Ana içeriğe atla

Sağlık Yönetimi Tezli (İngilizce)

1

Sağlık sektörü, bir toplumun sağlık statüsünü olduğu kadar sosyal iyilik halini ve refah düzeyini de etkilemesi sebebiyle ülkelerin önemli sektörleri arasında yer almaktadır.


Türkiye sağlık sektörü evrensel misyonu olan ülke insanının sağlık statüsünde koruma, iyileşme ve gelişme sağlamanın yanı sıra, çağdaş bir ülke olmanın gereği olarak, insanını sağlık harcamalarının yaratacağı finansal yüke karşı koruyabilmeyi ve sektörden beklentilerine cevap verebilmeyi de hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda, sektörde özellikle sağlık hizmeti sunumu ve finansmanı açısından birçok önemli değişiklik yaşanmaktadır.

Bu değişiklikler neticesinde Türkiye'de artık sadece sağlık sektöründe yaşanılan mevcut sorunlara çözüm önerileri geliştirecek yöneticilere değil, aynı zamanda sektörün geleceğini şekillendirecek liderlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla, sağlık yöneticiliği kariyer planlamasında gelecek vadeden meslekler arasında yer almıştır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi tezli ve tezsiz yüksek lisans programları, sektörde duyulan profesyonel sağlık yöneticisi ihtiyacının karşılamasına katkıda bulunabilecek özellikleri ile 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılı Güz yarıyılında açılmıştır.

Ülkemizin sağlık turizmi açısından yükselen bir pazar olması ile ortaya çıkan ihtiyaçlar neticesinde, Sağlık Yönetimi tezli ve tezsiz yüksek lisans İngilizce programları 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında açılmış olup; yüksek lisans eğitimi Türkçe ve İngilizce olarak tezli ve tezsiz olmak üzere dört ayrı program halinde yürütülmektedir.
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Ekleme Tarihi: 16/06/2022 - 16:21Son Güncelleme Tarihi: 30/03/2023 - 15:36