Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BARİATRİK CERRAHİDE BESLENME UYGULAMALARIBESD1121590Güz Dönemi2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Nihal Zekiye ERDEM
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Nihal Zekiye ERDEM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders kapsamında öğrenciler, bariatrik cerrahi sonrası hastanın beslenme durumunu değerlendirebilecek ve uygun beslenme tedavisi planını oluşturacaklardır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bariatrik cerrahi tarihçesi, endikasyonları, kontrendikasyonları ve Yöntemleri,Bariatrik cerrahide ekibin önemi ve beslenme durumunun değerlendirilmesi,Makrobesin öğelerinin düzenlenmesi,Bariatrik cerrahide hastanın ameliyat öncesi ve sonrası beslenme durumunun değerlendirilmesi, izlenmesi,Bariatrik cerrahi yöntemlerine göre beslenme desteği programları, makale ve olgu sunumu,Bariatrik cerrahi yöntemlerinin beslenme yetersizlikleri ve metabolik komplikasyonları, makale ve olgu sunumu,Bariatrik cerrahi yöntemlerinin beslenme yetersizlikleri ve metabolik komplikasyonları, makale ve olgu sunumu,Bariatrik cerrahi yöntemlerinin diyete bağlı komplikasyonları, makale ve olgu sunumu,Bariatrik cerrahi yöntemlerinin diyete bağlı komplikasyonları, makale ve olgu sunumu,Bariatrik cerrahi sonrası beslenme ve metabolik durumun izlenmesi, makale ve olgu sunumu,Bariatrik cerrahi metabolik hastalıklarda ekonomik bir girişim midir?, makale ve olgu sunumu,Makale ve olgu sunumu,Makale ve olgu sunumu,Makale ve olgu sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1- Morbid obezitenin tedavisinde uygulanan bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası izlemi değerlendirebilecektir.10, 16, 18, 4, 9A, D, E
2- Diyet ile ilişkili uzun ve kısa süreli komplikasyonları çözümleyebilecektir.10, 16, 18, 4, 9A, D, E
3- Besin desteği ve diyet tedavisini, ekibin önemini ayırt edebilecektir.10, 16, 18, 4, 9A, D, E
1.1. Hastanın bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası beslenme durumunu değerlendirir.10, 16, 18, 4, 9A, D, E
1.2. Hastanın bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası gereksinimlerini hesaplar.10, 16, 18, 4, 9A, D, E
1.3. Hastanın gereksinimlerini karşılama konusunda izlenecek yöntemleri planlar.10, 16, 18, 4, 9A, D, E
2.1. Bariatrik cerrahi hastalarının komplikasyonlarını sınıflandırır.10, 16, 18, 4, 9A, D, E
2.2. Enfeksiyon hastalıklarının klinik bulgularını değerlendirir.10, 16, 18, 4, 9A, D, E
2.3. Bariatrik cerrahi hastalarının beslenmeyle ilişkili klinik bulgu ve komplikasyonları sorgular.10, 16, 18, 4, 9A, D, E
3.1. Beslenme yetersizlikleri ve beslenme yöntemlerini öğrenerek, hastanın beslenme durumunu değerlendirir ve uygun beslenme tedavisi planını oluşturur.10, 16, 18, 4, 9A, D, E
3.2. Ürün seçimi konusunda mevcut ürünleri karşılaştırır.10, 16, 18, 4, 9A, D, E
3.3 İlaç-besin etkileşimini ilişkilendirir.10, 16, 18, 4, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bariatrik cerrahi tarihçesi, endikasyonları, kontrendikasyonları ve YöntemleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Bariatrik cerrahide ekibin önemi ve beslenme durumunun değerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Makrobesin öğelerinin düzenlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Bariatrik cerrahide hastanın ameliyat öncesi ve sonrası beslenme durumunun değerlendirilmesi, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Bariatrik cerrahi yöntemlerine göre beslenme desteği programları, makale ve olgu sunumuKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Bariatrik cerrahi yöntemlerinin beslenme yetersizlikleri ve metabolik komplikasyonları, makale ve olgu sunumuKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Bariatrik cerrahi yöntemlerinin beslenme yetersizlikleri ve metabolik komplikasyonları, makale ve olgu sunumuKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Bariatrik cerrahi yöntemlerinin diyete bağlı komplikasyonları, makale ve olgu sunumuKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Bariatrik cerrahi yöntemlerinin diyete bağlı komplikasyonları, makale ve olgu sunumuKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Bariatrik cerrahi sonrası beslenme ve metabolik durumun izlenmesi, makale ve olgu sunumuKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Bariatrik cerrahi metabolik hastalıklarda ekonomik bir girişim midir?, makale ve olgu sunumuKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Makale ve olgu sunumuKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Makale ve olgu sunumuKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Makale ve olgu sunumuKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint sunuları, makale, kitap bölümleri
1. Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL. (eds). Krause's Food and the Nutrition Care Process. Edition 13, 2012. 2. Bariatrik Cerrahide Beslenme ve Diyet Tedavisi. In: Baysal A, Baş M. (eds). Yetişkinlerde Ağırlık Yönetimi. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını, Birinci Basım, 292-308, (2008). ISBN: 978-975-92058-1-2. 3. Alphan EM (edt). Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Hatipoğlu Basım ve Yayın Sanayi Tic. Ltd. Şti. Hatipoğlu Yayınları: 168, Beslenme ve Diyetetik Dizisi: 06. Baskı: Alp Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Yayıncı Sertifika No: 13777. Ankara. Birinci Baskı, 277-304, (2013). ISBN: 978-975-8322-57-2. 4. Mercanlıgil S, Dağ A. (eds). Hastalıklarda Diyet Tedavisi. Ankara. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını: 177-209, (2013). 5. Obesity Surgery, Surgery for Obesity and Related Diseases vb. dergiler. 6. The International Federation for the Surgery of OBESITY AND METABOLIC DISORDERS (IFSO)(www.ifso.com)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer14684
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı5630
Genel Sınav ve Hazırlığı5630
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)228
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(228/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BARİATRİK CERRAHİDE BESLENME UYGULAMALARIBESD1121590Güz Dönemi2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Nihal Zekiye ERDEM
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Nihal Zekiye ERDEM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders kapsamında öğrenciler, bariatrik cerrahi sonrası hastanın beslenme durumunu değerlendirebilecek ve uygun beslenme tedavisi planını oluşturacaklardır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bariatrik cerrahi tarihçesi, endikasyonları, kontrendikasyonları ve Yöntemleri,Bariatrik cerrahide ekibin önemi ve beslenme durumunun değerlendirilmesi,Makrobesin öğelerinin düzenlenmesi,Bariatrik cerrahide hastanın ameliyat öncesi ve sonrası beslenme durumunun değerlendirilmesi, izlenmesi,Bariatrik cerrahi yöntemlerine göre beslenme desteği programları, makale ve olgu sunumu,Bariatrik cerrahi yöntemlerinin beslenme yetersizlikleri ve metabolik komplikasyonları, makale ve olgu sunumu,Bariatrik cerrahi yöntemlerinin beslenme yetersizlikleri ve metabolik komplikasyonları, makale ve olgu sunumu,Bariatrik cerrahi yöntemlerinin diyete bağlı komplikasyonları, makale ve olgu sunumu,Bariatrik cerrahi yöntemlerinin diyete bağlı komplikasyonları, makale ve olgu sunumu,Bariatrik cerrahi sonrası beslenme ve metabolik durumun izlenmesi, makale ve olgu sunumu,Bariatrik cerrahi metabolik hastalıklarda ekonomik bir girişim midir?, makale ve olgu sunumu,Makale ve olgu sunumu,Makale ve olgu sunumu,Makale ve olgu sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1- Morbid obezitenin tedavisinde uygulanan bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası izlemi değerlendirebilecektir.10, 16, 18, 4, 9A, D, E
2- Diyet ile ilişkili uzun ve kısa süreli komplikasyonları çözümleyebilecektir.10, 16, 18, 4, 9A, D, E
3- Besin desteği ve diyet tedavisini, ekibin önemini ayırt edebilecektir.10, 16, 18, 4, 9A, D, E
1.1. Hastanın bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası beslenme durumunu değerlendirir.10, 16, 18, 4, 9A, D, E
1.2. Hastanın bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası gereksinimlerini hesaplar.10, 16, 18, 4, 9A, D, E
1.3. Hastanın gereksinimlerini karşılama konusunda izlenecek yöntemleri planlar.10, 16, 18, 4, 9A, D, E
2.1. Bariatrik cerrahi hastalarının komplikasyonlarını sınıflandırır.10, 16, 18, 4, 9A, D, E
2.2. Enfeksiyon hastalıklarının klinik bulgularını değerlendirir.10, 16, 18, 4, 9A, D, E
2.3. Bariatrik cerrahi hastalarının beslenmeyle ilişkili klinik bulgu ve komplikasyonları sorgular.10, 16, 18, 4, 9A, D, E
3.1. Beslenme yetersizlikleri ve beslenme yöntemlerini öğrenerek, hastanın beslenme durumunu değerlendirir ve uygun beslenme tedavisi planını oluşturur.10, 16, 18, 4, 9A, D, E
3.2. Ürün seçimi konusunda mevcut ürünleri karşılaştırır.10, 16, 18, 4, 9A, D, E
3.3 İlaç-besin etkileşimini ilişkilendirir.10, 16, 18, 4, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bariatrik cerrahi tarihçesi, endikasyonları, kontrendikasyonları ve YöntemleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Bariatrik cerrahide ekibin önemi ve beslenme durumunun değerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Makrobesin öğelerinin düzenlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Bariatrik cerrahide hastanın ameliyat öncesi ve sonrası beslenme durumunun değerlendirilmesi, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Bariatrik cerrahi yöntemlerine göre beslenme desteği programları, makale ve olgu sunumuKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Bariatrik cerrahi yöntemlerinin beslenme yetersizlikleri ve metabolik komplikasyonları, makale ve olgu sunumuKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Bariatrik cerrahi yöntemlerinin beslenme yetersizlikleri ve metabolik komplikasyonları, makale ve olgu sunumuKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Bariatrik cerrahi yöntemlerinin diyete bağlı komplikasyonları, makale ve olgu sunumuKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Bariatrik cerrahi yöntemlerinin diyete bağlı komplikasyonları, makale ve olgu sunumuKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Bariatrik cerrahi sonrası beslenme ve metabolik durumun izlenmesi, makale ve olgu sunumuKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Bariatrik cerrahi metabolik hastalıklarda ekonomik bir girişim midir?, makale ve olgu sunumuKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Makale ve olgu sunumuKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Makale ve olgu sunumuKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Makale ve olgu sunumuKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint sunuları, makale, kitap bölümleri
1. Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL. (eds). Krause's Food and the Nutrition Care Process. Edition 13, 2012. 2. Bariatrik Cerrahide Beslenme ve Diyet Tedavisi. In: Baysal A, Baş M. (eds). Yetişkinlerde Ağırlık Yönetimi. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını, Birinci Basım, 292-308, (2008). ISBN: 978-975-92058-1-2. 3. Alphan EM (edt). Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Hatipoğlu Basım ve Yayın Sanayi Tic. Ltd. Şti. Hatipoğlu Yayınları: 168, Beslenme ve Diyetetik Dizisi: 06. Baskı: Alp Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Yayıncı Sertifika No: 13777. Ankara. Birinci Baskı, 277-304, (2013). ISBN: 978-975-8322-57-2. 4. Mercanlıgil S, Dağ A. (eds). Hastalıklarda Diyet Tedavisi. Ankara. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını: 177-209, (2013). 5. Obesity Surgery, Surgery for Obesity and Related Diseases vb. dergiler. 6. The International Federation for the Surgery of OBESITY AND METABOLIC DISORDERS (IFSO)(www.ifso.com)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:01Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:01