Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Programımız öğrencilerin, yüksek lisans eğitimleri sırasında derslerden ve araştırmalarından edinecekleri bilgileri klinik uygulamalarına aktarabilmelerini hedefler. Program çerçevesinde yürütülen dersler, öğrencilerin bağımsız olarak bir araştırma projesi yürütebilmesini ve klinik alanda dil ve konuşma terapisinin alt alanlarından birinde uzmanlaşmalarını amaçlar.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınav (ALES) sonucu, YDS veya eşdeğer sınav sonucu (İngilizce)

Mezuniyet Koşulları

Gerekli tüm dersleri ve bir seminer dersini 90 ila 120 AKTS kredisi alarak başarıyla tamamlayan ve tez çalışmasını başarıyla savunan öğrenciler diplomaya hak kazanır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Özel kabul şartlarını da sağlamak koşuluyla Lisans derecesine sahip olmak

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKTY1138790 DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 4
DKTY1138780 KLİNİK DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ I : İLERİ ÖLÇME,DEĞERLENDİRME,GÖRÜNTÜLEME VE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR Türkçe 2+2 8
DKTY1138850 AKICILIK BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALAR: KEKEMELİK VE HIZLI-BOZUK KONUŞMA Türkçe 2+2 6
DKTY1150040 BAŞ-BOYUN KANSERLERİNDE KONUŞMA,SES VE YUTMA REHABİLİTASYONU Türkçe 2+2 6
DKTY1138820 REZONANS BOZUKLUKLARI : DAMAK YARIKLARI VE KRANYOFASİYAL ANOMALİLERDE İLERİ UYGULAMALAR Türkçe 2+2 6
DKTY1138830 AFAZİYOLOJİ: AFAZİ TANI VE REHABİLİTASYONUNDA İLERİ UYGULAMALAR Türkçe 2+2 6
DKTY1161290 ÇOCUKLUK ÇAĞI AKICILIK BOZUKLUKLARININ YÖNETİMİ Türkçe 2+2 6
DKTY1138810 KLİNİK SES BOZUKLUKLARINDA İLERİ DEĞERLENDİRME VE TERAPİ UYGULAMALARI Türkçe 2+2 6
DKTY1165420 KONUŞMA SESİ BOZUKLUKLARINDA İLERİ DEĞER. VE TERAPİ ARAŞTIRMALARI Türkçe 2+2 6
DKTY1138840 OTİZM VE ÇOCUKLUK ÇAĞI DİL BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALAR Türkçe 2+2 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKTY1238930 SEMİNER Türkçe - 2
DKTY1238870 DİL VE KONUŞ. TERAPİSİNDE KANITA DAYALI UYG Türkçe 2 6
DKTY1238860 KLİNİK DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ II : KLİNİK ORTAMLARDA TERAPİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI Türkçe 2+4 10
DKTY1265560 YUTMA BOZ KLİ:İL. RADYOLOJ-ALETSEL DEĞ&REHAB UYG Türkçe 2+2 6
DKTY1265490 ERGEN VE ERİŞKİNLİKTE AKICILIK BOZUKLUKLARININ YÖNETİMİ Türkçe 2+2 6
DKTY1265480 NÖRJ. MOTOR KON BOZ DİZARTRİ&APRAKSİ İL. UYG Türkçe 2+2 6
DKTY1265430 PEDİYATRİK BESLENME& DİSFAJİ DEĞER TERAPİ UYG. Türkçe 2+2 6
DKTY1265470 REZON BOZ İL.TEK UYG: NAZOMTR, EPG NAZENDO ULTR Türkçe 2+2 6
DKTY1238880 PROFESYONEL SES BOZUKLUKLARI Türkçe 2+2 6
DKTY1210445 KOGNİTİF NÖROBİLİM VE GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Türkçe 2+2 6
DKTY1265450 PEDİYATRİK SES BOZ DEĞER & TERAPİ UYG Türkçe 2+2 6
DKTY1265520 İKİ/ÇOK DİL GELİŞ VE DİL BOZ DKT YÖN Türkçe 2+2 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKTY2138940 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DKTY2238940 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
Temel uzmanlık alan bilgileri.
Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi.
Tipik dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyi tanılama ve terapi süreçlerini uygulayabilme becerisi.
Formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanabilme becerisi.
Bilişsel, iletişimsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim ile ilgili öğrenme teorilerini açıklayabilme ve uygulama becerisi.
Ailelerle iletişim kurma ve danışmanlık yapma becerisi.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Bilimsel araştırma planlayabilme, yürütebilme ve raporlaştırabilme becerisi.
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyma becerisi.
Bağımsız olarak öğrenim gereksinimlerini ve amaçlarını belirleyebilme ve kendini mesleki anlamda yaşam boyu geliştirme becerisi

Alana Özgü Yetkinlik

Çocuklarda ve yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilen durumları/hastalıkları betimleyebilme becerisi.
Dil ve konuşma sorunu olan bireylerin dil örneklerinin dil bilgisel özelliklerini belirleme, analiz etme becerisi.
Dil ve konuşma terapisi gerektiren (akıcılık bozuklukları, edinilmiş nörojenik bozukluklar, gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, rezonans bozuklukları, vb.) durumlara yönelik bireyselleştirilmiş terapi planı geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi.
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü güncel teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve bu güncel bilgileri ve teknolojiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme becerisi

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırma yürütme, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, hastaneler, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler. Ayrıca Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmak şartıyla üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir, doktora programına devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora programına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme yazılı sınav, sözlü sınav ya da bu sınavların yerini tutan sınıf içi sunumlar, projeler ve/veya yazılı ödevler ve raporlar aracılığıyla yapılır. Master programında geçerli not minimum 65'dir. Toplam 100 puan üzerinden arasınavın başarıya oranı %50, genel sınavın başarıya oranı % 50'dir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
AFAZİYOLOJİ: AFAZİ TANI VE REHABİLİTASYONUNDA İLERİ UYGULAMALAR 3534040444343255
AKICILIK BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALAR: KEKEMELİK VE HIZLI-BOZUK KONUŞMA 3533553455215555
BAŞ-BOYUN KANSERLERİNDE KONUŞMA,SES VE YUTMA REHABİLİTASYONU 4550340245445555
ÇOCUKLUK ÇAĞI AKICILIK BOZUKLUKLARININ YÖNETİMİ 2521434414322354
DİL VE KONUŞ. TERAPİSİNDE KANITA DAYALI UYG 2300040033104535
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3300054054043525
ERGEN VE ERİŞKİNLİKTE AKICILIK BOZUKLUKLARININ YÖNETİMİ 1532542414404354
KLİNİK DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ I : İLERİ ÖLÇME,DEĞERLENDİRME,GÖRÜNTÜLEME VE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR 3400053055554545
KLİNİK DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ II : KLİNİK ORTAMLARDA TERAPİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI 5433554533443455
KLİNİK SES BOZUKLUKLARINDA İLERİ DEĞERLENDİRME VE TERAPİ UYGULAMALARI 3550540344405454
KOGNİTİF NÖROBİLİM VE GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ 3331331044213355
OTİZM VE ÇOCUKLUK ÇAĞI DİL BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALAR 3524544433453244
PROFESYONEL SES BOZUKLUKLARI 3550440243203355
REZON BOZ İL.TEK UYG: NAZOMTR, EPG NAZENDO ULTR 3250440133304455
REZONANS BOZUKLUKLARI : DAMAK YARIKLARI VE KRANYOFASİYAL ANOMALİLERDE İLERİ UYGULAMALAR 3441343432442244
SEMİNER 2002224222422323
TEZ 3432241155414325
İlişkili ders sayısı / 17/2249674623506833405963533759617178
İlişki ağırlığı2432343333333344

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Canlı DestekBilgi Talep Formu