Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Çağımızda mikro ve nano düzeydeki görüntüleme cihazları yüksek teknolojiler kategorisinde üretilirken, ülkemizde de son yıllarda yeni açılan tıp fakültelerinin artan sayıları göz önüne alındığında; İMÜ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı olarak ultrastrüktürel görüntüleme teknolojilerine ayak uydurabilecek, yeni medikal histo-teknoloji metodları üretecek, bunları kullanarak bilimsel araştırma yapabilecek, klinik tanıya katkıda bulunabilecek histologları yetiştirmek, medikal nano-histoloji temeline dayanan bir “Histoloji ve Embriyoloji Doktora Programı” ile ilk ve tek olmak amacımızdır.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans ve / veya Yüksek Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu, İngilizce Yeterlik Belgesi

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve bir seminer, nitelikli sınav, tez önerisi, doktora tezi ile en az 240 AKTS alan öğrenciler bir diploma alma hakkına sahiptir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin bir yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumunda başarıyla tamamlamış olduğu lisansüstü derslerin kredisi, danışmanın uygun görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onaylaması şartıyla kayıt yaptırdığı programa transfer edilir. Bir yüksek lisans programında alınan ve bu program için geçerli sayılan krediler, doktora programına transfer edilmez.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HSED1169360 FONKSİYONEL HİSTOLOJİ VE ULTRASTRÜKTÜR Türkçe 2+4 8
HSED1169370 İLERİ MİKROSKOBİ PRENSİPLERİ Türkçe 2+4 8
HSED1121950 GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ Türkçe 4 8
HSED1110447 MAKALE TARAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ Türkçe 2 4
HSED1121930 MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe 4 10
HSED1169380 LİTERATÜR SAATİ I Türkçe 2 4
HSED1121940 FONKSİYONEL MORFOLOJİ Türkçe 3 8
HSED1137480 GELİŞİM BİYOLOJİSİ Türkçe 2 6
HSED1122150 LABORATUVAR ROTASYONU - I Türkçe - 6
HSED1121970 BİLİMSEL PROJE VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Türkçe 2 4
HSED1122160 LABORATUVAR ROTASYONU - II Türkçe - 6
HSED1121960 FİZYOPATOLOJİ Türkçe 2 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HSED1210331 PREPARASYON TEKNİKLERİ VE GÖRÜNTÜLEME Türkçe 1+4 6
HSED1265950 İLERİ HÜCRE BİYOLOJİSİ Türkçe 2+2 8
HSED1221950 GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ Türkçe 4 8
HSED1221940 FONKSİYONEL MORFOLOJİ Türkçe 3 8
HSED1210329 GENİTAL SİSTEM HİSTOLOJİSİ, EMBRİYOLOJİSİ VE ANOMALİLERİ Türkçe 2+2 6
HSED1221930 MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYA Türkçe 4 10
HSED1210448 REJENERASYON Türkçe 2+4 6
HSED1269390 DENEY HAYVANI MODELLERİ Türkçe 2+4 8
HSED1222160 LABORATUVAR ROTASYONU - II Türkçe - 6
HSED1269410 SİNYAL İLETİMİ Türkçe 2+2 8
HSED1265920 KARŞILAŞTIRMALI HİSTOLOJİ Türkçe 2+4 8
HSED1221960 FİZYOPATOLOJİ Türkçe 2 6
HSED1222150 LABORATUVAR ROTASYONU - I Türkçe - 6
HSED1221970 BİLİMSEL PROJE VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Türkçe 2 4
HSED1265940 LİTERATÜR SAATİ II Türkçe 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HSED2137550 TEZE İLİŞKİN ARAŞTIRMA KONULARI-I Türkçe 2 10
HSED2137530 İLERİ HİSTOKİMYASAL TEKNİKLERİ I Türkçe 2+4 8
HSED2169420 MOLEKÜLER EMBRİYOLOJİ Türkçe 4+2 8
HSED2137560 SİNİR SİSTEMİ HİSTOLOJİSİ, EMBRİYOLOJİSİ VE ANOMALİLERİ Türkçe 2 6
HSED2137540 HÜCRE KÜLTÜRÜ Türkçe 2+4 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HSED2237590 TEZE İLİŞKİN ARAŞTIRMA KONULARI - II Türkçe 2 10
HSED2269430 SEMİNER Türkçe - 4
HSED2247510 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
HSED2237580 İLERİ HİSTOKİMYASAL TEKNİKLERİ II Türkçe 2+4 8
HSED2210449 BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM TEKNİKLERİ Türkçe 2 8
HSED2237570 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYONU VE ÖLÜMÜ Türkçe 2+2 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HSED3147510 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
HSED3130940 TEZ Türkçe - 100
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HSED3247510 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
HSED3230940 TEZ Türkçe - 100
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HSED4130940 TEZ Türkçe - 100
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HSED4230940 TEZ Türkçe - 100

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Histoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
Hücre ve dokuyu ileri düzeyde (ultrastrakturel) tanımlar.
Sistemlerin gelişimi ile ilgili embriyolojik detayları ileri düzeyde bilir.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

Öğrenme Yetkinliği

Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Histoloji alanı ile ilgili toplantılara katılır, bildiri sunar, tartışmalara katılır, konferanslar verir, çalışmalarını alan özgü itibarlı dergilerde yayınlar

Alana Özgü Yetkinlik

Histoloji ve embriyoloji alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular, duyurur.

İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayanlar Tüp bebek Merkezlerinde Embriyolog olarak görev alabilir, ulusal veya uluslararası ilaç firmaları veya laboratuvarlarda Ar-Ge faaliyetlerinde bulunabilir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmak şartıyla üniversitelerde akademik kadrolara atanabilir.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun doktora programında en az 75 (B-) olması gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DENEY HAYVANI MODELLERİ 1003430200
FONKSİYONEL HİSTOLOJİ VE ULTRASTRÜKTÜR 3503100002
FONKSİYONEL MORFOLOJİ 1331000003
GELİŞİM BİYOLOJİSİ 1041100003
HÜCRE KÜLTÜRÜ 2200111001
HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYONU VE ÖLÜMÜ 2301101011
İLERİ HİSTOKİMYASAL TEKNİKLERİ I 2000212200
İLERİ HİSTOKİMYASAL TEKNİKLERİ II 2203323420
İLERİ MİKROSKOBİ PRENSİPLERİ 1103200000
LİTERATÜR SAATİ I 4444333333
LİTERATÜR SAATİ II 4444333333
MAKALE TARAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ 2005300303
MOLEKÜLER EMBRİYOLOJİ 2050000000
PREPARASYON TEKNİKLERİ VE GÖRÜNTÜLEME 3002210400
REJENERASYON 3405534332
SEMİNER 5002203300
SİNİR SİSTEMİ HİSTOLOJİSİ, EMBRİYOLOJİSİ VE ANOMALİLERİ 2030000000
TEZ 4114454405
TEZE İLİŞKİN ARAŞTIRMA KONULARI - II 3113100001
TEZE İLİŞKİN ARAŞTIRMA KONULARI-I 4003504400
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 4442010012
İlişkili ders sayısı / 21/3155342949432328351329
İlişki ağırlığı2232222322

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Canlı DestekBilgi Talep Formu