Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLERİ BESLENMEDE KARBONHİDRATLARBESD1231760Bahar Dönemi2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencileri, beslenmenin temel bileşenlerinden bir grubu oluşturan karbonhidratlar, karbonhidratların yer aldığı metabolik prosesler, besinlerin karbonhidrat içerikleri, karbonhidrat analiz yöntemleri ve karbonhidratların beslenmedeki önemi konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Karbonhidratlara giriş,Basit karbonhidratlar:tanımı, sınıflandırılması, fiziko kimyasal özellikleri-I,Basit karbonhidratlar:tanımı, sınıflandırılması, fiziko kimyasal özellikleri-II,Kompleks karbonhidratlar: tanımı, sınıflandırılması, fiziko kimyasal özellikleri-I,Kompleks karbonhidratlar: tanımı, sınıflandırılması, fiziko kimyasal özellikleri-II,Karbonhidrat kaynakları ve günlük alım önerileri,Diyet karbonhidrat kaynaklarının ve posa türü öğelerin metabolizması-I,Diyet karbonhidrat kaynaklarının ve posa türü öğelerin metabolizması-II,Diyet karbonhidrat kaynaklarının ve posa türü öğelerin fizyolojik fonksiyonları-I,Diyet karbonhidrat kaynaklarının ve posa türü öğelerin fizyolojik fonksiyonları-II,Karbonhidratların ve posa türü öğelerin hastalıklarla olan ilişkisi-I,Karbonhidratların ve posa türü öğelerin hastalıklarla olan ilişkisi-II,Karbonhidratların ve posa türü öğelerin hastalıklarla olan ilişkisi-III,Gıda sanayinde kullanım amaçları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Karbonhidratları tanımlayabilecek ve sınıflandırabilecektir.10, 16, 19, 9A, D, E
1.1. Karbonhidratların kimyasal yapılarını tartışır.10, 16, 19, 9A, D, E
1.2. Basit ve kompleks Karbonhidratları ayırt eder.10, 16, 19, 9A, D, E
1.3. Karbonhidratları sınıflandırır.10, 16, 19, 9A, D, E
2. Karbonhidratların yer aldığı metabolik prosesleri sorgulayabileceklerdir.10, 16, 19, 9A, D, E
2.1. Karbonhidrat metabolizmasını yorumlar.10, 16, 19, 9A, D, E
2.2. Karbonhidratların katabolik ve anabolik süreçlerdeki önemini tartışır.10, 16, 19, 9A, D, E
2.3. Vücuttaki karbonhidratları açıklar, metabolik süreçler ve enerji arasındaki ilişkiyi tanımlar.10, 16, 19, 9A, D, E
3. Besinlerin karbonhidrat içeriklerini ve beslenmeye olan etkilerini değerlendirebileceklerdir.10, 16, 19, 9A, D, E
3.1. Besinlerin Karbonhidrat içeriklerini yorumlar.10, 16, 19, 9A, D, E
3.2. Besinlerde karbonhidrat analizlerini açıklar.10, 16, 19, 9A, D, E
3.3. Diyet karbonhidratların beslenmeye olan etkilerini açıklar.10, 16, 19, 9A, D, E
4. Karbonhidrat metabolizması ile metabolic hastalıklar arasındaki ilişkiyi değerlendirebileceklerdir.10, 16, 19, 9A, D, E
4.1. Karbonhidrat metabolizmasına bağlı rahatsızlıkları yorumlar.10, 16, 19, 9A, D, E
4.2. Obezite ve karbonhidrat metabolizması arasındaki ilişkiyi sorgular.10, 16, 19, 9A, D, E
4.3. Karbonhidratlar ile kardiyovasküler hastalıkları ilişkilendirir.10, 16, 19, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Karbonhidratlara girişKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Basit karbonhidratlar:tanımı, sınıflandırılması, fiziko kimyasal özellikleri-IKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Basit karbonhidratlar:tanımı, sınıflandırılması, fiziko kimyasal özellikleri-IIKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Kompleks karbonhidratlar: tanımı, sınıflandırılması, fiziko kimyasal özellikleri-IKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Kompleks karbonhidratlar: tanımı, sınıflandırılması, fiziko kimyasal özellikleri-IIKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Karbonhidrat kaynakları ve günlük alım önerileriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Diyet karbonhidrat kaynaklarının ve posa türü öğelerin metabolizması-IKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Diyet karbonhidrat kaynaklarının ve posa türü öğelerin metabolizması-IIKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Diyet karbonhidrat kaynaklarının ve posa türü öğelerin fizyolojik fonksiyonları-IKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Diyet karbonhidrat kaynaklarının ve posa türü öğelerin fizyolojik fonksiyonları-IIKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Karbonhidratların ve posa türü öğelerin hastalıklarla olan ilişkisi-IKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Karbonhidratların ve posa türü öğelerin hastalıklarla olan ilişkisi-IIKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Karbonhidratların ve posa türü öğelerin hastalıklarla olan ilişkisi-IIIKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Gıda sanayinde kullanım amaçlarıKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Ders notları
1. Stipanuk MH., Caudill MA.(Ed) . Biochemical, Physiological, and Molecular Aspects of Human Nutrition, Elsevier,3rd Ed, 2013. 2. Rolfes SR., Pınna K., Whıtney E. Understanding Normal and Clinical Nutrition, Eght edition, Wadsworth, 2009. 3. Mahan LK., Staump SE. (Ed) Krause's Food, Nutrition&Diet Therapy, 14th.edition, Elsevier, 2017. 4. Gibney MJ, MacDonald I, Roche H. Nutrition and Metabolism, The Nutrition Society, Blackwell Publishing, 2003. 5. Current scientific publications on the subject

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer14684
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı5630
Genel Sınav ve Hazırlığı5630
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)228
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(228/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLERİ BESLENMEDE KARBONHİDRATLARBESD1231760Bahar Dönemi2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencileri, beslenmenin temel bileşenlerinden bir grubu oluşturan karbonhidratlar, karbonhidratların yer aldığı metabolik prosesler, besinlerin karbonhidrat içerikleri, karbonhidrat analiz yöntemleri ve karbonhidratların beslenmedeki önemi konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Karbonhidratlara giriş,Basit karbonhidratlar:tanımı, sınıflandırılması, fiziko kimyasal özellikleri-I,Basit karbonhidratlar:tanımı, sınıflandırılması, fiziko kimyasal özellikleri-II,Kompleks karbonhidratlar: tanımı, sınıflandırılması, fiziko kimyasal özellikleri-I,Kompleks karbonhidratlar: tanımı, sınıflandırılması, fiziko kimyasal özellikleri-II,Karbonhidrat kaynakları ve günlük alım önerileri,Diyet karbonhidrat kaynaklarının ve posa türü öğelerin metabolizması-I,Diyet karbonhidrat kaynaklarının ve posa türü öğelerin metabolizması-II,Diyet karbonhidrat kaynaklarının ve posa türü öğelerin fizyolojik fonksiyonları-I,Diyet karbonhidrat kaynaklarının ve posa türü öğelerin fizyolojik fonksiyonları-II,Karbonhidratların ve posa türü öğelerin hastalıklarla olan ilişkisi-I,Karbonhidratların ve posa türü öğelerin hastalıklarla olan ilişkisi-II,Karbonhidratların ve posa türü öğelerin hastalıklarla olan ilişkisi-III,Gıda sanayinde kullanım amaçları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Karbonhidratları tanımlayabilecek ve sınıflandırabilecektir.10, 16, 19, 9A, D, E
1.1. Karbonhidratların kimyasal yapılarını tartışır.10, 16, 19, 9A, D, E
1.2. Basit ve kompleks Karbonhidratları ayırt eder.10, 16, 19, 9A, D, E
1.3. Karbonhidratları sınıflandırır.10, 16, 19, 9A, D, E
2. Karbonhidratların yer aldığı metabolik prosesleri sorgulayabileceklerdir.10, 16, 19, 9A, D, E
2.1. Karbonhidrat metabolizmasını yorumlar.10, 16, 19, 9A, D, E
2.2. Karbonhidratların katabolik ve anabolik süreçlerdeki önemini tartışır.10, 16, 19, 9A, D, E
2.3. Vücuttaki karbonhidratları açıklar, metabolik süreçler ve enerji arasındaki ilişkiyi tanımlar.10, 16, 19, 9A, D, E
3. Besinlerin karbonhidrat içeriklerini ve beslenmeye olan etkilerini değerlendirebileceklerdir.10, 16, 19, 9A, D, E
3.1. Besinlerin Karbonhidrat içeriklerini yorumlar.10, 16, 19, 9A, D, E
3.2. Besinlerde karbonhidrat analizlerini açıklar.10, 16, 19, 9A, D, E
3.3. Diyet karbonhidratların beslenmeye olan etkilerini açıklar.10, 16, 19, 9A, D, E
4. Karbonhidrat metabolizması ile metabolic hastalıklar arasındaki ilişkiyi değerlendirebileceklerdir.10, 16, 19, 9A, D, E
4.1. Karbonhidrat metabolizmasına bağlı rahatsızlıkları yorumlar.10, 16, 19, 9A, D, E
4.2. Obezite ve karbonhidrat metabolizması arasındaki ilişkiyi sorgular.10, 16, 19, 9A, D, E
4.3. Karbonhidratlar ile kardiyovasküler hastalıkları ilişkilendirir.10, 16, 19, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Karbonhidratlara girişKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Basit karbonhidratlar:tanımı, sınıflandırılması, fiziko kimyasal özellikleri-IKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Basit karbonhidratlar:tanımı, sınıflandırılması, fiziko kimyasal özellikleri-IIKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Kompleks karbonhidratlar: tanımı, sınıflandırılması, fiziko kimyasal özellikleri-IKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Kompleks karbonhidratlar: tanımı, sınıflandırılması, fiziko kimyasal özellikleri-IIKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Karbonhidrat kaynakları ve günlük alım önerileriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Diyet karbonhidrat kaynaklarının ve posa türü öğelerin metabolizması-IKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Diyet karbonhidrat kaynaklarının ve posa türü öğelerin metabolizması-IIKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Diyet karbonhidrat kaynaklarının ve posa türü öğelerin fizyolojik fonksiyonları-IKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Diyet karbonhidrat kaynaklarının ve posa türü öğelerin fizyolojik fonksiyonları-IIKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Karbonhidratların ve posa türü öğelerin hastalıklarla olan ilişkisi-IKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Karbonhidratların ve posa türü öğelerin hastalıklarla olan ilişkisi-IIKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Karbonhidratların ve posa türü öğelerin hastalıklarla olan ilişkisi-IIIKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Gıda sanayinde kullanım amaçlarıKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Ders notları
1. Stipanuk MH., Caudill MA.(Ed) . Biochemical, Physiological, and Molecular Aspects of Human Nutrition, Elsevier,3rd Ed, 2013. 2. Rolfes SR., Pınna K., Whıtney E. Understanding Normal and Clinical Nutrition, Eght edition, Wadsworth, 2009. 3. Mahan LK., Staump SE. (Ed) Krause's Food, Nutrition&Diet Therapy, 14th.edition, Elsevier, 2017. 4. Gibney MJ, MacDonald I, Roche H. Nutrition and Metabolism, The Nutrition Society, Blackwell Publishing, 2003. 5. Current scientific publications on the subject

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:01Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:01