Ana içeriğe atla
/Odyoloji

Klinik Odyoloji Yüksek Lisans Programının amacı: Yenidoğan bebeklerden ileri yaş grubuna dek her yaştan bireyde ortaya çıkabilecek işitme ve denge bozukluklarını, kliniklerde birçok objektif ve subjektif test materyalleri kullanarak tanılamada, değerlendirmede ve rehabilitasyonda görev alacak; işitme ve denge kayıplı olan kişilere ve ailelerine bu kayıpların fizyolojik, psikolojik, sosyal etkileri konusunda danışmanlık yapabilecek; hastadaki işitme kaybının durumuna göre hastaya uygun işitme cihazı yazabilen ve sonrasında bu cihazlar hastada takılıyken hastanın odyolojik takibini yapabilecek; çınlaması olan hastalara kliniklerde uygun tedavi yöntemleri önerip uygulayabilen; KBB, nöroloji, pediatri, dil ve konuşma terapisi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, psikiyatri bölümleri ile interdisiplinler çalışmalara açık, mesleki etik kurallara uygun davranan, bilgi, beceri ve duyarlılık sahibi uzman odyologlar yetiştirmektir.

Ekleme Tarihi: 16/06/2022 - 15:59Son Güncelleme Tarihi: 17/12/2023 - 15:46