Ana içeriğe atla
/Ebelik (Tezli)

Dünya'nın en eski mesleklerinden biri ebelik mesleğidir. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar ülkemizin en ücra köşelerinde ve her alanda ebeler görev almışlardır.


Sağlık reformları, hızla gelişen bilim ve teknoloji toplumun sağlık gereksinimlerinde köklü değişikliklere neden olmuştur. Ebelik mesleğinde de, bu değişikliklerin ışığında hizmet verdiği toplumda bilimsel araştırma yapılarak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanması için donanımlı profesyonellerin yetiştirilmesi gereksinimi ortaya çıkmıştır. Ebeliğin profesyonel gelişimi mezuniyet sonrası lisansüstü eğitimiyle gerçekleşmektedir. Ülkemizde ebelikte lisans eğitimine 1996 yılında geçilmiştir. 1996 yılından bu yana ebelikte lisans, lisansüstü ve doktora eğitimleri artmaya başlamıştır. Ne yazık ki bu artışın istenilen düzeyde olması sağlanamamıştır.

Günümüzde ebelikte "uzman ebe" ünvanı sadece ebelik alanında tezli/tezsiz yüksek lisans programını tamamlayan ebelere verilmektedir. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Lisansüstü eğitim programında yürütmekte olduğumuz Tezli Yüksek Lisans programı ile amacımız ülkemizde lisans eğitimi veren ebelik bölümlerinin akademisyen alt yapısını oluşturmaktır. Ayrıca Tezsiz Yüksek Lisans programı ile gebelik, doğum, doğum sonu ve yenidoğan alanlarında kaliteli ve nitelikli ebelik hizmeti verebilecek ve kanıt temelli çalışmaları uygulamada nasıl kullanılacağını öğrenmiş ebelerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Ebelik Yükseklisans programları ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayata sağlıklı başlaması için, alanında uzman, yaptığı işi bilimsel düzeyde bilen ve bildiklerini en iyi şekilde uygulayan nitelikli ebelerin yetiştirmesini hedefliyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Asiye KOCATÜRK

Ekleme Tarihi: 16/06/2022 - 10:54Son Güncelleme Tarihi: 17/11/2023 - 14:12