Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Bu programın amacı, ergoterapi bilimi ve felsefesi ile ilgili bilimsel ve klinik gelişmeleri takip eden, daha derinlemesine bilgilerle eğitilmiş olan, akademik düşünce, araştırma ve değerlendirme becerilerini geliştirmiş, bütüncül yaklaşım ile evrensel değerlere saygılı, etik kurallara bağlı, klinik uygulama becerileri gelişmiş, araştırmacı, üretken ve yenilikçi ergoterapistler yetiştirmektedir.

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Pesonel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Puanı

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri, semineri ve tezi başarıyla alan ve 90-120 AKTS'yi tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ergoterapi lisans diplomasına sahip olmak.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ERGY1112765ERGOTERAPİ BİLİMİ ESASLARITürkçe3-8
ERGY1112766BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİTürkçe3-8
ERGY1112767DUYU ALGI MOTOR BÜTÜNLÜĞÜTürkçe3-8
ERGY1112768PEDİATRİDE ERGOTERAPİTürkçe3-8
ERGY1112769ENDÜSTRİDE ERGOTERAPİTürkçe3-8
ERGY1114188ERGOTERAPİDE DEĞERLENDİRMELERTürkçe3-8
ERGY1114189YAŞLANAN TOPLUM VE ERGOTERAPİTürkçe3-8
ERGY1112776REHABİLİTASYONDA İNOVASYONTürkçe3-8
ERGY1110438BİYOİSTATİSTİKTürkçe3-8
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ERGY1212773ERGOTERAPİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLARTürkçe3-8
ERGY1212774ERGOTERAPİDE KLİNİK ÇÖZÜMLEMETürkçe3-8
ERGY1212775SEMİNERTürkçe-8
ERGY1214014BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMATürkçe2-6
ERGY1212776REHABİLİTASYONDA İNOVASYONTürkçe3-8
ERGY1212778ÜST EKSTREMİTE REHABİLİTASYONUTürkçe3-8
ERGY1212779AKTİVİTE VE HAREKET ANALİZİTürkçe3-8
ERGY1214191FİZİKSEL BOZUKLUKLARDA ERGOTERAPİTürkçe3-8
ERGY1214192MENTAL SAĞLIK VE ERGOTERAPİTürkçe3-8

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Ergoterapi alanında güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
Uzmanlaşacağı alanda bütüncül bakış açısıyla değerlendirme, planlama ve müdahale etme bilgisine sahiptir.


İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayanlar kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitülerinde görev alabilir, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmak şartıyla üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir. Doktoraya devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Üçüncü aşama programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sınav, sözlü sınav ve bir makalenin ya da bir konunun anlatımı şeklinde yapılır. Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun doktora programında en az 65 olması gerekir. Ara sınav ve genel sınav notlarının % 50'si alınarak başarı puanı belirlenir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345678910
AKTİVİTE VE HAREKET ANALİZİ5442454455
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ5211423255
DUYU ALGI MOTOR BÜTÜNLÜĞÜ5442454455
ENDÜSTRİDE ERGOTERAPİ5444454455
ERGOTERAPİ BİLİMİ ESASLARI5211323255
ERGOTERAPİDE DEĞERLENDİRMELER5333554455
ERGOTERAPİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR5444454555
ERGOTERAPİDE KLİNİK ÇÖZÜMLEME5553554555
FİZİKSEL BOZUKLUKLARDA ERGOTERAPİ5443454455
MENTAL SAĞLIK VE ERGOTERAPİ5441454455
PEDİATRİDE ERGOTERAPİ5454454455
REHABİLİTASYONDA İNOVASYON5445454555
SEMİNER3432555555
TEZ5555555555
ÜST EKSTREMİTE REHABİLİTASYONU5444454455
YAŞLANAN TOPLUM VE ERGOTERAPİ5442454455
İlişkili Ders Sayısı / 16/1778615946677464658080

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu