Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Medikal fizik uzmanı olarak çalışan kişileri alanları ile ilgili daha özelleşmiş ve yeni bilgilerle donatmak

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree and/or Master's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result, Certificate of English Proficiency

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses and take minumum 240 ECTS with a seminar, qualifying exam, dissertation proposal, PhD dissertation have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Master derecesi

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SFZD1141460 RADYOTERAPİ FİZİĞİ Türkçe 3+4 18
SFZD1141470 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME FİZİĞİ Türkçe 1 6
SFZD1141490 RADYASYON FİZİĞİ VE DOZİMETRİSİ Türkçe 3+4 18
SFZD1141480 RADYOTERAPİDE ÖZEL UYGULAMALAR Türkçe 1 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SFZD1241530 SEMİNER Türkçe - 2
SFZD1241490 RADYASYON FİZİĞİ VE DOZİMETRİSİ Türkçe 3+4 18
SFZD1238470 RADYOTERAPİDE KALİTE KONTROL Türkçe 2 6
SFZD1241520 RADYOLOJİK ANATOMİ Türkçe 1 6
SFZD1210437 İLERİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Türkçe 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SFZD2141570 PROFESYONELLİK VE ETİK Türkçe 1 6
SFZD2169480 RADYASYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 18
SFZD2141630 BİLGİSAYARLI HESAPLAMA METODLARI Türkçe 2+2 12
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SFZD2241620 MOLEKÜLER ONKOLOJİ VE RADYOBİYOLOJİ Türkçe 2+2 18
SFZD2241630 BİLGİSAYARLI HESAPLAMA METODLARI Türkçe 2+2 12
SFZD2241640 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SFZD3141640 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
SFZD3141650 TEZ Türkçe - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SFZD3241640 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 40
SFZD3241650 TEZ Türkçe - 120
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SFZD4141650 TEZ Türkçe - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SFZD4241650 TEZ Türkçe - 120

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Radyasyon Onkolojisi, nükleer tıp ve radyoloji alanında kullanılan radyasyon veren cihazların yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgilere sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Radyasyon verici cihazların günlük, aylık ve yıllık kalite kontrol programlarını takip etmeyi ve uygulamayı bilir.
Kliniğe yeni alınan cihazların kabulu ve hizmete sokması aşamasında yapılması gerekenleri bilir.
Hastaların tedavi planlamasını yapma yeteneğine sahiptir.
Çalıştığı kurumun radyasyondan korunma görevlisi olacak bilgiye sahiptir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanındaki araştırmalarda ekip içinde görev alabilir; aldığı görevin sorumluluğunu tek başına üstlenebilir ve yerine getirmek üzere bağımsız çalışma yürütebilir.

Öğrenme Yetkinliği

Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Teorik ve pratik çalışmalarda iletişim ve bilgisayar teknolojilerini verimli olarak kullanır.
Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
Klinik uygulamaların hasta ve personele en az radyasyon verecek şekilde planlamasını yapabilir.

İstihdam Olanakları

Sağlk Fizikçisi

Üst Dereceye Geçiş

May apply to post-doctoral programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Yazılı Sınav Araştırma Makale yazma Tez

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİSAYARLI HESAPLAMA METODLARI 00030345453
İLERİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 00000005500
MOLEKÜLER ONKOLOJİ VE RADYOBİYOLOJİ 52225443452
PROFESYONELLİK VE ETİK 00000220050
RADYASYON FİZİĞİ VE DOZİMETRİSİ 55555555555
RADYASYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ 33425554455
RADYOLOJİK ANATOMİ 30030343352
RADYOTERAPİ FİZİĞİ 55544455554
RADYOTERAPİDE KALİTE KONTROL 55554555555
RADYOTERAPİDE ÖZEL UYGULAMALAR 55554555555
SEMİNER 53335553553
TEZ 55555555555
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME FİZİĞİ 55544555554
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 55555555555
İlişkili ders sayısı / 14/135143444646565958606548
İlişki ağırlığı44434444454

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu