Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Evrensel düzeyde biyoistatistik eğitimi vererek, araştırma konusunda yeterli düzeye ulaşmış, kendi alanında geliştirmeye açık, birlikte çalıştığı kişilerle diyalog kurabilen, gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde ortak çalışmanın gereklerini yerine getirebilen sorumluluk sahibi, bilgili, aydın, etik kurallara bağlı, yeterli biyoistatistik uzmanı yetiştirmeyi amaçlar.

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu, İngilizce Yeterlik Belgesi

Mezuniyet Koşulları

90 ile 120 AKTS almış olup, derslerini başarı ile geçen, bir seminere katılmış ve tezini vermiş öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda formal öğrenme uygulanmaktadır. Başka bir üniversitenin Biyoistatistik yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Alan dışından gelenler için bölüm kurul kararı doğrultusunda belirlenen dersler lisans programından alınır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
BIOY1114084BİYOİSTATİSTİK-Iİngilizce3-10
BIOY1114085BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİİngilizce3-10
BIOY1114108SEMİNERİngilizce-10
BIOY1114086VARYANS ANALİZİİngilizce3-8
BIOY1114087ÖRNEKLEM YÖNTEMLERİİngilizce3-8
BIOY1114088BİLİMSEL ARAŞTIRMA TASARIMIİngilizce3-8
BIOY1114089BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM BİLİMİNDE İLKELERİngilizce3-8
BIOY1114091KANITA DAYALI TIPİngilizce3-8
BIOY1114092ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZE GİRİŞİngilizce3-8
BIOY1114093EPİDEMİYOLOJİ VE SAYISAL YÖNTEMLERE GİRİŞİngilizce3-8
BIOY1114094DEMOGRAFİİngilizce3-8
BIOY1114095VERİ BİLİMLERİ VE MAKİNE ÖĞRENMESİNE GİRİŞİngilizce3-8
BIOY1114096GENETİK EPİDEMİYOLOJİ & İSTATİSTİKSEL METOTLARİngilizce3-8
BIOY1114097SAĞLIK EKONOMİSİ VE ANALİZLERİngilizce3-8
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
BIOY1214098İSTATİKSEL PROGRAMLAMAYA GİRİŞİngilizce2+2-10
BIOY1214099BİYOİSTATİSTİK-IIİngilizce3-10
BIOY1214101LİNEER MODELLERE GİRİŞİngilizce3-10
BIOY1214108SEMİNERİngilizce-10
BIOY1214102PARAMETRİK OLMAYAN YÖNTEMLERİngilizce3-8
BIOY1214103SAĞKALIM ANALİZLERİNE GİRİŞİngilizce3-8
BIOY1214104NÜFUS BİLİMİİngilizce3-8
BIOY1214105HESAPLAMALI BİYOLOJİYE GİRİŞİngilizce3-8
BIOY1214106SAĞLIK BİLİMLERİNDE NEDENSELLİK VE ANALİZİİngilizce3-8
BIOY1214107ZAMAN SERİLERİİngilizce3-8

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.


İstihdam Olanakları

Mezunlar, ulusal ve uluslararası yüksek öğretim kurumlarındaki akademik kadrolarda, özel sektörde ise; sigorta şirketlerinde (aktüer olarak), araştırma şirketlerinde, ilaç şirketlerinde Biyoistatistik uzmanı olarak istihdam edilebilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora programlarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler yıl içinde sözlü ve yazılı sınavla değerlendirilir. Ayrıca, ödev ve projeler verilir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011121314151617
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TASARIMI33555533134433353
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ43555545134445554
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM BİLİMİNDE İLKELER33335442132423444
BİYOİSTATİSTİK-I55333455454444444
BİYOİSTATİSTİK-II55335345545553555
ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZE GİRİŞ55223253544442345
DEMOGRAFİ21212233122322523
EPİDEMİYOLOJİ VE SAYISAL YÖNTEMLERE GİRİŞ33555555244453453
GENETİK EPİDEMİYOLOJİ & İSTATİSTİKSEL METOTLAR33133243524532554
İSTATİKSEL PROGRAMLAMAYA GİRİŞ55003000500000550
KANITA DAYALI TIP33555544243435354
LİNEER MODELLERE GİRİŞ55105003500520030
ÖRNEKLEM YÖNTEMLERİ43334334533333344
PARAMETRİK OLMAYAN YÖNTEMLER55003000500050050
SAĞKALIM ANALİZLERİNE GİRİŞ55212020410230332
SAĞLIK BİLİMLERİNDE NEDENSELLİK VE ANALİZİ54533335143333333
SAĞLIK EKONOMİSİ VE ANALİZLER21334344134544443
SEMİNER50555335055555555
TEZ55555555555555555
VARYANS ANALİZİ55333343544533444
VERİ BİLİMLERİ VE MAKİNE ÖĞRENMESİNE GİRİŞ33214135534535434
ZAMAN SERİLERİ55222132533333333
İlişkili Ders Sayısı / 22/239080656184597174736567827463809172

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu