Geri
AKADEMİK

(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Kurum İçi Görevlendirme

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Lütfü HANOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Gürkan ÖZTÜRK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi 1993 King's College London

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Araştırma Alanları

Nörodejeneratif ve nörorejeneratif süreçlerde etkin olan moleküler ve hücresel mekanizmaların anlaşılmasında hücre kültürü ve hayvan modelleriyle araştırmalar yapmaktadır. Bir başka uzmanlık alanı ileri mikroskopik görüntüleme ve manipülasyon teknikleridir.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Aydin, M.S., Yigit, E.N., Vatandaslar, E., Erdogan, E. & Ozturk, G. (2018) Transfer and Integration of Breast Milk Stem Cells to the Brain of Suckling Pups. Sci Rep, 8, 14289.
Aysit-Altuncu, N., Ulusoy, C., Ozturk, G. & Tuzun, E. (2018) Effect of LGI1 antibody-positive IgG on hippocampal neuron survival: a preliminary study. Neuroreport, 29, 932-938.
Bal, R., Ozturk, G., Etem, E.O., Him, A., Cengiz, N., Kuloglu, T., Tuzcu, M., Yildirim, C. & Tektemur, A. (2018) Modulation of Excitability of Stellate Neurons in the Ventral Cochlear Nucleus of Mice by ATP-Sensitive Potassium Channels. J Membr Biol, 251, 163-178.
Demircan, T., Ovezmyradov, G., Yildirim, B., Keskin, I., Ilhan, A.E., Fescioglu, E.C., Ozturk, G. & Yildirim, S. (2018) Experimentally induced metamorphosis in highly regenerative axolotl (ambystoma mexicanum) under constant diet restructures microbiota. Sci Rep, 8, 10974.
Kuter, N., Aysit-Altuncu, N., Ozturk, G. & Ozek, E. (2018) The Neuroprotective Effects of Hypothermia on Bilirubin-Induced Neurotoxicity in vitro. Neonatology, 113, 360-365.
Caglayan, B., Caglayan, A.B., Beker, M.C., Yalcin, E., Beker, M., Kelestemur, T., Sertel, E., Ozturk, G., Kilic, U., Sahin, F. & Kilic, E. (2017) Evidence that activation of P2X7R does not exacerbate neuronal death after optic nerve transection and focal cerebral ischemia in mice. Experimental neurology, 296, 23-31.
Demircan, T., Keskin, I., Dumlu, S.N., Ayturk, N., Avsaroglu, M.E., Akgun, E., Ozturk, G. & Baykal, A.T. (2017) Detailed tail proteomic analysis of axolotl (Ambystoma mexicanum) using an mRNA-seq reference database. Proteomics, 17.
Shahbazi, R., Ozcicek, I., Ozturk, G. & Ulubayram, K. (2017) Functionalized gold nanoparticles manifested as potent carriers for nucleolar targeting. Nanotechnology, 28, 025103.
Demircan, T., Ilhan, A.E., Ayturk, N., Yildirim, B., Ozturk, G. & Keskin, I. (2016) A histological atlas of the tissues and organs of neotenic and metamorphosed axolotl. Acta Histochem, 118, 746-759.
Kilic, E., Reitmeir, R., Kilic, U., Caglayan, A.B., Beker, M.C., Kelestemur, T., Ethemoglu, M.S., Ozturk, G. & Hermann, D.M. (2014) HMG-CoA Reductase Inhibition Promotes Neurological Recovery, Peri-Lesional Tissue Remodeling, and Contralesional Pyramidal Tract Plasticity after Focal Cerebral Ischemia. Front Cell Neurosci, 8, 422.
Bektas, S. & Ozturk, G. (2013) Enhancement of cultured adult motor neuron survival with cold pre-incubation. Neurosci Lett, 533, 23-27.
Ozturk, G., Cengiz, N., Erdogan, E., Him, A., Oguz, E.K., Yenidunya, E. & Aysit, N. (2013) Two distinct types of dying back axonal degeneration in vitro. Neuropathol Appl Neurobiol, 39, 362-376.
Cengiz, N., Ozturk, G., Erdogan, E., Him, A. & Oguz, E.K. (2012) Consequences of neurite transection in vitro. J Neurotrauma, 29, 2465-2474.
Demir, O., Aysit, N., Onder, Z., Turkel, N., Ozturk, G., Sharrocks, A.D. & Kurnaz, I.A. (2011) ETS-domain transcription factor Elk-1 mediates neuronal survival: SMN as a potential target. Biochimica et biophysica acta, 1812, 652-662.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Hanefi ÖZBEK
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Ege Üniversitesi 1991 Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (Genel Müdür Yrd), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (Kurum Başkan Yrd)

Araştırma Alanları

Araştırma alanları: Toksisite Karaciğeri koruyucu etki Analjezik aktivite İnflamasyon Türk Müziği Teorisi Müzik Terapi Biyoistatistik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Aydın, S., H. Özbek, Y. Yılmaz, M.K. Atilla, H. Bayraklı and H. Çetin, “Effects of sildenafil citrate, acetylcholine, and sodium nitroprusside on the relaxation of rabbit cavernosal tissue in vitro”, Urology, 58(1), 119-124 (2001).

Özbek, H., N. Güler, S. Aydın, B. Eryonucu and M. Bilge, “Sildenafil sitratın izole sıçan aortası üzerine etkileri: Karşılaştırmalı in vitro çalışma”, Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 1: 23-26 (2001).

Durak, İ., H. Özbek, M. Karaayvaz and H.S. Öztürk, “Cisplatin induces acute renal failure by impairing antioxidant system guinea pigs: effects of antioxidant supplementation on the cisplatin nephrotoxicity”, Drug Chem. Toxicol., 25, 1-8 (2002).

Özbek, H., S. Uğraş, H. Dülger, İ. Bayram, İ. Tuncer, G. Öztürk and A. Öztürk, “Hepatoprotective effect of Foeniculum vulgare essential oil”, Fitoterapia, 74(3): 317-319 (2003).

Özbek, H., M. Öztürk, İ. Bayram, S. Uğraş and G.S. Çitoğlu, “Hypoglycemic and hepatoprotective effects of Foeniculum vulgare Miller seed fixed oil extract in mice and rats”, East. J. Med., 8(2), 35-40 (2003).

Türkdoğan, M.K., H. Ozbek, Z. Yener, I. Tuncer, I Uygan and E. Ceylan, “The role of Urtica dioica and Nigella sativa in the prevention of Carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats”, Phytother. Res., 17, 942-946 (2003).

Özbek, H., M. Öztürk, İ. Bayram, S. Uğraş and G.S. Çitoğlu, “Hypoglycemic and hepatoprotective effects of Foeniculum vulgare Miller seed fixed oil extract in mice and rats”, East. J. Med., 8(2), 35-40 (2003).

Çelik, İ. and H. Özbek, “Effect of subchronic exposure to thiocarbamide on haematological and biochemical constituents of rats”, Fresen. Environ. Bull., 13(2), 159-163 (2004).

Özbek, H., S. Uğraş, İ. Bayram, İ. Uygan, E. Erdoğan, A. Öztürk and Z. Huyut, “Hepatoprotective effect of Foeniculum vulgare essential oil: A carbon-tetrachloride induced liver fibrosis model in rats”, Scand. J. Lab. Anim. Sci., 31(1), 9-17 (2004).

Durak, İ., H. Özbek and S. Elgün, “Cyclosporine reduces hepatic antioxidant capacity: protective roles of antioxidants”, Int. Immunopharmacol., 4(3), 469-473 (2004).

Özbek, H., E. Ceylan, M. Kara M, F. Özgökçe and M. Koyuncu, “Hypoglycemic efect of Rheum ribes roots in alloxan induced diabetic and normal mice”, Scand. J. Lab. Anim. Sci., 31(2), 113-115 (2004).

Özbek, H., G.S. Çitoğlu, H. Dülger, S. Uğraş and B. Sever, “Hepatoprotective and antiinflammatory activities of Ballota glandulosissima”, J. Ethnopharmacol., 95, 143-149 (2004).

Durak, I., H. Özbek, E. Devrim, N. Karagenç and I.B. Ergüder, “Effects of cholesterol supplementation on antioxidant enzyme activities in rat hepatic tissues: possible implications of hepatic paraoxonase in atherogenesis”, Nutr. Metab. Cardiovas., 14(4), 211-214 (2004).

Akdeniz, N., O. Calka, H. Ozbek and A. Metin, “Anti-inflammatory effects of tretinoin (all-trans-retinoic acid) 0.1% and adapalene 0.1% in rats”, Clin. Exp. Dermatol., 30(5), 570-572 (2005).

Özbek, H. “The anti-inflammatory activity of the Foeniculum vulgare L. essential oil and investigation of its median lethal dose in rats and mice”, Int. J. Pharmacol., 1(4), 329-331 (2005).

Özbek, H., İ. Bayram, M. Ozturk, E. Erdogan, S. Alici and İ. Uygan, “Risk of Gastrointestinal Cancer in Mice after Consuming Salted and Dried Fish in Van-Ercis Region”, Int. J. Cancer Res., 1(2), 106-108 (2005).

Özbek, H. “The anti-inflammatory activity of the Foeniculum vulgare L. essential oil and investigation of its median lethal dose in rats and mice”, Int. J. Pharmacol., 1(4), 329-331 (2005).

Özbek, H. and O. Yılmaz, “The antiinflammatory activity and median lethal dose of the Foeniculum vulgare Mill. (etheric oil)”, Recent Progress in Medicinal Plants, 12, 385-391 (2006).

Yılmaz BS, Özbek H, Çitoğlu GS, Uğraş S, Bayram İ, Erdoğan E. Analgesic and hepatotoxic effects of Ononis spinosa L. Phytother Res 2006, 20:500-503.

Yılmaz BS, Özbek H, Çitoğlu GS. Antinociceptive and anti-inflammatory activities of Ballota inaequidens. Pharmaceutical Biology 2006, 44(8): 636-641.

Özbek, H., N. Güler and B. Eryonucu, “Vasorelaxant effects of sildenafil and verapamil isolated rat aorta with and without intact endothelium”, Int. J. Pharmacol., 2(1), 142-145 (2006).

Özbek, H. and O. Yılmaz, “The antiinflammatory activity and median lethal dose of the Foeniculum vulgare Mill. (etheric oil)”, Recent Progress in Medicinal Plants, 12, 385-391 (2006).

Özbek, H., A. Taş, F. Özgökçe, N. Selçuk, Ş. Alp and S. Karagöz, “Evaluation of median lethal dose and analgesic activity of Foeniculum vulgare Miller essential oil”, Int. J. Pharmacol., 2(2), 181-183 (2006).

Özbek H, Bayram İ, Uğraş S, Cengiz N. Investigation of hepatoprotective effect of Foeniculum vulgare Fixed oil in rats. Research Journal of Medicine and Medical sciences 2006, 1(2): 72-76

Devrim, E., H. Özbek ve İ. Durak. Effects of High Cholesterol Diet and Antioxidant Vitamins Combination on Oxidant/Antioxidant Status in Heart, Kidney, Liver and Testis Tissues from Rats, J. Food Lipids 2007, 14(4): 386-395.

Özbek, H., M. Öztürk, E. Erdoğan, M. Kösem, “Are Nigella sativa and Urtica dioica Fixed Oils Effective On Carbon Tetrachloride-Induced Liver Injury Model In Rats?” Recent Progress in Medicinal Plants 2007, 19: 127-136.

Özbek, H., M. Öztürk, E. Erdoğan, M. Kösem, “Are Nigella sativa and Urtica dioica Fixed Oils Effective On Carbon Tetrachloride-Induced Liver Injury Model In Rats?” Recent Progress in Medicinal Plants 2007, 19: 127-136.

Özbek, H., M. Öztürk, F. Özgökçe, Investigation of median lethal dose (LD50) and hypoglycemic effect of Thymus fallax F. leaves essential oil. Recent Progress in Medicinal Plants, 23, Chapter 18, pp: 255-261 (2008).

Özbek, H., M. Öztürk, F. Özgökçe, Investigation of median lethal dose (LD50) and hypoglycemic effect of Thymus fallax F. leaves essential oil. Recent Progress in Medicinal Plants, 23, Chapter 18, pp: 255-261 (2008).

Tekin, M., H. Özbek, A. Him. “Investigation of Acute Toxicity, Anti-inflammatory, and Analgesic Effect of Urtica dioica L.” Pharmacologyonline, 1, 1210-1215 (2009).

Altun, M.L., H. Özbek, G.S. Çitoğlu, B.S. Yılmaz, İ. Bayram, N. Cengiz. “Hepatoprotective and hypoglycemic activities of Viburnum opulus L.” Turk J Pharm Sci, 7(1), 35-48 (2010).

Bahadır O, Saltan Çitoğlu G, Ozbek H,Dall'acqua S, Hošek J, Smejkal K. Hepatoprotectiveand TNF-? Inhibitory Activity of Zosima absinthifolia Extracts and Coumarins. Fitoterapia 2011 82(3): 454-459.

Bayram İ, Erten R, BayramY, Bulut G, Özbek H. The hepatoprotective effects of dihydromyrcenol andgeranyl formate in an experimental model of acute hepatic injury by the use ofcarbon tetrachloride. Turk F Gastroenterol, 2011; 22(6): 594-601.

Saltan Çitoğlu G, BahadırAcıkara O, Sever Yılmaz B, Ozbek H. Evaluation of analgesic,anti-inflammatory and hepatoprotective effects of lycorine from Sternbergiafisheriana (Herbert) Rupr. Fitoterapia, 2012 83(1): 81-7.

Bahadır Ö, Saltan G, ÖzbekH. Antinociceptive activity of some Scorzonera L. Species. Turk J Med Sci,2012; 42(1): 1-6.

Cengiz N,Kavak S,Güzel A,Ozbek H,Bektaş H,Him A, Erdoğan E,Balahoroğlu R.Investigation of the Hepatoprotective Effects of Sesame (Sesamum indicum L.) inCarbon Tetrachloride-Induced Liver Toxicity. J Membr Biol 2013, 246(1): 1-6.

O. Bahadır Acikara, G. Saltan Citoglu, S. Dall’Acqua, H. Ozbek, J. Cvacka, M. Zemlicka, K. S mejkal. Bioassay-guided isolation of the antinociceptive compounds motiol and ß-sitosterol from Scorzonera latifolia root extract. Pharmazie 2014, 69(9): 711-4.

Arıhan O, Özbek H, Özkan AMG, “Anti-inflammatory effects of Sanguisorba minor Scop. subsp. muricata (Spach) Briq. and Cirsium libanoticum DC. subsp. lycaonicum (Boiss. & Heldr.) Davis & Parris in rat”. Eastern Journal of Medicine, 20(2): 81-85, (2015).

Özbek H, Kırmızı Nİ, Cengiz N, Erdoğan E. Hepatoprotective effects of Coriandrum sativum essential oil against acute hepatotoxicity induced by carbon tetrachloride on rats. Acta Pharm Sci, 54(1):35-40, (2016).

Özbek H, Bahadır Acikara O, Keskin I, Kirmizi NI, Ozbilgin S, Oz BE, Kurtul E, Ozrenk BC, Tekin M, Saltan G. Evaluation of hepatoprotective and antidiabetic activity of Alchemilla mollis. Biomed Pharmacother 2017, 86: 172-6.

Topuk S, Akyuva Y, Karaaslan N, Mutlu CA, Yilmaz I, Isyar M, Sirin DY, Akkaya S, Özbek H, Mahirogullari M. Is it Possible to Treat Osteosarcoma Using Oligonucleotides Confined into Controlled Release Drug Delivery Systems? Curr Pharm Biotechnol. 2017 Jun 14. doi: 10.2174/1389201018666170615083455.

Oznam K, Sirin DY, Yilmaz I, Kaya YE, Isyar M, Gumustas SA, Ozbek H, Akkaya S, Kayhan A, Mahirogullari M. Iopromide- and gadopentetic acid-derived preparates used in MR arthrography may be harmful to chondrocytes. J Orthop Surg Res. 2017 Jun 26;12(1):98. doi: 10.1186/s13018-017-0600-5.

Özbek H, Yılmaz BS. Anti-inflammatory and Hypoglycemic Activities of Alpha-pinene. Acta Pharm Sci, 2017, 55(4):7-14, DOI: 10.23893/1307-2080.APS.05522

Özbek H, Acıkara ÖB, Keskin İ, Kırmızı Nİ, Yiğitbaşı T, Şakul AA, İşcan GS. Preclinical Evaluation of Scorzonera sp. Root Extracts and Major Compounds against Acute Hepatotoxicity Induced by Carbon Tetrachloride, Ind J Pharm Sci, 2017, 79(5): 715-723.

Yılmaz BS, Özbek H. Investigation of the Anti-inflammatory, Hypoglycemic Activity and Median Lethal Dose (LD50) Level of Limonene in Mice and Rats, Acta Pharm Sci, 2018, 56(1): 85-94. DOI: 10.23893/1307-2080.APS.05606

Özbilgin S, Özbek H, Kırmızı NI, Ergene Öz B*, Kurtul E, Özrenk BC, Saltan İşcan G, Bahadır Acıkara Ö, Evaluation of the Antidiabetic Activity of Alchemilla persica Rothm. in Mice with Diabetes Induced by Alloxan, Turk J Pharm Sci 2019;16(3):261-264. DOI: 10.4274/tjps.galenos.2018.65487 (Ağustos 2018).

Ozbek H, Bahadir Acikara, O, Ergene Oz B, Ozbilgin S, Kirmizi NI*, Ozrenk BC, Tekin M, Saltan G, Antidiabetic activity evaluation of Onobrychis species on alloxan induced diabetic mice, Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 2019; 55:1-8, doi: 10.1590/s2175-97902019000118157

Gidiş V, Özbek H. Comparative Analysis Of Methods Concerning The Qanun and Some Stringed Instruments, ASOS Journal (The Journal Of Academic Social Science), Aralık 2018, yıl 6, 83: 216-26. dx.doi.org/10.16992/ASOS.14459 (15 Aralık 2018).

Caliskan T, Sirin DY, Karaarslan N, Yilmaz I, Ozbek H, Akyuva Y, Kaplan N, Kaya Y, Simsek A, Yildirim Guzelant A, Ates O, Effects of etanercept, a tumor necrosis factor receptor fusion protein, on primary cell cultures prepared from intact human intervertebral disc tissue, Experimental and Therapeutic Medicine 2019: 18: 69-76.

Akgun F, Sirin D, Yilmaz I, Karaarslan N, Ozbek H, Simsek A, Kaya Y, Kaplan N, Akyuva Y, Caliskan T, Ates O, Investigation of the effect of dipyrone on cells isolated from intervertebral disc tissue, Experimental and Therapeutic Medicine 2019: 18: 216-224. DOI: 10.3892/etm.2019.7576

Hacioglu Kasim FB, Dogan M, Ozbek H, Yilmaz I, Karaarslan N, A Study of Medical and Surgical Treatment of Patients with Brucella Spondylodiscitis, Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences, 2019, 7(5): 171-177. DOI: 10.5281/zenodo.2838819 (May 2019).

Özbek H, Gidiş V, Harmancı İlhan AB, Nîm Sofyân ve Semâî Düzüm mü? Usûl mü? Jia Journal, 2019, 2(2): 87-118. http://dx.doi.org/10.29228/jiajournal.23387 (Haziran 2019).

Gidiş V, Harmancı İlhan AB, Özbek H, Hüseynî Song By Hâfız Sâdeddin Kaynak Rhythmic Analysis (Hâfız Sadettin Kaynak’ın Hüseynî Şarkısının Usûl Yönünden Analizi), Eurasian Academy of Sciences Eurasian Art & Humanities Journal, 2019, 11: 51-66. doi: 10.17740/eas.art.2019-V11-05.

Harmancı İlhan AB, Gidiş V, Özbek H, Yürük Semâî Usûlü İle Curcuna Usûlü Arasındaki İlişkinin Bir Eser Üzerinden İncelenmesi, Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 2019;27:37-46.
Yazılan ulusal veya uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler (Books/Chapters)

Sleep and Sleep Disorders: a Neuropsychopharmacological Approach (vol.1 & II). Editor: Lader, Malcolm, Daniel P, Cardinali SR, Pandi-Perumal. In: Drug Effects on Dreaming. Chapter Editors: Ağargün M.Y., Özbek H. September, 2004, ISBN: 1-58706-254-2.

Recent Progress in Medicinal Plants:“The antiinflammatory activity and median lethal dose of the Foeniculum vulgare Mill. (etheric oil)”, Özbek H. and Yılmaz O, 12, 385-391 (2006).

Recent Progress in Medicinal Plants: “Are Nigella sativa and Urtica dioica Fixed Oils Effective On Carbon Tetrachloride-Induced Liver Injury Model In Rats?”, Özbek H, Öztürk M, Erdoğan E, Kösem M, 19:127-136 (2007).

Recent Progress in Medicinal Plants: “Investigation of median lethal dose (LD50) and hypoglycemic effect of Thymus fallax F. leaves essential oil”, Özbek H, Öztürk M, Özgökçe F, 23, Chapter 18, pp: 255-261 (2008).

SKS ve İlaç Güvenliği, Editörler: İrfan Şencan, Hanefi Özbek. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Ankara (2012), ISBN: 978-975-590-434-4.

Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler. 5. Baskı, Editör: S. Oğuz Kayaalp, Bölüm Editörleri: S. Oğuz Kayaalp, Mehmet Melli, Hanefi Özbek. Pelikan Yayıncılık, Ocak 2013, Ankara, ISBN: 605527036-6.

Sağlık Sorunları ve Hastalıkların Yönetimi-Cilt 1, Bölüm: Kardiyovasküler Sistemle İlgili Sorunların Yönetimi, TC Sağlık Bakanlığı, Bölüm Yazarı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Anıl Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara-2016. ISBN: 978-975-590-615-7.

Sağlıkta Kalite Standartları Hastane, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Pozitif Matbaa, Ankara-Mart 2016. ISBN: 978-975-590-558-7.

Sağlıkta Kalite Standartları Diyaliz, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Anıl Reklam Matbaa Ltd, Şti, Ankara-Eylül 2016. ISBN: 978-975-590-630-0.

Sağlıkta Kalite Standartları ADSH (Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri), Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Anıl Reklam Matbaa Ltd, Şti, Ankara-Eylül 2016. ISBN: 978-975-590-589-1

Numan Karaarslan, İbrahim Yılmaz, Duygu Yaşar Şirin, Hanefi Özbek, Özkan Ateş, Dejeneratif Kaskaddan Moleküler Tedaviye İntervertebral Disk Rejenerasyonu, Editötler: Duuygu Yaşar Şirin, Numan Karaarslan, İbrahim Yılmaz, Necati Kaplan, Bölüm 9: Kliniklerde sıkça uygulanan ilaçların intervertebral disk dejenerasyon veya rejenerasyonuna etkisinin değerlendirilmesi, Sage Yayıncılık, Ankara-Ağustos 2019.

Özbek H, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Deneylerle Kanıtlanması Mümkün mü? Tokaç M, editör. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Etik ve Hukuki Sorunlar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.41-4. Online ISBN: 978-605-034-017-4 (Yayımlanma tarihi: 15.10.2019).

Karaarslan N, Yılmaz İ, Özbek H, Kaplan N, Yaşar Şirin D, Ateş Ö, Kafa Travmalarına Yaklaşım, 1. Baskı, Editörler: Kabataş S, Civelek E, Yılmaz C, “Travma Veya Kanamalara Bağlı Sekonder Gelişen Beyin hasarlarının Tedavisinda Yeni Bir Umut: NLRP3/Kaspaz-1 ve TLR4/MyD88/NF-kB Sinyal Yolaklarını Hedef Alarak Nöroenflamasyona Engel Olan İlaçlar”, Karina Yayınevi, Ankara, Ekim-2019, ISBN: 978-605-7603-97-5
B İ Y O İ S T A T İ S T İ K


Makale:

Özbek H, Keskin S. Standart sapma mı yoksa standart hata mı? Van Tıp Dergisi 2007, 14(2): 64-67.


Kitap:

Osman Hayran & Hanefi Özbek. Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler, (SPSS Uygulama örnekleri ile genişletilmiş 2. Baskı), Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul-Mart 2017. ISBN: 978-605-335-297-6.
M Ü Z İ K


Makaleler:

Özbek H, “Dede Efendi üzerine”, Seyir, 1: 24-25, 1997.

Özbek H, “Türk Mûsıkîsi Nazariyâtı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım”, Seyir, 2: 15-16, 1997.

Özbek H, “Mûsıkîmiz ve Sesleri”, Seyir, 3: 50, 1997.

Özbek H, “Batı Müziği Ses Sistemi”, Seyir, 4: 38-40, 1998.

Özbek H, “Türk Müziği Ses Sistemi”, Seyir, 7: 37-38, 1999.

Özbek H, “Türk Müziği Üzerine”, Seyir, 11-12: 77-78, 2000.

Özbek H, "Müzik üzerine bir söyleşi", 112 ACİL, Sayı 3, s: 56-59, 2009.

Özbek H, "Müzikle Terapi 'Müzikoterapi'", Sağlık ve İnsan, 2012, 7: 58-61.

Özbek H, "Arel-Ezgi Ses Sistemi Üzerine Bir Eleştiri", SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2014, 32: 96-101.

Özbek H, "Türk Müziği ve Terapideki Yeri: Tarihsel Perspektif", SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2014, 33: 100-101.

Özbek H, "Türk Müziği ve Terapideki Yeri: Bilimsel perspektif", SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2015, 34: 100-103.

Özbek H, "Şarkılarda Ölüm", SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2015, 36: 62-63.

Özbek H, "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Mevzuatı", SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2016, 38: 82-85.

Özbek H. "Göç ve Müzik", SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2016, 40: 52-55.

Özbek H. "Değerler Eğitiminde Musikinin Yeri", SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2016, 41: 26-27.

Özbek H. Müziğin Fizyolojik, Psikolojik Etkileri ve Müzikterapi, Gönül Kültür ve Medeniyet Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 83, s: 30-35.

Özbek H., Müzik insana ilaç gibi geliyor, Yeşilay Dergisi, Turkuvaz Medya Grubu, Mayıs-2018, https://www.yesilay.org.tr/yesilaydergisi/Mayis_2018/files/assets/basic-html/page-30.html (erişim tarihi: 18.06.2018)

Özbek H. Çârgâh Makamı, SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2018, 47: 98-101.
Kitaplar:

Türk Müziğinde Ana Dizi, Hanefi Özbek, Pan Yayıncılık, İstanbul-2014, ISBN: 978-605-4518-70-8.

Türk Müziği Usûlleriyle Ritmik Okuma, Hanefi Özbek, 1. Baskı, Dahi Yayıncılık-İstanbul-Ağustos 2017. ISBN: 978-605-9092-82-1.

Hanefi Özbek. Gönülden Esintiler (Saz Eserleri, Hanefi Özbek Besteleri), 1. Baskı, Bemol Müzik, İzmir-Ocak 2020, ISBN: 978-605-4682-37-9.Ulusal veya Uluslararası Kongre/Sempozyumlara Katılım ve Sunulan Bildiriler:


Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliğiyle “Türkiye’de Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümleri ve Müzik Öğretmenliği Eğitimi Toplantısı”,01 Kasım 1994.

16-20 Nisan 2014, 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, Antalya-Türkiye, Türk Sanat Musikisi ve Tedavideki Yeri.

17-18 Kasım 2014, Türk Müziği Ana Dizisi İçin Bir Öneri, İzmir II. Ulusal Müzik Sempozyumu, Bornova-İzmir.

Özbek H. Acıkara ÖB, Öz BE, Özbilgin S, Kırmızı Nİ, Özrenk C, Tekin M, Saltan G. Onobrychis türlerinin farelerde alloksan ile oluşturulmuş diyabet modelinde antidiyabetik etkilerinin araştırılması, 24. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 17-20 Ekim 2017, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, KTÜ, Trabzon, P095.

Numan Karaarslan, İbrahim Yılmaz, Hanefi Özbek, Duygu Yaşar Şirin, Necati Kaplan, Tezcan Çalışkan, Çiğdem Özdemir, Yener Akyuva, Özkan Ateş, Diskografide sıklıkla tercih edilen radyo-kontrast farmasötikleri ile intakt intervertebral disk dokusu hücrelerine zarar mı veriyoruz? Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu, 26-29 Eylül 2018, Titanic Deluxe Hotel-Bodrum, Sözlü Bildiri-S2 (Birincilik ödülü).

Numan Karaarslan, İbrahim Yılmaz, Duygu Yaşar Şirin, Hanefi Özbek, Özkan Ateş, Disk Dokusu İlaç Araştırmalarında, Anabolik/Katabolik Reaksiyonlarda Rol Alan Gen İfadelerinin Önemi, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, 14. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, 08-11 Kasım 2018, İ.T.Ü. Vakfı Maçka Sosyal Tesisleri Şişli, İstanbul, Sözlü Bildiri (Üçüncülük ödülü).Konferanslar/Söyleşiler:


YYÜ Felsefe Topluluğu söyleşi programı: "Bestekâr Hacı Sâdullah Ağa", 11 Nisan 2003, Van.

Eğitimde Bilim Danışmanlığı Bölge Çalıştayı, "Türk Mûsıkîsi Tarihi ve Kullanılan Enstrümanlar", 18-28 Haziran 2007, Van.

Eğitimde Bilim Danışmanlığı Bölge Çalıştayı, "Ûdî Bestekâr Yusuf Nalkesen", 07.12.2007, Van.

Bilgi Derneği, "Türk Mûsıkîsinin Teorik Temelleri", 13.01.2008, Van.

İstanbul Medipol Üniversitesi, "Türk Musikisi" başlıklı konuşma, 27 Aralık 2012, İstanbul.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin 2013-2014 akademik döneminin açılışı toplantısı, “Açılış Dersi (Eğitim, Müzik ve Sağlık)”, 23 Ekim 2013, Konya.

Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi, 13.03.2014, “Biraz da Müzik” konulu sunu ve tambur dinletisi, Konya.

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Kampüsü, 13 Şubat 2014, "Türk Musikisi’nde Usûller" konulu konuşma, İstanbul.

Özbek H, Korkut L, Çakkal Ö, "Orhan Gencebay’la Röportaj", SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2013-2014, 29: 46-57.

"Türk Müziği Ana Dizisi İçin Bir Öneri", Konferans, Uluslar Arası Müzik ve Medya Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014, Yıldız Teknik Üniversitesi, Beşiktaş-İstanbul.

Şizofreni İle Birlikte Yaşamak İçin Elimi Tutar mısın Sempozyumu, çağrılı konuşma: “Psikiyatrik Hastalıkların Tedavisinde Müzikterapi”, 6 Aralık 2014, Cemal Reşit Rey Konser Salonu-İstanbul.

Uluslararası Sağlık ve Sanat Sempozyumu, Konferans: "Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Mevzuatı ve Müzikterapi", 21-22 Mayıs 2015, İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi, İstanbul.

"Türk Müziği ve Müzik Terapide Kullanım İlkeleri", Bilişsel Rehabilitasyonda Yeni Yaklaşımlar, 2-3 Nisan 2017, İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık-İstanbul,
Diğer Yazılar


Özbek H. Tıptaki Araştırmaların Ahlaki Arka Planı, SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2017, 43: 6-11

Özbek H. Türküler ve Yaşlılık, SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2017, 44: 54-55.

Özbek H. Kronik Hastalıklarda İlaç Yönetimi, SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2019, 51: 82-83.

Özbek H. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) İçin Klinik Araştırmalar Mevzuatı, SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi), 2019, 53: 44-45.
Radyo-Televizyon Programları:


Can Veren Pervaneler, TRT-2, 2009.

TRT Okul, Medyada Sağlık, "Çocuklarda antibiyotik kullanımı, Selçuklu ve Osmanlı’da müzikle tedavi", 01.01.2013.

TRT 1 Sözün Bitmediği Yer, "Türk Müziği Üzerine Celil Güngör’le Söyleşi", Haziran 2014.

TRT 1 Nağmede Şifa, "Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ve Müzikterapi üzerine söyleşi", Aralık 2014.

TRT TSR (Türkiye’nin Sesi Radyosu) Şifaya Yolculuk, 2015.

TRT 1 Nağmede Şifa, "Müzikterapi", Mart 2015.

Beyaz TV, Ana Haber Bülteni, Müzikterapi Uygulaması, Şubat 2016.

AKRA FM, Tamamlayıcı Tıp, Müzikle Tedavi, Kasım 2017.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Eğe Üniversitesi 1988 Erciyes Üniversitesi Tıbbi Biyokimya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Erciyes Üniversitesi,Kayseri Devlet Hastanesi,Analiz Tanı Merkezi,Baylor College of Medicine,İzmir Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü,İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Araştırma Alanları

Üreme ve Obesite Biyokimyası,Çoklu Yöntemlerin Klinik Uygulamaları,Oksijen Radikalleri,Klinik biyokimya

Seçili Yayınları / Tüm Yayınlarıtext
Adı Soyadı Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Nöroanatomi, Hafıza ve Öğrenme, Columna vertebralis, Kalp, Karaciğer mimarisi, Paranasal sinüsler, Cone-Beam Tomografi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

KİTAPLAR

1. Şakul, U.: Baş ve Boynun Topografik Anatomisi. Ankara Üniversitesi Basımevi, 1999. (ISBN 975-94242-0-7)
2. Şakul, U.: TUS için Anatomi. Ankara Üniversitesi Basımevi, 2001. (ISBN 975-94242-1-5)
3. Şakul, U.: (Bölüm Yazarlığı) Wolf-Heidegger’in İnsan Anatomisi Atlası, Güneş Kitabevi Ltd. Şti. 2001. (ISBN 975-8531-13-1)
4. Şakul, U.: (Bölüm Yazarlığı) Korrelatif Nöroanatomi, Nobel Tıp Kitapevleri, 2002. (ISBN 975-420-216-6)
5. Şakul, U.: (Bölüm Yazarlığı) Göğüs Cerrahisi, Sim Matbaacılık Ltd.Şti, 2003. (ISBN 975-92200-0-8)
6. Şakul, U.: (Bölüm Yazarlığı) Netter İnsan Anatomi Atlası, 3. baskı, Nobel Tıp Kitapevleri, 2005. (ISBN 1-929007-11-6)
7. Şakul, B.U.: (Bölüm Yazarlığı) Temel Klinik Anatomi, 2. Baskı, Güneş Kitapevi, 2006. (ISBN 975-277-074-6)
8. Şakul, U.: Anatomi. Melike Ofset Basımevi, 2007. (ISBN 978-9424-22-0)
9. Şakul, U., Bilecenoğlu, B. : (Bölüm Yazarlığı) Pelvis ve Perine Anatomisi, Prostat Hastalıkları Kitabı, Güneş Tıp Kitapevleri, 2008. (ISBN 978-975-277-184-0).
10. Şakul, U., Bilecenoğlu, B. : (Bölüm Yazarlığı) Prostat Bezi Anatomisi, Prostat Hastalıkları Kitabı, Güneş Tıp Kitapevleri, 2008. (ISBN 978-975-277-184-0).
11. Şakul, U., Bilecenoğlu, B. : Baş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi. Özkan Matbaacılık, 2009. (ISBN 978-975-94242-2-0).
12. Şakul, U.: (Bölüm Yazarlığı) Woelfel’in Diş Anatomisi-Diş Hekimliği ile İlişkisi, Güneş Tıp Kitapevleri, 2010. (ISBN 978-0-7817-6860-3)

MAKALELER

1. İslam, C., Şakul, U., Güzel, B.: Real minimal diameter of the lower thoracic and lumbar vertebral pedicles. Clinical Anatomy, 7:271-274, 1994.
2. Güzel, B., Şakul, U., İslam, C., Köse, K.: A new method for differentiation of lumbar vertebrae. The Jikeikai Medical Journal, 41(2):111-116, 1994.
3. Şakul, U., İslam, C., Güzel, B.: The location and the number of nutrient foramina on the shafts of the upper limb bones. The Jikeikai Medical Journal, 41(2):117-122, 1994.
4. Şakul, U., Güzel, B., İslam, C.: The location and the number of nutrient foramina on the shafts of the lower limb bones. Acta Anatomica Nipponica, 69(4):410-411, 1994.
5. İslam, C., Güzel, B., Şakul, U.: Clinical importance of the minimal cancellous diameter of lower thoracic and lumbar vertebral pedicles. Clinical Anatomy, 9:151-154, 1996.
6. Aydınlıoğlu, A., Şakul, U., Diyarbakırlı, S.: A rare insertion site for abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis muscles. Acta Anatomica, 163: 229-232, 1998.
7. Orhan. K., İçen. M., Bilecenoğlu, B., Şakul, BU,: Effect of third molar on the morphology of the pterygopalatine canal: a cone beam computed tomography study. Int J of Computer Assisted Radiol and Surgery, 5 (Suppl):S235-S240, 2010.
8.Orhan. K., Aksoy, S., Bilecenoğlu, B., Şakul, BU, Paksoy, CS.: Evaluation of bifid mandibular canals with cone-beam computed tomography in a Turkish adult population: a retrospective study. Surg Radiol Anat, 33:501-507, 2011.
9.Orhan. K., Şakul, BU, Öz, U., Bilecenoğlu, B.: “Investigation of pterygoid hamulus morphology using cone beam CT: preliminary results.”, Int J of Computer Assisted Radiol and Surg., 6 (Suppl 1): 382-383, 2011.
10. Orhan K, Icen M, Bilecenoglu B, Sakul BU, Kose SK.: The effect of posterior wall of maxillary sinus thickness on the morphology of the pterygopalatine canal.”, Int J of Computer Assisted Radiol and Surgery, 6 (Suppl 1): 383-384, 2011.
11. Orhan. K., Şakul, BU, Öz, U., Bilecenoğlu, B.: “Evaluation of pterygoid hamulus morphology using cone beam computed tomography.”, Oral Surg Oral Med Orak Pathol Oral Radiol Endod, 112:e48-e55, 2011.
12. Ozan, O., Orhan, K., Aksoy, S., İçen, M., Bilecenoğlu, B., Sakul, B.U.: The effect of removable partial dentures on alveolar bone resorption: A retrospective study with cone-beam computed tomography. Journal of Prosthodontics, 00:1-7, 2012.
13. Bilecenoglu, B., Onul, M., Altay, O.T., Sakul B.U: Cervicofacial emphysema after dental treatment with emphasis on the anatomy of the cervical fascia. The Journal of Craniofacial Surgery, Vol.23, Number 6, 544-548, Nov. 2012.
14. Şakul, U., Güzel, B., İslam, C., Köse, K.: Morphometry of lower thoracic and lumbar vertebrae (A clinicoanatomical study). The Italian Journal of Orthopaedics and Traumatology, 22(2):253-260, 1996.
15. Arıncı, K., Şakul, U., Elhan, A., Karan, O.: Brodmann'a göre cortex cerebri'nin topografik haritası (1-6. sahaların önem ve fonksiyonları). Optimal Tıp Dergisi, 1(1):33-39, 1989.
16. Arıncı, K., Şakul, U., Elhan, A., Karan, O.: Brodmann'a göre cortex cerebri'nin topografik haritası (7-52. sahaların önem ve fonksiyonları). Optimal Tıp Dergisi, 2(1):27-33, 1989.
17. Şakul, U., Elhan, A., Karan, O.: Dominant subkortikal yapıların lisandaki rolü. Nöroloji, 18(1):87-104, 1991.
18. Şakul, U., Türkaslan, K.: Variations of the median and the musculocutaneous nerves. Journal of Ankara Medical School, 13(3):259-262, 1991.
19. Şakul, U., Akbay, C., Acar, R.: Globus pallidus nöronlarının morfolojik tanımlanması: Işık mikroskobik bir çalışma. Optimal Tıp Dergisi, 4(4):183-188, 1991.
20. Acar, R., Şakul, U., Türkaslan, K., Ercan, A.: Fissura pterygomaxillaris'in şekil varyasyonları ve bunun klinik önemi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 44:537-544, 1991.
21. İslam, C., Şakul, U., Güzel, B.: Ön arka ve Mortis filmlerinde ayak bileği eklemi eksenlerinin karşılaştırılması. Van Tıp Dergisi, 1(2):19-22, 1994.
22. Şakul, U., Acar, R., Erdemli, E.: Erişkin insanlarda nervus trigeminus ve dallarının akson sayıları. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 1:39-41, 1994.
23. Aydınlıoğlu, A., Diyarbakırlı, S., Şakul, U., Keleş, P., Kırış, M., Erdoğan, A.: Burun dış duvarı anatomisinin sinus cerrahisi açısından incelenmesi. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2:89-94, 1996.
24. Aydınlıoğlu, A., Diyarbakırlı, S., Şakul, U., Keleş, P., Arslan, H., Kırış, M.: Paranasal sinuslerin cerrahi anatomisi: Kadavra ve CT araştırması. I- Sinus maxillaris ve frontalis. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 3:6-11, 1997.
25. Aydınlıoğlu, A., Diyarbakırlı, S., Şakul, U., Keleş, P., Arslan, H., Kırış, M.: Paranasal sinuslerin cerrahi anatomisi: Kadavra ve CT araştırması. II- Sinus ethmoidales ve sphenoidalis. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 3:71-78, 1997.
26. Aydınlıoğlu, A., Şakul, U., Anadolu, Y., Diyarbakırlı, S., Keleş, P.: Morphometric evaluation of endoscopic endonasal dacryocystorhinostomy in human male cadavers. The Medicine and Health Journal, 3:9 - 13, 1999.
27. Aka, S., Şakul, B.U. : Kimliği bilinmeyen bir olgunun anatomik yeniden yüzlendirme tekniği ile kimliklendirilmesi. Adli Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı:1,65-70, 2007.
28. Uzun, M., Şakul, BU.: Genital organların anatomik ve histolojik gelişimi. Türkiye Klin. Jinekoloji Obstetrik Özel Derg., Cilt:3, Sayı:2, 4-8, 2010.

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Alper ATASEVER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Oküler motor sistem, trase izleme

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Lipid peroxid level increase in experimental hydrocephalus

H. Caner, A. Atasever, K. Kilinc, B. Durgun, S. Peker, O.E. Ozcan

Acta Neurochirurgica 1993; 121: 68-71

Unrotated left kidney associated with an accessory renal artery

A. Atasever, H.H. Çelik, B. Durgun, E. Yılmaz

Journal of Anatomy 1992; 181: 507

The peripheral course of the axons innervating the medial rectus muscle within the subarachnoid portion of the oculomotor nerve

A. Atasever, B. Durgun, T. Kansu, M. Cumhur

Journal of Anatomy 1992; 181: 499-501

Somatotopic organization of the axons innervating the superior rectus muscle in the oculomotor nerve of the rat

A. Atasever, B. Durgun, E. Yilmaz, H.H. Celik

Acta Anatomica 1993; 146: 251-254

Evaluation by angiography of the lateral dominance of the drainage of the dural venous sinuses.

B. Durgun, E.T.Ilgit , M.O. Cizmeli, A. Atasever

Surgical and Radiologic Anatomy 1993; 15: 125-130

Arteria thyroidea ima arising from the brachiocephalic trunk with bilateral absence of inferior thyroid arteries.

E. Yilmaz, H.H. Celik, B. Durgun, A. Atasever, S. Ilgi

Surgical and Radiologic Anatomy 1993; 15: 197-199

Labelling of the neurons in the rat superior cervical ganglion after injection of wheat-germ agglutinin-horseradish peroxidase into the contralateral ganglion: Evidence of transneuronal labelling

A. Atasever, S. Palaoglu, A. Erbengi, H.H. Celik

Journal of Anatomy 1994, 184: 93-97

Morphological assessment in pinealectomy and foetal pineal gland transplantation in rats: Part I

S. Palaoglu, A. Sungur, A. Atasever, S. Ruacan, S. Akalin, T. Ozgen, A. Erbengi

Acta Neurochirurgica 1994, 128: 1-7

Comparison of silk sutures and n-butyl-2-cyanoacrylate on the healing of skin wounds. A pilot study

C.B. Giray, A. Sungur, A. Atasever, K. Araz

Australian Dental Journal 1995; 40(1): 43-45

Clinical and electron microscope comparison of silk sutures and n-butyl-2- cyanoacrylate in human mucosa.

C.B. Giray, A. Atasever, B. Durgun, K. Araz

Australian Dental Journal 1997, 42(4): 255-8

Transient bone loss of distal radius and ulna following clean-cut tendon injuries, repair and passive mobilisation

E Kekilli, K Ertem, C Yagmur, A Atasever, N Elmalı, F Ceylan

Journal of Hand Surgery (European Volume) 2007, 32E: 3: 320-325

Melatonin Prevents Cyclosporine-Induced Hepatotoxicity in Rats

M Kurus, M Esrefoglu, G Sogutlu, A Atasever

Medical Principles and Practice 2009, 18: 407-410

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Ahmet Murat BÜLBÜL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1989 – 1995 28.07.1995 İstanbul Tıp Fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

-Vakıf Gureba Eğitim Araştırma hastanesi 1997-2001 -Okmeydanı Eğitim Araştırma hastanesi 2010-11 -Samsun Eğitim ve Araştırma kliniği Nisan 2011 – Mayıs 2012 1 yıl 2 ay -Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi ve Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Nisan 2012 – Temmuz 2012 4 ay

Araştırma Alanları

Tümör,Artroplasti,Kıkırdak Cerrahisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A-1.Esenyel.CZ., Bülbül M., Kara AN. Isolated tuberculous tenosynovitis of the flexor tendon of the fourth finger of the hand. Case Report. Scand.J. Plast.Reconstr Surg Hand Surg 2000,34(3): 283-5

A-2.Esenyel CZ., Yeşiltepe R., Ayanoğlu S., Bülbül M., Sirvanci M., Kara AN.The correlation between the accuracy of steroid injections and subsequent shoulder pain and function in subacromial impingement syndrome. Acta Orthop Traumatol Turc. 2003;37(1):41-5.

A-3. Eralp L., Kocaoğlu M., Bülbül M. Ankle arthrodesis and tibial lengthening with an external fixator and intramedullary nail: The combined technique for distal tibia reconstruction. Journal of Bone and Joint Surgery Am. 89(10): 2007;89:2218-2224

A-4. Bülbül M., Esenyel CZ., Esenyel M., Ayanoglu S.,Bilgiç B.,Gülmez T. -Effects of calcitonin on the biomechanics, histopathology and radiography of callus formation in rats. Journal of Orthop Science (2008)13:136-144

A-5. Bülbül M., Ayanoğlu S., Büyükkurt C.D., Esenyel CZ., Gürbüz H.Diyabetik ayak yaralarında damar oklüzyonunun amputasyon sınırına etkisi Trakya Univ Tip Fak Derg 2008;25(3):186-188

A-6. Bülbül M., Ayanoğlu S., Öztürk K., İmren Y.,Esenyel C., Yeşiltepe R., Gürbüz H. How reliable is the safe zone of Hardinge approach for superior gluteal nerve? Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(2):134-136

A-7. Gurkan V, Orhun H, Doganay M, Salioğlu F, Ercan T, Dursun M, Bülbül M. Retrograde intramedullary interlocking nailing in fractures of the distal femur. Acta Orthop Traumatol Turc. 2009 May-Jul;43(3):199-205

A-8. Özger H., Bülbül M., Eralp L. Complications of limb salvage surgery in childhood tumours and recommended solutions Strat Traum Limb Recon 2010 Apr;5(1):11-5. Epub 2009 Dec 2.

A-9. Gurkan V., Orhun H.,Dursun M., Altun G., Bülbül M., Aydogan M. Total excision of comminuted radial head fractures and subsequent elbow posterolateral rotatory instability J.Orthopaedics 2009;6(3)e6

A-10. Bülbül M., Bülbül M., Ayano/lu S., Iret H., Gürbüz H., Gürkan V Retrospective evaluation of the results of the Application of MIPPO technique with osteosynthesis on 26 cases of tibial fracture Minerva Ortopedica e Traumatologica 2010: 61(3):177-181

A-11. Bülbül M., Ayanoğlu S., Beytemür O., Gürkan V., Esenyel C., Gürbüz H. Hardinge insizyonunun sonrasında gelişebilecek Trendelenburg bulgusunun morfometrik parametrelerle ilişkisi Acta Orthop Traumatol Turc. 2010;44(2):124-6..

A-12. Uzun M., Akman Ş., Seçkin F., Ertürer E., Bülbül M., Öztürk İ., Özçelik İB. K0nservatif tedavi uygulunan plato tibia kırıklarında radyolojik ve fonksiyonel sonuçlar uyumlu mudur? J Nobel Med. 2011;7(3):53-59

A13. Bülbül M., Ayanoğlu S., İmren Y., Kahraman S., Esenyel C., Gürbüz H. Does two parallel lateral-only pin configuration provide stable osteosynthesis for pediatric supracondylar humerus fractures? ” J Nobel Med. 2011;7(3):36-40

A-14. Öztürk K., Bülbül M., Büyükkurt C., Demir B., Ayanoğlu S., Esenyel C. Doğumsal brakial pleksus felcinde omuz abduksiyon ve dış rotasyonunun latissimus dorsi-teres major tendon transferi ile restorasyonu. Acta Orthop Traumatol Turc. 2010;44(3):186-93.

A-15. Bülbül.M., Ayanoğlu S., İmren Y., Dedeoğlu S., Esenyel C., Gürbüz H. Assessment of functional outcomes of either simultaneous or staged bilateral total knee arthroplasty at year one” J Nobel Med. 2011;7(2)26-29

A-16. Bülbül M., Ayanoğlu S., Öztürk K., İmren Y., Gürbüz H. Metakarp yerleşimli osteoid osteoma: Olgu sunumu. Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27(2):209-211

A-17. Gurkan V., Orhun H., Bülbül M., Kayahan S. Kuboid kemik osteoid osteoması: Ayak Ağrısı İçin Nadir Bir Neden. Acta Orthop Traumatol Turc. 2011;45(1):66-9.

A-18 Esenyel C.Z., Öztürk K., Bülbül M., Ayanoğlu S. Akromiyoklavikular eklem çıkıklarında korakoklavikular bağ tamiri ve kansellöz vida ile tespit. Acta Orthop Traumatol Turc. 2010;44(3):194-8

A-19 Bülbül M., Ayanoğlu S., İmren Y., Yığman A., Büyükkurt C.D., Gürbüz H. May External fixator be an appropriate alternative therapeutic option in pediatric femur fractures? Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(5):1543-6

A-20 Adalı S, Erkalp K, Erden V, Cömlekçi M, Bülbül M, Aldemir T. Spinal anesthesia and combined sciatic nerve/lumbar plexus block techniques in lower extremity orthopedic surgery. Acta Orthop Traumatol Turc. 2011;45(4):225-32

A-21 Esenyel CZ, Ceylan HH, Ayanoğlu S, Kebudi A, Bülbül M. Treatment of Neer Type 2 fractures of the distal clavicle with coracoclavicular screw. Acta Orthop Traumatol Turc. 2011 Sep;45(5):291-296.

A-22 Bülbül M,, Özger H., Eralp L.,Bilgiç B. Olgu Sunumu: Primer Epifiz Lokalizasyonlu Ewing Sarkom. Acta Orthop Traumatol Turcica’da yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

A-23 V.Gurkan, M.Dursun, H.Orhun, M.Bulbul, M.Aydogan. Long-term results of conservative treatment of Sanders type 4 fractures of the calcaneum: A SERIES OF 64 CASES J Bone Joint Surg Br, Jul 2011; 93-B: 975 - 979.

A-24 Büyükkurt C.D., Bülbül M., Ayanoğlu S., Cem Esenyel C.Z., Öztürk K., Gürbüz H. The effects of osteoporosis on functional outcome in patients with distal radius fracture treated with plate osteosynthesis. ACTA Orthopaedica Traumatologica Turcica!da yayınlanmak üzere Kabul edilmiştir.

A-25 Erdil M., Imren Y., Bilsel K., Erzincanlı A., Bülbül M., Tuncay I. Joint debridment and metatarsal remodeling in Freiberg infarction. Journal of the American Podiatric Medical Association da yayınlanmak üzere kabul edilmiştirA-26 Bülbül M, Uzun M, Ayanoğlu S, İmren Y, Öztürk K, Gürbüz H. Femoroasetabular Sıkışma Sendromunda Cerrahi Tedavi sonuçlarının Analizi. Turkiye Klinikleri J Med Sci DOİ: 10.5336/medsci.2010-21197A-27 Say F, Bülbül M. Pediatrik ön kol çift kırıklarında titanyum elastik çivi sonuçları. Journal of Experimental and Clinical Medicine 2012; 29: 127-130A-28 Say F, Ergün E, Yener K, Türkeli E, Bülbül M. Pelvis kırıklarının minimal invazif posterior transiliak plak ile tespiti. Journal of Clinical and Analytical Medicine DOI: 10.4328/JCAM. 1160 (online basılı)


A-29 Say F, Gürler D, İnkaya E, Yener K, Bülbül M. Which treatment option for paediatric femoral fractures in school-aged children: elastic nail or spica casting? European Journal of Orthopaedic Surgery&Traumatology DOI:10.1007/ s00590-013-1234-x (published online) A-30 Say F, Yener K, Bülbül M. Talusun total çıkığı: bir olgu sunumu. Journal of Experimental and Clinical Medicine’de yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. A-31 Say F Bülbül M. Findings related to rotational malalignment in tibial fractures treated with reamed intramedullary nailing. Archieves of Orthopaedic and Trauma Surgery’de yayınlanmak üzere kabul edilmiştir
A-32 Say F, Gürler D, Yener K, Bülbül M, Malkoç M. Platelet-rich plasma injection is more effective than hyaluronic acid in the treatment of knee osteoarthritis Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca’da yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.


A-33 Seker A, Sarikaya IA, Korkmaz O, Yalcin S, Malkoc M, Bulbul AM.Management of persistent coccydynia with transrectal manipulation: results of a combined procedure.Eur Spine J. 2018 May;27(5):1166-1171. doi: 10.1007/s00586-017-5399-6. Epub 2017 Dec 12.A-34 Şeker A, Unal MB, Malkoç M, Kara A, Sarikaya IA, Bulbul AM.A rare localization of osteoid osteoma – Presentation of two cases.Srp Arh Celok Lek. 2016 Sep-Oct;144(9-10):553-6.


A-35 Say F, Coşkun HS, Erdoğan M, Bülbül AM, Gürler D. Causes of open fractures: orthopaedic injuries related to home-made agricultural vehicles in the eastern Black Sea region of Turkey.Turk J Med Sci. 2016 Jun 23;46(4):972-6. doi: 10.3906/sag-1411-151.A-36Malkoc M, Korkmaz O, Keskinbora M, Seker A, Oltulu I, Bulbul AM, Say F, Cakir A. Surgical treatment of nail bed subungual exostosis.Singapore Med J. 2016 Nov;57(11):630-633. doi: 10.11622/smedj.2015180. Epub 2015 Dec 14.
A-37 Malkoc M, Korkmaz Ö, Oltulu I, Seker A, Say F, Bulbul AM. Surgical treatment results of carpal tunnel syndrome in patients with and without type 2 diabetes mellitus.
Srp Arh Celok Lek. 2014 Nov-Dec;142(11-12):675-9.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :B-1. Olcay E., Bülbül M., Ozturk A., Ari Z., Yıldırm Ö., Sahinoglu K. Anterior localization of the medial meniscus and its insertion: An anatomic study. XI.Balkan Congress of Sports Medicine 26-30/04/1999-ANTALYA.

B-2. Şener T., Bülbül M., Ayanoğlu S., Kara AN. Comparison of functional treatment and cast immobilization in the treatment of ankle joint collateral ligament injuries. XI.Balkan Congress of Sports Medicine 26-30/04/1999-ANTALYA

B-3. Yeşiltepe R., Merih E., Bülbül M., Kara AN. A Surgical treatment of achilles tendon ruptures. XI.Balkan Congress Of Sports Medicine 26-30/04/1999-ANTALYA

B-4. Olcay E., Bülbül M., Yıldırım Ö., Merih E., Kara AN. Avulsion fracture of the spina iliaca anterior inferior. XI.Balkan Congress of Sports Medicine 26-30/04/1999-ANTALYA

B-5. Ayanoğlu S., Bülbül M., Sönmez M., Bursalı A. Treatment of neurogenic clubfoot with Ponseti method. 4th International Clubfoot Congress 5-6/9/ 2005 –ISTANBUL

B-6. Özger H., Eralp L., Bülbül M. Treatment results of sarcomas located to flexor fossae.17th International Symposium on Limb Salvage 11-14 /09/2007 Hamburg-Germany

B-7. Özger, L.Eralp, M.Bülbül, M.Sungur; Treatment results of sarcomas located in flexor fossae. Conference proceedings from 7th Asia Pacific Musculoskeletal Tumor Society Meeting Beijing, China. 26-28/09/ 2008.

B-8. Bülbül M., Ayanoglu S., Esenyel C., Kahraman S., Büyükkurt D., Gürbüz H. Lateral two parallel K-wires are stable osteosynthesis for child supracondylar humerus fracture?10th EFORT Congress Vienna,Austria 3 – 6 June 2009

* Makale şeklinde basılı yayın olmuştur.(A-13)

B-9. Bülbül M., Ayanoglu S.,Esenyel C.,Gürkan V.,Kahraman S.,Gürbüz H. Who should not undergone total hip arthroplasty through hardinge approach? 10th EFORT Congress Vienna, Austria 3 – 6 June 2009

* Makale şeklinde basılı yayın olmuştur.(A-11)

B-10. Bülbül M., Ayanoglu S., Oztürk K., İmren Y., Esenyel C., Gürbüz H. How reliable is the safe zone of hardinge approach for superior gluteal nerve? 10th EFORT Congress Vienna, Austria 3 – 6 June 2009* Makale şeklinde basılı yayın olmuştur.(A-6)

B-11. Bülbül M., Ayanoglu S., Oztürk K., İmren Y., Gürkan V., Gürbüz H., Bilgiç B. Metacarpal osteoid osteoma:A case presentation. 10th EFORT Congress Vienna, Austria 3-6 June 2009* Makale şeklinde basılı yayın olmuştur.(A-16)

B-12. Gürkan V., Bülbül M. Beta Tricalcium Phosphate for Bone Defect caused by Benign Bone Defect. A Celebration of 40 years of Musculoskeletal Tumor Surgery. Mayo Clinic 23-25/09/2010

B-13 Say F, Bülbül M. Does Full Reduction of Calcaneal Posterior Facet Fractures Improve Quality of Life? 13th European Congress of Trauma & Emergency Surgery, Basel-Switzerland, 12-15 Mayıs 2012, Eur J Trauma Emerg Surg (2012) 38 (Suppl 1):S116

B-14 Say F, Bülbül M. Malrotation After Locked Tibial Intramedullary Nailing. 13th European Congress of Trauma & Emergency Surgery, Basel-Switzerland, 12-15 Mayıs 2012, Eur J Trauma Emerg Surg (2012) 38 (Suppl 1):S120

B-15 Say F, Bülbül M. An Alternative Treatment Method For Treating Distal Tibial Intraarticular Fractures: Hybrid External Fixator. 13th European Congress of Trauma & Emergency Surgery, Basel-Switzerland, 12-15 Mayıs 2012, Eur J Trauma Emerg Surg (2012) 38 (Suppl 1):S129

B-16 Say F, İnkaya E, Gürler D, Bülbül M. A comparison of minimally invasive plate and intramedullary nailing fixation in the treatment of distal tibial metaphyseal fractures. Osteosynthese International, Çeşme-İzmir, 14-17 Şubat 2013, Injury (2013) 44 (Suppl 2):S37

B-17 Say F, Gürler D, İnkaya E, Yener K, Bülbül M. Which treatment option for school-age paediatric femoral fractures; elastic nail or spica casting? Osteosynthese International, Çeşme-İzmir, 14-17 Şubat 2013, Injury (2013) 44 (Suppl 2):S41

B-18. Say F, Türkeli E, Bülbül M. Is platelet-rich plasma injection an effective choice in cases of delayed union or non-union? Osteosynthese International, Çeşme-İzmir, 14-17 Şubat 2013, Injury (2013) 44 (Suppl 2):S43

B-19. Say F, Yener K, İnkaya E, Gürler D, Bülbül M. Causes of open fractures: orthopaedic injuries related to home-made agricultural vehicles. Osteosynthese International, Çeşme-İzmir, 14-17 Şubat 2013, Injury (2013) 44 (Suppl 2):S45

B-20. Say F, Gürler D, İnkaya E, Bülbül M. A Comparison of Platelet Rich Plasma and Steroid injection in the treatment of plantar fasciitis. 14th EFORT congress, İstanbul, 05-08 Haziran 2013

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: Yok

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D-1. Aksoy B., Olcay E., Yesiltepe R., Ozsoy S., Sirvanci M., Savci N., Bülbül M., Kara AN. İzole osteokondral lezyonların mozaikplasti yöntemi ve fasya lata grefti kullanımı ile tedavisi ve karşılaştırmalı sonuçları (Koyunlarda deneysel çalışma) Acta Orthop Traumatol Turc, (1998):32;3: 219-225

*1998 Akif Şakir Şakar Birincilik Ödülü

D-2. Olcay E., Gulmez T., Esenyel CZ., Aksoy B., Yildirim Ö.S., Bülbül M., Ekstraartiküler stabil olmayan distal radius kırıklarında perkütan çivilemenin biomekanik olarak değerlendirilmesi (Kadavra ön kolunda biomekanik çalışma) Acta Orthop Traumatol Turc, (1998):32;4: 334-339

D-3. Olcay E., Ozturk A., Aksoy B., Ari Z., Bülbül M., Sahinoglu K. Ayak bileği bölgesinde peroneal sinirin süperfisyel dalının cerrahi anatomisi ve emniyet bölgeleri. Acta Orthop Traumatol Turc, (1998):32;4: 340-343

D-4. Olcay E., Ozturk A., Aksoy B., Ari Z., Bülbül M., Sahinoglu K. Fibula başı etrafında nervus peroneus communis’in anatomik dağılımı ve emniyet bölgeleri. Acta Orthop Traumatol Turc, (1999):33; 2: 143-146

D-5. Esenyel CZ., Yesiltepe R., Bülbül M., Bagriacik A, Kara AN. Proksimal humerus kırıklarında açık redüksiyon ve Kirschner teli ile fiksasyon. Acta Orthop Traumatol Turc, (2001): 35; 1: 10-15

D-6. Esenyel CZ., Yesiltepe R., Bülbül M., Kara AN. Posterolateral yaklaşımla yapılan total kalça artroplastisinden sonra oluşan erken dislokasyonlar. Arthroplasty Arthroscopic Surg 2003; 14 (4):195-201

D-7. Esenyel C., Bülbül M., Yeşiltepe R., Ayanoğlu S., Adanır O., Kara AN. Staphylococcus Aureus enfeksiyonu gelişen posttravmatik osteomyelit vakalarımız. 4 (2);(1): 15-19

D-8. Esenyel M., Bülbül M., Esenyel C.Z., KaraA.N., Sönmez T. Kalsitoninin kırık iyileşmesi üzerine etkileri: Biomekanik deneysel çalışma. Hipokrat Lokomotor 2005; 9(33):222-226

D-9. Esenyel M., Bülbül M., Esenyel C.Z., KaraA.N, BilgiçB. Kalsitoninin kırık iyileşmesi üzerine etkileri: Histopatolojik ve radyografik deneysel çalışma.Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2005;51(1): 6-8.

D-10. Bülbül M., Ayanoğlu S., Özden E., Dedeoğlu S., Esenyel C. Olekranon kırıklarında parçalanma; tedavi seçiminde dikkate alınması gereken bir parametre midir? Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi 2009:7(1-2-3):45-48

Bülbül M., Ayanoğlu S., Gürkan V., Öztürk K., Esenyel C., Gürbüz H. Yetmiş yaş üzeri anstabil intertrokanterik femur kırıklarında hemiartroplastinin yeri ne olmalı? ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 10(2) : 15 – 17

Bülbül M., Ayanoğlu S., Dedeoğlu S., Özden E., Öztürk K. Aşil tendon rüptürlerinin cerrahi tedavi sonuçlarının analizi. Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi 2009:7(1-2-3):41-44

D-13. Bülbül M. Luksasyo Erekta (Omuz Ekleminin Aşağıya Çıkığı): Olgu sunumu ve literatür değerlendirmesi. Journal of Inonu University Medical Faculty, 2009;16(2):113-115

D-14. Öztürk K., Esenyel CZ., Bülbül M., Ayanoğlu S., İmren Y., Pehlivan AT. Femur boyun kırıklı genç erişkin hastalarda açık redüksiyon ve Knowles çivisi ile tedavi sonuçlarımız. Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi 2009:7(1-2-3): 56-61

Bülbül M., Ayanoğlu S., Esenyel C., İret H., Gürbüz H. Motorsiklet kazalarında tibia kırıkları. Journal of Inonu University Medical Faculty, 2009;16(4):237-241

D-16. Bülbül M., Ceylan HH., Esenyel C., Öztürk K.,. Bilek güreşi esnasında oluşan humerus kırığı. 2009:7(1-2-3):91-93

Öztürk K., Esenyel C.Z., Bülbül M., Ayanoğlu S., Sönmez M. Dirsek seviyesinde ulnar sinir kompresyonuna yol açan basit ganglion kisti olgu sunumu. 94-96

D-18. Öztürk K., Esenyel CZ., Bülbül M., Ayanoğlu S., Büyükkurt CD., Özden E. Çocuk femur boynu kırıkları tedavisi. Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi 2009:7(1-2-3): 49-55

D-19. Bülbül M., Ayanoğlu S., Barış A., Esenyel C., Gürbüz H. Distal radius kırıklarında eksternal fiksatör uygulamalarımızın analizi.

D-20 Bülbül M., Ayanoğlu S., İmren Y., Uzun M.,Gürbüz H. Genç erişkin (Adölesan) futbolculardaki spina iliaca anterior inferior avülsiyon kırıklarının konservatif tedavisi(İki olgu sunumu) ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2011; 12(1) : 49 – 5

D21-Uzun M., Seçkin F.,Ertürer E.,Öztürk İ.,Bülbül M. Cerrahi Tedavi uygulanan patella kırıklarında radyolojik ve fonksiyonel sonuçlar. Erciyes Med J 2012; 34(1): 36-7doi: 10.5152 / etd. 2012 .10

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:E-1. Aksoy B., Olcay E., Bülbül M., Yıldırım ÖS., Kara AN. Metastatik kemik tümörlerinin cerrahi tedavisi. 2.Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi özet bildiri kitabı 22-24 /04/ 1998/Ankara

E-2. Aksoy B., Olcay E., Bülbül M., Yeşiltepe R., Kara AN. Pelvis kemik duvarı yerleşimli tümörler. 2.Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi özet bildiri kitabı 22-24/04/ 1998/Ankara

E-3. Aksoy B., Olcay E., Bülbül M., Yeşiltepe R., Kara AN. İzole osteokondral lezyonların mozaikplasti yöntemi ve fasyalata grefti kullanımı ile tedavisi ve karşılaştırmalı sonuçları. 4.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahi Kongresi özet bildirim kitabı 29/09-02/10 /1998 –İzmir

*1998 Akif Şakir Şakar Birincilik ödülü

* Makale şeklinde basılı yayın olmuştur. (D-1)

E-4. Çiftçi A., Şener T., Merih E., Bülbül M., Kara AN. Açık tibia kırıklarının tedavisinde İlizarov tipi eksternal fiksatör uygulama sonuçlarımız. 3.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi (Uluslararası katılımlı) Özet Bildiri Kitabı 31/08-4/09 1999/ Antalya

E-5. Şener T., Bülbül M., Kara AN. Alt tibiofibular bağ lezyonu ile birlikte olan ayak bileği kırıklarında ANK (Ayhan Nedim Kara) cihazı uygulama sonuçlarımız. XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. 3-7 /11/ 1999, Antalya

E-6. Yeşiltepe R., Merih E., Bülbül M., Kara AN. Aşil tendon rüptürlerinde cerrahi tedavi. XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. 3-7 /11/1999, Antalya.

E-7. Bağrıaçık A., Esenyel CZ., Bülbül M., Yeşiltepe R. Investigation of the elbow in the dominant extremity in wrestlers. 5.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahi Kongresi Özet Bildirim Kitabı 24-27/10/2000-İstanbul

E-8. Bağrıaçık A., Bülbül M., Esenyel CZ., Yeşiltepe R. The Areas of the articular lesions in the knee. 5.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahi Kongresi Özet Bildirim Kitabı 24-27/10/2000- İstanbul

E-9. Olcay E., Bülbül M., Yıldırım ÖS., Şener T., Öztürk K. Patello-femoral ağrısı olan hastaların değerlendirilmesinde patella morfolojisinin önemi. 5.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahi Kongresi Özet Bildirim Kitabı 24-27/10/2000- İstanbul

E-10. Esenyel CZ., Yesiltepe R., Bülbül M., Kara AN. Humerus proksimal bölge kırıklarında cerrahi tedavi sonuçlarımız.1.Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi Özet Bildiri Kitabı 9-11 /02/2000 - İstanbul

E-11. Olcay E., Bülbül M., Yıldırım ÖS. Bikondiler intraartiküler distal humerus kırıklarının tedavisinde transolekranon yaklaşımla olekranonun modifiye osteosentezi. 1.Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi Özet Bildiri Kitabı 9-11 /02/2000 - İstanbul

E-12. Şener T., Olcay E., Bülbül M., Merih E. Patellar tendon otogrefti ile yapılan ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu erken dönem sonuçlarımız. VIII.Ulusal Spor Hekimliği Kongresi Özet Bildiri Kitabı 25-27 /05/2001 -İstanbul

E-13. Esenyel CZ., Yesiltepe R., Bülbül M., Kara A.N. Proksimal humerus kırıklarında hemiartroplasti uygulamaları 2.Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi Özet Bildiri Kitabı 6-9/03/2002- Çeşme –İzmir

E-14. Esenyel CZ., Yesiltepe R., Bülbül M., Kara AN. Omuzun tekrarlayıcı anterior çıkıklarında sütür ankor kullanılarak açık Bankart tamiri. 2.Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi Özet Bildiri Kitabı 6-9/03/2002- Çeşme –İzmir

E-15. Esenyel M., Esenyel CZ., Yesiltepe R., Bülbül M., Kara AN. Subakromial sıkışma testinde verilen lokal anestezik ve steroidin istenen bölgeye ulaşmasının ağrı şiddeti ve fonksiyonel değerlendirme üzerine etkisi. 2.Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi Özet Bildiri Kitabı 6-9/03/2002- Çeşme –İzmir

* Makale şeklinde basılı yayın olmuştur. (A-2)

E-16. Bülbül M., EsenyelCZ., Yeşiltepe R., Esenyel M., Kara AN. Kalsitoninin kırık iyileşmesi üzerine etkileri. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. İstanbul, 1823 Ekim 2003.

* Makale şeklinde basılı yayın olmuştur. (A-4)

E-17. Uzun M., Bülbül M., Seçkin MF., Ertürer RE., Akman Ş. Menapozda osteoporoz. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 23-28/10/2007- Ankara

E-18. Özger H., Bilgiç B., Bülbül M., Eralp L. Primer epifiz lokalizasyonlu Ewing sarkomu: Olgu Sunumu. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 23-28/10/2007- Ankara

E-19. Bülbül M., Ayanoğlu S., Büyükkurt ., Esenyel CZ. Ayak seviyesindeki diyabetik yaralarda amputasyon sınırı ne olmalı? XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 23-28/10/2007- Ankara

* Makale şeklinde basılı yayın olmuştur. (A-5)

E-20. Eralp L., Kocaoğlu M., Çakmak M., Bülbül M. Arka ayak rekonstrüksiyonu için kombine teknik (intramedüller çivi ve eksternel fiksatör) kullanımı.XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 23-28/10/2007- Ankara

* Makale şeklinde basılı yayın olmuştur. (A-3)

E-21. Öztürk K., Esenyel CZ., Demir B., Bülbül M., Ayanoğlu S., Dedeoğlu S., Özkan S.

Obstetrikal brakial pleksus paralizisinde omuzun abduksiyon ve eksternal rotasyon deformitesinin tedavisi için latissimus dorsi ve teres major tendonlarının rotator manşete transferi. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 23-28/10/2007- Ankara

* Makale şeklinde basılı yayın olmuştur. (A-14)

E-22. Özger H., Eralp L., Bülbül M. Fleksor fossa yerleşimli sarkomlarda tedavi sonuçlarımız. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 23-28/10/2007- Ankara

E-23. Özger H., Eralp L., Topalan M., Bülbül M. Sarkom rezeksiyonları sonrası oluşan kemik defektlerinin serbest damarlı kemik greftleri ile onarımı. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 23-28/10/2007- Ankara

E-24. Eralp L., Özger H., Bülbül M., Topalan M. Çocukluk çağı tümörlerinde ekstremite koruyucu cerrahiye bağlı komplikasyonlar ve çözümleri. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 23-28/10/2007- Ankara

* Makale şeklinde basılı yayın olmuştur. (A-8)

E-25. Eralp L., Özger H., Alpman B., Bülbül M. Enfekte megaprotezlerde tedavi stratejileri XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 10/2007- Ankara

*XX.Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi En İyi Sözlü Bildiri Ödülü

E-26. Bülbül M., Ayanoğlu S., Kahraman S., Öztürk K. Gürbüz H. Metakarp yerleşimli osteoid osteoma. 11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 16-19 Mayıs 2008

* Makale şeklinde basılı yayın olmuştur.(A-16)

E-27. Öztürk K., Demir B., Kahraman S., Esenyel C.Z., Bülbül M., Ayanoğlu S.

Obstetrikal brakiyal pleksus paralizisinde omuzun iç rotasyon ve addüksiyon deformitelsinin tedavisi için humerus derotasyon osteotomi sonuçlarımız. 11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 16-19 Mayıs 2008

* Makale şeklinde basılı yayın olmuştur.(A-14)

E-28. Bülbül M., Ayanoğlu S., Kahraman S.,Öztürk K. Gürbüz H. Çocuk suprakondiler humerus kırıklarında lateral perkütan iki paralel K teli ile osteosentez yeterli mi? 11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 16-19 Mayıs 2008

* Makale şeklinde basılı yayın olmuştur.(A-13)

E-29. Esenyel C.Z., Öztürk K., Kahraman S., Bülbül M., Ayanoğlu S. Gürbüz H. Plak fiksasyonu ile yapılan omuz artrodezi vakalarımızın sonuçları.11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 16-19 Mayıs 2008

E-30. Bülbül M., Ayanoğlu S., Öztürk K., İmren Y., Gürbüz H. Hardinge yaklaşımındaki safe zone kavramı gerçekten güvenilir mi? XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3-8/11/2009- Çeşme

* Makale şeklinde basılı yayın olmuştur.(A-6)

E-31. Bülbül M., Ayanoğlu S., Öztürk K., Barış A., Dedeoğlu S., Gürbüz H. Osteoporotik distal radius kırıklarının plak ile osteosentez uygulamalarının analizi. XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3-8/11/2009- Çeşme

E-32. Bülbül M., Uzun M., Ayanoğlu S., Seçkin F., Gürbüz H. Menapoz sonrası kadınlarda kemik mineral yoğunluk ölçümü ne zaman ve hangi vücut bölgesinden yapılmaya başlanmalı? XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3-8/ 11/2009- Çeşme

E-33. Bülbül M., Ayanoğlu S., İmren Y., Dedeoğlu S., Gürbüz H. Eş zamanlı ve aşamalı bilateral total diz artroplastisinde(TDA) bir yıllık fonksiyonel sonuç değerlendirmesi.

XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3-8/11/2009- Çeşme

* Makale şeklinde basılı yayın olmuştur.(A-15)

E-34. Bülbül M., Ayanoğlu S., Yeşiltepe R., Esenyel C., Özden E., Gürbüz H. Aşil tendon yırtıklarının cerrahi tedavi sonuçlarının analizi .XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3-8/11/2009- Çeşme

* Makale şeklinde basılı yayın olmuştur.(D-12)

E-35. Özger H., Bülbül M., Eralp L. Fleksor fossa tümörlerinde yaklaşımımız. XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3-8/11/2009- Çeşme

E-36. Bülbül M., Ayanoğlu S., Barış A., Esenyel C., Gürbüz H. Distal radius kırıklarında eksternal fiksatör uygulamalarımızın analizi XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3-8/11/2009- Çeşme

*Makale şeklinde basılı yayın olmuştur.(D-19)

*2009 XXI. Milli Ortopedi Kongresi En İyi El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Poster Ödülü

E-37. Bülbül M., Ayanoğlu S., Yeşiltepe R., Dedeoğlu S., Beytemür O., Gürbüz H. Hardinge insizyon ile total kalça artroplastisi kimlere yapılmamalı? XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3-8/11/2009- Çeşme

Makale şeklinde basılı yayın olmuştur.(A-11)

E-38. Bülbül M., Ayanoğlu S., Gürbüz H. Luksasyo Erekta (Omuz ekleminin aşağıya çıkığı) XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3-8/11/2009- Çeşme

* Makale şeklinde basılı yayın olmuştur.(D-13)

E-39. Bülbül M., Ayanoğlu S., Esenyel C., İret H., Gürbüz H. Motorsiklet kazalarında tibia kırıkları. XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3-8/11/2009- Çeşme

* Makale şeklinde basılı yayın olmuştur.(D-15)

E-40. Bülbül M., Ayanoğlu S., Yığman A., Büyükkurt C., İmren Y., Gürbüz H. Pediatrik femur kırıklarında eksternal fiksatör uygun bir alternatif tedavi olabilir mi?XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3-8/11/2009- Çeşme

E-41. Öztürk K., Bülbül M., Ayanoğlu S., İmren Y., Gürbüz H. Çocuklarda gelişen radius başı kırıklarının perkütan kapalı redüksiyonu. XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3-8/11/2009- Çeşme

E-42. Bülbül M., Ayanoğlu S., Kahraman S., Esenyel C. , Beytemür O., Gürbüz H. Yetmiş yaş üzeri anstabil intertrokanterik kırıklarda hemiartroplastinin yeri ne olmalı?XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı 3-8/11/2009- Çeşme

* Makale şeklinde basılı yayın olmuştur.(D-11)

E-43. Bülbül M., Öztürk K., Ayanoğlu S., Esenyel C., Gürbüz H. Çocuk radius baş ve boyun kırıklarındaki perkütan redüksiyon sonuçlarımızın analizi. 6. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi bildiri kitabı 25-25/03/2010- Ankara

E-44. Bülbül M., Ayanoğlu S., Öztürk K., Esenyel C.,İmren Y., Gürbüz H. Çocuk suprakondiler humerus kırıklarında lateralden iki paralel K teli ile osteosentez yeterli midir? 6. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi bildiri kitabı 25-25/03/2010- Ankara

* Makale şeklinde basılı yayın olmuştur.(A-13)

E-45.Esenyel C.Z.,Öztürk K.,Ayanoğlu S.,Dedeoğlu S.,İmren Y., Mirzanlı C, BülbülM., Gürbüz H., Aliustaoğlu S. Proksimal humerus kırıklarında perkütan uygulanan plak ile aksiler sınırın ilişkisi: Kadavra çalışması. 6. Omuz Dirsek 25-28Mart 2010- Ankara

*6. Omuz Dirsek Kongresi En İyi Poster Ödülü

E-46. Bülbül M., Ayanoğlu S., EsenyelCZ., Öztürk K., Gürbüz H. Bikondiler Tibia Kırık Redüksyonunda Yeni Bir Yöntem:Joystick Redüksiyon Tekniği İle Hibrid Eksternal Fiksatör Uygulaması. 8.Osteoporoz-Osteoartrit Kongre Kitabı Girne-Kıbrıs

E-47. Bülbül M., Ayanoğlu S., Büyükkurt CD.,Barış A., Gürbüz H. Osteoporotik distal radius kırıklarının plak ile osteosentez sonuçlarımızın analizi. 8.Osteoporoz-Osteoartrit Kongre Kitabı Girne-Kıbrıs

E-48. Bülbül M., Ayanoğlu S., EsenyelCZ., Öztürk K., Gürbüz H. Femoroasetabular Sıkışma Sendromunda Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Analizi. 8.Osteoporoz-Osteoartrit Kongre Kitabı Girne-Kıbrıs

E-49 Bülbül M., Öztürk K., Ayanoğlu S.,Adanır O., Gürbüz H. Mallet Kırıklarında Kirschner teli ile uygulanan ekstansiyon blok tekniği. 12. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi Kitabi Antalya

*12.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi En İyi Poster Ödülü

E-50 Bülbül M., Ayanoğlu S., EsenyelCZ., Barış A., Gürbüz H. Eksternal Fiksatör distal radius kırıklarında ne kadar etkin ? 12. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi Kitabi Antalya

E-51 Bülbül M., Ayanoğlu S., Öztürk K., Barış A., Gürbüz H Osteoporotik distal radius kırıklarının plak ile osteosentez uygulamalarının analizi. 12. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi Kitabi Antalya

E-52 Esenyel CZ., Ayanoğlu S., Seyran M., Bülbül M., Gürbüz H., Coşkun Ü. Skapula yerleşimli osteoid osteomanın perkütan radyofrekans ile tedavisi 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Bildiri Kitabı 31 Ekim-5 Kasım 2011

E-53 Say F., Bülbül M. Pediyatrik önkol çift kırıklarında titanyum elastik çivi uygulamalarımız. 7.Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi Kitabı 22-25 Mart 2012 – İstanbul

E-54 Say F., Bülbül M. Reverse total omuz protezlerinde ilk deneyimlerimiz. 7.Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi Kitabı 22-25 Mart 2012 – İstanbul

E-55. Say F, Bülbül M. Reverse total omuz protezinde ilk deneyimlerimiz. 6. Ortopedi Buluşması ve 3. TOTBİD-AAOS Eğitim Toplantısı, 19-23 Nisan 2012, Antalya

E-56. Say F, Bülbül M. Pediatrik ön kol çift kırıklarında titanyum elastik çivi uygulamalarımız. 6. Ortopedi Buluşması ve 3. TOTBİD-AAOS Eğitim Toplantısı, 19-23 Nisan 2012, Antalya

E-57. Say F, Ergün E, Yener K, Bülbül M. Distal tibia eklem içi kırıklarında alternatif bir tedavi: Hibrid eksternal fiksatör. 6. Ortopedi Buluşması ve 3. TOTBİD-AAOS Eğitim Toplantısı, 19-23 Nisan 2012, Antalya

E-58. Say F, Yener K, Türkeli E, Bülbül M. Kalkaneus posterior faset kırıklarında tam redüksiyon konforlu bir yaşama izin veriyor mu? 6. Ortopedi Buluşması ve 3. TOTBİD-AAOS Eğitim Toplantısı, 19-23 Nisan 2012, Antalya

E-59. Say F, Ergün E, Bülbül M. Pelvis kırıklarında minimal invazif posterior plak ile tespit. 6. Ortopedi Buluşması ve 3. TOTBİD-AAOS Eğitim Toplantısı, 19-23 Nisan 2012, Antalya

E-60. Say F, Bülbül M. Kilitli tibia intramedüller çivi sonrası malrotasyon. 6. Ortopedi Buluşması ve 3. TOTBİD-AAOS Eğitim Toplantısı, 19-23 Nisan 2012, Antalya

E-61. Say F, Yener K, Bülbül M. Çocuk femur kırıkları tedavisinde elastik çivi ve pelvipedal alçı karşılaştırılması. 6. Ortopedi Buluşması ve 3. TOTBİD-AAOS Eğitim Toplantısı, 19-23 Nisan 2012, Antalya

E-62. Say F, Gürler D, Bülbül M. Femur üst uç yerleşimli soliter plazmositom: olgu sunumu. 6. Ortopedi Buluşması ve 3. TOTBİD-AAOS Eğitim Toplantısı, 19-23 Nisan 2012, Antalya

E-63. Say F, Gürler D, Bülbül M. Proksimal femur patolojik kırıkları cerrahi sonuçlarımız. 6. Ortopedi Buluşması ve 3. TOTBİD-AAOS Eğitim Toplantısı, 19-23 Nisan 2012, Antalya

E-64. Say F, Bülbül M. Benign kemik tümörleri rezeksiyonlarında beta-trikalsiyum fosfat kullanımı. Ortopedi Buluşması ve 3. TOTBİD-AAOS Eğitim Toplantısı, 19-23 Nisan 2012, Antalya

E-65. Say F, Türkeli E, Bülbül M. Gecikmiş kaynama ve kaynamama olgularında trombositten zengin plazma enjeksiyonu. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması bildiri kitabı, 30 Mayıs - 02 Haziran 2012, İstanbul

E-66. Say F, Bülbül M. Distal tibia metafizyel kırıklarda minimal invazif plak osteosentez sonuçları. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması bildiri kitabı, 30 Mayıs - 02 Haziran 2012, İstanbul

E-67. Say F, Yener K, Bülbül M. Pediatrik femur diafiz kırıklarında hangi tedavi; Titanyum elastik çivi? Pelvipedal alçı? Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması bildiri kitabı, 30 Mayıs - 02 Haziran 2012, İstanbul

E-68. Say F, Yener K, Türkeli E, Bülbül M. Kalkaneus posterior faset kırıklarında tam redüksiyon konforlu bir yaşama izin veriyor mu? Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması bildiri kitabı, 30 Mayıs - 02 Haziran 2012, İstanbul

E-69 . Say F, Ergün E, Bülbül M. Posterior pelvis minimal invazif plak osteosentezi. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması bildiri kitabı, 30 Mayıs - 02 Haziran 2012, İstanbul

E-70. Say F, Bülbül M. Kilitli tibia intramedüller çivi sonrası malrotasyon. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması bildiri kitabı, 30 Mayıs - 02 Haziran 2012, İstanbul

E-71. Say F, Gürler D, Bülbül M. Nadir lokalizasyonlu bir soliter plazmositom olgusu. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması bildiri kitabı, 30 Mayıs - 02 Haziran 2012, İstanbul

E-71. Say F, Gürler D, Bülbül M. Patolojik kırıklarda proksimal femur bölgesi analizi. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması bildiri kitabı, 30 Mayıs - 02 Haziran 2012, İstanbul

E-72. Say F, Bülbül M. Benign kemik tümörleri ve beta-trikalsiyum fosfat uygulaması. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması bildiri kitabı, 30 Mayıs - 02 Haziran 2012, İstanbul

E-73. Say F, Bülbül M, Alıcı Ö, Öztürk A. Ön kol yerleşimli osteoma cutis. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması bildiri kitabı, 30 Mayıs - 02 Haziran 2012, İstanbul

E-74. Say F, Gürler D, Yener K, Bülbül M. Diz osteoartirit tedavisinde trombositten zengin plazma ve hyaluronik asit enjeksiyonu karşılaştırılması. 11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi bildiri kitabı, 02-06 Ekim 2012, Ankara

* Makale şeklinde basılı yayın olmuştur. (A-10)

E-75. Say F, Türkeli E, Bülbül M. Gecikmiş kaynama ve kaynamama olgularında trombositten zengin plazma enjeksiyonu; etkili bir seçenek mi? 11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi bildiri kitabı, 02-06 Ekim 2012, AnkaraE-76. Say F, Gürler D, İnkaya E, Bülbül M. Plantar fasiit tedavisinde trombositten zengin plazma ve steroid enjeksiyonu karşılaştırılması. 11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi bildiri kitabı, 02-06 Ekim 2012, AnkaraE-77. Say F, İnkaya E, Arslan E, Bülbül M. Kronik lateral epikondilit tedavisinde trombositten zengin plazma ve steroid enjeksiyonu karşılaştırılması. 11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi bildiri kitabı, 02-06 Ekim 2012, AnkaraE-78. Say F, Gürler D, Bülbül M. Subakromiyal impingement tedavisinde trombositten zengin plazma ve steroid enjeksiyonu karşılaştırılması. 11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi bildiri kitabı, 02-06 Ekim 2012, Ankara

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Ertuğrul KILIÇ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Beyin Felci; Nörobiyoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Elibol-Can B, Kilic E, Yuruker S, Jakubowska-Dogru E. Investigation into the effects of prenatal alcohol exposure on postnatal spine development andexpression of synaptophysin and PSD95 in rat hippocampus. Int J Dev Neurosci. 2014;33:106-14. doi: 10.1016/j.ijdevneu.2013.12.003. Epub 2013 Dec 21.

2. Elibol-Can B, Dursun I, Telkes I, Kilic E, Canan S, Jakubowska-Dogru E. Examination of Age- dependent effects of fetal ethanol exposure on behavior, hippocampal cellcounts, and doublecortin immunoreactivity in rats. Dev Neurobiol. 2013 Oct 29. doi: 10.1002/dneu.22143. [Epub ahead of print]

3. Karadeli HH, Aktekin B, Yilmaz B, Kilic E, Uzar E, Aci A, Bingol CA. Effects of melatonin on behavioral changes of neonatal rats in a model of cortical dysplasia. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013 ;17(15):2080-4

4. Sehirli AO, Koyun D, Tetik S, Ozsavcı D, Yiğiner O, Cetinel S, Tok OE, Kaya Z, Akkiprik M, Kilic E, Sener G. Melatonin protects against ischemic heart failure in rats. J Pineal Res. (2013) 55(2):138-48

5. Kilic U, Yilmaz B, Reiter RJ, Yüksel A, Kilic E. Effects of memantine and melatonin on signal transduction pathways vascular leakage and brain injury after focal cerebral ischemia in mice. Neuroscience. (2013) May 1;237:268-76

6. Kilic U, Kilic E, Tuzcu Z, Tuzcu M, Ozercan IH, Yilmaz O, Sahin F, Sahin K. Melatonin suppresses cisplatin-induced nephrotoxicity via activation of Nrf-2/HO-1 pathway. Nutr Metab (Lond). (2013) 12;10(1):7

7. Kilic U, Yilmaz B, Ugur M, Yüksel A, Reiter RJ, Hermann DM, Kilic E. Evidence that membrane-bound G protein-coupled melatonin receptors MT1 and MT2 are not involved in the neuroprotective effects of melatonin in focal cerebral ischemia (2012) Journal of Pineal Research, 52: 228-35. (I.F.: 5.85)

8. Kelestemur S, Kilic E, Uslu U, Cumbul A, Ugur M, Akman S, Culha M. Wound Healing Properties of Modified Silver Nanoparticles and their Distribution in Mouse Organs after Topical Application. (2012) Nano Biomedicine and Engineering, 4: 170-176.

9. Herz J, Reitmeir R, Hagen SI, Reinboth BS, Guo Z, Zechariah A, Elali A, Doeppner TR, Bacigaluppi M, Pluchino S, Kilic U, Kilic E, Hermann DM.Intracerebroventricularly delivered VEGF promotes contralesional corticorubral plasticity after focal cerebral ischemia via mechanisms involving anti-inflammatory actions. (2012) Neurobiology of Diseases, 45:1077-85 (I.F.: 4.9)

10. Reitmeir R, Kilic E, Reinboth BS, Guo Z, ElAli A, Zechariah A, Kilic U, Hermann DM. Vascular endothelial growth factor induces contralesional corticobulbar plasticity and functional neurological recovery in the ischemic brain.. (2012) Acta Neuropathologica. 123: 273-84 (I.F.: 7.5)

11. Mete F, Kilic E, Somay A, Yilmaz B. Effects of heat stress on endocrine functions & behaviour in the pre-pubertal rat. Indian J Med Res. 2012;135:233-9.

12. Reitmeir R., Kilic E, Kilic U, Bacigaluppi, M, ElAli A, Salani G, Pluchino S, Gassmann M, Hermann DM. Post-acute delivery of erythropoietin induces stroke recovery by promoting perilesional tissue remodeling and contralesional pyramidal tract plasticity. (2011) Brain, 134:84-99 (I.F.: 9.603)

13. Kilic E, Elali A, Kilic U, Guo Z, Ugur M, Uslu U, Bassetti CL, Hermann DM. Role of Nogo-A in neuronal survival in the reperfused ischemic brain (2010) Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 30 (5), pp. 969-984. (I.F.: 5.741)

14. Tug, N., Kilic, U., Karateke, A., Yilmaz, B., Ugur, M., Kilic, E. Erythropoietin receptor-like immunostaining on human spermatozoa. (2010) Reproductive BioMedicine Online 21 (5):718-720. (I.F.: 2.380)

15. Yulug B, Erkol G, Kilic E. An interesting link between microgravity and psychiatric diseases. (2010) J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 22: 451-g.e12-451.e12. . (I.F.: 2.362)

16. Yulug B, Ozan E, Kilic E. Brain-derived neurotrophic factor polymorphism as a genetic risk for depression? A short review of the literature. (2010) J Neuropsychiatry Clin Neurosci. Winter;22(1):123d.e5-123.e6

17. Muammer R, Kilic E, Hayran O. The effect of physiotherapy treatment on saliva decrease in children with cerebral palsy. Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy—An International Journal. (2010) 4: 129-131

18. Sahin K, Akdemir F, Tuzcu M, Sahin N, Onderci M, Ozercan R, Ilhan N, Kilic E, Seren S, Kucuk O. Genistein suppresses spontaneous oviduct tumorigenesis in quail. (2009) Nutr Cancer. 2009 Nov;61(6):799-806. (I.F.: 2.360)

19. Yalvac, M.E., Rizvanov, A.A., Kilic, E., Sahin, F., Mukhamedyarov, M.A., Islamov, R.R., Palotás, A. Potential role of dental stem cells in the cellular therapy of cerebral ischemia (2009) Current Pharmaceutical Design, 15 (33), pp. 3908-3916. (I.F.: 4.399)

20. Yulug B, Kilic E. Olanzapine does not aggrevate ischemic neuronal injury by focal cerebral ischemia: A dose related restriction of the neuroprotective effect? (2009) Medicinal Chemistry, 5 (3), pp. 279-282. (I.F.: 2.362)

21. Bacigaluppi M, Pluchino S, Peruzzotti-Jametti L, Kilic E, Kilic U, Salani G, Brambilla E, West MJ, Comi G, Martino G, Hermann DM. Delayed post-ischaemic neuroprotection following systemic neural stem cell transplantation involves multiple mechanisms (2009) Brain, 132 (8), pp. 2239-2251. (I.F.: 9.603)

22. Aydin O. Kahraman M. Kilic E. Çulha M. Surface-enhanced raman scattering of rat tissues (2009) Applied Spectroscopy, 63 (6), pp. 662-668. (I.F.: 2.062)

23. Yildirim G, Attar R, Ficicioglu C, Karateke A, Ozkan F, Kilic E, Yilmaz B, Yesildaglar N. Kombine letrozol ve melatonin tedavisinin deneysel rat endometriosis modelinde lezyon boyutları ve histopatolojik skorlar üzerine etkisi J Turkish German Gynecol Assoc. Year: 2009 Volume: 10 Issue: 4 199-204

24. Yulug B, Ozan E, Gönül AS, Kilic E. Brain-derived neurotrophic factor, stress and depression: A minireview (2009) Brain Research Bulletin, 78 (6), pp. 267-269. (I.F.: 2.281) X

25. Hermann DM, Kilic E. Therapeutic potential and possible risks of pleiotropic growth factors in ischemic stroke (2008) Stroke, 39 (11), p. e182. (I.F.: 6.499)

26. Cam E, Yulug B, Cengiz N, Poelkin E, Isik D, Bakar M, Ozan E, Kilic E. Melatonin: A suitable agent for depression associated with stroke? (2008) Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 20 (4), pp. 498-500. (I.F.: 2.362)

27. Kilic E, Hermann DM, Spudich A, Kilic Ü, Rentsch KM, Vig R, Matter CM, Bassetti CL. ABCC1: A gateway for pharmacological compounds to the ischaemic brain (2008) Brain, 131 (10), pp. 2679-2689. (I.F.: 9.603)

28. Gao B, Kilic E, Baumann CR, Hermann DM, Bassetti CL. Gamma-hydroxybutyrate accelerates functional recovery after focal cerebral ischemia (2008) Cerebrovascular Diseases, 26 (4), pp. 413-419. (I.F.: 3.041)

29. Kilic E, Kilic U, Bacigaluppi M, Guo Z, Abdallah NB, Wolfer DP, Reiter RJ, Bassetti CL. Delayed melatonin administration promotes neuronal survival, neurogenesis and motor recovery, and attenuates hyperactivity and anxiety after mild focal cerebral ischemia in mice (2008) Journal of Pineal Research, 45 (2), pp. 142-148. (I.F.: 5.056)

30. Kilic U, Kilic E, Matter CM, Bassetti CL, Hermann DM. TLR-4 deficiency protects against focal cerebral ischemia and axotomy-induced neurodegeneration (2008) Neurobiology of Disease, 31 (1), pp. 33-40. (I.F.: 4.852)

31. Bacigaluppi M, Pluchino S, Martino G, Kilic E, Hermann DM. Neural stem/precursor cells for the treatment of ischemic stroke (2008) Journal of the Neurological Sciences, 265 (1-2), pp. 73-77. (I.F.: 2.359)

32. Hédou GF, Koshibu K, Farinelli M, Kilic E, Gee CE, Kilic U, Baumgärtel K, Mansuy IM. Protein phosphatase 1-dependent bidirectional synaptic plasticity controls ischemic recovery in the adult brain (2008) Journal of Neuroscience, 28 (1), pp. 154-162. (I.F.: 7.452)

33. Kilic E, Hermann DM, Wippel A, Kilic Ü, Vogel P, Kim M, van der Putten H, Böttiger BW. Poxvirus-derived cytokine response modifier A (CrmA) does not protect against focal cerebral ischemia in mice (2007) Brain Research, 1185 (1), pp. 293-300. (I.F.: 2.494)

34. Yulug B, Cam E, Yildiz A, Kilic E. Buprenorphine does not aggrevate ischemic neuronal injury in experimental focal cerebral ischemia (2007) Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 19 (3), pp. 331-334. (I.F.: 2.362)

35. Kilic Ü, Hermann DM, Kilic E, Järve, A, Guo, Z, Spudich, A, Bieber, K, Marti HH. Human vascular endothelial growth factor protects axotomized retinal ganglion cells in vivo by activating ERK-1/2 and Akt pathways (2006) Journal of Neuroscience, 26 (48), pp. 12439-12446. (I.F.: 7.452)

36. Hermann DM, Kilic E, Spudich A, Krämer SD, Wunderli-Allenspach H, Bassetti CL. Role of drug efflux carriers in the healthy and diseased brain (2006) Annals of Neurology, 60 (5), pp. 489-498. (I.F.: 9.935)

37. Baumann CR, Kilic E, Petit B, Werth E, Hermann DM, Tafti M, Bassetti CL. Sleep EEG changes after middle cerebral artery infarcts in mice: Different effects of striatal and cortical lesions (2006) Sleep, 29 (10), pp. 1339-1344. (I.F.: 4.475)

38. Kilic E, Kilic Ü, Wang Y, Bassetti CL, Marti HH, Hermann DM. The phosphatidylinositol-3 kinase/Akt pathway mediates VEGF's neuroprotective activity and induces blood brain barrier permeability after focal cerebral ischemia (2006) FASEB Journal, 20 (8), pp. E307-E314. (I.F.: 7.049)

39. Kilic E, Kilic U, Wang Y, Bassetti CL, Marti HH, Hermann DM. The phosphatidylinositol-3 kinase/Akt pathway mediates VEGF's neuroprotective activity and induces blood brain barrier permeability after focal cerebral ischemia. (2006) The FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 20 (8), pp. 1185-1187. (I.F.: 7.049)

40. Yulug B, Yildiz A, Güzel O, Kilic E, Schäbitz WR, Kilic E. Risperidone attenuates brain damage after focal cerebral ischemia in vivo (2006) Brain Research Bulletin, 69 (6), pp. 656-659. (I.F.:2.281)

41. Spudich A, Kilic E, Xing H, Kilic Ü, Rentsch KM, Wunderli-Allenspach H, Bassetti CL, Hermann DM. Inhibition of multidrug resistance transporter-1 facilitates neuroprotective therapies after focal cerebral ischemia (2006) Nature Neuroscience, 9 (4), pp. 487-488. (I.F.: 14.164)

42. Kilic E, Kilic U, Hermann DM. TAT fusion proteins against ischemic stroke: Current status and future perspectives (2006) Frontiers in Bioscience, 11 (2), pp. 1716-1721. (I.F.: 3.308)

43. Kilic E, Kilic Ü, Soliz J, Bassetti CL, Gassmaim M, Hermann DM. Brain-derived erythropoietin protects from focal cerebral ischemia by dual activation of ERK-1/-2 and Akt pathways (2005) FASEB Journal, 19 (14), pp. 2026-2028. (I.F.: 7.049)

44. Kilic, E, Kilic Ü, Hermann DM. TAT-GDNF in neurodegeneration and ischemic stroke (2005) CNS Drug Reviews, 11 (4), pp. 369-378. (I.F.: 4.432)

45. Kilic E, Kilic Ü, Bähr M, Hermann DM. Tissue plasminogen activator-induced ischemic injury is reversed by NMDA antagonist MK-801 in vivo (2005) Neurodegenerative Diseases, 2 (2), pp. 49-55. (I.F.: 2.989)

46. Spudich A, Frigg R, Kilic E, Kilic U, Oesch B, Raeber A, Bassetti CL, Hermann DM. Aggravation of ischemic brain injury by prion protein deficiency: Role of ERK-1/-2 and STAT-1 (2005) Neurobiology of Disease, 20 (2), pp. 442-449. (I.F.: 4.852)

47. Kilic E, Kilic Ü, Reiter RJ, Bassetti CL, Hermann DM. Tissue-plasminogen activator-induced ischemic brain injury is reversed by melatonin: Role of iNOS and Akt (2005) Journal of Pineal Research, 39 (2), pp. 151-155. (I.F.: 5.056)

48. Kilic Ü, Bassetti CL, Kilic E, Xing H, Wang Z, Hermann DM. Post-ischemic delivery of the 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme a reductase inhibitor rosuvastatin protects against focal cerebral ischemia in mice via inhibition of extracellular-regulated kinase-1/-2 (2005) Neuroscience, 134 (3), pp. 901-906. (I.F.: 3.556)

49. Grimm C, Hermann DM, Bogdanova A, Hotop S, Kilic Ü, Wenzel A, Kilic E, Gassmann M. Neuroprotection by hypoxic preconditioning: HIF-1 and erythropoietin protect from retinal degeneration (2005) Seminars in Cell and Developmental Biology, 16 (4-5), pp. 531-538. (I.F.: 4.528)

50. Reiter RJ, Tan DX, Leon J, Kilic Ü, Kilic E. When melatonin gets on your nerves: Its beneficial actions in experimental models of stroke (2005) Experimental Biology and Medicine, 230 (2), pp. 104-117. (I.F.: 2.202)

51. Kilic Ü, Kilic E, Soliz J, Bassetti CL, Gassmann M, Hermann DM. Erythropoietin protects from axotomy-induced degeneration of retinal ganglion cells by activating ERK-1/-2 (2005) FASEB Journal, 19 (2), pp. 249-251. (I.F.: 7.049)

52. Kilic E, Kilic Ü, Matter CM, Lüscher TF, Bassetti CL, Hermann DM. Aggravation of focal cerebral ischemia by tissue plasminogen activator is reversed by 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase inhibitor but does not depend on endothelial NO synthase (2005) Stroke, 36 (2), pp. 332-336. (I.F.: 6.499)

53. Kilic Ü, Kilic E, Reiter RJ, Bassetti CL, Hermann DM. Signal transduction pathways involved in melatonin-induced neuroprotection after focal cerebral ischemia in mice (2005) Journal of Pineal Research, 38 (1), pp. 67-71. (I.F.: 5.056)

54. Wang Y, Kilic E, Kilic Ü, Weber B, Bassetti CL, Marti HH, Hermann DM. VEGF overexpression induces post-ischaemic neuroprotection, but facilitates haemodynamic steal phenomena (2005) Brain, 128 (1), pp. 52-63. (I.F.: 9.603)

55. Kilic E, Kilic Ü, Reiter RJ, Bassetti CL, Hermann DM. Prophylactic use of melatonin protects against focal cerebral ischemia in mice: Role of endothelin converting enzyme-1 (2004) Journal of Pineal Research, 37 (4), pp. 247-251. (I.F.: 5.056)

56. Kilic E, Weishaupt JH, Kilic Ü, Rohde G, Yulug B, Peters K, Hermann DM, Bähr M. The superoxide dismutase1 (SOD1) G93A mutation does not promote neuronal injury after focal brain ischemia and optic nerve transection in mice (2004) Neuroscience, 128 (2), pp. 359-364. (I.F.: 3.556)

57. Reiter RJ, Kilic Ü, Tan DX, Gitto E, Sainz RM, Mayo JC, Leon J, Kilic E. Pharmacological utility of melatonin in reducing oxidative cellular and molecular damage (2004) Polish Journal of Pharmacology, 56 (2), pp. 159-170. (I.F.: 2.167, The Pharmacological Reports)

58. Kilic Ü, Kilic E, Lingor P, Yulug B, Bähr M. Rifampicin inhibits neurodegeneration in the optic nerve transection model in vivo and after 1-methyl-4-phenylpyridinium intoxication in vitro (2004) Acta Neuropathologica, 108 (1), pp. 65-68. (I.F.: 5.310)

59. Kilic Ü, Kilic E, Dietz GPH, Bähr M. The TAT protein transduction domain enhances the neuroprotective effect of glial-cell-line-derived neurotrophic factor after optic nerve transection (2004) Neurodegenerative Diseases, 1 (1), pp. 44-49. (I.F.: 2.989)

60. Kilic E, Kilic Ü, Yulug B, Hermann DM, Reiter RJ. Melatonin reduces disseminate neuronal death after mild focal ischemia in mice via inhibition of caspase-3 and is suitable as an add-on treatment to tissue-plasminogen activator (2004) Journal of Pineal Research, 36 (3), pp. 171-176. (I.F.: 5.056)

61. Kilic E, Kilic Ü, Bassetti CL, Hermann DM. Intravenously administered recombinant tissue-plasminogen activator attenuates neuronal injury after mild focal cerebral ischemia in mice (2004) NeuroReport, 15 (4), pp. 687-689. (I.F.: 1.904)

62. Yulug B, Kilic U, Kilic E, Bähr M. Rifampicin attenuates brain damage in focal ischemia (2004) Brain Research, 996 (1), pp. 76-80. (I.F.: 2.494)

63. Kilic Ü, Kilic E, Dietz GPH, Bähr M. Intravenous TAT-GDNF is protective after focal cerebral ischemia in mice (2003) Stroke, 34 (5), pp. 1304-1310. (I.F.: 6.499)

64. Kügler S, Kilic E, Bähr M. Human synapsin 1 gene promoter confers highly neuron-specific long-term transgene expression from an adenoviral vector in the adult rat brain depending on the transduced area (2003) Gene Therapy, 10 (4), pp. 337-347. (I.F.: 4.492)

65. Kilic E, Hermann DM, Kügler S, Kilic Ü, Holzmüller H, Schmeer C, Bähr M. Adenovirus-mediated Bcl-XL expression using a neuron-specific synapsin-1 promoter protects against disseminated neuronal injury and brain infarction following focal cerebral ischemia in mice (2002) Neurobiology of Disease, 11 (2), pp. 275-284. (I.F.: 4.852)

66. Kilic E, Dietz GPH, Hermann DM, Bähr M. Intravenous TAT-Bcl-XL is protective after middle cerebral artery occlusion in mice (2002) Annals of Neurology, 52 (5), pp. 617-622. (I.F.: 9.935)

67. Dietz GPH, Kilic E, Bähr M. Inhibition of neuronal apoptosis in vitro and in vivo using TAT-mediated protein transduction (2002) Molecular and Cellular Neuroscience, 21(1), pp. 29-37. (I.F.: 3.934)

68. Kilic E, Hermann DM, Isenmann S, Bähr M. Effects of pinealectomy and melatonin on the retrograde degeneration of retinal ganglion cells in a novel model of intraorbital optic nerve transection in mice (2002) Journal of Pineal Research, 32 (2), pp. 106-111. (I.F.: 5.056)

69. Hermann DM, Kilic E, Kügler S, Isenmann S, Bähr M. Adenovirus-mediated glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) expression protects against subsequent cortical cold injury in rats (2001) Neurobiology of Disease, 8 (6), pp. 964-973. (I.F.: 4.852)

70. Kilic E, Bähr M, Hermann DM. Effects of recombinant tissue plasminogen activator after intraluminal thread occlusion in mice: Role of hemodynamic alterations (2001) Stroke, 32 (11), pp. 2641-2647. (I.F.: 6.499)

71. Dietz GPH, Kilic E, Bähr M, Isenmann S. Bcl-2 is not required in retinal ganglion cells surviving optic nerve axotomy (2001) NeuroReport, 12 (15), pp. 3353-3356. (I.F.: 1.904)

72. Hermann DM, Kilic E, Kügler S, Isenmann S, Bähr M. Adenovirus-mediated GDNF and CNTF pretreatment protects against striatal injury following transient middle cerebral artery occlusion in mice (2001) Neurobiology of Disease, 8 (4), pp. 655-666. (I.F.: 4.852)

73. Knöll B, Isenmann S, Kilic E, Walkenhorst J, Engel S, Wehinger J, Bähr M, Drescher U. Graded expression patterns of ephrin-As in the superior colliculus after lesion of the adult mouse optic nerve (2001) Mechanisms of Development, 106 (1-2), pp. 119-127. (I.F.: 2.534)

74. Hermann DM, Kilic E, Hata R, Hossmann K-A, Mies G. Relationship between metabolic dysfunctions, gene responses and delayed cell death after mild focal cerebral ischemia in mice (2001) Neuroscience, 104 (4), pp. 947-955. (I.F.: 3.556)

75. Sönmez AS, Birincio?lu M, Aydin A, Kiliç E, Şahin N. Effects of misoprostol on the endometrium of ovariectomized rats (2000) Turkish Journal of Medical Sciences, 30(2),pp. 115-118.

76. Kilic E, Hermann DM, Hossmann KA. Recombinant tissue-plasminogen adivator-induced thrombolysis after cerebral thromboembolism in mice (2000) Acta Neuropathologica, 99 (3), pp. 219-222. (I.F.: 5.310)

77. Kilic E, Özdemir YG, Bolay H, Keleştimur H, Dalkara T. Pinealectomy aggravates and melatonin administration attenuates brain damage in focal ischemia (1999) Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 19 (5), pp. 511-516. (I.F.: 5.741)

78. Kilic E, Hermann DM, Hossmann KA. Recombinant tissue plasminogen activator reduces infarct size after reversible thread occlusion of middle cerebral artery in mice
(1999) NeuroReport, 10 (1), pp. 107-111. (I.F.: 1.904)

79. Kilic E, Hermann DM, Hossmann KA. A reproducible model of thromboembolic stroke in mice (1998) NeuroReport, 9 (13), pp. 2967-2970. (I.F.: 1.904)
text
Adı Soyadı Prof.Dr. Mustafa ÖNCEL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Süleyman YILDIRIM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi 1994 Mikrobiyal Genomik Bilimler/Gıda Mikrobiyolojisi/North Carolina State Unıversity

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

-Misafir Bilim İnsanı - J. Craig Venter Institute, Rockville, MD, USA -Baş uzman araştırmacı - Walter Reed Army Institute of Research, Silver Spring, MD, USA -Doktora sonrası araştırmacı- University of Illinois, Urbana, USA -Doktora sonrası araştırmacı- Yale University School of Medicine, New Haven, CT, USA -Doktora (araştırma asistanı)- NC State University, Raleigh, NC, USA -Yüksek Lisans (araştırma asistanı) – Iowa State University, Ames, IA, USA

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Yildirim, S., Yeoman, CJ., Chandra, SJ., Thomas, SM., Ho, M., Leigh, SR., White, BA., Wilson, BA., and Stumpf, RM. 2014. Primate vaginal microbiota exhibit species specificity without phylogenetic congruence or universal Lactobacillus dominance (ISME J. 2014 Jul 18. doi: 10.1038/ismej.2014.90. [Epub ahead of print]).

Stumpf RM, Wilson BA, Rivera A, Yildirim S, Yeoman CJ, Polk JD, White BA, Leigh SR. 2013. The primate vaginal microbiome: comparative context and implications for human health and disease. Am J Phys Anthropol. 57:119-34
Thompson, MG, Black, CC, Pavlicek, RL, Honnold, CL, Wise, MC, Alamneh, YA, Williams, R, Kirkup, BC, Yildirim, S, Si, Y, Green, RK, Kessler, JL, Moon, JK, Palys, TJ, Zurawski, DV. 2013. Validation of a Novel Murine Wound Model of Acinetobacter baumannii Infection. Antimicrob. Agents Chemother. Antomicrob. Agents Chemotherap. 58:1332-42

Amato KR, Yeoman CJ, Kent A, Righini N, Carbonero F, Estrada A, Gaskins HR, Stumpf RM, Yildirim S, Torralba M, Gillis M, Wilson BA, Nelson KE, White BA and Leigh SR*. 2013. Habitat degradation impacts black howler monkey (Alouatta pigra) gastrointestinal microbiomes. J. ISME. 7:1344-53

Broadway M, Rogers E, Chang C., Huang I, Dwivedi P, Yildirim S, Schmitt S, Das A., and Ton-That H*. 2013. Pilus gene pool variation and the virulence of Corynebacterium diphtheriae clinical isolates during infection of a nematode. J. Bacteriology. 195:3774-83
Ratani SS, Siletzky RM, Dutta V, Yildirim S, Osborne JA, Lin W, Hitchins AD, Ward TJ, Kathariou S*. 2012. Heavy metal and disinfectant resistance of Listeria monocytogenes from foods and food processing plants. Appl Environ Microbiol. 78:6938-45

Yildirim, S. (2012). Terrestrial Vertebrate Animal Metagenomics, Non-domesticated Primates: Prosimians. In, Encyclopedia of Metagenomics, Animals. Ed. Karen E Nelson (Editor in Chief), Bryan A. White, Sarah Highlander, Francisco Rodriguez-Valera (Volume editors). Springer.

Yeoman CJ, Chia N., Yildirim S., Miller MEB., Kent A., Stumpf R., Leigh S.R., Nelson KE., White BA*., Wilson BA. 2011. Towards an Evolutionary Model of Animal-Associated Microbiomes. J. Entropy. 13:570-594.

Yildirim S, Yeoman, CJ., Sipos, M., Wilson, BA., Goldberg, TL., Stumpf, R, Leigh, SL., White, BA*, and Nelson, KE. 2010. Characterization of the Fecal Microbiome from Non-Human Wild Primates Reveals Species Specific Microbial Communities. PLoS ONE 5: e13963.
Yeoman CJ, Yildirim S, Thomas SM, Durkin AS, Torralba M, Sutton, G., Buhay, CJ., Ding, Y., Dugan-Rocha, SP., Muzny,DM., Qin, X., Gibbs, RA., Leigh, SR.,

Stumpf, R., White, BA., Highlander, SK., Nelson, JE., and Wilson, BA*. 2010. Comparative Genomics of Gardnerella vaginalis Strains Reveals Substantial Differences in Metabolic and Virulence Potential. PLoS ONE 5: e12411
Yildirim S., ElHanefi, D., Lin W, Hitchins AD, RM, Siletzky, and Kathariou, S*. 2010. Conserved genomic localization and sequence content of Sau3AI-like restriction-modification gene cassettes between Listeria monocytogenes Epidemic Clone I and selected strains of serotype 1/2a. Appl. Envir. Microb, 76:5577

Attardo, GM, Lohs, C., Alam, UH., Yildirim, S., and Aksoy, S*. 2008. Analysis of milk gland structure and function in Glossina morsitans: Milk protein production, symbiont populations and fecundity. J Insect Physiol. 54:1236-42
Yildirim S., Lin W, Hitchins AD, Jaykus LA, Altermann E, Klaenhammer TR, Kathariou S*. 2004. Epidemic clone-I specific genetic markers in strains of Listeria monocytogenes serotype 4b from foods. Appl Env. Microbiology. 70:4158-64

Johnson J, Jinneman K, Stelma G, Smith BG, Lye D, Messer J, Ulaszek J, Evsen L, Gendel S, Bennett RW, Swaminathan B, Pruckler J, Steigerwalt A, Kathariou S, Yildirim S, Volokhov D, Rasooly A, Chizhikov V, Wiedmann M, Fortes E, Duvall RE, Hitchins AD*. 2004. Natural atypical Listeria innocua strains with Listeria monocytogenes pathogenicity island-I genes. Appl Env. Microbiol. 70:4256-66
Yildirim S, Fuentes RG, Evangelista R, and Nikolov ZL*. 2002. Fractionation of Transgenic Corn for Optimal Recovery of Recombinant Enzymes. JAOCS. 79:809-814

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Zübeyir BAYRAKTAROĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 2003 Fizyoloji, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı 2012 - 2016 Charite, Universitaetmedizin Berlin, Nöroloji ve Psikiyatri Bölümü, Nörofizik Grubu 2010 - 2012

Araştırma Alanları

Nörogörüntüleme, Biyoinformatik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Mustafa KESKİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Gazi Üniversitesi 1996 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Craniofacial Institute, Michigan ABD Selçuk Üniversitesi , Konya

Araştırma Alanları

Estetik Cerrahi Meme cerrahisi Yarık Dudak Damak Maksilofasiyal Cerrahi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Eroğlu, L., M. Keskin, E. Güneren ve O.A. Uysal, “Tie-Over Dressing Using a Buckle,” Plast Reconstr Surg, 103, 2092-3 (1999).
2. Eroğlu, L., E. Güneren, M. Keskin, O.A. Uysal ve Y. Tomak, “The extended V-Y Flap for Coverage of a Mid-Plantar Defect,” Br J Plast Surg, 53, 708-10 (2000).
3. Eroğlu, L., M. Keskin, H. Akbaş, E. Güneren ve A. Demir, “Using Surgical Drapes to Prevent Airflow to Closed Suction Drains,” Plast Reconstr Surg, 108, 2179-80 (2001).
4. Akbaş, H., M. Keskin, E. Güneren, L. Eroğlu, A. Demir ve O.A. Uysal, “Unilateral Osteotomies for Externally Deviated Noses,” Aesthetic Plast Surg, 26, 413-5 (2002).
5. Güneren E., M. Keskin, O.A. Uysal, E. Arıtürk ve A.G. Kalaycı, “Fournier’s Gangrene as a Complication of Varicella in a 15-Month-Old Child,” J Pediatr Surg, 37, 1632-3 (2002).
6. Akbaş, H., M. Keskin, E. Güneren, L. Eroğlu ve O.A. Uysal, “Obstetric Mandibular Fracture During Episiotomy in Vaginal Delivery,” Ann Plast Surg, 50, 440-1 (2003).
7. Akbaş, H., M. Keskin, E. Güneren, L. Eroğlu ve O.A. Uysal, “Reconstruction of Columella, Membranous Septum, and Upper Lip in a Single Stage Operation,” Br J Plast Surg, 56, 291-2 (2003).
8. Keskin, M., H. Akbaş, O.A. Uysal, S. Canan, M. Ayyıldız, E. Ağar ve S. Kaplan, “Enhancement of Nerve Regeneration and Orientation across a Gap with a Nerve Graft within a Vein Conduit Graft: A Functional, Stereological, and Electrophysiological Study,” Plast Reconstr Surg, 113, 1372-1379 (2004).
9. Jackson, I.T., M. Keskin, R. Yavuzer ve C.P Kelly, “Compartmentalization of Massive Vascular Malformations,” Plast Reconstr Surg, 115, 10-21 (2005).
10. Kelly, C.P., R. Yavuzer, M. Keskin ve I.T. Jackson, “Treatment of Chronic Frontal Sinus Disease with the Galeal-Frontalis Flap: a Long-Term Follow-Up,” Plast Reconstr Surg, 115, 1229-36 (2005).
11. Keskin, M., A. Duymaz, Z. Tosun ve N. Savacı, “Tissue Necrosis Following a Honey Bee Sting,” Ann Plast Surg, 55, 114-5 (2005).
12. Keskin, M., Z. Tosun, A. Duymaz ve N. Savacı, “Frostbite Injury Due to Improper Usage of an Ice Pack,” Ann Plast Surg, 55, 437-8 (2005).
Prof.Dr. Mustafa Keskin, MD Page 4 of 11
13. Keskin, M. ve I.T. Jackson, “Airway Management in Craniofacial Anomalies,” Eur J Plast Surg, 28, 253-258 (2005).
14. Keskin, M., R. Yavuzer, C.P. Kelly ve I.T. Jackson, “External Filling Ports in Tissue Expansion: Confirming Their Safety and Convenience,” Plast Reconstr Surg, 117,1543-51 (2006).
15. Keskin, M., Z. Tosun, C. Uçar ve N. Savacı, “Pyoderma Gangrenosum in a Battered Child,” Ann Plast Surg, 57, 228–30 (2006).
16. Keskin, M., Z. Tosun ve N. Savacı, “An Easy Way to Externalize the Filling Port of a Tissue Expander,” Ann Plast Surg, 57, 78-9 (2006).
17. Şimşek, T., Keskin M., ve L. Eroğlu, “The Extended Uses of Foley Catheter in Plastic Surgery,” Indian J Plast Surg, 39, 111-112 (2006).
18. Bello-Rojas, G., I.T. Jackson, M. Keskin, C.P. Kelly, K. Dajani, R. Studinger, E.M. Kim, D. Lincoln, B. Silberberg ve A. Lee, “The Use of Polyacrylamide Gel in Soft-Tissue Augmentation: An Experimental Assessment,” Plast Reconstr Surg, 119, 1326-36 (2007).
19. Keskin, M., Z. Tosun, H. Toy ve N. Savacı, “Subdermal Fibrous Hamartoma of Infancy in the Hand,” Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg, 41, 211-4 (2007).
20. Duymaz A, F.E. Karabekmez, Z. Tosun, Keskin M., ve N. Savacı, “A Rare Complication of Diabetes Mellitus: Isolated Sartorius Muscle Necrosis,” Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews, 1, 271-272 (2007).
21. Keskin, M., T. Beydes, Z. Tosun ve N. Savacı, “Polyurethane Spray Foam Burn,” Burns, 34, 1041-3 (2008).
22. Tosun, Z., F.E. Karabekmez, M. Keskin, A. Duymaz ve N. Savacı, “Allogenous Cartilage Graft versus Autogenous Cartilage Graft in Augmentation Rhinoplasty: A Decade of Clinical Experience,” Aesthetic Plast Surg, 32, 252-60 (2008).
23. Kelly, C.P., R. Yavuzer, M. Keskin, M. Bradford, L. Govila ve I.T. Jackson, “Functional Anastomotic Relationship between the Supratrochlear and the Facial Artery: An Anatomic Study,” Plast Reconstr Surg, 121,458-65 (2008).
24. Keskin, M., Z. Tosun ve N. Savacı, “Seventeen Years of Experience with Reduction Mammaplasty Avoiding a Vertical Scar,” Aesthetic Plast Surg, 32, 653-9 (2008).
25. Karabekmez, F.E., A. Duymaz, M. Keskin ve Z. Tosun, “ Huge Deforming Brown Tumour at the Maxilla and Mandible in a Patient with Secondary Hyperparathyroidism,” J Plast Reconstr Aesthet Surg, 61, 1404-5 (2008).
26. Duymaz A., F.E. Karabekmez, M. Keskin ve Z. Tosun, “Neurofibromatosis in a Family: Is There a Tendency to One Side of the Face?,” J Plast Reconstr Aesthet Surg, 61,1169 (2008).
27. Duymaz, A., F.E. Karabekmez, Z. Tosun, M. Keskin, M. Karameşe ve N. Savacı, “Reconstruction with Galeal Frontalis Flap of Depressed Forehead Region in Progressive Hemifacial Atrophy,” J Craniofac Surg, 19, 1104-6 (2008).
28. Keskin, M., F.E. Karabekmez, E. Yılmaz, Z. Tosun ve N. Savacı, “Vacuum-Assisted Closure of Wounds and Anxiety,” Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg, 42, 202-5 (2008).
29. Keskin, M., C.P. Kelly, A. Moreira-Gonzalez, C. Lobocki, M. Yarim, S. Kaplan ve I.T. Jackson, “Repairing Critical-Sized Rat Calvarial Defects with a Periosteal Cell-Seeded Small Intestinal Submucosal Layer,” Plast Reconstr Surg, 122, 400-9 (2008).
30. Karabekmez, F.E., A. Duymaz, M. Keskin ve Z. Tosun, “Squamous Cell Carcinoma on Cutaneous Leishmaniasis Lesion,” Dermatol Surg, 34, 1742-3 (2008).
31. Keskin, M., F.E. Karabekmez, B.T. Özkan, M.C. Avunduk, Z. Tosun ve N. Savacı, “Simultaneous Occurrence of Facial Fibrous Dysplasia and Ameloblastoma,” J Craniomaxillofac Surg, 37, 102-5 (2009).
32. Duymaz, A., F.E. Karabekmez, M. Keskin, ve Z. Tosun, “Is it a Chemical Burn or an Irritant Contact Dermatitis?,” J Plast Reconstr Aesthet Surg, 62:e663-4 (2009).
33. Keskin, M., T. Beydeş, Z. Tosun, ve N. Savacı, “Close Range Gun Shot Injuries of the Hand with the Mole Gun,” Journal of Trauma, 67, 139-142 (2009).
34. Keskin, M., Z. Tosun ve N. Savacı, “The Importance of Keeping Structural Integrity of the Lateral Crus in Tip Rhinoplasty," Aesthetic Plast Surg, 67:139-42 (2009).
35. Duymaz, A., F.E. Karabekmez, M. Keskin ve Z. Tosun, “Parry-Romberg Syndrome: Facial Atrophy and Relationship with the Other Part of the Body Involvement,” Annals Plastic Surg, 63, 457-461 (2009).
36. Duymaz, A., F.E. Karabekmez, M. Keskin ve Z. Tosun, “Reconstruction of a double pathology on a soft palate. Hairy polyp and cleft palate” Annals Plastic Surg, 63, 393-395 (2009).
37. Keskin, M, R. Toksöz, O. Özbek, Z. Tosun ve N. Savacı, “Compartmentalization of Inoperable High Flow Vascular Malformation,” Eur J Plast Surg, 32, 205-8 (2009).
38. Duymaz A, Karabekmez FE, Keskin M, Tosun Z, Savaci N. The reconstruction of soft tissue defects in the elbow area: a treatment algorithm proposal. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Nov;15(6):591-8. (2009).
39. Kelly CP, A. Gupta, M. Keskin, IT Jackson, “A New Design of a Dorsal Flap in the Rat to Study Skin Necrosis and its Prevention,” J Plast Reconstr Aesthet Surg, 63:1553-6 (2010).
40. Keskin M, M. Sutcu, Z. Tosun, N. Savaci, “Reconstruction of Total Lower Lip Defects Using Radial Forearm Free Flap with Subsequent Tongue Flap,” J Craniofac Surg, 21, 349-51 (2010).
41. Tosun Z, F.E. Karabekmez, A. Duymaz, A. Ozkan, M. Keskin, M.C. Avunduk, “Preventing Negative Effects of Smoking on Microarterial Anastomosis,” Ann Plast Surg. 65, 91-5 (2010).
42. Seyhan N, Keskin M, Tosun Z, Savaci N. Extensor Tendon Rupture Due to Cutaneous Leichmaniasis: a Case Report. Hand Surg, 15(2):131-3 (2010).
43. Keskin, M., N. Karalezli, Z. Tosun ve N. Savacı, “Formation of Osteocartiaginous Exostosis Resulting From the Raising of a Lateral Supramalleolar Flap,” Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg, 46; 49-51 (2012).
44. Seyhan N., Keskin M., Tosun Z., Savacı N. Efficacy of bipolar release in neglected congenital muscular torticollis patients. Musculoskelet Surg, 96(1) 55-57 (2012).
45. Karamese M, Hanci M, Esen H, Keskin M. Resurrent Neurothekeoma of the Foot. Modern Plastic Surgery. 2,46-48 (2012).
46. Karamese M, Akatekin A, Abaci M, Tosun Z, Keskin M. Unusual invasion of Trichilemmal Tumors: Two case reports. Modern Plastic Surgery, 2; 54-57 (2012).
47. Seyhan N. Tosun Z, Keskin M. Savacı N.Lower Eyelid Reconstruction with Tarsoconjunctival Flap in a Xeroderma Pigmentosum Patient. Eur J Plast Surg, 35:185-187 (2012).
48. Seyhan N., Keskin M, Tosun Z., Savacı N. Surgical Correction of Ptosis in Chronic Progressive External Opthalmoplegia. Eur J Plast Surg, 35(8) 621-623 (2012).
49. Seyhan N, Keskin M, Savaci N. Contact with wet cement: an unrecognized cause of chemical burn. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 18(2):189-91. (2012).
50. Karabekmez FE, Duymaz A, Tosun Z, Keskin M. Early and late term microsurgical free flap reconstruction and risks in high voltage electrical injury. Acta Medica Mediterranea, 29; 711-716 (2013).
51. Seyhan N, Keskin M, Tosun Z, Savaci N. Rhabdomyosarcoma in an adult hand. J Plast Surg Hand Surg, 47(5):422-4 (2013).
52. Karamese M, Duymaz A, Seyhan N, Keskin M, Tosun Z. Management of temporomandibular joint ankylosis with temporalis fascia flap and fat graft. J Craniomaxillofac Surg, 41(8):789-93 (2013).
53. Keskin M, Sutcu M, Cigsar B, Karacaoglan N. Necessity of suction drains in gynecomastia surgery. Aesthet Surg J, ;34(4):538-44 (2014).
54. Karabekmez FE, Selimoglu MN, Duymaz A, Karamese MS, Keskin M, Savaci N. Management of neglected periorbital squamous cell carcinoma requiring orbital exenteration. J Craniofac Surg, 25(3):729-34 (2014).
55. Duymaz A, Karabekmez FE, Keskin M. Using pedicled rectus abdominis musculocutaneous flaps in thigh and lumber defects. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 20(6):443-51. (2014)
56. Alagöz MŞ, Öksüz S, Keskin M, Yaşar EK, Eren F, Hasdemir M, Ülkür E. Avoiding Extended Scar in Skin Expansion: Alagoz Technique. J Craniofac Surg. ;26(4):e291-2. (2015)
57. Kara O, Demir N, Ozturk AN, Keskin M. Implant retained nasal prosthesis. Eur J Prosthodont, 3:23-5, (2015).
58. Keskin I, Sutcu M, Eren H, Keskin M. Exposure to Tumescent Solution Significantly Increases Phosphorylation of Perilipin in Adipocytes. Aesthet Surg J. Sep 2. pii: sjw156. (2016

text
Adı Soyadı Prof.Dr. Cafer MARANGOZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Akdeniz Üniversitesi 2002 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye St. George's University, Tıp Fakültesi Anatomik Bilimler Anabilim Dalı, Grenada

Araştırma Alanları

Gelişim Anatomisi, Radyolojik ve Klinik Anatomi, Nöroanatomi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1- Albay S, Malas MA, Cetin E, Cankara N, Karahan N. Development of the liver during the fetal period. Saudi Med J. 2005 Nov;26(11):1710-5.

2- Cetin E, Malas MA, Albay S, Cankara N. The development of stomach during the fetal period. Surgical Radiological Anatomy 2006; 28(5): 438-446.

3- Sulak O, Cosar F, Malas MA, Cankara N, Çetin E, Tağıl SM. Anatomical development of the fetal uterus. Early Human Development 2007; 83(6): 395-401.

4- Sulak O, Cankara N, Malas MA, Cetin E, Desdicioglu K. Anatomical development of the normal urachus during the fetal period. Saudi Medical Journal 2008; 29(1): 30-5.

5- Sulak O, Cankara N, Malas MA, Koyuncu E, Desdicioğlu K. Anatomical development of urinary bladder during the fetal period. Clin Anat. 2008; Sep 24;21(7):683-690.

6- Koyuncu E, Malas MA, Albay S, Cankara N, Karahan N. The development of fetal pylorus during the fetal period. Surg Radiol Anat. 2009; Jun;31(5):335-341.

7- Desdicioğlu K, Cankara N, Evcil EH, Desdicioğlu R Malas MA. Hamile Ratlarda Kullanılan Dimenhydrinate Ve Ondansetronun Postnatal Dönemdeki Morfometrik Gelişim Üzerine Olan Etkileri. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2009 In press.

8- Koyuncu E, Cankara N, Sulak O, Ozgüner G, Albay S.The morphometry of patella and patellar ligament during the fetal period.Clin Anat. 2011 Mar;24(2):225-31

9- S. Tunali, N. Cankara, S. Albay. A rare case of communicating branch between the posterior femoral cutaneous and the sciatic nerves. Rom J Morphol Embryol. 2011; 52(1): 3-6.

10- Cankara N, Desdicioğlu K, Evcil EH, Malas MA. The impact of prefertilization chronic mild stress on postnatal morphometric development. J Matern Fetal Neonatal Med.2012 Feb;25(2):165-73.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1-Cankara N, Ozguner G, Albay S. Bilateral piercing of anterior scalene muscle by anterior branches of C5 & C6. International Journal of Anatomical Variations. 2009;2: 73-74.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Sözlü Bildiriler

1- Cankara N, Malas MA, Evcil EH. Heart development during the fetal period. 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 - İstanbul. PPr 45.

2- Evcil EH, Malas MA, Cankara N. The development of the fetal lungs during the fetal period: a postmortem study. 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 - İstanbul. PPr 112.

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Poster Bildiriler

1- Cankara N, Sulak O, Malas MA. The development, morphology and morphometry of the urachus during the fetal period. 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists (APICA 2005) 7-10 september 2005, Kuşadası-Turkey; P-115: 129.

2- Sulak O, Cankara N, Malas MA. The development of the urinary bladder during the fetal period. 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists (APICA 2005) 7-10 september 2005, Kuşadası-Turkey; P-525: 250

3- Cankara N, Evcil EH, Malas MA. Thymus development during the fetal period. 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 - İstanbul. P 71.

4- Evcil EH, Cankara N, Malas MA. Morphometric development of the sternum during the fetal period. 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 - İstanbul. P 51.

5-Evcil EH, Cankara N, Malas MA. Anatomical dimensions and localization of trachea during the fetal period. 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 - İstanbul. P 53.

6- Koyuncu E, Cankara N, Sulak O, Albay S, Özgüner G. Morphometry of Patella During The Fetal Period.10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 - İstanbul. P 72.

7-Güler İ, Şeker M, Özbek O, Çiçekcibaşı AE, Koç O, Cankara N, Yılmaz MT. Right aortic arch with aberrant left subclavian artery. June 28-July 1-Ankara. P 19

8-Yılmaz MT, Cankara N, Çiçekcibaşı AE, Şeker M, Sakarya ME. The evaluation of morphometry of mastoid process using multidetector computed tomography in a living population. 4th ISCAA - International Symposium of Clinical and Applied Anatomy. June 28-July 1-Ankara. P 89.

9- Cankara N, Yılmaz MT, Çiçekcibaşı AE, Şeker M, Sakarya ME. The evaluation of morphometry of nasal bone and pyriform aperture using multidetector computed tomography in a living population. 4th ISCAA - International Symposium of Clinical and Applied Anatomy. June 28-July 1-Ankara. P 90.

10- Snosek, Michael, Sharath Bellary, Neslihan Cankara, Mohammadali M. Shoja, R. Shane Tubbs, Robert J. Spinner, Marios Loukas. Ulnar nerve innervation of the medial head of the triceps brachii muscle: A cadaveric study. 29th Annual Meeting of the American association of Clinical Anatomists. July 8-12, 2012-Grenada, West Indies.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makaleleri

1-Sulak O, Malas MA, Esen K, Çetin E, Özgüner HM, Cankara N. İnsan fetuslarında tuba uterina morfolojisi: Morfometrik ışık mikroskobu çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 12 (1): 47-51

2- Malas MA, Desdicioglu K, Cankara N, Evcil EH, Özgüner G. Fetal dönemde fetal yaşın belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007; 14(1): 20-24.

3- Neslihan Cankara, Gülnur Özgüner, Esra Koyuncu, Kadir Desdicioğlu, Osman Sulak. The development of muscular layers in the wall of fetal urinary bladder during the fetal period. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009 16(1): 16-20.

4- Desdicioğlu K, Cankara N, Evcil EH, Desdicioğlu R, Kapucuoğlu N, Malas MA. Hamile ratlarda kullanılan dimenhydrinate ve ondansetronun postnatal donemdeki rat organlarında oluşturacağı etkilerin histopatolojlk yönden araştırılması. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 2010; 20(3) 149-154.

5- Koyuncu E, Sulak O, Ozgüner G, Cankara N, Albay S, Malas MA. Fetal dönemde femur distalinin morfometrik gelişimi. S.D.U. Tip Fak. Derg. 2011:18(2):48-53.

6- Kadir Desdicioğlu, Neslihan Cankara, Emine Hilal Evcil, Raziye Desdicioğlu, Mehmet Ali Malas. Effects of Dimenhydrinate and Ondansetron Used in Pregnant Rats on Postnatal Morphometric Development. Balkan Med J 2011; 28: 1-9.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Derleme Makaleleri

1- Cankara N, Malas MA. Maternal stresin prenatal ve postnatal gelişim üzerine olan etkileri. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 2008, 18:52-60.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Ulusal Kongrelerde Sunulan Sözlü Bildiriler

1-Çetin E, Malas MA, Albay S, Cankara N, Karahan N. Fetal dönem boyunca pilor gelişimi. Uluslararası katılımlı VIII. Ulusal Anatomi Kongresi Konya 2004; S 16: 64.

2- Cankara N, Desdicioğlu K, Evcil EH, Malas MA, Yonguç N, Adıgüzel E. Fertilizasyon Öncesi Uygulanan Kronik Hafif Stresin Postnatal Dönemdeki Erişkin Ratların Hipokampusundaki Nöron Sayısı Üzerine Etkisi. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Anatomi Kongresi Mersin 2008. Bildiri No:94

Ulusal Kongrelerde Sunulan Poster Bildiriler

1- Sulak O, Esen K, Malas MA, Çetin E, Özgüner HM, Cankara N. İnsan fetuslarında tuba uterina morfolojisi: Morfometrik ışık mikroskobu çalışması. VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır 2003: P-048; 153.

2- Albay S. Malas MA, Çetin E, Cankara N, Evcil EH, Karahan N. Fetal dönem boyunca karaciğer gelişiminin araştırılması. I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu. Isparta 21-22 Nisan 2004; 45.

3- Çetin E, Malas MA, Albay S, Cankara N. Fetal dönem boyunca mide gelişimi. Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Anatomi Kongresi Konya 2004; P 63: 307.

4- Sulak O, Coşar F, Malas MA, Cankara N, Tağıl SM. İnsan fetuslarında fetal dönem boyunca uterus gelişiminin araştırılması. Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Anatomi Kongresi Konya 2004; P 64: 309.

5- Malas MA, Desdicioğlu K, Cankara N, Evcil EH, Ozguner G. Determination of fetal age during the fetal period. Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Anatomi Kongresi, Bodrum 2006; P 146: 40.

6- Cankara N, Özgüner G, Çetin E, Desdicioğlu K, Sulak O. Fetal dönem boyunca mesane duvarındaki kas tabakalarının gelişimi. Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Anatomi Kongresi, Bodrum 2006; P 49: 20.

7- Evcil EH, Desdicioğlu K, Cankara N, Malas MA. Hamilelik boyunca nane çayı içen ratların yavrularında yeni doğan-erişkin dönemi boyunca morfometrik büyümenin değerlendirilmesi. Uluslararası katılımlı XI. Ulusal Anatomi Kongresi Denizli 2007; P-128

8- Cankara N, Desdicioğlu K, Evcil EH, Malas MA. Fertilizasyon öncesi uygulanan kronik hafif stresin fetal dönem ve postnatal dönemdeki morfometrik büyüme üzerine olan etkileri. Uluslararası katılımlı XI. Ulusal Anatomi Kongresi Denizli 2007; P-129.

9- Desdicioğlu K, Cankara N, Evcil EH, Desdicioğlu R Malas MA. Gebelikte kullanılan dramamine ve zofranın prenatal ve postnatal morfometrik gelişim üzerine olan etkilerinin araştırılması. Uluslararası katılımlı XI. Ulusal Anatomi Kongresi Denizli 2007; P-133

10- Desdicioğlu K, Cankara N, Evcil EH, Desdicioğlu R, Kapucuoğlu N, Malas MA. Hamile ratlarda kullanılan dimenhydrinate ve ondansetronun postnatal dönemdeki rat organlarında oluşturacağı etkilerin histopatolojlk yönden araştırılması. Perinatoloji ve Maternal-Fetal Tip Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Su Sesi Deluxe Otel, Antalya Ps. 242

11- Evcil HE, Desdicioğlu K, Cankara N, Malas MA. Fetal dönem boyunca burun gelişimi. Uluslararası katılımlı XI. Ulusal Anatomi Kongresi Mersin 2008; Bildiri No:120.

12- Albay S, Cankara N, Loukas M. Obturator venous ring encompassing the inferior vesical artery originated from obturator artery. Anatomy (2010) 2(Suppl) p:47. Abstracts of XIIIth National Congress of Anatomy. 28th October-1st November 2010, Girne, KKTC.

text
Adı Soyadı Doç.Dr. İlknur KESKİN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1999 Selçuk Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Samsun 14 nolu MSO Selçuk Üniversitesi

Araştırma Alanları

Hücre kültürü, axolotl, rejenerasyon, stereoloji, periferik sinir, deri, yara iyileşmesi, beyin travması, üreme biyolojisi, histoloji eğitimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A.1 AYDIN KERAMETTIN,ÇOKLUK CENGIZ,AYAS BÜLENT,ÖNGER MEHMET EMIN,KESKIN ILKNUR,ÖZYASAR ALI FARUK,ASLAN HÜSEYIN,KAPLAN SÜLEYMAN (2011). Hippocampal cell loss
after an anterior and posterior anastomotic vein occlusion model in rats. International Journal of Developmental Neuroscience, 29(7), 717-722., Doi: 10.1016/j.ijdevneu.2011.05.013,
A.2 KESKIN ILKNUR,KAPLAN SÜLEYMAN,KALKAN SABIHA SERPIL,SÜTÇÜ MUSTAFA,ULKAY MUZAFFER BASAK,ESENER OSMAN BEHZAT BURAK (2015). Evaluation of neuroprotection by melatonin
against adverse effects of prenatal exposure to a nonsteroidal anti-inflammatory drug during peripheral nerve development. International Journal of Developmental Neuroscience, 41(41), 1-7., Doi: 10.1016/j.ijdevneu.2014.12.002,
A.3 ÜSTÜNDAG ÜNSAL VELI,SAHIN SADIK,AK KORAY,KESKIN ILKNUR,ALTURFAN EBRU ISIK (2015). The effects of tacrolimus on the activity and expression of tissue factor in the rat ovary with ischemia–reperfusion induced injury. Reproductive Biology, 15(3), 139-145., Doi: 10.1016/j.repbio.2015.07.002,
A.4 DEMIRCAN TURAN,ILHAN AYSE ELIF,AYTÜRK NILÜFER,YILDIRIM BERNA,ÖZTÜRK GÜRKAN,KESKIN ILKNUR (2016). A histological atlas of the tissues and organs of neotenic and metamorphosed
axolotl. Acta Histochemica, 118(7), 746-759., Doi: 10.1016/j.acthis.2016.07.006,
A.5 KESKIN ILKNUR,AYTÜRK NILÜFER,SÜTÇÜ MUSTAFA,KESKIN MUSTAFA,MÜDOK TANGÜL (2017). The use of platelet-rich plasma for storage of surplus harvested skin grafts. Plastic Surgery, 24(4), 1-8., Doi: 10.1177/2292550317693819,
A.6 KESKIN ILKNUR,SÜTÇÜ MUSTAFA,EREN HILAL,KESKIN MUSTAFA (2017). Exposure to Tumescent Solution Significantly Increases Phosphorylation of Perilipin in Adipocytes. Aesthetic Surgery Journal, 37(2), 239-245., Doi: 10.1093/asj/sjw156,
A.7 KESKIN ILKNUR,GÜNAL MEHMET YALÇIN,AYLA SULE,KOLBASI BIRCAN,SAKUL AYSE ARZU,KILIÇ ÜLKAN,GÖK ÖZLEM,ÖZBEK HANEFI (2017). Effects of Foeniculum vulgare essential oil compounds,
fenchone and limonene, on experimental wound healing. Biotechnic & Histochemistry , 1-9., Doi: 10.1080/10520295.2017.1306882,
A.8 ÖZBEK HANEFI,Bahadır Acıkara Özlem,KESKIN ILKNUR,Kirmizi Neriman Ipek,Ozbilgin Serkan,ERGENE ÖZ BURÇIN,KURTUL EKIN,Ozrenk Bade Cevriye,TEKIN MEHMET,SALTAN HAYRIYE
GÜLÇIN (2017). Evaluation of hepatoprotective and antidiabetic activity of Alchemilla mollis. Biomedicine & Pharmacotherapy, 86, 172-176., Doi: 10.1016/j.biopha.2016.12.005,
A.9 DEMIRCAN TURAN,KESKIN ILKNUR,DUMLU SEDA NILGÜN,AYTÜRK NILÜFER,AVSAROGLU MAHMUT ERHAN,akgün emel,ÖZTÜRK GÜRKAN,BAYKAL AHMET TARIK (2017). Detailed tail proteomic analysis of axolotl (Ambystoma mexicanum) using an mRNA-seq reference database. PROTEOMICS, 17(1-2), 1-5., Doi: 10.1002/pmic.201600338,
A.10 KESKIN ILKNUR,YILDIRIM BERNA,KOLBASI BIRCAN,ÖZTÜRK GÜRKAN,DEMIRCAN TURAN (2017). A Comparative Study of Fixatives for Axolotl Blastema Tissue. International Journal of Morphology, 35(1), 47-51., Doi: 10.4067/S0717-95022017000100009 ,
A.11 KARABULUT SEDA,KESKIN ILKNUR,Sagıroglu Yusuf Relationship between semen parameters in samples obtained from subfertile patients. Andrology-Open Access
A.12 KESKIN ILKNUR,GÜNAL MEHMET YALÇIN,AYTÜRK NILÜFER,KILIÇ ÜLKAN,OZANSOY MEHMET,KILIÇ ERTUGRUL Dose dependent neuroprotective effect of enoxaparın after cold induced traumatIc
braIn Injury. Neural Regeneration Research
A.13 ÖZBEK HANEFI,BAHADIR ACIKARA ÖZLEM,KESKIN ILKNUR,KIRMIZI NERIMAN IPEK,YIGITBASI TÜRKAN,SAKUL AYSE ARZU,SALTAN HAYRIYE GÜLÇIN Evaluation of Scorzonera sp. Root Extracts
and Major Compounds against Acute Hepatotoxicity Induced by Carbon Tetrachloride. INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 79(4)
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :
B.1 SÜTÇÜ MUSTAFA,KESKIN ILKNUR,AKDAG OSMAN,KESKIN MUSTAFA,TOSUN ZEKERIYA,SAVACI NEDIM (2011). The Investigation of Repair Time and The Effect of Melatonine in Healing of Repaired Peripheral Nerve Injury. Plastic Surgery Special Joint Meeting, 263-264.
B.2 KESKIN ILKNUR,KAPLAN SÜLEYMAN,KALKAN SABIHA SERPIL,SÜTÇÜ MUSTAFA,ULKAY MUZAFFER BASAK,ESENER OSMAN BEHZAT BURAK (2012). An Evaluation of Neuroprotective Effects of
Melatonin Against Adverse Effects of Prenatal Exposure to a Non steroidal Anti Inflammatory Drug During The Peripheral Nerve Development. Asian and African Stereology Congress, 416 (Özet bildiri),
B.3 ALTURFAN EBRU ISIK,KESKIN ILKNUR,SÜTÇÜ MUSTAFA,YIGITBASI TÜRKAN,EMEKLI NESLIN (2014). Tissue Factor expression of adipose tissue in obesity. Fourth International Meeting on
Pharmacy &Pharmaceutical Sciences
B.4 KESKIN ILKNUR,AYTÜRK NILÜFER,SÜTÇÜ MUSTAFA,KESKIN MUSTAFA (2015). The Use of Platelet- Rich -Plasma for Storage of Surplus Harvested Skin Grafts. 12. Multional Congress on
MICROSCOPY, 313-316.
B.5 MÜDOK TANGÜL,KESKIN ILKNUR (2015). Geleneksel Mikroskop Egitiminden Dijital Mikroskop Egitimine Geçis Histoloji Egitiminde Globallesmenin Anahtarı mıdır?. Uluslararası Egitim Bilimleri ve Tıp Egitimi Sempozyumu (Özet bildiri),
B.6 ÖZBEK HANEFI,BAHADIR ACIKARA ÖZLEM,KESKIN ILKNUR,KIRMIZI NERIMAN IPEK,SAKUL AYSE ARZU,YIGITBASI TÜRKAN,SALTAN HAYRIYE GÜLÇIN (2016). Hepatoprotective Effects of Scorzonera L. Species on Carbon Tetrachloride-induced Liver Toxicity in Rats. 7. European Congress of Pharmacology, 566
B.7 KESKIN ILKNUR,DEMIRCAN TURAN,YILDIRIM BERNA,KOLBASI BIRCAN,ÖZTÜRK GÜRKAN (2016). A comparative study of fixatives for axolotl blastema tissue. 1. International Mediterranean Science and Engineering Congress, 3705 (Özet bildiri)
B.8 KESKIN ILKNUR,BEDRI NEJDA,MÜDOK TANGÜL (2016). Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Yapılan Tezlerin Genel Profili. International Conference on Quality in Higher Education, 404-405. (Özet bildiri),
C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
C.1 EKICI FATIH,KESKIN ILKNUR,ASLAN HÜSEYIN,ERISGIN ZÜLEYHA,ALTUNKAYNAK BERRIN ZÜHAL,GÖKÇIMEN ALPASLAN,ODACI ERSAN,KAPLAN SÜLEYMAN (2012). Does prenatal exposure to diclofenac sodium affect the total number of cerebellar granule cells in male juvenile and adult rats?. Journal of Experimental and Clinical Medicine, 29(1), 52-57., Doi: 10.5835/jecm.omu.29.01.013,
C.2 KESKIN ILKNUR,ÖZBEK HANEFI,AYTÜRK NILÜFER,MÜDOK TANGÜL (2015). Geleneksel Mikroskop Egitiminden Dijital Mikroskop Egitimine Geçis. Tıp Egitimi Dünyası, 14(42), 27-32.,
C.3 KESKIN ILKNUR,DEMIRCAN TURAN,BEDRI NEJDA,KÖROGLU NADIYE (2016). Fare Östrus Siklusu'nun Farklı Fazlarında PLIN2 ve PLIN3 Ekspresyonu. Haydarpasa Numune Egitim ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi, 56(3), 131-142.,
C.4 DELILBASI BARIS ÇAGRI,AYTÜRK NILÜFER,AYDIN KADER,AKKOYUNLU MURAT,KESKIN ILKNUR (2016). Lateral Sinus Ogmentasyonunda Allojen Kemik Grefti ve Lökosit ve Plateletten Zengin
Fibrin (L-PRF) Kullanımının Mikroskobik ve Radyolojik Olarak Incelenmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Oral and Maxillofacial Surgery-Special Topics, 2(3), 33-39.,
C.5 KESKIN ILKNUR,BEDRI NEJDA (2016). Yüksek Fruktoz Içerikli Beslenmenin Overlerde Perilipin Ekspresyonu ve Polikistik Over Gelisimi Ile Iliskisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 47(4), 106-110., Doi: 10.16948/zktipb.257211,
C.6 KESKIN ILKNUR,MÜDOK TANGÜL (2016). Kimerizm. Ibni Sina Tıp Bilimleri Dergisi, 2(1), 1-6.,
C.7 KESKIN ILKNUR (2017). accreditted by. Saglık Düsüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi(27), 88-93.,
C.8 DEMIRCAN TURAN,KESKIN ILKNUR,GÜNAL MEHMET YALÇIN,ILHAN AYSE ELIF,KOLBASI BIRCAN,ÖZTÜRK GÜRKAN Axolotl cells and tissues enhances cutaneous wound healing in mice.
Journal of Experimental and Clinical Medicine, 33(4), Doi: 10.5835/jecm.omu.33.04.010,
C.9 AYLA SULE,KESKIN ILKNUR,Varlı Yelke Tuba,ÖNEL TUGÇE,KARAHÜSEYINOGLU SERÇIN ErkekInfertilitesinde Seminal Leptin Seviyelerinin Semen Parametreleri ve DNA Fragmantasyonu Ile Iliskisi. ZEYNEP KAMIL TIP BÜLTENI, 48(2), Doi: 10.16948/zktipb.288940,
C.10 KESKIN ILKNUR,KARABULUT SEDA Effects of density gradient sperm preparation on semen parameters and acrosomal status. Haydarpasa Numune Egitim ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi, 57(2)
C.11 KESKIN ILKNUR,KOLBASI BIRCAN,AKHAN ASLI,ÇELIK HASAN,HANCI MUSTAFA,KESKIN MUSTAFA Hipermastinin eslik ettigi Bilateral Elastofibroma Dorsi Olgusu: Olası bir Iliskinin Sorgulanması. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Tuğrul ÖRMECİ
E-Posta [email protected]dipol.edu.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Esra ÇAĞAVİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Boğaziçi Üniversitesi 2002 Kalifornia Üniversitesi Los Angeles Kampüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Araştırma Alanları

Araştırmalarımda genel ilgi alanım: embriyonik ve indüklenmiş kök hücre sistemi kullanarak kalp-damar gelişimi ve hastalıklarının moleküler temellerinin araştırması ve tedavi yöntemleri geliştirilmesidir. Özel alt başlıklar ise: • Embriyonik kök hücrelerden kalp kök hücresi ve kardiyomiyosit elde edilmesi • Kalp kök hücrelerinin farklılaşma ve kendini yenilemesinde gerekli sinyal ileti mekanizmalarının tanımlanması • Kalp ve damar hastalıkları tedavisinde kullanılmak üzere yeni kalp doku mühendisliği uygulamalarının geliştirilmesi • Hastaların deri dokusundan uyarılmış pluripotent kök hücre elde edilmesi ve in vitro modelleme yapılarak hastalık mekanizmasının araştırılmasıdır.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1) Cagavi E., Bartulos O., Suh C. Y., Sun B., Yue Z., Jiang Z., Yue L., Qyang Y. “Functional cardiomyocytes derived from Isl1 cardiac progenitors via Bmp4 stimulation” Plos One (2014). DOI: 10.1371/journal.pone.0110752.

2) Dunworth W. P., Cardona-Costa J., Cagavi E., Kim J. D., Meadows S., Fisher J. C., Wang Y., Cleaver O., Qyang Y., Ober E. A., and Jin S. W. “Bone Morphogenetic Protein 2 Signaling Negatively Modulates Lymphatic Development in Vertebrate Embryos” Circ Res 114 (1) :56-66 (2014).

3) Ge X., Ren Y., Bartulos O., Lee M. Y., Yue Z, Kim K. Y., Li W., Amos P. J., Cagavi Bozkulak E., Iyer A., Zheng W., Zhao H., Martin K. A., Kotton D. N., Tellides G., Park I. H., Yue L., Qyang Y. “Modeling Supravalvular Aortic Stenosis Syndrome Using Human Induced Pluripotent Stem Cells” Circulation 126(14):1695-704 (2012).

4) Alcon A., Cagavi Bozkulak E., Qyang Y. “Regenerating Functional Heart Tissue for Myocardial Repair” Cell Mol Life Sci 69(16):2635-56 (2012).

5) Amos P. J., Cagavi Bozkulak E., Qyang Y. “Methods of Cell Purification: A Critical Juncture for Laboratory Research and Translational Science” Cells Tissues Organs 195(1-2):26-40 (2012).

6) Lee M. Y., Cagavi Bozkulak E., Schliffke S., Amos P. J., Ren Y., Ge X., Ehrlich B. E., Qyang Y. “High Density Cultures of Embryoid Bodies Enhanced Cardiac Differentiation of Murine Embryonic Stem Cells” Biochem Biophys Res Commun 416, 51-57 (2011).

7) Lee M. Y., Sun B., Schliffke S., Yue Z., Ye M., Paavola J, Cagavi Bozkulak E., Amos P.J., Ren Y., Ju R., Jung Y. W., Ge X., Yue L., Ehrlich B. E., Qyang Y. “Derivation of Functional Ventricular Cardiomyocytes Using Endogenous Promoter Sequence from Murine Embryonic Stem Cells” Stem Cell Res 8, 49–57 (2011).

8) Bozkulak E. C., Weinmaster G. “Selective Use of ADAM10 and ADAM17 in Activation of Notch1 Signaling” Mol Cell Bio 29(21), 5679–5695 (2009).

9) Rooke N., Vadim M., Cagavi E., Black D. L. “Roles for SR Proteins and hnRNP A1 in the Regulation of c-src Exon N1” Mol Cell Bio 23(6), 1874-1884 (2003).

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Mustafa GÜZEL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Hacettepe Üniversitesi 1987 Clemson Üniversitesi Mühendislik ve Doğal Bilimler Fakültesi Medisinal Kimya Anabilim Dalı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

MEB (Kimya Öğretmenliği, 1988-1993, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Araştırma Görevlisi (1993-2000), Clemson Üniversitesi (Öğretim Görevlisi 1997-1998), Northeastern Üniversitesi (Misafir Araştırma Görevlisi ve Organik Kimya Lab. Koordinatörü, 1998-2000), ArQule Inc. (Senyör. Sentetik Organik Kimyacı, 2000), TransTech Pharma Inc. (Proje sorumlusu, uzman bilim insanı, medisinal kimya lab. direktörü, 2001-2014).

Araştırma Alanları

• Yenilikçi ilaç Ar-Ge çalışmaları, ilaç keşif ve geliştirme özellikle kanser, kinaz inhibitörleri, Tip-2 şeker hastalığının tedavisi için G Proteinle Çiftleşmiş Reseptörlerinin incelenmesi, obezlik, merkezi sinir sistemi hastalıkları (Alzheimer ve Parkinson gibi), römatoit artiritis gibi inflammasyonla ilgili ilaç geliştirilmesi. • Yeni ilaç moleküllerini geliştirmek üzere simetrik veya asimetrik moleküllerin dizayni ve senteziyle ilgili Ar-Ge çalişmaları. Doğal bileşiklerin aktif maddelerinin izolasyon, sentezleme metodları ve teknikleri. • Katalitik asimetrik indüksiyon reaksiyonlarının mekanizmalarının incelenmesi ve bunlardan çıkarak biyoljik sistemlerde aktif olabilecek ilaçlarin geliştirilip sentezleme yöntemleri.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. "Gender Satisfaction among Type 2 Diabetes Patients: A Comparison between Intensive Diets, Lifestyle Intervention with Medication Controlled Management"; Abdulbari Bener, Abdulla O. A. A. Al-Hamaq, Funda Çatan, Kaleem U. Rajput and Mustafa Guzel; British Journal of Medicine & Medical Research, volume: 18, number: 7, page:1-13, 2016. DOI: 10.9734/BJMMR/2016/29418.
2. "Medisinal Kimyanın Yeni İlaç Keşif ve Geliştirmedeki Rolü ve Önemi:The Role and Importance of Medicinal Chemistry in Novel Drug Discovery and Development"; Mustafa Güzel, ve Sezgin Kiren; Turkish Clinics, Turkiye Klinikleri J Pharm Sci 2016;5(1):36-45, 2016. DOI: 10.5336/pharmsci.2015-48211.
3. "Synthesis of Substituted Pyridines from 1,2-Nucleophilic Addition Products of Functionalized N-Acyl-2,3-dihydropyridones"; Mustafa Guzel, Joshua Watts, Matthew McGilvary, Marcus Wright, and Sezgin Kiren; Tetrahedron Letters, volume: 56, number: 38, (2015), p:5872. doi:10.1016/j.tetlet.2015.07.045.
4. “Estimation of Octanol-Water Partition Coefficient Using Cationic Gemini Surfactants by Micellar Electrokinetic Chromatography’; Mustafa Guzel, Cevdet Akbay, Yatzka Hoyos , David H. Ahlstrom; Journal of Chromatography and Separation Techniques, volume: 6, number: 4, (2015), p-. doi:10.4172/2157- 7064.1000275.
5. "Induction of Heme Oxygenase I (HMOX1) by HPP-4382: A novel modulator of Bach-1 activity”; Otis Attucks, Kimberly Jasmer, Mark Hannink, Jareer Kassis, Zhenping Zhong, Suparna Gupta, Sam Victory, Mustafa Guzel, Dharma Polisetti, Robert Andrews, Adnan Mjalli, and Matthew Kostura; PLoSOne, 9, 7, (2014), p:1-12, e101044.
6. "Substituted Pyran Derivatives Useful as Antitumor Agents"; Mustafa Guzel, Devi Reddy, Rongyuan Xie, Dharma R. Polisetti, Stephen Davis, Soumya Sahoo, Hassan El Abdelloui, and Adnan M. M. Mjalli; High Point Pharmaceuticals Inc., High Point, NC, Patent #US 61/892,053, 2013.
7. "Substituted Fused Oxazoline Derivatives Useful as Antitumor Agents"; Mustafa Guzel, Devi Reddy, Rongyuan Xie, Dharma R. Polisetti, Soumya Sahoo, Stephen Davis, Mohan Rao, Kalpathy Santhosh, and Adnan M. M. Mjalli; High Point Pharmaceuticals Inc., High Point, NC, Patent #US 61/892,018, 2013.
8. "Characterization and application of molecular binary mixed molecular micelles of sodium10-undecenyl sulfate and sodium N-undecenyl leucinate as pseudostationary phases in micellar electrokinetic chromatography"; Cevdet Akbay, Hamid H. Ahmed, Hakan Arslan, Brittany Graham, and Mustafa Guzel; Talanta, 99, (2012), 441-449.
9. " Study of chemical selectivity of binary mixed micelles of sodium 10-undecenyl sulfate and sodium N-undecenyl leucinate using linear solvation energy reletionships model"; Hamid H. Ahmed, David M. Ahlstrom, Hakan Arslan, Mustafa Guzel, and Cevdet Akbay; Journal of Chromatography A, 1236, (2012), 207-214.
10. “Novel Anticancer agents for hexokinase inhibition-Substituted cyclic-3-indole derivatives”; Mustafa Guzel, Rongyuan Xie, Dharma R. Polisetti, Robert C. Andrews, Adnan M. M. Mjalli, and Stephen Davis; High Point Pharmaceuticals Inc., High Point, NC, Application No: HPP 3018.001 US; patent manuscript submitted, 2013.
11. “Substituted Benzimidazole Derivatives and Methods of Use to Treat Oxidative Stress”; Mustafa Guzel, Sam Victory, Dharma R. Polisetti, Mathew Kostura, Adnan M. M. Mjalli, Otis Attucks, and Jareer Kassis; High Point Pharmaceuticals Inc., High Point, NC, Application No: HPP 3007.000 US; patent manuscript submitted, 2012.
12. “Substituted Pyridine derivatives, Pharmaceutical Compositions, and Methods of Use to Treat Oxidative Stress”; Mustafa Guzel, Sam Victory, Bapu Gaddam, Dharma R. Polisetti, Mathew Kostura and Adnan M. M. Mjalli; High Point Pharmaceuticals Inc., High Point, NC, Patent # WO 2011/022216, (02, 24, 2011).
13. “Oxadiazoanthracene Compounds, for Treatments of Diabetes”; Scott T. Yokum, Mustafa Guzel, Kalpathy C. Santhosh, Dharma R. Polisetti, Daniel P. Christen, Adnan M. Mjalli, and Stephen T. Davis; TransTech Pharma Inc., High Point, NC, , Patent # US 2011/7906507 (03, 15, 2011).
14. “In Silico Ligand-Receptor Docking of Potentially Selective Butyrylcholinesterase Inhibitors Structurally Related to the Marine Natural Product Debromoflustramine B”; Miguel O. Mitchell, Robert W. Figliozzi and Mustafa Guzel; Medicinal Chemistry, Volume 6, Number 3, 2010, Pp. 141-143.
15. “Substituted Pyridine derivatives, Pharmaceutical Compositions, and Methods of Use to Treat Oxidative Stress”; Mustafa Guzel, Sam Victory, Bapu Gaddam, Dharma R. Polisetti, Mathew Kostura and Adnan M. M. Mjalli; High Point Pharmaceuticals Inc., High Point, NC, Patent # US 2010/044508, (05, 08, 2010).
16. “Mandelic Acid Derivatives and Preparation Thereof”; Mustafa Guzel, Scott T. Yokum, and Dharma R. Polisetti; TransTech Pharma Inc., High Point, NC, Patent # US 2010/0036150, (02,11, 2010).
17. “Oxadiazoanthracene Compounds, Compositions of Oxadiazoanthracene Compounds and Methods of Treatment Using the Same”; Scott T. Yokum, Mustafa Guzel, Kalpathy C. Santhosh, Dharma R. Polisetti, Daniel P. Christen, Adnan M. Mjalli, and Stephen T. Davis; TransTech Pharma Inc., High Point, NC, , Patent # US 2010/0324033 (12, 23, 2010).
18. “Substituted Azoanthracene Derivatives, Pharmaceutical Compositions, and Methods of Use Thereof”; Mustafa Guzel, Scott T. Yokum, Kalpathy C. Santhosh, Dharma R. Polisetti, Chris Behme, Adnan M. Mjalli, and Stephen T. Davis”; TransTech Pharma Inc., High Point, NC, Patent # WO 2010/4824 (07, 10, 2010).
19. “Tricyclic Compounds as Modulators of TNF-? Synthesis”; Mustafa Guzel, Mathew Kostura, Adnan M. Mjalli, Bapu Gaddam, and Dharma R. Polisetti; TransTech Pharma Inc., High Point, NC, Patent # US 2010/0190808 (07, 29, 2010).
20. “Oxadiazoanthracene Compounds, for Treatments of Diabetes”; Scott T. Yokum, Mustafa Guzel, Kalpathy C. Santhosh, Dharma R. Polisetti, Daniel P. Christen, Adnan M. Mjalli, and Stephen T. Davis; TransTech Pharma Inc., High Point, NC, , Patent # WO 2009/111700 (11, 09, 2009).
21. “Aryl Carbonyl Derivatives as Therapeutic Agents-Part-II”; Kalpaty C. Santhosh, Mustafa Guzel, Dharma R. Polisetti, Adnan M. Mjalli, and Robert C. Andrews; TransTech Pharma Inc., High Point, NC, Patent # US 2009/7541373 (06, 02, 2009).
22. “Tricyclic Compounds as Modulators of TNF-? Synthesis as PDE4 Inhibitors”; Mustafa Guzel, Mathew Kostura, Adnan M. Mjalli, Bapu Gaddam, and Dharma R. Polisetti; TransTech Pharma Inc., High Point, NC, Patent # WO 2009/094528, (07, 30, 2009).
23. “Aryl, and Hetoroaryl Compounds, Compositions, and Methods of Use”; Mustafa Guzel, Murty Arimilli, Muralidhar Bundlela, Elizabeth Guo, Adnan M. Mjalli, and Robert C. Andrews; TransTech Pharma Inc., High Point, NC, Patent # US 2008/7459472 (12, 02, 2008).
24. “Aryl Carbonyl Derivatives as Therapeutic Agents-Part-I”; Kalpaty C. Santhosh, Mustafa Guzel, Dharma R. Polisetti, Adnan M. Mjalli, and Robert C. Andrews; TransTech Pharma Inc., High Point, NC, Patent # US 2008/7384967 (06, 10, 2008).
25. “Mandelic Acid Derivatives and Preparation Thereof”; Mustafa Guzel, Scott T. Yokum, and Dharma R. Polisetti; TransTech Pharma Inc., High Point, NC, Patent # WO 2008/051563, (05, 02, 2008).
26. “Exploiting ?-Shielding Interactions of ?6 Arene Chromium (0) Complexes: New Auxiliaries derived from the Biogenic Chiral Pool”; Jane Li, Longfei Xie, Mustafa Guzel, Steven B. Heaton, Dong Ma, Amy E. Kallmerten, and Graham B. Jones; Journal of Organometallic Chem., 2007,. 692, 5459-5473.
27. “Aryl, and Hetoroaryl Compounds, Compositions, and Methods of Use”; Mustafa Guzel, Murty Arimilli, Muraldhar Bundlela, Elizabeth Guo, Adnan M. Mjalli, and Robert C. Andrews; TransTech Pharma Inc., High Point, NC, Patent # US 2005/0059713 (03, 17, 2005).
28. “Novel Aryl Compounds for Antiviral Activity: Amide Derivatives as Therapeutic Agents”; Mustafa Guzel, Murty Arimilli, Muraldhar Bundle, Elizabeth Guo, Adnan M. Mjalli, and Robert C. Andrews; TransTech Pharma Inc., High Point, NC, Patent # WO 2005/014534 (02, 17, 2005).
29. “Aryl Carbonyl Derivatives as Therapeutic Agents”; Kalpaty C. Santhosh, Mustafa Guzel, Dharma R. Polisetti, Adnan M. Mjalli, and Robert C. Andrews; TransTech Pharma Inc., High Point, NC, Patent # US 2004/0122235 (06, 24, 2004).
30. “Aryl Carbonyl Derivatives as Therapeutic Agents”; Kalpaty C. Santhosh, Mustafa Guzel, Dharma R. Polisetti, Adnan M. Mjalli, and Robert C. Andrews; TransTech Pharma Inc., High Point, NC, Patent # WO 2004/002481 (01, 08, 2004).
31. “Novel GlucoKinase Activators: Amide Derivatives as Therapeutic Agents-Part-II”; Mustafa Guzel, Kalpaty C. Santhosh, Dharma R. Polisetti, Adnan M. Mjalli, and Robert C. Andrews; TransTech Pharma Inc., High Point, NC, Patent # US 2003/0171411 (09,11, 2003).
32. “Novel GlucoKinase Activators: Amide Derivatives as Therapeutic Agents-Part-I”; Mustafa Guzel, Kalpaty C. Santhosh, Adnan M. Mjalli, Robert C. Andrews, and Dharma R. Polisetti; TransTech Pharma Inc., High Point, NC; Patent # WO 03/055482 (07, 10, 2003).
33. “Enantioselective Catalysis Using Planar Chiral ?6 Arene Chromium Complexes: 1,2-Diols as Cycloaddition Catalysts”; Graham B. Jones, Mustafa Guzel and Steven B. Heaton; Tetrahedron: Asymmetry, 2000, 11, 4303-4320.
34. “Exploiting ?-Shielding Interactions in a ?6 Arene Complexes Chiral Auxiliary”; Graham B. Jones, and Mustafa Guzel; Tetrahedron Letters, 2000, 41, 4695-4699.
35. “Catalytic Enantioselective Cycloaddtions: A readily Available Diels-Alder Catalyst”; Graham B. Jones, and Mustafa Guzel; Tetrahedron: Asymmetry, 2000, 11, 1267-1271.
36. “Stereoselective Route to Mitosenes via Tricarbonyl ?6 Arene Chromium (0) Complexes”; Graham B. Jones, Mustafa Guzel, and Jude E. Mathews; Tetrahedron Letters, 2000, 41, 1123-1126.
37. “Enantioselective Cycloadditions Catalyzed by Face Resolved Arene Chromium (0) Carbonyl Complexes”; Graham B. Jones, and Mustafa Guzel; Tetrahedron: Asymmetry, 1998, 9, 2023-2026.
38. “Refined Enantioselective Methylation Catalysts: Improved Routes to Bifunctional C5 Synthons”; Graham B. Jones, Mustafa Guzel, and Brant J. Chapman; Tetrahedron: Asymmetry, 1998, 9, 901-905.
39. “On the Origins of Enantioselectivity in Oxazaborolidine Mediated Carbonyl Reductions”; Graham B. Jones, Steven B. Heaton, Brant J. Chapman, and Mustafa Guzel; Tetrahedron: Asymmetry, 1997, 8, 3625-3636.

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Bilal Ersen KERMAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Doç.Dr. Semih AYANOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Üniversitesi 1996 İstanbul Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

SSK Tatvan Devlet Hastanesi (mecburi hizmet) İstanbul Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Araştırma Alanları

Ortopedi ve Travmatoloji Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Pediatrik Ortopedi Spor Cerrahisi Artroplasti

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

• Effects of hyaluronic acid (Hyalonect) on callus formation in rabbits. Ayanoglu S, Esenyel CZ, Adanir O, Dedeoglu S, Imren Y, Esen T. Acta Orthop Traumatol Turc 2015; 49(3):319–325.
• Effects of Sleeping Positions on the Rotator Cuff Pathology. Cabuk H, Ayanoglu S, Cakar M, Bayraktar MK, Buyukkurt CD, Esenyel CZ, Guler Y. Medicine Science | International Medical Journal 2015;4(4):2825-3.
• Recent Approaches to Diabetic Foot Disease. Ayanoglu S, Okmeydani Medical Journal (Periodical and Scientific Publication of Ministry of Health Okmeydani Training and Research Hospital) volume: 31 (supplement): 63-71, 2015. doi:10.5222/otd.2015.063 (Turkish).
• Prospective study of percutaneous radiofrequency nerve ablation for chronic plantar fasciitis. Erken HY, Ayanoglu S, Akmaz I, Erler K, Kiral A. Foot Ankle Int. 2014 Feb; 35(2): 95-103.
• Treatment of developmental dysplasia of the hip between 6–18 months of age (review). Ayanoglu S. The official Journal of Turkish Society of Orthopedics and Traumatology (TOTBID dergisi) (Turkish). 2014; 13:403–411 doi: 10.14292/totbid.dergisi.2014.46
• Mid-Term Results for Unicompartmental Knee Arthroplasty. Uzun M, Bulbul M, Ayanoglu S, Dedeoglu S, Esenyel CZ, Gurbuz H. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2013; 80(3): 226-229.
• The effects of osteoporosis on functional outcome in patients with distal radius fracture treated with plate osteosynthesis. Buyukkurt CD, Bulbul M, Ayanoglu S, Esenyel CZ, Ozturk K, Gurbuz H. Acta Orthop Traumatol Turc. 2012; 46(2): 89-95.
• Accuracy of intrasheath injection techniques for de Quervain's disease: a cadaveric study. Mirzanli C, Ozturk K, Esenyel CZ, Ayanoglu S, Imren Y, Aliustaoglu S. J Hand Surg Eur Vol. 2012 Feb; 37(2): 155-60.
• Surgical treatment of mallet fractures with the extension block Kirschner wire technique. Uzun M, Bulbul M, Ozturk K, Ayanoglu S, Adanir O, Gurbuz H. Acta Ortop Bras; 20(5): 297-299, 2012.
• Analysis of distal radius fracture treatment with an external fixator. Bulbul M, Ayanoglu S, Gurkan V, Baris A, Gurbuz H. Erciyes Med J 2012; 34(2): 95-6.
• Analysis of surgical treatment outcomes in femoroacetabular impingement syndrome. Bulbul M, Uzun M, Ayanoglu S, Imren Y, Ozturk K, Gurbuz H. J Med Sci 2012; 32(5); 1201-6.
• Shoulder arthrodesis with plate fixation. Esenyel CZ, Ozturk K, Imren Y, Ayanoglu S. Acta Orthop Traumatol Turc. 2011; 45(6): 412-20.
• Treatment of Neer Type 2 fractures of the distal clavicle with coracoclavicular screw. Esenyel CZ, Ceylan HH, Ayanoglu S, Kebudi A, Adanir O, Bulbul M. Acta Orthop Traumatol Turc. 2011; 45(5): 291-6.
• Relationship between meniscal tears and tibial slope on the tibial plateau. Alici T, Esenyel CZ, Esenyel M, Imren Y, Ayanoglu S, Cubuk R. The Eurasian Journal of Medicine EAJM 2011; 43: 146-51.
• Adolescent in conservative treatment of avulsion fracture of inferior anterior iliac spine (two cases report). Bulbul M, Ayanoglu S, Imren Y, Gurbuz H. Journal of Adnan Menderes Medical Faculty 2011; 12(1): 49 – 51.
• Assessment of functional outcomes of either simultaneous or staged bilateral total knee arthroplasty at year one. Bulbul M, Ayanoglu S, Imren Y, Dedeoglu S, Esenyel CZ, Gurbuz H. Nobel Med Volume 7, Issue 2, May 2011, Pages 26-29.
• Does two parallel lateral-only pin configuration provide stable osteosynthesis for pediatric supracondylar humerus fractures? Bulbul M, Ayanoglu S, Imren Y, Kahraman S, Esenyel CZ, Gurbuz H. Nobel Med 2011; 7(3): 36-40.
• Coracoclavicular ligament repair and screw fixation in acromioclavicular dislocations. Esenyel CZ, Ozturk K, Bulbul M, Ayanoglu S, Ceylan HH. Acta Orthop Traumatol Turc. 2010; 44(3): 194-8.
• Reconstruction of shoulder abduction and external rotation with latissimus dorsi and teres major transfer in obstetric brachial plexus palsy. Ozturk K, Bulbul M, Demir BB, Buyukkurt CD, Ayanoglu S, Esenyel CZ. Acta Orthop Traumatol Turc. 2010; 44(3): 186-93.
• The relationship between morphometric parameters and Trendelenburg sign following the Hardinge incision. Bulbul M, Ayanoglu S, Beytemur O, Gurkan V, Esenyel CZ, Gurbuz H. Acta Orthop Traumatol Turc. 2010; 44(2): 124-6.
• May external fixator be an appropriate alternative therapeutic option in pediatric femur fractures? Bulbul M, Ayanoglu S, Imren Y, Yigman AK, Buyukkurt CD, Gurkan V, Gurbuz H. J Med Sci 2010; 30(5): 1543-6.
• A retrospective evaluation of the results of the application of MIPPO technique with osteosynthesis on 26 cases of tibial fracture. Bulbul M, Ayanoglu S, Iret H, Gurbuz H, Gurkan V. Minerva Ortopedica e Traumatologica 2010 June; 61(3): 177-81
• Osteoid Osteoma of a Metacarpal Bone: Case Report. Bulbul M, Ayanoglu S, Ozturk K, Gurkan V, Gurbuz H, Bilgic B. Balkan Med J 2010; 27: 209-211.
• What is the role of primary hip hemiarthroplasty over 70 years of age? Bulbul M, Ayanoglu S, Gurkan V, Ozturk K, Esenyel CZ, Gurbuz H. Journal of Adnan Menderes Medical Faculty 2009; 10(2): 15 – 17.
• How Reliable is the safe zone of Hardinge approach for superior gluteal nerve? Bulbul M, Ayanoglu S, Ozturk K, Imren Y, Esenyel C, Yesiltepe R, Gurbuz H. Journal of Trakya University Medical Faculty 2009; 26(2): 134-136.
• Tibial fractures in motorcycle accidents. Bulbul M, Ayanoglu S, Iret H, Gurbuz H. Journal of Inonu University Medical Faculty, 16 (4) 237-241 (2009).
• Effects of calcitonin on the biomechanics, histopathology, and radiography of callus formation in rats. Bulbul M, Esenyel CZ, Esenyel M, Ayanoglu S, Bilgic B, Gulmez T. J Orthop Sci. 2008 Mar; 13(2): 136-44.
• Effect of vascular occlusion on amputation level in diabetic foot. Bulbul M, Ayanoglu S, Esenyel CZ, Buyukkurt CD, Imren Y, Gurbuz H. Journal of Trakya University Medical Faculty 2008; 25(3): 186-188.
• Ponseti technique for the correction of idiopathic clubfeet presenting up to 1 year of age. A preliminary study in children with untreated or complex deformities. Goksan SB, Bursali A, Bilgili F, Sivacioglu S, Ayanoglu S. Arch Orthop Trauma Surg. 2006 Jan; 126(1): 15-21.
• The correlation between the accuracy of steroid injections and subsequent shoulder pain and function in subacromial impingement syndrome. Esenyel CZ, Esenyel M, Yesiltepe R, Ayanoglu S, Bulbul M, Sirvanci M, Kara AN. Acta Orthop Traumatol Turc. 2003; 37(1): 41-5. (Turkish).
• A case of an intraneural ganglion cyst in the peroneal nerve resulting in drop foot. Ozturk K, Akman S, Erturer E, Ayanoglu S, Aksoy B. Acta Orthop Traumatol Turc. 2000; 37(4): 426-429. (Turkish).
• A case of subacromial bursitis with rice bodies presenting as a soft tissue mass. Akman S, Ayanoglu S, Aksoy B, Kabukcuoglu F, Ozturk I. Acta Orthop Traumatol Turc. 2000; 34 (5): 528-531. (Turkish).
• Girdlestone resection arthroplasty, as a salvage procedure. Olcay E, Aksoy B, Yildirim OS, Ciftci A, Ayanoglu S. Acta Orthop Traumatol Turc 33: 62-67, 1999. (Turkish).

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Neşe AYŞİT
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Nörodejeneratif ve nörorejeneratif süreçlerde etkin olan moleküler ve hücresel mekanizmaların anlaşılmasında hücre kültürü ile araştırmalar yapmaktadır.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Demir O, Aysit N, Onder Z, Turkel N, Ozturk G, Sharrocks AD, Kurnaz IA. ETS-domain transcription factor Elk-1 mediates neuronal survival: SMN as a potential target. Biochem Biophys Acta, 1812:6, 652-66, 2011

Ozturk G., Cengiz N., Erdoğan E., Him A., Kaval Oğuz E., Yenidunya E., Aysit N.Two Distinct Types of Dying Back Axonal Degeneration In Vitro. Neuropathology and Applied Neurobiology 2012

Kurtuncu M., Kaya D., Zuliani L., Erdağ E., İçöz S., Uğurel E., Çavuş F., Aysit N., Biris O., Vincent A., Eraksoy M., Vural B., Akman-Demir G., and Tüzün. E. CACNA1H antibodies associated with headache with neurological deficits and cerebrospinal fluid lymphocytosis HANDL. Cephalalgia 33(2) 123–129! International Headache Society 2013.

Kuter N. · Aysit-Altuncu N. · Ozturk G. · Ozek E. The Neuroprotective Effects of Hypothermia on Bilirubin-Induced Neurotoxicity in vitro.Neonatology 2018;113:360–365

Ayşit-Altuncu N, Ulusoy C, Öztürk G, Tüzün E. Effect of LGI1 antibody-positive IgG on hippocampal neuron survival: a preliminary study. NeuroReport. 29(11):932–938, 2018

Kuter N., Aysit Altuncu N., Ozturk G., Ozek E. The Neuroprotective Effects of Hypothermia on Bilirubin Induced Neurotoxicity in Neuronal Cell Cultures. Pediatric Academic Societies Meeting 2017.USA poster presentation

M. Ozansoy, N. Altuncu, F. I. Aydınlı, E. N. Ekmekcioğlu & G. Öztürk ,Application of Axolotl Cell Suspension for the Treatment of Mouse Spinal Cord Injury, 15. National Neuroscience Convention 7-10 May 2017 Sakarya TURKEY oral presentation

Aysit N., Tuzun E.,Ozturk G. Ion Channels Antibody Role in the Neuron’s Survival. Neuroscience Society For Neuroscience 2015.USA poster presentation

Aysit N., Bahceci B., Ozturk G. The Role Of FGF, B 27 and FCS İn Neuron’s Survival in Newborn Cerebral Kortex National Neuroscience Convention 2015. Konya TURKEY poster presentation

Ayşit N. The Role of Elk-1 and Pea-3 Proteins in Axon Regeneration and Degeneration 6.Cellular Neuroscience Days , 2013. Gaziantep TURKEY. poster presentation

Ozturk R.I, Aysit N. Nodose Ganglion Culture Protocol in Adult Mice. National Neuroscience Convention 2013 İzmir TURKEY poster presentation

Aysit N., Ozturk G., The Role Of FGF, B 27 and FCS İn Neuron’s Survival in Newborn Hippocampus 4th International Conference on Cell Membranes and Oxidative Stress: Calcium Signaling and TRP Channels 2012. Isparta TURKEY poster presentation.

Soysal Z. B. Aysit N. Culture of Mouse Hippocampus2sc Annual Science Fair, Medipol University, 2012. Istanbul TURKEY poster presentation.

Yıldız A. Aysit N. Culture of Mouse Cerebellum. 2sc Annual Science Fair, Medipol University, May 2012. Istanbul TURKEY poster presentation

Kabakcı M.R, Aysit N..Comparison of cerebellum tissue explant and cell culture. 2sc Annual Science Fair, Medipol University, May 2012 . Istanbul TURKEY poster presentatio.

Ödemiş H., Aysit N. Comparison of cortex tissue explant and cell culture 2sc Annual Science Fair, Medipol University,May 2012 . Istanbul TURKEY poster presentation.

Budak E. Aysit N..Comparison of liver tissue explant and cell culture2scAnnual Science Fair, Medipol University, May 2012 . Istanbul TURKEY poster presentation

Haksever F.P., Aysit N.. Comparison of olfactor bulb tissue explant and cell culture açıklaması2sc Annual Science Fair, Medipol University, May 2012 . Istanbul TURKEY poster presentation

Ates B., Aysit N..Comparison of lung tissue explant and cell culture 2sc Annual Science Fair, Medipol University, May 2012 . Istanbul TURKEY poster presentation

Bayraktar M , Aysit N.. Adult Axolotls Brain 4.th Annual Science Fair, Medipol University, May 2015. Istanbul TURKEY poster presentation


Öztürk G., Him A. Cengiz N., Kaval Oğuz E. Yenidunya E. ,Aysit N.. Evidence Of Transneuronal Degeneration in Vitro Neuroscience SOCİETY FOR NEUROSCİENCE 2011 USA . poster presentation

Ayşit, N., Öztürk, G., Aksan Kurnaz, I., The role of SRF, Elk 1, Elk p, Pea 3 SAP 1 and proteins in axon regeneration, 10th National Neuroscience Congress, , 2011. İstanbul TURKEY poster presentation.

Oztürk, G., Ayşit, N., Kurnaz, I.A, Demir, Ö. ETS Transcription Factors Relate to Axotomy and Neuronal Death. 8th National Congress of Neuroscience, 2009 Bolu TURKEY poster presentation.

Öztürk, G., Ayşit, N., Yardım, Y. E. Three Dimensional Primer Sense Neuron-Epidermis Co-Culture. 8th National Congress of Neuroscience, 2009. Bolu, TURKEY inveted talk.
text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Ondokuzmayıs Üniversitesi 1994 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi & Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Sağlık Bakanlığı-Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü- Afet ve Acil Durum Daire Başkanlığı- Ulusal Zehir Merkezi Koordinatörü

Araştırma Alanları

Diabetes Mellitus, oksidatif ve nitrozatif stres, senescence ve rejenerasyon, bağımlılık farmakolojisi, klinik toksikoloji, klinik farmakoloji, nörofarmakoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Berrak ÇAĞLAYAN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Boğaziçi Üniversitesi 2005 Yeditepe Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Yeditepe Üniversitesi

Araştırma Alanları

Moleküler Sinirbilim, Proteostasis, ER Stresi Projeler: TUBITAK 1001 projesi "Myeolid Türevli Büyüme Faktörü'nün Spinal Kord Hasarı Sonrası İyileşme Sürecindeki Rolü" Proje Yürütücüsü (2017-2020) TUBITAK 1002 projesi "Nogo-A'nın Stres Koşulları Altında Agrezom ile İlişkisinin İncelenmesi" Proje Yürütücüsü (2014-2015)

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Caglayan B, Caglayan AB, Beker MC, Yalcin E, Beker M, Kelestemur T, Sertel E, Ozturk G, Kilic U, Sahin F, Kilic E. (2017) Exp Neurol "Evidence that activation of P2X7R does not exacerbate neuronal death after optic nerve transection and focal cerebral ischemia in mice"

2. Beker MC, Caglayan B, Yalcin E, Caglayan AB, Turkseven S, Gurel B, Kelestemur T, Sertel E, Sahin Z, Kutlu S, Kilic U, Baykal AT, Kilic E. (2017) Mol Neurobiol "Time-of-Day Dependent Neuronal Injury After Ischemic Stroke: Implication of Circadian Clock Transcriptional Factor Bmal1 and Survival Kinase AKT"

3. Kilic U, Caglayan AB, Beker MC, Gunal MY, Caglayan B, Yalcin E, Kelestemur T, Gundogdu RZ, Yulug B, Yilmaz B, Kerman BE, Kilic E. (2017) Redox Biol "Particular phosphorylation of PI3K/Akt on Thr308 via PDK-1 and PTEN mediates melatonin's neuroprotective activity after focal cerebral ischemia in mice"

4. Kelestemur T, Yulug B, Caglayan AB, Beker MC, Kilic U, Caglayan B, Yalcin E, Gundogdu RZ, Kilic E. (2015) Neuroscience Letters "Targeting different pathophysiological events after traumatic brain injury in mice: Role of melatonin and memantine"

5. Beker MC, Caglayan AB, Kelestemur T, Caglayan B, Yalcin E, Yulug B, Kilic U, Hermann DM, Kilic E. (2015) Oncotarget "Effects of normobaric oxygen and melatonin on reperfusion injury: role of cerebral microcirculation"

6. Eren Z, Günal MY, Bakir EA, Coban J, Çağlayan B, Ekimci N, Ethemoglu S, Albayrak O, Akdeniz T, Demirel GY, Kiliç E, Kantarci G. (2014) Kidney Blood Press Res "Effects of Paricalcitol and Aliskiren Combination Therapy on Experimental Diabetic Nephropathy Model in Rats"

7. Seker FB, Kilic U, Ekimci N, Ethemoglu MS, Caglayan B, Demirci S, Dogan A, Oztezcan S, Sahin F, Yılmaz B, Kilic E. (2014) Neurosci "HMG-CoA reductase inhibition ameliorates brain epileptiform activity, improves blood-brain barrier integrity and effects gene expression profiling: Role of eNOS and cerebral hemodynamic"

8. Seker FB, Yorulmaz H, Kaptan E, Caglayan B, Oztas B. (2014) Nutr Neurosci "Gestational Treatment of Folic Acid Improves Blood-Brain Barrier Permeability in Pregnant- and Prepubertal rats after Pentylenetetrazole-Induced Seizure"

9. Kandemir B, Caglayan B, Hausott B, Erdogan B, Dag U, Demir O, Savasan Sogut M, Klimaschewski L, Aksan Kurnaz I. (2014) Frontiers Mol Neuroscience "PEA3 transcription factor promotes neurite outgrowth"

10. Sahin K, Tuzcu M, Basak N, Caglayan B, Kilic U, Sahin F, Kucuk O. (2012) J Oncol "Sensitization of Cervical Cancer Cells to Cisplatin by Genistein: The Role of NF?B and Akt/mTOR Signalling Pathways"

11. Berk B, Us D, Öktem S, Kocagöz ZT, Caglayan B, Aksan Kurnaz I, Demir Erol D. (2011) Turk. J. Chem "Molecular modelling and antimycobacterial studies of Mannich bases: 5-hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-ones"

12. Us D, Berk B, Gurdal E, Aytekin N, Kocagoz T, Caglayan B, Aksan Kurnaz I, Demir Erol D. (2010) Turk. J. Chem "Mannich base derivatives of 3-hydroxy-6- methyl-4H-pyran-4-one with antimicrobial activity"

13. Us D, Gurdal E, Berk B, Oktem S, Kocagoz T, Caglayan B, Aksan Kurnaz I, Demir Erol D. (2009) Turk. J. Chem "4H-Pyran-4-one derivatives:; leading molecule for preparation of compounds with antimycobacterial potential"

14. Akgün H, Berk B, Demir Erol D, Mercanoğlı G, Bayrak ÖF, Caglayan B, Dedeağac A and Aksan Kurnaz I. (2008) Turk J Chem "Nitric Oxide Releasing Derivatives of [(2-Chloroethyl)ureido] Benzoic Acid Esters as Potential Antineoplastic Agents"


Diğer:
1. Caglayan B, Caglayan AB, Beker MC, Kilic U, Yalcin E, Altunay S, Kelestemur T, Gunal MY, Hanoglu L, Yulug B, Kilic E (2016). "Repetitive transcranial magnetic stimulation promotes neuronal survival in the acute phase and stroke-recovery in the sub-acute phase of focal cerebral ischemia" EMBO Meeting, Mannheim, Germany

2. Caglayan AB, Beker MC, Kilic U, Caglayan B, Kelestemur T, Gundogdu RZ, Kilic E (2013). “Roles of P2X7 receptors in neuronal injury after optic nerve transaction and focal cerebral ischemia in mice” EMBO Meeting, Amsterdam, the Netherlands

3. Kilic U, Caglayan B, Ethemoglu MS, Caglayan AB, Beker MC, Ekimci N, Kilic E (2012). “3-Hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme a reductase inhibitörü rosuvastatinin beyin felci sonrası beyin plastisitesi ve onarımı üzerine olan etkileri” 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Trabzon

4. Çağlayan B, Aksan Kurnaz, I (2011). “Identification of Phosphorylation Sites of Pea3 Transcription Factor” 10. Ulusal Sinirbilim Kongresi, İstanbul

5. Çağlayan B, Dedeağaç A, Aksan Kurnaz, I (2008). “Bölge hedefli mutajenez ile Pea3 transkripsiyon faktörünün fosforilasyon bölgelerinin tanımlanması”, poster presentation, VII. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Adana

6. Çağlayan B, Demir O, Oney P, Aksan Kurnaz I. (2007). “Sinir farklılaşmasında PEA3 proteininin etki mekanizması”. VI. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Safranbolu

7. Caglayan B, Dedeagac A, Bayrak Ö F, Sahin F, Aksan Kurnaz I (2007) “The anti-proliferative effects of various drug candidates on neuroblastoma cells” poster presentation, 5th ISPC


Ödüller:
10. Ulusal Sinirbilim Kongresi "Identification of Phosphorylation Sites of Pea3 Transcription Factor" posteri ile en iyi üçüncü poster ödülü (2011)

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Nihal KARAKAŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü ve Harvard Tıp Fakültesi, Massachusetts General Hospital

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Molecular Neurotherapy and Imaging Laboratory (MNIL), Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School ve University of Edinburgh, Center for Regenerative Medicine, Adult Cell Therapy Group

Araştırma Alanları

In cancer therapy, toxicity in healthy tissue is a common side effect of current treatment modalities and tumor recurrence is almost inevitable. There is therefore an urgent need to develop novel therapies that act in a robust and cancer-selective manner. In line with this, main focus of our research is developing novel targeting therapy approaches for cancer treatment. One of the succesfull delivery strategy for targeted therapeutics without the limitations of current chemotherapeutic agents, is using stem cells as therapeutic cargo carriers since they have known with their migration capacity towards the tumor sites even including microdeposits. Furthermore, stem cells can be collected individually and engineered to secrete therapeutics which can enable their clinical translation from bench side to bed side. Recently, we are working on engineering stem cells to secrete anti-cancer therapeutics including targeted toxins for the treatment of high grade gliomas and other malignancies. For this aim, we combine bioimaging markers (fluorescence proteins and firefly luciferases) and therapeutic molecules in stem cells using lentiviral vectors. Following pre- and post-implantation of these therapeutically engineered stem cell cargos in mice bearing bioimagable tumors, we then analyse tumor regression by fluorescence/bioluminescence imaging tools and subsequent tissue processing. Furthermore, we investigate the molecular mechanism leading to cancer cell death in culture and to loss in tumor mass in treated mice upon therapeutic stem cell implantation. We study in a close collaboration with Dr. Shah who is the head of Center for Stem Cell Therapeutics and Imaging, Brigham and Woman's Hospital, Harvard Medical School in Boston, U.S. Selected media attentions: - Cancer-killing stem cells engineered in lab (BBC News, October 24, 2014) - Stem cells that can kill cancer have been engineered by scientists (The Independent, October 27, 2014) - Toxin-Secreting Stem Cells May Destroy Brain Tumors From Inside Out (Popular Science, October 27, 2014)

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

• Stuckey DW*, Hingtgen S*, Karakas N, Rich B, Shah K. “Engineering toxin-resistant therapeutic
stem cells to treat brain tumors”, Stem Cells, (Oct. 2014) *authors equally contributed.
• Karakas N, Stuckey DW, Choi SH, Shah K. “ Arming stem cells with targeted toxins breaks
resistance and potentiates TRAIL killing of brain tumors” (in submission)
• Karakas N, Shah K. “Stem Cell Delivery of Targeted Toxins for GBM Therapy (Review)” (in
preperation)
• Isik S, Zaim M, Yildiz MT, Negis Y, Kunduraci T, Karakas N, Arikan G, Cetin G. “DNA
topoisomerase IIß as a molecular switch in neural differentiation of mesenchymal stem cells”,
Annals of Hematology, Sept. 2014
• Mammadov B, Karakas N, Isik S. "Comparison of Long-term Retinoic Acid Based Neural Induction
Methods of Bone Marrow Human Mesenchymal Stem Cells", In vitro Cellular & Developmental
Biology , May 2011
• Kamaci N, Emnacar T, Karakas N, Arikan G, Tsutsui K, Isik. "Selective silencing of DNA
topoisomerase IIß in human mesenchymal stem cells by small interfering RNAs (siRNAs)", Cell
Biology International Reports, March 2011
• Karakas N, Mammadov B, Isik S, "Involvement of Integrin ?5ß1 in Neural Transdifferentiation of
Human Bone Marrow Derived Mesenchymal Stem Cells " (Abstract), Journal of IUBMB Life, May.
2009
• Mammadov B, Karakas N, Isik S, "Emphasis of the Efficient In Vitro Neurogenesis Method For
Bone Marrow Derived Human Mesenchymal Stem Cells" (Abstract), Journal of IUBMB Life, May
2009


Selected media attentions:
- Cancer-killing stem cells engineered in lab (BBC News, October 24, 2014)
- Stem cells that can kill cancer have been engineered by scientists (The Independent, October 27, 2014)
- Toxin-Secreting Stem Cells May Destroy Brain Tumors From Inside Out (Popular Science, October 27, 2014)

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi 1997 İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Kanser Biyokimyası

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Araştırma Alanları

Moleküler Onkoloji, Meme Kanseri, Kolorektal Kanser ve Löseminin Moleküler Biyolojisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

ULUSLARARASI YAYINLAR
1- Eralp Y, Keskin S, Akışık E, Akışık E, İğci A, Müslümanoğlu M, Yılmaz S, Tunacı M, Çamlıca H, Tuzlalı S, Saip P, Dalay N, Özmen V, Topuz E.
Predictive role of midtreatment changes in survivin, GSTP1, and topoisomerase 2? expressions for pathologic complete response to neoadjuvant chemotherapy in patients with locally advanced breast cancer.
Am J Clin Oncol. 2013 Jun;36(3):215-23.

2- Akisik E, Buğra D, Yamaner S, Dalay N.
Analysis of ß-catenin alterations in colon tumors: a novel exon 3 mutation.
Tumour Biol. 2011; 32(1):71-6.

3- Akisik E., Yazici H, Dalay N.
ARLTS1, MDM2 and RAD51 gene variations are associated with familial breast cancer. Mol Biol Rep. 2011; 38(1):343-8.

4 - Yazici H, Zipprich J, Peng T, Akisik E.Z, Tigli H, Isin M, Akisik EE, Terry MB, Senie RT, Li L, Peng M, Liu Z, Dalay N and Santella RM.
Investigation of the miR16-1 (C>T)+7 substitution in six different types of cancer from three ethnic groups.
J Oncol. 2009; 2009: 1-4.

5- Deligezer U, Eralp Y, Akisik EZ, Akisik EE, Saip P, Topuz E, Dalay N.
Effect of adjuvant chemotherapy on integrity of free serum DNA in patients with breast cancer.
Ann N Y Acad Sci. 2008; 1137: 175-9.

6 - Deligezer U, Eralp Y, Akisik EE, Akisik EZ, Saip P, Topuz E, Dalay N.
Size distribution of circulating cell-free DNA in sera of breast cancer patients in the course of adjuvant chemotherapy.
Clin Chem Lab Med. 2008; 46 (3): 311-7.

7 - Akisik E, Dalay N.
Functional polymorphism of thymidylate synthase, but not of the COMT and IL-1B genes, is associated with breast cancer.
J Clin Lab Anal 2007; 21:97–102.

8 - Akisik E, Dalay N.
Estrogen receptor codon 594 and HER2 codon 655 polymorphisms and breast cancer risk.
Exp Mol Pathol 2004; 76 (3): 260-263.

9 - Akisik E, Bavbek S, Dalay N.
CD44 variant exons in leukemia and lymphoma
Pathol Oncol Res 2002; 8; 1: 36-40.

10 - Yazici H, Bitisik O, Akisik E, Cabioglu N, Saip P, Muslumanoglu M, Glendon G, Bengisu E, Ozbilen S, Dincer M, Turkmen S, Andrulis IL, Dalay N, Ozcelik H.
BRCA1 and BRCA2 mutations in Turkish breast/ovarian families and young breast cancer patients.
Br J Cancer 2000; 83 (6): 737-742.

ULUSAL YAYINLAR
1 - Elif Zeynep Akışık, Nejat Dalay.
Kolon, Rektum ve Anal Kanserlerin Moleküler Biyolojisi.
Klinik Laboratuvar Cilt 3, Sayı-1-2, Ocak-Haziran 2004, 1-9.

KİTAP BÖLÜMLERİ
1- Ugur Deligezer, Elif Z. Akisik, Ebru E. Akisik, Müge Kovancilar, Dursun Bugra, Nilgün Erten, Stefan Holdenrieder, Nejat Dalay. İçinde Peter B. Gahan, editör. Circulating Nucleic Acids in Plasma and Serum. Dordrecht Heidelberg London New York Springer., 2011. pp. 97-103.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Sultan Sibel ERDEM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Marmara Universitesi 2001 Louisiana State Universitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Harvard Tip Fakultesi ve Massachusetts Genel Hastanesi

Araştırma Alanları

Hedefe yönelik ilaçlar ve nanopartikul ilaç sistemleri, kanserin fotodinamik terapi ile tedavisi, cesitli hastaliklarin teshis ve tedavisinde kullanilanilan biomarker hedefli floresan sistemler, isikla aktive olan moleküllerin tasarim ve sentezi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Erdem, Sibel S. Near-IR Dyes and Their Use in Medical Sciences" MUSBED, 2016, in press

Hara, T., Ughi, G.J., McCarthy, J.M Erdem, Sibel S., Mauskapf, A., Lyon, S.S, Fard, A, M., Edelman, E.E., Tearney, G. J., and Jaffer, F. A. “Intravascular fibrin molecular imaging improves the detection of unhealed stents assessed by optical coherence tomography in vivo” European Heart Journal, in press

Stein-Merlo, Kessinger, C. W., Erdem, Sibel S, Zelada, H., Hilderbrand, S.H., Lin, C. P., J.G Tearney, J.G., Jaff, M. R., Reed, G.R., Henke, P.K., McCarthy, J.M., Farouc A. Jaffer, F.A. Blood “Accessibility to Fibrin in Venous Thrombosis is Thrombus Age-Dependent and Predicts Fibrinolytic Efficacy: An In Vivo Fibrin Molecular Imaging Study” Theranostics, 2015; 5(12): 1317-1327

Erdem, Sibel S.; Konishi, Masanori.; Weissleder, Ralph.; Lichtman, Andrew H.; McCarthy, Jason, R.; Libby, Peter. “Imaging granzyme B activity assesses immune mediated myocarditis.” Circulation Research, 2015, 117(6), 502-512.

Erdem, Sibel S.; Khan, Shazia, Palanasami, Akilan and Hasan, Tayyaba. “Rapid, Low-cost Fluorescent Assay of Beta-Lactamase Derived Antibiotic Resistance and Related Antibiotic Susceptibility, Journal of Biomedical Optics, 2014, 19, 10, 105007.

Avci, Pinar; Erdem, Sibel S.; Hamblin, Michael R. “Photodynamic Therapy: One Step Ahead with Self-Assembled Nanoparticles” Journal of Biomedical Nanotechnology, 2014, 10, 1–16.

Spring, Q. Bryan; Abu-Yousif, O. Adnan.; Palanisami, Akilan.; Zheng, Xiang.; Anbil,
Sriram; Sears, R. Bryan; Mensah, B. Lawrence; Goldschmidt, Ruth; Erdem, Sibel S;Oliva, Esther; Hasan, Tayyaba. “Selective treatment and monitoring of disseminated cancer micrometastases in vivo using dual-function activatable immunoconjugates” Proceeding of National Academia of Science U.S.A ., 2014, 11, 10, E933-E942.

Erdem, Sibel S; Fronczek, Frank R.; Watkins, Steven F. “Bis[2,3,4-trimethyl-5-[(3,4,5-trimethyl-2H-pyrrol-2-yl-idene-? N)meth-yl]-1H-pyrrolato-? N]copper(II)” Acta Crystallogr. Sect E Struct. Rep. Online. 2012, 68 (11), 1335-1336.

McCarthy, Jason R.; Sazonova, Irina Y.; Erdem, Sibel S.; Hara, Tetsuya.; Thompson, Brian D.; Patel, Purvish.; Botnaru, Ion.; Lin, Charles P.; Reed, Guy L.; Weissleder, Ralph and Jaffer, Farouc A. “Multifunctional Nanoagent for Thrombus-targeted Fibrinolytic Therapy” Nanomedicine , 2012,7, 1017-1028.

Nesterova, Irina V.; Bennett CA.; Erdem, Sibel S.; Hammer, Robert P.; Deininger PL. and Soper, Steven A. “Near-IR single fluorophore quenching system based on phthalocyanine (Pc) aggregation and its application for monitoring inhibitor/activator action on a therapeutic target: L1-EN” Analyst , 2011, 136, 1103-1105.

McCarthy, Jason R.; Bhaumik, Jayeeta; Karver, Mark R.; Erdem, S. Sibel.; Bardon,
Kevin.; and Weissleder, Ralph. “Targeted Nanoagents for the Detection of Cancers” Molecular Oncology, 2010, 4, 511-528.

Erdem, Sibel S.; Nesterova, Irina V.; Soper, Steven A. and Hammer, Robert P. “Monoamine Functionalized Phthalocyanines: Microwave-Assisted Solid-Phase Synthesis and Bioconjugation Strategies” The Journal of Organic Chemistry , 2009, 74, 9280-9286.

Nesterova, Irina V.; Erdem, Sibel S.; Pakhomov, Serhii.; Hammer, Robert P. and Soper, Steven A. “Phthalocyanine Dimerization-Based Molecular Beacons Using Near-IR Fluorescence” The Journal of American Chemical Society , 2009, 131, 2432-2433.

Erdem, Sibel S.; Nesterova, Irina V.; Soper, Steven A. and Hammer, Robert P. “Solid- Phase Synthesis of Asymmetrically Substituted “AB3 ” Type Phthalocyanines”, The Journal of Organic Chemistry , 2008, 73, 5003-5007.

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Akif AYAZ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Dr.Öğr.Üye. Salih GENCER
E-Posta [email protected]u.tr
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum Dışı Görevlendirme