Ana içeriğe atla

Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Bireylerin yaşamları ve çevreleri adapte edilerek, günlük yaşam aktivitelerinin mümkün olduğu ölçüde bağımsız, kolay ve enerji korunarak yerine getirilmesi amaçlanır.  
Ergoterapi Yüksek Lisans Programı hastalıklar, kazalar ve gelişim bozuklukları gibi çeşitli sağlık sorunları nedeniyle vücut yapı ve fonksiyonları bozularak günlük yaşam aktiviteleri kısıtlanmış veya kısıtlanabilecek bireylerin, önceden var olan veya herhangi bir nedenle yitirilen zihinsel, sosyal ve fiziksel yeteneklerini yeniden kazandırarak bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlama yoluyla, yaşam kalitelerini artırmak amacıyla gerekli olan bilgiyi yürüttüğü strateji ve projelerle geliştirmeyi kapsamaktadır. 
Ergoterapiye ihtiyaç duyan bireyler ile birebir çalışma imkanı bularak, ergoterapiye yönelik problemlerin değerlendirilmesi ve çözümüne yönelik farkındalığın oluşturulması konularında bilgi sahibi olan, sahip oldukları bilgi ve tecrübelerini meslek yaşamları boyunca, etik prensipler ışığında, araştırmacı, çözüm odaklı, iletişim becerisi gelişmiş, yeni fikirler geliştirebilen ve bu alandaki bilimsel gelişmeleri takip eden uzman ergoterapistler yetiştirerek; alanda eksikliğini hissettiğimiz yeni araştırmacıların yetiştirilmesi Ergoterapi Yüksek Lisans Programı’ nın ilkesidir. 
Ergoterapi Yüksek Lisans Programı, ergoterapi bilimi, pediatrik ergoterapi, geriatrik ergoterapi, üst ve alt ekstremite rehabilitasyon ve analizleri ile klinik çözümlemeler, bilişsel ergoterapi ve teknolojik rehabilitasyon konularına ait dersleri içermektedir. 

Anabilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Devrim TARAKCI

Ekleme Tarihi: 16/06/2022 - 16:17Son Güncelleme Tarihi: 16/06/2022 - 16:18