Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Çağımızda mikro ve nano düzeydeki görüntüleme cihazları yüksek teknolojiler kategorisinde üretilirken, ülkemizde de son yıllarda yeni açılan tıp fakültelerinin artan sayıları göz önüne alındığında; İMÜ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı olarak ultrastrüktürel görüntüleme teknolojilerine ayak uydurabilecek, yeni medikal histo-teknoloji metodları üretecek, bunları kullanarak bilimsel araştırma yapabilecek, klinik tanıya katkıda bulunabilecek histologları yetiştirmek, medikal nano-histoloji temeline dayanan bir “Histoloji ve Embriyoloji Doktora Programı” ile ilk ve tek olmak amacımızdır.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans ve / veya Yüksek Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu, İngilizce Yeterlik Belgesi

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve bir seminer, nitelikli sınav, tez önerisi, doktora tezi ile en az 240 AKTS alan öğrenciler bir diploma alma hakkına sahiptir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin bir yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumunda başarıyla tamamlamış olduğu lisansüstü derslerin kredisi, danışmanın uygun görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onaylaması şartıyla kayıt yaptırdığı programa transfer edilir. Bir yüksek lisans programında alınan ve bu program için geçerli sayılan krediler, doktora programına transfer edilmez.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
HSED1169360FONKSİYONEL HİSTOLOJİ VE ULTRASTRÜKTÜRTürkçe2+4-8
HSED1169370İLERİ MİKROSKOBİ PRENSİPLERİTürkçe2+4-8
HSED1121930MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYATürkçe4-10
HSED1110447MAKALE TARAMA VE SUNUM TEKNİKLERİTürkçe2-4
HSED1137480GELİŞİM BİYOLOJİSİTürkçe2-6
HSED1169380LİTERATÜR SAATİ ITürkçe2-4
HSED1121960FİZYOPATOLOJİTürkçe2-6
HSED1121940FONKSİYONEL MORFOLOJİTürkçe3-8
HSED1122150LABORATUVAR ROTASYONU - ITürkçe-6
HSED1121950GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİTürkçe4-8
HSED1121970BİLİMSEL PROJE VE ANALİZ YÖNTEMLERİTürkçe2-4
HSED1122160LABORATUVAR ROTASYONU - IITürkçe-6
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
HSED1210331PREPARASYON TEKNİKLERİ VE GÖRÜNTÜLEMETürkçe1+4-6
HSED1265950İLERİ HÜCRE BİYOLOJİSİTürkçe2+2-8
HSED1221930MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYATürkçe4-10
HSED1210329GENİTAL SİSTEM HİSTOLOJİSİ, EMBRİYOLOJİSİ VE ANOMALİLERİTürkçe2+2-6
HSED1210448REJENERASYONTürkçe2+4-6
HSED1214719DERİ VE DERİ EKLERİ HİSTOLOJİSİTürkçe2+2-6
HSED1214721BAŞ-BOYUN ANATOMİSİ VE HİSTOLOJİSİTürkçe3+2-8
HSED1214722YAĞ DOKUSUTürkçe2+2-6
HSED1214723KÖK HÜCRETürkçe2+2-6
HSED1221960FİZYOPATOLOJİTürkçe2-6
HSED1265920KARŞILAŞTIRMALI HİSTOLOJİTürkçe2+4-8
HSED1265940LİTERATÜR SAATİ IITürkçe2-4
HSED1269390DENEY HAYVANI MODELLERİTürkçe2+4-8
HSED1269410SİNYAL İLETİMİTürkçe2+2-8
HSED1221940FONKSİYONEL MORFOLOJİTürkçe3-8
HSED1214021BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMADA İLERİ KONULARTürkçe2-6
HSED1222150LABORATUVAR ROTASYONU - ITürkçe-6
HSED1221950GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİTürkçe4-8
HSED1221970BİLİMSEL PROJE VE ANALİZ YÖNTEMLERİTürkçe2-4
HSED1222160LABORATUVAR ROTASYONU - IITürkçe-6

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Histoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
Hücre ve dokuyu ileri düzeyde (ultrastrakturel) tanımlar.
Sistemlerin gelişimi ile ilgili embriyolojik detayları ileri düzeyde bilir.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.


İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayanlar Tüp bebek Merkezlerinde Embriyolog olarak görev alabilir, ulusal veya uluslararası ilaç firmaları veya laboratuvarlarda Ar-Ge faaliyetlerinde bulunabilir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmak şartıyla üniversitelerde akademik kadrolara atanabilir.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun doktora programında en az 75 (B-) olması gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345678910
DENEY HAYVANI MODELLERİ1003430200
FONKSİYONEL HİSTOLOJİ VE ULTRASTRÜKTÜR3503100002
FONKSİYONEL MORFOLOJİ1331000003
GELİŞİM BİYOLOJİSİ1041100003
HÜCRE KÜLTÜRÜ2200111001
HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYONU VE ÖLÜMÜ2301101011
İLERİ HİSTOKİMYASAL TEKNİKLERİ I2000212200
İLERİ HİSTOKİMYASAL TEKNİKLERİ II2203323420
İLERİ MİKROSKOBİ PRENSİPLERİ1103200000
LİTERATÜR SAATİ I4444333333
LİTERATÜR SAATİ II4444333333
MAKALE TARAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ2005300303
MOLEKÜLER EMBRİYOLOJİ2050000000
PREPARASYON TEKNİKLERİ VE GÖRÜNTÜLEME3002210400
REJENERASYON3405534332
SEMİNER5002203300
SİNİR SİSTEMİ HİST., EMBRİYOLOJİSİ VE ANOMALİLERİ2030000000
TEZE İLİŞKİN ARAŞTIRMA KONULARI - II3113100001
TEZE İLİŞKİN ARAŞTIRMA KONULARI-I4003504400
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK4442010012
İlişkili Ders Sayısı / 20/3551332845391824311324

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu