarak öğrenilmiş ve gereken beceriler kazanılmış olacaktır. Biyokimya Yüksek Lisans eğitiminin amacı; çağımızda büyük hızla ilerleyen bilim ve biyoteknoloji üretimine, gelişmesine ve uygulamasına katkı sağlayacak bireyleri üniversitemizin sahip olduğu güçlü araştırma imkanları ile desteklemek bu programın amacıdır.

Prof.Dr.Nesrin Emekli
Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı

Bilgi Talep Formu