Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLERİ DİYETETİK UYGULAMALARI ( ÇOCUK )BESD1121570Güz Dönemi2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Volkan ÖZKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencileri çeşitli çocuk hastalıklarına ilişkin güncel beslenme ya da diyet tedavileri konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Çocuk hastalıkları ve diyet tedavi uygulamalarına genel bakış,Çocuk hastalıkları ve diyet tedavi uygulamalarına genel bakış,Diyet tedavisinin planlanması: Büyüme-gelişmenin değerlendirilmesi, gereksinimler,Diyet tedavisinin planlanması: Klinik bulgular, biyokimyasal değerler, beslenme alışkanlığı, iştah, öykü alma, iletişim, vb.,Metabolik hastalıklarda diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesi,Tip 1 diyabetli çocuklarda diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesi,Obez çocuklarda diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesi,İştahsız ve malnütrisyonlu çocuklarda diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesi,Yeme bozukluğu olan çocuklarda diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesi,Besin allerjisi ve besin intoleransında diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesi,Emilim bozukluklarında diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesi,Hiperlipidemili çocuklarda diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesi,Enfeksiyon hastalıklarında diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesi,Konstipasyon ve gastroenteritte diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesi,Vitamin, mineral eksiklikleri, destek programları, diyet uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Çocuklarda görülen akut ve kronik hastalıkları, nedenlerini, laboratuar ve klinik bulgularını tanır.18, 4, 9A, D, E
2. Doğuştan ve sonradan oluşan hastalıkları ayırt eder.18, 4, 9A, D, E
3. Hastalıkların nedenlerini açıklar.18, 4, 9A, D, E
4. Hastalıkların klinik bulgularını ayırt eder.18, 4, 9A, D, E
5. Hastalıkların laboratuar sonuçlarını analiz eder.18, 4, 9A, D, E
6. Hastalıklara özgü diyet düzenler.18, 4, 9A, D, E
7. Hastalığın klinik ve laboratuar bulgularını esas alarak, günlük enerji ve besin ögeleri gereksinimlerini saptar.18, 4, 9A, D, E
8. Gereksinimleri karşılayacak menüleri düzenler.18, 4, 9A, D, E
9. Diyet konusunda çocuğu ve aileyi bilgilendirir/eğitir.18, 4, 9A, D, E
10. Kronik hastalığı olan çocukları ve diyet uygulamalarını değerlendirir.18, 4, 9A, D, E
11. Çocukların büyüme-gelişme ve beslenme durumlarını değerlendirir.18, 4, 9A, D, E
12. Yaşa ve laboratuar bulgularına göre diyet planlar.18, 4, 9A, D, E
13. Diyetin uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunları belirler, çözüm önerileri getirir.18, 4, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:18: Mikro Öğretim Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çocuk hastalıkları ve diyet tedavi uygulamalarına genel bakışKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Çocuk hastalıkları ve diyet tedavi uygulamalarına genel bakışKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Diyet tedavisinin planlanması: Büyüme-gelişmenin değerlendirilmesi, gereksinimlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Diyet tedavisinin planlanması: Klinik bulgular, biyokimyasal değerler, beslenme alışkanlığı, iştah, öykü alma, iletişim, vb.Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Metabolik hastalıklarda diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Tip 1 diyabetli çocuklarda diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Obez çocuklarda diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8İştahsız ve malnütrisyonlu çocuklarda diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Yeme bozukluğu olan çocuklarda diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Besin allerjisi ve besin intoleransında diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Emilim bozukluklarında diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Hiperlipidemili çocuklarda diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Enfeksiyon hastalıklarında diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Konstipasyon ve gastroenteritte diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
15Vitamin, mineral eksiklikleri, destek programları, diyet uygulamalarıKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint sunum dosyaları.
1. American Academy of Pediatrics. Pediatric Handbook. 7ht edition. United States of America. 2014. 2. British Dietetic Association. Pediatric Group. Clinical Paediatric Dietetics. 3rd Edition. Blackwell Publishing. United Kingdam. 2007. 3. Pediyatri. Eds: Neyzi O, Ertuğrul T. 4. Baskı, Nobel Tıp Kitabevi. İstanbul. 2009. 4. Alan dergileri (The Journal of Pediatrics, Pediatrics, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, Pediatric Nutrition, Katkı Dergisi, Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer14684
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı5630
Genel Sınav ve Hazırlığı5630
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)228
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(228/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLERİ DİYETETİK UYGULAMALARI ( ÇOCUK )BESD1121570Güz Dönemi2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Volkan ÖZKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencileri çeşitli çocuk hastalıklarına ilişkin güncel beslenme ya da diyet tedavileri konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Çocuk hastalıkları ve diyet tedavi uygulamalarına genel bakış,Çocuk hastalıkları ve diyet tedavi uygulamalarına genel bakış,Diyet tedavisinin planlanması: Büyüme-gelişmenin değerlendirilmesi, gereksinimler,Diyet tedavisinin planlanması: Klinik bulgular, biyokimyasal değerler, beslenme alışkanlığı, iştah, öykü alma, iletişim, vb.,Metabolik hastalıklarda diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesi,Tip 1 diyabetli çocuklarda diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesi,Obez çocuklarda diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesi,İştahsız ve malnütrisyonlu çocuklarda diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesi,Yeme bozukluğu olan çocuklarda diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesi,Besin allerjisi ve besin intoleransında diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesi,Emilim bozukluklarında diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesi,Hiperlipidemili çocuklarda diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesi,Enfeksiyon hastalıklarında diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesi,Konstipasyon ve gastroenteritte diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesi,Vitamin, mineral eksiklikleri, destek programları, diyet uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Çocuklarda görülen akut ve kronik hastalıkları, nedenlerini, laboratuar ve klinik bulgularını tanır.18, 4, 9A, D, E
2. Doğuştan ve sonradan oluşan hastalıkları ayırt eder.18, 4, 9A, D, E
3. Hastalıkların nedenlerini açıklar.18, 4, 9A, D, E
4. Hastalıkların klinik bulgularını ayırt eder.18, 4, 9A, D, E
5. Hastalıkların laboratuar sonuçlarını analiz eder.18, 4, 9A, D, E
6. Hastalıklara özgü diyet düzenler.18, 4, 9A, D, E
7. Hastalığın klinik ve laboratuar bulgularını esas alarak, günlük enerji ve besin ögeleri gereksinimlerini saptar.18, 4, 9A, D, E
8. Gereksinimleri karşılayacak menüleri düzenler.18, 4, 9A, D, E
9. Diyet konusunda çocuğu ve aileyi bilgilendirir/eğitir.18, 4, 9A, D, E
10. Kronik hastalığı olan çocukları ve diyet uygulamalarını değerlendirir.18, 4, 9A, D, E
11. Çocukların büyüme-gelişme ve beslenme durumlarını değerlendirir.18, 4, 9A, D, E
12. Yaşa ve laboratuar bulgularına göre diyet planlar.18, 4, 9A, D, E
13. Diyetin uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunları belirler, çözüm önerileri getirir.18, 4, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:18: Mikro Öğretim Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çocuk hastalıkları ve diyet tedavi uygulamalarına genel bakışKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Çocuk hastalıkları ve diyet tedavi uygulamalarına genel bakışKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Diyet tedavisinin planlanması: Büyüme-gelişmenin değerlendirilmesi, gereksinimlerKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Diyet tedavisinin planlanması: Klinik bulgular, biyokimyasal değerler, beslenme alışkanlığı, iştah, öykü alma, iletişim, vb.Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Metabolik hastalıklarda diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Tip 1 diyabetli çocuklarda diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Obez çocuklarda diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8İştahsız ve malnütrisyonlu çocuklarda diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Yeme bozukluğu olan çocuklarda diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Besin allerjisi ve besin intoleransında diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Emilim bozukluklarında diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Hiperlipidemili çocuklarda diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Enfeksiyon hastalıklarında diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Konstipasyon ve gastroenteritte diyet tedavisinin planlanması, uygulanması, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
15Vitamin, mineral eksiklikleri, destek programları, diyet uygulamalarıKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint sunum dosyaları.
1. American Academy of Pediatrics. Pediatric Handbook. 7ht edition. United States of America. 2014. 2. British Dietetic Association. Pediatric Group. Clinical Paediatric Dietetics. 3rd Edition. Blackwell Publishing. United Kingdam. 2007. 3. Pediyatri. Eds: Neyzi O, Ertuğrul T. 4. Baskı, Nobel Tıp Kitabevi. İstanbul. 2009. 4. Alan dergileri (The Journal of Pediatrics, Pediatrics, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, Pediatric Nutrition, Katkı Dergisi, Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:01Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 15:01