Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLERİ BESLENMEDE YAĞLARBESD1121580Güz Dönemi2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencileri, beslenmenin temel bileşenlerinden bir grubu oluşturan yağ asitleri ve yağlar, yağların yer aldığı metabolik prosesler, besinlerin yağ içerikleri, lipid analiz yöntemleri ve yağların beslenmedeki önemi konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Yağ asitleri; kimyasal yapıları, isimlendirme, özellikleri,Yağların sınıflandırılması; kimyasal yapıları, isimlendirme, özellikleri,Diyet lipidleri,Yağların sindirimi,Yağların metabolizması; Katabolik prosesler,Yağların metabolizması; Anabolik prosesler,Vücut yağları ve vücutta dağılımı,Yağ metabolizması ile ilişkili metabolik rahatsızlıklar,Obezite,Çoklu doymamış yağ asitleri; Omega yağ asitleri,Lipoproteinler,Keton cisimleri; Yağda çözünen vitaminler,Yağ asitleri ve lipidlerin analiz yöntemleri,Plazma lipidleri ve analiz yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Yağ asitlerini tanımlayabilecek ve sınıflandırabilecektir.10, 16, 9A, D, E
1.1. Yağ asitlerinin kimyasal yapılarını tartışır.10, 16, 9A, D, E
1.2. Basit ve kompleks lipidleri ayırt eder.10, 16, 9A, D, E
1.3. Yağ asitlerini sınıflandırır.10, 16, 9A, D, E
2. Yağların yer aldığı metabolik prosesleri sorgulayabileceklerdir.10, 16, 9A, D, E
2.1. Lipid metabolizmasını yorumlar.10, 16, 9A, D, E
2.2. Serbest yağ asitlerinin katabolik ve anabolik süreçlerdeki önemini tartışır.10, 16, 9A, D, E
2.3. Yağların vücutta nasıl dağıldığını açıklar, metabolik süreçler ve vücut yağları arasındaki ilişkiyi örnekler.10, 16, 9A, D, E
3. Besinlerin lipid içeriklerini ve beslenmeye olan etkilerini değerlendirebileceklerdir.10, 16, 9A, D, E
3.1. Besinlerin lipid içeriklerini yorumlar.10, 16, 9A, D, E
3.2. Yemeklik yağlar ve analizlerini açıklar.10, 16, 9A, D, E
3.3. Besinlerde lipid tayin yöntemlerini tanır.10, 16, 9A, D, E
4. Besin yoluyla alınan lipidlerin metabolik süreçler etkisini tartışabileceklerdir.10, 16, 9A, D, E
4.1. Lipid analiz yöntemlerini ifade eder.10, 16, 9A, D, E
4.2. Metabolik sıvılarda lipid tayin yöntemlerini karşılaştırır.10, 16, 9A, D, E
5. Yağ metabolizması ve metabolik rahatsızlıkları arasındaki ilişkiyi değerlendirebileceklerdir.10, 16, 9A, D, E
5.1. Yağ metabolizmasının neden olduğu rahatsızlıkları yorumlar.10, 16, 9A, D, E
5.2. Obezite ve yağ metabolizması arasındaki ilişkiyi sorgular.10, 16, 9A, D, E
5.3. Lorenzo yağını ve etkilerini açıklar.10, 16, 9A, D, E
5.4. Yağlar ve kardiyovasküler hastalıkları ilişkilendirir.10, 16, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yağ asitleri; kimyasal yapıları, isimlendirme, özellikleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Yağların sınıflandırılması; kimyasal yapıları, isimlendirme, özellikleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Diyet lipidleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Yağların sindirimiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Yağların metabolizması; Katabolik proseslerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Yağların metabolizması; Anabolik proseslerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Vücut yağları ve vücutta dağılımıKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Yağ metabolizması ile ilişkili metabolik rahatsızlıklarKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9ObeziteKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Çoklu doymamış yağ asitleri; Omega yağ asitleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11LipoproteinlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Keton cisimleri; Yağda çözünen vitaminlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Yağ asitleri ve lipidlerin analiz yöntemleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Plazma lipidleri ve analiz yöntemleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Ders notları
1. Principles of Biochemistry, Lehninger 2. Harper's Illustrated Biochemistry 3. Lippincott Biochemistry 4. Lipid Biochemistry, Michael I. Gurr, John L. Harwood, Keith N. Frayn 5. Yağ Metabolizması Bozuklukları, Werner O. Richter 6. https://en.wikibooks.org/wiki/Structural_Biochemistry/Lipids/Fatty_Acids 7. https://en.wikibooks.org/wiki/Fundamentals_of_Human_Nutrition/Functions_Lipids 8. https://en.wikibooks.org/wiki/Structural_Biochemistry/Lipids/Cholesterol

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer14684
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı5630
Genel Sınav ve Hazırlığı5630
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)228
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(228/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLERİ BESLENMEDE YAĞLARBESD1121580Güz Dönemi2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencileri, beslenmenin temel bileşenlerinden bir grubu oluşturan yağ asitleri ve yağlar, yağların yer aldığı metabolik prosesler, besinlerin yağ içerikleri, lipid analiz yöntemleri ve yağların beslenmedeki önemi konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Yağ asitleri; kimyasal yapıları, isimlendirme, özellikleri,Yağların sınıflandırılması; kimyasal yapıları, isimlendirme, özellikleri,Diyet lipidleri,Yağların sindirimi,Yağların metabolizması; Katabolik prosesler,Yağların metabolizması; Anabolik prosesler,Vücut yağları ve vücutta dağılımı,Yağ metabolizması ile ilişkili metabolik rahatsızlıklar,Obezite,Çoklu doymamış yağ asitleri; Omega yağ asitleri,Lipoproteinler,Keton cisimleri; Yağda çözünen vitaminler,Yağ asitleri ve lipidlerin analiz yöntemleri,Plazma lipidleri ve analiz yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Yağ asitlerini tanımlayabilecek ve sınıflandırabilecektir.10, 16, 9A, D, E
1.1. Yağ asitlerinin kimyasal yapılarını tartışır.10, 16, 9A, D, E
1.2. Basit ve kompleks lipidleri ayırt eder.10, 16, 9A, D, E
1.3. Yağ asitlerini sınıflandırır.10, 16, 9A, D, E
2. Yağların yer aldığı metabolik prosesleri sorgulayabileceklerdir.10, 16, 9A, D, E
2.1. Lipid metabolizmasını yorumlar.10, 16, 9A, D, E
2.2. Serbest yağ asitlerinin katabolik ve anabolik süreçlerdeki önemini tartışır.10, 16, 9A, D, E
2.3. Yağların vücutta nasıl dağıldığını açıklar, metabolik süreçler ve vücut yağları arasındaki ilişkiyi örnekler.10, 16, 9A, D, E
3. Besinlerin lipid içeriklerini ve beslenmeye olan etkilerini değerlendirebileceklerdir.10, 16, 9A, D, E
3.1. Besinlerin lipid içeriklerini yorumlar.10, 16, 9A, D, E
3.2. Yemeklik yağlar ve analizlerini açıklar.10, 16, 9A, D, E
3.3. Besinlerde lipid tayin yöntemlerini tanır.10, 16, 9A, D, E
4. Besin yoluyla alınan lipidlerin metabolik süreçler etkisini tartışabileceklerdir.10, 16, 9A, D, E
4.1. Lipid analiz yöntemlerini ifade eder.10, 16, 9A, D, E
4.2. Metabolik sıvılarda lipid tayin yöntemlerini karşılaştırır.10, 16, 9A, D, E
5. Yağ metabolizması ve metabolik rahatsızlıkları arasındaki ilişkiyi değerlendirebileceklerdir.10, 16, 9A, D, E
5.1. Yağ metabolizmasının neden olduğu rahatsızlıkları yorumlar.10, 16, 9A, D, E
5.2. Obezite ve yağ metabolizması arasındaki ilişkiyi sorgular.10, 16, 9A, D, E
5.3. Lorenzo yağını ve etkilerini açıklar.10, 16, 9A, D, E
5.4. Yağlar ve kardiyovasküler hastalıkları ilişkilendirir.10, 16, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yağ asitleri; kimyasal yapıları, isimlendirme, özellikleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Yağların sınıflandırılması; kimyasal yapıları, isimlendirme, özellikleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Diyet lipidleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Yağların sindirimiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Yağların metabolizması; Katabolik proseslerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Yağların metabolizması; Anabolik proseslerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Vücut yağları ve vücutta dağılımıKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Yağ metabolizması ile ilişkili metabolik rahatsızlıklarKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9ObeziteKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Çoklu doymamış yağ asitleri; Omega yağ asitleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11LipoproteinlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Keton cisimleri; Yağda çözünen vitaminlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Yağ asitleri ve lipidlerin analiz yöntemleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Plazma lipidleri ve analiz yöntemleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Ders notları
1. Principles of Biochemistry, Lehninger 2. Harper's Illustrated Biochemistry 3. Lippincott Biochemistry 4. Lipid Biochemistry, Michael I. Gurr, John L. Harwood, Keith N. Frayn 5. Yağ Metabolizması Bozuklukları, Werner O. Richter 6. https://en.wikibooks.org/wiki/Structural_Biochemistry/Lipids/Fatty_Acids 7. https://en.wikibooks.org/wiki/Fundamentals_of_Human_Nutrition/Functions_Lipids 8. https://en.wikibooks.org/wiki/Structural_Biochemistry/Lipids/Cholesterol

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:01Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:01