Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BESİN GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI BESD2131840Güz Dönemi2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi VerenlerProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBesin güvenliği ve besin güvenliği yönetim sistemleri ile ilgili kavramları yorumlayabilmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Besin güvenliğinin tanımı ve besin güvenliğini bozan etmenler,Besin kaynaklı hastalıklar,Besinlerin mikrobiyel kontaminasyonu (Bakteriyel etkenler),Besinlerin mikrobiyel kontaminasyonu (Diğer mikrobiyel etkenler),Besinlerin kimyasal kontaminasyonu-I,Besinlerin kimyasal kontaminasyonu-II,Temizlik ve dezenfeksiyon,Kişisel hijyen ve uygulamaları,Besin işletmelerinde hijyen ve uygulamaları,Besin güvenliği yönetim sistemlerine ilişkin temel kavramlar (GMP, HACCP, Ön koşul programı, ISO 2200),Besin güvenliği yönetim sistemlerine ilişkin temel kavramlar (GMP, HACCP, Ön koşul programı, ISO 2200),HACCP sistemi ile ilgili kavramlar ve uygulamaları,Yasal düzenlemeler,Sunumlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Besin güvenliği ile ilgili temel kavramları öğrenip yorumlayabilecek ve uygulayabilecektir.10, 16, 9A, D
1.1. Besin güvenliğini bozan etmenlerle ilgili kavramları açıklar.10, 16, 9A, D, E
1.2. Etmenlerin besine bulaşma yollarını denetleyebilir.10, 16, 9A, D, E
1.3. Kişisel hijyen ve sanitasyon kurallarını uygular ve denetler.10, 16, 9A, D, E
1.4. Mutfak ve araç-gereç sanitasyonu kurallarını uygular ve denetler.10, 16, 9A, D, E
2. Besin güvenliği yönetim sistemlerine ilişkin temel kavram ve ilkeleri öğrenerek gerekli uygulama alanlarında kullanabilecektir.10, 16, 9A, D, E
2.1. HACCP ve diğer kontrol sistemlerini açıklar.10, 16, 9A, D, E
2.2. HACCP ve diğer kontrol sistemlerini karşılaştırır.10, 16, 9A, D, E
2.3. HACCP ve diğer kontrol sistemlerini denetler.10, 16, 9A, D, E
3. Toplu beslenme alanlarında HACCP sisteminin yürütülmesine ilişkin ilkeleri yorumlayabilecek ve uygulayabilecektir.10, 16, 9A, D, E
3.1. Toplu beslenme sistemlerinde besin güvenliğini bozabilecek etmenleri çözümler.10, 16, 9A, D, E
3.2. Toplu beslenme sistemlerinde besin güvenliğini bozan etmenlerle ilgili alınması gereken önlemleri sorgular.10, 16, 9A, D, E
3.3. Konu ile ilgili yasal düzenlemeleri tartışır.10, 16, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Besin güvenliğinin tanımı ve besin güvenliğini bozan etmenlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Besin kaynaklı hastalıklarKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Besinlerin mikrobiyel kontaminasyonu (Bakteriyel etkenler)Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Besinlerin mikrobiyel kontaminasyonu (Diğer mikrobiyel etkenler)Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Besinlerin kimyasal kontaminasyonu-IKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Besinlerin kimyasal kontaminasyonu-IIKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Temizlik ve dezenfeksiyonKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Kişisel hijyen ve uygulamalarıKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Besin işletmelerinde hijyen ve uygulamalarıKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Besin güvenliği yönetim sistemlerine ilişkin temel kavramlar (GMP, HACCP, Ön koşul programı, ISO 2200)Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Besin güvenliği yönetim sistemlerine ilişkin temel kavramlar (GMP, HACCP, Ön koşul programı, ISO 2200)Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12HACCP sistemi ile ilgili kavramlar ve uygulamalarıKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Yasal düzenlemelerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14SunumlarKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint sunum dosyaları.
1. Göktan D, Tunçel G. Temel Gıda Hijyeni. İzmir, 2010. 2. Göktan D, Tunçel G. Gıda İşletmelerinde Hijyen. İzmir, 2010. 3. Lelieveld, HLM (Ed). Hygiene in Food Processing. 2003. 4. Jones JM. Food Safety. Eagen Press,St Paul,1998. 5. De Vires J (Ed). Food Safety and Toxicology. CRC Pres. NewYork,1996. 6. Helfrich W, Winter CK (Ed). Food Toxicology. CRC Press LLC, 2001.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
2
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
4
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
5
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer14684
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı5630
Genel Sınav ve Hazırlığı5630
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)228
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(228/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BESİN GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI BESD2131840Güz Dönemi2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi VerenlerProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBesin güvenliği ve besin güvenliği yönetim sistemleri ile ilgili kavramları yorumlayabilmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Besin güvenliğinin tanımı ve besin güvenliğini bozan etmenler,Besin kaynaklı hastalıklar,Besinlerin mikrobiyel kontaminasyonu (Bakteriyel etkenler),Besinlerin mikrobiyel kontaminasyonu (Diğer mikrobiyel etkenler),Besinlerin kimyasal kontaminasyonu-I,Besinlerin kimyasal kontaminasyonu-II,Temizlik ve dezenfeksiyon,Kişisel hijyen ve uygulamaları,Besin işletmelerinde hijyen ve uygulamaları,Besin güvenliği yönetim sistemlerine ilişkin temel kavramlar (GMP, HACCP, Ön koşul programı, ISO 2200),Besin güvenliği yönetim sistemlerine ilişkin temel kavramlar (GMP, HACCP, Ön koşul programı, ISO 2200),HACCP sistemi ile ilgili kavramlar ve uygulamaları,Yasal düzenlemeler,Sunumlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Besin güvenliği ile ilgili temel kavramları öğrenip yorumlayabilecek ve uygulayabilecektir.10, 16, 9A, D
1.1. Besin güvenliğini bozan etmenlerle ilgili kavramları açıklar.10, 16, 9A, D, E
1.2. Etmenlerin besine bulaşma yollarını denetleyebilir.10, 16, 9A, D, E
1.3. Kişisel hijyen ve sanitasyon kurallarını uygular ve denetler.10, 16, 9A, D, E
1.4. Mutfak ve araç-gereç sanitasyonu kurallarını uygular ve denetler.10, 16, 9A, D, E
2. Besin güvenliği yönetim sistemlerine ilişkin temel kavram ve ilkeleri öğrenerek gerekli uygulama alanlarında kullanabilecektir.10, 16, 9A, D, E
2.1. HACCP ve diğer kontrol sistemlerini açıklar.10, 16, 9A, D, E
2.2. HACCP ve diğer kontrol sistemlerini karşılaştırır.10, 16, 9A, D, E
2.3. HACCP ve diğer kontrol sistemlerini denetler.10, 16, 9A, D, E
3. Toplu beslenme alanlarında HACCP sisteminin yürütülmesine ilişkin ilkeleri yorumlayabilecek ve uygulayabilecektir.10, 16, 9A, D, E
3.1. Toplu beslenme sistemlerinde besin güvenliğini bozabilecek etmenleri çözümler.10, 16, 9A, D, E
3.2. Toplu beslenme sistemlerinde besin güvenliğini bozan etmenlerle ilgili alınması gereken önlemleri sorgular.10, 16, 9A, D, E
3.3. Konu ile ilgili yasal düzenlemeleri tartışır.10, 16, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Besin güvenliğinin tanımı ve besin güvenliğini bozan etmenlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Besin kaynaklı hastalıklarKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Besinlerin mikrobiyel kontaminasyonu (Bakteriyel etkenler)Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Besinlerin mikrobiyel kontaminasyonu (Diğer mikrobiyel etkenler)Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Besinlerin kimyasal kontaminasyonu-IKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Besinlerin kimyasal kontaminasyonu-IIKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Temizlik ve dezenfeksiyonKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Kişisel hijyen ve uygulamalarıKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Besin işletmelerinde hijyen ve uygulamalarıKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Besin güvenliği yönetim sistemlerine ilişkin temel kavramlar (GMP, HACCP, Ön koşul programı, ISO 2200)Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Besin güvenliği yönetim sistemlerine ilişkin temel kavramlar (GMP, HACCP, Ön koşul programı, ISO 2200)Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12HACCP sistemi ile ilgili kavramlar ve uygulamalarıKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Yasal düzenlemelerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14SunumlarKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint sunum dosyaları.
1. Göktan D, Tunçel G. Temel Gıda Hijyeni. İzmir, 2010. 2. Göktan D, Tunçel G. Gıda İşletmelerinde Hijyen. İzmir, 2010. 3. Lelieveld, HLM (Ed). Hygiene in Food Processing. 2003. 4. Jones JM. Food Safety. Eagen Press,St Paul,1998. 5. De Vires J (Ed). Food Safety and Toxicology. CRC Pres. NewYork,1996. 6. Helfrich W, Winter CK (Ed). Food Toxicology. CRC Press LLC, 2001.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
2
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
4
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
5
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:01Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:01