Ana içeriğe atla

Bilişsel Rehabilitasyon (Tezsiz)

/Bilişsel Rehabilitasyon (Tezsiz)

Çeşitli beyin hasarlarından sonra ve nörolojik hastalıklarla birlikte çeşitli bilişsel bozukluklar görülmektedir ve bu bozukluklar kişinin günlük yaşamını, fonksiyonel düzeyini, bağımsızlığını, sosyal ve mesleki işlevselliğini ciddi biçimde etkilemektedir.


Söz konusu nörolojik hasarları takiben dikkat, yürütücü işlevler, bellek, dil, görsel algı-yapılandırma vb. gibi alanlarda ortaya çıkan bilişsel işlevlerdeki bozulmaları düzeltmeye veya azaltmaya, geri kazandırmaya, hastanın kaybolan işlevsellik ve uyumunu yeniden yapılandırmaya yönelik çalışmalara "Bilişsel Rehabilitasyon" denmektedir. Bilişsel Rehabilitasyon, doğası gereği nöroloji, psikoloji, fizyoterapi, dil ve konuşma bozuklukları vb. gibi pek çok disiplinin uğraşı alanına giren "multidisipliner" bir alandır.

Günümüzde hemen her alanda olduğu gibi insan yeteneklerinin en üst düzeyi ile ilgili durumların tanısı, fizyopatolojilerinin iyice anlaşılması, beynin kendi nöroplastik mekanizmalarının ve ve bu mekanizmalardan en iyi bir biçimde yararlanabilme yollarının anlaşılabilmesi, yardımcı teknik ve ekipmanların geliştirilmesi ve son noktada tüm gelişmelerin hastalara aktarılabilmesi ancak multidisipliner bir yaklaşımla mümkün olabilmektedir. Bu alanda özellikle nöroloji, fizik tedavi, fizyoterapi, psikoloji ve psikiyatri bilim dallarının multidisipliner bir çalışma ortaya koydukları izlenmektedir. Bilişsel Rehabilitasyon; tüm bu alanların ve bu klinik dallara destek veren başka pek çok temel bilim ve mühendislik alanın bilgi ve imkânlarını, hastanın işlevlerini mümkün olan en iyi noktaya kadar geri kazanabilmesi için kullanmayı amaçlayan bir disiplindir. Üstelik maalesef ülkemizde bu alanda açılmış benzer bir program bulunmamaktadır. Bu sebeple "Bilişsel Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı' önemli ve öncelikli hedefimizdir.

Söz konusu yüksek lisans programı, özellikle üniversite hastanemizde ilişkili klinik dallarımızda bulunan bilişsel bozukluklar ile ilişkili hasta poliklinikleri ve alanlarındaki uzman akademisyenlerin yanı sıra, hem hizmet hem de araştırma amaçlı olarak üniversitemizin Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi (REMER) laboratuvarlarının alt ünitesi olarak faaliyette bulunan "Nöropsikoloji Laboratuvarı" ve yine ilişkili uzmanların katılımı ile sürdürülmekte olan "Bilişsel Rehabilitasyon Polikliniği" ni uygulama ve araştırma için temel alarak gerçekleştirilmiştir. Bu yapıya, üniversite hastanesinde REMER'in alt ünitesi olarak faaliyet gösteren "Klinik Elektrofizyoloji Ve Nöromodülasyon Laboratuvarı" ve REMER'in temel bilimler laboratuvarları da özellikle araştırma ayağını desteklemek üzere temel alınmıştır.

Üniversitemiz Bilişsel Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı ile ulusal planda hizmet alanında yeni birimlerin oluşmasına katkıda bulunma ve ulusal araştırma faaliyetlerine önderlik etme, uluslararası planda ise benzer alanda faaliyet gösteren araştırma ve teknoloji geliştirme ile ilgilenen kurumlarla hem hizmet, hem de araştırmaya yönelik mevcut olanakları sayesinde ilişki kurma imkanına sahiptir.

Öğrencilerimiz, alanında uluslararası düzeyde başarıya sahip bilim adamlarından eğitim alma ve beraber araştırma çalışmaları yürütme imkânına sahip olacaklardır. Bilişsel Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olan öğrencilerimiz, ülkemizin klinik alandaki büyük eksiğini kapatmak üzere tedavi kurumlarında uygulamaya yönelik çalışabilecekler, ülkemizdeki ya da yurtdışındaki kaliteli üniversitelerde doktora eğitimleri ile akademik hayatlarına ve araştırmalarına devam edebilecekler ve hem tedavi kurumlarında donanımlı bilgileri ile uygulayıcı olarak hizmet verebileceklerdir.

Bilişsel Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı' na İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen koşullara uygun başvuru koşullarını yerine getirmiş olan adaylar kabul edilecektir. Programa Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Dil ve Konuşma Terapisi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hemşirelik lisans programları ile Tıp Fakültesi programlarından mezun olan adaylar başvuruda bulunabileceklerdir. Programda eğitim almaya hak kazanan öğrencinin lisans eğitimi değerlendirilecek, gerekli görülürse bilimsel hazırlık programına tabi tutulması kararlaştırılabilecektir.

Bilişsel Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Lütfü HANOĞLU
[email protected]

Ekleme Tarihi: 16/06/2022 - 10:28Son Güncelleme Tarihi: 16/11/2023 - 14:33