Geri
AKADEMİK
Banner
Sağlık sektörünün yönetimi global olarak her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.

Bu durum, gerek sektör genelinde makro düzeyde gerekse hizmet sunucular düzeyinde alınan veya alınmak istenilen yönetsel kararların bilimsel bulgular ile desteklenmesi ihtiyacını doğurmaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi sağlık yönetimi doktora programı çeşitli düzeylerdeki sağlık yöneticileri ve politika belirleyiciler açısından önemli soruların bilimsel olarak cevaplandırılmasına katkıda bulunabilecek özellikleri ile 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılı Güz yarıyılında açılmıştır.