Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Toplum sağlığında fizyoterapi açısından koruyucu yaklaşım prensiplerini uygulayan, teknolojik gelişmeleri takip ederek yaşam kalitesinin artırılması yönünde çalışan ve fizyoterapinin özel konularında uzmanlaşmış fizyoterapistleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu, İngilizce Yeterlik Belgesi

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri, seminer ve tezi başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS alan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenimin Tanınması

İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Esasları kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
FTRY1113009NÖRODEJENERATİF HAST. GÜNCEL YAKLAŞIMLARTürkçe2-8
FTRY1113011FİZYOTERAPİDE ÖLÇME DEĞERLENDİRMETürkçe2-8
FTRY1114165REHABİLİTASYONDA ÖZEL KONULARTürkçe2-8
FTRY1114166PULMONER HASTALIKLARINDA REHABİLİTASYONTürkçe2-8
FTRY1115079FİZYOTERAPİ SEMİNER ITürkçe3-8
FTRY1115081KLİNİK FİZYOTERAPİ ITürkçe3-8
FTRY1115082HAREKET BİLİMİ VE ANALİZİTürkçe3-8
FTRY1115083MANİPÜLATİF FİZYOTERAPİTürkçe3-8
FTRY1115610KORUYUCU FİZYOTERAPİTürkçe2-8
FTRY1121540PEDİATRİK NÖROLOJİTürkçe2-8
FTRY1121550İLERİ ELEKTRO - FİZİKSEL ARAÇLARTürkçe2-8
FTRY1129800ORTEZTürkçe2-8
FTRY1135070ERGOTERAPİ PRENSİPLERİTürkçe2-8
FTRY1143000ROMATİZMAL HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ Türkçe2-8
FTRY1110438BİYOİSTATİSTİKTürkçe3-8
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
FTRY1211170SEMİNERTürkçe-2
FTRY1213970ORTOPEDİDE ÖZEL DURUMLARTürkçe2-8
FTRY1213980PEDİATRİK REHABİLİTASYONTürkçe2-8
FTRY1213990OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK FİZYOTERAPİTürkçe2-8
FTRY1214123KARDİYOVASKÜLER REHABİLİTASYONTürkçe2-8
FTRY1214168OMURGA SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİTürkçe2-8
FTRY1215084FİZYOTERAPİ SEMİNER IITürkçe3-8
FTRY1215085KLİNİK FİZYOTERAPİ IITürkçe3-8
FTRY1215540GERİATRİK FİZYOTERAPİTürkçe2-8
FTRY1215550NÖROLOJİK FİZYOTERAPİTürkçe2-8
FTRY1215560PROTEZTürkçe2-8
FTRY1215570ONKOLOJİK FİZYOTERAPİTürkçe2-8
FTRY1215710KANITA DAYALI FİZYOTERAPİTürkçe2-8
FTRY1231240TEKNOLOJİK REHABİLİTASYONTürkçe2-8

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
Uzmanlaşacağı fizyoterapi alanında değerlendirme ve tedavi yöntemlerini uygulama bilgisine sahiptir.
Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahiptir.


İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayanlar kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitülerinde görev alabilir, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmak şartıyla üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir. Doktoraya devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Üçüncü aşama programları için geçerli olabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sınav, sözlü sınav ve bir makalenin ya da bir konunun anlatımı şeklinde yapılır. Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun doktora programında en az 65 olması gerekir. Ara sınav ve genel sınav notlarının % 50'si alınarak başarı puanı belirlenir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011121314
BİYOİSTATİSTİK51223535433421
ERGOTERAPİ PRENSİPLERİ44421555444114
FİZYOTERAPİDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME55554543354445
GERİATRİK FİZYOTERAPİ55252532422222
İLERİ ELEKTRO - FİZİKSEL ARAÇLAR44443545444434
KANITA DAYALI FİZYOTERAPİ55544555445455
KORUYUCU FİZYOTERAPİ34243324333223
NÖRODEJENERATİF HAST. GÜNCEL YAKLAŞIMLAR54455344544445
NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ55554543354445
OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK FİZYOTERAPİ44444443433433
ONKOLOJİK FİZYOTERAPİ54242434242344
ORTEZ55252442222232
ORTOPEDİDE ÖZEL DURUMLAR55254544444454
PEDİATRİK NÖROLOJİ35353345334434
PEDİATRİK REHABİLİTASYON45343444333344
PROTEZ55352432422222
PULMONER HASTALIKLARINDA REHABİLİTASYON55455554455555
REHABİLİTASYONDA ÖZEL KONULAR55555555555555
ROMATİZMAL HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ 55354554554454
SEMİNER44344334333545
TEKNOLOJİK REHABİLİTASYON34553433334253
TEZ22223332232232
İlişkili Ders Sayısı / 22/299695749473948482787976748281

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu