Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Beslenme ve diyetetik alanında bireysel ve toplumsal sorunları saptayan, değerlendiren, çözüm önerileri getiren, bilimsel araştırma becerilerine sahip ve özel konularda uzmanlaşmış diyetisyenler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Tezli yüksek lisans diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı ve Yabancı Dil Sınavı (veya eşdeğer sınavlardan) belirlenen puanın alınması

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora tezi ile en az 240 AKTS alan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Başka bir üniversitenin aynı anabilim dalında doktora eğitimine başlayıp geçiş yapmak isteyen öğrencilerin aldığı derslerin içeriğine göre denklik verilebilir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
BESD1114950SEMİNERTürkçe-10
BESD1121570İLERİ DİYETETİK UYGULAMALARI ( ÇOCUK )Türkçe2-8
BESD1121580İLERİ BESLENMEDE YAĞLARTürkçe2-8
BESD1121590BARİATRİK CERRAHİDE BESLENME UYGULAMALARITürkçe2-8
BESD1121610İLERİ BESİN MİKROBİYOLOJİSİTürkçe2-8
BESD1137940BESLENME VE DAVRANIŞTürkçe2-8
BESD1137950İLERİ BESLENMEDE VİTAMİNLERTürkçe2-8
BESD1137960BESLENME EPİDEMİYOLOJİSİTürkçe2-8
BESD1137970KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE BESLENMETürkçe2-8
BESD1137980YEME BOZUKLUKLARINA DİYETSEL YAKLAŞIMTürkçe2-8
BESD1131810İLERİ DİYETETİK UYGULAMALARI ( YETİŞKİN )Türkçe2-8
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
BESD1214950SEMİNERTürkçe-10
BESD1221590BARİATRİK CERRAHİDE BESLENME UYGULAMALARITürkçe2-8
BESD1214960BESLENME VE GENETİKTürkçe2-8
BESD1214970BESLENME ANTROPOMETRİSİTürkçe2-8
BESD1214980İŞLEVSEL BESİNLERDE SON GELİŞMELERTürkçe2-8
BESD1230670EGZERSİZ VE BESLENMETürkçe2-8
BESD1231760İLERİ BESLENMEDE KARBONHİDRATLARTürkçe2-8
BESD1231770SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİNDE BESLENME YAKLAŞIMITürkçe2-8
BESD1231780GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HAST. VE BESLENMETürkçe2-8
BESD1231790İLERİ BESİN KİMYASI VE TEKNOLOJİSİTürkçe2-8
BESD1231820TOPLU BESLENME SİSTEM. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİTürkçe2-8
BESD1269280BESLENME VE İLAÇ ETKİLEŞİMİTürkçe2-8
BESD1214048İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3-8
BESD1214021BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMADA İLERİ KONULARTürkçe2-6

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.


İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayanlar çeşitli araştırma laboratuvarlarında ve besin endüstrisinde görev alabilir, yabancı dil sınavlarında başarılı olmak şartıyla akademik birim tarafından talep edilen ilave kriterleri sağladığı takdirde üniversitelerde Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına atanabilir. Danışmanlık yapabilir.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler yıl içinde sözlü ve yazılı sınavla değerlendirilir. Ayrıca ödev ve projeler verilir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345678910
AĞIRLIK YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR3005004533
BARİATRİK CERRAHİDE BESLENME UYGULAMALARI2233113111
BESİN DESTEKLERİ VE TOPLUM SAĞLIĞI2434211232
BESİN GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI 0500204503
BESİN ZENGİNLEŞTİRME VE TOPLUM SAĞLIĞI0314003451
BESLENME ANTROPOMETRİSİ2324323133
BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI4103104441
BESLENME EPİDEMİYOLOJİSİ4234322344
BESLENME VE DAVRANIŞ3331122321
BESLENME VE GENETİK3554534545
BESLENME VE İLAÇ ETKİLEŞİMİ3324412333
BESLENME VE İMMÜN SİSTEM2155424511
ÇOCUK SAĞLIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE BESLENME 3114105513
DİYABET YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR0334000502
EGZERSİZ VE BESLENME2422414222
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HAST. VE BESLENME4433421131
İLERİ BESİN KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ3341213123
İLERİ BESİN MİKROBİYOLOJİSİ2432423111
İLERİ BESLENMEDE KARBONHİDRATLAR4455545545
İLERİ BESLENMEDE MİNERALLER3133134512
İLERİ BESLENMEDE PROTEİNLER VE AMİNOASİTLER3455545545
İLERİ BESLENMEDE VİTAMİNLER5234321144
İLERİ BESLENMEDE YAĞLAR4354335555
İLERİ DİYETETİK UYGULAMALARI ( ÇOCUK )4534223222
İLERİ DİYETETİK UYGULAMALARI ( YETİŞKİN )4322222122
İŞLEVSEL BESİNLERDE SON GELİŞMELER2132215422
KANSER VE BESLENME4033105511
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE BESLENME4423221221
KLİNİK BESLENMEDE SORUNLAR ( ÇOCUK )3503311332
MENÜ PLANLAMA0403004534
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİNDE BESLENME YAKLAŞIMI5443441455
SEMİNER3455435543
TEZ4000045400
TOPLU BESLENME SİSTEM. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ3532213144
YEME BOZUKLUKLARINA DİYETSEL YAKLAŞIM4432321112
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK2503003500
İlişkili Ders Sayısı / 36/371041099211683581161249089

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu