Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Kazanılan Derece

Kayıt ve Kabul Koşulları

Mezuniyet Koşulları

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı - AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TTED1110253 DÜNYA VE ÜLKEMİZDE KODLAR Türkçe 2 8
TTED1110251 OSMANLI DÖNEMİ TIP TARİHİ - I Türkçe 2 8
TTED1110254 SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİ Türkçe 2 6
TTED1110252 ETİĞİN TEMEL TEORİLERİ Türkçe 2 8
TTED1110303 OSMANLI DARÜŞŞİFALARI Türkçe 2 8
TTED1110257 HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU Türkçe 2 8
TTED1110256 ETİKTE AYDINLATILMIŞ ONAM Türkçe 2 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TTED1210258 ÇAĞDAŞ TIP EĞİTİMİ Türkçe 2 6
TTED1210261 CERRAHİ VE YOĞUN BAKIM ETİĞİ Türkçe 2 6
TTED1210259 SIR VE GÜVEN İLİŞKİSİ Türkçe 2 6
TTED1210262 HEKİMBAŞILIK VE DARÜŞŞİFALAR Türkçe 2 6
TTED1210305 CEZA HUKUKUNDA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA Türkçe 2 6
TTED1210263 OSMANLI MEDENİ TARİHİ Türkçe 2 6
TTED1210304 SAĞLIK HUKUKUNDA YÖNETMELİKLER Türkçe 2 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TTED2110266 ETİK ARAŞTIRMALARINDA METOT Türkçe 2 6
TTED2110264 TIP TARİHİ ( 19.YY'DAN İTİBAREN ) Türkçe 2 6
TTED2110267 DEONTOLOJİDEN ETİĞE Türkçe 2 6
TTED2110265 TIP TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA METOT Türkçe 2 6
TTED2110437 İLERİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Türkçe 3 8
TTED2110269 ETİKTE HASTANIN MAHREMİYETİ Türkçe 2 8
TTED2110268 HUKUK TARİHİ Türkçe 2 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TTED2210274 KLİNİK ETİK VAKA TARTIŞMALARI Türkçe 2 8
TTED2210272 CUMHURİYET DÖNEMİ TIP TARİHİ Türkçe 2 6
TTED2210273 TIBBİ ETİK UYGULAMALARI Türkçe 2 8
TTED2210271 OSMANLI DÖNEMİ TIP TARİHİ - II Türkçe 2 6
TTED2210276 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 20
TTED2210275 OSMANLIDA ESNAF TEŞKİLATI Türkçe 2 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TTED3110276 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 20
TTED3110277 TEZ Türkçe - 100
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TTED3210276 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 20
TTED3210277 TEZ Türkçe - 100
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TTED4110277 TEZ Türkçe - 100
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TTED4210277 TEZ Türkçe - 100

Program Yeterliliği

İstihdam Olanakları

Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Dersler ile Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders
İlişkili ders sayısı / 66/70
İlişki ağırlığı

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu