Geri
AKADEMİK

(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Kurum İçi Görevlendirme

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi 1980 YL- City University, Klinik İletişim Bilimleri, İnsan İletişimi-Dil ve Konuşma Terapisi DR- Anadolu Üniversitesi, Konuşma Engelliler Bilim Dalı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

2012 - Ekim 2014 Kurucu Dekan Sağlık Bilimleri Fakültesi 1999 - Ekim 2014 Kurucu ve Müdür Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi-DİLKOM 1999 - 2013 DİLKOM Alt Birim Sorumlusu Foniyatri-Ses-Yutma Bozuklukları Ünitesi 2013 - Mart 2015 Bölüm Başkanı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı 2000 – Mart 2015 Ana Bilim Dalı Başkanı Anadolu Üni. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapistliği

Araştırma Alanları

Dil ve Konuşma Bozuklukları ve Terapisi; Dudak-Damak Yarıklarında Ses-Rezonans-Konuşma Bozuklukları, Nörojenik dil-konuşma bozuklukları; Yutma ve Ses Bozuklukları, Dil Bozuklukları, Konuşma Sesi Bozuklukları, Dil-Konuşma Değerlendirme Testleri Geliştirme, Dil ve Konuşma Terapisinde Araştırma Yöntemleri ve Kanıta Dayalı Uygulamalar

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

ÖDÜL
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sedat Simavi Sağlık Bilimleri 2012 Övgü Ödülü

Uluslararası Kitap
Topbaş, S. & Yavaş, M. (2010). Communication Disorders in Turkish. Bristol, UK: Multilingual Matters.

Seçilmiş Yayınlar (son üç yıl)
1. Yarbay Duman, T., Blom, E., & Topbas, S. (2015) At the intersection of cognition and grammar: deficits comprehending counterfactuals in Turkish children with specific language impairment. Journal of Speech, Language and Hearing Research. January 28, 2015. doi:10.1044/2015_JSLHR-L-14-0054
2. Tadihan-Özkan, E., Tüzüner, A., Demirhan, E., Topbaş, S. (2015) Reliability and validity of the Turkish pediatric Voice Handicap Index. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 02/2015; DOI: 10.1016/j.ijporl.2015.02.014
3. Georgieva D., Wozniak T., Topbaş S., Vitaskova K., Vukovic M., Zemva N., Duranovic M. (2014) Education of Speech and Language Therapists/Logopedists in Selected Central and Southeastern European Countries: Challenges and New Horizons. Folia Phoniatr Logop; 66: 4-5, 183-196 (DOI:10.1159/000365753)
4. Topbaş, S., Kaçar, D., Kopkallı-Yavuz, H. (2014) Non Word repetition test. Clinical Linguistics and Phonetics, 28:7-8.DOI: 10.3109/02699206-2014-927003.
5. McLeod, S., Verdon, S., Bowen, C., and Topbaş, S. the International Expert Panel on Multilingual Children’s Speech (2013). International aspirations for speech-language pathologists’ practice with multilingual children with speech sound disorders: Development of a position paper. Journal of Communication Disorders, 46(4), 375–387.
6. Topbaş, S. (2012). Implications of bilingual development for specific language impairments in Turkey. Clinical Linguistics and Phonetics, 25 (11-12):989-997 (invited article in honor of M. Ball).

7. Topbaş, S. (2014) Turkish: Linguistic and Cultural Considerations for SLPs in Multilingual Contexts. American Speech, Language & Hearing Association-ASHA, SIG14, Journal Perspectives, December 2014.
8. Güven, S. ve Topbaş, S. (2014) Erken Dil Gelişimi Testi-Üçüncü Versiyonu’nun (Test of Early Language Development-Third Edition Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik ön çalışması. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), 6(2), 151-172.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. İlker KÖSE
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 1999 Gebze Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Ar-Ge Direktörü, CompuGroup Medical A.Ş. (2009-2014); Proje Yöneticisi, Dünya Bankası, Sağlık Bakanlığı (2003-2009); Bilgi İşlem Şefi, İstanbul Ulaşm A.Ş. (1999-2003)

Araştırma Alanları

Sağlıkta veri madenciliği ve yapay sinir ağları uygulamaları, klinik ve yönetimsel karar destek sistemleri, elektronik sağlık kaydının anlamlı kullanımı, sağlık sistem mühendisliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities, Others)
1. Güner Şeyma, Kose, I., Yaratıcı Problem Çözme Tekniği TRIZ’in Uygulama Alanları: Sağlık Hizmetleri Sektöründe Kullanımı İçin Öneriler, Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, 2020, 2 (2), Pages 185-205
2. Aksoy, K. Kose, I. The Evaluation of DRG Application from The Point of Healthcare Managers in Turkey, Journal of Health Systems and Policies, 2020, 2 (1), 33-55.
3. Guner, Ş., Kose I., A new approach that proposes TRIZ as a creative problem solving technique in health services, Research Journal of Business and Management, 2020, 2, Pages 67-79.
4. Bolat A. Kose, I., Hayran, O.E., The Evaluation of the Health Information Systems by the Health Information System Managers Within the Research and Teaching Hospitals Affiliated with the University of Health Sciences, Journal of Health Systems and Policies, 1 (3), 2019, Pages 144-173
5. Gençyürek G., Kose, I., The Correlation Analysis of Relative Values of Drugs and the Health Service Tariffs in Private Health Insurance System in Turkey, Journal of Health
Systems and Policies, 2 (1), 2019, Pages 63-77
6. Elmas, B.O., Kose, I., The Correlation Analysis of Relative Values of DRGs and The National Public Health Service Tariffs in Turkey, Journal of Health Systems and Policies 1 (1), 2018, Pages 53-71
7. Kose, I., Gokturk, M., Kilic, K., An interactive machine-learning-based electronic fraud and abuse detection system in healthcare insurance, Applied Soft Computing, Volume 36, November 2015, Pages 283–299

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1. Eraltuğ, Z., Üzümoğlu, G., Bolat, Ö., Özkan, E., Nuran, A., Kose I., Effect of closed-loop medication administration on medication billing leakage: A case study, in Proceeding of the AMIA 2020 Virtual Clinical Informatics Conference, May, 2020
2. Bolat, O., Gulenc, N., Ozkan, E., Aydin, N. and Kose, I., The Effects of a Nursing Care Plan Incorporated with a Decision Support System on Ventilator Associated Pneumonia: A Case Study, in Proceedings of the 13th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (BIOSTEC 2020) - Volume 5: HEALTHINF, pages 693-698, February, 2020
3. Kose, I., Guner, Ş., Isguzerer, B., Sisli, M.E., A Case Study of the Extended Interactive Innovation Management Model in Insurance Company, European Conference on Innovation and Entrepreneurship 1, 375, 20-21 September 2018, Aveiro, Portugal
4. Kose, I., Akpınar, N., Gürel, M., Arslan, Y., Özer, H., Yurt, N., Kabak, Y., Doğaç, A., “Turkey’s National Health Information System (NHIS)” e-Challenges, 22-24 October 2008, Stokholm, Sweden
5. Kabak, Y., Doğaç, A., Kose, I., Akpınar, N., Gürel, M., Arslan, Y., Özer, H., Yurt N., özçam, A., “The Use of HL7 CDA in the National Health Information System (NHIS) of Turkey”, 9th International HL7 Interoperability Conference IHIC October 2008, Greece
6. Namli T., Aluc G., Sinaci A., Kose I., Akpinar N., Gurel M., Arslan Y., Ozer H., Yurt N., Kirici S., Sabur E., Ozcam A., Dogac A. “Testing the Conformance and Interoperability of NHIS to Turkey’s HL7 Profile” 9th International HL7 Interoperability Conference (IHIC) October 2008, Greece, pp. 63-68.
7. Kose, I., Shvets, N., “Molecular Modeling in the ETOSAR Software”, International Modelling & Stability Conference, May 27-30 2003, Kiev
8. Kose, I., Shvets, N., Soğukpınar, I., “A Problem-Oriented Database as a Tool for the Data on the Structure-Activity Relationships Accumulation, Integration and Exchange”, 12th International Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks July 02-04, 2003, Çanakkale Turkey.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
1. I. Kose, “HIMSS EMRAM Modeli,” in Sağlık Hizmetlerinde Kalite, H. Güler, Ed. İstanbul: İstanbul Medipol Üniversitesi, 2020, pp. 75–88.
2. Kose, I., 2017. “Science And Technology Policies In Turkey.” pp. 1759–74 in Researches on Science And Art in 21st Century Turkey, edited by H. ARAPGIRLIOGLU, A. ATIK, R. L. ELLIOT, and E. TURGEON. Ankara: Gece Kitaplığı
3. Kose, I., . 2018. "Veri Madenciliği, Teori, Uygulama ve Felsefesi", edited by Gökhan Silahtaroglu, Papatya Bilim, Istanbul
4. Kose, I., Kilic, K., 2017. “Büyük Veri Bilimi Ile Sahteciliğin ve Suitsimalin Önlenmesi.” pp. 233–50 in Büyük Veri ve Açık Veri Analitiği: Yöntemler ve Uygulamalar, edited by Ş. Sağıroğlu and O. Koç. Ankara.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Kose, I., Göktürk, M., Kilic, K., "Sağlık Geri Ödeme Sistemlerinde Kural Dışı Davranış Tespitinde Aktör-Metâ Odaklı Yaklaşım", VII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, 2010, KKTC
2. Kose, I., Göktürk, M., Kilic, K., "Sağlık Sigortası Geri Ödemelerinde Kuraldışı Davranış Tespiti", YAEM 30. Ulusal Kongresi, 2010, İstanbul

Diğer yayınlar

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Yıldız Teknik Üniversitesi 2007 İstanbul Üniversitesi Sayısal Yöntemler BD

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

istatistik, veri madenciliği

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Talat BULUT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 2009 National Central University

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Özyeğin Üniversitesi; Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Alanları

Birinci/İkinci Dil İşlemleme, Psikodilbilim, Nörodilbilim, Dilbilim, Birinci/İkinci Dil Edinimi, Sözdizimi, Anlambilim, Tümce İşlemleme

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1- Bulut, T., Cheng, S. K., Xu, K. Y., Hung, D., & Wu, D. H. (2018). Is there a processing preference for object relative clauses in Chinese? Evidence from ERPs. Frontiers in Psychology, 9, 995.
2- Bulut, T., Hung, Y. H., Tzeng, O., & Wu, D. H. (2017). Neural correlates of processing sentences and compound words in Chinese. PloS one, 12(12), e0188526.
3- Bulut, T. & Wu, D. H. (2016). A brief review of linguistic and psycholinguistic perspectives on language processing. Cognition, Brain, Behavior, 20(2).
4- Bulut, T., Uysal, H., & Wu, D. H. (2016). Processing asymmetry between subject and object relative clauses in English as a second language. Dilbilim Dergisi, 1(29), 45-68.
5- Bulut, T., & Uysal, H. (2016). Processing relative clauses in Chinese: Commentary on paper by F. Hsiao and E. Gibson [Peer commentary on “Processing relative clauses in Chinese,” by F. Hsiao, & E. Gibson]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 192-198.
6- Karakas, A., Uysal, H., Bilgin, S., & Bulut, T. (2016). Turkish EFL Learners' Perceptions of Native English-Speaking Teachers and Non-Native English-Speaking Teachers in Higher Education. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 10(2), 180-206.
7- Bulut, T., Bilgin, S. & Uysal, H. (2014). Developing pragmatic skills and conversational strategies in speaking competence. Humanising Language Teaching, 16(4).
8- Bulut, T., Uysal, H. & Saygılı, H. K. (2014). To what extend should explicit grammar teaching techniques be applied in order to promote implicit learning? Humanising Language Teaching, 16(2).
9- Uysal, H., Bulut, T. & Al Hosein, Y. (2013). Using concordances as supplementary materials in teaching grammar. Studies about Languages, 2013(22), 113-118.
10- Bulut, T. (2013). Political bias in a Turkish political TV interview. Online Journal of Communication and Media Technologies 3: 3.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ramazan Sertan ÖZDEMİR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1999 Anadolu Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Anadolu Üniversitesi DİLKOM - Dil ve Konuşma Bozuklukları E.A.U. Merkezi Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Araştırma Alanları

Konuşmada Akıcılık Bozuklukları (Kekemelik ve Hızlı-Bozuk Konuşma)

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Nazmiye Evra GÜNHAN ŞENOL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Boğaziçi Üniversitesi 2001 University of Louisiana at Lafayette

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Boğaziçi Üniversitesi, University of Louisiana at Lafayette

Araştırma Alanları

Otizm, erken müdahale, dil gelişimi, dilbilim

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Günhan, N.E. (2011). Communication Disorders in Turkish. Clinical Linguistics & Phonetics, 25(4), 335-337.
Günhan, N.E. (2016). Verbal Functional Categories in the Speech of a Turkish Speaking Child with Autism, 341-359, içinde Acquisition of Turkish in Childhood. N.Ketrez ve B. Haznedar (eds.),John Benjamins Publishing Company.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Özlem ÜNAL LOGACEV
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi 2001 Anadolu Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapisi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Anadolu Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Araştırma Alanları

Dudak damak yarığına bağlı dil ve konuşma sorunları, konuşma sesi bozuklukları, fonetik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Topbaş, S. & Ünal, Ö. (2010). An alternating treatment comparison of minimal and maximal opposition sound selection in Turkish phonological disorders. Clinical Linguistics and Phonetics, 24(8), 646–668. (SSCI)

Magdalena Luniewska, Ewa Haman, Sharon Armon-Lotem, Bartlomiej Etenkowski, Darinka Andelkovic, Elma Blom, Tessel Boerma, Shula Chiat, Pascale Engel de Abreu, Natalia Gagarina, Anna Gavarró, Gisela Håkansson, Tina Hickey, Kristine Jensen de López, Theodoros Marinis, Maša Popovic, Frenette Southwood, Elin Thordardottir, Agne Blaziene, Myriam Cantú, Ineta Dabašinskiene, Pinar Ege, Inger-Anne Ehret, Nelly-Ann Fritsche, Daniela Gatt, Bibi Janssen, Maria Kambanaros, Svetlana Kapalková, Bjarke Kronqvist, Sari Kunnari, Chiara Levorato, Olga Nenonen, Siobhán Nic Fhlannchadha, Cara O’Toole, Kamila Polišenská, Barbara Pomiechowska, Natasha Ringblom, Tanja Rinker, Maja Roch, Maja Savic, Daniela Slancová, Ianthi Maria Tsimpli, Özlem Ünal-Logacev (2015) ‘Ratings of age of acquisition of 299 words across 25 Languages. Is there a cross-linguistic order of words?’ Behavior Research Methods. DOI 10.3758/s13428-015-0636-6.

Ünal, Ö. ve Topbaş, S., (2011) “Dudak damak yarığı olan bireylerde konuşma bozuklukları ve terapisi”, Türkiye Klinikleri Journal of Plastic Surgery, 3 (1), 126–132.

Ünal-Logacev, Ö., Fuchs, S. & Zygis. M., (2014) Soft 'g' in Turkish. Evidence for sound change in progress. In Fuchs, Susanne, Martine Grice, Anne Hermes, Leonardo Lancia & Doris Mücke, Proceedings of the Xth International Seminar on Speech Production, 441-444. Köln: Universität Köln.

Ünal-Logacev, Ö. & Fuchs, S. (2015). Voicing contrast in Turkish: Simultaneous measurements of acoustics, EPG, and intraoral pressure. In U Glasgow (ed.), Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences, Paper number 861.

Ünal-Logacev, Ö., Zygis, M., Fuchs, S. (2017) Phonetics and phonology of soft ‘g’ in Turkish. Journal of the International Phonetic Association, Basımda, Doi: 10.1017/S0025100317000317 (Yayın No: 3550580)

Haman, E., Luniewska, M., Hansen, P., Simonsen, H. G., Chiat, S., Bjekic J., Blaziene A., Chyl, K., Dabašinskiene, I., Engel, de A., Gagarina, N., Gavarró, A., Håkansson, G., Harel, E., Holm, E., Kapalková, S., Kunnari, S., Levorato, C., Lindgren, J., Mieszkowska, K., Montes, S. L., Potgieter, A., Ribu, I., Ringblom, N., Rinker, T., Roch, M., Slancová, D., Southwood, F., Tedeschi, R., Tuncer, A. M., Ünal-Logacev, Ö., Vuksanovic, J., Armon-Lotem, S. (2017). Noun and verb knowledge in monolingual preschool children across 17 languages: Data from cross-linguistic lexical tasks (LITMUS-CLT). Clinical Linguistics & Phonetics, 1-26., Doi: 10.1080/02699206.2017.1308553 (Yayın No: 3550579)

Kurum Dışı Görevlendirme

Bilgi Talep Formu