Ana içeriğe atla
/Hemşirelik

21. yüzyılda sağlık bilimlerinde bilgi birikiminin artması, uzmanlık alanlarının çoğalması, sağlık bakım teknolojileri ve sosyo-ekonomik gelişmeler hemşirelik biliminin gelişimine hız kazandırmıştır.


Sağlık bakımından sorumlu görülen hemşireliğin günümüzde geldiği nokta sadece sağlık, sosyal veya doğa bilimleri alanındaki diğer disiplinlerin bilgilerini kullanan ve uygulayan bir meslek olmanın ötesinde sanatsal bir boyutu da olan gerçek bir bilime dönüşmüş olmasıdır.

Her bilimin yaşaması ve gelişmesi için gerekli en temel unsur bilginin üretilmesidir. Hemşirelik alanında üretilen kuramsal bilgi bir yandan uygulama becerisi ile birleşip mesleğin en üst bilimsel ve çağdaş düzeyde gerçekleştirilmesine olanak sağlarken, diğer yandan hemşirelik alanında kanıta dayalı verilerin ortaya konmasını sağlayan bilimsel araştırmalara da temel oluşturmaktadır.

Hemşireliğin profesyonel gelişimi, hemşireliğin temel ve mezuniyet sonrası eğitimiyle doğrudan bağlantılıdır. 1960'lı yıllardan bu yana lisans ve lisansüstü hemşirelik eğitimi çarpıcı biçimde artmıştır. Bu artış doğal olarak hemşirelikle ilgili bilimsel araştırmaların da artmasını sağlamıştır. Lider hemşireler yetiştirmenin yanı sıra akademik ortamda kabul gören araştırmalar yapan, hemşireliğin toplumsal imgesini yükselten ve disiplinlerarası işbirliği sağlayan lisansüstü eğitim hemşirelik biliminin geleceğine de ışık tutmaktadır. İstanbul Medipol Üniversitesi olarak açmış olduğumuz Lisansüstü Eğitim Programıyla öğrencilerin etik, sosyo-kültürel ve bireysel gelişimini destekleyerek onların akılcı, dinamik ve yaratıcı fikirlerle hemşirelik biliminin gelişmesinde büyük sorumluluk üstleneceğine inanmaktayız.

Ekleme Tarihi: 16/06/2022 - 15:56Son Güncelleme Tarihi: 27/11/2023 - 00:08