Ana içeriğe atla
/Klinik Eczacılık (Tezli)

Eczacılık mesleğinin gelişim ve güncellenme sürecinde, eczacı sadece verilen reçetenin kapsamındaki ilacı raftan hastaya ulaştıran sağlık çalışanı olmaktan çıkmış, hasta bireyin tedavisini, sağlıklı bireyin sağlık düzeyini arttırarak kaliteli bir hayat sürdürmesini optimize eden kişisel bakım uzmanı ve danışmanı rolünü de üstlenmiştir.


Klinik Eczacılık alanında uzmanlık tanımı, sadece klinikte veya hastanede görev alan eczacı olmak ile sınırlı değildir.

Pratik olarak klinik eczacılık, farmasötik bakım, bireysel ve akılcı ilaç kullanımı, klinik bilimlerin yanısıra etik, sosyomedikokültürel, farmakoekonomik davranış biçimleri gibi alanlara ait temel bilgi ve felsefeleri yüksek lisans eğitim sürecinde elde etmek ve lisans bilgisiyle harmanlamaktır.

Aday eczacı, bu süreç sonucunda aldığı özelleşmiş terapötik bilgi, klinik, akademik ve sosyal deneyimleri kendi çalışma ortamı ve karşılaştığı durumlara kolayca adapte edebilir, tartışabilir, araştırabilir ve yorum yapabilir duruma gelmektedir.

Bu temel yaklaşım ile Medipol Üniversitesi Eczacılık ve Tıp Fakülteleri akademik bilgi ve tecrübelerini, Türkiye'nin sağlık alanında önde gelen Medipol hastaneler kompleksleri ile birleştirerek Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında, aşağıda detayları verilen klinik eczacılık yüksek lisans programlarını hazırlamıştır.

Program Özellikleri ve Tanıtım

 • Klinik eczacılık yüksek lisans programları, aynı omurga üstüne kurulu, tezli ve tezsiz olmak üzere ayrılmış 2 programdan oluşmaktadır.
 • Sadece Eczacılık lisans öğrenimini tamamlamış adaylara yöneliktir.
 • Her iki programında ortalama süresi 2 yıl (4 yarıyıl) olarak planlanmıştır.
 • Tezli yüksek lisans programına kaydolmayı planlayan adaylar için ALES belgesi aranmakta, tezsiz yüksek lisans programına kaydolmayı planlayan adaylar için ise ALES belgesi aranmamaktadır.
 • Her iki program içinde adayların minimum mesleki kitap/yayın takip edebilecek yabancı dil bilgisine ihtiyaçları vardır. Adaylar, yabancı dil bilgilerini, Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) (en az 50 puan) veya Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK) eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alarak belgeleyebilirler veya üniversitemiz tarafından düzenlenen, dil yeterlilik sınavına girebilirler.

Ders Programları ve Süreç

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları için oluşturulan zorunlu ve seçmeli dersler ortaktır. Ders seçimi ve belirlenmesi sürecinde aday, kendi belirlediği akademik, hastane, eczane, endüstri yönelmeleri doğrultusunda danışman ile karşılıklı görüşerek, dönem içinde açılan seçmeli dersleri programına almaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programı

 • Tezli yüksek lisansta adayların minimum 2 yarıyıl ders alması ve 2 yarıyıl süresince tez çalışması yapmaları öngörülmektedir.
 • Tezli yüksek lisansta adayın, program sonunda, seçilmiş öğretim üyesi danışmanlığında hazırlanmış yüksek lisans tezi teslim etmesi ve tez savunmasına girmesi gerekmektedir.
 • Programı bitirebilmek için adayların ortalama 120 AKTS tamamlamaları tavsiye edilmektedir. (Programın ders ücretlendirilmesi AKTS değil, dersin kredisi üzerinden yapılmaktadır.)

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • Tezsiz yüksek lisansta adayların minimum 3 yarıyıl ders alması ve 1 yarıyıl süresince proje çalışması yapmaları öngörülmektedir.
 • Tezsiz yüksek lisansta, adayın program sonunda seçilmiş öğretim üyesi danışmanlığında hazırlanmış bir proje raporu teslim etmesi ve sunması gerekmektedir.
 • Programı bitirebilmek için adayların ortalama 120 AKTS tamamlamaları tavsiye edilmektedir. (Programın ders ücretlendirilmesi AKTS değil, dersin kredisi üzerinden yapılmaktadır.)
Ekleme Tarihi: 16/06/2022 - 15:54Son Güncelleme Tarihi: 17/12/2023 - 15:27